Byla 2-1794-567/2012
Dėl skolos ir nuostolio dėl turto pardavimo priteisimo, trečiasis asmuo Bankrutavusi UAB „Transodera“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, sekretoriaujant Ingai Grišutinienei, dalyvaujant ieškovo atstovei I. B., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo „Swedbank lizingas“, UAB ieškinį atsakovui G. L. dėl skolos ir nuostolio dėl turto pardavimo priteisimo, trečiasis asmuo Bankrutavusi UAB „Transodera“.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas pateikė ieškinį, prašydamas priteisti 19716,47 Lt nesumokėtų mokėjimų, 181524,08 Lt dydžio nuostolį dėl turto pardavimo, iš viso 201240,55 Lt, 5 proc. metinių palūkanų. Ieškovas „Swedbank lizingas“, UAB ir UAB „Transodera“ sudarė lizingo sutartis Nr. LT023365 (2005-09-29), LT023387 (2005-09-29), LT028402 (2006-02-08), LT028431 (2006-02-08), LT034151 (2006-06-06), LT036282 (2006-07-19), LT044375 (2007-01-04), LT044376 (2007-01-04), LT045405 (2007-01-24), LT045406 (2007-01-24), LT046174 (2007-02-07), LT046175 (2007-02-07), LT050409 (2007-04-17), LT053782 (2007-06-04), LT053784 (2007-06-04), LT057687 (2007-08-03), LT068798 (2008-02-04), LT071535 (2008-02-04), pagal kurias ieškovas įsipareigojo iš kliento nurodytų pardavėjų nupirkti sutartyse nurodytą turtą ir perduoti jį naudoti ir valdyti klientui su sąlyga, kad klientas sutartyse numatytais terminais mokės sutartines įmokas. Ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai, sudarė Turto pirkimo-pardavimo sutartis Nr. LT023365-87/PPS (2005-09-29), LT028402-31/PPS (2006-02-08), LT034151/PPS (2006-06-06), LT036282/PPS (2006-07-19), LT044375-6/PPS (2007-01-04), LT045405-6/PPS (2007-01-24), LT046174-5/PPS (2007-02-07), LT050409/PPS (2007-04-17), LT053784/PPS (2007-06-04), LT057687/PPS (2007-08-03), LT068789/PPS (2008-02-04), LT071535/PPS (2008-03-28), pagal kurias įsigijęs turtą nuosavybės teise, perdavė jį klientui valdyti ir naudotis sutartyse nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Ieškovas ir G. L. sudarė Laidavimo sutartis: Nr. LT023365/L (2005-09-29), LT023387/L (2005-09-29), LT028402/L (2006-02-08), LT028431/L (2006-02-08), LT034151/L (2006-06-06), LT036282/L (2006-07-19), LT044375/L (2007-01-04), LT044376/L (2007-01-04), LT045405/L (2007-01-24), LT045406/L (2007-01-24), LT046174/L (2007-02-07), LT046175/L (2007-02-07), LT050409/L (2007-04-17), LT053782/L (2007-06-04), LT053784/L (2007-06-04). LT057687/L (2007-08-03), LT068798/L (2008-02-04), LT071535/L (2008-02-04), pagal kurias atsakovas įsipareigojo įvykdyti kliento neįvykdytas ar netinkamai įvykdytas prievoles, prisiimtas pagal pirkimo-pardavimo sutartis. Klientui nevykdant sutartinių įsipareigojimų ir nemokant įmokų pagal sutartis, ieškovas 2008-10-02 išsiuntė klientui pretenziją Nr. 01-20-14663, reikalaudamas sumokėti susidariusį įsiskolinimą per 14 dienų ir įspėjo klientą, kad šio reikalavimo neįvykdžius ieškovo reikalavimo sumokėti skolą, pastarasis, remdamasis sutarčių bendrosiomis sąlygomis 2008-11-04 pranešimu Nr. 01-30-3234 vienašališkai nutraukė sutartis ir pareikalavo sumokėti susidariusį įsiskolinimą bei grąžinti sutarčių pagrindu valdytą ir naudotą turtą. Klientas įsipareigojimo padengti susidariusį įsiskolinimą neįvykdė. Ieškovas 2010-06-15 pranešimu Nr. SL-SR-3972 pareikalavo atsakovo iki 2010-06-29 įvykdyti kliento neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas prievoles pagal sutartis, tačiau šių savo įsipareigojimų pagal laidavimo sutartis atsakovas neįvykdė. Klientas įsipareigojimą grąžinti turtą pagal sutartis įvykdė, tačiau liko nepadengtas susidaręs įsiskolinimas pagal sutartis 19716,47 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad turtas, buvęs sutarčių dalyku, buvo parduotas tretiesiems asmenims, ieškovas turi padengti nuostolį dėl turto pardavimo, kuris sudaro 181524,08 Lt (LR CK 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str., 6.81 str., 6.217 str., 6.574 str.).

4Atsakovas G. L. pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas taikyti ieškovo reikalavimams dėl netesybų ieškinio senatį. Nurodė, kad pagal 2005-09-29 Laidavimo sutartį Nr. LT023365/L atsakovas laidavo už UAB „Transodera“ prisiimtų prievolių pagal Lizingo sutartį LT023365 įvykdymą. Ieškovas, nenutraukęs lizingo sutarties, atgavo turtą ir dėl to nuo turto pasiėmimo dienos neturėjo teisės reikalauti mokėti palūkanų iki sutartyje nustatyto turto išpirkimo termino, nes atsakovas nesinaudojo perduotu turtu. Palūkanos yra mokamos už kredito naudojimąsi, kuris suteiktas turtui įsigyti. Nagrinėjamu atveju ieškovas vienašališkai nutraukė sutartį bei atsiėmė turtą, todėl neteko teisės į palūkanų priteisimą. Lizingo sutarties 11.2 p. nustato alternatyvius ieškovo elgesio variantus, nutraukus sutartį dėl lizingo gavėjo kaltės. Ieškovas negali taikyti sutarties 11.2.1 ir 11.2.2 p. numatytus reikalavimus, o turi apsispręsti, kokį elgesio variantą jis pasirenka. Ieškovo veiksmai patvirtina, jog jis pasirinko 11.2.2 p., todėl jis gali reikalauti sumokėti visas sutarties nutraukimo nesumokėtas sumas, netesybas, palūkanų įmokas pagal įmokų grafiką bei pareikalauti apmokėti išlaidas, kurias sukėlė pirmalaikis sutarties nutraukimas, kompensuoti turto rinkos vertės neišpirktos vertės su PVM skirtumą, atsiradusį dėl turto eksploatacijos bei kitų priežasčių. Ieškovas remiasi ne turto rinkos verte, o parduoto turto verte, kas neatitinka paties ieškovo nustatytų sutarties vienašalio nutraukimo sukeltų teisinių pasekmių taikymo. Ieškovas negali reikalauti turto pardavimo kainos ir likusios nesumokėtos įmokų dalies skirtumo, bet gali reikalauti turto rinkos vertės ir neišpirktos turto rinkos vertės bei PVM skirtumo. Atsakovas G. L. teigia, jog ieškovas nepateikė jokių įrodymų apie parduoto turto vidutinę rinkos vertę ir šios vertės nenustatė bei nesiūlė atsakovui nustatyti rinkos vertę. Laiduotojo atsakomybė yra pasibaigusi, nes ieškovas nutraukė lizingo sutartį ir susigrąžino turtą, todėl laidavimas yra pasibaigęs LR CK 6.89 str. pagrindu. Ieškovas pardavė lizinguojamą turtą be atsakovo G. L. ir pagrindinio skolininko UAB „Transodera“ sutikimo (LR CK 1.126 str., 6.89 str., 6.281 str., 6.282 str.).

5Trečiasis asmuo BUAB „Transodera“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas ieškinio pagrįstumo klausimą spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad 2009-09-14 nutartimi Panevėžio apygardos teismas iškėlė UAB „Transodera“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Seturas“. Panevėžio apygardos teismas 2009-11-11 nutartimi patvirtino UAB „Transodera“ kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus. Šia nutartimi ieškovas „ Swedbank lizingas“ UAB į kreditorių sąrašą įtrauktas su 68636,46 Lt reikalavimu. 2011-08-30 nutartimi Panevėžio apygardos teismas patvirtino patikslintą 1034238,71 Lt ieškovo „Swedbank lizingas“ UAB kreditorinį reikalavimą bankroto byloje.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Lizingo (finansinės nuomos) sutartimi lizingo davėjas įsipareigoja įgyti nuosavybės teise lizingo gavėjo nurodytą daiktą iš trečiojo asmens ir perduoti jį lizingo gavėjui valdyti ir naudoti verslo tikslais, o lizingo gavėjas – naudoti daiktą pagal paskirtį bei mokėti periodines įmokas. Pagal CK 6.567 straipsnio 1 dalyje nustatytą lizingo sąvoką šios sutarties šalys – lizingo davėjas ir lizingo gavėjas tikslu įvykdyti prisiimtas prievoles turi sudaryti kitus lizingo santykių subjektams privalomus arba papildomus sandorius. Lizingo davėjas, kuris lizingo sutarties sudarymo momentu nėra daikto (šios sutarties dalyko) savininkas, turi šį daiktą įsigyti iš trečiojo asmens. Šis įsigijimas privalomas, todėl ir tokio turto pirkimo-pardavimo sutartis lizingo davėjui privaloma. Pirkimo-pardavimo sandoris lizingo santykiuose yra ,,lydintis“ sandoris, sudaromas vykdant lizingo sutartį, ir dėl tokios savo paskirties turi tam tikrų specifinių bruožų palyginus su atskira pirkimo - pardavimo sutartimi.

8Byloje nustatytos reikšmingos ginčui išspręsti aplinkybės

92005-09-29 UAB „UAB „Transodera“ ir UAB Hansa lizingas (dabar „Swedbank lizingas“, UAB) sudarė:

10- Lizingo sutartį Nr. LT0233365 dėl autovežio Mercedes-Benz Actros 1836 LNTA 4X2 (1 t., b.l. 8);

11- Lizingo sutartį Nr. LT023387 dėl AG U9L modelio sunkvežiminio anstato ir priekabos (1 t., b.l. 15).

122005-09-28 UAB Hansa lizingas (dabar „Swedbank lizingas“, UAB) ir G. L. sudarė:

13- Laidavimo sutartį Nr. LT023365/L dėl autovežio Mercedes-Benz Actros 1836 LNTA 4X2 (1 t. b.l. 16-17);

14- Laidavimo sutartį Nr. LT023387/L dėl AG U9L modelio sunkvežiminio anstato ir priekabos (1 t., b.l. 18-19).

152005-09-29 UAB Hansa lizingas ir UAB „Autogalantas“ sudarė Pirkimo – pardavimo sutartį Nr. LT012265-87/PPS dėl AG U9L modelio sunkvežiminio anstato ir priekabos bei autovežio Mercedes-Benz Actros 1836 LNTA 4X2 (1 t., b.l. 20-21).

162005-10-04 UAB Hansa lizingas, UAB „Transodera“ ir UAB „Autogalantas“ sudarė Turto priėmimo-perdavimo aktus, kuriais UAB „Transodera“ perduotas autovežis Mercedes-Benz Actros 1836 LNTA 4X2 ir AG U9L modelio sunkvežiminis anstatas ir priekaba (1 t., b.l. 22-23).

172006-02-08 UAB „Hansa lizingas ir UAB „Transodera“ sudarė:

18- Lizingo sutartį Nr. LT028402 dėl AG U9L modelio sunkvežiminio anstato su priekaba (1 t., b.l. 24-25);

19- Lizingo sutartį Nr. LT028431 dėl autovežio Mercedes-Benz Actros 1836 LNRA (1 t., b.l. 26-32);

202006-02-08 UAB Hansa lizingas ir G. L. sudarė:

21- Laidavimo sutartį Nr. LT028402/L dėl AG U9L modelio sunkvežiminio anstato ir priekabos (1 t., b.l. 32-33);

22- Laidavimo sutartį Nr. LT028431/L dėl autovežio Mercedes-Benz Actros 1836 LNRA (1 t., b.l. 34-35).

232006-02-08 UAB Hansa lizingas ir UAB „Autogalantas“ sudarė Pirkimo – pardavimo sutartį Nr. LT028402-31/PPS dėl autovežio Mercedes-Benz Actros 1836 LNRA ir AG U9L modelio sunkvežiminio anstato ir priekabos (1 t., b.l. 36-37).

242006-02-09 UAB Hansa lizingas, UAB „Transodera“ ir UAB „Autogalantas“ sudarė Turto priėmimo-perdavimo aktus, kuriais UAB „Transodera“ perduotas AG U9L modelio sunkvežimiais anstatas ir priekaba, Mercedes-Benz Actros 1836 LNRA (1 t., b.l. 38-39).

252006-06-06 UAB Hansa lizingas ir UAB „Transodera“ sudarė Lizingo sutartį Nr. LT034151 dėl autovežio MB Actros 1836 LNRA (1 t., b.l. 40-45).

262006-06-06 UAB Hansa lizingas ir G. L. sudarė Laidavimo sutartį Nr. LT03415/L dėl autovežio MB Actros 1836 LNRA (1 t. b.l. 46-47).

272006-06-06 UAB Hansa lizingas ir UAB „Autogalantas“ sudarė Pirkimo – pardavimo sutartį Nr. LT034151/PPS dėl autovežio MB Actros 1836 LNRA (1 t., b.l. 48-49).

282006-06 UAB Hansa lizingas UAB „Transodera“ ir UAB „Autogalantas“ sudarė Turto priėmimo-perdavimo aktą dėl autovežio MB Actros 1836 LNRA (1 t., b.l. 50).

292006-07-19 UAB „Hansa lizingas ir UAB „Transodera“ sudarė Lizingo sutartį Nr. 036282 dėl AG U910 AGR modelio antstato ir priekabos (1 t., b.l. 51-56).

302006-07-19 UAB Hansa lizingas ir G. L. sudarė Laidavimo sutartį Nr. LT036282/L dėl AG U910 AGR modelio antstato ir priekabos (1 t., b.l. 57-58).

312006-07-19 UAB Hansa lizingas ir UAB „Autogalantas“ sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. LT036282/PPS dėl AG U910 AGR modelio antstato ir priekabos (1 t., b.l. 59-60).

322006-07-18 UAB Hansa lizingas UAB „Transodera“ ir UAB „Autogalantas“ sudarė Turto priėmimo-perdavimo aktą dėl AG U910 AGR modelio antstato ir priekabos (1 t., b.l. 61-62).

332007-01-04 UAB Hansa lizingas UAB „Transodera“ sudarė:

34- Lizingo sutartį Nr. LT044375-6 dėl krovininio automobilio Mercedes-Benz 1834 (b.l. 62-63);

35- Lizingo sutartį Nr. LT044376 dėl priekabos KASSBOHRER (1 t., b.l. 64-65).

362007-01-04 UAB Hansa lizingas ir G. L. sudarė:

37- Laidavimo sutartį Nr. LT044375/L dėl krovininio automobilio Mercedes-Benz 1834 (1 t., b.l. 70-71);

38-Laidavimo sutartį Nr. LT044376/L dėl priekabos KASSBOHRER (1 t., b.l. 72-73).

392007-01-04 UAB Hansa lizingas ir R. Č. įmonė sudarė Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. LT044375/PPS dėl krovininio automobilio Mercedes-Benz 1834 ir priekabos KASSBOHRER (1 t., b.l. 74-75).

402007-01-04 UAB Hansa lizingas, UAB „Transodera“ ir R. Č. įmonė pasirašė turto priėmimo-perdavimo aktai, kuriais krovininis automobilis Mercedes-Benz 1834 ir priekabos KASSBOHRER perduoti UAB „Transodera“ (1 t., b.l. 76-79).

412007-01-24 UAB Hansa lizingas ir UAB „Transodera“ sudarė Lizingo sutartį Nr. LT0545406 dėl anstato ir priekabos Rolfo C171V (1 t., b.l. 80-85).

422007-01-24 UAB Hansa lizingas ir G. L. sudarė:

43- Laidavimo sutartį Nr. LT045405/L dėl autovežio Mercedes Benz 18 40 (1 t., 86-87);

44- Laidavimo sutartį Nr. LT045406/L dėl anstato ir priekabos Rolfo C171V (1 t., b.l. 88-89).

45UAB Hansa lizingas, B. S. Nutzfahrzeuge ir UAB „Transodera“ sudarė Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. LT045405-6/PPS dėl autovežio Mercedes Benz 18 40, anstato ir priekabos Rolfo C171V (1 t., b.l. 90-94).

462007-01-29 UAB Hansa lizingas ir UAB „Transodera“ sudarė turto priėmimo-perdavimo aktus, kuriais UAB „Transodera“ perduoti autovežis Mercedes Benz 18 40, anstatas ir priekaba Rolfo C171V (1 t., b.l. 94-95).

472007-02-07 UAB Hansa lizingas ir UAB „Transodera“ sudarė:

48- Lizingo sutartį Nr. LT046174-5 dėl krovininio automobilio Daimler Chrysler 1834 (1 t., b.l. 96-97);

49- Lizingo sutartį Nr. LT046175 dėl priekabos KASSBOHRER (1 t., b.l. 98-103).

502007-02-07 UAB Hansa lizingas ir G. L. sudarė:

51- Laidavimo sutartį Nr. LT046174/L dėl krovininio automobilio Daimler Chrysler 1834 (1 t., b.l. 104-105);

52- Laidavimo sutartį Nr. LT046185/L dėl priekabos KASSBOHRER (1 t., b.l. 106-107).

532007-02-07 UAB Hansa lizingas ir R. Č. įmonė sudarė Pirkimo pardavimo sutartį Nr. LT046174-5/PPS dėl krovininio automobilio Daimler Chrysler 1834 (1 t., b.l. 108-109).

542007-02-07 UAB Hansa lizingas, UAB „Transodera“ ir R. Č. įmonė sudarė turto priėmimo-perdavimo aktus, kuriais UAB „Transodera“ perduotas krovininis automobilis Daimler ir Chrysler 1834 ir priekaba KASSBOHRER (1 t., b.l. 110-111).

552007-04-17 UAB Hansa lizingas ir UAB „Transodera“ sudarė Lizingo sutartį Nr. LT050409 dėl automobilio Toyta Land Cruiser (1 t., b.l. 112-117).

562007-04-17 UAB Hansa lizingas ir G. L. sudarė Laidavimo sutartį Nr. LT050409/L dėl automobilio Toyta Land Cruiser (1 t., b.l. 118-119).

572007-04-17 UAB Hansa lizingas ir UAB „Transodera“ sudarė Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. LT050409/PPS dėl automobilio Toyta Land Cruiser (1 t., b.l. 120-121).

582007-04-17 UAB Hansa lizingas, UAB „Transodera“ sudarė turto priėmimo aktą, kuriuo UAB „Transodera“ perduotas automobilis Toyta Land Cruiser (1 t., b.l. 122).

592007-06-04 UAB Hansa lizingas ir UAB „Transodera“ sudarė:

60- Lizingo sutartį Nr. LT053782-84 dėl autovežio Mercedes Benz (1 t., b.l. 123-124);

61- Lizingo sutartį nr. LT053784 dėl priekabos Lohr C2J02JA (1 t., b.l. 125-131).

62UAB Hansa lizingas ir G. L. sudarė:

63- Laidavimo sutartį Nr. LT053782/L dėl autovežio Mercedes Benz (1 t., b.l. 131-132);

64- Laidavimo sutartį Nr. LT053784/L dėl priekabos Lohr C2J02JA (1 t., b.l. 133-134).

65UAB Hansa lizingas, UAB „Transodera“ sudarė Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. LT 053782, LT053784/PPS dėl autovežio Mercedes Benz ir priekabos Lohr C2J02JA (1 t., b.l. 135-136).

66UAB Hansa lizingas ir UAB „Transodera“ sudarė Turto priėmimo-perdavimo aktus, kuriais UAB „Transodera“ perduoti autovežis Mercedes Benz ir priekaba Lohr C2J02JA (1 t., b.l. 138).

672007-08-03 UAB Hansa lizingas ir UAB „Transodera“ sudarė Lizingo sutartį Nr. LT057687 dėl automobilio Fiat Dukato (1 t., b.l. 139-145);

682007-08-03 UAB Hansa lizingas“ ir G. L. sudarė Laidavimo sutartį Nr. LT057687/L dėl automobilio Fiat Dukato (1 t., b.l. 145-146).

692007-08-03 UAB Hansa lizingas“ ir UAB „Transodera“ sudarė Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. LT057687/PPS dėl automobilio Fiat Dukato (1 t., b.l. 147-148).

702007-08-03 UAB Hansa lizingas, UAB „Transodera“ ir UAB „Autobrava“ sudarė turto priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo perdavė UAB „Transodera“ automobilį Fiat Dukato (1 t., b.l. 149).

712008-02-04 UAB Hansa lizingas ir UAB „Transodera“ sudarė Lizingo sutartį Nr. LT068789 dėl autovežio važiuoklės MB Actros (1 t., b.l. 150-155).

722008-02-06 UAB Hansa lizingas ir G. L. sudarė Laidavimo sutartį Nr. LT068789/L dėl autovežio važiuoklės MB Actros (1 t., b.l. 156-157).

732008-02-04 UAB Hansa lizingas ir UAB „Silberauto“ sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. LT068789 dėl autovežio važiuoklės MB Actros (1 t., b.l. 158-159).

742008-02-06 UAB Hansa lizingas, UAB „Transodera“ ir UAB „Silberauto“ sudarė Turto priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo UAB „Transodera“ perdavė autovežio važiuoklę MB Actros (1 t., b.l. 160).

752008-02-04 UAB Hansa lizingas ir UAB „Transodera“ sudarė Lizingo sutartį Nr. LT071535 dėl antstato KASBOHRER METAGO MP-M1 (1 t., b.l. 161-166);

762008-02-04 UAB Hansa lizingas ir G. L. sudarė Laidavimo sutartį Nr. LT071535/L dėl antstato KASBOHRER METAGO MP-M1 (1 t., b.l. 167-168).

772008-03-28 UAB Hansa lizingas, UAB „Transodera“ ir KASSBOHRER CAR CARRIERS ONTRNATIONAL sudarė Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. LT071535/PPS dėl antstato KASBOHRER METAGO MP-M1 (1 t., b.l. 169-171).

782008-03-28 UAB Hansa lizingas, UAB „Transodera“ sudarė turto priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo UAB „Transodera“ perduotas antstatas KASBOHRER METAGO MP-M1 (1 t., b.l. 172).

792008-10-02 „Swedbank lizingas“, UAB kreipėsi į UAN „Transodera“ pretenzija Nr. 01-20-14663 dėl skolos sumokėjimo pagal sudarytas lizingo sutartis (1 t., b.l. 173);

802008-11-04 „Swedbank lizingas“, UAB kreipėsi į UAB „Transodera“ pranešimu Nr. 01-30,-3234 dėl vienašališko sutarčių nutraukimo (1 t., b.l. 174-175);

812010-06-15 „Swedbank“, UAB pateikė G. L. reikalavimą Nr. SL-SR-3972 dėl skolos sumokėjimo (1 t., b.l. 176-178);

822009-01-14 UAB „Baltijos realizacijos centras“ sudarė preliminarią išvadą dėl transporto priemonių vertės (2 t., b.l. 48-75);

832010-04-23 „Swedbank lizingas“, UAB kreipėsi į UAB Transodera“ bei G. L. su Pasiūlymais Nr. 8, Nr. 73, Nr. 733, Nr. 718, Nr. 719, Nr. 714, Nr. 715, Nr. 728 str., Nr. 729, Nr. 730, Nr.731, Nr. 716, Nr. 717 įsigyti Lizingo sutarčių pagrindu perduotą UAB „Transodera“ turtą, sumokant likutinę vertę „Swedbank lizingas“, UAB (2 t., b.l. 76-87).

84LR CK 6.70 straipsnyje nustatytas pavyzdinis prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų sąrašas. Laidavimas yra vienas iš įstatyme numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų (CK 6.70 str. 1 d.). Pagal CK 6.76 straipsnio 1 dalį laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui, kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, laidavusio asmens atsakomybė kreditoriui taip pat yra solidarioji, jei ko kita nenustato laidavimo sutartis (CK 6.6 str. 1 d., CK 6.81 str. 1 ir 3 d.). Laiduotojas atsako tiek pat, kaip ir skolininkas (už palūkanų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą, už netesybų mokėjimą), jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Laidavimo sutartys yra papildomos (akcesorinės) sutartys, kurių paskirtis – užtikrinti prievolių pagal pagrindinę sutartį (šiuo atveju – lizingo sutartis) tinkamą įvykdymą. Jos negali būti sudarytos ir egzistuoti be pagrindinės sutarties.

85Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja praktiką, kad kai laiduotojas ir kreditorius yra susitarę, jog laidavimas galioja iki visiško pagrindinės prievolės įvykdymo, tai CK nustatyti laidavimo pabaigos terminai netaikomi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos mėn. 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2009, 2009 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-229/2009). Tai reiškia, kad laidavimas galioja tol, kol bus įvykdyta visa užtikrinta prievolė. Tokia sutartyje nustatyta laidavimo sąlyga neprieštarauja CK nuostatoms, yra teisėta, todėl, atsižvelgiant į sutarties laisvės ir šalių dispozityvumo principą, sutarties šalims sukuria atitinkamas teises ir pareigas (CK 1.136, 6.3 straipsniai, 6.70 straipsnio 1 dalis, 6.156 straipsnio 4, 5 dalys). Be to, laidavimo galiojimo iki visiško užtikrintos prievolės įvykdymo nustatymas atitinka laidavimo kaip akcesorinės (papildomos, šalutinės ir nuo pagrindinės prievolės priklausančios) prievolės pobūdį. Dėl minėtų aplinkybių atmestinas atsakovo G. L. argumentas, jog laiduotojo atsakomybė yra pasibaigusi, nes ieškovas nutraukė lizingo sutartį ir susigrąžino turtą, todėl laidavimas yra pasibaigęs LR CK 6.89 str. pagrindu.

86Byloje nustatyta, kad 2008-11-17 UAB Hansa lizingas bei atsakovas G. L. sudarė laidavimo sutartis LT023365/L (2005-09-29), LT023387/L (2005-09-29), LT028402/L (2006-02-08), LT028431/L (2006-02-08), LT034151/L (2006-06-06), LT036282/L (2006-07-19), LT044375/L (2007-01-04), LT044376/L (2007-01-04), LT045405/L (2007-01-24), LT045406/L (2007-01-24), LT046174/L (2007-02-07), LT046175/L (2007-02-07), LT050409/L (2007-04-17), LT053782/L (2007-06-04), LT053784/L (2007-06-04). LT057687/L (2007-08-03), LT068798/L (2008-02-04), LT071535/L (2008-02-04), kuriomis laiduotojas įsipareigojo įvykdyti lizingo gavėjo UAB „Transodera“, už kurį laiduojama, neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas prievoles ar jų dalis. Laidavimo sutarčių sąlygos su atsakovu G. L. buvo suderintos ir priimtos, nes tokia jo valia buvo išreikšta, pasirašant tas sutartis ir patvirtinant, kad jis turi teisę sudaryti tokias sutartis, prisiimti bei vykdyti visus jose numatytus įsipareigojimus. Byloje neįrodyta, kad atsakovas G. L. neturėjo galimybių laisva valia apsispręsti dėl sudaromų laidavimo sutarčių sąlygų, įvertinti riziką dėl prisiimamų prievolių apimties bei turinio ir pasinaudoti pasirinkimo teise – sudaryti su ieškovu laidavimo sutartis konkrečiomis atsakomybės sąlygomis, ar jų nesudaryti.

87Kiekvieno lizingo gavėjo esminė pareiga yra mokėti lizingo įmoką. Paprastai (kaip ir šiuo atveju) šią įmoką sudaro dvi dalys: pirma, palūkanos – atlygis lizingo gavėjui už suteiktą finansinę paslaugą, ir, antra, mokėjimas lizingo objekto vertei dengti, t. y. lizingo davėjo išlaidoms įsigyjant lizingo gavėjo pageidautą turtą kompensuoti. Tinkamai įvykdžius šalių sudarytas lizingo sutartis, ieškovas būtų gavęs numatytas palūkanas, taip pat jam būtų padengta turto įsigijimo kaina, o pastarasis pereitų lizingo davėjo nuosavybėn. Nutraukus lizingo sutartis ir ieškovui susigrąžintą lizinguotą turtą pardavus kitiems asmenims mažesne kaina nei neišpirkta (sumokėtomis lizingo įmokomis nepadengta) turto vertė, ieškovas patiria tiesioginius nuostolius, nes jis jau buvo nupirkęs turtą (CK 6.249 str. 1 d.).

88Teismas daro išvadą, kad yra teisinis pagrindas ieškovo patirtus nuostolius priteisti iš atsakovo G. L., kaip laiduotojo, pagal laidavimo sutartis ta apimtimi, už ką šis laidavo. Šią išvadą teismas grindžia:

891) CK 6.574 straipsniu, nustatančiu, kad nutraukus lizingo sutartį, lizingo davėjas turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties dalyką bei išieškoti iš lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, jei lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį;

902) Lizingo sutarčių bendrųjų sąlygų 11.2.2 punktus, pagal kuriuos lizingo davėjui nutraukus sutartį ir lizingo davėjui grąžinti turtą, sumokėti visas iki nutraukimo nesumokėtas sumas, netesybas, palūkanų įmokas pagal įmokų grafiką, apmokėti išlaidas, kurias sukėlė pirmalaikis sutarties nutraukimas bei kompensuoti turto rinkos vertės bei neišpirktos turto vertės skirtumą, atsiradusį dėl turto eksploatacijos arba kitų priežasčių;

913) Lizingo sutarčių bendrųjų sąlygų 11.2.3 punktu, pagal kurį lizingo gavėjas privalo grąžinti lizingo bendrovei turtą bei tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo bendrovę grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu klientas būtų tinkamai įvykdęs sutartį.

924) Laidavimo sutartimis (11 p. ir 13 p.), numatančiomis, kad laiduotojas privalo apmokėti įsiskolinimus, palūkanas, delspinigius ir padengti visas įsiskolinimo mokėjimo sutarties nutraukimo bei kitas lizingo bendrovės išlaidas, susijusias su sutarties vykdymu.

93Atsakovas G. L., kaip laiduotojas, pagal atskiras sutartis privalo ieškovui atlyginti ieškovo patirtus nuostolius. Jo atsakomybė atsiranda dėl to, kad jie yra įsipareigoję įvykdyti lizingo gavėjo UAB „Transodera“, už kurį atsakovas laidavo, neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas prievoles ar jų dalis.

94Nagrinėjamu atveju pagrindinės sutartys yra konkrečios lizingo sutartys, numatančios lizingo gavėjo pareigą, nutraukus lizingo sutartis ir grąžinus lizingo davėjui turtą, atlyginti jam nesumokėtas įmokas ir patirtus nuotolius, šią pareigą privalo vykdyti ir laiduotojas. Teismas pažymi, kad atsakovas G. L. nepareiškė reikalavimų dėl laidavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, todėl laidavimo sutarčių nepripažinus negaliojančiomis, teismas jomis vadovaujasi, priimdamas sprendimą šioje byloje.

95Byloje nėra duomenų, kad ieškovas, vykdydamas turto realizavimą, nepagrįstai padidino realizuojamo turto pardavimo išlaidas. Byloje nėra pateikta įrodymų, kad ieškovo elgesys dėl turto realizavimo neatitiko ekonomiškumo ir sąžiningumo kriterijų, nes atsakovas nepateikė įrodymų, sudarančių teisinį pagrindą mažinti priteistiną skolą ir nuostolius ar atleisti jį nuo civilinės atsakomybės.

96Atsakovas, nurodydamas, jog ieškovas negali reikalauti turto pardavimo kainos ir likusios nesumokėtos įmokų dalies skirtumo, bet gali reikalauti turto rinkos vertės ir neišpirktos turto rinkos vertės bei PVM skirtumo, neįrodė, kad ieškovas neteisingai paskaičiavo nesumokėtas įmokas, nuostolius, kad būtent lizingo objektų pardavimo kaina sandorių sudarymo metu buvo kitokia (1 t., b.l. 179-183; 2 t., b.l. 48-73). Pagal LR CK 6.574 str. kai lizingo sutartis nutraukta, lizingo davėjas turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties dalyką bei išieškoti iš lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį. Minėta norma aptarta ir šalių pasirašytose lizingo sutarčių bendrosiose sąlygose (11.2.3), o lizingo bendrovės patirtų nuostolių skaičiavimo tvarka numatyta 11.10 p. Akivaizdu, jog pagal atsakovo pasiūlytą nuostolių skaičiavimo modelį, ieškovas, išieškodamas nuostolius iš atsakovo, nebūtų grąžintas į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį. Atkreiptinas dėmesys, jog G. L. nepateikė teismui jokių paskaičiavimų, o tik deklaratyviai išdėstė savo poziciją. Teismas pažymi, kad byloje yra duomenys, kad ieškovas nedidino nuostolių sumos: apskaičiuodamas nuostolius, realizavus turtą pagal atskiras lizingo sutartis lizinguoto turto likutinę vertę nurodė be PVM ir realizuoto turto vertę taip pat be PVM. 92 Byloje nėra duomenų, kad ieškovas neteisėtu būdu padidino nuostolių sumas, atsiradusias tarp lizinguojamo turto likutinės vertės ir realizuoto turto vertės. Teismas konstatuoja, kad neturi teisinio pagrindo abejoti ieškovo atliktais paskaičiavimais, todėl jais remiasi (2 t., b.l. 76-87).

97Ta aplinkybė, kad atsakovas, kaip laiduotojas, laidavo tik tam tikram laikui, t.y. kiek galioja pagrindinės (lizingo) sutartys ir ieškovui lizingo sutartis nutraukus, savaime nereiškia, kad laidavimo terminas suėjo, nes atsakovo laidavimas, nutraukiant lizingo sutartis, nesibaigė.

98Atsakovo laidavimo sutartyse (11 p.) numatyta, jog nutraukus lizingo sutartis lizingo gavėjui ją pažeidus, laiduotojas privalo apmokėti lizingo gavėjo įsiskolinimą, likutinę neišpirkto turto vertę ir įvykdyti kitus lizingo gavėjo įsipareigojimus pagal lizingo sutartis.

99Teismas konstatuoja, kad ieškovas bendradarbiavo su atsakovu (2 t., b.l. 74-87, 93-100). Byloje nėra duomenų, įrodančių priežastinį ryšį tarp kreditoriaus veiksmų, nutraukiant lizingo sutartis, ir trečiojo asmens, kaip skolininko, negalėjimo įvykdyti prievoles pagal lizingo sutartis.

100Byloje nėra duomenų, kad atsakovas, kaip laiduotojas, teikė pasiūlymus ieškovui dėl asmenų, pageidaujančių įsigyti lizinguotą turtą. Tai, kad pats laiduotojas nebuvo pakankamai aktyvus ir rūpestingas, neieškodamas asmenų, galinčių įsigyti lizinguotą turtą, sukūrė teisines pasekmes ir pagrindą ieškovui savo nuožiūra realizuoti lizinguotą turtą. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas neteisėtu būdu padidino nuostolių sumas, atsiradusias tarp lizinguojamo turto likutinės vertės ir realizuoto turto vertės.

101Byloje nėra duomenų, kad ieškovas nepagrįstai sumažino realizuojamo turto pardavimo kainą, nes atsakovas nepateikė įrodymų, kad buvo objektyvios galimybės didinti parduodamo turto kainą. Byloje nėra pateikta įrodymų, kad ieškovo elgesys dėl turto realizavimo neatitiko ekonomiškumo ir sąžiningumo kriterijų, nes atsakovas nepateikė įrodymų, sudarančių teisinį pagrindą mažinti priteistinus nuostolius ar atleisti jį nuo civilinės atsakomybės.

102Atsakovas neįrodė, kad ieškovas neteisingai paskaičiavo nesumokėtus mokėjimus ir nuostolių dydį. Teismas daro išvadą, kad ieškovas įrodė aplinkybes, sudarančias teisinį pagrindą priteisti iš atsakovo G. L. 19716 Lt nesumokėtų mokėjimų, 181524,08 Lt dydžio nuostolį dėl turto pardavimo, iš viso 201240,55 Lt.

103Teismas konstatuoja, kad nagrinėjamai bylai teisiškai reikšmingos yra aplinkybės, kad Panevėžio apygardos teismo 2011-08-30 nutartimi (2 t., b.l. 39) buvo patikslintas „Swedbank lizingas“, UAB 1034238,71 Lt kreditorinis reikalavimas Bankrutavusios UAB „Transodera“ bankroto byloje, nes laiduotojo atsakomybės ribas apibrėžia lizingo gavėjo finansinio reikalavimo dydis. Nagrinėjamoje byloje pareikštu ieškiniu prašomas priteisti iš atsakovo skolos ir nuostolių dydis neviršija lizingo gavėjo Bankrutavusios UAB „Transodera“ atžvilgiu nustatyto finansinio reikalavimo dydžio. Pagal CK 6.83 str. laiduotojai, įvykdę prievolę, perima kreditoriaus teises, t. y. įgyja teisę pareikšti skolininkui regresinį reikalavimą, ir atsakovas, atlyginęs ieškovui nuostolius, galės reikšti finansinius reikalavimus Bankrutavusiai UAB „Transodera“.

104Ieškovas pagal LR CK 6.37 str. 2 d. ir CK 6.210 str. 1 d. pareiškė reikalavimus priteisti iš atsakovų ieškovo naudai 5 % dydžio metines palūkanas t.y. procesines palūkanas. Šie ieškovo reikalavimai yra pagrįsti, nes pagrindas priteisti šias palūkanas yra asmeninė skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju, dėl to kreditorius turėjo kreiptis į teismą. Per bylinėjimosi laiką skolininkas naudojosi kreditoriaus lėšomis, gavo iš to naudos, tuo pažeisdamas kreditoriaus interesus ir pagal CK 6.37 str. 2 d. turi mokėti palūkanas, kurios vertinamos kaip minimalūs kreditoriaus nuostoliai. Nagrinėjamu atveju neturi teisinės reikšmės, ar skolininko prievolė grąžinti priteistą sumą atsirado laidavimo, kaip papildomos (šalutinės) prievolės, pagrindu, nes atsakovo G. L., kaip laiduotojo, atsakomybė yra tokia pati kaip ir pagrindinio skolininko, o procesinių palūkanų mokėjimas, kaip civilinė atsakomybė, kyla iš laiduotojo neteisėtų veiksmų – pinigų nesumokėjimo geruoju, esant jo galiojančiai prievolei grąžinti pinigus kreditoriui už kitą asmenį (LR CK 6.1 str. - 6.4 str., 6.6 str. 4 d., 6.70 str. 1 d., 6.76 str., 6.81 str., 6.189 str. 1 d., 6.193 str., 6.200 str. 1 d., 6.574 str., 6.245 str. 3 d., 6.256 str. 2 d., CPK 7 str., 8 str., 12 str., 177 str. -179 str., 185 str.).

105Dėl laikinųjų apsaugos priemonių, žyminio mokesčio ir bylinėjimosi išlaidų

1062011-12-21 nutartimi (1 t., b.l. 194-195) pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (LR CPK 150 str. 3 d.).

107Iš atsakovo priteistina: ieškovo „Swedbank lizingas“, UAB naudai – jo sumokėtas 5025 Lt žyminis mokestis (b.l. 7); valstybės naudai – 48,30 Lt procesinių dokumentų įteikimo (1 t., b.l. 1, 2 t., b.l. 1) išlaidų (CPK 79 str., 93 str., 96 str.).

108Dėl taikos sutarties sudarymo galimybių

109Teismas išaiškina, kad pagal CPK 87 str. 2 d, 140 str. 4 d. per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia, grąžinant 75 % žyminio mokesčio. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese LR CPK 595 straipsnio tvarka.

110Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str., 270 str.,

Nutarė

111Patenkinti ieškinį visiškai.

112Priteisti iš atsakovo G. L. (a. k. ( - ) 19716,47 Lt nesumokėtų mokėjimų, 181524,08 Lt dydžio nuostolį dėl turto pardavimo, 5 % metinių palūkanų už priteistą 201240,55 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2011 m. gruodžio 21 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 5025 Lt žyminio mokesčio ieškovo „Swedbank lizingas“, UAB (j. a. k. 111568069) naudai.

113Priteisti iš atsakovo G. L. 48,30 Lt bylinėjimosi išlaidų dėl procesinių dokumentų įteikimo valstybės naudai.

114Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, sekretoriaujant Ingai... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovas pateikė ieškinį, prašydamas priteisti 19716,47 Lt nesumokėtų... 4. Atsakovas G. L. pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas taikyti... 5. Trečiasis asmuo BUAB „Transodera“ pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. Lizingo (finansinės nuomos) sutartimi lizingo davėjas įsipareigoja įgyti... 8. Byloje nustatytos reikšmingos ginčui išspręsti aplinkybės... 9. 2005-09-29 UAB „UAB „Transodera“ ir UAB Hansa lizingas (dabar „Swedbank... 10. - Lizingo sutartį Nr. LT0233365 dėl autovežio Mercedes-Benz Actros 1836 LNTA... 11. - Lizingo sutartį Nr. LT023387 dėl AG U9L modelio sunkvežiminio anstato ir... 12. 2005-09-28 UAB Hansa lizingas (dabar „Swedbank lizingas“, UAB) ir G. L.... 13. - Laidavimo sutartį Nr. LT023365/L dėl autovežio Mercedes-Benz Actros 1836... 14. - Laidavimo sutartį Nr. LT023387/L dėl AG U9L modelio sunkvežiminio anstato... 15. 2005-09-29 UAB Hansa lizingas ir UAB „Autogalantas“ sudarė Pirkimo –... 16. 2005-10-04 UAB Hansa lizingas, UAB „Transodera“ ir UAB „Autogalantas“... 17. 2006-02-08 UAB „Hansa lizingas ir UAB „Transodera“ sudarė:... 18. - Lizingo sutartį Nr. LT028402 dėl AG U9L modelio sunkvežiminio anstato su... 19. - Lizingo sutartį Nr. LT028431 dėl autovežio Mercedes-Benz Actros 1836 LNRA... 20. 2006-02-08 UAB Hansa lizingas ir G. L. sudarė:... 21. - Laidavimo sutartį Nr. LT028402/L dėl AG U9L modelio sunkvežiminio anstato... 22. - Laidavimo sutartį Nr. LT028431/L dėl autovežio Mercedes-Benz Actros 1836... 23. 2006-02-08 UAB Hansa lizingas ir UAB „Autogalantas“ sudarė Pirkimo –... 24. 2006-02-09 UAB Hansa lizingas, UAB „Transodera“ ir UAB „Autogalantas“... 25. 2006-06-06 UAB Hansa lizingas ir UAB „Transodera“ sudarė Lizingo sutartį... 26. 2006-06-06 UAB Hansa lizingas ir G. L. sudarė Laidavimo sutartį Nr. LT03415/L... 27. 2006-06-06 UAB Hansa lizingas ir UAB „Autogalantas“ sudarė Pirkimo –... 28. 2006-06 UAB Hansa lizingas UAB „Transodera“ ir UAB „Autogalantas“... 29. 2006-07-19 UAB „Hansa lizingas ir UAB „Transodera“ sudarė Lizingo... 30. 2006-07-19 UAB Hansa lizingas ir G. L. sudarė Laidavimo sutartį Nr.... 31. 2006-07-19 UAB Hansa lizingas ir UAB „Autogalantas“ sudarė... 32. 2006-07-18 UAB Hansa lizingas UAB „Transodera“ ir UAB „Autogalantas“... 33. 2007-01-04 UAB Hansa lizingas UAB „Transodera“ sudarė:... 34. - Lizingo sutartį Nr. LT044375-6 dėl krovininio automobilio Mercedes-Benz... 35. - Lizingo sutartį Nr. LT044376 dėl priekabos KASSBOHRER (1 t., b.l. 64-65).... 36. 2007-01-04 UAB Hansa lizingas ir G. L. sudarė:... 37. - Laidavimo sutartį Nr. LT044375/L dėl krovininio automobilio Mercedes-Benz... 38. -Laidavimo sutartį Nr. LT044376/L dėl priekabos KASSBOHRER (1 t., b.l.... 39. 2007-01-04 UAB Hansa lizingas ir R. Č. įmonė sudarė Pirkimo-pardavimo... 40. 2007-01-04 UAB Hansa lizingas, UAB „Transodera“ ir R. Č. įmonė... 41. 2007-01-24 UAB Hansa lizingas ir UAB „Transodera“ sudarė Lizingo sutartį... 42. 2007-01-24 UAB Hansa lizingas ir G. L. sudarė:... 43. - Laidavimo sutartį Nr. LT045405/L dėl autovežio Mercedes Benz 18 40 (1 t.,... 44. - Laidavimo sutartį Nr. LT045406/L dėl anstato ir priekabos Rolfo C171V (1... 45. UAB Hansa lizingas, B. S. Nutzfahrzeuge ir UAB „Transodera“ sudarė... 46. 2007-01-29 UAB Hansa lizingas ir UAB „Transodera“ sudarė turto... 47. 2007-02-07 UAB Hansa lizingas ir UAB „Transodera“ sudarė:... 48. - Lizingo sutartį Nr. LT046174-5 dėl krovininio automobilio Daimler Chrysler... 49. - Lizingo sutartį Nr. LT046175 dėl priekabos KASSBOHRER (1 t., b.l. 98-103).... 50. 2007-02-07 UAB Hansa lizingas ir G. L. sudarė:... 51. - Laidavimo sutartį Nr. LT046174/L dėl krovininio automobilio Daimler... 52. - Laidavimo sutartį Nr. LT046185/L dėl priekabos KASSBOHRER (1 t., b.l.... 53. 2007-02-07 UAB Hansa lizingas ir R. Č. įmonė sudarė Pirkimo pardavimo... 54. 2007-02-07 UAB Hansa lizingas, UAB „Transodera“ ir R. Č. įmonė sudarė... 55. 2007-04-17 UAB Hansa lizingas ir UAB „Transodera“ sudarė Lizingo sutartį... 56. 2007-04-17 UAB Hansa lizingas ir G. L. sudarė Laidavimo sutartį Nr.... 57. 2007-04-17 UAB Hansa lizingas ir UAB „Transodera“ sudarė Pirkimo-pardavimo... 58. 2007-04-17 UAB Hansa lizingas, UAB „Transodera“ sudarė turto priėmimo... 59. 2007-06-04 UAB Hansa lizingas ir UAB „Transodera“ sudarė:... 60. - Lizingo sutartį Nr. LT053782-84 dėl autovežio Mercedes Benz (1 t., b.l.... 61. - Lizingo sutartį nr. LT053784 dėl priekabos Lohr C2J02JA (1 t., b.l.... 62. UAB Hansa lizingas ir G. L. sudarė:... 63. - Laidavimo sutartį Nr. LT053782/L dėl autovežio Mercedes Benz (1 t., b.l.... 64. - Laidavimo sutartį Nr. LT053784/L dėl priekabos Lohr C2J02JA (1 t., b.l.... 65. UAB Hansa lizingas, UAB „Transodera“ sudarė Pirkimo-pardavimo sutartį Nr.... 66. UAB Hansa lizingas ir UAB „Transodera“ sudarė Turto priėmimo-perdavimo... 67. 2007-08-03 UAB Hansa lizingas ir UAB „Transodera“ sudarė Lizingo sutartį... 68. 2007-08-03 UAB Hansa lizingas“ ir G. L. sudarė Laidavimo sutartį Nr.... 69. 2007-08-03 UAB Hansa lizingas“ ir UAB „Transodera“ sudarė... 70. 2007-08-03 UAB Hansa lizingas, UAB „Transodera“ ir UAB „Autobrava“... 71. 2008-02-04 UAB Hansa lizingas ir UAB „Transodera“ sudarė Lizingo sutartį... 72. 2008-02-06 UAB Hansa lizingas ir G. L. sudarė Laidavimo sutartį Nr.... 73. 2008-02-04 UAB Hansa lizingas ir UAB „Silberauto“ sudarė pirkimo-pardavimo... 74. 2008-02-06 UAB Hansa lizingas, UAB „Transodera“ ir UAB „Silberauto“... 75. 2008-02-04 UAB Hansa lizingas ir UAB „Transodera“ sudarė Lizingo sutartį... 76. 2008-02-04 UAB Hansa lizingas ir G. L. sudarė Laidavimo sutartį Nr.... 77. 2008-03-28 UAB Hansa lizingas, UAB „Transodera“ ir KASSBOHRER CAR CARRIERS... 78. 2008-03-28 UAB Hansa lizingas, UAB „Transodera“ sudarė turto... 79. 2008-10-02 „Swedbank lizingas“, UAB kreipėsi į UAN „Transodera“... 80. 2008-11-04 „Swedbank lizingas“, UAB kreipėsi į UAB „Transodera“... 81. 2010-06-15 „Swedbank“, UAB pateikė G. L. reikalavimą Nr. SL-SR-3972 dėl... 82. 2009-01-14 UAB „Baltijos realizacijos centras“ sudarė preliminarią... 83. 2010-04-23 „Swedbank lizingas“, UAB kreipėsi į UAB Transodera“ bei G.... 84. LR CK 6.70 straipsnyje nustatytas pavyzdinis prievolių įvykdymo užtikrinimo... 85. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja praktiką, kad kai laiduotojas ir... 86. Byloje nustatyta, kad 2008-11-17 UAB Hansa lizingas bei atsakovas G. L. sudarė... 87. Kiekvieno lizingo gavėjo esminė pareiga yra mokėti lizingo įmoką.... 88. Teismas daro išvadą, kad yra teisinis pagrindas ieškovo patirtus nuostolius... 89. 1) CK 6.574 straipsniu, nustatančiu, kad nutraukus lizingo sutartį, lizingo... 90. 2) Lizingo sutarčių bendrųjų sąlygų 11.2.2 punktus, pagal kuriuos lizingo... 91. 3) Lizingo sutarčių bendrųjų sąlygų 11.2.3 punktu, pagal kurį lizingo... 92. 4) Laidavimo sutartimis (11 p. ir 13 p.), numatančiomis, kad laiduotojas... 93. Atsakovas G. L., kaip laiduotojas, pagal atskiras sutartis privalo ieškovui... 94. Nagrinėjamu atveju pagrindinės sutartys yra konkrečios lizingo sutartys,... 95. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas, vykdydamas turto realizavimą,... 96. Atsakovas, nurodydamas, jog ieškovas negali reikalauti turto pardavimo kainos... 97. Ta aplinkybė, kad atsakovas, kaip laiduotojas, laidavo tik tam tikram laikui,... 98. Atsakovo laidavimo sutartyse (11 p.) numatyta, jog nutraukus lizingo sutartis... 99. Teismas konstatuoja, kad ieškovas bendradarbiavo su atsakovu (2 t., b.l.... 100. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas, kaip laiduotojas, teikė pasiūlymus... 101. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas nepagrįstai sumažino realizuojamo turto... 102. Atsakovas neįrodė, kad ieškovas neteisingai paskaičiavo nesumokėtus... 103. Teismas konstatuoja, kad nagrinėjamai bylai teisiškai reikšmingos yra... 104. Ieškovas pagal LR CK 6.37 str. 2 d. ir CK 6.210 str. 1 d. pareiškė... 105. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių, žyminio mokesčio ir bylinėjimosi... 106. 2011-12-21 nutartimi (1 t., b.l. 194-195) pritaikytos laikinosios apsaugos... 107. Iš atsakovo priteistina: ieškovo „Swedbank lizingas“, UAB naudai – jo... 108. Dėl taikos sutarties sudarymo galimybių... 109. Teismas išaiškina, kad pagal CPK 87 str. 2 d, 140 str. 4 d. per 30 dienų nuo... 110. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str., 270 str.,... 111. Patenkinti ieškinį visiškai.... 112. Priteisti iš atsakovo G. L. (a. k. ( - ) 19716,47 Lt nesumokėtų mokėjimų,... 113. Priteisti iš atsakovo G. L. 48,30 Lt bylinėjimosi išlaidų dėl procesinių... 114. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas...