Byla 2S-69-302/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė,

3kolegijos teisėjai Danutė Kutrienė ir Egidijus Žironas, kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo F. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2008 m. spalio 30 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovų T. V. , H. V. , S. V. , A. V. , A. V. ieškinį atsakovams A. M. , I. B. , A. P. , J. P. , F. K. , Vilniaus apskrities viršininko administracijai, tretieji asmenys UAB „JGK statyba“, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „Vilniaus energija“, M. D. dėl nuosavybės teisės pažeidimų pašalinimo, neteisėtų statinių nugriovimo ir atsakovų priešieškinį dėl sprendimų panaikinimo bei trečiojo asmens UAB „JGK statyba“ pareiškusio savarankiškus reikalavimus.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6Ieškovai T.V., H. V. , S. V. , A. V. , A. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami pripažinti, kad atsakovai A. M. , I. B. , A. P. , J. P. pažeidžia jų nuosavybės teises ir įpareigoti juos nugriauti savavališkai pastatytas tvoras, panaikinti pravestas per ieškovams priklausančią žemę, esančią ( - ) (apie 13 arų), komunikacijas, kanalizacijos šulinius ir atlaisvinti neteisėtai užimtą jų privačią žemę.

7Atsakovai J. P. , A. P. , A. M. ir I. B. pateikė teismui priešieškinį, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2004-10-19 sprendimus, priimtus A. V. , T. V. , A. V. , S. V. , H. V. , kuriais buvo atkurtos nuosavybės teisės į žemę 0,7020 ha ( - ); panaikinti pirkimo – pardavimo sutartį, sudarytą 2008-04-29, tarp ieškovų T. V. , H. V. , S. V. , A. V. , A. V. ir pirkėjo atsakovo pagal priešieškinį F. K. dėl žemės 1800/7020 ( - ) perleidimo.

8Atsakovai pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti ieškovų T. V. , H. V. , S. V. , A. V. , A. V. ir atsakovo F. K. 0,7020 ha žemės sklypo ( - ) (unikalus Nr. ( - )), Vilniaus mieste, detaliojo projekto rengimo procedūrą iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje. Prašymą grindė tuo, kad nepaisant to, jog teismo nutartimi yra uždėtas ieškovų žemės sklypui draudimas jį perleisti, ieškovai šiuo metu pradėjo rengti ginčijamos teritorijos žemės sklypo detalųjį planą, siekdami pakeisti žemės paskirtį, padalinti žemės sklypą į atskirus sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, o atsakovas pagal priešieškinį F. K. yra vienas detaliojo plano rengimo užsakovų. Parengus detalųjį planą būtų apsunkintas ar pasidarytų neįmanomas teismo sprendimas. Teismo anksčiau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – nepakankamos.

9Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2008 m. spalio 30 d. nutartimi prašymą tenkino. Sustabdė 0,7020 ha žemės sklypo ( - ) (unikalus Nr. ( - )), Vilniaus mieste, priklausančio ieškovams, detaliojo projekto rengimo procedūrą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Teismas nutartį motyvavo tuo, jog teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės 2008-04-28 ir 2008-05-09 nutartimis nurodyto turto atžvilgiu – įrašas viešame registre apie draudimą ieškovams perleisti nuosavybės teises į ginčijamą žemės sklypą bei šio turto areštas, neapima draudimo ieškovams rengti detalųjį planą, siekiant ginčo sklypą padalinti į atskirus sklypus, pakeisti žemės sklypo paskirtį. Tokiu būdu teismas padarė išvadą, jog esant duomenų apie detalaus plano rengimą ir neuždraudus rengti detalaus plano ginčo sklypui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

10Atsakovas pagal priešieškinį F. K. atskiruoju skundu prašo skundžiamą teismo nutartį panaikinti. Nurodo, jog priešieškinio argumentai yra nepagrįsti. Teismas nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepagrindė jokiais konkrečiais argumentais, kaip rengiamas detalusis planas teismo sprendimą gali pasunkinti. Detalusis planas rengiamas ne tik dėl 13 arų, kuriuos neteisėtai užima atsakovai, bet ir dėl likusios žemės sklypo dalies – 70,2 arų. Žemės sklypo savininkai jau dėl anksčiau pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių negali žemės sklypo nei valdyti, nei juo naudotis ar disponuoti.

11Teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neproporcingos siekiamiems tikslams, pažeidžiančios teisingumo principus, jos neatitinka ekonomiškumo principo. Teismas nepagrįstai neįvertino galimybės reikalauti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo, atlyginimo užtikrinimo.

12Atsakovai J. P. , A. P. , A. M. , I. B. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones.

13Tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais UAB „JGK Statyba“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Kolegija, įvertinusi atskirojo skundo, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, byloje esančią medžiagą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria patenkintas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra teisėta ir pagrįsta, priimta nepažeidžiant procesinės teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl nėra pagrindo jos keisti ar naikinti.

16Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių (Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalis). Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tada, jei yra pagrindo manyti, jog, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

17Kolegija konstatuoja, jog teismas pagrįstai pritaikė laikinąją apsaugos priemonę –0,7020 ha žemės sklypo ( - ) (unikalus Nr. ( - )), Vilniaus mieste, priklausančio ieškovams ir atsakovui pagal priešieškinį, detaliojo projekto rengimo procedūros sustabdymą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, kadangi nesiėmus tokios priemonės galimai palankaus atsakovams sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

18Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovai priešieškiniu ginčija Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimus, priimtus ieškovų atžvilgiu, kuriais buvo atkurtos nuosavybės teisės į žemę 0,7020 ha ( - ); tuo pagrindu, jog ginčo sklypas yra priskirtinas valstybės išperkamai žemei, todėl jis negalėjo būti grąžintas ieškovams natūra ir pan., be to, pažeidžiamos atsakovų, turinčių gyvenamųjų namų valdas ginčo žemėje, teisės, tarp jų - teisė privažiuoti prie gyvenamųjų namų valdos, be to, prašo panaikinti pirkimo – pardavimo sutartį, sudarytą 2008-04-29, tarp ieškovų ir atsakovo pagal priešieškinį F. K. dėl žemės 1800/7020 ( - ) perleidimo. Kolegija sprendžia, jog esant duomenų apie tai, kad teismo 2008-04-28 ir 2008-05-09 priimtomis nutartimis pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neveiksmingos ir pažeidinėjamos, nes ieškovai, nepaisydami laikino draudimo, perleido ginčo žemės sklypo dalį atsakovui pagal priešieškinį F. K. , be to, jos neapima draudimo rengti detalųjį planą, bet kokie veiksmai, susiję su ginčo teritorijos detalaus plano rengimu, kas pagal Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalį suprantama kaip teritorijų planavimo dokumentas, kuriame yra nustatytos žemės sklypų ribos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas (statybos ir kitos veiklos privalomosios sąlygos), neišsprendus tarp šalių kilusio ginčo dėl žemės sklypo ir naudojimosi juo būdo ir tvarkos, gali apsunkti galimai palankaus atsakovams teismo sprendimo įvykdymą. Atskirajame skunde nurodoma, jog teismas laikinosios apsaugos priemonės taikymo nepagrindė jokiais argumentais, tačiau kolegija su tuo nesutinka. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės taikymo reikalingumą, įvertino tai, kad remiantis parengtu detaliuoju planu būtų pagrindas ginčo žemės sklypą padalinti į atskirus žemės sklypus, pakeisti žemės sklypo paskirtį, o tai tiesiogiai įtakotų tinkamą atsakovų pareikštų reikalavimų patenkinimą, todėl atskirojo skundo argumentai, jog teismo pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė neatitinka ekonomiškumo ir proporcingumo principų, yra niekuo nepagrįsti.

19Apelianto argumentas, jog teismas priėmė visas tris nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių nė karto nepranešęs ieškovams, nesudaro pagrindo laikyti skundžiamos teismo nutarties neteisėta ir nepagrįsta. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pirmosios dvi nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nebuvo apskųstos, jos įsiteisėjo ir turi būti vykdomos. Tai, kad skundžiama teismo nutartis priimta apie tai nepranešus ieškovams, neprieštarauja Civilinio proceso kodekso 148 straipsnio 1 dalies nuostatoms, nes nuspręsti ar laikinąsias apsaugos priemones taikyti pranešus ar nepranešus šaliai, kurios atžvilgiu jos taikomos, yra teismo prerogatyva, be to, kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovai nevykdė pirmųjų teismo priimtų nutarčių, todėl tokie jų veiksmai teismas sudarė pakankamą pagrindą spręsti dėl šių priemonių taikymo jiems nepranešus.

20Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas tikrina, ar yra pagrindas taikyti šias priemones, tačiau nevertina pareikštų reikalavimų pagrįstumo, nes teismas gali pasisakyti dėl jų tik išnagrinėjęs bylą iš esmės, t.y. visapusiškai ir išsamiai įvertinęs byloje surinktus įrodymus, kitą medžiagą, todėl atskirojo skundo argumentai, susiję su atsakovų priešieškinio reikalavimais, laikytini neturinčiais įtakos skundžiamos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui.

21Kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentu, jog teismas pažeidė lygiateisiškumo principą, bei nevertino galimybės taikyti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo. Reikalauti tokių nuostolių atlyginimo užtikrinimo yra teismo teisė, bet ne pareiga, be to, byloje nėra pateikta jokių įrodymų, leidžiančių manyti, jog dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių ieškovai bei atsakovas pagal priešieškinį gali jų patirti.

22Apelianto teismui pateiktas atskirojo skundo papildymas grąžintinas jį padavusiam asmeniui, nes pasibaigus nutarties apskundimui įstatymas draudžia pildyti atskirąjį skundą (Civilinio proceso kodekso 323, 338 straipsniai).

23Esant nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad skundžiama teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl yra paliktina nepakeista (Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktas).

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308, 321, 325, 336, 329, 331, 337, 339 straipsniais, kolegija

Nutarė

25Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2008 m. spalio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

26Grąžinti atskirojo skundo papildymą jį padavusiam asmeniui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro... 2. kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė,... 3. kolegijos teisėjai Danutė Kutrienė ir Egidijus Žironas, kolegijos... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. Ieškovai T.V., H. V. , S. V. , 7. Atsakovai J. P. , A. P. , 8. Atsakovai pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir... 9. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2008 m. spalio 30 d. nutartimi... 10. Atsakovas pagal priešieškinį F. K. atskiruoju skundu... 11. Teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neproporcingos siekiamiems... 12. Atsakovai J. P. , A. P. , 13. Tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais UAB „JGK Statyba“... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. Kolegija, įvertinusi atskirojo skundo, atsiliepimo į atskirąjį skundą... 16. Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui... 17. Kolegija konstatuoja, jog teismas pagrįstai pritaikė laikinąją apsaugos... 18. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovai priešieškiniu ginčija Vilniaus... 19. Apelianto argumentas, jog teismas priėmė visas tris nutartis dėl laikinųjų... 20. Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas... 21. Kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentu, jog teismas pažeidė... 22. Apelianto teismui pateiktas atskirojo skundo papildymas grąžintinas jį... 23. Esant nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad skundžiama teismo... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308, 321, 325,... 25. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2008 m. spalio 30 d. nutartį palikti... 26. Grąžinti atskirojo skundo papildymą jį padavusiam asmeniui....