Byla 2S-107-159/2013
Dėl įpareigojimo sušaukti sodininkų bendrijos narių susirinkimą, trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eugenija Morkūnienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovų I. G., E. G., R. D., J. R., A. C., Kazio A. S., Ž. G., R. S., L. Š., S. B. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012-09-05 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-198-838/2013 pagal ieškovų I. G., E. G., R. D., J. R., A. C. (A. C.), K. A. S., Ž. G., B. G., R. S., L. Š., S. B. (S. B.) ieškinį atsakovei Klaipėdos rajono sodininkų bendrijai „Guboja“ dėl įpareigojimo sušaukti sodininkų bendrijos narių susirinkimą, trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,

Nustatė

2ieškovai kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydami įpareigoti atsakovę sušaukti sodininkų bendrijos narių susirinkimą, įtraukiant klausimą dėl atsakovės sutikimo išpirkti ar išnuomoti žemės sklypus, besiribojančius su bendrijos narių sodų sklypais bei priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – 2012-07-27 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus pranešime Nr. 12SD-(14.12.104)-793 nurodytų asmenų netraukti administracinėn atsakomybėn iki Klaipėdos rajono sodininkų bendrijoje „Guboja“ bus sušauktas bendrijos narių susirinkimas ir išspręstas klausimas dėl atsakovės sutikimo išpirkti ar išnuomoti žemės sklypus, besiribojančius su bendrijos narių sodų sklypais (b. l. 3–5).

3Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2012-09-05 nutartimi ieškovų prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino. Nurodė, kad ieškinyje nepareikšti turtiniai reikalavimai, todėl prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nesusijusios su pareikštų reikalavimų užtikrinimu ir peržengia ieškinio ribas. Teismas pažymėjo, jog asmuo, padaręs administracinį teisės pažeidimą, atsako pagal įstatymus ir niekam negali būti taikoma poveikio priemonė už administracinį teisės pažeidimą kitaip, kaip įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka. Teismas konstatavo, kad ieškovai neįrodė šiuo metu egzistuojančio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones (b. l. 43–44).

4Ieškovai I. G., E. G., R. D., J. R., A. C., K. A. S., Ž. G., R. S., L. Š. ir S. B. 2012-09-21 padavė atskirąjį skundą. Juo prašo panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012-09-05 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodo, kad CPK 145 str. 1 d. 12 p., 13 p. numato, jog laikinosios apsaugos priemonės gali būti: įpareigojimas atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti; kitos įstatymuose numatytos ar teismo pritaikytos priemonės, kurių nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Klaipėdos rajono sodininkų bendrijos „Guboja“ nariai tvoras yra užsitvėrę pagal seną bendrijoje nusistovėjusią žodinę tvarką. Paaiškėjus, jog užtvertos teritorijos galbūt nesutampa su sodininkų bendrijos generaliniu planu, bendrijos nariai kreipėsi į sodininkų bendrijos pirmininkę su prašymais, kad būtų sušauktas bendrijos narių susirinkimas. Bendrijos pirmininkė ignoruoja bendrijos narius ir neorganizuoja susirinkimo. Dėl šių įvykių bendrijos nariai yra įpareigoti nugriauti savo lėšomis pastatytas tvoras. Apeliantai teigia, kad jų reikalavimai keliami ieškinyje ir prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones tarpusavyje susiję, todėl yra tikslinga taikyti jų prašomas laikinąsias apsaugos priemones (b. l. 98–100).

5Atsakovė Klaipėdos rajono sodininkų bendrija „Guboja“ 2012-10-10 padavė atsiliepimą į atskirąjį skundą. Juo prašo ieškovų atskirąjį skundą atmesti ir Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012-09-05 nutartį palikti nepakeistą (b. l. 159–160).

6Atskirasis skundas atmestinas.

7Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis).

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis).

9CPK 144 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Konstatuotina, kad laikinosios apsaugos priemonės yra kompleksas teismo taikomų po vieną ar kelias priemonių dėl atsakovui priklausančio turto (kilnojamojo, nekilnojamojo, lėšų, turtinių teisių) nuosavybės teisių apribojimų ir kitų įpareigojimų, draudimų ar veiksmų sustabdymo, kuriais siekiama užtikrinti sprendimo, kuris bus priimtas ateityje, įvykdymą bei kartu išvengti teismo sprendimo įvykdymo apsunkinimo arba pasidarymo nebeįmanomu. Taigi laikinosios apsaugos priemonės yra atsakovui ar jo turtui teismo taikomos procesinės priemonės, kuriomis nesprendžiamas tarp šalių kilęs materialusis teisinis ginčas, o tik imamasi įstatymuose nustatytų priemonių, kad ateityje, šalių ginčą išsprendus, būtų neapsunkintas ir apskritai būtų įmanomas priimto sprendimo įvykdymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-02-01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2010).

10Pagrindinė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą reglamentuojančio CPK XI skyriaus penktojo skirsnio teisės normų paskirtis ir tikslas yra užtikrinti laikiną ginčo objekto apsaugos mechanizmą ir būsimo teismo sprendimo įvykdymą. CPK 145 straipsnyje numatytos galimos laikinosios apsaugos priemonės, t. y. įpareigojimas atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti; kitos įstatymuose numatytos ar teismo pritaikytos priemonės, kurių nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK

11145 straipsnio 1 dalies 12, 13 punktai). Teismui, taikančiam CPK 145 straipsnyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones, pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima. Teismas atkreipia dėmesį, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nesprendžia ginčo tarp šalių, o tik patikrina, ar yra pagrindas jas taikyti. Pažymėtina, kad proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kai laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra numatyta, kad jos taikomos tada, kai yra pagrindas manyti, kad jų nepritaikius būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Šiuo atveju teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka, kad būtų taikomos prašomos laikinosios apsaugos priemonės. Teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones atsižvelgia į tai, kokio pobūdžio byla nagrinėjama, į ieškinio reikalavimų rūšį ir dydį, šalies veiksmus ir kitas reikšmingas bylai aplinkybes.

12Nagrinėjamu atveju ieškovai ieškiniu prašo įpareigoti atsakovę sušaukti sodininkų bendrijos narių susirinkimą, įtraukiant klausimą dėl atsakovės sutikimo išpirkti ar išnuomoti žemės sklypus, besiribojančius su bendrijos narių sodų sklypais. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – 2012-07-27 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus pranešime Nr. 12SD-(14.12.104)-793 nurodytų asmenų netraukti administracinėn atsakomybėn iki Klaipėdos rajono sodininkų bendrijoje „Guboja“ bus sušauktas bendrijos narių susirinkimas ir išspręstas klausimas dėl atsakovės sutikimo išpirkti ar išnuomoti žemės sklypus, besiribojančius su bendrijos narių sodų sklypais.

13Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į reiškiamus ieškinio reikalavimus bei laikinųjų apsaugos priemonių pobūdį, sutinka su pirmosios instancijos teismo nutartyje padarytomis išvadomis, kad ieškinyje nepareikšti turtiniai reikalavimai, todėl prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nesusijusios su pareikštų reikalavimų užtikrinimu ir peržengia ieškinio ribas; kad asmuo, padaręs administracinį teisės pažeidimą, atsako pagal įstatymus ir niekam negali būti taikoma poveikio priemonė už administracinį teisės pažeidimą kitaip, kaip įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka.

14Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovės Klaipėdos rajono sodininkų bendrijos „Guboja“ atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstytais teiginiais, kad prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas tiesiogiai paliestų 2012-07-27 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus pranešime Nr. 12SD-(14.12.104)-793 nurodytų asmenų

15E. Ž., S. G., R. U., I. A. J. ir A. K., neįtrauktų į bylą, teises ir pareigas, ir kad būtų pažeistas betarpiškumo principas (CPK 14 straipsnio 3 dalis).

16Išdėstytos aplinkybės sudaro pagrindą padaryti išvadas, kad apeliantai nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių aplinkybę, jog nepritaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovams galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas ir kad apeliantai neįrodė šiuo metu egzistuojančio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

17Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuojančias procesinės teisės normas ir pagrįstai netenkino apeliantų prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl keisti ar naikinti skundžiamą nutartį nėra teisinio pagrindo, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

18Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

19Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai