Byla 2SA-52-302/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė,

3kolegijos teisėjai Dalia Višinskienė ir Egidijus Žironas,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolio Dariaus Blizniko atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2008 m. sausio 18 d. nutarties, kuria prašymas patenkintas iš dalies, civilinėje byloje pagal antstolio Dariaus Blizniko pareiškimą suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Luvel“, uždarajai akcinei bendrovei „Ivetra ir Ko“ dėl vykdymo išlaidų priteisimo.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6Antstolis Darius Bliznikas kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama priteisti iš skolininko UAB „Luvel 254 Lt vykdymo išlaidų, susijusių su vykdomojo dokumento Nr. L2-2152-78 vykdymu, 200 Lt bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

7Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2008 m. sausio 18 d. nutartimi pareiškimą tenkino iš dalies. Priteisė iš skolininko UAB „Luvel“ 242 Lt vykdymo išlaidų. Teismas netenkino antstolio prašymo priteisti 200 Lt advokato pagalbai apmokėti. Teismas nurodė, kad kreiptis į teismą su pareiškimu dėl vykdymo išlaidų priteisimo yra antstolio, kuris yra valstybės įgaliotas asmuo, tiesioginė funkcija, numatyta CPK 611 straipsnyje, ir vykdymo proceso sudedamoji dalis. Šios savo funkcijos antstolis neturi teisinio pagrindo perduoti vykdyti kitam asmeniui, šiuo atveju – advokatui, mokant už tai atlyginimą ir tuo didinant iš skolininko priteisiamas išlaidas.

8Antstolis Darius Bliznikas atskiruoju skundu prašo pakeisti skundžiamą teismo nutartį ir priteisti antstoliui 200 Lt bylinėjimosi išlaidų. Antstolis nurodo, kad CPK nėra numatytas ribojimas antstoliui naudotis advokato paslaugomis dėl vykdymo išlaidų priteisimo. Pagal CPK 51 straipsnio 1 dalį antstolis gali vesti bylą tiek pats, tiek per atstovą, atitinkamai reikalauti išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Kolegija, įvertinusi atskirojo skundo, atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentus, byloje surinktą medžiagą, sprendžia, kad skundžiama teismo nutartis yra priimta nepažeidžiant procesinės teisės normų, reglamentuojančių bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, todėl atskirojo skundo argumentais naikinti teismo nutarties nėra pagrindo.

11Nagrinėjant bylas ypatingosios teisenos tvarka, teismas vadovaujasi išimtimis ir taisyklėmis, numatytomis CPK V dalyje ir kituose įstatymuose. CPK 443 straipsnio 6 dalyje nurodyta, jog dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti visas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas.

12Pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino antstolio reikalavimo priteisti 200 Lt išlaidas už advokato pagalbą, kadangi vadovaujantis bendra taisykle tokios išlaidos neatlygintinos. Nėra pagrindo laikyti, jog nagrinėjamu atveju taikytina procesiniame įstatyme numatyta išimtis atsižvelgiant į skirtingą dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumą bylos baigtimi arba jų priešingus interesus. Skolininko pareigą atlyginti vykdymo išlaidas numato įstatymai ir Vykdymo instrukcija, jo pozicija dėl paties vykdymo išlaidų atlyginimo fakto negali būti laikoma priešingu interesu tokiam atlyginimui.

13Pagal CPK 88 straipsnio 1 dalies 4 punktą išlaidos, susijusios su teismo sprendimų vykdymu, yra sudedamoji bylinėjimosi išlaidų dalis. Antstoliui, įvykdžiusiam vykdomąjį dokumentą, jo patirtos vykdymo išlaidos, išvardintos CPK 609 straipsnyje, kurių dydžiai bei paskaičiavimo tvarka nurodyti Sprendimų vykdymo instrukcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352, yra išieškomos iš skolininko. Antstolis pateikia teismui pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo tuo atveju, kai skolininkas nesumoka vykdymo išlaidų per antstolio siūlyme nustatytą terminą (CPK 611 straipsnio 1 dalis). Kadangi antstolio pareiga vykdyti vykdomuosius dokumentus yra tiesioginė jo kaip valstybės įgalioto asmens funkcija (Antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis, CPK 634 straipsnio 1 dalis), todėl jis yra atsakingas ir už teisingų ir pagrįstų vykdymo išlaidų išieškojimą iš skolininko CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka.

14Kolegija sutinka skundo argumentu, kad procesinis įstatymas nedraudžia antstoliui kaip ir bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui naudotis profesionalaus teisininko – advokato pagalba vedant savo bylas, kurios susijusios su asmenų ieškinių dėl antstolio ar jo darbuotojų padarytos žalos atlyginimo, skundų dėl antstolio veiksmų nagrinėjimu, teisme (CPK 51 straipsnio 1 dalis), tačiau vertinant tai, jog vykdymo išlaidų išieškojimas kaip ir daugelis kitų antstolio atliekamų vykdymo veiksmų yra sudėtinė vykdymo proceso dalis, už kurią yra atsakingas antstolis – valstybės įgaliotas asmuo vykdyti vykdomuosius dokumentus, negalima sutikti su atskirojo skundo argumentu, jog antstolis turėjo pagrindą naudotis advokato pagalba surašant pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo iš skolininko ir taip didinti išlaidas.

15Be to, iš byloje esančių duomenų apskritai kyla abejonių, kad advokatas atliko kokius nors veiksmus, už kuriuos turėjo būti jam atlyginta. Kaip matyti iš bylos medžiagos, antstolis pateikė teismui pareiškimą dėl vykdymo išlaidų iš skolininko priteisimo, surašytą ant antstolio Dariaus Blizniko blanko, pasirašytą paties antstolio, pareiškimo turinys iš esmės yra identiškas vykdymo išlaidų paskaičiavimui, surašytam antstolio, vykdančio savo tiesiogines funkcijas ir turinčio išimtinę kompetenciją šiuo klausimu pagal Antstolių įstatymo 30 straipsnio 1 dalies nuostatas, šis pareiškimas buvo nagrinėjamas teisme apie tai net nepranešant šalims (tokia galimybė yra numatyta CPK 593 straipsnio 3 dalyje), todėl antstolio prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos už pareiškimo dėl vykdymo išlaidų priteisimo surašymą yra teisiškai ir faktiškai nepagrįstos. Kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog vienas iš reikalavimų, keliamų pretendentams į antstolius, yra aukštasis teisinis universitetinis išsilavinimas (vienpakopis, bakalauro, magistro), taip pat ne mažesnis kaip vienerių metų antstolio padėjėjo stažas ir viešo konkurso laimėjimas, arba ne mažiau kaip penkeri metai teisinio darbo stažo ir viešo konkurso laimėjimas (Antstolių įstatymo 4 straipsnio 1 dalis), todėl atsižvelgiant į tai, kad antstoliu dirbantis asmuo turi ne tik teisininko kvalifikaciją, bet ir tam tikrą teisinio darbo stažą, antstolio prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos už advokato pagalbą surašant teisiškai nesudėtingo turinio pareiškimą, negali būti pripažintos pagrįstomis. Be visų kitų įvertintų aplinkybių, antstolio į bylą pateikti dokumentai, kuriais jis grindžia patirtas bylinėjimosi išlaidas, taip pat nepatvirtina, kad jis patyrė išlaidų sumokėdamas advokatui atlyginimą būtent už nurodyto pareiškimo dėl vykdymo išlaidų priteisimo surašymą, nes 2007-12-07 pinigų priėmimo kvitas patvirtina tik tą faktą, jog advokatui buvo sumokėta 200 Lt, o 2007-12-07 atstovavimo sutartis, pagal kurią advokatui Algiui Petruliui pavesta atstovauti antstolį Darių Blizniką, yra nepasirašyta vienos šalies, t.y. antstolio.

16Kolegija nurodo, jog antstolis, kaip valstybės įgaliotas asmuo vykdyti vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis), todėl antstolis neturėjo teisinio pagrindo didinti iš skolininko priteisiamų išlaidų.

17Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 straipsnio 1 punktas).

18Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308, 321, 325, 336, 329, 331, 337, 339 straipsniais, kolegija

Nutarė

19Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2008 m. sausio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai