Byla 2A-1597-656/2015
Dėl sutartinės hipotekos sandorio pripažinimo negaliojančiu, tretieji asmenys T. L., J. L., notarė S. N

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Andriaus Ignoto, teisėjų Astos Radzevičienės ir Zitos Smirnovienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovų D. L. ir L. Š. apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 14 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB Medicinos bankas ieškinį atsakovams D. L. ir L. Š. dėl sutartinės hipotekos sandorio pripažinimo negaliojančiu, tretieji asmenys T. L., J. L., notarė S. N.,

Nustatė

2I.Bylos esmė

3Ieškovas UAB Medicinos bankas prašė teismo pripažinti atsakovų D. L. ir L. Š. sudarytą 2014-01-22 sutartinės hipotekos sandorį dėl 1694/3388 dalių žemės sklypo ( - ) (toliau – Ginčo sklypas), įkeitimo niekiniu ir negaliojančiu nuo jo sudarymo momento.

4Ieškovas nurodė, kad ieškovui kaip kreditoriui iš skolininkų T. L. ir J. L. Hipotekos skyriaus prie Vilniaus miesto l apylinkės teismo 2009 m. sausio 28 d. nutartimi ir Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 3 d. nutartimi buvo solidariai priteista l 210000,00 Lt negrąžinto kredito, 118 371,30 Lt palūkanų, 103 679,30 Lt delspinigių. Ieškovui pradėjus priverstinio išieškojimo procedūra, T. L. 2009-05-11 Nekilnojamojo daikto dovanojimo sutartimi padovanojo savo sūnui D. L. 847/3388 dalį žemės sklypo, esančio ( - ), o J. L. 2009-05-15 Nekilnojamojo daikto dovanojimo sutartimi padovanojo savo sūnui D. L. kitą 847/3388 dalį to paties žemės sklypo, esančio ( - ). T. L. ir J. L., siekdami išvengti prievolės ieškovui vykdymo, neatlygintinai savo sūnui perleido vienintelį turėtą neapsunkintą kitomis daiktinėmis teisėmis vertingą nekilnojamąjį turtą. Ieškovas pareiškė ieškinį dėl šių žemės sklypo dovanojime sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo (actio pauliana), kartu prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemonės. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 24 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones - įrašą Nekilnojamojo turto registre dėl draudimo disponuoti Gičo sklypu. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 12 d. sprendimu, civilinėje byloje Nr.2-727-781/2014 visiškai patenkino ieškovo ieškinį - pripažino dovanojimo sutartis negaliojančiomis ir taikė restituciją.

5Atsakovė L. Š. prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad sudarant paskolos ir sutartinės hipotekos sandorius atsakovei nebuvo žinoma, kad įkeičiamas turtas būtų areštuotas ar apribota juo disponavimo teisė turto savininkui D. L.. 2009-12-24 Vilniaus apygardos teismas nutartimi įpareigojo padaryti įrašą dėl draudimo disponuoti ginčo žemės sklypo dalimi, tačiau disponavimo apribojimas nebuvo įregistruotas, nes priešingu atveju sudaryti sutartinės hipotekos sutartį, o juo labiau pasitvirtinti ją pas notarą nebūtų jokios galimybės. Viešame registre nebuvo numatyta disponavimo apribojimo laisvė. Notaras neturėjo jokio pagrindo atsisakyti atlikti notarinį veiksmą. Nesant duomenų viešame registre apie disponavimo teisės apribojimą sudarytas sandoris negali būti laikomas niekiniu kaip prieštaraujančiu imperatyvioms Įstatymo normoms ir tik gali būti ginčijamas bendra tvarka, t.y. gali būti nuginčijamas, tačiau tam turi būti pagrindai. Sutartinė hipoteka patvirtinta 2014-01-22, o teismo sprendimas priimtas 2014-02-12, todėl ir apie galimą teismo sprendimą atsakovė fiziškai negalėjo žinoti.

6Atsakovas D. L. prašė ieškinį atmesti ir rėmėsi tais pačiais argumentais.

7Tretieji asmenys J. L. ir T. L. pateikė atsiliepimą ieškinį, kuriuo nesutinka su ieškinio reikalavimais.

8Trečiasis asmuo notarė S. N. prašė ieškinį atmesti.

9II. Teismo sprendimo esmė

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-10-14 sprendimu ieškinį patenkino, pripažino atsakovų D. L. ir L. Š. sudarytą 2014-01-22 sutartinės hipotekos sandorį dėl Ginčo sklypo įkeitimo niekiniu ir negaliojančiu nuo jo sudarymo momento.

11Teismas nurodė, kad laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama drausti atlikti tam tikrus veiksmus, t. y. nedalyvauti sudarant sandorius, nesudaryti sutarčių ir neprisiimti panašaus pobūdžio įsipareigojimų, toks draudimas yra įsakmus (CPK 145 str.), todėl nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra imperatyvi ir privaloma vykdyti (CPK 18 str.). Sandoriai, sudaryti pažeidžiant tokį teismo nutartimi nustatytą draudimą, kaip prieštaraujantys imperatyvioms įstatymo normos, laikytini niekiniais ir negalioja (CK 1.80 str. 1 d.).

122014-05-20 Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje civ. byloje Nr. 2A-1241/2014 konstatuota, kad nors Vilniaus apygardos teismas 2009-12-24 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsiuntė Centrinės hipotekos įstaigai, tačiau ši nutartis Centrinės hipotekos įstaigoje nebuvo įregistruota, todėl nuspręsta 2009-12-24 nutartį išsiųsti Nekilnojamojo turto registrui. Iš 2014-05-20 Lietuvos apeliacinio teismo nutarties matyti, kad 2009-12-24 Vilniaus apygardos nutartis galioja nuo jos priėmimo dienos, tik ji nebuvo išviešinta. Ta aplinkybė, kad yra draudimas disponuoti ginčo sklypu atsakovui D. L. buvo žinoma. Taip konstatavo Lietuvos apeliacinis teismas 2014-05-20 nutartyje.

13Ginčijamas sandoris negalioja ir CK 1.81 str. pagrindu, kaip prieštaraujantis viešajai tvarkai ir gerai moralei( sandoris, kurį sudaryti draudžia įstatymas). Iš 2009-12-24 Vilniaus apygardos teismo nutarties matyti, kad tokia laikinoji apsaugos priemonė taikyta, tam kad D. L. neperleistų ginčo sklypo tretiesiems asmenims, kas apsunkintų ieškovo pažeistų teisių gynimą. D. L. žinojo apie pritaikytą laikinąją apsaugos priemonę, tačiau sudarė 2014-01-22 sutartinės hipotekos sandorį, jo veiksmai vertinami kaip nesąžiningi. Atsakovė L. Š. nebuvo sąžininga, nes sudarant hipotekos sandorį, ji buvo informuota, jog hipotekos sutarties sudarymo metu įkeičiamam daiktui yra įregistruotas juridinis faktas apie iškeltą bylą susijusią su nekilnojamuoju daiktu. Sąžiningu gali būti laikomas tas asmuo, kuris jam prieinamomis priemonėmis pasidomėjo, ar sudaryti sandorį nėra jokių kliūčių. Sandoriai pripažįstami negaliojančiais CK 1.80 str. ir 1.81 str. pagrindu.

14III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų argumentai

15Atsakovė L. Š. pateikė apeliacinį skundą, kuriuosi prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Vilniaus apygardos teismas 2009-12-24 nutartimi įpareigojo atlikti įrašą dėl draudimo disponuoti ginčo žemės sklypo dalimi, tačiau disponavimo apribojimas nebuvo įregistruotas. Priešingu atveju nebūtų galimybės sudaryti sandorį. Nesant duomenų apie disponavimo teisės ribojimą sudarytas sandoris negali būti laikomas niekiniu ir gali būti nuginčytas tik bendra tvarka.
 2. Sutartinė hipoteka patvirtinta 2012-01-22, o teismo sprendimas priimtas 2014-02-12, todėl ir apie galimą teismo sprendimą atsakovė negalėjo žinoti fiziškai.
 3. Konkrečiais įrodymais neįrodytas atsakovės nesąžiningumas.
 4. Pats kreditorius (ieškovas) nesirūpino savo teisėmis ir interesais, nes nesiėmė jokių veiksmų užtikrinti disponavimo teisės apribojimui.

16Atsakovas D. L. pateikė apeliacinį skundą, kuriuosi prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Vilniaus apygardos teismas 2009-12-24 nutartimi nebuvo uždrausta disponuoti žemės sklypu.
 2. Laikinosios apsaugos priemonės pažeidimas nėra sandorio pripažinimo negaliojančiu pagrindas, o prielaida pažeidusiam asmeniui skirti baudą (CPK 145 str.).
 3. Pagal CK 1.80 str. 4 d. hipotekos sandoris negali būti panaikintas, jei kita šalis sąžininga. Atsakovė L. Š. prieš sudarydama sandorį su registro duomenimis susipažino ir pareiškė, jog jai yra žinoma apie iškeltą bylą, t.y. prisiėmė visą iš to kylančią riziką.
 4. Panaikinus ginčijamą hipotekos sandorį, ieškovui nepagrįstai suteikiamas pranašumas.

17Apeliantai atsiliepimuose prašė vienas kito apeliacinius skundus tenkinti.

18Ieškovas atsiliepime prašė apeliacinius skundus atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Turto disponavimo teisės apribojimas apima ir teisės įkeisti šį turtą apribojimą, todėl apeliantas D. L., kurio atžvilgiu buvo pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė - draudimas disponuoti ginčo žemės sklypu, neturėjo teisės bet kokiu būdu disponuoti žemės sklypu, tarp jų - ir įkeisti šį žemės sklypą. Apeliantas D. L., sudarydamas sutartinės hipotekos sandorį ir įkeisdamas ginčo žemės sklypą, pažeidė jam pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.
 2. Kokiu būdu apeliantas D. L., būdamas bylos šalimi - atsakovu, galėjo nežinoti apie jam pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, apeliantas neįrodė.
 3. Atsakovė L. Š. pagrįstai pirmosios instancijos teismo buvo pripažinta nesąžiningai. Vilniaus miesto apylinkės teismas pagrįstai konstatavo, kad vertinant sandorio šalies nesąžiningumą, teismų praktikoje pripažįstama, kad sąžiningu gali būti laikomas tik tas asmuo, kuris jam prieinamomis priemonėmis pasidomėjo, ar sudaryti sandorį nėra jokių kliūčių. Atsakovė L. Š. privalėjo išsiaiškinti teisminio ginčo dėl šio nekilnojamojo turto esmę ir žinoti apie byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovė L. Š., būdama sąžininga ir apdairi kreditorė, tokio sandorio niekada nebūtų sudariusi, nes jai jau sudarant šį sandorį turėjo būti ir buvo žinoma, kad yra didelė tikimybė, kad toks sandoris bus pripažintas negaliojančiu. Atsakovė L. Š., žinodama apie kilusį teisminį ginčą dėl hipotekos objekto ir nepaisant to sudariusi sutartinės hipotekos sandorį, prisiėmė visą riziką, kad šis sandoris bus pripažintas negaliojančiu ir ji kaip kreditorė liks be skolininko prievolių užtikrinimo.
 4. CPK 18 straipsnio norma, numatanti teismo nutarties privalomumą, yra imperatyvi. Todėl sutartinės hipotekos sandoris, pažeidžiantis Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 24 d. nutartimi nustatytas laikinąsias apsaugos priemones, pagrįstai pripažintas niekiniu ir negaliojančiu kaip prieštaraujantis imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 straipsnio 1 dalis). Vilniaus miesto apylinkės teismas pagrįstai konstatavo, kad sutartinės hipotekos sandoris taip pat prieštarauja viešajai tvarkai bei gerai moralei (CK 1.81 straipsnio 1 dalis), nes juo siekiama apeiti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones ir išvengti teismo sprendimo actio pauliana byloje įvykdymo - restitucijos dėl ginčo žemės sklypo taikymo.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

20Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

22Apeliaciniai skundai atmetami. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais.

23Byloje nustatyta, kad ieškovui UAB Medicinos bankui kaip kreditoriui iš skolininkų T. L. ir J. L. Hipotekos skyriaus prie Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. sausio 28 d. nutartimi ir Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 3 d. nutartimi buvo solidariai priteista 1 210 000 Lt negrąžinto kredito, 118 371,30 Lt palūkanų, 103 679,30 Lt delspinigių. Ieškovui UAB Medicinos bankui pradėjus priverstinio išieškojimo procedūrą, T. L. ir J. L. 2009-05-11 Nekilnojamojo daikto dovanojimo sutartimi padovanojo Ginčo sklypą savo sūnui D. L.. T. L. ir J. L. neatlygintinai savo sūnui perleido vienintelį turėtą neapsunkintą kitomis daiktinėmis teisėmis vertingą nekilnojamąjį turtą, todėl šis sandoris pažeidė ieškovo teises. Ieškovas UAB Medicinos bankas, gindamas savo kaip kreditoriaus teises, pareiškė ieškinį dėl šių žemės sklypo dovanojimo sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo (actio pauliana), kartu prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemonės. Vilniaus apygardos teismas 2009-12-24 nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – įrašą Nekilnojamojo turto registre dėl draudimo disponuoti Ginčo sklypu. Aplinkybė, kad nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nebuvo įregistruota Nekilnojamojo turto registre, nepašalina nei šios nutarties privalomumo, nei sutartinės hipotekos sandorio šalių nesąžiningumo.

24Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 12 d. sprendimu civilinėje byloje Nr.2-727-781/2014 pilnai patenkino ieškovo UAB Medicinos banko ieškinį - pripažino dovanojimo sutartis negaliojančiomis ir taikė restituciją. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. spalio 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.2A-1241/2014 Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 12 d. sprendimą paliko nepakeistą. Ieškovas nurodė, kad atsakovai siekdami išvengti teismo sprendimo įvykdymo ir sudarė sutartinės hipotekos sandorį. Nepaneigta, kad sutartinės hipotekos sandorio šalys nesąžiningai ir pasinaudojo susiklosčiusia situacija.

25Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino atsakovų D. L. ir L. Š. sudarytą 2014-01-22 sutartinės hipotekos sandorį niekiniu ir negaliojančiu nuo jo sudarymo momento, nes šis sandoris prieštarauja tiek imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 straipsnio 1 dalis), tiek viešajai tvarkai bei gerai moralei (CK 1.81 straipsnio 1 dalis).

26Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 24 d. nutartimi actio pauliana byloje pritaikė laikinąsias apsaugos priemones - įrašą Nekilnojamojo turto registre dėl draudimo disponuoti ginčo sklypu. Disponavimo teisė įgyvendinama tiesiogiai ir netiesiogiai. Jeigu disponavimo teisė įgyvendinama tiesiogiai, tai valia disponuoti išeina iš turto savininko ar valdytojo, kurie patys turi tokią teisę. Atsakovas D. L., sudarydamas sutartinės hipotekos sandorį, atsakovei L. Š. perleido žemės sklypo disponavimo teisę - suteikė teisę jai kaip hipotekos teisės turėtojai patenkinti hipoteka užtikrintą reikalavimą iš hipotekos objekto (žemės sklypo) vertės pirmiau už kitus skolininko kreditorius (CK 4.170 straipsnio 3 dalis). Sutartinės hipotekos sandoriu atsakovė hipotekos kreditorė L. Š. įgijo teisę nulemti žemės sklypo teisinį likimą - galimybę patenkinti savo reikalavimus iš žemės sklypo, įstatymo nustatyta tvarka jį perleidžiant tretiesiems asmenims. Tokiu būdu buvo pažeista nustatyta laikinoji apsaugos priemonė - draudimas disponuoti ginčo žemės sklypu.

272009-12-24 Vilniaus apygardos teismo nutartimi civ. byloje Nr. 2-8050-578/2009 uždrausta disponuoti žemės sklypu ir nutartis priimta taikant CPK 145 str. 1 d. 2 p. nustatytą laikinąją apsaugos priemonę, kuri besąlygiškai draudžia disponuoti turtu, tačiau ši apsaugos priemonė skirtingai nuo nekilnojamojo turto arešto (CPK 145 str. 1 d. 1 p.) įgyvendinama ne antstoliui aprašant turtą ir įregistruojant areštą viešame Turto areštų registre, bet tik padarant įrašą viešame Nekilnojamojo turto registre. Pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis įrašas Nekilnojamojo turto registre apie ginčo sklypo disponavimo apribojimus faktiškai padarytas nebuvo, t.y. 2009-12-24 Vilniaus apygardos teismo nutartis nebuvo išviešinta. Teisėjų kolegijos vertinimu, nutartimi nustatytas disponavimo draudimas galiojo nepaisant jo neišviešinimo viešame registre, tačiau negalima taikyti Nekilnojamojo turto registro duomenų žinojimo prezumpcijos. Žinojimas apie draudimą disponuoti Ginčo sklypu turi būti įrodytas.

28Šiuo atveju esminę reikšmę turi aplinkybė, ar ginčijamojo sandorio šalys konkrečiai žinojo apie disponavimo apribojimą ar turėjo galimybę susipažinti su šia informacija. Atsakovas D. L. tiesiogiai dalyvavo kaip atsakovas Vilniaus apygardos teisme nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-8050-578/2009 byloje. Rašė atsiliepimą į atsakovų T. L. ir J. L. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 24 d. nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu civilinėje byloje Nr. 2-8050-578/2009, todėl apie disponavimo apribojimus neabejotinai žinojo. Atsakovė L. Š. ginčijamame 2014-01-22 sutartinės hipotekos sandoryje II skyriuje „Bendrosios sąlygos“ konkrečiai patvirtino, kad žino apie iškeltą civilinę bylą dėl įkeičiamo nekilnojamojo daikto. Teismo vertinimu, taikant vidutiniškai atidaus asmens standartą, galima konstatuoti, kad žinojimas apie bylą dėl vertingo žemės sklypo, kuris įkeičiamas užtikrinant 240000 Lt paskolos grąžinimą, apima ir suvokimą, kad įkaito davėjo nuosavybės teisė gali būti prarasta bei įkeičiamam turtui taikoma disponavimo apribojimai. Būdama sąžininga ir rūpestinga sandorio šalimi, atsakovė L. Š. privalėjo išsiaiškinti teisminio ginčo dėl šio nekilnojamojo turto esmę ir žinoti apie byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovė L. Š., būdama sąžininga ir apdairi kreditorė, tokio sandorio niekada nebūtų sudariusi, nes jai jau sudarant šį sandorį turėjo būti ir buvo žinoma, kad yra didelė tikimybė, kad toks sandoris bus pripažintas negaliojančiu. Atsakovė L. Š., žinodama apie kilusį teisminį ginčą dėl hipotekos objekto ir nepaisant to sudariusi sutartinės hipotekos sandorį, prisiėmė visą riziką, kad šis sandoris bus pripažintas negaliojančiu ir ji kaip kreditorė liks be skolininko prievolių užtikrinimo. Toks atsakovės kaip kreditorės elgesys yra nepaaiškinamas normalia kreditoriaus, siekiančio užsitikrinti savo suteiktą paskolą, veiksmų logika. Nepaneigtas ieškovo argumentas, kad vienintelis galimas atsakovės veiksmų paaiškinimas yra pagalba atsakovui D. L. sudarant kliūtis teismo sprendimo actio pauliana byloje įvykdymui. Todėl tokie atsakovės L. Š. veiksmai negali būti vertinami kitaip kaip juos įvertino pirmosios instancijos teismas - kaip nesąžiningi.

29CPK 18 straipsnyje nustatytas teismo sprendimo, nutarties, įsakymo ar nutarimo privalomumas. Jis pasireiškia keliais aspektais: subjektams (valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims), teritorijai (Lietuvos Respublika) ir laiko atžvilgiu - tai turi būti įsiteisėję ir galiojantys teismo procesiniai dokumentai. Teismų procesinių dokumentų privalomumo principas atspindi tai, kad teismas yra viena iš valdžios institucijų, ir teismo sprendimas ar kitoks procesinis dokumentas yra visuotinai privalomas valstybės valdžios aktas. Šią savybę turi įsiteis ėjęs teismo sprendimas ir įsiteis ėjusi teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-417/2008). CPK 18 straipsnio norma, numatanti teismo nutarties privalomumą, yra imperatyvi. Todėl sutartinės hipotekos sandoris, pažeidžiantis Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 24 d. nutartimi nustatytas laikinąsias apsaugos priemones, pagrįstai pripažintas niekiniu ir negaliojančiu kaip prieštaraujantis imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 straipsnio 1 dalis).

30Ginčijamas sutartinės hipotekos sandoris taip pat prieštarauja viešajai tvarkai bei gerai moralei (CK 1.81 straipsnio 1 dalis), nes juo siekiama apeiti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones ir išvengti teismo sprendimo actio pauliana byloje įvykdymo - restitucijos dėl ginčo žemės sklypo taikymo. Abiem sutartinės hipotekos sandorio šalims buvo konkrečiai žinoma apie actio pauliana bylą, joje taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nepaisant to, atsakovai sudarė ginčijamą sandorį, jo sudarymo metu nurodydami tikrovės neatitinkančias aplinkybes apie apribojimų disponuoti įkeičiamu daiktu nebuvimą. Ieškovas pagrįstai nurodė, kad tokio hipotekos sandorio sudarymas, dėl kurio objekto nuosavybės yra kilęs teisminis ginčas ir kuris nepaaiškinamas įprasta ir protinga paskolos suteikimo bei jos užtikrinimo praktika, leidžia teigti, kad šio sandorio šalys siekė visiškai kitokių nei įprastinių tokių sandorių tikslų. Ginčijami sandoriai sudarytų naujas kliūtis ieškovui išsiieškoti jam priteistas T. ir J. L. skolas iš T. ir J. L. turto. Abu atsakovai, pagrįstai pripažinti nesąžiningomis sandorio šalimis, sudarydamos ginčijamą sandorį tikslingai siekė apeiti Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 24 d. nutartimi nustatytas laikinąsias apsaugos priemones, vykdymo proceso metu perleisti ginčo sklypą ir tuo išvengti teismo sprendimo actio pauliana byloje vykdymo. Tokiais tikslais sudarytas sandoris negali būti laikomas atitinkančiu viešajai tvarkai bei gerai moralei.

31Ieškovas ruošdamas atsiliepimą į apeliacinius skundus, poatyrė 1000 Lt išlaidų advoakto pagalbai apmokėti, todėl, skundus atmetus, bylinėjimosi išlaidos ieškovui priteisiamos iš atsakovų lygiomis dalimis.

32Teisėjų kolegija, vadovaudamsi CPK 326 str. 1 d. 1 p., 331 str., 98 str.,

Nutarė

33Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

34Priteisti ieškovui Uždarajai akcinei bendrovei Medicinos bankas iš atsakovų D. L. ir L. Š. po 145 eurus bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I.Bylos esmė... 3. Ieškovas UAB Medicinos bankas prašė teismo pripažinti atsakovų D. L. ir L.... 4. Ieškovas nurodė, kad ieškovui kaip kreditoriui iš skolininkų T. L. ir J.... 5. Atsakovė L. Š. prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad sudarant paskolos ir... 6. Atsakovas D. L. prašė ieškinį atmesti ir rėmėsi tais pačiais... 7. Tretieji asmenys J. L. ir T. L. pateikė atsiliepimą ieškinį, kuriuo... 8. Trečiasis asmuo notarė S. N. prašė ieškinį atmesti.... 9. II. Teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-10-14 sprendimu ieškinį patenkino,... 11. Teismas nurodė, kad laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama drausti... 12. 2014-05-20 Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje civ. byloje Nr. 2A-1241/2014... 13. Ginčijamas sandoris negalioja ir CK 1.81 str. pagrindu, kaip prieštaraujantis... 14. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų argumentai... 15. Atsakovė L. Š. pateikė apeliacinį skundą, kuriuosi prašė panaikinti... 16. Atsakovas D. L. pateikė apeliacinį skundą, kuriuosi prašė panaikinti... 17. Apeliantai atsiliepimuose prašė vienas kito apeliacinius skundus tenkinti.... 18. Ieškovas atsiliepime prašė apeliacinius skundus atmesti. Atsiliepimas... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 20. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 22. Apeliaciniai skundai atmetami. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios... 23. Byloje nustatyta, kad ieškovui UAB Medicinos bankui kaip kreditoriui iš... 24. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 12 d. sprendimu civilinėje byloje... 25. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos... 26. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 24 d. nutartimi actio pauliana... 27. 2009-12-24 Vilniaus apygardos teismo nutartimi civ. byloje Nr. 2-8050-578/2009... 28. Šiuo atveju esminę reikšmę turi aplinkybė, ar ginčijamojo sandorio šalys... 29. CPK 18 straipsnyje nustatytas teismo sprendimo, nutarties, įsakymo ar nutarimo... 30. Ginčijamas sutartinės hipotekos sandoris taip pat prieštarauja viešajai... 31. Ieškovas ruošdamas atsiliepimą į apeliacinius skundus, poatyrė 1000 Lt... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamsi CPK 326 str. 1 d. 1 p., 331 str., 98 str.,... 33. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 14 d. sprendimą palikti... 34. Priteisti ieškovui Uždarajai akcinei bendrovei Medicinos bankas iš atsakovų...