Byla 2KT-62/2011
Dėl Kauno miesto apylinkės teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. A2-4581-615/2011, nagrinėjamos Kauno miesto apylinkės teisme, perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui, esančiam kito apygardos teismo veiklos teritorijoje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Artūras Driukas, susipažinęs su pareiškėjų V. B. ir A. A.-B. atstovo A. B. pareiškimu dėl Kauno miesto apylinkės teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. A2-4581-615/2011, nagrinėjamos Kauno miesto apylinkės teisme, perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui, esančiam kito apygardos teismo veiklos teritorijoje,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme gautas pareiškėjų V. B. ir A. A.-B. atstovo A. B. pareiškimas, kuriuo prašoma nušalinti Kauno miesto apylinkės teismo teisėjus nuo civilinės bylos Nr. A2-4581-615/2011 pagal pareiškėjų V. B. ir A. A.-B. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-2649-221/2009 nagrinėjimo ir šią bylą perduoti nagrinėti kitam apylinkės teismui, esančiam kito apygardos teismo veiklos teritorijoje. Pareiškimas grindžiamas šiais argumentais:

31) Teisėjas M. P. 2010 m. gegužės 12 d. nutartimi šioje byloje jau atsisakė priimti prašymą atnaujinti procesą. Minėta nutartis buvo apskųsta ir panaikinta Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 19 d. nutartimi. Atnaujinus civilinės bylos Nr. 2-2649-221/2009 nagrinėjimą ir atmetus ieškovės L. K. ieškinį, gali atsirasti teisiniai pagrindai atnaujinti ir panaikinti sufabrikuotos baudžiamosios bylos Nr. I-105/2005 suklastotą apkaltinamąjį nuosprendį pareiškėjų atstovo atžvilgiu.

42) Ieškovė L. K. atsiliepimu į prašymą atnaujinti procesą atvirai įrodo, kad „laiko visą Kauno miesto apylinkės teismą savo kišenėje“ ne tik kaip kartu dirbanti medicinos ekspertė, bet ir per ją atstovaujančius advokatus. Savo galią ieškovė įrodė priimant jai teigiamą neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-2649-221/2009, kuomet pareiškėjui ne tik kaip atstovui, bet kaip ir šaliai nebuvo leista dalyvauti teismo posėdžiuose.

5Pareiškimas dėl teismo nušalinimo ir prašymas dėl bylos perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui, esančiam kito apygardos teismo veiklos teritorijoje, atmestinas.

6Teisėjui (teisėjams) pareikštas nušalinimas laikomas pagrįstu tik tuomet, kai egzistuoja aplinkybės, kurios leidžia pagrįstai abejoti bylą nagrinėti paskirto ar ją nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) nešališkumu ar suinteresuotumu bylos baigtimi (CPK 64-66 str.). Įstatymas nenustato baigtinio tokių aplinkybių sąrašo, tačiau visais atvejais abejonės dėl teisėjo (teisėjų) nešališkumo ar suinteresuotumo bylos baigtimi turi būti pagrįstos konkrečiais įrodymais, o ne tik asmenų samprotavimais, prielaidomis. Teisėjas (teisėjai) gali būti nušalinamas (nušalinami) nuo jam (jiems) priskirtos bylos nagrinėjimo ne esant dalyvaujančių byloje asmenų pageidavimui, o tik tuomet, kai egzistuoja įrodymais pagrįstos abejonės dėl jo (jų) nešališkumo. Nemotyvuotas nušalinimo pareiškimas teismo gali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu nušalinimo teise, už kurį dalyvaujančiam byloje asmeniui gali būti skiriama bauda iki 20 000 Lt (CPK 95 str.). Esant absoliučių nusišalinimo (nušalinimo) pagrindų ir kitais išimtiniais įstatyme numatytais atvejais, kai yra įrodymais pagrįstų abejonių dėl galimo visų teisme dirbančių teisėjų šališkumo, nušalinimas gali būti pareiškiamas ne tik bylą nagrinėjančiam teisėjui, bet ir kitiems to teismo teisėjams (CPK 13 str., 67 str. 1 d.).

7Pareiškėjų atstovo A. B. abejonės dėl anksčiau šioje byloje procesinį sprendimą priėmusio teisėjo M. P. nešališkumo yra susijusios su teisingumo vykdymu Kauno miesto apylinkės teismui nagrinėjant civilinę bylą Nr. A2-4581-615/2011 pagal pareiškėjų V. B. ir A. A.-B. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-2646-221/2009. Tačiau ši teismo veikla, kurios išorinės išraiškos forma – atskirų procesinių veiksmų atlikimas ir procesinių sprendimų priėmimas, negali būti vertinama kaip teisėjo (teisėjų) šališkumo bei suinteresuotumo bylos baigtimi įrodymas bei teisėjo (teisėjų) nušalinimo pagrindas. Nesutikdamas su atitinkamais teismo procesiniais sprendimais, asmuo turi procesinę teisę įstatymo nustatyta apeliacine bei kasacine tvarka juos skųsti aukštesnės instancijos teismui, taip pat procesiniam sprendimui peržiūrėti gali pasinaudoti proceso atnaujinimo institutu, jeigu tam yra įstatyme nustatytos sąlygos. Pažymėtina, jog tokia teise buvo pasinaudota apskundžiant Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 12 d. nutartį, kurią Kauno apygardos teismas 2011 m. sausio 19 d. priimta nutartimi panaikino. Tačiau vien ta aplinkybė, kad apeliacinės instancijos teismas panaikino bylą nagrinėjančio teisėjo nutartį, nesudaro pagrindo abejoti Kauno miesto apylinkės teisme dirbančių visų teisėjų nešališkumu. Pareiškėjų atstovui išaiškintina, kad tuo atveju, jeigu būtų kokios nors aplinkybės, kurios patvirtintų konkretaus bylą nagrinėjančio teisėjo tiesioginį arba netiesioginį suinteresuotumą bylos baigtimi arba kurios dėl kitų priežasčių objektyviai galėtų kelti abejonių dėl bylą nagrinėjančio teisėjo nešališkumo (CPK 64-66 str.), jis turi teisę tokiam teisėjui pareikšti nušalinimą CPK VI skyriuje nustatyta tvarka.

8Pareiškėjų atstovo A. B. reiškiama abejonė dėl Kauno miesto apylinkės teismo teisėjų galimo šališkumo pareiškėjų atžvilgiu yra grindžiama tik prielaidomis, subjektyviais pareiškėjų atstovo samprotavimais, todėl neduoda pagrindo išvadai, kad Kauno miesto apylinkės teismas dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių gali būti šališkas ar suinteresuotas šios bylos baigtimi. A. B. nepateikė įrodymų, kad nei vienas iš 55 Kauno miesto apylinkės teisme dirbančių teisėjų negali nagrinėti šios civilinės bylos. Pareiškėjų atstovo išdėstyti argumentai dėl bylą nagrinėjančio teisėjo M. P. galimo šališkumo byloje nesudaro pagrindo nušalinti visus tame teisme dirbančius teisėjus. Nurodyti argumentai dėl ieškovės L. K. įtakos Kauno miesto apylinkės teismui grindžiami asmeniniais samprotavimais ir nėra pagrįsti.

9Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, pareiškėjų atstovo A. B. pareiškimas dėl Kauno miesto apylinkės teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. A2-4581-615/2011 nagrinėjimo ir šios bylos perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui, esančiam kito apygardos teismo veiklos teritorijoje, netenkintinas. Atmetus nušalinimo prašymą, nėra pagrindo spręsti klausimo dėl šios civilinės bylos perdavimo nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 69 straipsniu, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas

Nutarė

11Atmesti pareiškėjų V. B. ir A. A.-B. atstovo A. B. pareiškimą dėl Kauno miesto apylinkės teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. A2-4581-615/2011 nagrinėjimo ir šios bylos perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui, esančiam kito apygardos teismo veiklos teritorijoje.

Ryšiai