Byla 2VP-1683-838/2016
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys antstolė R. V., O. V., A. P., R. P

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja L. G. rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. V. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys antstolė R. V., O. V., A. P., R. P.

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teisme gautas pareiškėjo A. V., prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0074/15/28009. Nurodo, jog Klaipėdos apygardos išduotame teismo vykdomajame rašte nėra nurodytas skolininku, todėl laiko, jog antstolė pradėjo išieškojimą iš pareiškėjo, kuris nėra skolininkas vykdomajame dokumente, turto. Nurodo, jog antstolė areštavo pareiškėjo pensiją, iš kurios yra vykdomas išieškojimas. Prašo vykdomojoje byloje naikinti turto arešto aktus, taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus kol bus išspręstas skundas dėl antstolio veiksmų.

3Prašymas netenkintinas.

4CPK 510 str. 2 d. numatyta, kad teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuri gali būti taikoma tik tais atvejais, kai yra siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti neįmanomu būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymą. Viena iš įstatyme numatytų laikinųjų apsaugos priemonių yra išieškojimo vykdymo procese sustabdymas (CPK 145 str. 1 d. 10 p., 510 str. 2 d.), kuri kaip laikinoji apsaugos priemonė gali būti taikoma ir bylose dėl antstolių veiksmų, tačiau tik tais atvejais, kai teismas pripažįsta vykdymo veiksmų sustabdymo reikalingumą (CPK 510 str. 3 d.). Teismų praktikoje pripažįstama, kad spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas preliminariai pripažįsta, kad byloje galėtų būti priimtas pareiškėjui palankus procesinis sprendimas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Nustačius, kad pareikšti reikalavimai ir pateikti įrodymai toje bylos proceso stadijoje preliminariai leidžia manyti, kad palankaus procesinio sprendimo priėmimas byloje kelia pagrįstų abejonių, teismas neturėtų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011).

5Pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis yra išimtinai procesinio pobūdžio, skirta būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymui užtikrinti, todėl teismas skunde nurodytus argumentus vertina preliminariai, kiek tai būtina sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Tačiau laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0074/15/28009. Nurodė, kad antstolės R. V. žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0074/15/28009, kurioje yra vykdomas išieškojimas pagal Klaipėdos apygardos teismo vykdomąjį raštą iš pareiškėjui priklausančios pensijos bei nekilnojamo turto – žemės sklypų, esančių ( - ). Teismas pažymi, jog antstoliui, kartu su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemone, nėra duomenų, jog antstoliui yra pateiktas skundas dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašoma pripažinti antstolio patvarkymus dėl turto arešto neteisėtais ir juos panaikinti. Skundas dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo atlikti procesinius veiksmus pateikiamas antstoliui per šio Kodekso 512 straipsnyje nustatytą terminą. Jeigu skundą teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia šio Kodekso nustatyta tvarka (CPK 510 str. 2 d.).

7Atsižvelgiant į bylos medžiagą, darytina išvada, kad pareiškėjas kartu su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių nepateikė teismui duomenų, patvirtinančių, jog pareiškėjas kreipėsi į antstolį su skundu dėl antstolio veiksmų.

8Esant nurodytoms aplinkybės, atsižvelgus į tai, kad pareiškėjas nepateikė duomenų patvirtinančių, jog pareiškėjas kreipėsi į antstolį su skundu dėl antstolio veiksmų, pareiškėjos prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkintinas (CPK 147 straipsnio 3 dalis).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 151, 290, 291 straipsniais, teismas

Nutarė

10prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti.

11Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Ryšiai