Byla e2-48819-863/2016
Dėl įsiskolinimo priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Lysionok, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui J. Z. dėl įsiskolinimo priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 196,57 Eur skolą, 25,20 Eur netesybas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys buvo priimtas 2016 m. lapkričio 17 d. teisėjos rezoliucija, ši diena laikoma bylos iškėlimo teisme diena (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnio 1 dalis).

3Atsakovui ieškinio ir jo priedų kopijos bei teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo buvo įteikti CPK 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka 2016 m. lapkričio 22 d. Kadangi atsakovas nepateikė tinkamai įforminto atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą 14 dienų terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp UAB „Tele2“ ir atsakovo J. Z. 2006 m. gruodžio 30 d. buvo sudaryta Telefono ryšio paslaugų teikimo sutartis Nr. 1.1 60324655 8062, pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovui įsipareigojo suteikti judriojo telefono ryšio paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka naudotis šiomis paslaugomis bei už jas atsiskaityti (Sutarties 1, 3.1 punktai) (el. b. l. 6-9). Ieškovas nurodo, kad atsakovas neatsiskaitė su UAB ,,Tele2“ už suteiktas paslaugas pagal PVM sąskaitas-faktūras, todėl liko skolingas 196,57 Eur skolos ir 25,20 Eur netesybų (el. b. l. 1, 4). Tarp ieškovo ir UAB ,,Tele2“ 2009 m. kovo 31 d. buvo sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido UAB „Gelvora“ naudai visas reikalavimo teises, susijusias su atsakovo įsipareigojimais (el. b. l. 4, 11-14).

7Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus, tačiau byloje duomenų apie tai, kad atsakovas būtų sumokėjęs ieškovui skolą, nėra (el. b. l. 10) (CPK 178 straipsnis).

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 straipsnis nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Pagal CK 6.720 straipsnį už suteikiamas paslaugas klientas apmoka sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Skolininko kaltė dėl sutarties netinkamo vykdymo preziumuojama, todėl atsakovo pareiga yra įrodyti, kad prievolė buvo nevykdoma ne dėl jo kaltės (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Tokių įrodymų byloje nėra, atsakovas savo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl atsakovas laikytinas pažeidusia prievolę šalimi. Ieškovo pateiktas atsakovo įsiskolinimas pagrįstas šalių pasirašytos sutarties sąlygomis, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 196,57 Eur skolą yra pagrįstas ir tenkintinas.

9Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Sutartimi atsakovas įsipareigojo praleidęs mokėjimo terminą mokėti 0,02 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną (Sutarties 7.5 punktas). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 25,20 Eur delspinigius, tačiau nenurodo nuo kokios sumos ir už kokį laikotarpį minėti delspinigiai paskaičiuoti. Vien tai, kad ieškovas minėto dydžio reikalavimą (25,20 Eur) įgijo iš pradinio kreditoriaus UAB „Tele2“ nesuponuoja to, jog ieškovas atleistas nuo pareigos pagrįsti prašomų priteisti delspinigių dydį, pateikti jų paskaičiavimo detalizaciją. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra vartotojas, ieškovo pagrindinio reikalavimo suma (pradelstas įsiskolinimas) sudaro 196,57 Eur, į Sutartyje numatytą delspinigių normą – 0,02 procento bei į CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktą, ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies, ieškovui iš atsakovo priteisiant 7,08 Eur dydžio delspinigius (196,57 Eur x 0,02 proc. x 180 d. / 100).

10CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012; kt.). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas praleido terminą piniginei prievolei įvykdyti, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (203,65 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. lapkričio 17 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

11Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi – jei ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Pagal ieškovo ieškinį yra patenkinti 91,83 procentai reikalavimų, todėl bylinėjimosi išlaidos ieškovui priteisiamos vadovaujantis šia proporcija. Iš atsakovo ieškovui priteistina 13,77 Eur žyminio mokesčio (paskaičiavimas: 15 Eur x 91,83/100) (el. b. l. 5).

12Kadangi šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (keistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3 Eur) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

13Vadovaudamasis CPK 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškinį patenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo J. Z., asmens kodas ( - ) ieškovo UAB „Gelvora“, juridinio asmens kodas 125164834, naudai 196,57 Eur (vieno šimto devyniasdešimt šešių eurų ir 57 euro centų) skolą, 7,08 Eur (septynių eurų ir 08 euro centų) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (203,65 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. lapkričio 17 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 13,77 Eur (trylikos eurų ir 77 euro centų) bylinėjimosi išlaidas.

16Likusią ieškinio dalį atmesti.

17Atsakovas negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, bet per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą už akių priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio reikalavimus.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai