Byla I-468-739/2014
Dėl atsisakymo nuo skundo administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. Š. skundą atsakovui Utenos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai dėl tarnybinės nuobaudos panaikinimo

1Panevėžio apygardos administracinio teismo teisėja Dalia Pranckienė rašytinio proceso tvarka spręsdama pareiškėjo V. Š. prašymą dėl atsisakymo nuo skundo administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. Š. skundą atsakovui Utenos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai dėl tarnybinės nuobaudos panaikinimo,

Nustatė

2Panevėžio apygardos administracinis teismas yra priėmęs pareiškėjo skundą atsakovui, kuriuo pareiškėjas prašė panaikinti 2013-10-28 Utenos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko įsakymą Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo vidaus tarnybos vyresniajam leitenantui V. Š.“.

3Po skundo priėmimo pareiškėjas Panevėžio apygardos administraciniam teismui raštu pateikė atsisakymą nuo skundo, kuriuo jis prašo administracinę bylą nutraukti, nurodo, kad jam yra žinomos atsisakymo nuo skundo pasekmės.

4Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 52 straipsnis numato pareiškėjui teisę atsisakyti nuo skundo(prašymo) bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje. Pagal ABTĮ 101straipsnio 1 dalies 3 punktą atsisakymas nuo skundo(prašymo) sudaro teismui pagrindą administracinę bylą nutraukti. Todėl pareiškėjo atsisakymas nuo prašymo priimamas, o administracinė byla nutraukiama.

5Teismas, vadovaudamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 102, 105, 106 ir 149 straipsniais,

Nutarė

6Priimti pareiškėjo atsisakymą nuo prašymo ir administracinę bylą nutraukti.

7Išaiškinti pareiškėjui, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 102 straipsnio 3 dalis).

8Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant Panevėžio apygardos administraciniame teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai