Byla T-575-56-14
Dėl raštų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus perduoti nagrinėti kitam apygardos administraciniam teismui

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas Ričardas Piličiauskas, susipažinęs su Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininko pavaduotojos Jolitos Rasiukevičienės teikimu administracinę bylą Nr. ( - ) pagal pareiškėjos L. R. skundą atsakovams Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinei miškų tarnybai dėl raštų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus perduoti nagrinėti kitam apygardos administraciniam teismui,

Nustatė

2Vilniaus apygardos administraciniame teisme buvo gautas pareiškėjos L. R. skundas atsakovams Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinei miškų tarnybai, kuriuo pareiškėja prašė panaikinti Aplinkos ministerijos 2014-07-11 atsisakymą Nr. (12-2)-D8-5243 ir Valstybinės miškų tarnybos 2014-07-11 atsisakymą Nr. R2-2130 nutraukti Kauno miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos tikslinimo procedūras 0,08 ha ploto teritorijai, įsiterpusiai tarp Kauno miesto miškų 5 kvartalo 5 taksacinio sklypo ir žemės sklypo Nr. ( - ), ir įpareigoti Aplinkos ministeriją bei Valstybinę miškų tarnybą nutraukti šios teritorijos valstybinės reikšmės miškų plotų schemos tikslinimo procedūras.

3Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininko pavaduotoja teikimu kreipėsi į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininką, prašydama spręsti šios bylos perdavimo nagrinėti Kauno apygardos administraciniam teismui klausimą. Teikime teigia, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Rytis Krasauskas pateikė prašymą perduoti šią bylą nagrinėti Kauno apygardos administraciniam teismui, remdamasis tuo, kad pareiškėja L. R., prašydama panaikinti aukščiau nurodytus aktus, iš esmės kelia ginčą dėl 0,08 ha ploto teritorijos, esančios Kaune, įtraukimo į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą, be to, pareiškėjos gyvenamoji vieta bei vienos iš atsakovų – Valstybinės miškų tarnybos – buveinė yra Kaune, todėl byla operatyviau ir ekonomiškiau bus išnagrinėta Kauno apygardos administraciniame teisme, kurio veiklos teritorijoje yra ginčo žemės sklypas, o taip pat pareiškėjos gyvenamoji bei vienos iš atsakovių – Valstybinės miškų tarnybos – buveinės vieta.

4Teikime teismo pirmininkė, atsižvelgusi į prie skundo pridėtą medžiagą ir teisėjo prašymo argumentus, siūlo, siekiant operatyviau ir ekonomiškiau išnagrinėti šią bylą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 2 dalimi, spręsti klausimą dėl šios bylos perdavimo nagrinėti Kauno apygardos administraciniam teismui.

5ABTĮ 70 straipsnio 1 dalies 4 punktas nustato, kad teismas perduodą bylą nagrinėti kitam teismui, pripažinęs, kad byla operatyviau ir ekonomiškiau bus išnagrinėta kitame teisme, konkrečiai – pagal pareiškėjo ar daugumos pareiškėjų, jei skundą (prašymą) padavė ne vienas asmuo, gyvenamąją vietą ar buveinę arba pagal nekilnojamojo turto, tiesiogiai susijusio su kilusiu ginču, buvimo vietą, arba pagal ginčijamo sprendimo priėmimo ir (arba) įvykio (veiksmo), su kuriuo tiesiogiai susijęs ginčijamas sprendimas, vietą.

6Atsižvelgus į Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininkės teikime nurodytus argumentus, teisėjo Ryčio Krasausko prašymą dėl bylos perdavimo, bei įvertinus bylos medžiagą, iš kurios matyti, kad byloje ginčas keliamas dėl 0,08 ha ploto teritorijos, esančios Kaune, įtraukimo į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą, be to, pareiškėjos gyvenamoji vieta bei vienos iš atsakovų – Valstybinės miškų tarnybos – buveinė yra Kaune, darytina išvada, kad vadovaujantis ABTĮ 70 straipsnio 1 dalies 4 punktu, ir siekiant operatyvesnio bei ekonomiškesnio šios bylos išnagrinėjimo, yra tikslinga šią bylą perduoti nagrinėti pagal pareiškėjos gyvenamąją vietą, vieno iš atsakovų buveinės vietą ir nekilnojamojo turto, tiesiogiai susijusio su ginču, buvimo vietą, todėl minėta administracinė byla perduotina nagrinėti Kauno apygardos administraciniam teismui.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

8administracinę bylą Nr. ( - ) perduoti nagrinėti Kauno apygardos administraciniam teismui.

9Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai