Byla 2VP-1939-470/2018
Dėl sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, suinteresuotiems asmenims - išieškotojui Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui ir skolininkei O. J

1Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Snaigė Juknevičienė, sekretoriaujant Redai Narijauskienei, dalyvaujant suinteresuoto asmens (išieškotojo) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento atstovei O. G.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos antstolės A. K. neįvykdymo aktą dėl sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, suinteresuotiems asmenims - išieškotojui Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui ir skolininkei O. J..

3Teismas

Nustatė

4antstolė pateikė teismui sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą vykdomojoje byloje Nr. 0133/15/02502, nurodydama, kad ji vykdo Lazdijų rajono apylinkės teismo (po reorganizacijos Alytaus apylinkės teismo Lazdijų rūmų) 2014 m. vasario 5 d. teismo sprendimą, kuriuo O. J. įpareigota per 9 mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis nugriauti pirtį bei klėtį su terasa ir atramine sienute, esančias ( - ) regioninio parko teritorijoje bei sutvarkyti statybvietę. Iki šios dienos skolininkė O. J. įpareigojimo neįvykdė.

5Išieškotojas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas pateikė atsiliepimą, kuriame detaliai išdėstė kaip skolininkė O. J. nevykdo 2014 m. vasario 5 d. teismo sprendimo ir prašė taikyti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 771 straipsnio 6 dalyje numatytas sprendimo neįvykdymo pasekmes – skirti skolininkei iki 300,00 šimtų eurų baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti Lazdijų rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 5 d. civilinėje byloje Nr. 2-8-743/2014 sprendimą dieną išieškotojo naudai. Teismo posėdžio metu išieškotojo atstovė O. G. prašė teismą taikyti sprendimo neįvykdymo pasekmes ir skirti skolininkei baudą.

6Skolininkė O. J. į teismo posėdį neatvyko, teismo šaukimas įteiktas tinkamai, prašymo nepateikė. Skolininkės neatvykimas nekliudo išnagrinėti klausimą, kodėl neįvykdytas sprendimas ar privalomas nurodymas, todėl byla išnagrinėta jai nedalyvaujant (CPK 771 straipsnio 6 dalis).

7Antstolė A. K. į teismo posėdį neatvyko, teismo šaukimas įteiktas tinkamai, prašymo nepateikė.

8Teismas

konstatuoja:

9antstolės neįvykdymo aktas priimtinas, išieškotojos prašymas tenkintinas iš dalies.

10Pagal CPK 771 straipsnio 1 dalį, jeigu neįvykdytas sprendimas, įpareigojantis skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, antstolis apie tai surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą. To paties straipsnio 2 dalyje nurodyta, jeigu sprendime yra nurodytos sprendimo neįvykdymo pasekmės, numatytos šio Kodekso 273 straipsnyje, surašytas aktas perduodamas vykdymo vietos apylinkės teismui, o šis priima nutartį taikyti sprendime nurodytas pasekmes, kadangi skolininkas neatliko tam tikrų veiksmų. Įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas fiziniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 straipsnis).

11Iš pateikto sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo akto Nr. S-18-133-201, vykdomojoje byloje Nr. 0133/15/02502, matyti, kad jis buvo surašytas 2018 m. vasario 2 d. Antstolė nurodė, kad skolininkė O. J. neįvykdė Lazdijų rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 5 d. sprendimo, kuriuo ji įpareigota per nustatytą terminą savo lėšomis nugriauti pirtį bei klėtį su terasa ir atramine sienute, esančias ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )) ( - )parko teritorijoje bei sutvarkyti statybvietę. Iš bylos medžiagos matyti, kad išieškotojui 2016 m. rugsėjo 29 d. teismo nutartimi suteikta teisė nugriauti nurodytus statinius, sutvarkyti statybvietę, išieškant patirtas išlaidas iš skolininkės. Teismo posėdžio metu išieškotojo atstovė paaiškino, kad išieškotojas šia teise nepasinaudojo, nes tam neturi lėšų, todėl skolininkė pati turi įvykdyti Lazdijų rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 5 d. teismo sprendimą – nugriauti savo lėšomis pirtį, klėtį su terasa ir atramine sienute bei sutvarkyti statybvietę.

12CPK 771 straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatęs, kad skolininkas sprendimo arba privalomojo nurodymo neįvykdė, gali jam skirti iki trijų šimtų eurų baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą arba privalomąjį nurodymą dieną išieškotojo naudai.

13Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, ištirtus įrodymus, teismas daro išvadą, kad skolininkei O. J., neįvykdžius 2014 m. vasario 5 d. teismo sprendime nurodytų įpareigojimų (nugriauti nurodytus statinius) yra pagrįstas pagrindas jai skirti CPK 771 straipsnio 6 dalyje nustatytą baudą. Bauda skiriama nepriklausomai nuo to, ar yra nustatyta alternatyvi teismo sprendimo vykdymo tvarka (Vilniaus apygardos teismo 2018-01-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-522-864/2018).

14Sprendžiant dėl skirtinos baudos dydžio, teismas atsižvelgia į tai, kad O. J. teismo sprendimo nevykdo jau gana ilgą laiką, nors yra tinkamai informuota apie jai nustatytą įpareigojimą. Pažymėtina, kad griovimo bei statybvietės sutvarkymo darbai pareikalaus nemažų laiko sąnaudų. Esant išdėstytoms aplinkybėms, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, O. J. skirtina 5,00 Eur dydžio bauda už kiekvieną uždelstą įvykdyti įpareigojimą dieną išieškotojo naudai.

15Išaiškintina, kad CPK 771 straipsnio 6 dalies pagrindu bauda skiriama teismui nustačius, kad skolininkas neįvykdė sprendimo, nuo kitos dienos, einančios po sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo akto surašymo dienos, t. y. nuo 2018 m. vasario 3 d., už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną iki įpareigojimo įvykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta 2015 m. sausio 16 d. Nr. 3K-3-3-415/2015).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 585 straipsniu, 593 straipsniu,

Nutarė

17suinteresuoto asmens (išieškotojo) prašymą tenkinti iš dalies.

18Skirti suinteresuotam asmeniui (skolininkei) O. J., asmens kodas ( - ) 5,00 Eur dydžio baudą už kiekvieną nevykdymo dieną, baudą skaičiuojant nuo sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo akto Nr. S-18-133-201 surašymo dienos, t. y. nuo 2018 m. vasario 3 d. iki įpareigojimo įvykdymo atlikimo, išieškotojo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos naudai (sąskaitos Nr. ( - ), įmokos kodas 5445).

19Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai