Byla 2A-1400-492/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Virginijos Volskienės, teisėjų Neringos Švedienės, Algirdo Auruškevičiaus, sekretoriaujant Jonei Markovičiūtei,

2dalyvaujant apelianto ieškovo atstovui adv. Giedriui Mozūraičiui,

3atsakovo UAB „Blue Bridge“ atstovams Almai Reketienei, adv. Daliai Foigt, adv. Stasiui Drazdauskui,

4viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo G. F. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. balandžio 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-643-67/2010 pagal ieškovo G. F. ieškinį atsakovui UAB „Blue Bridge“ dėl neteisėto atleidimo iš darbo.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

7ieškovas G. F. prašė pripažinti jo atleidimą iš darbo neteisėtu ir gražinti jį į UAB „Blue Bridge" pardavimų vadybininko pareigas; priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos; priteisti iš atsakovo 20 000 Lt neturtinės žalos; pripažinti negaliojančiais 2006-08-21 tarp šalių sudaryto darbo sutarties papildymo 6.3.1 punktą, 6.3.5 punktą 6.5 punktą nuo darbo sutarties papildymo sudarymo momento ir priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

8Nurodė, kad jis nuo 2004-08-17 dirbo atsakovo sistemos priežiūros inžinieriumi, nuo 2007-04-02 jo pareigos pakeistos į pardavimų vadybininko pareigas. Darbdavys 2009-06-17 įsakymu skyrė jam griežčiausią drausmę nuobaudą – atleidimą iš darbo ir kitu 2009-06-17 įsakymu nutraukė su juo darbo sutartį. Darbdavys jam griežčiausią drausminę nuobaudą skyrė už šiurkščius darbo drausmės pažeidimus, pasireiškiančius tik tuo, kad jis dalyvavo steigiant UAB „Fortevento", bei neva teikė pasiūlymus darbdavio tariamam klientui UAB „PZU Lietuva". Darbdavys nepateikė jam jokių įrodymų apie tai, kad jo įmonės ir UAB „Fortevento" realiai konkuruoja tarpusavyje. Ieškovas nevaldo UAB „Fortevento" kontrolinio akcijų paketo, nėra valdymo organų narys, todėl neturi jokios tiesioginės įtakos UAB „Fortevento" spendimų priėmimui. Vien tik faktas, kad jis turi dalį UAB „Fortevento" akcijų nėra pakankamas pagrindas darbdaviui konstatuoti šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, tuo labiau kai darbdavys nepatyrė jokių nuostolių. 2006-08-21 tarp šalių buvo sudaryta darbo sutarties papildymas, kurio 6.5 punkte išdėstytos nekonkuravimo sąlygos, tačiau ieškovas visuomet manė (iki reikalavimo gavimo dienos), kad ši nuostata ims galioti tik tuomet kai darbdavys pradės jam mokėti kompensaciją už papildomą jo teisių suvaržymą, tačiau iki šiol jokios kompensacijos iš darbdavio negavo. Nėra sąžininga, teisinga ir protinga vienašališkai reikalauti iš jo prievolės vykdymo pačiam darbdaviui dėl to nepatiriant jokių sąnaudų. Svarbu yra tai, kad minėtas darbo sutarties papildymas buvo sudarytas su visais atsakovo darbuotojais ir nebuvo įmanomos jokios derybos dėl papildymo turinio. Vadovaujantis CK 2.164 str. 8 d. 2006-08-21 tarp šalių sudarytos darbo sutarties papildymo 6.5 punktas pripažintinas negaliojančiu, nes blogina jo padėtį, o darbdavio - priešingai nepagrįstai gerina. Tais pačiais argumentais pripažintini negaliojančiais ir 2006-08-21 tarp šalių sudaryto darbo sutarties papildymo 6.3.1 punktas bei 6.3.5 punktas įpareigojantys ji saugoti darbdavio komercines paslaptis neterminuotai ir po darbo santykių pasibaigimo. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo atleidimą iš darbo paskatino ne objektyvios priežastys, o subjektyvus darbdavio nusistatymas, sukėlęs jam dvasinius išgyvenimus, ieškovui atlygintina 20 000,00 Lt neturtinė žala.

9Atsakovas UAB „Blue Bridge“ prašė ieškinio netenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2006-08-21 ieškovas su atsakovu pasirašė Darbo sutarties papildymą, pagal kurį ieškovas įsipareigojo būti lojalus atsakovui, t.y., remiantis papildymo 6.3.1. punktu - nei dirbdamas bendrovėje (pas atsakovą), nei nutraukęs su ja darbo santykius (išskyrus atvejus, kai jis tinkamai vykdo savo pareigas arba turi išankstinį rašytinį Bendrovės sutikimą, arba kai to reikalaujama kompetentingos jurisdikcijos teismo sprendimu) neatskleisti ir neperduoti jokiam kitam asmeniui ir pačiam nenaudoti nei savo, nei kitų asmenų, išskyrus atsakovą, labui jokios konfidencialios informacijos, kuri jam žinoma pagal pareigas, be to, dėti visas pastangas, kad būtų užkirstas kelias bet kokiam neteisėtam ar nederamam konfidencialios informacijos paskelbimui. Papildymo 6.3.3. punkte buvo nurodytas konfidencialios informacijos sąrašas; remiantis Papildymo 6.5 punktu - be aiškaus darbdavio raštiško išankstinio sutikimo tiek tiesiogiai, tiek ir ne, nesiversti ta pačia veikla, kuria jis užsiima atlikdamas savo darbo funkcijas pagal Darbo sutartį, taip pat nedirbti konkuruojančiose su atsakovu įmonėse ar versluose, jų nekonsultuoti, nesteigti, neturėti tokiose įmonės ar versluose akcijų, pajų, dalių ar kitaip nedalyvauti tokių konkuruojančių įmonių ar verslų veikloje. Be to, ieškovas taip pat įsipareigojo nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nesiekti įgyti bendro verslo ar neužsiimti bendru verslu su atsakovo klientais ar paslaugų teikėjais. Ieškovas gera valia pasirašė papildymą, pilnai suvokdamas, kokius įsipareigojimus prisiima ir sąmoningai įsipareigojo juos vykdyti. Ieškovas niekada nereiškė atsakovui jokių pretenzijų dėl papildyme esančių sąlygų, neprašė jų pakeisti ar panaikinti. Šio papildymo nuostatos visiškai neprieštarauja jokioms imperatyvioms įstatymų normoms, todėl šalims turi įstatymo galią ir turi būrį privalomai vykdomos (LR CK 6.189 str. 1 d.). Ieškovas G. F. 2009-03-19 tapo UAB „Fortevento" steigėju ir įsigijo 20 šios įmonės paprastųjų vardinių akcijų, kas sudaro 20 proc. įstatinio UAB „Fortevento" kapitalo. UAB „Fortevento" išplėstinis išrašas iš Juridinių asmenų registro rodo, kad šios bendrovės veikla yra identiška UAB „Blue Bridge" veiklai, tai yra informacinių technologijų pardavimas, diegimas, vystymas ir kita su tuo susijusi veikla. Ieškovas ne tik įsigijo UAB „Fortevento" akcijų, tačiau ir buvo šios įmonės steigėju, taigi, buvo aktyvus su atsakovu konkuruojančios įmonės sukūrėjas. Nustatęs, kad ieškovas tapo konkuruojančios įmonės steigėju ir akcininku, o ši konkuruojanti įmonė ėmėsi aktyvios veiklos, tai yra G. F. kaip UAB „Fortevento" atstovas ėmė siūlyti naujos bendrovės paslaugas, identiškas atsakovo teikiamoms paslaugoms, tame tarpe ir atsakovo klientams, atsakovas pagrįstai konstatavo, kad savo veiksmais G. F. padarė šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, iš esmės pažeisdamas darbuotojo lojalumo pareigą bei Papildymo 6.5. punkto reikalavimus. Ieškovas neturėjo jokio pagrindo manyti, kad jis gali nesilaikyti įsipareigojimo nekonkuruoti su UAB „Blue Bridge" darbo sutarties galiojimo metu, kol jam nėra sumokėta kažkokia kompensacija. Apie jokią kompensaciją nei papildymo pasirašymo metu, nei vėliau ieškovas su atsakovu net nėra kalbėjęs, ieškovas niekada neprašė iš atsakovo jokių kompensacijų už tai, kad dirbdamas pas atsakovą jis nebus konkuruojančių įmonių akcininku ar dalininku. Atsakovas atkreipė dėmesį, kad G. F. nepateikia nei vieno įrodymo, patvirtinančio jo tariamai patirtos neturtinės žalos faktą, o apsiriboja LR CK 6.250 str. nurodytų neturtinės žalos požymių perrašymu, todėl jokia neturtinė žala ieškovui negali būti priteisiama.

10Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. balandžio 21 d. sprendimu ieškovo G. F. ieškinį atsakovui UAB „Blue Bridge“ dėl neteisėto atleidimo iš darbo tenkino iš dalies. Ieškinio dalies dėl neteisėto atleidimo iš darbo, darbo užmokesčio, neturtinės žalos atlyginimo netenkino. Pripažino 2006-08-21 darbo sutarties papildymo 6.5 p. po darbo santykių nutraukimo negaliojančiu. Kitos ieškinio dalies netenkino. Priteisė iš ieškovo G. F. atsakovui UAB „Blue Bridge“ 3 075,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Nurodė, kad ieškovas G. F. UAB „Fortevento" 2009-03-19 steigimo sutarties pagrindu tapo UAB „Fortevento" steigėju ir įsigijo 20 šios įmonės paprastųjų vardinių akcijų, kas sudaro 20 proc. įstatinio UAB „Fortevento" kapitalo (l. 27-32). Šios bendrovės veikla yra identiška UAB „Blue Bridge" veiklai, tai yra informacinių technologijų pardavimas, diegimas, vystymas ir kita su tuo susijusi veikla. Ieškovas ne tik įsigijo UAB „Fortevento" akcijų, tačiau ir buvo šios įmonės steigėju, taigi, buvo aktyvus su atsakovu konkuruojančios įmonės sukūrėjas. Ieškovas G. F. kaip UAB „Fortevento" atstovas ėmė siūlyti naujos bendrovės paslaugas, identiškas atsakovo teikiamoms paslaugoms, taip pat ir atsakovo klientams. Atsakovas pagrįstai konstatavo, kad savo veiksmais G. F. padarė šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, iš esmės pažeisdamas darbuotojo lojalumo pareigą bei papildymo 6.5. punkto reikalavimus. Šio pažeidimo sunkumas pasireiškia tuo, kad ieškovo pareigos pas atsakovą buvo vadybininko, jo tiesioginės funkcijos buvo siūlyti UAB „Blue Bridge" klientams įvairius produktus. Tuo pačiu metu įsidarbinęs ar kitais pagrindais ėmęs bendradarbiauti su kita konkuruojančia įmone, ieškovas gauna naudą sau ir (ar) jį samdančiai įmonei, tačiau tuo pačiu atneša žalą UAB „Blue Bridge" (UAB Blue Bridge" netenka esamų ar galimų klientų, partnerių, tiekėjų ir pan.). Teismas nustatė, kad ieškovas niekada nereiškė atsakovui jokių pretenzijų dėl papildyme esančių sąlygų, neprašė jų pakeisti ar panaikinti. Apie jokią kompensaciją nei papildymo pasirašymo metu, nei vėliau ieškovas su atsakovu net nėra kalbėjęs, o ieškovas niekada neprašė iš atsakovo jokių kompensacijų už tai, kad dirbdamas pas atsakovą jis nedirbs ir nebus konkuruojančių įmonių akcininku ar dalininku. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs praktiką, kad kompensaciją už nekonkuravimą darbdavys privalo mokėti tik už laikotarpį, kuomet darbuotojas nutraukia darbo santykius, o įsipareigojimas nekonkuruoti riboja jo galimybes įsidarbinti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-65/2005, aiškindamas darbuotojo lojalumo darbdaviui pareigą, konstatavo, kad „sutarties <...> numatytas kompensacijos mokėjimas nebūtų logiškas aiškinant, kad ji turi būti mokama ir už darbo laikotarpį". 2006-08-21 darbo sutarties papildymo 6.5 punktą ta apimtimi, kiek jis numato darbuotojo nekonkuravimą po darbo santykių nutraukimo, pripažino negaliojančiu, nes jis prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms bei blogina darbuotojo padėtį. Nurodė, kad sutarties 6.3 ir 6.3.5. p. teisiškai nėra reikšmingi. Teismas nepriteisė ieškovui neturtinės žalos, konstatavęs, jog ieškovas G. F. neįrodė, kad būtent dėl neteisėto atleidimo iš darbo jis patyrė neturtinę žalą.

11Apeliaciniu skundu ieškovas G. F. prašė Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. balandžio 21 d. sprendimą pakeisti: pripažinti ieškovo atleidimą iš darbo neteisėtu ir grąžinti ieškovą į UAB „Blue Bridge“ pardavimų vadybininko pareigas; priteisti ieškovui vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos; priteisti ieškovui 20 000 Lt neturtinės žalos; pripažinti negaliojančiais 2006-08-21 tarp šalių sudaryto darbo sutarties papildymo 6.3.1. p., 6.3.5. p., 6.5 punktus nuo darbo sutarties papildymo sudarymo momento, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

12Apeliantas nesutiko su pirmos instancijos teismo išvada, kad darbuotojui neturi būti mokama kompensacija už nekonkuravimo reikalavimą, kai darbuotoją ir darbdavį sieja darbo santykiai. Nurodė, kad pagal CK 2.164 str. 4 d., jeigu sutartyje yra numatytas konkurencijos draudimas, prekybos agentas turi teisę į kompensaciją už visą konkurencijos draudimo laikotarpį. Kasacinis teismas savo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 22 d. nutartis civ. b. Nr. 3K-3-415/2007, 2008 m. vasario 20 d. nutartis civ. b. Nr. 3K-3-121/2008) suformulavo taisyklę, numatančią pareigą mokėti sąžiningą ir teisingą kompensaciją, jei darbdavys siekia apsaugoti savo verslą nekonkuravimo susitarimu. Kompensacija mokama už nekonkuravimo susitarimo galiojimo laikotarpį, t.y. ir atliekant darbo funkcijas greta atlyginimo. Nagrinėjamu atveju tarp šalių sudarytas nekonkuravimo susitarimas galiojo ir darbo santykių metu, tačiau darbdavys jokios kompensacijos už ieškovo teisių suvaržymą nemokėjo, vadinasi, atsisakė teisės reikalauti iš darbuotojo nekonkuravimo susitarimo vykdymo ir atitinkamai teisės taikyti už tai drausminę nuobaudą. Darbdaviui laikantis pozicijos, kad nekonkuravimo susitarimas galiojo ir nemokant jokios kompensacijos ieškovui, konstatuotina, kad toks darbdavio elgesys pažeidė šalių interesų pusiausvyrą. Sisteminė DK 93 str., 186 str. 1 d., 10 str., 35 str. analizė leidžia pagrįstai konstatuoti, kad darbuotojui darbo užmokestis mokamas už darbo funkcijų vykdymą ir neapima kompensacijos už nekonkuravimo draudimą mokėjimą. 2006-08-21 šalių darbo sutarties papildymo 6.5 p. galioja neterminuotai, t.y. netgi tuomet, kad darbuotojas nutraukia darbo santykius ir praeina 2 metai, todėl, atsižvelgiant į CK 2.164 str. 1 d., 2.168 str., pripažintinas negaliojančiu, nes akivaizdžiai blogina ieškovo padėtį, o darbdavio, priešingai, gerina. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas mokėjo ar moka kompensaciją ieškovui už įsipareigojimą neterminuotai saugoti atsakovo komercines paslaptis, todėl papildomo susitarimo 6.3.1. ir 6.3.5. punktai yra nesąžiningi ieškovo atžvilgiu ir turi būti pripažinti negaliojančiais.

13Byloje esantys rašytiniai įrodymai (darbdavio 2006-08-01 įsakymas Nr. 08/17EST, elektroniniai laiškai) patvirtina, kad civilinį teisinį sandorį – nekonkuravimo susitarimą darbdavys priėmė vienašališkai, pasirėmęs tik teisininkų rekomendacijomis bei nesikonsultavęs su atsakovo darbuotojais, įskaitant ir ieškovą, ir primygtinai reikalavo iš darbuotojų juos pasirašyti, nesudarydamas galimybės keisti nekonkuravimo susitarimo turinio. Tai patvirtina ir aplinkybė, kad A. Raketienės nekonkuravimo susitarimo išlyga dėl galimybės turėti akcijų dalį nėra inkorporuota į nekonkuravimo susitarimą ir ši sąlyga paaiškėjo tik bylos nagrinėjimo metu, todėl nepaneigta prielaida, kad tokiais veiksmais darbdavys tik siekia manipuliuoti darbuotojais, remdamasis atitinkamoje situacijoje tik jo dispozicijoje esančiais įrodymais. Ieškovui taikyta drausminės nuobaudos skyrimo procedūra buvo formali, nes tik ieškovui grįžus iš atostogų, jis faktiškai buvo nušalintas nuo darbo ir galiausiai atleistas, neišsiaiškinus visų reikšmingų aplinkybių. Ieškovas neginčija fakto, kad dalyvavo įsteigiant UAB „Fortevento“ ir įsigijo šios bendrovės 20 proc. akcijų, tačiau paaiškina, kad jis nevaldė ir nevaldo UAB „Fortevento“ kontrolinio akcijų paketo, nebuvo ir nėra valdymo organų narys, todėl neturėjo ir neturi jokios tiesioginės įtakos UAB „Fortevento“ sprendimų priėmimui. Ieškovas iki pat savo atleidimo iš darbo neturėjo jokių darbo santykių nei su UAB „Fortevento“, nei su kita įmone. Ieškovas nenorėjo pakenkti atsakovo interesams, dėl ieškovo veiksmų atsakovas jokios žalos nepatyrė. Pirmos instancijos teismas neturėjo iš jo priteisti bylinėjimosi išlaidų, nes ieškovas yra buvęs darbuotojas, netekęs didelės pajamų dalies.

14Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Blue Bridge“ prašė apeliacinio skundo netenkinti, Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. balandžio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš ieškovo atsakovui patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Nurodė, kad LR CK 2.164 str. 4 d. numato prekybos agento teisę į kompensaciją už visą nekonkuravimo laikotarpį. Tačiau ši teisės norma, kaip ir pagal analogiją taikytinas CK 2.156 str. 1 d. 4 p., neįpareigoja darbdavio mokėti atlyginimą darbuotojui už tai, kad šis laikytųsi lojalumo pareigos dar tęsiantis darbo ar komercinio atstovavimo santykiams. Darbuotojo lojalumo pareiga yra viena iš sudėtinių darbuotojo pareigų, įtvirtintų LR DK 228 str. Vadinasi, darbo užmokestis, kurį darbuotojas gauna darbo santykių metu, apima atlyginimą ir už šios lojalumo pareigos laikymąsi. Ieškovas klaidingai ir nepagrįstai teigė, jog sudarant papildymą, darbuotojams buvo primesta darbdavio valia ir kad darbuotojai buvo įpareigojami pasirašyti papildymą. Priešingai, darbuotojams buvo suteikta galimybė išanalizuoti papildymo sąlygas, pareikšti dėl jų pastabas, užduoti klausimus, ką kai kurie darbuotojai ir padarė. Į jų pageidavimus bei esamą situaciją buvo atsižvelgta. Faktas, kad papildymo nepasirašę darbuotojai nebuvo atleisti už tai iš darbo ir jiems nebuvo taikomos jokios kitos sankcijos, aiškiai paneigia ieškovo teiginius, kad jis buvo priverstas pasirašyti papildymą. Atsakovas pažymėjo, kad jis pagrįstai ieškovui skyrė griežčiausią nuobaudą, nes ieškovas, kartu su kitais keturiais atsakovo darbuotojais, įsteigė UAB „Fortevento“, kurios veiklos pobūdis toks pats kaip ir atsakovo. Ieškovas tapo lygiaverčiu steigėju kartu su kitais ir buvo lygiavertis šios įmonės savininkas, nes visi įgijo po 20 proc. UAB „Fortevento“ akcijų, taigi galėjo daryti reikšmingą įtaką įsteigtos konkuruojančios įmonės veiklai. UAB „Fortevento“ vykdė konkuruojančią veiklą, kuri tiesiogiai menkino atsakovo galimybes konkuruoti rinkoje ir darė atsakovui didelę tiesioginę žalą. Dėl UAB „Fortevento“ veiksmų atsakovas prarado 560 250,60 Lt dydžio pajamas, kai UAB „Fortevento“ buvo paskelbta viešo konkurso, kuriame dalyvavo ir atsakovas, laimėtoja. Konkursas buvo paskelbtas 2009-06-05, t.y. ieškovui dirbant pas atsakovą bei jau daugiau kaip mėnesį dalyvaujant UAB „Fortevento“ veikloje bei konkuruojančių paslaugų teikime.

15Ieškovo G. F. apeliacinį skundą atsisakytina tenkinti.

16Ieškovas G. F. dirbo pas atsakovą UAB „Blue Bridge“ pardavimų vadybininku pagal 2004-08-17 sudarytą darbo sutartį (l. 6-8). Šalys 2006-08-21 sudarė darbo sutarties papildymą Nr. 132 (l. 14-15, 109-110), kurio 6.3.1 p., 6.3.5 p., 6.5 p. ieškovas ginčijo ir prašė pripažinti negaliojančiais. Darbo sutarties papildymo 6.3.1 p. numatė kad darbuotojas, nei dirbdamas bendrovėje, nei nutraukęs su ja darbo santykius ..., neatskleis ir neperduos jokiam kitam asmeniui ir pats nenaudos nei savo, nei kitų asmenų, išskyrus bendrovę, labui jokios konfidencialios informacijos, kuri jam gali tapti žinoma pagal jo pareigas; be to, darbuotojas, dirbdamas bendrovėje dės visas pastangas, kad užkirstų kelią neteisėtam bet kurios konfidencialios informacijos paskelbimui ar nederamam jos naudojimui... Darbo sutarties papildymo 6.3.5 p. numatė, kad darbuotojo įsipareigojimai saugoti komercines/prekybos paslaptis ir kitą konfidencialią informaciją ... bei jos nenaudoti išlieka galioti neterminuotai ir po darbo santykių pasibaigimo. Darbo sutarties papildymo 6.5 p. „Nekonkuravimas“ numatė, kad be aiškaus darbdavio raštiško išankstinio sutikimo darbuotojas neturi teisės tiek tiesiogiai, tiek ir ne, verstis ta pačia veikla, kuria jis užsiima atlikdamas savo darbo funkcijas pagal šią darbo sutartį, taip pat dirbti konkuruojančiose su darbdaviu įmonėse ar versluose, juos konsultuoti, steigti, turėti tokiose įmonėse ar versluose akcijų, pajų, dalių, ar kitaip dalyvauti tokių konkuruojančių įmonių ar verslų veikloje. Darbuotojas taip pat sutinka nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nesiekti įgyti bendro verslo ar neužsiimti bendru verslu su darbdavio klientais arba potencialiais klientais, o taip pat paslaugų tiekėjais. Ši nuostata taikoma neatsižvelgiant į tai, ar darbuotojas tiesiogiai, ar netiesiogiai prisidėjo prie kliento ar tiekėjo atėjimo pas darbdavį.

17Ieškovui atsakovo 2009-06-17 įsakymu Nr. ISK090617ARE1-01 buvo paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo už tai, kad jis darbo sutarties galiojimo metu dalyvavo steigiant UAB „Fortevento“, kurios pagrindinė veikla yra tokia pati, kaip ir atsakovo (informacinių technologijų pardavimas, diegimas, vystymas ir kita su tuo susijusi veikla), t.y. būdamas vaiko priežiūros atostogose nuo 2009-03-23 iki 2009-06-12, UAB „Fortevento vardu ir interesais 2009-04-23 teikė pasiūlymus UAB „PZU Lietuva“, kuri yra ir atsakovo klientė, naudotis paslaugomis, panašiomis į atsakovo teikiamas paslaugas. Apeliantas aplinkybės, kad kartu su kitais anksčiau pas atsakovą dirbusiais asmenimis įsteigė UAB „Fortevento“ (l. 27-34) ir valdo 20 proc. jos akcijų, neneigia, tačiau įrodinėja, kad darbo sutarties papildymo sąlygos dėl nekonkuravimo yra negaliojančios, nes atsakovas tokį susitarimą sudarė vienašališkai, nesąžiningai, susitarimas laikytinas niekiniu, nes nėra numatyta kompensacija už nekonkuravimo reikalavimą.

18Pagal byloje nagrinėjamo nekonkuravimo susitarimo prigimtį, pobūdį ir esmę šis susitarimas vertintinas kaip civilinis teisinis sandoris, nepaisant to, kad jis buvo sudarytas darbo sutarties šalių ir inkorporuotas į darbo sutartį kaip jos papildymas. Sutarties šalys turi teisę sudaryti sutartį, turinčią kelių rūšių sutarčių elementų; tokiai sutarčiai taikomas atskirų rūšių sutartis reglamentuojančios normos, jeigu ko kita nenumato šalių susitarimas arba tai neprieštarauja sutarties esmei. Darbo sutartyje inkorporuotas susitarimas vertintinas kaip galiojantis civilinis teisinis susitarimas, sukuriantis jo šalims civilines teises ir pareigas. Darbo kodeksas nekonkuravimo normų susitarimų nereglamentuoja. Nagrinėjamam susitarimui pagal įstatymo analogiją taikytinas CK 2.164 str., reglamentuojantis konkurencijos draudimą, taip pat taikytinos CK šeštosios knygos II dalies „Sutarčių teisė“ normos, CK 1.5 straipsnis. Teisėtai sudarytas ir galiojantis nekonkuravimo susitarimas jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.). Jis gali būti pripažintas negaliojančiu teismine tvarka, CK nustatytais sandorių negaliojimo pagrindais. Kadangi nekonkuravimo susitarimas savaime neprieštarauja įstatymams, tai jis, kaip sandoris, priskirtinas nuginčijamiems sandoriams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 22 d. nutartis 3K-3-415/2007). Taigi apeliantui tenka pareiga įrodyti, kad susitarimas buvo sudarytas primetant jam atsakovo valią, neatitiko šalių interesų pusiausvyros, nes ieškovui nebuvo numatyta kompensacija. Pirmosios instancijos teismui, sprendžiant dėl ieškinio reikalavimų pripažinti negaliojančiomis nuo sudarymo momento Darbo sutarties papildymo sąlygų, išdėstytų 6.3.1 p., 6.3.5 p., nebuvo pagrindų – faktinių nei teisinių tokį reikalavimą tenkinti. Kaip jau aptarta aukščiau, savaime šios sąlygos nėra prieštaraujančios teisės normoms, o kokių nors valios ydų, vienos šalies piktnaudžiavimo pranašesne padėtimi ir pan., ieškovas neįrodė.

19Civilinėje byloje nėra duomenų, kurie sudarytų pagrindą Darbo sutarties papildymą ir ginčijamas jo sąlygas vertinti kaip vienašalį sandorį. Ieškovas susitarimą pasirašė, nėra dėl jo reiškęs pastabų atsakovui. Aplinkybė, kad kiti darbuotojai taip pasirašė tokį patį darbo sutarties papildymą, pati savaime nereiškia, kad visiems buvo primesta darbdavio valia. Byloje esantys 2006-08-21 ir 2006-08-29 elektroniniai laiškai (l. 135) patvirtina, kad susitarimo projektas buvo pateiktas iš anksto, buvo darbuotojų, kurie kreipėsi į darbdavį su klausimais dėl papildymo turinio, pasirašant su jais sąlygos buvo aptariamos asmeniškai. Ieškovas nesikreipė į atsakovą dėl Darbo sutarties papildymo sąlygų, laikytina, kad su jomis sutiko. Aplinkybė, kad numatant reikalavimą dėl nekonkuravimo nebuvo nustatyta darbuotojui kompensacija už tokios sąlygos laikymąsi, taip pat savaime nereiškia, kad susitarimas nesąžiningas, pažeidžiantis šalių interesų pusiausvyrą ir negalioja. Apeliantui tenka pareiga įrodyti, kad specialaus kompensavimo už nekonkuravimo sąlygą nenumatymas pažeidė jo interesus – t.y. jis dėl to atsidūrė blogesnėje padėtyje negu iki susitarimo sudarymo, patyrė nuostolių ar kt. Atsakovas atsikirtimuose pagrįstai teigia, kad nekonkuravimas su darbdaviu laikytinas sudėtine lojalumo darbdaviui pareigos dalimi. Už deramą visų darbuotojo įsipareigojimų darbdaviui vykdymą buvo mokamas aukštas darbo užmokestis, be to, ieškovui buvo sudaryta galimybė kelti kvalifikaciją, nuo 2005-02-24 iki 2008-02-18 darbdavys jo mokymams išleido 25 365,71 Lt, po Darbo sutarties papildymo buvo periodiškai keliamas ieškovo darbo užmokestis: darbo sutarties sudarymo metu jis buvo 2 976 Lt, 2009 m. birželio mėnesį (atleidimo metu) vidutinis darbo užmokestis sudarė 4 322,76 Lt, nuo 2007-04-02 iki 2008-12-31 ieškovui buvo išmokėta 27 651,35 Lt premijų (l. 107, 110-120, 104, 71-72). Taigi aukštas darbo apmokėjimas, investicijos į ieškovo kvalifikaciją laikytina ne tik atlyginimu už atliekamą tiesioginį darbą, bet pakankama kompensacija už nekonkuravimo reikalavimo vykdymą galiojant darbo sutarčiai. Dėl to nėra pagrindo sutarties papildymo sąlygų dėl nekonkuravimo vertinti kaip nesąžiningų, iškreipiančių susitariančių šalių interesų pusiausvyrą.

20Apelianto argumentai, kad drausminės nuobaudos skyrimo procedūra buvo formali, kad jo nusižengimas nesukėlė darbdaviui sunkių pasekmių, taip pat atmestini. Ieškovui 2009-06-15 buvo pateiktas reikalavimas pasiaiškinti dėl darbo drausmės pažeidimo (l. 123, 125), pasiaiškinimui pateikti buvo suteiktas protingas terminas – iki 2009-06-17, ieškovas savo pasiaiškinime neigė padaręs darbo drausmės pažeidimą (l. 122). Tačiau pirmosios instancijos teismas, ištyręs byloje sutrintus įrodymus, pagrįstai konstatavo, kad ieškovas, pažeisdamas nekonkuravimo susitarimą, įsteigė bendrovę „Fortevento“, kuri užsiima tokia pačia veikla, kokia yra atsakovo pagrindinė veikla; ieškovas UAB „Fortevento“ vardu teikė pasiūlymus UAB „PZU Lietuva“, kuri yra atsakovo klientas, su šiuo klientu ieškovas dirbo betarpiškai. Visas šias aplinkybes patvirtina rašytiniai įrodymai byloje (l. 49-60). Teismo išvada, kad ieškovas pažeidė DK 288 str. numatytą darbuotojo lojalumo pareigą darbdaviui ir nesilaikė nekonkuravimo įsipareigojimo, numatyto darbo sutarties papildymo 6.5 punkte, pagrįsta, remiantis DK 136 str. 3 d. 2 p., 235 str. 2 d. 11 p., tai laikytina šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu. Ieškovą atleidžiant iš darbo buvo laikytasi įstatymo – DK 240 str., 241 str. reikalavimų. Aplinkybė, kad atsakovas laiške savo darbuotojams išsakė neigiamą ieškovo elgesio vertinimą iki drausminės nuobaudos paskyrimo (l. 13), nesusijusi nei ieškovo padaryto nusižengimo sunkumu, nei yra reikšminga vertinant atleidimo iš darbo procedūros teisėtumą. Priešingai negu teigia apeliantas, atsakovas dėl ieškovo veiksmų savo veikloje patyrė neigiamus padarinius – kartu su UAB „Fortevento“ dalyvauja programinės įrangos pirkimo konkursuose (l. 66-70), LRT 2009-06-05 paskelbtame supaprastintame atvirame konkurse komisija 2009-07-27 sudarė pasiūlymų eilę, kurioje pirmuoju numeriu nurodė UAB „Fortevento“ pasiūlymą 557 487,63 Lt sumai, antruoju – UAB „Blue Bridge“ – 560 250,60 Lt sumai, atsakovas neteko šio užsakymo (l. 77).

21Teisėjų kolegija daro išvadą, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamą sprendimą naikinti ar keisti. Apelianto argumentai, kad atsakovui buvo priteistos pernelyg didelės bylinėjimosi išlaidos – 3 075 Lt, laikytini nepagrįstais, nes byla yra sudėtinga, jos nagrinėjimas užsitęsė. Iš ieškovo atsakovui priteistina 1 500 Lt advokato pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme ir 8,50 Lt į valstybės biudžetą teismo išlaidų (CPK 98 str., 96 str.).

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., 331 str., teisėjų kolegija

Nutarė

23Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. balandžio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą. Priteisti iš ieškovo G. F. atsakovui UAB „Blue Bridge“ 1 500 Lt atstovavimo išlaidų ir į valstybės biudžetą 8,50 Lt teismo procesinių dokumentų siuntimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. dalyvaujant apelianto ieškovo atstovui adv. Giedriui Mozūraičiui,... 3. atsakovo UAB „Blue Bridge“ atstovams Almai Reketienei, adv. Daliai Foigt,... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 7. ieškovas G. F. prašė pripažinti jo atleidimą iš darbo neteisėtu ir... 8. Nurodė, kad jis nuo 2004-08-17 dirbo atsakovo sistemos priežiūros... 9. Atsakovas UAB „Blue Bridge“ prašė ieškinio netenkinti, priteisti... 10. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. balandžio 21 d. sprendimu... 11. Apeliaciniu skundu ieškovas G. F. prašė Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo... 12. Apeliantas nesutiko su pirmos instancijos teismo išvada, kad darbuotojui... 13. Byloje esantys rašytiniai įrodymai (darbdavio 2006-08-01 įsakymas Nr.... 14. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Blue Bridge“ prašė... 15. Ieškovo G. F. apeliacinį skundą atsisakytina tenkinti.... 16. Ieškovas G. F. dirbo pas atsakovą UAB „Blue Bridge“ pardavimų... 17. Ieškovui atsakovo 2009-06-17 įsakymu Nr. ISK090617ARE1-01 buvo paskirta... 18. Pagal byloje nagrinėjamo nekonkuravimo susitarimo prigimtį, pobūdį ir esmę... 19. Civilinėje byloje nėra duomenų, kurie sudarytų pagrindą Darbo sutarties... 20. Apelianto argumentai, kad drausminės nuobaudos skyrimo procedūra buvo... 21. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str.... 23. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. balandžio 21 d. sprendimą palikti...