Byla e2YT-7823-599/2020
Dėl juridinio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo VĮ „Turto bankas“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Erika Stočkienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos M. D. pareiškimą dėl juridinio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo VĮ „Turto bankas“.

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą su pareiškimu ir nurodė, kad ( - ) mirė jos sutuoktinis M. D., su kuriuo pareiškėja santuoką sudarė ( - ), be to, pareiškėjai ir jos sutuoktiniui bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausė vieno kambario butas, esantis adresu ( - ), pareiškėjai santuokoje vaikų nesusilaukė. Pareiškėją nurodė, jog po sutuoktinio mirties pareiškėja tvarkė bei prižiūrėjo minėtą butą, mokėjo priklausančius visus mokesčius, t. y. tokiu būdu pradėjo faktiškai valdyti paveldimą turtą. Pareiškėja prašė teismo nustatyti juridinį faktą, kad pareiškėja po savo sutuoktinio mirties ( - ) faktiškai priėmė ir pradėjo valdyti sutuoktinio iki mirties valdytą turtą ir šis juridinę reikšmę fakto nustatytas pareiškėjai yra reikalingas paveldėjimo teisei įgyvendinti. Pareiškėjai apie teismo posėdžio vietą ir laiką yra tinkamai pranešta ir ši civilinė byla yra nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (LR CPK 443 str. 5 d.).

3Suinteresuotas asmuo VĮ „Turto bankas“ pateikė atsiliepimą ir nurodė, kad pareiškimui neprieštarauja, todėl prašė teismo pareiškimą nagrinėti teismo nuožiūra. Suinteresuotam asmeniui apie teismo posėdžio vietą ir laiką yra tinkamai pranešta ir ši civilinė byla yra nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (LR CPK 443 str. 5 d.).

4Pareiškimas tenkintinas pilnutinai.

5Sutinkamai su LR CPK 444 str. 1 d. nuostatomis, teismas nustato faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga. Sutinkamai su LR CPK 444 str. 2 d. 8 p. nuostatomis, teismas nagrinėja bylas dėl palikimo priėmimo, taip pat palikimo atsiradimo vietos fakto nustatymo.

6Sutinkamai su LR CK 5.50 str. 2 d. nuostatomis, įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad pareiškėjos M. D. sutuoktinis M. D., su kuriuo pareiškėja ( - ) sudarė santuoką, mirė ( - ). Iš byloje esančių duomenų taip pat nustatyta, jog M. D. vaikų neturėjo. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad M. D. nebuvo sudaręs testamento, be to, nėra įregistruotų ir jo palikimo priėmimo faktų, pareiškimo dėl palikimo priėmimo padavimo ne palikimo atsiradimo vietos notarui faktų, palikimo atsisakymo faktų bei pareiškimo dėl palikimo atsisakymo padavimo vietos ne palikimo atsiradimo vietos notarui faktų. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad butas, esantis adresu ( - ), nuo 1998-06-22 bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso M. D. ir M. D.. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų turinio taip pat nustatyta, jog M. D. ir po vyro mirties vykdo su butu, esančiu adresu ( - ), visas susijusias prievoles, t. y. moka mokesčius už šį butą.

8Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje yra konstatuojama, kad tokiu atveju, kai palikimą sudaro gyvenamasis namas, faktiškas jo valdymas reiškia apsigyvenimą name po palikėjo mirties ar tolesnį gyvenimą tame name, jeigu įpėdinis jame gyveno iki palikėjo mirties ; taip pat namo priežiūrą, prievolių, susijusių su namu, vykdymą (mokesčių, draudimo įmokų mokėjimą ir pan.) (LAT 2013-12-11 nutartis Nr. 3K-3-657/2013).

9Pareiškėja prašė teismo nustatyti juridinį faktą, kad ji po sutuoktinio M. D. mirties ( - ) palikimą priėmė, kadangi pradėjo jį faktiškai valdyti. Teismas daro išvadą, kad šiuo konkrečiu atveju yra teisinis pagrindas nustatyti juridinį faktą dėl M. D. palikimo priėmimo, kadangi kaip matyti iš pareiškėjos į šią civilinę bylą pateiktų rašytinių įrodymų, M. D. neturėjo vaikų, nebuvo sudaręs testamento ir po šio asmens mirties niekas nesikreipė į notarą dėl M. D. palikimo priėmimo, todėl teismas pareiškėjos argumentus, kad būtent ji yra vienintelė M. D. įstatyminė įpėdinė, laiko pagrįstais bei įrodytais pilnutinai, o duomenų, kurie šią aplinkybę paneigtų, šioje civilinėje byloje nėra pateikta (LR CPK 176 str. – 179 str.) Iš byloje esančių duomenų taip pat nustatyta, kad pareiškėja būdama santuokoje su M. D., nurodytą butą įgijo 1998-06-22, be to, mokėjo komunalinius mokesčius ir šiuos pareiškėjos veiksmus patvirtina pareiškėjos į šią civilinę bylą pateikti mokėjimo kvitai ir kt., be to, pareiškėja tai atlieka iki šiol, ir jokių duomenų, kurie patvirtintų tai, jog pareiškėja šiame bute negyveno arba savo faktiniais veiksmais jo valdyti po M. D. mirties nepradėjo, šioje civilinėje byloje taip pat nėra pateikta (LR CPK 176 str. – 179 str.). Teismas daro išvadą, kad yra teisinis pagrindas nustatyti pareiškėjos prašomą juridinį faktą, kad ji po sutuoktinio M. D. mirties ( - ) palikimą faktiškai priėmė, kadangi kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų viseto turinio, pareiškėja po savo sutuoktinio mirties palikimą pradėjo faktiškai valdyti (LR CK 5.50 str. 2 d.).

10Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad pareiškėjos pareiškimas yra tenkintinas pilnutinai ir nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėja M. D. po sutuoktinio M. D. mirties ( - ) palikimą priėmė, kadangi pradėjo jį faktiškai valdyti ir šio juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas pareiškėjai yra reikalingas paveldėjimo teisei įgyvendinti (LR CPK 444 str. 2 d. 8 p. – 448 str.).

11Vadovaudamasis LR CPK 259 str. – 270 str., 448 str., teismas

Nutarė

12pareiškimą tenkinti pilnutinai.

13Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad M. D., a. k. ( - ) po sutuoktinio M. D., a. k. ( - ) mirties (mirė - ( - )) palikimą priėmė ir pradėjo jį faktiškai valdyti.

14Šio juridinio fakto nustatymas pareiškėjai M. D., a. k. ( - ) yra reikalingas vykdant paveldėjimo procedūras dėl paveldimo turto.

15Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai