Byla 2A-51-357/2013
Dėl žalos regreso tvarka priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Rasos Bartašienės, kolegijos teisėjų: D. B., Egidijaus Mockevičiaus,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ apeliacinį skundą dėl Joniškio rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 5 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ ieškinį atsakovui UAB „SV Transport“ dėl žalos regreso tvarka priteisimo, ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB DK „PZU Lietuva“ kreipėsi į Joniškio rajono apylinkės teismą ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „SV Transport“ 31211,92 Lt žalą, 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 936,00 Lt žyminio mokesčio ir kitas ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas nurodė, kad 2010 m. sausio 29 d. ieškovas su atsakovu sudarė tris transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo sutartis, kuriomis buvo apdrausta automobilių „SCANIA“ (valst. Nr. ( - ) ir ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė. Pagal draudimo sutartis atsakovas turėjo sumokėti draudimo įmokas iki 2010 m. sausio 29 d., tačiau jos buvo sumokėtos praleidus terminą, per du kartus. Pirmoji įmokų dalis buvo sumokėta 2010 m. vasario mėn., dar iki draudžiamojo įvykio, o antrosios įmokų dalys – tik po to, kai ieškovui 2010 m. vasario 12 d. buvo išsiųstas pranešimas apie skolą pagal draudimo sutartis ir kai jau buvo įvykę draudžiamieji įvykiai (už automobilį, kurio valst. Nr. ( - ), 2010 m. vasario 4 d. buvo sumokėta 450 Lt, draudžiamasis įvykis įvyko 2010 m. kovo 9 d., o 2010 m. kovo 26 d. sumokėta antroji 900 Lt įmoka; už automobilį, kurio valst. Nr. ( - ), 2010 m. vasario 3 d. sumokėta 450 Lt, draudžiamasis įvykis įvyko 2010 m. kovo 15 d. , o 2010 m. kovo 26 d. sumokėta antroji 900 Lt įmoka; už automobilį, kurio valst. Nr. ( - ) 2010 m. vasario 4 d. sumokėta 450 Lt, draudžiamasis įvykis įvyko 2010 m. kovo 25 d. , o 2010 m. kovo 31 d. sumokėta antroji 900 Lt įmoka). Dėl kiekvieno draudžiamojo įvykio ieškovas išmokėjo 3889,57 Lt, 6430,04 Lt, 9047,27 Lt bei 11845,04 Lt draudimo išmokas.

6Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau – TPVCAPDĮ) 11 str. 7 dalyje nurodyta, kad jei draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą ir per tą laikotarpį pagal šią draudimo sutartį apdrausta transporto priemone buvo padaryta žala, draudikas, išmokėjęs išmoką, turi teisę reikalauti iš draudėjo grąžinti dėl padarytos žalos draudiko išmokėtas sumas.

7Atsakovas UAB „SV Transport“ pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad atsakovas nevengė sumokėti draudimo išmokų, mokėjo dalimis. Mano, kad TPVCAPDĮ 11 str. 7 dalyje numatyta sankcija yra per griežta atsakovui. Ieškovas neišnaudojo galimybių apginti savo interesų. LR Draudimo įstatymo 80 str. numato draudimo apsaugos sustabdymą, todėl ieškovas galėjo sustabdyti draudimo apsaugą, tačiau to nepadarė. Ieškovas pripažino, kad atsakovui laiku nesumokėjus draudimo įmokų, buvo esminis draudimo sutarčių pažeidimas, todėl turėjo nutraukti sutartis. Mano, kad ieškovas, negražindamas jam atsakovo sumokėtų draudimo įmokų ir reikalaudamas iš atsakovo priteisti tretiesiems asmenims draudiko sumokėtas draudimo išmokas, siekia pasipelnyti.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Joniškio rajono apylinkės teismas 2011 m. lapkričio5 d. sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ atsakovui UAB „SV Transport“ 1000,00 Lt advokato atstovavimo išlaidas.

10Teismas nustatė, kad, nors atsakovas likusias draudimo įmokas sumokėjo 2010 m. kovo 26, 31 dienomis (praėjus daugiau kaip mėnesiui nuo draudimo sutarčių sudarymo), tačiau ieškovas nepasinaudojo Standartinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygų 29 punkte nustatyta draudiko teise vienašališkai nutraukti draudimo sutartį, Draudimo įstatymo 80 straipsnyje nurodyta sustabdymo teise, t. y. šios aplinkybės nelaikė esminiu sutarties pažeidimu (CK 6.217 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Teismo vertinimu, aplinkybė, kad ieškovas, žinodamas apie įvykusius eismo įvykius, priėmė likusias draudimo įmokas, reiškia, jog jis prisiėmė pagal draudimo sutartis atsirandančius teisinius padarinius. Teismas pritarė apeliacinės instancijos teismų formuojamai praktikai, kad TPVCAPDĮ 11 straipsnio 7 dalies nuostata aiškintina kaip reiškianti, jog, draudėjui draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjus draudimo įmokos, tačiau ją sumokėjus pavėluotai ir draudikui įmoką priėmus, draudikas neturi teisės susigrąžinti iš draudėjo sumas, draudiko išmokėtas dėl padarytos žalos (Vilniaus apygardos teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-792-275/2010; 2A-311-115/2010; Kauno apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1348-601/2011), nes priešingu atveju būtų paneigta draudimo sutarties, kuria draudėjas perkelia nuostolių atlyginimo riziką draudikui, esmė bei paskirtis. Teismas konstatavo, kad ieškinio patenkinimas prieštarautų protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principams, nes sumokėjęs draudimo įmokas draudėjas pats turėtų atlyginti ir draudžiamojo įvykio metu padarytą žalą (CK 1.5 straipsnis).

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

12Apeliaciniu skundu ieškovas UAB DK „PZU Lietuva“ prašo panaikinti Joniškio rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 5 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį patenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

13Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

141. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas priimdamas sprendimą neatsižvelgė į tai, kad atsakovas nemokėjo apeliantui nustatyto dydžio įmokų ir to neatliko net gavęs apelianto rašytinį pranešimą apie nesumokėtas draudimo įmokas (10-12 b. l.); kad trūkstamas draudimo įmokų dalis sumokėjo tik įvykus draudiminiams įvykiams. Teismas atmesdamas ieškinį be jokio pagrindo pateisino atsakovo (draudėjo) padarytus sutarties pažeidimus. Nagrinėjamu atveju atsakovas pats sprendė, ar verta vykdyti sutartį priklausomai nuo draudžiamojo įvykio atsiradimo fakto. Toks elgesys yra nesąžiningas ir pažeidžia apelianto interesus.

152.Teismo argumentai, kad apeliantas, žinodamas apie atsakovo daromus pažeidimus, galėjo sustabdyti draudimo sutarčių galiojimą ar jas vienašališkai nutraukti (t. y. pasinaudoti kitomis įstatymuose nustatytomis priemonėmis), nesuteikia pagrindo atmesti apelianto reikalavimų, pateisinti atsakovo neteisėtus veiksmus, kadangi tai yra apelianto teisė, o ne pareiga. Be to, TPVCAPDĮ 7 str. 2 dalis numato draudikui teisę, bet ne pareigą savo iniciatyva nutraukti draudimo sutartį, jei draudėjas sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir jei tai yra esminis sutarties pažeidimas. Tokiu atveju nutraukiant draudimo sutartį, draudimo įmoka draudėjui negrąžinama, jei draudimo sutartyje nenustatyta kitaip. Nesant imperatyvios pareigos draudikui kitos šalies netinkamai vykdomą draudimo sutartį nutraukti, apelianto (kaip draudiko) veiksmai negali būti vertinami kaip neteisėti ar nesąžiningi kitos draudimo sutarties šalies atžvilgiu. Analogiškus išaiškinimus yra pateikęs Vilniaus apygardos teismas 2009-03-12 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-234-464/2009.

163. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išaiškinimais, jog pavėluotai sumokėtų draudimo įmokų priėmimas eliminuoja draudiko teisę reikalauti žalos atlyginimo pagal TPVCAPDĮ 11 str. 7 dalį. Apeliantas nėra saistomas pareigos nepriimti ar grąžinti draudėjo (atsakovo) pavėluotai sumokėtos draudimo įmokos dalį, kadangi draudimo teisiniai santykiai tarp šalių nebuvo nutrūkę, to atsakovas neginčija.

174. Priimdamas sprendimą teismas rėmėsi apeliacinės instancijos teismų išaiškinimais bylose, kuriose draudikas iki įvykstant draudiminiam įvykiui nebuvo nusiuntęs draudėjui pranešimo dėl laiku nesumokėtų draudimo įmokų. Tačiau šiuo atveju apeliantas atsakovui buvo pateikęs rašytinį pranešimą apie laiku nesumokėtas draudimo įmokas, nurodęs atsakovui gresiančias pasekmes dėl prievolių nevykdymo (10-12 b. l.). Todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi sprendime nurodytomis teismų nutartimis. Apelianto pranešimas, adresuotas atsakovui dėl vėluojamų mokėti draudimo įmokų vertintinas kaip tinkamas šalių kooperavimosi principo (LR CK 6.38 str.) bei 2004-04-23 LR Draudimo priežiūros komisijos nutarimu Nr. N-47 patvirtintų Standartinių transporto priemonių 27 p. numatytos pareigos informuoti draudėją dėl nesumokėtų įmokų terminų vėlavimo ir dėl to atsirasiančių pasekmių, numatytų TPVCAPDĮ 11 str. 7 dalyje įgyvendinimu.

185. TPVCAPDĮ 11 str. 7 dalis numato, kad draudikas turi teisę pareikšti regresinį reikalavimą, jeigu draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą ir per tą laikotarpį apdrausta transporto priemone buvo padaryta žala, išmokėjęs išmoką draudikas turi teisę reikalauti iš draudėjo grąžinti dėl padarytos žalos draudimo išmokėtas sumas. Tokie išaiškinimai yra pateikti ir Kauno apygardos teismo 2011-11-04 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-1920-230/2011, Vilniaus apygardos teismo 2010-04-06 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-327-340/2010 bei Vilniaus apygardos teismas 2009-03-12 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-234-464/2009. Nurodytose nutartyse faktinės aplinkybės yra analogiškos nagrinėjamai situacijai. Be to, Kauno apygardos teismo 2011-11-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1920-230/2011 yra itin aktuali. Šioje nutartyje teismas nustatė, kad TPVCAPDĮ 11 str. 6 dalyje numatyta, kad draudikas negali atsisakyti mokėti išmokos, jei draudžiamasis įvykis įvyko per laikotarpį, už kurį draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokų, ar per laikotarpį, kai draudėjas buvo atleistas nuo draudimo įmokos mokėjimo. Todėl draudikas lieka atsakingas už draudiminę apsaugą ir tuo atveju, jei draudėjas ir nesumokėjo draudimo įmokos nustatytu laiku.

19Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „SV Transport“ prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, o Joniškio rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą. Priteisti iš ieškovo atsakovui 2420,00 Lt bylinėjimosi išlaidas.

20Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

211. Nurodoma, kad pagal LR CK 6.987 str. draudimo sutarties esmė yra ta, kad draudėjas sudaro draudimo sutartį tik tam, kad, įvykus draudiminiam įvykiui dėl jo kaltės, trečiųjų asmenų patirtą žalą apmokėtų draudikas ir kad šios pareigos netektų vykdyti draudėjui. Neesminis sutarties pažeidimas - dalies draudimo įmokos sumokėjimas pavėluotai, negali atleisti draudiko nuo jo įsipareigojimų vykdymo apskritai (t. y. nuo draudiminės įmokos nukentėjusiajai šaliai išmokėjimo), nes tai reikštų, kad draudėjui visiškai nėra taikoma draudiminė apsauga ir tai prieštarautų pačiai draudimo sutarties esmei. Patenkinus apelianto prašymą būtų iškreipta draudimo sutarties esmė: draudėjas, sumokėjęs visą draudimo įmoką, pats turėtų atlyginti žalą tretiesiems asmenims. Tai akivaizdžiai pažeistų sutarties šalių lygybės principą.

222. Pirmosios įmokos pagal visas tris draudimo sutartis buvo sumokėtos iki draudžiamųjų įvykių atsiradimo (2010-02-03, 2010-02-04) ir net iki priminimo apie ne iki galo sumokėtas draudimo įmokas išsiuntimo dienos (2010-02-12). Tai patvirtina, kad atsakovas UAB „SV Transport” stengėsi įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus.

233. Apelianto pateikti teisminės praktikos pavyzdžiai negali būti tiesiogiai taikomi šioje byloje, nes nesutampa su šios nagrinėjamos bylos faktinėmis aplinkybėmis.

244. Šios bylos šalis siejo ilgalaikiai sutartiniai santykiai. Ieškovo pateikta sutarčių suvestinė (lentelė) patvirtina, kad vien tik 2010 m. tarp šalių buvo sudarytos keturiasdešimt trys transporto priemonių valdytoju civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartys, kurių tuo momentu vien tik neapmokėta dalis 2010-02-12 sudarė 41 250,00 Lt. Ši suma, kaip matyti iš bylos aplinkybių, kaip ir visos draudimo įmokos, atsakovo buvo sumokėtos. Gavusi visas draudimo įmokas draudimo bendrovė nepatyrė jokios žalos, todėl ir reikalavimas ją atlyginti vertintinas kaip nepagrįstas.

255. Tuo momentu, kai atsakovas (draudėjas) sumokėjo likusią nesumokėtą draudimo įmokų dalį (2010-03-26 ir 2010-03-31), ieškovas dar nebuvo patyręs žalos, nes nebuvo išmokėjęs draudimo išmokų tretiesiems asmenims, kas patvirtina, kad ieškinio patenkinimas gali būti vertinamas kaip ieškovo (draudiko) siekis pasipelnyti.

266. Apeliantas, laiku negavęs dalies draudimo įmokos, nesiėmė jokių veiksmų savo pažeistai teisei apginti, t.y. neatliko LR Draudimo įstatymo 80 str. 1 d. numatytos draudiko pareigos pranešti draudėjui raštu apie draudimo apsaugos sustabdymą, taip pat nepasinaudojo TPVCAPDĮ 11 str. 5 d. numatyta galimybe reikalauti delspinigių nuo laiku nesumokėtos draudimo įmokos, apeliantas nesinaudojo ir LR Draudimo priežiūros komisijos 2004-04-23 nutarimu Nr. N-47 patvirtintų Standartinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygų 29 punkte numatyta draudiko teise vienašališkai nutraukti draudimo sutartį. Todėl, apeliantas, savaip interpretuodamas TPVCAPDĮ 11 str. 7 dalį, nuosekliai siekia pasipelnyti draudėjo sąskaita.

27IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

28Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

29Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal LR CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus LR CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis. Apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti, kad žodinis bylos nagrinėjimas yra būtinas, aplinkybes, reikšmingas bylai išspręsti, šalys išdėstė procesiniuose dokumentuose.

30Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje, analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 str. 2 d.).

31Byloje nustatyta, kad 2010 m. sausio 29 d. tarp ieškovo (draudiko) UAB DK „PZU Lietuva“ ir atsakovo (draudėjo) UAB „SV Transport“ buvo sudarytos šios Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartys: 1) AYAS Nr. 01 7426786, kuria buvo apdrausta automobilio „SCANIA R 480“, v. n. CZZ736, valdytojo civilinė atsakomybė (b. l. 9); 2) AYAS Nr. 01 7426822“, kuria buvo apdrausta automobilio „SCANIA R480“, v. n. ( - ), valdytojo civilinė atsakomybė (b. l. 39); 3) AYAS Nr. 01 7426804“, kuria buvo apdrausta automobilio „SCANIA R 480“, v. n. ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė (b. l. 42).

32Šių trijų sutarčių 1.5.2. punkte buvo numatyta, kad 1350,00 Lt draudimo įmoka mokama iki 2010 m. sausio 29 dienos. Byloje nustatyta, kad pirmąsias įmokas po 450,00 litų pagal visas tris draudimo sutartis atsakovas (draudėjas) UAB „SV Transport“ įmokėjo 2010 m. vasario 3 ir vasario 4 dienomis (b. l. 96-101). Draudikas UAB DK „PZU Lietuva“ 2010-02-12 išsiuntė draudėjui UAB „SV Transport“ pranešimą apie laiku nesumokėtas likusias draudimo įmokas po 900 litų ir nurodė įmokų nesumokėjimo pasekmes (b. l. 10-12).

33Likusias draudimo įmokas po 900 litų atsakovas (draudėjas) UAB „SV Transport“ draudikui sumokėjo: 1) pagal „Draudimo sutartį AYAS Nr. 01 7426786“ – 2010 m. kovo 26 d., 2) pagal „Draudimo sutartį AYAS Nr. 01 7426822“ – 2010 m. kovo 31 d., 3) pagal „Draudimo sutartį AYAS Nr. 01 7426804“ – 2010 m. kovo 31 d.

342010 m. kovo 9 d. Šveicarijoje įvyko eismo įvykis, kurio metu (1 punkte nurodyta draudimo sutartis, įmoka 2010 m. kovo 26 d.) automobilis „SCANIA R 480“, v. n. CZZ736 kliudė ir apgadino kitą automobilį, eismo įvykio kaltininku pripažintas atsakovo vairuotojas (b. l. 13-26). Dėl padarytos žalos ieškovas išmokėjo 3889,57 Lt (1456,55 CHF) dydžio draudimo išmoką (b. l. 37, 38).

352010 m. kovo 15 d. via Castelli, Melegnano, Italijoje, įvyko eismo įvykis, kurio metu (2 punkte nurodyta draudimo sutartis, įmoka 2010 m. kovo 31 d.) automobilis „SCANIA R480“, v. n. ( - ) atsitrenkė ir apgadino stovintį kitą automobilį, eismo įvykio kaltininku pripažintas atsakovo vairuotojas (b. l. 27-36). Dėl padarytos žalos ieškovas išmokėjo 6430,04 Lt (1862,27 eur) dydžio draudimo išmoką (b. l. 40, 41).

362010 m. kovo 25 d. A9 greitkelyje, Italijoje, įvyko eismo įvykis, kurio metu automobilis (3 punkte nurodyta draudimo sutartis, įmoka 2010 m. kovo 31 d.) „SCANIA R 480“, v. n. ( - ) manevruodamas atsitrenkė ir apgadino kitą automobilį, eismo įvykio kaltininku pripažintas atsakovo vairuotojas (b. l. 43-58). Dėl padarytos žalos ieškovas - draudikas UAB DK „PZU Lietuva“ išmokėjo 9047,27 Lt (2620,27 eur) bei 11845,04 Lt (3430,56 eur) dydžio draudimo išmokas (b. l. 59-62).

37Ieškovo (draudiko) UAB DK „PZU Lietuva“ reikalavimas priteisti išmokas regreso tvarka pareikštas tuo pagrindu, kad draudėjas UAB „SV Transport“ laiku nesumokėjo draudimo įmokų.

38 Dėl draudiko, išmokėjusio draudimo išmoką, teisės reikalauti iš draudėjo grąžinti dėl padarytos žalos draudiko išmokėtas sumas

39TPVCAPDĮ 11 straipsnio 7 dalyje nustatyta draudiko, išmokėjusio draudimo išmoką teisė reikalauti iš draudėjo grąžinti dėl padarytos žalos draudiko išmokėtas sumas, jeigu draudimo sutartis yra galiojanti. Ar sudaryta sutartis galioja, sprendžiama pagal tai, ar ji nėra niekinė, nuginčyta arba nutraukta. Draudiko teisė reikalauti grąžinti išmokėtas sumas pagal TPVCAPDĮ 11 straipsnio 7 dalį atsiranda, jeigu draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą ir per tą laikotarpį pagal šią draudimo sutartį apdrausta transporto priemone buvo padaryta žala arba žala buvo padaryta, kai draudėjas buvo atleistas nuo draudimo įmokos mokėjimo pagal TPVCAPDĮ 9 straipsnio 3 dalį. TPVCAPDĮ 11 straipsnio 7 dalyje nustatyta teisinė kompensuojamojo pobūdžio sankcija, kuri taikoma įstatymo ir sutarties nustatytas pareigas pažeidusiam draudėjui.

40Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. lapkričio 21 d. nutartyje nurodė, kad draudiko sumokėtų išmokų grąžinimo klausimus taip pat reglamentuoja TPVCAPDĮ 22 straipsnio 2 dalis. Šioje normoje įtvirtinta nuostata, pakartojanti draudiko teisę reikalauti grąžinti draudimo išmoką, taip pat kitos šią teisę detalizuojančios nuostatos. Pagal TPVCAPDĮ 22 straipsnio 2 dalį draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų išmokėtą sumą ar jos dalį, jei draudėjas nevykdė arba netinkamai vykdė draudimo sutartyje nustatytas pareigas. Šioje nuostatoje pasisakyta apie draudimo sutartyje nustatytų pareigų nevykdymą, todėl ji yra taikoma ir pareigai laiku ir tinkamai mokėti draudimo įmokas. TPVCAPDĮ 22 straipsnio 2 dalyje yra pateiktas nebaigtinis kriterijų, į kuriuos atsižvelgiama nustatant grąžinamos sumos dydį, sąrašas. Įstatyme nurodyta, kad draudiko reikalaujamos grąžinti sumos dydis nustatomas atsižvelgiant į nustatytų pareigų pažeidimą, priežastinį ryšį su eismo įvykiu, dėl pažeidimo ar pareigų nevykdymo atsiradusios žalos dydį, kitas reikšmingas aplinkybes, taip pat į Vyriausybės nustatytą Žalos nustatymo ir išmokų mokėjimo tvarką.

41Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantas, būdamas draudiku, sąžiningai ir tinkamai vykdė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį ir garantavo dėl šiuo draudimu apdraustos transporto priemonės poveikio eismo įvykio metu nukentėjusių ir patyrusių žalą trečiųjų asmenų nuostolių atlyginimą įstatyme ir sutartyje nustatytos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma. Byloje nustatyta, kad prisiimdamas draudimo sutarties pareigas, ieškovas LR CK 6.987 str. pagrindu, priėmė atsakovo pavėluotai sumokėtas draudimo įmokas. Atsakovo pavėluotai sumokėtų draudimo įmokų priėmimas neriboja apelianto teisės reikalauti draudimo išmokų grąžinimo LR TPVCAPDĮ 11 str. 7 d. tvarka ir ieškovas nėra saistomas pareigos nepriimti ar grąžinti draudėjo pavėluotai sumokėtos draudimo įmokos dalį, nes iki tol draudimo teisiniai santykiai tarp šalių nebuvo nutrūkę. Draudėjui nemokant draudimo įmokų, draudimo sutartis išlieka galiojanti, jai ir toliau yra teikiamos vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo paslaugos, tačiau šiuo atveju, vykdant nenutrauktas draudimo sutartis, draudikui (apeliantui) išliko teisė reikalauti iš atsakovo draudimo įmokų ir kartu išmokų gražinimo. TPVCAPDJ įstatymo 11 str. 7 d., teisinis reglamentavimas leidžia išvengti draudiko interesų pažeidimo ir išieškoti iš draudėjo trečiajam asmeniui išmokėtas išmokas, kurios buvo išmokėtos dėl apdraustojo asmens (draudėjo) padarytos žalos. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo atmesti ieškinį.

42Teisėjų kolegija atsakovo argumentus, kad ieškovas nepasinaudojo 2004-04-23 nutarimu Nr. N-47 patvirtintomis Standartinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygomis, kurių 29 punkte numatyta draudiko teisė vienašališkai nutraukti draudimo sutartį, todėl nuosekliai siekė pasipelnyti, atmesdamas kitas įstatymo numatytas galimybes apginti savo interesus, vertina kaip nepagrįstus. Byloje nustatyta, kad atsakovas, gavęs draudiko UAB DK „PZU Lietuva“ 2010-02-12 pranešimą apie laiku nesumokėtas likusias draudimo įmokas po 900 litų su nurodytomis įmokų nesumokėjimo pasekmėmis, įspėjimo ieškovui dėl sudarytos draudimo sutarties nutraukimo ar sustabdymo nepateikė. Sutartys galiojo, draudimo apsauga jo apdraustoms transporto priemonėms buvo taikoma, ieškovas įvykdė pareigą išmokėti draudimo išmokas, kaip ir numato LR TPVCAPDĮ 11 str. 6 d. Lietuvos Aukščiausiasis teismas nurodė, kad TPVCAPDĮ pagrindu sudaryta draudimo sutartis, yra rašytinė, atlygintinė, terminuota ir konsensualinė ir toks draudimo sutarties teisinis reguliavimas nustatytas nukentėjusio asmens interesais, nes, draudėjui laiku nesumokėjus draudimo įmokos, draudikas privalo mokėti draudimo išmoką įvykus draudžiamajam įvykiui. Pagal TPVCAPDĮ 11 straipsnio 5 dalį už nustatytu laiku nesumokėtą draudimo įmoką draudikas turi teisę reikalauti ir atitinkamai draudėjas privalo mokėti delspinigius.

43Kolegija pripažįsta pagrįstais apelianto argumentus, kad TPVCAPDĮ 7 str. 2 d. prasme, draudikas turi teisę, bet ne pareigą savo iniciatyva nutraukti draudimo sutartį, jei draudėjas sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir jei tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nesant imperatyvios pareigos draudikui kitos šalies netinkamai vykdomą draudimo sutartį nutraukti, apelianto veiksmai negali būti vertinami kaip neteisėti ar nesąžiningi kitos draudimo sutarties šalies atžvilgiu.

44 Dėl draudiko reikalaujamos grąžinti sumos dydžio pagrįstumo, civilinės atsakomybės sąlygų taikymo

45Lietuvos Aukščiausiasis teismas konstatavo, kad taikant TPVCAPDĮ 11 straipsnio 7 dalį turi būti taikomi TPVCAPDĮ 22 straipsnio 2 dalyje įtvirtinti grąžinamos sumos dydžio nustatymo kriterijai, taip pat kiti kriterijai, kuriuos pagal bylos aplinkybes reikšmingais pripažins teismas.

46Draudimo įmoka yra draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma, kurią draudėjas draudimo sutarties sąlygomis moka draudikui už draudimo apsaugą, draudimo įmokų mokėjimas yra viena draudėjo pareigų. Ji turi būti vykdoma tinkamai, jeigu pažeidžiama sutartimi nustatyta draudimo įmokų mokėjimo tvarka, draudimo įmoka mokama ne laiku ar ne visa, tai kvalifikuojama kaip draudėjo pareigų nevykdymas. Dėl pareigų nevykdymo gali būti ribojamos asmens teisės, nutraukiama sutartis, reikalaujama kompensacijų ar nuostolių atlyginimo ir kt. Tokios sankcijos yra nustatytos draudėjui (atsakovui) už pareigos mokėti draudimo įmoką pažeidimą. Draudimo įmokos mokamos pagal sutarties reikalavimus, t.y. jos turi būti sumokėtos sutartyje nustatyto dydžio, joje nustatytomis dalimis, terminais ir tvarka. Šių reikalavimų nesilaikymas vertinamas kaip draudėjo sutartinių pareigų pažeidimas ir tai reiškia, kad dalies įmokos sumokėjimas, ar jos sumokėjimas ne sutartyje nurodytu terminu yra sutarties pažeidimas.

47Draudiko reikalaujamos grąžinti sumos dydis nustatytinas atsižvelgiant į civilinės atsakomybės sąlygas - nustatytų pareigų pažeidimą, priežastinį ryšį su eismo įvykiu, dėl pažeidimo ar pareigų nevykdymo atsiradusios žalos dydį, kitas reikšmingas aplinkybes, taip pat į Vyriausybės nustatytą Žalos nustatymo ir išmokų mokėjimo tvarką. Teisėjų kolegija sprendžia, kad grąžinamos sumos dydžio nustatymui, svarbus yra nesumokėtos sumos dydis, praleisto mokėjimo termino trukmė, termino praleidimo priežastys, šalių sutartinių įsipareigojimų tęstinumas, šalių elgesys po sutarčių pasirašymo viena kitos atžvilgiu, bendradarbiavimas ir kiti kriterijai.

48Teisėjų kolegija pažymi, kad ginčo dėl sudarytų bei įsigaliojusių draudimo sutarčių, dėl nesumokėtų nustatytų draudimo įmokų, bei prašomos priteisti sumos (žalos) dydžio, nėra. Byloje nustatyta, kad sutarčių 1.5.2. punkte numatytų 1350,00 Lt draudimo įmokų dalis, po 450,00 litų pagal visas tris draudimo sutartis, atsakovas UAB „SV Transport“ įmokėjo 2010 m. vasario 3 ir vasario 4 dienomis, t.y. praėjus kelioms dienoms po sutarčių pasirašymo. Draudikas UAB DK „PZU Lietuva“ 2010-02-12 išsiuntė draudėjui UAB „SV Transport“ pranešimą apie laiku nesumokėtas likusias draudimo įmokas visoms apdraustoms transporto priemonėms, viso 41.250,00 Lt sumai. Ieškovo pranešimas, adresuotas atsakovui, vertintinas kaip tinkamas šalių kooperavimosi principo (LR CK 6.38 str.) bei 2004-04-23 LR Draudimo priežiūros komisijos nutarimu Nr. N-47 patvirtintų Standartinių transporto priemonių 27 p. numatytos pareigos informuoti draudėją dėl nesumokėtų įmokų terminų vėlavimo ir dėl to atsirasiančių pasekmių, numatytų LR TPVCAPDĮ 11 str. 7 d. įgyvendinimu. Kolegija pažymi, kad ieškovo (draudiko) veiksmai negali būti vertinami kaip neteisėti ar nesąžiningi kitos draudimo sutarties šalies atžvilgiu, nes tarp šalių sudarytose draudimo sutartyse buvo nurodyta visa draudimo suma už visą draudimo laikotarpį, o draudimo įmokos gaunamos iš draudėjų, yra pagrindinis draudiko pajamų šaltinis, todėl nerūpestingas draudėjų elgesys gali sukelti neigiamus padarinius. Pagal TPVCAPDĮ 22 straipsnio 2 dalį, draudėjui netinkamai vykdžius draudimo sutartyje nustatytas pareigas – laiku nemokant draudimo įmokų, draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų išmokėtą sumą ar jos dalį.

49Kolegija, pripažindama pagrįstais ieškovo (apelianto) argumentus, kad draudėjas likusias įmokas mokėjo jau po draudžiamojo įvykio, žinodamas apie atsiradusią žalą, vis tik atsižvelgia į šalių bendradarbiavimą, atsakovo pastangas sutartį įvykdyti, nes likusias draudimo įmokas po 900 litų atsakovas sumokėjo - pagal draudimo sutartį AYAS Nr. 01 7426786 – 2010 m. kovo 26 d., pagal sutartį AYAS Nr. 01 7426822 – 2010 m. kovo 31 d., pagal draudimo sutartį AYAS Nr. 01 7426804 – 2010 m. kovo 31 d., t.y. praėjus neilgam terminui. Teisėjų kolegija vertina ir tai, kad abi šalis siejo tęstiniai sutartiniai santykiai, 2010 m. tarp šalių buvo sudarytos keturiasdešimt trys transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartys, kurių neapmokėta dalis 2010-02-12 sudarė 41 250,00 Lt ir ši suma atsakovo teigimu, kaip ir visos draudimo įmokos, buvo sumokėtos. Šios aplinkybės gali būti pagrindu mažinti priteistinos žalos dydį, o dalies draudimo įmokos sumokėjimas (2/3 dalių) po draudžiamojo įvykio, yra pagrindu tokiu principu (1/3 dalimi) nustatyti mažintinos žalos dalį ir priteisti 20.807,95 Lt.

50Šalių bylinėjimosi išlaidos pirmojoje instancijoje ir apeliacijoje priteisiamos CPK 93-98 straipsnių pagrindais ir atsižvelgiant į LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl priteistinų atstovavimo išlaidų. Ieškovo bylinėjimosi išlaidos sudaro 8.499,63Lt, ieškinį tenkinus iš dalies, iš atsakovo priteisiama dalis, proporcinga (67 proc) patenkintų reikalavimų dydžiui – 5.695,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (b.l.5,7,67,71,117,119,157).

51Atsakovas UAB „SV Transport“ turėjo 5.356.00 Lt bylinėjimosi išlaidų už teisines paslaugas (b. l. 86, 93,130,131,132, 174), atsakovui priteisiama dalis (33 proc) sudarytų 1767,00 Lt, todėl ieškovui priteistinas bylinėjimosi išlaidų skirtumas. Iš šalių priteisiamos valstybei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

52Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

53Joniškio rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 5 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

54Ieškinį tenkinti iš dalies.

55Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „SV Transport” ieškovui uždarajai akcinei bendrovei DK „PZU Lietuva“ 20.807,95 Lt žalos atlyginimo ir 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

56Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „SV Transport“ (į. k. 300638803, registracijos adresas: Žemaičių g. 67, Joniškis) 3.928,00 Lt bylinėjimosi išlaidų skirtumą ieškovui uždarajai akcinei bendrovei DK „PZU Lietuva“ (į. k. 110057869, registracijos adresas: Konstitucijos pr.7, Vilnius, a/s Nr. ( - ), AB SEB banke, banko kodas 70440).

57Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

58Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „SV Transport” 20.22 Lt valstybei išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB DK „PZU... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB DK „PZU Lietuva“ kreipėsi į Joniškio rajono apylinkės... 5. Ieškovas nurodė, kad 2010 m. sausio 29 d. ieškovas su atsakovu sudarė tris... 6. Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės... 7. Atsakovas UAB „SV Transport“ pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Joniškio rajono apylinkės teismas 2011 m. lapkričio5 d. sprendimu ieškinį... 10. Teismas nustatė, kad, nors atsakovas likusias draudimo įmokas sumokėjo 2010... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 12. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB DK „PZU Lietuva“ prašo panaikinti... 13. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 14. 1. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas priimdamas sprendimą... 15. 2.Teismo argumentai, kad apeliantas, žinodamas apie atsakovo daromus... 16. 3. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išaiškinimais, jog... 17. 4. Priimdamas sprendimą teismas rėmėsi apeliacinės instancijos teismų... 18. 5. TPVCAPDĮ 11 str. 7 dalis numato, kad draudikas turi teisę pareikšti... 19. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „SV Transport“ prašo... 20. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 21. 1. Nurodoma, kad pagal LR CK 6.987 str. draudimo sutarties esmė yra ta, kad... 22. 2. Pirmosios įmokos pagal visas tris draudimo sutartis buvo sumokėtos iki... 23. 3. Apelianto pateikti teisminės praktikos pavyzdžiai negali būti tiesiogiai... 24. 4. Šios bylos šalis siejo ilgalaikiai sutartiniai santykiai. Ieškovo... 25. 5. Tuo momentu, kai atsakovas (draudėjas) sumokėjo likusią nesumokėtą... 26. 6. Apeliantas, laiku negavęs dalies draudimo įmokos, nesiėmė jokių... 27. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 28. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. ... 29. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal LR CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliacinis... 30. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 31. Byloje nustatyta, kad 2010 m. sausio 29 d. tarp ieškovo (draudiko) UAB DK... 32. Šių trijų sutarčių 1.5.2. punkte buvo numatyta, kad 1350,00 Lt draudimo... 33. Likusias draudimo įmokas po 900 litų atsakovas (draudėjas) UAB „SV... 34. 2010 m. kovo 9 d. Šveicarijoje įvyko eismo įvykis, kurio metu (1 punkte... 35. 2010 m. kovo 15 d. via Castelli, Melegnano, Italijoje, įvyko eismo įvykis,... 36. 2010 m. kovo 25 d. A9 greitkelyje, Italijoje, įvyko eismo įvykis, kurio metu... 37. Ieškovo (draudiko) UAB DK „PZU Lietuva“ reikalavimas priteisti išmokas... 38. Dėl draudiko, išmokėjusio draudimo išmoką, teisės reikalauti iš... 39. TPVCAPDĮ 11 straipsnio 7 dalyje nustatyta draudiko, išmokėjusio draudimo... 40. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. lapkričio 21 d. nutartyje nurodė,... 41. Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantas, būdamas draudiku, sąžiningai... 42. Teisėjų kolegija atsakovo argumentus, kad ieškovas nepasinaudojo 2004-04-23... 43. Kolegija pripažįsta pagrįstais apelianto argumentus, kad TPVCAPDĮ 7 str. 2... 44. Dėl draudiko reikalaujamos grąžinti sumos dydžio pagrįstumo, civilinės... 45. Lietuvos Aukščiausiasis teismas konstatavo, kad taikant TPVCAPDĮ 11... 46. Draudimo įmoka yra draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma, kurią draudėjas... 47. Draudiko reikalaujamos grąžinti sumos dydis nustatytinas atsižvelgiant į... 48. Teisėjų kolegija pažymi, kad ginčo dėl sudarytų bei įsigaliojusių... 49. Kolegija, pripažindama pagrįstais ieškovo (apelianto) argumentus, kad... 50. Šalių bylinėjimosi išlaidos pirmojoje instancijoje ir apeliacijoje... 51. Atsakovas UAB „SV Transport“ turėjo 5.356.00 Lt bylinėjimosi išlaidų... 52. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1dalies 2... 53. Joniškio rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 5 d. sprendimą... 54. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 55. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „SV Transport”... 56. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „SV Transport“ (į.... 57. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 58. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „SV Transport” 20.22...