Byla e2-25542-430/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui S. K. dėl skolos priteisimo.

2Teismas.

Nustatė

3Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 580,37 Eur skolos, 716,24 Eur palūkanų, 105,34 Eur delspinigių, 15,90 Eur palūkanų delspinigių, 5 procentus metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 24 proc. sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos (580,37 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodo, kad 2010 m. lapkričio 5 d. AB „Swedbank“ ir atsakovas sudarė Kreditinės lanksčių įmokų kortelės sutartį Nr. ( - ), pagal kurią AB „Swedbank“ atsakovui suteikė sutartyje nurodyto dydžio kreditą, atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius, kitas sutartyje numatytas sumas. Atsakovas sutartį vykdė netinkamai, todėl AB „Swedbank“ sutartį nutraukė. 2013 m. vasario 22 d. AB „Swedbank“ ir UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią AB „Swedbank“ perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu pagal minėtą sutartį. Ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal sutartį, tačiau atsakovas reikalavimo nėra įvykdęs.

5Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti asmeniškai, teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2009-04-01 AB „Swedbank“ ir atsakovas sudarė Kreditinės lanksčių įmokų kortelės sutartį Nr. ( - ), pagal kurią AB „Swedbank“ atsakovui buvo suteiktas 2000,00 Lt kredito limitas (e.b.l. 12-13). Atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti, mokėti palūkanas ir delspinigius bei kitas numatytas sumas AB „Swedbank“ naudai, tačiau atsakovas savo prievolės nevykdė. 2013 m. vasario 22 d. AB „Swedbank“ ir UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią AB „Swedbank“ perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu pagal minėtą sutartį (e.b.l. 21-26). Ieškovas 2013 m. kovo 7 d. raštu pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo vykdyti įsipareigojimus, tačiau atsakovas jų nevykdė (e.b.l. 16). Iš 2017 m. gegužės 10 d. delspinigių paskaičiavimo akto nustatyta, kad ieškovas už 180 dienų paskaičiavo 105,34 Eur delspinigių (e.b.l. 7). Iš byloje esančio palūkanų paskaičiavimo 2017 m. gegužės 10 d. akto nustatyta, kad atsakovui paskaičiuota 716,24 Eur palūkanų (122,33 eur pagal reikalavimo perleidimą ir 593,91 Eur už laikotarpį nuo 2013 m. vasario 25 d. iki 2017 m. gegužės 10 d. (e.b.l. 8). Iš palūkanų delspinigių paskaičiavimo akto nustatyta, kad atsakovui priskaičiuota 15,90 Eur delspinigių už palūkanas pagal Reikalavimo perleidimo sutartį (e.b.l. 9). Atsakovas ieškovo nurodytų aplinkybių dėl ieškinio pagrįstumo, prašomų priteisti pinigų sumų dydžio neginčijo, byloje nėra duomenų, kad su ieškovu būtų atsiskaityta (CPK 178 straipsnis).

9Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. CK 6.213 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Remiantis CK 6.873 straipsnio 1 dalimi ir 6.874 straipsnio 1 dalies nuostatomis, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. CK 6.881 straipsnio 1 dalis, apibrėžianti kreditavimo sutarties sampratą, numato, jog kredito gavėjas įsipareigoja ne tik grąžinti kredito davėjui suteiktas pinigines lėšas (kreditą), bet ir mokėti palūkanas. Duomenų apie tai, kad atsakovas būtų sumokėjusi ieškovui susidariusį įsiskolinimą, byloje nėra. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistina 580,37 Eur negrąžinto kredito suma pagal 2010 m. lapkričio 5 d. Kreditinės lanksčių įmokų kortelės sutartį Nr. ( - ).

10Atsakovas sutartimi taip pat įsipareigojo mokėti palūkanas. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 716,00 Eur palūkanas, kurias sudaro Reikalavimo perleidimo sutartimi pirminio kreditoriaus ieškovui perleistos 122,33 Eur palūkanos bei 593,91 Eur palūkanos, paskaičiuotos nuo už laikotarpį nuo 2013 m. vasario 25 d. iki 2017 m. gegužės 10 d., taikant 24 procentų dydžio palūkanų normą. Šis ieškovo reikalavimas dėl jų priteisimo yra tenkintinas, priteisiant iš atsakovo 716,00 Eur palūkanas.

11CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Vadovaujantis CK 6.72 straipsniu, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Pagal 2010 m. lapkričio 5 d. Kreditinės lanksčių įmokų kortelės sutartį Nr. ( - ) atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius nuo sumos, kurios mokėjimo terminas praleistas. Ieškovo paskaičiavimu pagal sutartį delspinigiai sudaro 105,34 Eur, o delspinigiai už palūkanas 15,90 Eur. CK 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Iš bylos medžiagos matyti, kad tarp atsakovo ir pradinio kreditoriaus AB „Swedbank“ buvo sudaryta vartojimo sutartis. Kadangi reikalavimas kildinamas iš vartojimo sutarties, teismas ex officio imasi vartotojo, kaip silpnesniosios sandorio šalies, interesų pažeidimo apsaugos. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo, įsigaliojusio 2011-11-17, 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, jog pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Pažymėtina, jog, nors pradinis kreditorius su atsakovu vartojimo kredito sutartį sudarė dar prieš minėto įstatymo įsigaliojimą, tačiau Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje numatytas maksimalus delspinigių už pradelstus mokėjimus dydis – 0,05 procento už kiekvieną pradelstą dieną, vertintinas kaip orientacinis, bylojantis apie įstatymų leidėjo valią riboti kompensuojamųjų palūkanų ir delspinigių dydį sandorių sudarytų su vartotojais atvejais (Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-351-302/2014). Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovas sutartinės prievolės tinkamai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovui nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovo sąskaita, todėl atsakovo paskaičiuotos netesybos mažintinos iki 0,05 procento dydžio, tai sudaro 52,23 Eur delspinigių pagal 2010 m. lapkričio 5 d. Kreditinės lanksčių įmokų kortelės sutartį Nr. ( - ). Toks dydis laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius dėl termino atsiskaityti praleidimo, įvertinus pagrindinės skolos sumą, o likusioje delspinigių dalyje ieškovo reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.73 str. 2 d.). Pažymėtina, jog pagal reikalavimo perleidimą palūkanų netesybos paskaičiuotos 0,05 procento dydžio.

12CK 6.872 straipsnio 1 dalis nustato, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Pagal 2010 m. lapkričio 5 d. Kreditinės lanksčių įmokų kortelės sutartį Nr. ( - ) atsakovas įsipareigojo mokėti 24 proc. dydžio metines palūkanas. Šis ieškovo reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 24,00 proc. dydžio sutartinės palūkanos nuo pagrindinės skolos sumos (580,37 Eur) pagal 2010 m. lapkričio 5 d. Kreditinės lanksčių įmokų kortelės sutartį Nr. ( - ), skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. gegužės 12 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2017 m. gegužės 12 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

14Patenkinta ieškinio dalis sudaro 96,25 procentus. Ieškovas patyrė 32,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (žyminis mokestis). Proporcingai patenkintai reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 30,80 Eur bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

15Kadangi iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (0,54 Eur), yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 (nauja redakcija nuo 2014-01-01) nustatyta minimali 3,00 Eur suma, todėl nepriteisiamos.

16Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsniu, 285-288 straipsniais,

Nutarė

17Ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti ieškovo UAB „GELVORA“, juridinio asmens kodas 125164834, naudai iš atsakovo S. K., a.k. ( - ) 580,37 Eur (penki šimtai aštuoniasdešimt Eur 37 ct) skolos, 716,24 Eur (septynis šimtus šešiolika Eur 24 ct) palūkanų, 52,23 Eur (penkiasdešimt du Eur 23 ct) delspinigių, 15,90 Eur (penkiolika Eur 90 ct) delspinigių už palūkanas, 24,00 procentų dydžio metines palūkanas už negrąžintą 580,37 Eur kredito sumą, skaičiuojant nuo 2017 m. gegužės 12 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (1165,04 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. gegužės 12 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 30,80 Eur (trisdešimt Eur 80 ct) bylinėjimosi išlaidų.

19Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

20Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

21Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

22Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė, rašytinio... 2. Teismas.... 3. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 580,37 Eur skolos, 716,24 Eur... 4. Ieškovas nurodo, kad 2010 m. lapkričio 5 d. AB „Swedbank“ ir atsakovas... 5. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti asmeniškai, teismo nustatytu terminu... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2009-04-01 AB „Swedbank“ ir atsakovas... 9. Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės... 10. Atsakovas sutartimi taip pat įsipareigojo mokėti palūkanas. Ieškovas prašo... 11. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų,... 12. CK 6.872 straipsnio 1 dalis nustato, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos... 13. CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 14. Patenkinta ieškinio dalis sudaro 96,25 procentus. Ieškovas patyrė 32,00 Eur... 15. Kadangi iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių... 16. Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsniu, 285-288 straipsniais,... 17. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti ieškovo UAB „GELVORA“, juridinio asmens kodas 125164834, naudai... 19. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo... 21. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 22. Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos...