Byla A2-26317-986/2019
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų teisėjas Mindaugas Nekrašas, sekretoriaujant Audronei Argustienei, nedalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Loversa“ ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Damansta“ atstovams,

2žodinio proceso tvarka po proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-21226-347/2019 išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Loversa“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Damansta“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Loversa“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovės UAB „Damansta“ 14 521,22 Eur skolą, 2 384,32 Eur delspinigius, 195,97 Eur palūkanas, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodyta, kad ieškovė ir atsakovė 2019 m. kovo 12 d. sudarė nuomos sutartį Nr. 39, kurios pagrindu ieškovė įsipareigojo perduoti atsakovei nuomos teise autokraną, o atsakovė įsipareigojo autokraną priimti bei tinkamai ir laiku atsiskaityti su ieškove sutartyje numatytomis sąlygomis, pagal ieškovės pateikiamas PVM sąskaitas–faktūras. Atsakovė netinkamai vykdė sudarytą sutartį. Ieškovė tinkamai ir laiku teikė paslaugas atsakovei, tačiau atsakovė už pateiktas PVM sąskaitas–faktūras laiku ir tinkamai neatsiskaitė.

6Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų 2019 m. rugpjūčio 16 d. preliminariu sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-21226-347/2019 (b. l. 37–39), ieškovės ieškinys patenkintas visiškai, priteisiant jai iš atsakovės 14 521,22 Eur skolą, 2 384,32 Eur delspinigius, 195,97 Eur palūkanas, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas (nuo 2019 m. rugpjūčio 8 d. ir 257 Eur bylinėjimosi išlaidas.

72019 m. lapkričio 7 d. teismo nutartimi procesas civilinėje byloje, kurioje buvo priimtas 2019 m. rugpjūčio 16 d. preliminarus sprendimas buvo atnaujintas (b. l. 28–31). Teismas, priimdamas minėtą nutartį, nustatė, procesiniai dokumentai atsakovei negalėjo būti laikomi įteiktais, nes pastarieji nebuvo įteikti nei fiziškai, nei atsakovės atstovei per EPP. Tai reiškia, kad preliminarus sprendimas buvo laikytas įsiteisėjusiu be pagrindo. Prašymą dėl proceso atnaujinimo pareiškėja teismui pateikė 2019 m. spalio 9 d., t. y. per įstatymo nustatytą terminą. Teismas preliminaraus sprendimo įteikimo atsakovei tvarkos pažeidimą pripažino esminiu ir kvalifikavo kaip aiškią teisės normos (šiuo atveju – proceso) taikymo klaidą.

8Atnaujinus procesą civilinėje byloje ieškovės atstovas į teismo posėdį, kuriame byla buvo nagrinėjama iš esmės, neatvyko. Jis pateikė į bylą prašymą bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant, kadangi pateikė visus įrodymus ir palaiko ieškinyje nurodytus argumentus (b. l. 40).

9Atsakovė į teismo posėdį neatvyko, teismui 2019 m. lapkričio 7 d., nutartimi nustačius terminą atsiliepimui pateikti, jo nepateikė. Atsakovei apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai – atsakovės atstovei išsiųsta 2019 m. lapkričio 25 d. teismo nutartis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 1751 straipsnio 9 dalyje nustatyta tvarka (b. l. 39).

10Atsižvelgus į tai teismas, vadovaudamasis CPK 246 straipsnio 2 dalimi, išnagrinėjo bylą iš esmės, nedalyvaujant ieškovės ir atsakovės atstovams.

11Teismas

konstatuoja:

12Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų 2019 m. rugpjūčio 16 d. preliminarus sprendimas keičiamas, tenkinant ieškinį iš dalies.

13Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

14Ieškovė ir atsakovė 2019 m. kovo 12 d. sudarė nuomos sutartį Nr. 39 (b. l. 10), kurios pagrindu ieškovė įsipareigojo perduoti atsakovei nuomos teise autokraną (-us), o atsakovė įsipareigojo autokraną (-us) priimti bei tinkamai ir laiku atsiskaityti su ieškove sutartyje numatytomis sąlygomis, pagal ieškovės pateikiamas PVM sąskaitas–faktūras ir apmokėti už autokrano atvažiavimą į objektą. Iš pažymų apie įvykdytus darbus (paslaugas) matyti, kad sutartis buvo vykdoma, autokranai atsakovei buvo suteikti, su jais buvo dirbta (b. l. 11–15, 17–21, 23–24). Pažymų apie įvykdytus darbus (paslaugas) pagrindu ieškovė už suteiktas paslaugas ir atvažiavimą į objektą atsakovei išrašė 2019 m. kovo 29 d. PVM sąskaitą–faktūrą LVR Nr. 02817 (5 284,68 Eur sumai su PVM, b. l. 16), 2019 m. balandžio 30 d. PVM sąskaitą–faktūrą LVR Nr. 02848 (6 169,19 Eur sumai su PVM, b. l. 22) ir 2019 m. gegužės 31 d. PVM sąskaitą–faktūrą LVR Nr. 02896 (3 067,35 Eur sumai su PVM, b. l. 25). Teismas nagrinėdamas bylą nustatė, kad 2019 m. balandžio 30 d. PVM sąskaitoje–faktūroje LVR Nr. 02848 nurodytas valandų kiekis (188,9 val.) yra 0,1 val. mažesnis nei pažymose apie įvykdytus darbus (paslaugas) Nr. 14, 15, 16, 17, 18 nurodyta valandų suma (44,5 val. + 43 val. + 43,5 val. + 18 val. + 40 val. = 189 val.), todėl, atsakovės teisių ir interesų ši aplinkybė nepažeidžia (prašoma apmokėti už mažesnį valandų skaičių, nei faktiškai išdirbta). Iš viso bendra suma pagal nurodytas PVM sąskaitas faktūras – 14 521,22 Eur. Pažymas apie atliktus darbus (suteiktas paslaugas) pasirašė atsakovės vadovas A. D., aplinkybių apie tai, kad atlikti darbai (suteiktos paslaugos) atlikti nekokybiškai, ne laiku ir pan., pažymose nėra nurodyta. Minėtos sąskaitos taip pat buvo pasirašytinai įteiktos atsakovės vadovui M. D. Ieškovės teigimu, atsakovė įsipareigojimų pagal 2019 m. kovo 12 d. sutartį nevykdė ir skolos nepadengė. 2019 m. birželio 16 d. Skolų išieškojimo paslaugų teikimo sutarties Nr. 20170525/01 pagrindu ieškovė G. Ž. – A. suteikė teisę vykdyti skolos išieškojimą iš atsakovės, neperimant reikalavimo teisės iš ieškovės (b. l. 26–27, 28). 2019 m. liepos 3 d. atsakovei buvo siųstas pranešimas dėl skolos sumokėjimo (b. l. 29–31), o 2019 m. liepos 8 d. ir 2019 m. liepos 15 d. atsakovei buvo siųsti įspėjimai su raginimais apmokėti susidariusią skolą (b. l. 32–35). Atsakovė nepateikė duomenų, kad tinkamai atsiskaitė su ieškove, skolos dydžio ir pagrįstumo, nors ir turėjo pareigą pateikti atsiliepimą, taip pat neginčijo.

15Dėl skolos.

16Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku įvykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.205 straipsnį sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1 dalis). Kadangi atsakovė savo pareigos atsiskaityti pagal 2019 m. kovo 12 d. sutartį ir jos pagrindu išrašytas PVM sąskaitas–faktūras neįvykdė, byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų atsiskaičiusi su ieškove, todėl vadovaujantis pirmiau nurodytu teisiniu reglamentavimu bei byloje nustatytomis aplinkybėmis, iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 14 521,22 Eur skola. Teismas pažymi, kad atsakovė turėdama pareigą pateikti atsiliepimą į ieškinį, jo nepateikė, taigi jokių argumentų ir prieštaravimų, nesutikimų dėl netinkamo skolos paskaičiavimo, byloje nėra.

17Dėl kompensuojamųjų palūkanų ir delspinigių.

18Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 195,97 Eur palūkanų ir 2 384,32 Eur delspinigių. Palūkanos apskaičiuotos, vadovaujantis CK 6.210 straipsniu, taikant 6 proc. metinę palūkanų normą: pagal PVM sąskaitą-faktūrą LVR Nr. 02817 – 94,69 Eur (už 109 dienas), pagal PVM sąskaitą-faktūrą LVR Nr. 02848 – 78,09 Eur (už 77 dienas) ir PVM sąskaitą-faktūrą LVR Nr. 02896 – 23,19 Eur (už 46 dienas). Delspinigiai skaičiuojami nuo negrąžintų sumų (5 284,68 Eur, 6 169,19 Eur ir 3 067,35 Eur) už tuos pačius laikotarpius kaip ir minėtos palūkanos, skaičiuojami po 0,2 procento už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Iš viso paskaičiuoti 2 384,32 Eur delspinigiai. Taigi ieškovė be delspinigių (nuostolių) prašo priteisti ir kompensuojamąsias palūkanas. Tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, todėl abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas (Lietuvos aukščiausiojo teismo 2003 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomi priteisti delspinigiai (2384,32 Eur) yra didesni nei palūkanos (195,97 Eur), todėl ieškovės apskaičiuotos kompensuojamosios palūkanos įskaitytinos į delspinigių dydį, kuris paskaičiuotas remiantis šalių (verslo subjektų) sudaryta sutartimi, atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgus į tai ieškovei iš atsakovės priteistina 2384,32 Eur delspinigių suma, o reikalavimas dėl palūkanų priteisimo atmestinas.

19Dėl procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų.

20Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 2 dalis), todėl ieškovės reikalavimas priteisti šešių procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo taip pat tenkintinas.

21Byloje konstatavus, kad 2019 m. rugpjūčio 16 d. preliminariu sprendimu iš atsakovės nepagrįstai buvo priteistos ir kompensacinės palūkanos, minėtu preliminariu sprendimu priteistos bylinėjimosi išlaidos yra perskirstomos. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (98,85 proc.), iš atsakovės ieškovei priteisiama 254,04 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimas (98,85 proc. x 257 Eur).

22Atsakovė patyrė 193 Eur žyminio mokesčio išlaidas už proceso atnaujinimą ir 38 Eur išlaidas už prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Kadangi ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių teismo 2019 m. spalio 17 d. nutartimi buvo netenkintas, todėl žyminis mokestis, vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, priteistinas tik proporcingai atmestų ieškinio materialinių reikalavimų daliai (1,15 proc.), o už prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepriteistinas, t. y. iš ieškovės atsakovei priteistina 2,22 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (1,15 proc. x 193 Eur).

23Atlikus ieškovei ir atsakovei priteistų sumų priešpriešinį įskaitymą, iš atsakovės ieškovei priteistina 251,82 Eur (254,04 Eur – 2,22 Eur) bylinėjimosi išlaidų suma.

24Iš atsakovės valstybės naudai priteisiama 7,15 Eur (7,23 Eur x 98,85 proc.) šioje byloje valstybės turėtų bylinėjimosi (procesinių dokumentų siuntimo) išlaidų atlyginimo (CPK 96 straipsnio 2 dalis). Ieškovei tenkanti bylinėjimosi išlaidų suma valstybei 0,08 Eur (7,23 Eur x 1,15 proc.) yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią (3 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl iš ieškovės nepriteistina (CPK 96 straipsnio 6 dalis, 2014 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

25Teismas, vadovaudamasis CPK 259, 263, 265, 268, 270 straipsniais, 371 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi,

Nutarė

26pakeisti Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų 2019 m. rugpjūčio 16 d. preliminarų sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-21226-347/2019.

27Ieškinį tenkinti iš dalies.

28Priteisti ieškovei UAB „Loversa“, juridinio asmens kodas 123504010, iš atsakovės UAB „Damansta“ (juridinio asmens kodas 302758819) 14 521,22 Eur (keturiolikos tūkstančių penkių šimtų dvidešimt vieno euro 22 ct) skolą, 2 384,32 Eur (dviejų tūkstančių trijų šimtų aštuoniasdešimt keturių eurų 32 ct) delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (16905,54 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2019 m. rugpjūčio 8 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 251,82 Eur (dviejų šimtų penkiasdešimt vieno euro 82 ct) bylinėjimosi išlaidas.

29Priteisti iš atsakovės UAB „Damansta“, juridinio asmens kodas 302758819, valstybei 7,15 Eur (septynių eurų 15 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, kuris turi būti sumokėtas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodant įmokos kodą 5660.

30Kitą ieškinio dalį (dėl kompensuojamųjų palūkanų priteisimo) atmesti.

31Sprendimui įsiteisėjus jo kopiją išsiųsti išieškojimą pagal 2019 m. rugpjūčio 16 d. preliminarų sprendimą vykdančiai antstolei V. P..

32Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų teisėjas Mindaugas... 2. žodinio proceso tvarka po proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr.... 3. Teismas... 4. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Loversa“ pateikė... 5. Ieškinyje nurodyta, kad ieškovė ir atsakovė 2019 m. kovo 12 d. sudarė... 6. Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų 2019 m. rugpjūčio 16 d.... 7. 2019 m. lapkričio 7 d. teismo nutartimi procesas civilinėje byloje, kurioje... 8. Atnaujinus procesą civilinėje byloje ieškovės atstovas į teismo posėdį,... 9. Atsakovė į teismo posėdį neatvyko, teismui 2019 m. lapkričio 7 d.,... 10. Atsižvelgus į tai teismas, vadovaudamasis CPK 246 straipsnio 2 dalimi,... 11. Teismas... 12. Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų 2019 m. rugpjūčio 16 d.... 13. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 14. Ieškovė ir atsakovė 2019 m. kovo 12 d. sudarė nuomos sutartį Nr. 39 (b. l.... 15. Dėl skolos.... 16. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnį,... 17. Dėl kompensuojamųjų palūkanų ir delspinigių.... 18. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 195,97 Eur palūkanų ir 2... 19. Dėl procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų.... 20. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, skolininkas privalo mokėti... 21. Byloje konstatavus, kad 2019 m. rugpjūčio 16 d. preliminariu sprendimu iš... 22. Atsakovė patyrė 193 Eur žyminio mokesčio išlaidas už proceso atnaujinimą... 23. Atlikus ieškovei ir atsakovei priteistų sumų priešpriešinį įskaitymą,... 24. Iš atsakovės valstybės naudai priteisiama 7,15 Eur (7,23 Eur x 98,85 proc.)... 25. Teismas, vadovaudamasis CPK 259, 263, 265, 268, 270 straipsniais, 371... 26. pakeisti Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų 2019 m. rugpjūčio 16 d.... 27. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 28. Priteisti ieškovei UAB „Loversa“, juridinio asmens kodas 123504010, iš... 29. Priteisti iš atsakovės UAB „Damansta“, juridinio asmens kodas 302758819,... 30. Kitą ieškinio dalį (dėl kompensuojamųjų palūkanų priteisimo) atmesti.... 31. Sprendimui įsiteisėjus jo kopiją išsiųsti išieškojimą pagal 2019 m.... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...