Byla B2-2076-436/2011

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arūnas Rudzinskas, sekretoriaujant Violetai Grigaravičienei, dalyvaujant atsakovų Danske Bank A/S Lietuvos filialo ir UAB „Danske lizingas“ atstovui advokatui Jonui Plateliui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Alsantė“ ieškinį atsakovams Danske Bank A/S Lietuvos filialui ir UAB „Danske lizingas“ dėl vienašališko lizingo sutarčių nutraukimo, reikalavimo perduoti turtą pripažinimo neteisėtais bei įpareigojimo vykdyti sutartį.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas UAB „Alsantė“ 2010 m. lapkričio 4 d. pateikė Vilniaus apygardos teismui ieškinį atsakovams Danske Bank A/S Lietuvos filialui ir UAB „Danske lizingas“ dėl vienašališko lizingo sutarčių nutraukimo, reikalavimo perduoti turtą pripažinimo neteisėtais bei įpareigojimo vykdyti sutartį. Nurodo, kad UAB „Alsantė“ (į.a.k.253701790, adresas Alytus, Naujoji g. 142A) ir Danske Bank A/S Lietuvos filialas sudarė Finansinio lizingo sutartis Nr. D200606F-5845; Nr. D200607F-6156; Nr. D200607F-6157; Nr. D200607F-8652; Nr. D200607F-8653; Nr. D200607F-9780; Nr. D200607F-9781; Nr. D200607F-9964; Nr. D200604F-5414; Nr. D200604F-5415; Nr. D200604F-6917; Nr. D200604F-9356. Ieškovė UAB „Alsantė“ ir atsakovė UAB „Danske lizingas“ sudarė Finansinio lizingo sutartis Nr. 200605F-5590; Nr. 200606F-6033; Nr. 200707F-6139; Nr. 200610F-6918; Nr. 200610F-6904; Nr. 200610F-6959; Nr. 200705F-8443; Nr. 200705F-8444; Nr. 200710F-9310; Nr. 200710F-9392; Nr. 200710F-9441; Nr. 200711F-9615; Nr. 200606F-6034; Nr. 200607F-6158; Nr. 200611F-7183; Nr. 200711F-9553; Nr. 200610F-6940; Nr. 200608F-6347; Nr. 200710F-9360. Visos šios sutartys terminuotos, kurių įvykdymo terminai baigiasi priklausomai nuo sutarties 2011-2013 metais. Pagal sutartis lizinguojamą turtą ieškovas paėmė finansinei nuomai ir naudojo savo tiesioginei veiklai vykdyti. Dėl ekonominės krizės atsiradus pardavimo apyvartos mažėjimui, ieškovas pradėjo derybas su atsakovais dėl naujo kredito suteikimo pradelstoms skoloms padengti. Atsakovai 2010-09-20 ir 2010-09-24 pateikė ieškovui pranešimus, jog nuo 2010-09-27 nutraukia sutartis ir pareikalavo iki 2010-10-04 17 val. įvykdyti visus finansinius įsipareigojimus pagal Finansinio lizingo sutartis arba iki 2010-10-29 d. 15 val. pristatyti lizinguojamą turtą. Ieškovo manymu, toks vienašališkas sutarčių nutraukimas yra neteisėtas, nes pažeidžia ieškovo teisę bei atsakovų pareigą bendradarbiauti ir kooperuotis vykdant sutartis. Taip pat nurodo, kad lizingo sutarčių nutraukimas neteisėtas, nes sutartys vienašališkai nutrauktos derybų metu, dar joms nepasibaigus, sutartys nutrauktos be įspėjimo apie sutarčių nutraukimo terminą, kuris numatytas LR CK 6.218 str. 1 d. Pranešimas kitai šaliai apie numatomą sutarties nutraukimą yra būtina sutarties nutraukimo sąlyga. Be to, pranešimuose apie vienašališką sutarčių nutraukimą buvo nustatytas neprotingai trumpas terminas skoloms padengti. Toks vienašališkas sutarčių nutraukimas sukėlė ieškovui didžiulius nuostolius.

4Atsiliepimu į ieškinį atsakovo Danske Bank A/S Lietuvos filialas nesutinka su ieškiniu ir prašo jį atmesti kaip neįrodytą ir nepagrįstą. Nurodo, kad ieškovas pats pripažino, jog neketino toliau vykdyti smėlio ir žvyro gavybos ir su tuo susijusios veiklos. Prideda tai patvirtinančius dokumentus. Taip pat atsakovas nurodo, kad ieškovas dalies lizinguojamo turto visiškai nenaudoja savo veikloje, akivaizdžiai nesirūpino šiuo turtu. Buvo nutrauktos turto draudimo sutartys ieškovo ir draudiko susitarimu, nepranešus apie tai atsakovui. Derybų dėl naujo kredito suteikimo metu ieškovas netinkamai vykdė Lizingo sutartimis prisiimtus įsipareigojimus, nuolat delsdavo atsiskaityti su ieškovu. Atsakovas pasiūlė ieškovui galimybę padaryti 6 mėnesių eilinių mokėjimų atidėjimą bei sudaryti grafiką įsiskolinimo daliai dengti. Be to, lizingo sutarčių vykdymas yra užtikrinamas laidavimo sutartimi su ieškovo vieninteliu akcininku (2009-09-30 sutikimas dėl reikalavimo teisių perleidimo pagal laidavimo sutartį Nr. L200802F-9964-2), todėl šios užtikrinimo priemonės suteikimo reikalavimas už naujai suteikiamą paskolą negalėtų būti netikėtas. Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų yra akivaizdu, kad ieškovas turėjo galimybę tinkamai vykdyti finansinio lizingo sutartimis prisiimtus įsipareigojimus, tačiau jų nevykdė. Pranešimo dėl lizingo sutarčių nutraukimo išsiuntimo dieną 2010-09-20 lizingo davėjo įsiskolinimas be netesybų sudarė 755.866,05 Lt, netesybų suma siekė 2.566,12 Lt. Ieškovo mokėtina suma laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki Lizingo sutarčių nutraukimo sudarė 1.009.839,83 Lt. Bendra ieškovo per 2010 metus atsakovui sumokėtų įmokų suma siekė iki 89.738,56 Lt. Lizingo sutartys buvo nutrauktos dėl to, kad ieškovas netinkamai vykdė savo prisiimtus įsipareigojimus. Reikalavimas įpareigoti atsakovą vykdyti Lizingo sutartis yra nepagrįstas, todėl atmestinas. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių, jog dėl neteisėtų ieškovo veiksmų – neteisėto vienašališko Lizingo sutarčių nutraukimo ieškovui buvo padaryti nuostoliai. Priešingai, nuo Lizingo sutarčių nutraukimo dienos ginčo turtas buvo ieškovo žinioje, atsakovui perduotas nebuvo, todėl ieškovas turėjo galimybę nevaržomai naudotis šiuo turtu. Tai patvirtina ir 2010-11-05 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas.

5Atsiliepimu į ieškinį atsakovas UAB „Danske lizingas“ taip pat nesutinka su ieškiniu ir prašo jį atmesti kaip neįrodytą ir nepagrįstą. Nurodo, kad ieškovas pats pripažino, jog neketino toliau vykdyti smėlio ir žvyro gavybos ir su tuo susijusios veiklos. Taip pat atsakovas nurodo, kad ieškovas dalies lizinguojamo turto visiškai nenaudojo savo veikloje. Lizingo sutarčių galiojimo metu 2009-10-31 ieškovas neteisėtai perleido atsakovui nuosavybės teise priklausantį turtą 0 automobilį Audi A4, id. WAUZZZ8DZYA099452, v/n SEK005, esantį finansinio lizingo sutarties Nr. 200710F-9360 objektu trečiajam asmeniui G. S.. Tai patvirtina VĮ „Registra“ pateikta 2009-10-31 pirkimo-pardavimo sutarties kopija. Ieškovas akivaizdžiai nesirūpino šiuo turtu. Buvo nutrauktos turto draudimo sutartys ieškovo ir draudiko susitarimu, nepranešus apie tai atsakovui. Pranešimo dėl lizingo sutarčių nutraukimo išsiuntimo dieną 2010-09-20 lizingo davėjo įsiskolinimas be netesybų sudarė 214.985,07 Lt, netesybų suma siekė 5.375,29 Lt. Ieškovo mokėtina suma laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki Lizingo sutarčių nutraukimo sudarė 231.081,90 Lt. Bendra ieškovo per 2010 metus atsakovui sumokėtų įmokų suma siekė iki 76.172,05 Lt. Lizingo sutartys buvo nutrauktos dėl to, kad ieškovas netinkamai vykdė savo prisiimtus įsipareigojimus. 2010 metais nuo 2010-03-29 iki šio atsiliepimo surašymo dienos (2010-12-06) visiškai neatsiskaitė su atsakovu pagal Lizingo sutartis. Šios aplinkybės įrodo ieškovo piktnaudžiavimą ir nesąžiningumą atsakovo atžvilgiu. Ieškovas turėjo įsipareigojimų ir kitiems kreditoriams, teismuose vyksta bylos dėl skolų išieškojimo. Kad ieškovas yra nemokus patvirtina ir ta aplinkybė, jog jos vadovas R. T. ir UAB „Kelias“ kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Alsantė“. Atsakovas nurodo, kad tinkamai atliko Lizingo sutarčių nutraukimo procedūrą ir Lizingo sutartis nutraukė teisėtai. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių, jog dėl neteisėtų ieškovo veiksmų – neteisėto vienašališko Lizingo sutarčių nutraukimo ieškovui buvo padaryti nuostoliai. Nuo Lizingo sutarčių nutraukimo dienos ginčo turtas buvo ieškovo žinioje, atsakovui perduotas nebuvo, todėl ieškovas turėjo galimybę nevaržomai naudotis šiuo turtu.

6Ieškovas UAB „Alsantė“ dublike nurodo, kad nesutinka su atsakovų atsiliepimais į ieškinį ir paršo juos atmesti kaip nepagrįstus, ieškinį patenkinti pilna apimtimi.. Nurodo, kad ieškovas periodiškai atlikinėjo dalinius mokėjimus pagal Lizingo sutartis. Ieškovas nesutinka su atsakovų teiginiu, kad nesikreipta į teismą dėl Lizingo sutarčių pakeitimo. Tačiau ieškovas pabrėžė, kad kaip tik kreipėsi į atsakovus dėl Lizingo sutarčių pakeitimo. Ieškovas vykdė Finansinio lizingo sutartis ilgiau nei puse jos termino, vykdė mokėjimus, sumokėtos didžiausios palūkanos lyginant su dalimi, kurią liko sumokėti. Ieškovas negali nurodyti patirtų nuostolių dydžio, kadangi tam reikalingos specialios žinios. Ieškovas nėra nutraukęs veiklos ir toliau vykdo smėlio ir žvyro karjero veiklą.

7Triplike atsakovas UAB „Danske lizingas“ nurodo, kad su dublike išdėstytais argumentais nesutinka ir prašo juos atmesti kaip nepagrįstus ir neįrodytus. Nurodo, kad Finansinio lizingo sutartys buvo nutrauktos, kadangi ieškovas netinkamai jas vykdė, pažeidė sutartimis prisiimtus įsipareigojimus. Taip pat prašė prijungti šią bylą prie Kauno apygardos teisme nagrinėjamos UAB „Alsantė“ bankroto bylos.

8Triplike atsakovas Danske Bank A/S Lietuvos filialas nurodo, kad su dublike išdėstytais argumentais nesutinka ir prašo juos atmesti kaip nepagrįstus ir neįrodytus. Nurodo, kad Finansinio lizingo sutartys buvo nutrauktos, kadangi ieškovas netinkamai jas vykdė, pažeidė sutartimis prisiimtus įsipareigojimus. Taip pat prašė prijungti šią bylą prie Kauno apygardos teisme nagrinėjamos UAB „Alsantė“ bankroto bylos.

9Ieškinys atmestinas.

10Šioje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl tarp jų susiklosčiusių sutartinių teisinių santykių kvalifikavimo. Ieškovas, prašydamas panaikinti vienašališką Finansinio lizingo sutarčių nutraukimą negaliojančiu, įrodinėja, kad Finansinio lizingo sutartys nutrauktos vienašališkai neteisėtai. Atsakovai, nesutikdamas su ieškovo reikalavimu, teigia, kad Finansinio lizingo sutartys nutrauktos teisėtai, laikantis įstatymo ir sutarčių.

11Civilinių santykių subjektai yra varžomi ne tik tiesiogiai įstatyme įtvirtintų elgesio laisvės apribojimų, bet ir teisės principų. Kiekviena sutarties šalis, būdama sutartinių santykių dalyvė, privalo elgtis sąžiningai (CK 6.158 straipsnis). Sutarties vykdymo principai, įtvirtinti CK 6.200 straipsnyje, įpareigoja sutarties šalis vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai, bendradarbiauti ir kooperuotis, vykdyti sutartį kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu. CK 1.5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti bendrieji teisės principai įpareigoja įgyvendinant civilines teises ir atliekant pareigas veikti pagal teisingumo, protingumo, sąžiningumo reikalavimus. Civiliniai santykiai turi būti tvarkomi nepažeidžiant jų reglamentavimo principų, įtvirtintų CK 1.2 straipsnyje, inter alia subjektų lygiateisiškumo, sutarties laisvės, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių, neleistinumo piktnaudžiauti teise ir kt. Civilinių teisių įgyvendinimas pažeidžiant imperatyviuosius teisės principus gali būti pagrindu konstatuoti teisės subjekto veiksmų neteisėtumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2010 m. vasario 1 d. nutartis c.b. N. 3K3-3-14/2010).

12LR CK 6.567 straipsnyje apibrėžta lizingo (finansinės nuomos) sutarties samprata – pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį viena šalis (lizingo davėjas) įsipareigoja įgyti nuosavybės teise iš trečiojo asmens kitos šalies (lizingo gavėjo) nurodytą daiktą ir perduoti jį lizingo gavėjui valdyti ir naudoti verslo tikslais už mokestį su sąlyga, kad sumokėjus visą lizingo sutartyje numatytą kainą daiktas pereis lizingo gavėjui nuosavybės teise, jeigu sutartis nenumato ko kita.

13LR CK 6.574 straipsnyje nustatyta, kai lizingo gavėjas iš esmės pažeidžia sutartį, lizingo davėjas turi raštu pareikalauti, kad per protingą terminą lizingo gavėjas šį pažeidimą pašalintų, jeigu atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes tai yra įmanoma. Jeigu lizingo gavėjas to nepadaro, lizingo davėjas turi teisę reikalauti sumokėti periodines įmokas prieš terminą arba nutraukti lizingo sutartį.

14Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad ieškovė UAB „Alsantė“ (į.a.k.253701790, adresas Alytus, Naujoji g. 142A) ir Danske Bank A/S Lietuvos filialas 2009 m. rugsėjo mėnesį sudarė Finansinio lizingo sutartis Nr. D200606F-5845; Nr. D200607F-6156; Nr. D200607F-6157; Nr. D200607F-8652; Nr. D200607F-8653; Nr. D200607F-9780; Nr. D200607F-9781; Nr. D200607F-9964; Nr. D200604F-5414; Nr. D200604F-5415; Nr. D200604F-6917; Nr. D200604F-9356 (3 t. b.l. 3-47). Taip pat ieškovė UAB „Alsantė“ ir atsakovė UAB „Danske lizingas“ (buvęs UAB „Sampo banko lizingas“ 2007 m. spalio mėnesį sudarė Finansinio lizingo sutartis Nr. 200605F-5590; Nr. 200606F-6033; Nr. 200707F-6139; Nr. 200610F-6918; Nr. 200610F-6904; Nr. 200610F-6959; Nr. 200705F-8443; Nr. 200705F-8444; Nr. 200710F-9310; Nr. 200710F-9392; Nr. 200710F-9441; Nr. 200711F-9615; Nr. 200606F-6034; Nr. 200607F-6158; Nr. 200611F-7183; Nr. 200711F-9553; Nr. 200610F-6940; Nr. 200608F-6347; Nr. 200710F-9360 (2 t. b.l. 3-123). Visos šios Finansinio lizingo sutartys susideda iš Specialiosios dalies, Lizingo mokėjimo grafiko sąskaitos, Bendrosios dalies, Specialiųjų sąlygų. Visų aukščiau paminėtų Finansinio lizingo sutarčių bendrojoje dalyje nustatytas atsiskaitymo tvarką, kurio 2.2 punkte nustatyta, kad eiliniai mokėjimai sumokami Lizingo mokėjimų grafike – sąskaitoje nustatytomis mokėjimo datomis. Ieškovas ieškinyje pripažino, kad nesurinkdavo pakankamai lėšų, kad atliktų pilnai visus mokėjimus atsakovams pagal visas aukščiau minėtas Finansinio lizingo sutartis (1 t. b.l. 2). Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad 2006 m. liepos 17 d. tarp Danske Bank A/S Lietuvos filialo ir UAB „Alsantė“ buvo sudaryta Kredito limito sutartis Nr. K2006061319 (2 t. b. l. 401). Tarp UAB „Danske lizingas“ (toliau - Danske lizingas), Danske Bank A/S Lietuvos filialo (toliau – Bankas) ir UAB „Alsantė“ (toliau – Klientas) 2009 m. rugsėjo 30 d. sudaryta sutartis Nr. U200712F-9780-3. Nustatytos sąlygos, kuriomis klientas užtikrina Danske lizingui ir bankui tinkamą savo prievolių pagal Užtikrinamąją sutartį įvykdymą (2 t. b.l. 400-403). Šios sutarties 3.1 punkte šalys susitarė, kad Lizingo sutarčių ir Kredito sutarties galiojimo terminas pratęsiamas iki visiško ir tinkamo Kliento įsipareigojimų pagal Užtikrinamąją sutartį įvykdymo. Tačiau ieškovė UAB „Alsantė“ pagal sutartis prisiimtus įsipareigojimus netinkamai vykdė, todėl, kaip pati nurodė, kreipėsi į atsakovus dėl naujo kredito suteikimo pradelstoms Sutarčių vertėms padengti (1 t. b.l. 3). Byloje nustatyta, kad atsakovas Danske Bank A/S Lietuvos filialas atsižvelgė į ieškovo UAB „Alsantė“ prašymą ir suderino abiems šalims priimtinas sąlygas, taip pat parengė papildomus susitarimus prie šios sutarties (1 t. b.l. 32-35). Šių papildomų susitarimų 4 p. nustatyta, kad iki Susitarimo pasirašymo dienos lizingo gavėjas įsipareigoja pateikti laiduotojo R. T. sutikimą laiduoti pasikeitusiomis Sutarčių sąlygomis. Atsakovas Danske bankas 2010 m. rugpjūčio 19 raštu Nr. alt1000091 „Dėl Kredito sutarties sąlygų partęsimo“ informavo ieškovą UAB „Alsantė“, kad aukščiau paminėtus papildomus susitarimus UAB „Alsantė“ turėjo pasirašyti iki 2010 m. liepos 31 d., tačiau, Bankui dėl nežinomų priežasčių, nepasirašė (1 t. b.l. 30-31). Tuo pačiu raštu ieškovą informavo, kad pradelsti mokėjimai pagal dalį finansinio lizingo sutarčių jau yra 300 dienų, bendra pradelstų mokėjimų suma 2010-08-18 dienai sudarė 791.405,29 Lt, bei nurodė, kad ne vėliau, kaip iki 2010-08-25 savo lėšomis turi sumokėti visus pradelstus mokėjimus pagal Finansinio lizingo sutartis arba atvykti į Danske Banko A/S Lietuvos filialo Alytaus KAC pasirašyti minėtus papildomus susitarimus. Tačiau iš byloje esančio Danske banko 2010-09-03 rašto Nr. alt1000094 nustatyta, kad ieškovas UAB „Alsantė“ neatvyko iki nurodyto termino į Danske Banko A/S Lietuvos filialo Alytaus KAC ir papildomų susitarimų prie finansinio lizingo sutarčių nepasirašė. Šiame rašte atsakovas Danske bankas informavo UAB „Alsante“, kad pradedama pradelstų finansinio lizingo sutarčių nutraukimo procedūra pagal pasirašytas Finansinio lizingo sutartis (1 t. b.l. 36).

15LR Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties nevykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. To paties straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtinta nuostata, jog nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, ar ne, turi būti atsižvelgiama, ar nukentėjusioji šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenumatė ir negalėjo protingai numatyti tokio rezultato.

16Nagrinėjamu atveju Finansinio lizingo sutarčių, sudarytų su Danske Banko A/S Lietuvos filialu Bendrosios dalies 16.1.2. punkte nustatyta, kad Bankas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį anksčiau termino, jeigu Lizingo gavėjas ilgiau kaip 20 kalendorinių dienų nuo Mokėjimo datos nesumoka bet kokių pagal Sutartį jam tenkančių mokėjimų (įskaitant ir netesybas). Teismas daro išvadą, kad atsakovai, lizingo davėjai, iš esmės negavo to, ko tikėjosi iš sutarčių. UAB „Alsantė“ iki 2010-08-19, t.y. Danske banko rašto UAB „Alsante“ surašymo (1 t. b.l. 30), turėjo pradelstų mokėjimų pagal Finansinio lizingo sutartis. Finansinio lizingo sutarčių, sudarytų su UAB „Danske lizingas“ 14.1.2. punkte taip nustatytos analogiškos sąlygos dėl vienašališko Finansinio lizingo sutarčių nutraukimo. Tai yra vienas iš Finansinio lizingo sutarčių sąlygų esminių pažeidimų, ir tai sudaro savarankišką pagrindą tiek Danske bankui, tiek UAB „Danske lizingas“ vienašališkai nutraukti finansinio lizingo sutartis (LR CK 6.574 str.).

17Šiuo pagrindu nukentėjusi šalis gali sutartį nutraukti vienašališkai, nesikreipdama į teismą. Apie sutarties nutraukimą privaloma iš anksto pranešti kitai šaliai per sutartyje nustatytą terminą, o jeigu sutartyje toks terminas nenurodytas – prieš trisdešimt dienų (LR CK 6. 218 str. 1 d.). Finansinio lizingo sutarčių, sudarytų su Danske Banko A/S Lietuvos filialu Bendrosios dalies 16.3. punkte nustatyta, kad sutartis laikoma nutraukta nuo rašte apie sutarties nutraukimą nurodytos datos, bet ne anksčiau kaip po vienos savaitės nuo šalies raštiško (įskaitant pranešimą faksu) pranešimo apie Sutarties nutraukimą išsiuntimo dienos. Byloje nustatyta, kad atsakovas Danske Banko A/S Lietuvos filialas 2010 m. rugsėjo 20 d. raštais Nr. dnk1011281 ir dnk1011282 įspėjo ieškovą UAB „Alsante“ dėl sutarties nutraukimo ir nurodė, kad Finansinio lizingo sutartys nutraukiamos nuo 2010 m. rugsėjo 27 d. (3 t. b.l. 49,50). Analogiškai nurodyta ir Finansinio lizingo sutarčių, sudarytų su UAB „Dankse lizingas“ 14.3 p. - sutartis laikoma nutraukta nuo rašte apie sutarties nutraukimą nurodytos datos, bet ne anksčiau kaip po vienos savaitės nuo šalies raštiško (įskaitant pranešimą faksu) pranešimo apie Sutarties nutraukimą išsiuntimo dienos. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad atsakovas UAB „Dankse lizingas“ 2010 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. liz1001290 „Dėl sutarties nutraukimo“ įspėjo ieškovą UAB „Alsantė“ apie dalies Finansinio lizingo sutarčių nutraukimą nuo 2010 m. rugsėjo 27 d. (2 t. b.l. 124), 2010 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. liz1001291 – nuo 2010 m. spalio 4 d. (2 t. b.l. 125) ir 2010 m. rugsėjo 23 d. raštu – nuo 2010 m. spalio 6 d. (2 t. b.l. 126). Atsižvelgus į išdėstytą, darytina išvada, kad atsakovai, nutraukdami vienašališkai Finansinio lizingo sutartis su ieškovu, nepažeidė CK 6.218 straipsnio 1 dalyje, 6.754 straipsnyje ir sutartyse nustatytų reikalavimų.

18Ieškovė UAB „Alsantė“ 2010 m. rugsėjo 10 d. raštu (1 t. b.l. 37-38) informavo atsakovą Danske Banko A/S Lietuvos filialą, kad ieškovės finansinė padėtis pablogėjusi dėl pasaulinės ekonominės ir finansinės krizės. Teismas nustatė, kad atsakovas Danske Banko A/S Lietuvos filialas, atsižvelgdamas į ieškovės sunkią finansinę padėtį, prašymą suteikti naują kreditą pradelstoms finansinio lizingo vertėms padengti, sutiko sudaryti sutartį dėl kredito sutarties sąlygų pratęsimo ir nurodė terminą tokiai sutarčiai pasirašyti iki 2010 m. liepos 31 d. Tačiau ieškovė UAB „Alsantė“ iki nurodyto termino 2006 m. liepos 17 d. kredito sutarties Nr. K200606-1319 priedo, kuriuo suteikiamas naujas kreditas, pradelstoms finansinio lizingo vertėms padengti, nepasirašė. Darytina išvada, kad ieškovė su atsakovu Danske Banko A/S Lietuvos filialu prasidėjusias derybas dėl naujo kredito suteikimo nutraukė. Pažymėtina, kad atsakovas Danske Banko A/S Lietuvos filialas bandė tęsti derybas geranoriškai, ir apie kredito sutarties sąlygų pratęsimą ieškovę informavo 2010 m. rugpjūčio 19 raštu Nr. alt1000091 (1 t. b.l. 30-31). Ieškovė, dėl sutarties sąlygų pratęsimo su atsakove nebendradarbiavo, tiktai gavusi 2010 m. rugsėjo 3 d. raštą Nr. alt1000094 (1 t. b.l. 36), kuriame nurodoma, kad pradedama finansinio lizingo sutarčių nutraukimo procedūra, sureagavo, ir prašė tęsti derybas dėl kredito sutarties sąlygų pratęsimo (1 t. b.l. 37-38). Taip pat pažymėtina, kad ieškovė nurodė, jog sutinka pratęsti Kredito sutarties sąlygas bei pasirašyti papildomus susitarimus prie Finansinio lizingo sutarčių pagal Danske banko A/S Lietuvos filialo pasiūlytas sąlygas, tik su išlyga, kad vieninteliam UAB „Alsantė“ akcininkui R. T. nebus nustatytas asmeninis laidavimas pasikeitusiomis Kredito sutarties sąlygomis. Civilinio kodekso 6.77 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog kreditorius turi teisę reikalauti, kad laiduotojas būtų konkretus jo nurodytas asmuo. Jeigu tokio reikalavimo kreditorius nepareiškia, skolininkas laiduotoju turi pasiūlyti pakankamai turto prievolei įvykdyti turintį asmenį. Nagrinėjamu atveju, kreditorius pareikalavo laiduotoju skirti konkretų asmenį, tačiau ieškovė UAB „Alsantė“ nesutiko, kad laiduotoju būtų vienintelis akcininkas R. T., be to, vadovaujantis aukščiau paminėta įstatymo nuostata, kito asmens laiduotoju nepasiūlė.

19Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad ieškovė UAB „Alsantė“ netinkamai vykdė Finansinio lizingo sutartis, todėl atsakovai turėjo teisinį pagrindą vienašališkai jas nutraukti (CK 6.217 str., 6.574 str.).

20Atkreiptinas dėmesys, kad finansinio lizingo sutartyse sudarytose tiek su Danske Banko A/S Lietuvos filialu, tiek su UAB „Dankse lizingas“ nustatyti reikalavimai lizinguojamo turto tinkamam naudojimui pagal paskirtį, techninei priežiūrai, privalomajam civilinės atsakomybės draudimui, Kasko draudimui. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad dalis turto nebuvo iš viso naudojama (2 t. b.l. 381-399, 3 t. b.l. 196, 197, 200, 201-204), šalių susitarimu nutrauktos draudimo sutartys (2 t. b.l. 404-424, 3 t. b.l. 205-236). Aukščiau paminėtų įsipareigojimų pagal finansinio lizingo sutartis nevykdymas taip pat sudaro savarankišką pagrindą vienašališkai nutraukti finansinio lizino sutartis (LR CK 6.574 str.).

21Teismas pažymi, kad 2010 m. spalio 19 d. į Kauno apygardos teismą su pareiškimu iškelti UAB „Alsantė“ bankroto bylą kreipėsi UAB „Alsantė“ direktorius R. T. (4 t. b. l. 89). Bendrovei bankroto byla iškelta 2010 m. lapkričio 26 d. nutartimi. Ši nutartis įsiteisėjo 2011 m. kovo 31 d. Lietuvos apeliaciniam teismui palikus galioti Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 26 d. nutartį. Šioje byloje į teismą dėl vienašališko lizingo sutarčių nutraukimo 2010 m. lapkričio 4 d. kreipėsi UAB „Alsantė“ direktorius R. T., nors jau prieš tai buvo pateiktas teismui pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Alsantė“.

22Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 4 punkto nuostatas, įsiteisėjus teismo nutarčiai išketi bankroto bylą, jei per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos administratorius pranešė suinteresuotiems asmenims, kad įmonės sudarytų sutarčių, kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė, nevykdys, šios sutartys laikomos pasibaigusiomis. Nagrinėjamu atveju, atsakovai finansinio lizingo sutartis vienašališkai nutraukė iki bankroto bylos iškėlimo UAB „Alsantė“, todėl šiuo atžvilgiu finansinio lizingo sutartys laikomos pasibaigusiomis.

23Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog finansinio lizingo sutarčių, sudarytų tarp ieškovės UAB „Alsantė“ ir atsakovų Danske Banko A/S Lietuvos filialo, UAB „Dankse lizingas“, vienašališkas nutraukimas nebuvo neteisėtas, pagrindo tenkinti ieškinį nėra, todėl ieškinys atmestinas. Teismui pripažinus vienašališko finansinio lizingo sutarčių nutraukimą teisėtais, dėl kitų ieškovo reikalavimų – reikalavimo perduoti turtą pripažinimo neteisėtais, įpareigojimo vykdyti sutartis, priteisti nuostolius bei bylinėjimosi išlaidas – teismas nepasisako.

24Teismui atmetus ieškinį, bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos, kadangi UAB „Alsantė“ bankrutuojanti įmonė (CPK 83 str. 1 d. 8 p.).

25Atsižvelgdamas į tai kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

26Ieškinį atmesti.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arūnas Rudzinskas, sekretoriaujant Violetai... 2. Teismas... 3. Ieškovas UAB „Alsantė“ 2010 m. lapkričio 4 d. pateikė Vilniaus... 4. Atsiliepimu į ieškinį atsakovo Danske Bank A/S Lietuvos filialas nesutinka... 5. Atsiliepimu į ieškinį atsakovas UAB „Danske lizingas“ taip pat nesutinka... 6. Ieškovas UAB „Alsantė“ dublike nurodo, kad nesutinka su atsakovų... 7. Triplike atsakovas UAB „Danske lizingas“ nurodo, kad su dublike... 8. Triplike atsakovas Danske Bank A/S Lietuvos filialas nurodo, kad su dublike... 9. Ieškinys atmestinas.... 10. Šioje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl tarp jų susiklosčiusių... 11. Civilinių santykių subjektai yra varžomi ne tik tiesiogiai įstatyme... 12. LR CK 6.567 straipsnyje apibrėžta lizingo (finansinės nuomos) sutarties... 13. LR CK 6.574 straipsnyje nustatyta, kai lizingo gavėjas iš esmės pažeidžia... 14. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad ieškovė UAB „Alsantė“... 15. LR Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalis gali... 16. Nagrinėjamu atveju Finansinio lizingo sutarčių, sudarytų su Danske Banko... 17. Šiuo pagrindu nukentėjusi šalis gali sutartį nutraukti vienašališkai,... 18. Ieškovė UAB „Alsantė“ 2010 m. rugsėjo 10 d. raštu (1 t. b.l. 37-38)... 19. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad ieškovė... 20. Atkreiptinas dėmesys, kad finansinio lizingo sutartyse sudarytose tiek su... 21. Teismas pažymi, kad 2010 m. spalio 19 d. į Kauno apygardos teismą su... 22. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 4 punkto nuostatas,... 23. Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog finansinio... 24. Teismui atmetus ieškinį, bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos, kadangi UAB... 25. Atsižvelgdamas į tai kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 26. Ieškinį atmesti.... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...