Byla 2-2044-723/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,

2sekretoriaujant D. Dubakienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovei A. L.,

4teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Nordecum“ ieškinį atsakovui M. K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

5ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo M. K. 700 Lt negrąžinto kredito, 70 Lt nesumokėtų palūkanų, 376,25 Lt delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 54 Lt bylinėjimosi išlaidų.

6Ieškinyje nurodė, kad 2011-04-12 šalys naudodamos nuotolinio ryšio priemones sudarė vartojimo kredito sutartį ( - ), pagal kurią ieškovas atsakovui suteikė 700 Lt kreditą 30 dienų terminui, o atsakovas įsipareigojo savalaikiai grąžinti kreditą ir mokėti 120 procentų dydžio metines palūkanas. Atsakovas kredito negrąžino ir palūkanų nemokėjo, todėl atsakovui už 1075 vėlavimo dienas (už laikotarpį nuo 2011-05-13 iki 2014-04-22) buvo paskaičiuoti 376,25 Lt delspinigiai. Atsakovas ieškovo siųstus raginimus (telefonu, SMS žinutėmis, el. paštu, paštu) nereagavo ir skolos negrąžino.

7Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinį. Nurodė, kad kreditas buvo suteiktas, tačiau klientas neatsiskaitė, į kontaktus nėjo, raginimus ignoravo. Skolos išieškojimas buvo nesėkmingas, todėl kreipėsi į teismą. Neteisminis išieškojimas tęsėsi apie porą metų. Į teismą kreipėsi po trijų metų. Tokie terminai dėl darbo krūvio. Jei būtų kreipęsi anksčiau, delspinigiai būtų buvę mažesni.

8Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie jo laiką ir vietą pranešta tinkamai (viešo paskelbimo būdu, b.l. 27-28), prašymų bei atsiliepimo nepateikė, atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes byla išnagrinėta atsakovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str.).

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka ir mokėti palūkanas (CK 6.873 str. 1 d., 6.881 str. 1 d.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai įvykdomos sutartyje numatytos sąlygos, praleidžiamas prievolės įvykdymo terminas (CK 6.63 str.).

11Byloje nustatyta, kad šalys naudodamos nuotolinio ryšio priemones 2011-04-12 sudarė Vartojimo kredito sutartį ( - ), pagal kurią ieškovas atsakovui suteikė 700 Lt kreditą 30 dienų terminui, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą 2011-05-12 sumokėdamas 70 Lt palūkanų (b.l. 5-15). Sutartimi sulygta, kad už vėlavimą grąžinti kreditą skaičiuojami 0,05 proc. delspinigiai nuo pavėluoto sumos už kiekvieną pavėluotą dieną (Bendrųjų sąlygų 8.3. punktas).

12Ieškovas savo įsipareigojimus pagal 2011-04-12 vartojimo kredito sutartį įvykdė, suteikė atsakovui 700 Lt kreditą, atsakovas buvo supažindintas su kredito sąlygomis, su jomis sutiko ir įsipareigojo grąžinti kreditą sutartyje nustatytomis sąlygomis, t.y. iki 2011-05-12, bei sumokėti 70 Lt palūkanų, tačiau savo įsipareigojimų nesilaikė, todėl yra pagrindas ieškinį tenkinti ir priteisti iš atsakovo 700 Lt nesugrąžinto kredito bei 70 Lt palūkanų, (CK 6.4 str., 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str., 6.189 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.870-6.874 str.).

13Asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Vartojimo kredito sutartimi atsakovas įsipareigojo mokėti 0,05 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Atsakovas negrąžino kredito, todėl ieškovas jam paskaičiavo 376,25 Lt delspinigių už 1075 dienas.

14Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Teismas spręsdamas klausimą dėl konkrečia sutartimi nustatytų delspinigių dydžio turi teisę vertinti atitinkamą susitarimą ir pasisakyti, ar toks susitarimas nepažeidė šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijams. Tokią išvadą patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007, 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Pažymėtina, kad, nors sutarčių laisvės bei dispozityvumo principai yra labai svarbūs civiliniuose teisiniuose santykiuose, tačiau šalių sudaromos sutartys negali pažeisti šalių interesų pusiausvyros, prieštarauti sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams ar viešajai tvarkai. Kaip yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, neprotingai didelės netesybos gali būti vertinamos kaip viešosios tvarkos pažeidimas, jei jos reikštų lupikavimo įteisinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-179/2006, 2008 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2008). Ar konkrečiu atveju šalių susitarimas nepažeidžia viešosios tvarkos teismas tikrina ex officio. Byloje nustatyta, kad atsakovas pagal vartojimo kredito sutartį įsipareigojo kreditą ir palūkanas sumokėti per 30 dienų, t.y. iki 2011-05-12, tačiau laiku nesumokėjo. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 376,25 Lt delspinigius nuo negrąžinto 700 Lt kredito už laikotarpį nuo 2011-05-13 iki 2014-04-22 (1 075 dienų), t.y. daugiau nei 6 mėnesius (182 dienas) (CK 1.125 str. 5 d.1 p).Visą minėtą laikotarpį ieškovas nesiėmė jokių priemonių dėl skolos išieškojimo ir tik skaičiavo delspinigius,kurie jam tapo realiai kaip papildomos palūkanos.

15Vertinant nagrinėjamoje byloje sutartimi nustatytų ir prašomų priteisti delspinigių dydį, atsižvelgtina į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su kreditoriumi sudarė prisijungdamas prie parengtų standartinių sutarčių sąlygų; į laikotarpį, už kurį ieškovas skaičiuoja delspinigius (beveik 3 metai), į įstatymo numatytus sutrumpintus senaties terminus ginti pažeistą teisę (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.), į tai, kad prašomų delspinigių suma sudaro daugiau nei pusę suteikto kredito sumos, siekiant užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą, kai kreditoriaus interesai yra užtikrinti palūkanų mokėjimu, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, konstatuotina, jog prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai ir nepagrįstai per dideli, todėl yra pagrindas sumažinti prašomų priteisti delspinigių sumą. Taigi reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies ir priteistina iš atsakovo ieškovui 70,07 Lt delspinigių ((700 + 70) x 0,05 % x 182 d.) (CPK 6.71 str.).

16Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, CK 6.210 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Vadovaujantis CPK 93 str. 1 d., iš atsakovo priteistinos ieškovui bylinėjimosi išlaidos – 54 Lt sumokėto žyminio mokesčio (b.l. 2).

18Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis LR CPK 259, 262, 285 straipsniais, teismas

Nutarė

19Ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovo M. K. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „Nordecum“ (į.k. ( - )) 700 Lt negrąžinto kredito, 70 Lt sutartinių palūkanų, 70,07 Lt delspinigių, iš viso – 840,07 Lt (aštuoni šimtai keturiasdešimt litų 7 ct), 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 840,07 Lt sumos nuo 2014-04-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 54 Lt (penkiasdešimt keturis litus) bylinėjimosi išlaidų.

21Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,... 2. sekretoriaujant D. Dubakienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei A. L.,... 4. teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 5. ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo M. K. 700 Lt negrąžinto... 6. Ieškinyje nurodė, kad 2011-04-12 šalys naudodamos nuotolinio ryšio... 7. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinį. Nurodė, kad... 8. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie jo laiką ir vietą pranešta... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 11. Byloje nustatyta, kad šalys naudodamos nuotolinio ryšio priemones 2011-04-12... 12. Ieškovas savo įsipareigojimus pagal 2011-04-12 vartojimo kredito sutartį... 13. Asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo... 14. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti,... 15. Vertinant nagrinėjamoje byloje sutartimi nustatytų ir prašomų priteisti... 16. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, CK 6.210 straipsnio 1 dalimi, iš... 17. Vadovaujantis CPK 93 str. 1 d., iš atsakovo priteistinos ieškovui... 18. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis LR CPK 259, 262, 285... 19. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovo M. K. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „Nordecum“ (į.k. (... 21. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...