Byla 2-1108/2009
Dėl Panevėžio apygardos teismo 2009 m. gegužės 21 d. nutarties dalies, kuria patvirtintas UAB ,,Hertransus“ finansinis reikalavimas, UAB ,,Eukoba“ bankroto byloje Nr. B2-326-544/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens UAB ,,Hertransus“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2009 m. gegužės 21 d. nutarties dalies, kuria patvirtintas UAB ,,Hertransus“ finansinis reikalavimas, UAB ,,Eukoba“ bankroto byloje Nr. B2-326-544/2009.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Panevėžio apygardos teismo 2009 m. kovo 10 d. nutartimi UAB „Eukoba“ iškelta bankroto byla, paskirtas administratorius, išspręsti kiti su bankroto bylos iškėlimu susiję klausimai.

4Administratorius pateikė teismui patvirtinti kreditorių sąrašą ir kreditorių finansinius reikalavimus.

5Panevėžio apygardos teismas 2009 m. gegužės 21 d. nutartimi patvirtino bankrutuojančios UAB ,,Eukoba“ kreditorių sąrašą ir kreditorių finansinius reikalavimus, tarp jų kreditoriaus UAB ,,Hertransus“ 7 200 Lt finansinį reikalavimą. Teismas pripažino pagrįstai administratorius argumentus, kad, iškėlus bankroto bylą UAB „Eukoba“, užskaita yra negalima, tai pažeis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nuostatas ir kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę, numatytą ĮBĮ 35 straipsnyje. Teismas pažymėjo, kad bendrovė „Hertransus“ skolinga bendrovei „Eukoba“ 4 278,03 Lt, o bendrovė „Eukoba“ bendrovei „Hertransus“ 7 200,03 Lt. Kadangi užskaita yra negalima, teismas sprendė, jog administratorius pagrįstai prašo minėtą bendrovę įtraukti į bankrutuojančios UAB „Eukoba“ kreditorių sąrašą su 7 200,03 Lt finansiniu reikalavimu.

6Trečiasis asmuo UAB ,,Hertransus“ atskiruoju skundu prašo patvirtinti patikslintą 2 922 Lt kreditoriaus UAB ,,Hertransus“ finansinį reikalavimą. Nurodo, kad 2009 m. kovo 17 d. UAB ,,Hertransus“ bendrovei ,,Eukoba“ pateikė skolų suderinimo aktus, 2009 m. kovo 19 d., gavusi šiuos aktus, pasirašytus UAB ,,Eukoba“, įvykdė tarpusavio skolų užskaitą ir iš karto apie tai informavo UAB ,,Eukoba“. UAB ,,Hertransus“ 2009 m. kovo 30 d. gavo bankroto administratoriaus raštą, kuriuo pranešta apie bankroto bylos iškėlimą UAB ,,Eukoba“ ir pirmąjį kreditorių susirinkimą. Remdamasi 2009 m. kovo 20 d. (nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos) apskaitos duomenimis, UAB ,,Hertransus“ pateikė bankroto administratoriui 2 922 Lt finansinį reikalavimą. Nurodo, kad pagal ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktą, vykdyti visas finansines prievoles, taip pat ir tarpusavio įskaitymus, draudžiama nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, šiuo atveju nuo 2009 m. kovo 20 d., todėl tiek administratorius, tiek teismas, tvirtindamas finansinius reikalavimus, neteisingai nurodė, kad užskaita negalima. Pagal CK 6.130 straipsnio 1 dalį, 6.131 straipsnio 1 ir 2 dalis gali būti įskaitomi priešpriešiniai vienarūšiai reikalavimai (šiuo atveju – piniginiai), tam užtenka vienos prievolės šalies pareiškimo, pranešant apie tai kitai šaliai. Visas šias sąlygas UAB ,,Hertransus“ įvykdė iki 2009 m. kovo 20 d.

7Atsakovo BUAB ,,Eukoba“ administratorius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad pagal CK 6.131 straipsnio 1 ir 2 dalis įskaitymui pakanka vienos šalies pareiškimo, įskaitoma pranešant apie tai kitai prievolės šaliai, tačiau UAB ,,Hertransus“ apie įskaitymą tinkamai pranešė tik 2009 m. balandžio 17 d. raštu Nr. 0041, t. y. praėjus beveik mėnesiui po nutarties iškelti bankroto bylą UAB ,,Eukoba“ įsiteisėjimo dienos. UAB ,,Hertransus“ tinkamai neatliko įskaitymo pagal CK 6.131 straipsnio 4 dalį, kuriame nustatyta, kad jeigu įskaitymas nepadengia viso reikalavimo arba skolos dokumentas reikalingas kreditoriui kitoms teisėms įgyvendinti, tai kreditorius turi teisę pasilikti skolos dokumentą su įrašu apie įskaitymą, tačiau privalo apie įskaitymą raštu pranešti skolininkui. Tuo tarpu UAB ,,Hertransus“, turėdama 2009 m. kovo 17 d. aktą Nr. 11 dėl skolų suderinimo, to nepadarė. Administratorius nurodo, kad apeliantas praleido terminą atskirajam skundui paduoti.

8Atskirasis skundas tenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal trečiojo asmens atskirąjį skundą, konstatuoja, kad pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

10Apeliantas ginčija pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria patvirtinti bankrutuojančios UAB ,,Eukoba“ kreditorių sąrašas bei kreditorių finansiniai reikalavimai, dalį, kuria patvirtintas 7200,03 Lt UAB ,,Hertransus“ finansinis reikalavimas bankrutuojančiai įmonei. Teismas, patvirtindamas UAB ,,Hertransus“ finansinį reikalavimą, pritarė bankrutuojančios įmonės administratoriui, kuris ginčijo UAB ,,Hertransus“ CK 6.130-6.131 straipsnių pagrindu atliktą įskaitymą.

11Bylos duomenimis, bendrovė „Hertransus“ buvo skolinga bendrovei „Eukoba“ 4 278,03 Lt, o bendrovė „Eukoba“ bendrovei „Hertransus“ – 7 200,03 Lt. UAB ,,Hertransus“ 2009 m. kovo 17 d. bendrovei ,,Eukoba“ pateikė skolų suderinimo aktus Nr. 10 ir 11 (b. l. 88, 89), 2009 m. kovo 19 d., gavusi šiuos aktus, pasirašytus UAB ,,Eukoba“, įvykdė tarpusavio skolų įskaitymą ir raštu Nr. 0032 (b. l. 90) informavo UAB ,,Eukoba“ apie atliktą įskaitymą. Panevėžio apygardos teismo 2009 m. kovo 10 d. nutartis, kuria UAB „Eukoba“ iškelta bankroto byla, įsiteisėjo 2009 m. kovo 20 d.

12Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktą, vykdyti visas finansines prievoles, taip pat ir tarpusavio įskaitymus, draudžiama nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. ĮBĮ 16 straipsnyje nustatyta, kad nuo bankroto bylos iškėlimo dienos laikoma, kad visi bankrutuojančios įmonės skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas minėtą įstatymo normą, yra nurodęs, kad Įmonių bankroto įstatymo nuostata dėl skolų mokėjimo terminų suėjimo turi būti aiškinama sistemiškai su kitomis šio įstatymo nuostatomis dėl teismo nutarties įsiteisėjimo teisinių padarinių ir ekonominių pasekmių – pagrindo ir momento įmonės skoloms fiksuoti. Iš to darytina išvada, kad pagal ĮBĮ 16 straipsnį visi bankrutuojančios įmonės skolų mokėjimo terminai laikomi pasibaigusiais nuo bankroto bylos iškėlimo dienos, kuri suprantama kaip nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo diena (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2008). Kaip minėta, nutartis, kuria UAB ,,Eukoba“ iškelta bankroto byla, įsiteisėjo 2009 m. kovo 20 d., tuo tarpu administratoriaus ginčijamas UAB ,,Hertransus“ ir UAB ,,Eukoba“ skolų įskaitymas buvo atliktas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

13Atmestinas bankrutuojančios įmonės administratoriaus argumentas, kad UAB ,,Hertransus“ netinkamai atliko įskaitymą, nes apie jį pranešė tik 2009 m. balandžio 17 d. raštu Nr. 0041, t. y. praėjus beveik mėnesiui po nutarties iškelti bankroto bylą UAB ,,Eukoba“ įsiteisėjimo dienos. Tačiau byloje yra paties administratoriaus teismui pateikti duomenys apie atliktą įskaitymą (b. l. 86-90). Iš UAB ,,Hertransus“ 2009 m. kovo 19 d. rašto Nr. 0032 (b. l. 90), adresuoto UAB ,,Eukoba“, ant kurio yra fakso žyma, jog jis bendrovėje ,,Eukoba“ gautas 2009 m. kovo 19 d., galima spręsti, kad UAB ,,Hertransus“ apie atliktą skolų įskaitymą UAB ,,Eukoba“ pranešė 2009 m. kovo 19 d. – iki Panevėžio apygardos teismo 2009 m. kovo 10 d. nutarties įsiteisėjimo, t. y. iki 2009 m. kovo 20 d. Teisėjų kolegija taip pat atmeta administratoriaus argumentą, kad UAB ,,Hertransus“ praleido terminą atskirajam skundui paduoti. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad kreditorius UAB ,,Hertransus“ iš administratoriaus nutartį, kuria patvirtintas bankrutuojančios UAB ,,Eukoba“ kreditorių sąrašas ir kreditorių finansiniai reikalavimai, gavo 2009 m. liepos 13 d. (b. l. 104)., o atskirąjį skundą UAB ,,Hertransus“ teismui pateikė 2009 m. liepos 23 d. (b. l. 96). Ant voko, kuriame siųstas atskirasis skundas, nėra išsiuntimo datos žymos, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad terminas atskirajam skundui paduoti suėjo 2009 m. liepos 20 d., trijų dienų laikotarpis (nuo 2009 m. liepos 20 d. – termino atskirajam skundui paduoti iki liepos 23 d. – atskirojo skundo gavimo teisme dienos) pripažintinas kaip realus pašto korespondencijos pristatymo iš UAB ,,Hertransus“ buveinės vietos, esančios Marijampolės savivaldybėje, į Panevėžio miestą laikotarpis.

14Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad Panevėžio apygardos teismo 2009 m. gegužės 21 d. nutarties dalis, kuria patvirtintas kreditoriaus UAB ,,Hertransus“ 7 200,03 Lt finansinis reikalavimas, keistina, patvirtinant kreditoriaus UAB ,,Hertransus“ 2 922 Lt finansinį reikalavimą.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

16Panevėžio apygardos teismo 2009 m. gegužės 21 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas kreditoriaus UAB ,,Hertransus“ 7 200,03 Lt finansinis reikalavimas, pakeisti, patvirtinant kreditoriaus UAB ,,Hertransus“ 2 922 Lt finansinį reikalavimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai