Byla 2-5-213/2012
Dėl testamento pripažinimo negaliojančiu

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė, sekretoriaujant Ingai Bagdonavičienei, Jolitai Janušauskaitei, dalyvaujant ieškovui H. O. (H. O.) ir atstovei advokatei Reginai Vasiliauskienei, atsakovui S. (S.) O. ir jo atstovei advokatei Irenai Slavinskaitei, atsakovės Trakų rajono savivaldybės atstovams Akvilei Zaleckaitei, Leonardui Urbanovičiui (Leonard Urbanovič), trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, G. A. ir jos atstovei advokatei Loretai Paulavičienei, tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, T. N., A. O., R. A., ir E. Š. (E. Š.), vertėjoms Olgai Boguševičienei, Justynai Dzikevič, Danutai Kostiugovai,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo H. O. ieškinį atsakovams S. O., Trakų rajono savivaldybei, tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, A. O., G. A., R. A., T. N. ir E. Š. dėl testamento pripažinimo negaliojančiu ir

Nustatė

3ieškovas prašo pripažinti negaliojančiu S. A. ( - ) sudarytą testamentą, patvirtintą Trakų rajono savivaldybės administracijos Rūdiškių seniūno T. P., kaip sudarytą asmens, dėl savo sveikatos būklės negalėjusio suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti.

4Ieškovas paaiškino, jog jo motina S. A. (toliau tekste – ir Testatorė) mirė ( - ). Po Testatorės mirties ieškovas, būdamas pirmos eilės įpėdinis pagal įstatymą, 2008 m. gruodžio 9 d. kreipėsi į Trakų rajono 2-ojo notarų biuro notarę Dainą Aliukonienę pareiškimu apie palikimo priėmimą. Notarė informavo ieškovą, jog į Trakų rajono 2-ąjį notarų biurą kreipėsi ir atsakovas, kuris pateikė notarei Testatorės testamentą, kuriuo ji visą savo kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, kur jis bebūtų ir iš ko besusidėtų, įskaitant žemės sklypą, gyvenamąjį namą ir ūkio pastatus, esančius ( - ), paliko atsakovui. Testamentas pripažintinas negaliojančiu, kadangi Testatorė testamento sudarymo metu negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir negalėjo jų valdyti. Testatorė sunkiai sirgo nuo 2005 metų. Ji patyrė insultą, buvo iš dalies paralyžiuota, sunkiai judėjo, negalėjo viena tvarkytis. Esant tokioms aplinkybėms, 2005 m. spalio 24 d. buvo sudaryta sutartis su Trakų globos ir socialinių paslaugų centru dėl pagalbos namuose socialinių paslaugų teikimo. Testatorės sveikatos būklė ilgainiui blogėjo. 2006 metais jai buvo diagnozuota aterosklerotinė ir metabolinė encafalopatija su vaskeline išemija lėtinės galvos smegenų išemijos fone, nustatyti lėtiniai išeminio insulto padariniai, vaskelinė demencija. Testatorei buvo nustatytas nuolatinės slaugos poreikis. Ieškovas taip pat paaiškino, jog 2007 metų vasarą atsakovas į Testatorės namus atvežė Trakų rajono 2-ojo notarų biuro notarę Dainą Aliukonienę tikslu patvirtinti testamentą. Notarė, pabendravusi su Testatore, atsisakė patvirtinti testamentą. Nepaisant to, 2007 m. spalio 26 d. buvo sudarytas Testatorės testamentas, kurį patvirtino Trakų rajono savivaldybės administracijos Rūdiškių seniūnas T. P.. Ieškovas, susipažinęs su testamentu, pastebėjo, kad Testatorė nėra pasirašiusi testamento. Pažymėjus, jog Testatorė negali pasirašyti dėl ligos, jai pačiai prašant, seniūnui perskaičius testamentą, už Testatorę pasirašė J. M. bei dalyvavusios liudytojos – G. I. ir Č. V. Ieškovas taip pat paaiškino, jog Testatorė niekada nekalbėjo apie tai, jog ruošiasi sudaryti testamentą ir jai priklausantį turtą palikti vienam iš savo vaikų - atsakovui. Priešingai, ji visą laiką kartojo, jog turtas bus paliktas visiems vaikams. Ieškovas pažymėjo, jog ginčijamo testamento sudarymas neatitinka protingumo ir teisingumo principų, kadangi šiuo testamentu Testatorė atėmė iš kitų pirmos eilės įpėdinių pagal įstatymą teisę į palikimą.

5Atsakovas S. O. su pareikštu ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsakovas paaiškino, jog Testatorės sveikatos būklė iki jos mirties buvo bloga, jai nuolat reikėdavo kitų asmenų pagalbos. Ieškovui kilo mintis, jog tikslinga, kad Testatorė sudarytų testamentą. Ieškovas pasiūlė, kad testamentu visas Testatorės turtas būtų paliktas atsakovui ir trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, A. O., pastarieji sutiko. Esant tokioms aplinkybėms, ieškovas nuvyko pas notarę, sutvarkė visus formalumus, notarė parengė testamento projektą. Atsakovas nuvežė notarę į Testatorės namus, notarė pradėjo kalbėti su Testatore. Ieškovas taip pat dalyvavo pokalbyje, atsakovas buvo išvarytas iš patalpos, tad pokalbio negirdėjo. Testatorė notarei pasakė, jog visą savo turtą paliks atsakovui. Atsakovas nežino, kodėl ji taip pasakė, matyt, dėl to, kad atsakovas ja nuolat rūpinosi. Tąkart notarė, išėjusi iš Testatorės namų, pasakė, jog pastaroji nepasirašė testamento. Atsakovas pridūrė, jog, dar jo tėvui esant gyvam, Testatorė sakydavo, jog visą savo turtą paliks atsakovui. Atsakovas taip pat paaiškino, jog Testatorė iki pat mirties buvo sąmoninga. Testatorė pasakė atsakovui, jog visą savo turtą paliks jam, liepė jam nueiti ir atsivesti Trakų rajono savivaldybės administracijos Rūdiškių seniūną T. P.. Esant tokioms aplinkybėms, atsakovas kreipėsi į Rūdiškių seniūną ir atvedė jį į Testatorės namus. Seniūnas pasikalbėjo su Testatore. Praėjus savaitei laiko, seniūnas atėjo su testamentu pas Testatorę. Pastaroji nepasirašė testamento, kadangi jos ranka drebėjo, todėl seniūnas liepė po savaitės atvesti tris liudytojus. Esant tokioms aplinkybėms, buvo sudarytas ginčo testamentas. Atsakovas taip pat paaiškino, jog J. M. yra jo kaimynė, G. I. – draugė, Č. V. – pusbrolio žmona, testatorė pažinojo jas visas. Atsakovas dalyvavo Testatorei pasirašant testamentą. Rūdiškių seniūnas skaitė testamento tekstą ir vertė jį Testatorei. Visi asmenys, kurie pasirašė testamentą, dalyvavo skaitant jo tekstą. Testatorė, sudarydama testamentą, buvo sąmoninga, ji suprato testamento sudarymo pasekmes.

6Atsakovė Trakų rajono savivaldybė su pareikštu ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Atsakovės atstovas Leonardas Urbanavičius paaiškino, jog asmenims, kurie dalyvavo Testatorei sudarant testamentą bei pasirašė testamente, nekilo abejonių dėl Testatorės veiksnumo. Atsakovė, peržiūrėjusi Testatorės medicininius dokumentus, nenustatė, jog Testatorė turėjo psichikos sutrikimų, dėl kurių ji nesuvokė savo veiksmų ir negalėjo jų valdyti. Atsakovės atstovo manymu, testamentas sudarytas įstatymo nustatyta tvarka, todėl nėra pagrindo jį pripažinti negaliojančiu.

7Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, G. A. su pareikštu ieškiniu sutinka visiškai, prašo jį tenkinti. Paaiškino, jog Testatorė testamento sudarymo metu negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės. Testatorė galėjo kalbėti, tačiau kalbėjo nesąmones, aplinkos neatpažindavo, nepažindavo ir savo vaikų. Testatorės apatinė kūno dalis 2005 metais buvo paralyžiuota, nuo to laiko ji buvo gydoma slaugos ligoninėse. Iš pradžių Testatore rūpinosi ieškovas, vėliau Testatorės vaikai nusprendė, jog reikia samdyti moterį, kuri prižiūrėtų Testatorę. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, taip pat paaiškino, jog niekada nekilo abejonių, jog visas Testatorės turtas bus padalytas lygiomis dalimis visiems vaikams. Nurodytą aplinkybę nuolat pabrėždavo ir Testatorė. Priešingai nei nurodo atsakovas, Testatorė nebendravo nei su J. M., nei su G. I..

8Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, T. N. su pareikštu ieškiniu sutinka visiškai, prašo jį tenkinti. Paaiškino, jog paskutiniu metu Testatorės sveikatos būklė buvo sunki. Kai trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atvažiuodavo aplankyti Testatorės, pastaroji jos iš pradžių neatpažindavo, tik, praėjus maždaug pusvalandžiui, pasakydavo jos vardą. Kartas nuo karto pasitaikydavo atvejai, kai Testatorė nesąmoningai nusišnekėdavo.

9Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, A. O. su pareikštu ieškiniu sutinka visiškai, prašo jį tenkinti. Paaiškino, jog atsakovas įkalbinėjo trečiąjį asmenį, nepareiškiantį savarankiškų reikalavimų, kad sudaryti testamentą, kuriuo visas Testatorės turtas būtų paliktas tik jiems. Atsakovas buvo atvežęs notarę, tačiau ji nesutiko patvirtinti testamentą. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, taip pat paaiškino, jog paskutiniu metu Testatorė neatpažindavo vaikų, trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, klausdavo, kas jis toks. Testatorė 2007 metais labai sunkiai ir retai kalbėdavo. Testatorė niekada nekalbėjo apie tai, jog visą savo turtą nori palikti atsakovui.

10Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, R. A. su pareikštu ieškiniu sutinka visiškai, prašo jį tenkinti. Paaiškino, jog jauniausiasis Testatorės vaikas. Paskutiniu metu Testatorės sveikatos būklė buvo labai sunki. Testatorė turėjo psichikos sutrikimų, ji neatpažindavo žmonių, neprisimindavo, ką daro. Tuo metu, kai dar buvo gyvas trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, tėvas, pastarasis ir Testatorė nuolatos sakydavo, jog visas jų turtas po mirties atiteks jauniausiajam vaikui. Trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, nėra suprantama, kaip Testatorė galėjo sudaryti ginčo testamentą.

11Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, E. Š. su pareikštu ieškiniu sutinka visiškai, prašo jį tenkinti. Paaiškino, jog Testatorė nuo vaikystės jį auklėjo, tačiau jau nuo 1994-1995 metų jo neatpažindavo, žiūrėdavo kaip į nepažįstamą asmenį. Testatorė sirgo, tačiau jis nežino kokiomis ligomis.

12Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai.

13Bylos duomenys (t. 1, b. l. 18) patvirtina, jog S. A. ( - ) sudarė testamentą (registro numeris N-94) (toliau tekste – Testamentas), kuriuo visą jai priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, kur jis bebūtų ir iš ko besusidėtų, įskaitant ir jai priklausančius gyvenamąjį namą, ūkio pastatus ir žemės sklypą, esančius ( - ), paliko atsakovui. Testamente nurodyta, jog už S. A., dėl ligos negalinčią pasirašyti, jai pačiai prašant, seniūnui perskaičius testamentą, pasirašė J. M., dalyvaujant liudytojoms G. I. ir Č. V.. Testamentą, pasirašytą J. M., patvirtino Trakų rajono savivaldybės administracijos Rūdiškių seniūnas T. P.. Bylos duomenimis (t. 1, b. l. 7) nustatyta, jog S. A. mirė ( - ).

14Kaip žinia, ieškinio pagrindo ir dalyko suformulavimas yra išimtinė ieškovo prerogatyva. Ieškinio reikalavimai (dalykas) apibrėžia bylos nagrinėjimo teisme ribas, tai yra byla nagrinėjama pareikštų reikalavimų ribose. Bendroji įstatyme įtvirtinta taisyklė yra ta, kad sprendime neleidžiama peržengti byloje pareikštų reikalavimų (CPK 265 straipsnio 2 dalis).

15Nagrinėjamoje byloje ieškovas ginčija Testamentą ir prašo jį pripažinti negaliojančiu CK 1.89 straipsnyje nustatytu sandorio pripažinimo negaliojančiu pagrindu.

16Testamentas – tai asmeninis, vienašalis, rašytinis, įstatymo nustatyta tvarka testatoriaus sudarytas sandoris, kurio teisiniai padariniai atsiranda tik testatoriui mirus. Pagal CK 5.15 straipsnio 2 dalį testamentą gali sudaryti tik veiksnus asmuo, kuris suvokia savo veiksmų reikšmę ir pasekmes. Taigi, testamento negali sudaryti pilnamečiai asmenys, kurie negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, nors jie ir nėra teismo pripažinti neveiksniais arba jų veiksnumas neapribotas.

17Pagal CK 1.89 straipsnio 1 dalį fizinio asmens, kuris nors ir būdamas veiksnus, sandorio sudarymo metu buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal šio fizinio asmens ieškinį. Nurodytoje teisės normoje nustatyta, jog gali būti pripažintas negaliojančiu sandoris, kurį fizinis asmuo sudarė nors ir būdamas juridiškai veiksnus - nesant galiojančio teismo sprendimo dėl pripažinimo neveiksniu - bet kuris sandorio sudarymo metu buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, pagrindu, tai yra faktiškai neveiksnus sudarant sandorį. Pažymėtina, jog CK nekelia reikalavimų priežasčiai, lėmusiai atitinkamą asmens būseną. Tokia būsena gali būti ir dėl išsivysčiusios ar ūminės ligos. Pasisakydamas dėl CK 1.89 straipsnio aiškinimo ir taikymo, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad teismai, nagrinėdami ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kai sandorį sudarė fizinis asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės, be kita ko, turi atsižvelgti į duomenis apie šio asmens būseną sandorio sudarymo metu. Asmens būseną, kaip juridinį faktą, gali patvirtinti teismo psichiatrinė ekspertizė, tačiau teismas privalo vertinti ir kitus įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius tam tikrą asmens būseną sandorio sudarymo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-451/2005; 2009 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-278/2009; 2009 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-421/2009).

18Asmenų, kurie sudarydami testamentą nesuvokė savo veiksmų reikšmės ir pasekmių, sudarytus testamentus galima pripažinti negaliojančiais pagal CK 1.89 straipsnį, o ieškinį šiuo pagrindu gali pareikšti ne tik pats asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės, bet ir jo įpėdiniai, kurie paveldėtų, jeigu testamentas ar jo dalys būtų pripažinti negaliojančiais (CK 5.17 straipsnio 1 dalis, CPK 5 straipsnio 1 dalis).

19Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovas yra Testatorės sūnus, vadinasi, jis turi teisę ginčyti Testamentą ir reikalauti jį pripažinti negaliojančiu (CK 5.11 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

20Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl to, ar Testatorė, sudarydama Testamentą, dėl savo psichinės būklės galėjo suprasti savo veiksmus ir juos valdyti.

21Vienas iš pamatinių civilinio proceso principų yra rungimosi principas, kurio esmė yra ta, jog kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12 straipsnis). Pagal įrodinėjimo naštos (onus probandi) paskirstymo taisyklę (CPK 178 straipsnis) įrodinėti privalo tas, kas teigia, o ne tas, kas neigia (ei incumbit probatio, qui dicit non qui negat). Asmuo turi teisę kreiptis į teismą dėl pažeistos ar ginčijamos teisės ar įstatymo saugomo intereso, bet teisę į pažeistos ar ginčijamos teisės ar įstatymo saugomo intereso apgynimą – ieškinio patenkinimą – asmuo įgyja įrodęs ieškinio pagrindą sudarančias aplinkybes (CPK 5 straipsnio 1 dalis).

22Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 straipsnio 1 dalis). Bendroji įstatyme įtvirtinta taisyklė yra ta, jog jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios (CPK 185 straipsnio 2 dalis).

23Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad teismas vertina byloje esančius įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu. Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką – nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų nėra absoliučiai jokių abejonių. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo lieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2010).

24Nagrinėjamoje byloje ieškovas ir atsakovai pateikė teismui skirtingas versijas bei paaiškinimus, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, palaikė ieškovo poziciją, bylos nagrinėjimo metu apklausti liudytojai Trakų rajono savivaldybės administracijos Rūdiškių seniūnas T. P. (t. 2, b. l. 91-92), Trakų rajono 2-ojo notarų biuro notarė Daina Aliukonienė (t. 2, b. l. 93-94), L. K. (t. 2, b. l. 94-95), J. M. (t. 2, b. l. 96), G. I. ir Č. V. (t. 2, b. l. 96-98), M. J. (t. 2, b. l. 98), S. O. (t. 3, b. l. 7-8), I. O. (atsakovo sutuoktinė) (t. 3, b. l. 8-10), I. O. (trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, A. O. sutuoktinė) (t. 3, b. l. 24-25), J. K. (t. 3), V. A. (t. 3,) M. J. (t. 3) pateikė teismui prieštaringus parodymus - viena vertus, visų liudytojų parodymų visetas patvirtina, jog Testatorė tiek paskutiniu metu iki Testamento sudarymo, tiek Testamento sudarymo metu turėjo sveikatos sutrikimų, antra vertus, vieni liudytojai parodė, jog paskutiniu metu iki Testamento sudarymo Testatorės būsena buvo tokia, jog ji Testamento sudarymo metu negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti, suformuoti ir išreikšti savo tikrąją valią, trečia vertus, kiti liudytojai parodė, jog, nepaisant to, kad Testatorė turėjo sveikatos sutrikimų, tiek paskutiniu metu iki Testamento sudarymo, tiek Testamento sudarymo metu Testatorė buvo sąmoninga, socialiai orientuota, gebėjo bendrauti, galėjo suprasti savo veiksmų reikšmę ir juos valdyti, suformuoti bei išreikšti savo tikrąją valią.

25Trakų rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 4 d. nutartimi (t. 2, b. l. 112-113) nutarta nagrinėjamoje byloje paskirti Testatorės pomirtinę teismo psichiatrinę ekspertizę, pavedant ekspertams atsakyti į klausimą, ar Testatorė ( - ), tai yra Testamento sudarymo dieną, sirgo psichine liga, jei taip, ar galėjo dėl to suprasti savo veiksmus ir juos valdyti.

26Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus 1 miesto psichiatrijos skyriaus ekspertė Vaiva Martinkienė 2011 m. lapkričio 6 d. – 2011 m. gruodžio 28 d. atliko Testatorės pomirtinę teismo psichiatrinę ekspertizę ir į nagrinėjamą bylą pateikė teismo psichiatrijos ekspertizės aktą Nr. 78TPK 398/2011 (toliau tekste – Ekspertizės aktas) (t. 2, b. l. 117-120). Ekspertizės akte ekspertė suformulavo išvadą, jog Testatorė Testamento sudarymo dieną, tai yra ( - ), sirgo lėtiniu psichikos sutrikimu – įgyta silpnaprotyste – kraujagysline demencija, todėl ji negalėjo suprasti savo veiksmų ir jų valdyti.

27Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl ekspertės išvados, kaip įrodinėjimo priemonės, patikimumo ir įrodomosios galios. Atsakovų įsitikinimu, ekspertės išvada yra nepakankamai aiški, neišsami ir neobjektyvi, todėl teismas turėtų kritiškai vertinti ekspertės išvadą ir nesivadovauti ja, priimdamas nagrinėjamoje byloje sprendimą. Teismas ištyręs ir įvertinęs ekspertės išvadą, suformuluotą Ekspertizės akte, nesutinka su tokia atsakovų pozicija dėl toliau nurodytinų aplinkybių.

28Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog Testatorės pomirtinei teismo psichiatrinei ekspertizei atlikti buvo pateikta nagrinėjamos civilinės bylos medžiaga su Testatorės viešosios įstaigos Vilkpėdės ligoninės gydymo stacionare istorija, viešosios įstaigos Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centro medicinine kortele, viešosios įstaigos Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės gydymo stacionare ligos istorija, viešosios įstaigos Trakų ligoninės asmens sveikatos istorija ir 2 gydymo stacionare istorijomis. Įvertinus Ekspertizės aktą bei jame suformuluotą ekspertės išvadą, konstatuotina, jog, atliekant Testatorės pomirtinę teismo psichiatrinę ekspertizę, buvo išsamiai, objektyviai ir visapusiškai ištirti Testatorės medicininiai dokumentai bei kiti reikšmingi duomenys, kurių viseto pagrindu nustatyta, jog nuo 1995 metų stebėti pirmieji Testatorės pažintinės veiklos sutrikimo požymiai, kurie dėl progresuojančios encefalopatijos, sąlygotos lėtinio smegenų kraujotakos nepakankamumo, palaipsniui sunkėjo ir vis labiau trikdė Testatorės atminties, mąstymo, orientacijos ir visos pažintinės veiklos galimybes, kol dešimties metų laikotarpiu pasiekė labai išreikštą lygį ir 2006 metais Testatorei buvo diagnozuota kraujagyslinė (vaskulinė) demencija, tai yra įgytos silpnaprotystės būsena, kuri pasižymi pastoviai blogėjančia eiga ir negali būti išgydoma, bei padaryta išvada, jog Testatorė ( - ), tai yra Testamento sudarymo dieną, sirgo lėtiniu psichikos sutrikimu - įgyta silpnaprotyste - kraujagysline demencija, todėl negalėjo suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, negalėjo suvokti sudaromo sandorio juridinių pasekmių. Teismas konstatuoja, jog ekspertės išvada, suformuluota Ekspertizės akte, yra aiški ir išsami, pagrįsta tyrimo metu nustatytų aplinkybių visetu. Pažymėtina, jog Ekspertizės akto turinys yra nuoseklus, neprieštaringas, ekspertės išvada išplaukia iš tyrimo eigos, tyrimo metu sistemingai ištirti bei įvertinti visi tyrimui bei išvados padarymui reikšmingi duomenys, Ekspertizės aktas surašytas laikantis Lietuvos Respublikos ekspertizės įstatymo nustatytų reikalavimų. Testatorės pomirtinę teismo psichiatrinę ekspertizę atlikusi ekspertė Vaiva Martinkienė buvo apklausta 2012 m. birželio 19 d. teismo posėdyje, kuriame ji patvirtino išvadą, suformuluotą Ekspertizės akte. Apklausos metu ekspertė Vaiva Martinkienė buvo nuosekli, aiškiai ir išsamiai apibendrino tyrimo metu nustatytas aplinkybes bei suformuluotą išvadą. Ekspertė Vaiva Martinkienė yra įrašyta į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą, yra prisiekusi ir įspėta dėl atsakomybės už melagingos išvados ir paaiškinimų davimą. Esant nurodytų aplinkybių visetui, teismui nėra pagrindo netikėti ar abejoti ekspertės Vaivos Martinkienės išvada, suformuluota Ekspertizės akte, bei teisme duotais paaiškinimais.

29Pažymėtina, jog pagal ekspertų atsakymų į teismo pateiktus paskiriant ekspertizę klausimus pobūdį, eksperto išvada gali būti kategoriška, tikėtina arba ekspertas gali neatsakyti į teismo iškeltus klausimus, jei jam trūksta tyrimui pateiktos medžiagos arba jo žinių lygis neleidžia duoti atsakymą. Eksperto išvada, kuria suformuluotas kategoriškas atsakymas į teismo pateiktą klausimą, pripažįstama tiesioginiu įrodymu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2007).

30Ekspertizės akte yra padaryta kategoriška išvada, kad Testamento sudarymo dieną – ( - ) – Testatorė dėl psichikos būklės – lėtinio psichikos sutrikimo – įgytos silpnaprotystės – kraujagyslinės demencijos, negalėjo suprasti savo veiksmų ir jų valdyti. Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, jog nagrinėjamos bylos aspektu ekspertės išvada – tiesioginis įrodymas.

31Teismas, ištyręs ir įvertinęs bylos medžiagą, konstatuoja, jog ekspertės išvada dera su kitais bylos duomenimis: pažyma, patvirtinančia, jog Testatorei buvo nustatytas nuolatinės slaugos poreikis (t. 1, b. l. 21, 105), viešosios įstaigos Trakų ligoninės medicinos dokumentų išrašu-epikrize Nr. F 3442 (t. 1, b. l. 22, 29), 2005 m. spalio 24 d. sutartimi dėl pagalbos namuose socialinių paslaugų teikimo (t. 1, b. l. 27-28), viešosios įstaigos Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centro išrašu iš medicininių dokumentų (t. 1, b. l. 31), specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažyma Nr. 0027651 (t. 1, b. l. 104), Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2007 m. birželio 28 d. sprendimu dėl asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir tenkinimo Nr. 567 (t. 1, b. l. 108).

32Minėta, jog nagrinėjamoje byloje konkuruoja subjektyvios prigimties ir turinio duomenys - bylos nagrinėjimo metu apklaustų liudytojų parodymai, kitais žodžiais tariant, liudytojų parodymai yra prieštaringi - vieni liudytojai parodė, jog paskutiniu metu iki Testamento sudarymo Testatorės būsena buvo tokia, jog ji Testamento sudarymo metu negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti, suformuoti ir išreikšti savo tikrąją valią, kiti liudytojai parodė, jog, nepaisant to, kad Testatorė turėjo sveikatos sutrikimų, tiek paskutiniu metu iki Testamento sudarymo, tiek Testamento sudarymo metu Testatorė buvo sąmoninga, socialiai orientuota, gebėjo bendrauti, galėjo suprasti savo veiksmų reikšmę ir juos valdyti, suformuoti bei išreikšti savo tikrąją valią.

33Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog, Testatorei sudarant Testamentą, dalyvavo Trakų rajono savivaldybės administracijos Rūdiškių seniūnas T. P., kuris patvirtino Testamentą, J. M., kuri pasirašė Testamente už Testatorę, G. I. ir Č. V., kurių akivaizdoje už Testatorę Testamente pasirašė J. M.. Nurodyti liudytojai teismo posėdyje parodė, jog, Testatorei sudarant Testamentą, jiems nekilo abejonių dėl Testatorės galimybės suprasti savo veiksmus ir juos valdyti, Testatorė išreiškė savo valią ir suprato Testamento sudarymo pasekmes.

34Teismas kritiškai vertina liudytojų T. P., J. M., G. I. ir Č. V. parodymus ir nesivadovauja jais, priimdamas nagrinėjamoje byloje sprendimą, kadangi nurodytų liudytojų parodymai atspindi tik paviršutinišką Testatorės gebėjimą palaikyti kontaktą su aplinkiniais, tačiau negali verifikuotai patvirtinti jos psichinės būsenos ir pažintinių funkcijų lygio. Nurodytų liudytojų parodymai leistų daryti tik prielaidą dėl Testatorės gebėjimo suformuoti savo valią dėl Testamento ir ją išreikšti, tačiau, kaip žinia, teismo sprendimas negali būti pagrįstas prielaidomis. Be to, nurodytų liudytojų parodymus paneigia ekspertės išvada bei kiti aukščiau nurodyti bylos rašytiniai duomenys, derantys su ekspertės išvados duomenimis.

35Liudytojos Daina Aliukonienė, L. K., M. J., I. O. (atsakovo sutuoktinė), M. J. parodė, jog paskutiniu metu iki Testamento sudarymo Testatorė buvo sąmoninga, socialiai orientuota, gebėjo bendrauti, galėjo suprasti savo veiksmų reikšmę ir juos valdyti, suformuoti bei išreikšti savo valią. Teismas kritiškai vertina nurodytų liudytojų parodymus ir nesivadovauja jais, priimdamas nagrinėjamoje byloje sprendimą, kadangi nurodytų liudytojų parodymai atspindi tik paviršutinišką Testatorės gebėjimą palaikyti kontaktą su aplinkiniais, tačiau negali verifikuotai patvirtinti jos psichinės būsenos ir pažintinių funkcijų lygio. Nurodytų liudytojų parodymai leistų daryti tik prielaidą dėl Testatorės gebėjimo suformuoti savo valią dėl Testamento ir ją išreikšti, tačiau, kaip žinia, teismo sprendimas negali būti pagrįstas prielaidomis. Be to, nurodytų liudytojų parodymus paneigia ekspertės išvada bei kiti aukščiau nurodyti bylos rašytiniai duomenys, derantys su ekspertės išvados duomenimis.

36Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas konstatuoja, jog nagrinėjamos bylos aspektu aukščiau nurodytų liudytojų parodymai nėra pakankami tam, kad iš bylos įrodymų viseto padaryti pagrįstą išvadą, jog Testamente yra išreikšta tikroji Testatorės valia.

37Esant visoms aukščiau nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog nagrinėjamoje byloje nustatytų aplinkybių kontekste teismui nėra pagrindo netikėti S. O., I. O. (trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, A. O. sutuoktinės), J. K., V. A., parodymais, ieškovo, trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, paaiškinimais, jog paskutiniu metu iki Testamento sudarymo Testatorės būsena buvo tokia, jog ji Testamento sudarymo metu negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti, suformuoti ir išreikšti savo tikrąją valią.

38Esant aukščiau nurodytoms, bylos nagrinėjimo metu nustatytoms aplinkybėms, kritiškai vertintini ir atmestini atsakovo S. O. ir jo atstovės bei atsakovės Trakų rajono savivaldybės atstovo paaiškinimai, jog Testatorė, sudarydama Testamentą, suprato savo veiksmų reikšmę, juos valdė bei išreiškė savo tikrąją valią.

39Teismas, apibendrindamas visas sprendimo motyvuojamojoje dalyje nurodytas aplinkybes, konstatuoja, jog Testamento sudarymo dieną – ( - ) – Testatorė dėl psichikos būklės – lėtinio psichikos sutrikimo – įgytos silpnaprotystės – kraujagyslinės demencijos, negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti, tai yra buvo faktiškai neveiksni sudarant Testamentą. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, Testamentas pripažintinas negaliojančiu CK 1.89 straipsnyje nustatytu sandorio pripažinimo negaliojančiu pagrindu.

40Esant visoms išdėstytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas.

41Visi kiti šalių bei trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, paaiškinimai bei bylos duomenys nėra reikšmingi sprendžiant šį ginčą, todėl teismas, priimdamas nagrinėjamoje byloje sprendimą, jų neanalizuoja ir nevertina.

42Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

43Ieškovui Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2009 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. (1.7.)-S-463-09 (t. 1, b. l. 32), 2011 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. (1.7.)-ST-35-11 (t. 2, b. l. 101-102) ir 2012 m. kovo 9 d. sprendimu Nr. (1.7.)-ST-61-12 (t. 2, b. l. 163-164) buvo suteikta antrinė teisinė pagalba bei ieškovas buvo atleistas nuo visų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Esant tokioms aplinkybėms, ieškinį patenkinus, iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinas 128,00 Lt žyminis mokestis, 1334,50 Lt išlaidos už nagrinėjamoje byloje atliktą Testatorės pomirtinę teismo psichiatrinę ekspertizę, 1040,00 Lt išlaidos už advokatės antrinę teisinę pagalbą, suteiktą ieškovui pagal aukščiau nurodytus sprendimus, bei 77,62 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, tai yra iš atsakovų priteistina po 1290,06 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą (CPK 92, 96, 99 straipsniai). Be to, trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, G. A. iš atsakovų lygiomis dalimis, tai yra po 1450,00 Lt, priteistinos 2900,00 Lt išlaidos už advokatės pagalbą (CPK 47 straipsnio 2 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

44Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 88, 92, 93, 96, 99, 177-178, 265, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

45ieškinį patenkinti:

46pripažinti negaliojančiu S. A., a/k ( - ), mirusios ( - ) ( - ) sudarytą testamentą (registro Nr. N-94).

47Priteisti iš Stanislavo (Stanislav) O. ir Trakų rajono savivaldybės po 1450,00 Lt bylinėjimosi išlaidų G. A.

48Priteisti iš S. O. ir Trakų rajono savivaldybės po 1187,25 Lt antrinės teisinės pagalbos išlaidų (antrinės teisinės pagalbos išlaidos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „SWEDBANK“, AB, įmokos kodas – 5630, mokėjimo paskirtis – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą) ir po 102,81 Lt kitų bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

49Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo H. O.... 3. ieškovas prašo pripažinti negaliojančiu S. A. ( - ) sudarytą testamentą,... 4. Ieškovas paaiškino, jog jo motina S. A. (toliau tekste – ir Testatorė)... 5. Atsakovas S. O. su pareikštu ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.... 6. Atsakovė Trakų rajono savivaldybė su pareikštu ieškiniu nesutinka, prašo... 7. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, G. A. su... 8. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, T. N. su... 9. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, A. O. su... 10. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, R. A. su... 11. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, E. Š. su... 12. Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai.... 13. Bylos duomenys (t. 1, b. l. 18) patvirtina, jog S. A. ( - ) sudarė testamentą... 14. Kaip žinia, ieškinio pagrindo ir dalyko suformulavimas yra išimtinė... 15. Nagrinėjamoje byloje ieškovas ginčija Testamentą ir prašo jį pripažinti... 16. Testamentas – tai asmeninis, vienašalis, rašytinis, įstatymo nustatyta... 17. Pagal CK 1.89 straipsnio 1 dalį fizinio asmens, kuris nors ir būdamas... 18. Asmenų, kurie sudarydami testamentą nesuvokė savo veiksmų reikšmės ir... 19. Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovas yra Testatorės sūnus, vadinasi, jis... 20. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl to, ar Testatorė, sudarydama... 21. Vienas iš pamatinių civilinio proceso principų yra rungimosi principas,... 22. Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais... 23. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad teismas vertina byloje... 24. Nagrinėjamoje byloje ieškovas ir atsakovai pateikė teismui skirtingas... 25. Trakų rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 4 d. nutartimi (t. 2, b. l.... 26. Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos... 27. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl ekspertės išvados, kaip įrodinėjimo... 28. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog Testatorės pomirtinei teismo... 29. Pažymėtina, jog pagal ekspertų atsakymų į teismo pateiktus paskiriant... 30. Ekspertizės akte yra padaryta kategoriška išvada, kad Testamento sudarymo... 31. Teismas, ištyręs ir įvertinęs bylos medžiagą, konstatuoja, jog ekspertės... 32. Minėta, jog nagrinėjamoje byloje konkuruoja subjektyvios prigimties ir... 33. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog, Testatorei sudarant Testamentą,... 34. Teismas kritiškai vertina liudytojų T. P., J. M., G. I. ir Č. V. parodymus... 35. Liudytojos Daina Aliukonienė, L. K., M. J., I. O. (atsakovo sutuoktinė), M.... 36. Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas konstatuoja, jog... 37. Esant visoms aukščiau nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog... 38. Esant aukščiau nurodytoms, bylos nagrinėjimo metu nustatytoms aplinkybėms,... 39. Teismas, apibendrindamas visas sprendimo motyvuojamojoje dalyje nurodytas... 40. Esant visoms išdėstytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog ieškinys yra... 41. Visi kiti šalių bei trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų... 42. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.... 43. Ieškovui Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2009 m.... 44. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 88, 92, 93, 96, 99, 177-178,... 45. ieškinį patenkinti:... 46. pripažinti negaliojančiu S. A., a/k ( - ), mirusios ( - ) ( - ) sudarytą... 47. Priteisti iš Stanislavo (Stanislav) O. ir Trakų rajono savivaldybės po... 48. Priteisti iš S. O. ir Trakų rajono savivaldybės po 1187,25 Lt antrinės... 49. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...