Byla T-64-1112/2020
Dėl atleidimo nuo laisvės apribojimo bausmės ir baudžiamojo poveikio priemonės paskyrimo nuteistajam V. A

1Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų teisėja Jolanta Jasutienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyrius teikimą dėl atleidimo nuo laisvės apribojimo bausmės ir baudžiamojo poveikio priemonės paskyrimo nuteistajam V. A.

3Teismas

Nustatė

42020 m. vasario 28 d. teisme gautas Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyrius teikimas, kuriuo siūloma atleisti V. A. nuo 2019 m. birželio 25 d. Telšių apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu paskirtos 12 mėnesių laisvės apribojimo bausmės ir vietoj jos paskirti baudžiamojo poveikio priemonę – įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.

5Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyrius pateikė prašymą teikimą nagrinėti jiems nedalyvaujant.

6Prokuroras Sigitas Bružas pateikė atsiliepimą į teikimą, nurodė, kad pritaria Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus pateiktam teikimui.

7Probuojamasis V. A. apie teismo posėdį informuotas tinkamai, teismo posėdyje nedalyvavo, todėl pateiktas teikimas išnagrinėtas rašytinio proceso tvarka.

8Teikimas tenkintinas.

9Iš baudžiamosios bylos Nr. 1-478-853/2019 nustatyta, kad Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2019 m. birželio 25 d. baudžiamuoju įsakymu V. A. skirta galutinė 12 (dvylikos) mėnesių laisvės apribojimo bausmė, įpareigojant per 6 (šešis) mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 60 (šešiasdešimt) valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

10Iš pateiktos nuteistojo asmens bylos matyti, kad V. A. 2019 m. liepos 22 d. supažindintas su bausmės atlikimo tvarka ir sąlygomis. Priežiūros metu V. A. sutiko atlikti nemokamus darbus. 2019 m. rugpjūčio 2 d. medicininiame pažymėjime nurodyta, kad V. A. rekomenduojama atleisti nuo sunkių fizinių darbų 6 mėnesius. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbingumo lygio pažymoje (duomenys neskelbtini) nurodyta, kad V. A. nuo 2020 m. vasario 25 d. nustatytas 15 procentų darbingumo lygis. 2020 m. vasario 25 d. išvadoje dėl darbo pobūdžio ir sąlygų Nr. (duomenys neskelbtini) nurodyta, kad V. A. gali dirbti tik pagal negalios pobūdį pritaikytoje darbo aplinkoje. Specialiųjų poreikių nustatymo pažyma Nr. (duomenys neskelbtini) patvirtina, kad nuo 2020 m. vasario 25 d. V. A. yra nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

11Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad, jeigu nuteistasis dėl objektyvių priežasčių negali įvykdyti nustatytų įpareigojimų, teismas bausmę vykdančios institucijos teikimu gali jį atleisti nuo bausmės vietoj jos paskirdamas šio kodekso IX skyriuje numatytą baudžiamojo poveikio priemonę. Iš asmens bylos matyti, kad bausmės vykdymo pabaiga yra 2020 m. liepos 22 d. Iš asmens byloje esančių duomenų apie nuteistojo V. A. sveikatos būklę darytina išvada, kad V. A. pagal savo sveikatos būklę negali atlikti teismo skirtų įpareigojimų neatlygintinai išdirbti 60 (šešiasdešimt) valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

12Esant šioms aukščiau nurodytoms objektyvioms priežastims, laikytina, kad tikslinga atleisti nuteistąjį V. A. nuo jam skirtos laisvės apribojimo bausmės, paskiriant jam baudžiamojo poveikio priemonę – 6 MGL (bazinio bausmių ir nuobaudų) dydžio įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, atsižvelgus į nuteistojo sveikatos būklę, įpareigojant įmoką sumokėti per 1 metų laikotarpį.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 362, 364 straipsniais, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48, 49, 67 straipsniais,

Nutarė

14Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyrius teikimą patenkinti.

15Atleisti nuteistąjį V. A., asmens kodas (duomenys neskelbtini), nuo 2019 m. birželio 25 d. Telšių apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu paskirtos 12 mėnesių laisvės apribojimo bausmės, įpareigojant per 6 (šešis) mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 60 (šešiasdešimt) valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

16Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo bodekso 71 straipsnio 1, 3 dalimi, paskirti Vitui Adomaičiui baudžiamojo poveikio priemonę – 6 MGL (bazinio bausmių ir nuobaudų) dydžio (300 Eur) įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, įpareigojant įmoką sumokėti per 1 (vienerių) metų laikotarpį.

17Nutartis per septynias dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai