Byla 2S-502-275/2010

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Danutė Kutrienė,

3kolegijos teisėjai Dalia Višinskienė ir Andžej Maciejevski,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 18 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės ieškinį atsakovams T. S., I. S., V. S., V. S. dėl skolos už karštą vandenį ir šilumos energiją išieškojimo, nuomos sutarties nutraukimo bei iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų.

5Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6I.Ginčo esmė

7Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovų solidariai 4 058,45 Lt skolą už šilumos energiją bei 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; nutraukti 2001-06-01 nuomos sutartį Nr. 46; iškeldinti atsakovus iš buto priklausančio Vilniaus miesto savivaldybei, esančio adresu ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti atsakovų turtą, lėšas, turtines teises, nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, priklausančius atsakovams ir esančius pas atsakovus ar trečiuosius asmenis. Nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog atsakovai nemokėjo už jiems teikiamas paslaugas, nevykdė įsipareigojimų, manytina, kad atsakovai vengs vykdyti teismo sprendimą. Be to prašoma priteiti suma atsakovams kaip fiziniams asmenims laikytina pakankamai didele, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasidaryti neįmanomas.

8II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

9Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2009-11-18 nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas yra lokalus įrodinėjimo dalykas, t.y. klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įrodinėjamas ir sprendžiamas atskirai nuo pačios bylos įrodinėjimo dalyko. Todėl asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, privalo įrodyti: pirma, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą ir, antra, nurodyti konkrečią laikinąją apsaugos priemonę, kad teismas galėtų įvertinti jos taikymo būtinumą. Antrosios aplinkybės įrodinėjimo reikalingumą lemia šalių procesinio dispozityvumo principas, besiremiantis prašančio asmens atsakomybe kitam asmeniui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymu atsiradusios žalos atlyginimo. Teismas konstatavo, kad ieškovas nurodė, jog yra pagrindo manyti, kad atsakovai vengs vykdyti tesimo sprendimą, kadangi šiuo metu nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. CPK 178 str. įtvirtinta šalių pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus. Ieškovas nenurodė faktų ir aplinkybių, patvirtinančių, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Aplinkybė, jog atsakovai nevykdo įsipareigojimų yra pagrindas kreiptis į teismą, bet ne pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovas nenurodė jokių aplinkybių, rodančių, jog atsakovai atlieka veikas, siekdami apsunkinti ar išvengti teismo sprendimo įvykdymo (CPK 178 str.). Ieškovo teigimu atsakovams, kaip fiziniams asmenims, prašoma priteisti suma yra didelė ir tai sudaro pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsižvelgiant į solidarų reikalavimo pobūdį bei atsakovų skaičių reikalavimo suma nelaikytina sudarančia pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, be to reikalavimų dydis, nesant atsakovų veiksmų, kuriais būtų siekiama slėpti turtą ar lėšas, nėra grėsmės teismo sprendimo įvykdymui įrodymas. Teismas sprendė, kad nesant kitų duomenų, patvirtinančių, jog atsakovai vengs galimo teismo sprendimo įvykdymo, nėra teisinio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

10III. Atskirojo skundo bei atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

11Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybė atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009-11-18 nutartį ir pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti atsakovų T. S., I. S., V. S., V. S. turtą, pinigines lėšas ar turtines teises, nekilnojamuosius ar kilnojamuosius daiktus, priklausančius atsakovams ir esančius pas atsakovus arba trečiuosius asmenis – 4 058,45 Lt sumai, kad būtų užtikrintas teismo sprendimo vykdymas. Apeliantas nesutinka su pirmos instancijos teismo argumentais, kad ši suma, atsižvelgiant į atsakovų skaičių, nelaikytina pakankamai didelė. Pažymi, kad atsakovai šiuo atveju turi ne tik šį įsiskolinimą, bet ir yra įsiskolinę SĮ „Vilniaus miesto būstas“ bei UAB „Vilniaus energija“, tai patvirtina su ieškiniu pateikti įrodymai. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai turi daug įsiskolinimų, jų nemažina, laikytina, kad 4 058,45 Lt suma yra pakankamai didelė, kad būtų pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Remiantis teismų praktika, prezumpcijos, kad pakankamai didelė ieškinio suma padidina sprendimo įvykdymo riziką, galima netaikyti tik tuo atveju, jeigu įvertinus atsakovo padėtį būtų galima daryti priešingą išvadą. Tačiau pareiga įrodyti, kad atsakovai turi pakankamai piniginių lėšų ar kitokio turto, kuris leistų užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą tenka patiems atsakovams. Taigi ieškovas neprivalo pateikti teismui duomenų apie atsakovų finansinę padėtį, prašydamas teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes kaip jau buvo minėta galioja prezumpcija, kad didelė ieškinio suma pati savaime sudaro pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsižvelgiant į faktinius duomenis, kad atsakovai nemokėjo už jiems suteiktą šilumos energiją ir geruoju nevykdė savo įsipareigojimų, manytina, jog atsakovai vengs vykdyti teismo sprendimą. Negalima sutikti su teismo argumentais, kad tokia aplinkybė yra pagrindas kreiptis į teismą, tačiau nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Priešingai, ši aplinkybė patvirtina, kad atsakovai turi tikslą kuo ilgesnį laikotarpį išvengti mokesčių mokėjimo, todėl tai sudaro prielaidą teigti, kad atsakovai vengs vykdyti ir teismo sprendimą šioje byloje. Teismas taip pat nepagrįstai teigė esą nėra pagrindo teigti ir ieškovas neįrodė, kad teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti bei kad atsakovai vengs galimo teismo sprendimo įvykdymo. Ieškovas neprivalo pateikti įrodymų, kad ateityje neabejotinai bus sunkumų vykdant teismo sprendimą, pakanka pateikti duomenis, kad tokia grėsmė yra galima. Šiuo atveju pagrindas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti yra pakankamai didelė ieškinio suma bei atsakovų elgesys, todėl pirmos instancijos teismas visiškai nepagrįstai atsisakė tenkinti Vilniaus miesto savivaldybės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

12Tretysis asmuo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad palaiko Vilniaus miesto savivaldybės atskirąjį skundą ir prašo atskirąjį skundą nagrinėti teismo nuožiūra.

13Atsakovai T. S., I. S., V. S., V. S. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009-11-18 nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad pripažįsta savo kaltę ir sutinka sumokėti 4 058,45 Lt skolą už šilumos energiją bei 5 proc. metinių procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nesutinka ir prašo teismo atmesti ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t.y. areštuoti atsakovų šeimos turtą. Nurodo, kad dėl labai sunkios finansinės padėties mokėjo tik mažą dalį reikiamų mokesčių, dėl to susidarė skola. Jau daugiau nei metus laiko atsakovų šeimoje vienintelis pastovias pajamas gauna jauniausias sūnus V. S. - jo uždarbis UAB „Free Bali“ yra minimalus. UAB „Oleva“, kurioje dirba I. S., esant sunkmečiui, ilgą laiką laiku neišmoka darbuotojams atlyginimo - įmonė yra raštiškai įsipareigojusi sumokėti I. S. 2 082,05 Lt skolą. Tikimasi, kad po naujų metų įmonės veikla atsigaus ir ji sumokės skolas savo darbuotojams. T. S. ir V. S. ilgą laiką yra užsiregistravę darbo biržoje. V. jau yra baigęs profesinius kursus ir šiuo metu aktyviai ieško darbo. T. profesinius kursus užbaigs kitų metų vasario mėnesį. Atsakovai su SĮ „Vilniaus miesto būstas“ yra pasirašę sutartį dėl skolos grąžinimo dalimis ir sudarę grafiką, pagal kurį įsipareigojo kas mėnesį mokėti nustatyto dydžio įmokas ir taip padengti turimą skolą už buto, esančio adresu ( - ), nuomą. Šios sutarties, sudaryto grafiko ir pirmos įmokos už 2009 m. spalio mėn. nuomą mokėjimo kvito originalus pateikė pirmosios instancijos teismui. Įmokos už 2009 m. lapkričio mėn. nuomą ir dalies skolos padengimo mokėjimo kvitas pateikiamas kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą. Kadangi atsakovų šeima sutinka su ieškovo Vilniaus miesto savivaldybė prašymu priteisti 4 058,45 Lt skolą, todėl iškart apmokėjo dalį skolos – 1 000 Lt sumą, kurią pervedė į ieškovo nurodytą sąskaitą.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, atskirojo skundo bei atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino bylos aplinkybes, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių netaikymu, tinkamai išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias teisės normas. Skundžiamą nutartį panaikinti ar pakeisti atskirajame skunde nurodytais motyvais įstatyminių pagrindų nėra.

17CPK 6 str. įtvirtintas teisingumo principas reiškia, kad pažeista ar ginčijama subjektinė teisė bus apginta tik tada, kai teismo sprendimas, kuriuo patenkintas ieškinys, bus pilnai įvykdytas. Tuo tikslu įstatymų leidėjas CPK 144-152 str. įtvirtino laikinųjų apsaugos priemonių institutą. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti neįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą.

18Pagal CPK 144 str. 1 d. teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Tokiu būdu įstatymo leidėjas ne tik numatė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, bet ir šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą - laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tada, jei yra pagrindo manyti, kad, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

19Atkreiptinas dėmesys, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas - užtikrinti ieškovo turtinius interesus ir būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą, t.y. jų taikymu siekiama, kad šalių finansinė padėtis per visą ginčo nagrinėjimo laiką išliktų tokia, kokia buvo prieš bylos nagrinėjimą, ir tai garantuotų galutinio sprendimo įvykdymą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas - pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus prašomų priemonių, būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomu. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra susijęs su laikinu turtinių ir kitų atsakovo teisių ribojimu.

20Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas Vilniaus miesto savivaldybė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovų solidariai 4 058,45 Lt įsiskolinimą už šilumos energiją bei 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; nutraukti 2001-06-01 nuomos sutartį Nr. 46; iškeldinti atsakovus iš buto priklausančio Vilniaus miesto savivaldybei, esančio adresu ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

21Pagal susiformavusią Lietuvos teismų praktiką didelė ieškinio suma savaime preziumuoja būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi tai gali padidinti riziką, jog būsimo teismo sprendimas bus neįvykdytas. Nagrinėjamu atveju negalima pripažinti, kad reikalavimo suma yra didelė: ieškinys pareikštas dėl 4 058,45 Lt skolos priteisimo ir toks reikalavimas tiek fiziniam, tiek juridiniam asmeniui, nėra reikšmingas. Kolegija taip pat pažymi, kad ieškovas prašo skolą priteisti iš atsakovų solidariai. Pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai motyvavo, kad atsižvelgiant į solidarų reikalavimo pobūdį bei atsakovų skaičių reikalavimo suma nelaikytina sudarančia pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

22Teisėjų kolegija atsižvelgia į tai, jog atsakovai sutinka su ieškovo pareikštais reikalavimais ir geranoriškai siekia padengti įsiskolinimą, prie atsiliepimo į atskirąjį skundą pridėjo įrodymus, kad nemažą dalį skolos ieškovui jau sumokėjo.

23Apeliacinės instancijos teismas taip pat pabrėžia, jog atskirojo skundo argumentas, kad atsakovai nuolat vėluoja mokėti mokesčius, nereagavo į ieškovo raštiškus prašymus sumokėti įsiskolinimą, nėra pakankamas pagrindas konstatuoti, jog padidėja teismo sprendimo neįvykdymo rizika, t.y. teismo sprendimas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu.

24Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pagrindų panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nėra (CPK 329, 330, 338 str.), todėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.), o ieškovo atskirasis skundas netenkinamas.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 str. kolegija

Nutarė

26Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. kolegijos pirmininkė ir pranešėja Danutė Kutrienė,... 3. kolegijos teisėjai Dalia Višinskienė ir Andžej... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Vilniaus... 5. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 6. I.Ginčo esmė... 7. Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybė kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 8. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2009-11-18 nutartimi ieškovo... 10. III. Atskirojo skundo bei atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 11. Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybė atskiruoju skundu prašo panaikinti... 12. Tretysis asmuo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ atsiliepime į atskirąjį... 13. Atsakovai T. S., I. S., V. S., V. S. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 14. Teisėjų kolegija... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, atskirojo skundo bei... 17. CPK 6 str. įtvirtintas teisingumo principas reiškia, kad pažeista ar... 18. Pagal CPK 144 str. 1 d. teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų... 19. Atkreiptinas dėmesys, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas -... 20. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas Vilniaus miesto savivaldybė... 21. Pagal susiformavusią Lietuvos teismų praktiką didelė ieškinio suma savaime... 22. Teisėjų kolegija atsižvelgia į tai, jog atsakovai sutinka su ieškovo... 23. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pabrėžia, jog atskirojo skundo... 24. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329,... 26. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 18 d. nutartį...