Byla AS-525-248-08
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Ričardo Piličiausko ir Vaidos Urmonaitės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos D. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. kovo 13 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos D. K. skundą atsakovui VĮ „Registrų centras“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja Vilniaus apygardos administraciniam teismui padavė skundą, kuriuo prašė panaikinti VĮ „Registrų centras“ 2008-01-31 sprendimą Nr. 40 ir įpareigoti VĮ „Registrų centras“ jos skundą dėl VĮ „Registrų centras“ Panevėžio filialo 2007-11-27 sprendimo išnagrinėti iš naujo.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008-03-13 nutartimi nutarė atsisakyti priimti pareiškėjos skundą atsakovui. Teismas nurodė, kad skundas yra neteismingas Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Teismas nurodė, kad iš skundo turinio matyti, kad D. K. kelia ginčą dėl VĮ „Registrų centras“ Panevėžio filialo 2007-11-27 sprendimo, kuriuo nuspręsta netenkinti pareiškėjos prašymo pakeisti nuosavybės dalis į nekilnojamąjį daiktą. VĮ „Registrų centras“ Panevėžio filialo sprendimą D. K. apskundė VĮ „Registrų centras“, kuri LR nekilnojamojo turto registro įstatymo 31 ir 32 straipsnių numatyta išankstine neteismine tvarka išnagrinėjęs ginčą, paliko galioti VĮ „Registrų centras“ Panevėžio filialo sprendimą. Taigi D. K. tiesiogines teisines pasekmes sukelia VĮ „Registrų centras“ Panevėžio filialo sprendimas, todėl šis sprendimas, o ne VĮ „Registrų centras“ 2008-01-31 sprendimas Nr. 40, laikytinas ginčo objektu, ir skundas nagrinėtinas Panevėžio apygardos administraciniame teisme, kurio veikimo teritorijoje yra VĮ „Registrų centras“ Panevėžio filialas buveinė.

6II.

7Pareiškėja pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti 2008-03-13 Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį ir jos skundą priimti.

8Pareiškėja nurodo, kad teritorinio registratoriaus, koks yra VĮ „Registrų centras“ Panevėžio filialas, sprendimai teismui iš viso nėra skundžiami, kadangi įstatymų leidėjas yra nustatęs išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarką. Todėl pareiškėja teismui skundžia centrinio registratoriaus - VĮ „Registrų centras“, sprendimą, taigi šis sprendimas yra administracinės bylos dalykas. Todėl remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 35 str., skundas yra teismingas teismui, kurio veiklos teritorijoje yra centrinio registratoriaus - VĮ „Registrų centras“, buveinės vieta, t. y. Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Be to, skundas teismingas Vilniaus apygardos administraciniam teismui taip pat ir pagal ABTĮ 19 str. 1 d., kadangi skundžiamas centrinio administravimo subjekto sprendimas.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10III.

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Pažymėtina, kad nors VĮ „Registrų centras“ filialai yra Centrinio registratoriaus teritoriniai padaliniai, tačiau įstatymu jiems suteikta teisė tvarkyti nekilnojamojo turto registrą, įregistruoti nekilnojamuosius daiktus, daiktines teises į juos, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus, t.y priimti sprendimus viešojo administravimo srityje, todėl pagal kompetenciją teritoriniai registratoriai atitinka teritorinių valstybinio administravimo subjektų sampratą (ABTĮ 2 straipsnio 8 dalis).

13Pažymėtina ir tai, kad ABTĮ 19 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas pirmąja instancija nagrinėja skundus (prašymus) dėl Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos, Mokestinių ginčų komisijos, o įstatymų numatytais atvejais ir dėl kitų išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijų priimtų sprendimų. Vertinant Nekilnojamojo turto registro įstatymo nuostatas, pažymėtina, jog jos nenumato išimtinio bylų dėl Centrinio registratoriaus sprendimų priskirtinumo Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Todėl sprendžiant bylų dėl registratorių priimtų sprendimų priskirtinumo atitinkamiems apygardų administraciniams teismams klausimą, turi būti laikomasi taisyklės, jog Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjami skundai tik dėl tų Centrinio registratoriaus priimtų sprendimų, kurie skundą paduodančiam asmeniui sukelia tiesiogines teisines pasekmes. Tais atvejais, kai Centrinis registratorius, išankstine ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka išnagrinėjęs skundą dėl teritorinio registratoriaus sprendimo, pareiškėjo skundo netenkina ar tenkina iš dalies, ir pareiškėjas nesutinka su palikta galioti sprendimo dalimi, skundo į teismą dalyku laikomi sprendimai sukeliantys pareiškėjui tiesiogines pasekmes, ir šios bylos nagrinėtinos administraciniuose teismuose pagal šių teritorinių viešojo administravimo subjektų buveinės vietų paskirstymą teismams (ABTĮ 35 str.). Pareiškėjai tiesiogines pasekmes sukėlė būtent VĮ „Registrų centras“ Panevėžio filialo sprendimas, o centrinis administratorius - VĮ „Registrų centras“, šiuo atveju buvo institucija, išankstine ne teismo tvarka nagrinėjusi pareiškėjos skundą dėl VĮ „Registrų centras“ Panevėžio filialo sprendimo. Todėl dėl prieš tai išdėstytų aplinkybių, remiantis ABTĮ 35 str., konstatuojama, kad pareiškėjos skundas yra teismingas Panevėžio apygardos administraciniam teismui, o ne Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

14Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuojama, kad pirmosios instancijos teismo 2008-03-13 nutartis, kuria buvo nutarta atsisakyti priimti pareiškėjos skundą kaip neteismingą tam teismui, yra teisėta ir pagrįsta, todėl pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį ir tenkinti pareiškėjos atskirąjį skundą nėra.

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

16Atskirojo skundo netenkinti.

17Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. kovo 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

18Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai