Byla 2-444/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Gasiūnienės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų A. P. ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Alsa“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 2 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, civilinėje byloje Nr. 2-309-623/2009 pagal ieškovo A. L. ieškinį atsakovams A. P. bei uždarajai akcinei bendrovei „Alsa“ dėl pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo patvirtinimo ir pagal atsakovų A. P. ir uždarosios akcinės bendrovės „Alsa“ priešieškinį A. L. , D. L. , M. L. bei G. L. , tretieji asmenys R. P. , M. P. , A. I. ir R. I. , dėl iškeldinimo iš gyvenamojo namo bei žemės sklypo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas A. L. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: patvirtinti nekilnojamojo daikto – 0,1004 ha žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), esančio (duomenys neskelbtini), pirkimo-pardavimo sutartį sudarytą tarp A. P. ir A. L. ; patvirtinti nekilnojamojo daikto – 154,56 kv. m bendro ploto gyvenamojo namo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pažymėto plane 1A1/ž(p), esančio (duomenys neskelbtini), pirkimo-pardavimo sutartį sudarytą tarp UAB ,,Alsa“ ir A. L. ; priteisti iš ieškovo A. L. atsakovo A. P. naudai 70 000 Lt – likusią nesumokėtą žemės sklypo kainos dalį; priteisti iš ieškovo A. L. atsakovo UAB ,,Alsa“ naudai 110 000 Lt – likusią nesumokėtą gyvenamojo namo kainos dalį.

4Atsakovai A. P. ir UAB ,,Alsa“ pareiškė priešieškinį A. L. , D. L. , M. L. , G. L. dėl iškeldinimo iš minėto žemės sklypo ir gyvenamojo namo.

5Vilniaus apygardos teismas 2006 m. rugsėjo 13 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – areštavo atsakovui A. P. nuosavybės teise priklausantį 0,1004 ha ploto žemės sklypą, esantį (duomenys neskelbtini), apribojant naudojimosi ir disponavimo juo teises; areštavo atsakovui UAB „Alsa“ nuosavybės teise priklausantį 154,56 kv. m bendro ploto gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini), apribojant naudojimosi ir disponavimo juo teises; uždraudė atsakovams A. P. ir UAB „Alsa“ imtis veiksmų, dėl kurių galėtų būti išjungtas, sutriktų ar kitokiu būdu nutrūktų elektros energijos arba vandens tiekimas gyvenamajam namui, esančiam (duomenys neskelbtini); areštuotų nekilnojamųjų daiktų valdytoju, naudotoju bei saugotoju paskyrė ieškovą A. L. .

6Atsakovai A. P. ir UAB „Alsa“ pateikė prašymą dėl turto saugotojo pakeitimo. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2006 m. rugsėjo 13 d. nutartimi areštuoto turto saugotoju buvo paskirtas ieškovas A. L. , kuris nėra gyvenamojo namo statytojas ir savininkas, todėl atsakovai prašė pakeisti turto saugotoją ir juo skirti A. P. .

7Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 2 d. nutartimi atsakovų UAB „Alsa“ ir A. P. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, pakeičiant turto saugotoją, atmetė. Nurodė, kad prašymas dėl turto saugotojo pakeitimo nėra pakankamai motyvuotas, nenurodyta jokių aplinkybių, leidžiančių daryti išvadą, kad šiuo metu turto saugotoju paskirtas ieškovas A. L. netinkamai atlieka jam pavestas turto saugotojo funkcijas, pašyme nėra atskleista, ar turto saugotoju siūlomas būti atsakovas A. P. ketina apsigyventi name, esančiame (duomenys neskelbtini), kur gyvena ieškovas A. L. su šeima. Teismas konstatavo, kad neįrodžius aplinkybių, jog A. L. netinkamai vykdo jam patikėtas turto saugotojo pareigas ar A. P. turto saugotojo pareigas galėtų vykdyti geriau ir ekonomiškiau nei turto saugotojas A. L. , prašymas dėl tokio pakeitimo netenkinamas.

8Atsakovai A. P. ir UAB „Alsa“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 2 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti prašymą dėl turto saugotojo pakeitimo. Skunde nurodo, kad neteisingas teismo argumentas, jog nemotyvuotas atsakovų prašymas dėl turto saugoto pakeitimo. Prašymas pakeisti turto saugotoją buvo motyvuojamas tuo, kad gyvenamojo namo statytojas buvo ir yra atsakovas A. P. , jam buvo išduotas 2006 m. liepos 11 d. statybos leidimas. Atsakovas A. P. , kaip statytojas, nurodytas ir 2006 m. rugsėjo 26 d. pripažinimo tinkamu naudoti akte. Kadastrinių matavimų byloje gyvenamojo namo savininku taip pat nurodytas atsakovas A. P. . Atsakovas A. P. taip pat yra 0,1004 ha žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), kuriame pastatytas gyvenamasis namas, savininkas. Preziumuojama, kad jis tinkamai pasirūpins šio turto apsauga. Tačiau teismas nepagrįstai į šias aplinkybes neatsižvelgė. Ieškovas A. L. nebuvo ir nėra gyvenamojo namo statytojas ir/ar savininkas, neturi daiktinių teisių į šį turtą. Ieškovas A. L. tik reiškia ieškinį, kuriuo prašo patvirtinti preliminarią sutartį pirkimo-pardavimo sutartimi. Kol toks teismo sprendimas nėra priimtas ir nėra įsiteisėjęs, nėra pagrindo ieškovą A. L. skirti areštuoto turto saugotoju.

9Ieškovas A. L. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 2 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad ieškovo reikalavimai yra susiję su perdavimu nuosavybėn konkretaus nekilnojamojo turto – ginčo gyvenamojo namo ir žemės sklypo, kuriuos preliminariąja sutartimi buvo įsipareigoję parduoti atsakovai, todėl kilus ginčui dėl šių nekilnojamųjų daiktų, iškilo būtinybė užtikrinti, jog šis turtas nebūtų perleistas tretiesiems asmenims. Atsakovai ieškovui ginčo žemės sklypą ir gyvenamąjį namą valdyti perdavė dar iki ieškinio teismui padavimo. Ieškovas pradėjęs šį namą valdyti, jį pabaigė įrengti ir iki šiol šiame name su šeima gyvena, moka komunalinius mokesčius. Šios aplinkybės patvirtina, jog ieškovas tinkamai vykdo pareigą saugoti ginčo turtą. Atsakovai jokių pretenzijų dėl netinkamo turto saugojimo ar turto būklės pablogėjimo nenurodė.

10Atskirasis skundas netenkintinas.

11Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą.

12Bylos duomenimis, Vilniaus apygardos teismas 2006 m. rugsėjo 13 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – areštavo atsakovui A. P. nuosavybės teise priklausantį 0,1004 ha ploto žemės sklypą, esantį (duomenys neskelbtini), apribojant naudojimosi ir disponavimo juo teises; areštavo atsakovui UAB „Alsa“ nuosavybės teise priklausantį 154,56 kv. m bendro ploto gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini), apribojant naudojimosi ir disponavimo juo teises; areštuotų nekilnojamųjų daiktų valdytoju, naudotoju bei saugotoju paskyrė ieškovą A. L. .

13Atsakovai A. P. ir UAB „Alsa“ prašo pakeisti areštuoto turto saugotoją, motyvuodami tuo, jog A. P. yra ginčo gyvenamojo namo statytojas ir savininkas bei žemės sklypo savininkas, todėl preziumuojama, kad jis tinkamai pasirūpins šio turto apsauga.

14Iš bylos duomenų matyti, kad ieškiniu, be kitų reikalavimų, prašoma patvirtinti nekilnojamojo daikto – gyvenamojo namo pirkimo-pardavimo sutartį sudarytą tarp UAB ,,Alsa“ ir A. L. . Taip pat pagal ginčo preliminariąją sutartį gyvenamąjį namą ieškovui įsipareigojo parduoti UAB ,,Alsa“. Taigi, remiantis bylos duomenimis, negalima daryti išvados, kad ginčo nekilnojamasis turtas – gyvenamasis namas neginčytinai nuosavybės teise priklauso A. P. , šis klausimas bus sprendžiamas nagrinėjant bylą iš esmės ir priimant sprendimą dėl ginčo esmės. Todėl negalima daryti ir išvados, kad A. P. , kaip ginčo gyvenamojo namo savininkas, tinkamai pasirūpins šio turto apsauga

15Taip pat teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovai nepateikė jokių argumentų ir įrodymų, kuriais remiantis būtų galima spręsti, kad turto saugotoju paskirtas ieškovas A. L. , kuris šiuo metu su šeima gyvena ginčo name, netinkamai atlieka jam pavestas turto saugotojo funkcijas. Civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas, reiškia, kad kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 178 str.). Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantų nurodyti argumentai neleidžia daryti objektyvios išvados, kad atsakovas A. P. turto saugotojo pareigas galėtų vykdyti geriau ir ekonomiškiau nei ieškovas A. L. , todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovų prašymą dėl turto saugotojo pakeitimo atmetė.

16Remdamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad naikinti skundžiamą nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

18Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai