Byla 2-106/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Gasiūnienės ir Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės DnB Nord banko atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 11 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-7010-798/2010, pagal ieškovo akcinės bendrovės DnB NORD banko ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „MACRO INVESTMENT“, akcinei bendrovei „VILMA“, uždarajai akcinei bendrovei „MEDALPAS“, Lietuvos ir Vokietijos uždarajai akcinei bendrovei „GEALAN BALTIC“ ir AS „UniCredit Bank“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir priverstinės hipotekos nustatymo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas AB DnB NORD bankas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „MACRO INVESTMENT“, AB „VILMA", UAB „MEDALPAS“, Lietuvos ir Vokietijos uždarajai akcinei bendrovei „GEALAN BALTIC“ ir AS „UniCredit Bank“ dėl nekilnojamojo turto perleidimo sandorių pripažinimo negaliojančiaisiais CK 6.66 str. pagrindu ir CK 1.80 str. pagrindu, bei priverstinės hipotekos nustatymo. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti ginčijamais sandoriais perleistus nekilnojamojo turto objektus-atsakovui nuosavybės teise priklausančias 6994/25946 dalis žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) ir pastatą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ); 1892/8437 dalį žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) ir pastatą (unikalus Nr. ( - )) bei 1492/8437 dalies žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) nuomos teisę, esantį ( - ); 1,0484 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )) šešis pastatus, esančius ( - ) ir uždrausti vykdyti išieškojimą iš žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) pagal 2009 m. lapkričio 2 d. sudarytą ir 2009 m. lapkričio 5 d. Lietuvos Respublikos hipotekos registre įregistruotą hipotekos lakštą (identifikavimo kodas ( - )), pastarąjį draudimą registruojant viešuosiuose Nekilnojamojo turto ir Hipotekos registruose. Ieškovo teigimu, atsakovas visais įmanomais būdais vengia vykdyti įsipareigojimus ieškovui, nelaukiant kol bus priimtas galutinis sprendimas kitoje iškeltoje byloje, svarbu išsaugoti dabartinę nepasikeitusią padėtį, o nepritaikius prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo realus įvykdymas gali ženkliai pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 1 d. nutartimi prašymo taikyti laikinąsias apsaugos netenkino. Teismas nurodė, kad atsakovo nevykdymas ieškovo reikalavimų, kuriuos jis išdėsto ieškinyje kitoje byloje, pats savaime nesuponuoja grėsmės būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymui. Todėl teismas sprendė, kad šioje civilinėje byloje nėra sprendžiamas šalių ginčas dėl 95 703 817,02 Lt priteisimo. Kadangi dėl ieškovo teisės reikalauti iš atsakovo 95703817,02 Lt vyksta ginčas kitoje civilinėje byloje iškeltoje pagal ankstesnį ieškovo ieškinį atsakovui dėl 95703817,02 Lt skolos priteisimo, todėl teismas sprendė, kad prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra nepagrįstas.

5Ieškovas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo grindžia tuo, kad ieškovo naudai įkeisto turto (žemės sklypo, unikalus Nr. ( - )) bei gamybinio komplekso, esančių ( - )), vertės nepakanka atsakovo įsipareigojimams pagal Kreditavimo bei Kredito linijos sutartis įvykdyti. Ieškovas nurodo, kad šio įkeisto turto labiausiai tikėtina pardavimo kaina sutampa su likvidacine verte, kuri 2010-05-03 dienai yra 27 000 000 Lt. Ieškovui ginčijant jo naudai įkeisto nekilnojamojo turto vertę, atsakovas kreipėsi į nepriklausomą turto vertintoją UAB „Turto spektras“, kuris atliko ieškovo naudai įkeisto turto vertinimą ir nustatė, kad ieškovo naudai įkeisto turto rinkos vertė turto vertinimo dieną, 2010-05-11 yra 107 454 000 Lt, o tuo tarpu ieškinio kaina mažesnė. Teismas mano, kad pagrindinis kriterijus nustatant turto, į kurį nukreipiamas išieškojimas vertę, yra turto rinkos vertė, o ne turto likvidacinė vertė. Teismas taip pat pažymėjo, kad bankui suteikiant atsakovui kreditą, jis buvo užtikrintas nekilnojamojo turto hipoteka. Kredito suteikimo momentu, kredito davėjas, kaip ir kredito gavėjas prisiima riziką, todėl hipoteka įkeistu turtu ieškovas užsitikrina prievolės įvykdymą, t.y. jis tokiu būdu siekia tokių pat tikslų, kaip ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymas. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų apie tai, kad yra pradėtas arba vykdomas išieškojimas iš minėto sklypo, todėl jo prašymas uždrausti vykdyti išieškojimą iš žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) pagal 2009 m. lapkričio 2 d. sudarytą ir 2009 m. lapkričio 5 d. Lietuvos Respublikos hipotekos registre įregistruotą hipotekos lakštą (identifikavimo kodas ( - )), pastarąjį draudimą registruojant viešuosiuose Nekilnojamojo turto ir Hipotekos registruose teismo buvo atmestas kaip nepagrįstas. Teismas taip pat nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų ekonomiškumo ir šalių lygiateisiškumo principus, bei laikinųjų apsaugos priemonių tikslus, ypač atsižvelgiant į tai, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones bei apribojus atsakovo AB „VILMA“ disponavimo savo turtu galimybes, gali būti pažeisti atsakovo turtiniai interesai, suvaržant jo teises labiau, negu reikia teisėtų tikslų pasiekimui, o taip pat pažeista ginčo šalių teisių bei interesų pusiausvyra.

6Atskiruoju skundu ieškovas AB DnB NORD bankas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 11 d. ir išspręsti klausimą iš esmės – pritaikant visas ieškovo prašomas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirąjį skundą ieškovas grindžia šiais argumentais:

71. Pirmosios instancijos teismas neįvertino egzistuojančios realios grėsmės teismo sprendimo įvykdymui.

82. Teismas nukrypo Lietuvos apeliacinio teismo praktikos analogiškose bylose.

93. Teismas netinkamai nustatė atsakovui priklausančio turto vertę bei netinkamai įvertino atsakovo finansinę padėtį.

104. Teismas nenurodė motyvų, kodėl atmeta ieškovo pateiktus įrodymus bei argumentus.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „MACRO INVESTMENT“ prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad apeliacinio skundo argumentai dėl galimų sutarties pažeidimų ir atsakovo nesąžiningumo vykdant sutartį yra susiję su bylos esme. Teismas visapusiškai ištyrė bylos aplinkybes ir priėmė pagrįstą nutartį.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas AS „UniCredit Bank“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 11 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad sutinka su teismo išvada, jog vieno iš atsakovų šiam pateiktų reikalavimų nevykdymas kitoje byloje, pats savaime nesuponuoja grėsmės galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymui, todėl teismas teisingai sprendė netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Taip pat yra teisinga teismo išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų ekonomiškumo ir šalių lygiateisiškumo principus.

13Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

14Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas netenkino ieškovo prašymo, taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

15Atskirajame skunde apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino egzistuojančios realios grėsmės teismo sprendimo įvykdymui. Pagal LR CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu, jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio teismo sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą. Tokių priemonių taikymo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad, jų nesiėmus, būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

16Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas AB DnB NORD bankas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „MACRO INVESTMENT“, AB „VILMA“, UAB „MEDALPAS“, Lietuvos ir Vokietijos uždarajai akcinei bendrovei „GEALAN BALTIC“ ir AS „UniCredit Bank“ dėl nekilnojamojo turto perleidimo sandorių pripažinimo negaliojančiaisiais CK 6.66 str. pagrindu ir CK 1.80 str. pagrindu, bei priverstinės hipotekos nustatymo ir prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti ginčijamais sandoriais perleistus nekilnojamojo turto objektus-atsakovui nuosavybės teise priklausančias 6994/25946 dalis žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) ir pastatą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ); 1892/8437 dalis žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) ir pastatą (unikalus Nr. ( - )) bei 1492/8437 dalies žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) nuomos teisę, esantį ( - ); 1,0484 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )) ir šešis pastatus (unikalūs numeriai ( - ), esančius ( - ) ir minėtiems nekilnojamojo turto objektams nustatyti priverstinę hipoteką bei uždrausti vykdyti išieškojimą iš žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) pagal 2009 m. lapkričio 2 d. sudarytą ir 2009 m. lapkričio 5 d. Lietuvos Respublikos hipotekos registre įregistruotą hipotekos lakštą (identifikavimo kodas ( - )), pastarąjį draudimą registruojant viešuosiuose Nekilnojamojo turto ir Hipotekos registruose.

17CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą. Ekonomiškumo principas, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams.

18Pažymėtina, kad pagal laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame procese paskirtį ir esmę, siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, gali būti pritaikytos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios tiesiogiai susijusios su pareikštais reikalavimais (CPK 144 str. 1 d., 145 str.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2 -1868/2010).

19Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje pareikšto ieškinio reikalavimus, t.y. kad yra ginčijami nekilnojamojo turto perleidimo sandoriai, sprendžia, kad nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones: prašomiems areštuoti nekilnojamojo turto objektams nustatyti priverstinę hipoteką bei uždrausti vykdyti išieškojimą iš žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) pagal 2009 m. lapkričio 2 d. sudarytą ir 2009 m. lapkričio 5 d. Lietuvos Respublikos hipotekos registre įregistruotą hipotekos lakštą (identifikavimo kodas ( - )), pastarąjį draudimą registruojant viešuosiuose Nekilnojamojo turto ir Hipotekos registruose, nes būtų pažeisti šalių interesų pusiausvyros, ekonomiškumo, teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai.

20Teisėjų kolegija pripažįsta iš dalies pagrįstais atskirojo skundo argumentus dėl reikalingumo taikyti laikinąsias apsaugos priemones minėtų ieškinio reikalavimų užtikrinimui. Teisėjų kolegijos nuomone, prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė – ginčijamais sandoriais perleistų nekilnojamojo turto objektų, nuosavybės teise priklausančių atsakovui areštas, yra susijęs su ieškinio dalyku. Šios laikinosios apsaugos priemonės taikymas sudaro galimybę užtikrinti tinkamą būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą, be to, nesuteikia nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ir nesuvaržo nei vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti.

21Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai yra pagrindas pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas yra tenkintinas iš dalies, o Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 11 d. nutartis pakeistina – areštuotina 6994/25946 dalis žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) ir pastatas (unikalus Nr. ( - )), esantys Lakūnų g. 21 Vilniuje; 1892/8437 dalys žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) ir pastatas (unikalus Nr. ( - )) bei 1492/8437 dalies žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) nuomos teisė, esantys Lakūnų g. 13, Vilniuje; 1,0484 ha žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )) ir šeši pastatai (unikalūs numeriai ( - )), esantys ( - ).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 11 d. nutartį pakeisti ir nutarties rezoliucinę dalį suformuluoti taip:

24„Ieškovo akcinės bendrovės DnB NORD banko prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti iš dalies. Ieškovo akcinės bendrovės DnB NORD banko (įmonės kodas 112029270, registracijos adresas J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius) reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti 6994/25946 dalis žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) ir pastatą (unikalus Nr. ( - )), esančius ( - ); 1892/8437 dalis žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) ir pastatą (unikalus Nr. ( - )) bei 1492/8437 dalies žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) nuomos teisę, esančius ( - ); 1,0484 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )) ir šešis pastatus (unikalūs numeriai ( - )), esančius ( - ).

25Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

26Šios nutarties nuorašą siųsti Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovas AB DnB NORD bankas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB... 4. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 1 d. nutartimi prašymo taikyti... 5. Ieškovas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo grindžia tuo,... 6. Atskiruoju skundu ieškovas AB DnB NORD bankas prašo panaikinti Vilniaus... 7. 1. Pirmosios instancijos teismas neįvertino egzistuojančios realios grėsmės... 8. 2. Teismas nukrypo Lietuvos apeliacinio teismo praktikos analogiškose bylose.... 9. 3. Teismas netinkamai nustatė atsakovui priklausančio turto vertę bei... 10. 4. Teismas nenurodė motyvų, kodėl atmeta ieškovo pateiktus įrodymus bei... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „MACRO INVESTMENT“ prašo... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas AS „UniCredit Bank“ prašo... 13. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 14. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos... 15. Atskirajame skunde apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 16. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas AB DnB NORD bankas kreipėsi į... 17. CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos... 18. Pažymėtina, kad pagal laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame... 19. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje pareikšto ieškinio reikalavimus,... 20. Teisėjų kolegija pripažįsta iš dalies pagrįstais atskirojo skundo... 21. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 11 d. nutartį pakeisti ir... 24. „Ieškovo akcinės bendrovės DnB NORD banko prašymą dėl laikinųjų... 25. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.... 26. Šios nutarties nuorašą siųsti Centrinei hipotekos įstaigai....