Byla 2-581/2012
Dėl Klaipėdos apygardos teismo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rimvydo Norkaus, Donato Šerno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo) ir Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus Laivų krovos akcinės bendrovės „Klaipėdos Smeltė“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo

22011 m. gruodžio 13 d. nutarties, kuria atmestas kreditoriaus Laivų krovos akcinės bendrovės „Klaipėdos Smeltė“ skundas dėl BUAB ,,Koralita“ 2011 m. lapkričio 2 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 3 darbotvarkės klausimu, civilinėje byloje Nr. 2-2381-538/2011.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Kreditorius LKAB „Klaipėdos Smeltė“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su skundu, prašydamas pripažinti negaliojančiu BUAB „Koralita“ 2011 m. lapkričio 2 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą 3 darbotvarkės klausimu (dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo).

6Kreditorius skunde nurodė, kad skundžiamu nutarimu administratoriui nustatytas 3 000 Lt plius PVM dydžio atlyginimas, skaičiuojant jį per vieną mėnesį, laikotarpiu nuo 2011 m. sausio

71 d. iki 2012 m. vasario 1 d. (iš viso 47 190 Lt), atsižvelgiant į administratoriaus darbų apimtis, yra neprotingas. 2009 m. balandžio 15 d. BUAB „Koralita“ kreditorių susirinkime buvo nuspręsta, jog bankroto administratoriaus atlyginimas sudarys 50 000 Lt be PVM (arba 59 500 Lt su PVM). Toks atlyginimas bankroto administratoriui nustatytas už teikiamas bankroto administravimo paslaugas už laikotarpį nuo pirmojo kreditorių susirinkimo dienos iki bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Administratoriaus atlyginimo dydis ir jo mokėjimo periodas buvo nustatyti pagal bankroto administratoriaus pateiktą nutarimo projektą. Tačiau BUAB „Koralita“ 2011 m. lapkričio 2 d. kreditorių susirinkimas ginčijamu nutarimu naujo dydžio atlyginimą bankroto administratoriui nustatė atgalinio veikimo tvarka – nuo 2011 m. sausio 1 d. Kreditorius taip pat pažymėjo, kad ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu bankroto administratoriaus atlyginimas buvo padidintas, tinkamai nepagrindus tokio sprendimo tikslingumo, būtinumo. Anot kreditoriaus, administratorius nepagrindė, kaip neišspręstas klausimas dėl įmonės likvidavimo įgalina svarstyti papildomo atlyginimo administratoriui nustatymą, nes šio klausimo išsprendimas yra teismo kompetencijoje. Pažymėjo, kad ginčų teisme nagrinėjimas užsitęsė ir dėl paties administratoriaus kaltės, nes jis atsisakė teikti duomenis susijusius su bankroto byla. Kreditoriaus vertinimu, tai, kad bankroto administratorius pasirinko poziciją ieškinius pareikšti ne bankroto proceso pradžioje, o 2011 m., t. y. praėjus 2 metams nuo bankroto bylos iškėlimo, yra paties administratoriaus apsisprendimo reikalas, nes pirmoje bankroto administratoriaus ataskaitoje nebuvo nurodyta, kad būtų kilę kokių nors sunkumų perimti įmonės dokumentaciją bei duomenis. Taip pat pažymėjo, kad 2011 m. lapkričio 2 d. susirinkimui kreditoriaus atstovas pateikė klausimus, kurie buvo susiję su svarstomu klausimu, tačiau atsakymai į klausimus nebuvo pateikti. Be to, 2009 m. balandžio 15 d. kreditorių susirinkime nustatytas atlyginimas yra įtrauktas ir į su bankroto administratoriumi sudarytą pavedimo sutartį (III administravimo išlaidos 7 punktas), tačiau pavedimo sutarties keitimo (papildymo) klausimas į susirinkimo darbotvarkę nebuvo įtrauktas.

8Atsiliepimu į LKAB „Klaipėdos Smeltė“ skundą UAB „Koralita“ bankroto administratorius UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ prašė skundo netenkinti.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. gruodžio 13 d. nutartimi nutarė kreditoriaus LKAB „Klaipėdos Smeltė“ skundą atmesti.

10Teismas konstatavo, kad administratoriaus siūlymas dėl papildomo atlyginimo patvirtinimo yra pagrįstas, atitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijus, atitinka būtinas bankroto proceso vykdymo išlaidas ir 3 000 Lt plius PVM patvirtintas papildomas atlyginimas administratoriui nelaikytinas per didelis. Tokią išvadą teismas padarė, įvertinęs administratoriaus siūlyme dėl papildomos administravimo išlaidų sąmatos skyrimo nurodytas aplinkybes, jog bankroto procedūra yra užsitęsusi dėl skundų dėl kreditorių priimtų nutarimų nagrinėjimo, dėl ko nėra patenkintas administratoriaus prašymas pripažinti įmonę likviduojama dėl bankroto. Teismas taip pat įvertino šias aplinkybes: kad 2011 m. rugsėjo 16 d. nutartis dėl tyčinio bankroto nustatymo ir 2011 m. birželio 22 d. nutartis dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo yra apskųstos Lietuvos apeliaciniam teismui; nagrinėjama civilinė byla tarp Fox Trade Group SIA ir BUAB „Koralita“ dėl 2009 m. balandžio 15 d. UAB „Koralita“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo ir UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ kreditinio reikalavimo pagrįstumo; nuo 2011 metų bankroto administratorius pareiškė teismui 11 ieškinių; vykdomas įmonės turto, skolų pardavimas. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad pareiškėjas nenurodė, kokios turėtų būti administravimo išlaidos, ir įvertinęs tai, kad administravimo išlaidų dydis buvo suderintas su visais kreditorių susirinkime dalyvavusiais kreditoriais, tokiai administravimo išlaidų sąmatai pritarė didžioji kreditorių dauguma, atmetė kaip nepagrįstus pareiškėjo teiginius, jog administravimo išlaidos yra nepagrįstos. Teismas, vertindamas pareiškėjo argumentą, jog įvykusio BUAB „Koralita“ kreditorių susirinkimo metu pateikė klausimus, į kuriuos atsakymo negavo, pažymėjo, kad pareiškėja LKAB „Klaipėdos Smeltė“ paklausimą pateikė kreditorių susirinkimo metu ir jokių prieštaravimų dėl to, kad atsakymas į klausimą bus pateiktas pagal kreditorių patvirtintą informacijos teikimo tvarką, susirinkimo metu nepareiškė. Taip pat nurodė, kad keičiantis pavedimo sutarties tam tikriems straipsniams, administratorius parengia šios sutarties priedą, kuris yra pavedimo sutarties neatskiriama dalis, ir šį priedą turi teisę pasirašyti pagal suteiktus įgaliojimus kreditorių susirinkimo pirmininkas.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Kreditorius LKAB „Klaipėdos Smeltė“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gruodžio 13 d. nutartį.

13Atskirąjį skundą grindžia iš esmės tais pačiais argumentais, kokie buvo nurodyti skunde dėl BUAB „Koralita“ 2011 m. lapkričio 2 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 3 darbotvarkės klausimu (dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo) pripažinimo negaliojančiu:

141) nustatytas papildomas administratoriui atlyginimas yra neprotingas;

152) ginčijamu nutarimu naujo dydžio atlyginimas bankroto administratoriui nustatytas atgalinio veikimo tvarka;

163) ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu buvo padidintas bankroto administratoriaus atlyginimas, tinkamai nepagrindus tokio sprendimo tikslingumo, būtinumo;

174) ginčų nagrinėjimas teisme užsitęsė ir dėl paties administratoriaus kaltės. Administratorius nutyli, kad dalis ginčų bankroto byloje vyko ir dėl paties bankroto administratoriaus inicijuotų ginčų, kuomet jis ginčijo kai kurių kreditorių kreditorinius reikalavimus.

18Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB „Koralita“ administratorius UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ prašo atmesti LKAB „Klaipėdos Smeltė“ atskirąjį skundą ir palikti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gruodžio 13 d. nutartį nepakeistą.

19Atsiliepimą į grindžiai šiais argumentais:

  1. Nepagrįstas ir nemotyvuotas apelianto argumentas, kad administratorius nutyli aplinkybes apie jo paties inicijuotus ginčus. Šios aplinkybės nėra nutylimos, tačiau jos nėra susijusios su skundžiamu 2011 m. lapkričio 2 d. kreditorių susirinkimo nutarimu.
  2. Ieškiniai buvo pareikšti tik 2011 metais, nes iki to laiko vyko ginčai dėl kitų kreditorinių reikalavimų pagrįstumo, skundų dėl BUAB „Koralita“ kreditorių susirinkimo nutarimų pagal Fox Trade Group SIA pateiktus skundus nagrinėjimas bei LKAB „Klaipėdos Smeltė“ pareiškimo dėl BUAB „Koralita“ tyčinio bankroto nustatymo nagrinėjimas. Šie ginčai buvo išspręsti tik 2011 m. II ir IV ketvirtyje. Pradėjus administruoti įmonę, buvo nagrinėjami UAB „Koralita“ valdymo organų ieškiniai bei kitų juridinių asmenų inicijuotos bylos, tuo tarpu 2011 metais paduoti ieškiniai buvo pareikšti visai kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims. Į bankroto administratoriaus atliekamas funkcijas patenka ne tik ieškinių teikimas, skundų rengimas, bet ir kitos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos funkcijos.
  3. Įmonių bankroto įstatymas detaliai nenustato, kokia tvarka administravimo išlaidos gali būti skiriamos, turint omenyje laikotarpį. Ši teisė yra suteikiama kreditorių susirinkimui (ĮBĮ 23 str. 5, 9 p.).
  4. Dėl papildomos sąmatos administratorius kreipėsi 2011 m. lapkričio 2 d., nes iki tol įvyko du BUAB „Koralita“ kreditorių susirinkimai. Per šį laikotarpį administratorius sudarė kreditoriams sąlygas įsigilinti į BUAB „Koralita“ bankroto procesą: administratoriaus atliktas ir atliekamas funkcijas, nagrinėjamų civilinių bylų skaičių ir sudėtingumą, turto kiekį ir jo pardavimo eigą, debitorinių skolų išieškojimą. Ši informacija kreditoriams buvo teikiama ataskaitos forma.
  5. Papildomos sąmatos skyrimo būtinumui turėjo įtakos bankroto administratoriaus per 2011 metus atlikti darbai, administruojant BUAB „Koralita“. Visa tai buvo vertinama Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 5 dalyje išdėstytų kriterijų prasme, todėl ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas buvo priimtas, nepažeidžiant įstatymo nuostatų.
  6. Kreditorius nurodo, jog įvykusio BUAB „Koralita“ kreditorių susirinkimo metu pateikė klausimus, į kuriuos atsakymo negavo. Tačiau prieštaravimų dėl to, kad atsakymai į klausimus bus pateikti pagal kreditorių patvirtintą informacijos teikimo tvarką, susirinkimo metu LKAB „Klaipėdos Smeltė“ nepareiškė. Atsakymas į paklausimą kreditoriui buvo išsiųstas 2011 m. lapkričio 22 d. Išsami administravimo išlaidų sąmata ne tik kreditoriui, bet ir teismui pateikta 2011 m. gruodžio 6 d.
  7. Nėra pagrindo svarstyti klausimą dėl pavedimo sutarties pakeitimo (papildymo), kadangi keičiantis tam tikriems pavedimo sutarties straipsniams, administratorius, parengia pavedimo sutarties priedą, kurią turi teisę pasirašyti kreditorių susirinkimo pirmininkas.

20Teisėjų kolegija konstatuoja:

21Atskirasis skundas atmestinas, Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gruodžio 13 d. nutartis paliktina nepakeista.

22IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.

24Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Įmonių bankroto įstatymas (toliau tekste - ĮBĮ). Bylos, kylančios iš bankroto teisinių santykių, nagrinėjamos pagal bendrąsias civilinio proceso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato CPK ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 str. 1 d.). Kreditorių susirinkimo nutarimai yra privalomi visiems įmonės kreditoriams. Tačiau kreditoriams manant, kad šie nutarimai pažeidžia jų teises, įstatymas suteikia jiems teisę kreiptis į teismą dėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais (ĮBĮ 21 str. 2 d. 1 p., 24 str. 5 d.).

25Apeliacijos objektas nagrinėjamu atveju yra teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas atmetė pareiškėjo (kreditoriaus) LKAB „Klaipėdos Smeltė“ skundą dėl BUAB „Koralita“ 2011 m. lapkričio 2 d. įvykusio kreditorių susirinkimo nutarimo 3 darbotvarkės klausimu pripažinimo negaliojančiu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

26ĮBĮ 23 straipsnyje reglamentuojamos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, taip pat ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką (ĮBĮ 23 str. 5 p.); nustatyti administratoriaus atlyginimą (ĮBĮ 23 str. 9 p.). ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimas tvirtina, keičia ir nustato disponavimo administravimo išlaidomis tvarką. Taigi klausimų, susijusių su administravimo išlaidomis, sprendimas priklauso kreditorių susirinkimo, bet ne teismo kompetencijai. Tačiau bankroto bylą nagrinėjantis teismas, esant pagrindui, turi galią vertinti kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto nutarimų teisėtumą ir pagrįstumą (ĮBĮ 21 str. 2 d. 3 p., 24 str. 5 d.).

27Kreditorių susirinkimo nutarimo pagrindu sudaroma pavedimo sutartis, kurioje nustatomas administratoriaus atlyginimas ir jo mokėjimo tvarka (ĮBĮ 36 str. 5 d.).

28ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodyti kriterijai administratoriaus atlyginimo už teikiamas paslaugas dydžiui nustatyti, t. y. administratoriaus atlyginimo suma nustatoma atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti (bankrutavusi) įmonė tęsia (vykdo) veiklą, taip pat į parduodamo įmonės turto rūšį ir jo kiekį, į įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą bei jų kiekį. Nors teismas negali nustatyti atlyginimo administratoriui, tačiau, kilus ginčui ir administratoriui skundžiant kreditorių susirinkimo nutarimą, gali įvertinti, ar kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimas atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus, ar pagrįstas ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodytais specialiaisiais kriterijais (CK 1.5 str. 1 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-287/2012).

29Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog administratoriaus atlyginimas turi būti toks, kad skatintų administratorių tinkamai atlikti bankroto procedūras, užtikrintų tiek administratoriaus, tiek ir bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą, kartu atitiktų protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-723/2011).

30Iš byloje pateiktų duomenų matyti, jog 2009 m. balandžio 15 d. įvyko BUAB „Koralita“ kreditorių susirinkimas, kuriame darbotvarkės klausimu Nr. 8 „Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas“ buvo nuspręsta patvirtinti bankroto administratoriaus atlyginimą – 50 000 Lt be PVM (59 500 Lt su PVM) už teikiamas bankroto administravimo paslaugas už laikotarpį nuo pirmo kreditorių susirinkimo dienos iki bendrovės išregistravimo iš įmonių registro dienos (116-124 b. l.). 2011 m. lapkričio 2 d. buvo sušauktas dar vienas kreditorių susirinkimas (95-98 b. l.), kurio metu darbotvarkės klausimu Nr. 3 „Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo“ buvo priimtas nutarimas patvirtinti papildomą 3 000 Lt/mėn. + PVM atlyginimą administratoriui, laikotarpiui nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2012 m. vasario 1 d.

31Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisakė tenkinti kreditoriaus LKAB „Klaipėdos Smeltė“ skundą pripažinti šį kreditorių susirinkimo nutarimą negaliojančiu, nurodydamas, kad papildomai patvirtintas administratoriaus atlyginimas yra pagrįstas.

32Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kreditorius LKAB „Klaipėdos Smeltė“ teigia, jog nustatytas papildomas administratoriui atlyginimas yra neprotingas, ginčijamu nutarimu naujo dydžio atlyginimas bankroto administratoriui nustatytas atgalinio veikimo tvarka, bankroto administratoriaus atlyginimas buvo padidintas, tinkamai nepagrindus tokio sprendimo tikslingumo, būtinumo. Su tokiais apelianto argumentais nėra pagrindo sutikti dėl žemiau nurodytų aplinkybių.

33Kaip matyti iš BUAB „Koralita“ bankroto administratoriaus UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ 2011 m. spalio 19 d. pranešimo kreditoriams dėl 2011 m. lapkričio 2 d. šaukiamo kreditorių susirinkimo (52-53 b. l.), administratorius nurodė priežastis, kodėl atsirado būtinybė patvirtinti papildomą bankroto administratoriui atlyginimą. Administratorius pranešime nurodė, kad nuo pirmo BUAB „Koralita“ kreditorių susirinkimo dienos vyksta teisminiai ginčai dėl kreditorių pateiktų skundų dėl kreditorių susirinkimų priimtų sprendimų – procedūros pasirinkimo, turto pardavimo ataskaitų tvirtinimo ir kt. Klausimas dėl bendrovės pripažinimo bankrutavusia ir paskelbimo likviduojama dėl bankroto Klaipėdos apygardos teisme nėra išspręstas. Bankroto procedūra užsitęsė ir dėl vykusių teisminių ginčų dėl materialaus turto realizavimo bei šiuo metu vykstančių kitų ginčų dėl turto pardavimo (debitorinių skolų realizavimo klausimų). Dėl šių priežasčių yra patiriamos didesnės bendrovės administravimo sąnaudos, nei numatytos bendrovės bankroto procedūros pradžioje, dėl ko yra tikslinga patvirtinti papildomą administravimo išlaidų sąmatą.

34Administratorius atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, jog į kreditorių susirinkimą dėl papildomo atlyginimo patvirtinimo buvo kreiptasi, atsižvelgus į 2011 m. BUAB „Koralita“ pareikštus ieškinius, ikiteisminių tyrimų, kitų skundų nagrinėjimo eigą, debitorinių skolų išieškojimą, turto pardavimo eigą. 2011 metais nagrinėtų civilinių bylų eiga, vykstančių ikiteisminio tyrimo ir kitų skundų nagrinėjimo eiga, debitorinių skolų išieškojimo ir turto pardavimo eiga atsispindi bankroto administratoriaus parengtoje ataskaitoje apie BUAB „Koralita“ bankroto procedūrą už laikotarpį nuo pirmo BUAB „Koralita“ kreditorių susirinkimo dienos iki 2011 m. birželio 1 d. (23-36 b. l.), taip pat 2011 m. rugsėjo 13 d. ataskaitoje apie BUAB „Koralita“ bankroto eigą, kuri buvo parengta už laikotarpį nuo 2011 metų birželio 22 d. iki 2011 m. rugsėjo 13 d. (37-40 b. l.) ir kituose rašytiniuose įrodymuose (41, 42, 43-45, 47-49, 50, 64, 65-66, 67, 68-70, 71-72, 73-75, 76-77, 79-80, 81, 82, 83, 84, 85, 86-87, 88, 89 b. l.). Susipažinus su informacinės teismų sistemos Liteko duomenimis, bankroto administratoriaus atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytos aplinkybės, jog 2011 m. buvo pareikšti nauji BUAB „Koralita“ ieškiniai civilinėse bylose: Nr. 2-1940-513/2011 (buvo pateiktas apeliacinis skundas dėl pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo), Nr. 2-1295-125/2011 (priimtas sprendimas BUAB „Koralita“ naudai), Nr. 2-2119-125/2011 (BUAB „Koralita“ ieškinys buvo patenkintas, tačiau gautas atsakovo prašymas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo), Nr. 2-1644-125/2011 (BUAB „Koralita“ ieškinys patenkintas), Nr. 2-1679-513/2011, Nr. 2-1962-125/2011 (buvo pateiktas apeliacinis skundas dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo), Nr. 2-2074-265/2011 (buvo pateiktas BUAB „Koralita“ apeliacinis skundas dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo), pasitvirtino. Šios aplinkybės įrodo, jog UAB „Koralita“ 2011 metais buvo pareiškusi naujų ieškinių, kurie padidino teisme nagrinėjamų bylų (tarp kurių yra ir bylų, pradėtų dar iki 2011 m.), kuriuose dalyvauja BUAB „Koralita“, skaičių, kas sudaro pagrindą daryti išvadą, jog ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintas papildomas bankroto administratoriui atlyginimas yra pagrįstas ir būtinas.

35Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu papildomas atlyginimas bankroto administratoriui buvo nustatytas ne iki BUAB „Koralita“ išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, kaip tai siūlė pats bankroto administratorius, bet iki 2012 m. vasario 1 d. Kaip jau nustatyta, 2011 m. buvo pareikšta BUAB „Koralita“ naujų ieškinių, iš byloje esančių bankroto administratoriaus ataskaitų matyti, jog kai kurių civilinių bylų nagrinėjimas toliau tęsiamas, toliau vykdomas debitorinių skolų išieškojimas ir pan. Taigi, papildomo atlyginimo administratoriui patvirtinimas tik tam tikram laikotarpiui atitinka protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus, nes papildomo atlyginimo patvirtinimas tolimesniam laikotarpiui būtų netikslingas ir nepagrįstas vien dėl to, kad dalis civilinių bylų jau būtų pasibaigusios, dalis debitorinių skolų išieškotos ir pan.

36Teisėjų kolegija pažymi, kad nors kreditorių susirinkime ginčijamu nutarimu nutarta patvirtinti papildomą administratoriaus atlyginimą atgaline tvarka, t. y. nuo 2011 m. sausio 1 d., tai nesudaro pagrindo naikinti ginčijamą nutarimą. Šioje nutartyje nustatyta, jog administratoriaus darbo krūvis padidėjo būtent nuo 2011 m. pradžios, todėl papildomo atlyginimo bankroto administratoriui patvirtinimas nuo 2011 m. sausio 1 d. yra pagrįstas.

37Apeliantas, ginčydamas pirmosios instancijos teismo nutartį, nurodo, kad 2011 m. lapkričio 2 d. vykusio BUAB „Koralita“ kreditorių susirinkimo metu administratoriui buvo pateikti klausimai, kurie buvo susiję su svarstomu klausimu, tačiau atsakymai į juos nebuvo pateikti. Tačiau ši aplinkybė nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį ir pripažinti ginčijamą kreditorių susirinkimo nutarimą negaliojančiu, nes iš 2011 m. lapkričio 2 d. kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad susirinkime dalyvavę kreditoriai nutarė svarstyti papildomo administratoriui atlyginimo patvirtinimo klausimą, nelaukiant atsakymų į kreditoriaus pateiktus klausimus. Be to, kreditorių susirinkimas, balsuodamas dėl papildomo administratoriaus atlyginimo, nutarė, jog papildomas atlyginimas bankroto administratoriui iki 2012 m. vasario 1 d. yra pagrįstas. Dėl papildomo atlyginimo tolimesniam laikui nustatymo būtinumo ir pagrįstumo kreditoriai vėl galės svarstyti kreditorių susirinkime, jeigu bankroto administratorius pagrįs tokio atlyginimo būtinybę.

38Nesudaro pagrindo kreditorių susirinkimo ginčijamą nutarimą pripažinti negaliojančiu ir ta aplinkybė, jog į kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimą nebuvo įtrauktas pavedimo sutarties keitimo (papildymo) klausimas, kadangi ši aplinkybė nėra susijusi su sprendžiamu klausimu (ji nepaneigia papildomo atlyginimo administratoriui būtinumo ir pagrįstumo). Be to, esant būtinybei svarstyti pavedimo sutarties keitimo klausimą kreditorių susirinkime, nėra kliūčių tai padaryti ir ateityje.

39Kiti atskirojo skundo argumentai teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui neturi teisinės reikšmės, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija plačiau dėl jų nepasisako.

40Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į šioje nutartyje išdėstytus argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė įmonių bankroto procesą reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo jos naikinti, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

41Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

42Palikti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gruodžio 13 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. 2011 m. gruodžio 13 d. nutarties, kuria atmestas kreditoriaus Laivų krovos... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Kreditorius LKAB „Klaipėdos Smeltė“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos... 6. Kreditorius skunde nurodė, kad skundžiamu nutarimu administratoriui... 7. 1 d. iki 2012 m. vasario 1 d. (iš viso 47 190 Lt), atsižvelgiant į... 8. Atsiliepimu į LKAB „Klaipėdos Smeltė“ skundą UAB „Koralita“... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. gruodžio 13 d. nutartimi nutarė... 10. Teismas konstatavo, kad administratoriaus siūlymas dėl papildomo atlyginimo... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Kreditorius LKAB „Klaipėdos Smeltė“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 13. Atskirąjį skundą grindžia iš esmės tais pačiais argumentais, kokie buvo... 14. 1) nustatytas papildomas administratoriui atlyginimas yra neprotingas;... 15. 2) ginčijamu nutarimu naujo dydžio atlyginimas bankroto administratoriui... 16. 3) ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu buvo padidintas bankroto... 17. 4) ginčų nagrinėjimas teisme užsitęsė ir dėl paties administratoriaus... 18. Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB „Koralita“ administratorius UAB... 19. Atsiliepimą į grindžiai šiais argumentais:
  1. Nepagrįstas... 20. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 21. Atskirasis skundas atmestinas, Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gruodžio 13... 22. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 23. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos... 24. Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Įmonių bankroto įstatymas... 25. Apeliacijos objektas nagrinėjamu atveju yra teismo nutarties, kuria pirmosios... 26. ĮBĮ 23 straipsnyje reglamentuojamos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų... 27. Kreditorių susirinkimo nutarimo pagrindu sudaroma pavedimo sutartis, kurioje... 28. ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodyti kriterijai administratoriaus atlyginimo... 29. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog administratoriaus atlyginimas turi... 30. Iš byloje pateiktų duomenų matyti, jog 2009 m. balandžio 15 d. įvyko BUAB... 31. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisakė tenkinti... 32. Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kreditorius LKAB... 33. Kaip matyti iš BUAB „Koralita“ bankroto administratoriaus UAB... 34. Administratorius atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, jog į kreditorių... 35. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad ginčijamu kreditorių susirinkimo... 36. Teisėjų kolegija pažymi, kad nors kreditorių susirinkime ginčijamu... 37. Apeliantas, ginčydamas pirmosios instancijos teismo nutartį, nurodo, kad 2011... 38. Nesudaro pagrindo kreditorių susirinkimo ginčijamą nutarimą pripažinti... 39. Kiti atskirojo skundo argumentai teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui... 40. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į šioje nutartyje išdėstytus argumentus,... 41. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 42. Palikti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gruodžio 13 d. nutartį...