Byla 2A-351-302/2014
Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija susidedanti iš Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Ritos Kisielienės ir Almos Urbanavičienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 3 d. sprendimo už akių civilinėje byloje pagal ieškovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą ieškinį atsakovei L. J. dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovės L. J. 2 000 Lt skolą, 797,65 Lt palūkanų, 2 483,24 Lt delspinigių, 27,63 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų kortelės administravimo mokesčių ir 11 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad 2008-06-25 ieškovas ir atsakovė sudarė Kredito limito su pastovaus dydžio mokėjimais sutartį, pagal kurią ieškovas atsakovei suteikė 2 000 Lt kreditą. Vadovaujantis Sutarties specialiaja dalimi atsakovė įsipareigojo grąžinti suteiktą kreditą lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį mokėdama po 92 Lt. Kredito grąžinimo terminas 24 mėn. Atsakovė savo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdė, negrąžino 2 000 Lt kredito, taip pat nėra sumokėjusi Sutarties specialiojoje dalyje nurodytų 9,9 proc. metinių palūkanų. Sutarties bendrosios dalies 10 p. įtvirtinta, jog atsakovei laiku nesumokėjus bet kokių pagal Sutartį mokėtinų sumų ieškovui, atsakovė įsipareigoja mokėti 30 proc. dydžio delspinigių nuo sumos, kurios mokėjimo terminas yra praleistas.

4Atsakovė L. J. atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Trakų rajono apylinkės teismas 2013 m. sausio 3 d. sprendimu už akių ieškinį patenkino iš dalies: pripažino negaliojančiu Danske Bank A/S ir L. J. 2008-06-25 Kredito limito su pastovaus dydžio mokėjimais sutarties Nr. NOVATUR-5220 10 punktą ta apimtimi, kuria nustatoma, kad kredito gavėjui laiku nesumokėjus mėnesio įmokos, jis ieškovui moka 30 metinių procentų delspinigius, kurie skaičiuojami nuo laiku nesumokėto mėnesio įmokos už kiekvieną pradelstą dieną; priteisė ieškovui iš atsakovės 2 000 Lt skolą, 797,65 Lt palūkanas, 1 510,64 Lt delspinigius ir 11 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2012-10-03, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 717,08 Lt bylinėjimosi išlaidas; kitoje dalyje ieškinį atmetė. Teismas nustatęs, jog atsakovė tinkamai nevykdė Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, tai yra nemokėjo kredito grąžinimo įmokų bei palūkanų Sutartyje nustatytomis dalimis ir terminais, ieškovo reikalavimą priteisti iš atsakovės negrąžintą 2 000 Lt dydžio kreditą ir 797,65 Lt nesumokėtas palūkanas už kreditą, tenkino visiškai. Be to, įvertinęs Sutarties dalyką, jos prigimtį, teismas nustatė, jog Sutartis sudaryta tarp ieškovo ir atsakovės yra vartojimo sutartis, ko pasėkoje Sutarties 10 punktą nustatanti, kad atsakovei laiku nesumokėjus mėnesio įmokos, ji moka ieškovui 30 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą įvykdyti įsipareigojimus dieną, pripažino nesąžiningu ir pažeidžiančiu atsakovės, kaip vartotojo, teises ir teisėtus interesus. Pažymėjo, jog byloje nėra duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie ieškovo dėl atsakovės neatsiskaitymo laiku patirtus nuostolius, todėl padarė išvadą, kad 0,05 procento dydžio delspinigiai nėra mažesni už ieškovės galimai patirtus nuostolius. Be to, ieškovui nepagrindus ieškinio reikalavimo dėl kortelės administravimo mokesčių priteisimo, šioje dalyje ieškinio taip pat netenkino.

7III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimo į apeliacinius skundus argumentai

8Apeliantas Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą pateikė apeliacinį skundą ir prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą už akių, panaikinant sprendimo už akių dalį, kuria pripažintas negaliojančiu ieškovo ir atsakovės 2008-06-25 sudarytos Kredito limito su pastovaus dydžio mokėjimais sutarties 10 punktas ta apimtimi, kuria nustatoma, kad kredito gavėjui laiku nesumokėjus mėnesio įmokas, jis privalo mokėti bankui 30 proc. dydžio metinių delspinigių nuo laiku nesumokėtos mėnesio įmokos už kiekvieną pradelstą dieną ir padidinti iš atsakovės ieškovo naudai priteistus delspinigius nuo 1 510,64 Lt iki 2 483,23 Lt; kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą. Nurodo, kad nagrinėjamu atveju svarbu pažymėti, kad ginčo kredito sutartis pasižymi tam tikra specifika, į kurią pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė. Visų pirma ši Sutartis buvo sudaryta su Banku, kurio ūkinės komercinės veiklos esmę sudaro teikimas finansinių paslaugų, iš kurių pagrindinės yra indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimas, taip pat paskolų teikimas. Bankų įstatymas įpareigoja, kad bankui sudarant su klientu sandorį turintį galimos rizikos požymių, turi reikalauti, kad sutartyje be kita ko būtų aiškiai nurodyta sutartį sudarančių šalių teisės, įsipareigojimai, įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemonės bei banko teisė, jeigu klientas nevykdo sutartinių įsipareigojimų arba netinkamai juos vykdo prieš terminą nutraukti sutartį arba pareikalauti iš kliento arba trečiojo asmens prisiimančio įsipareigojimus už klientą, įvykdyti įsipareigojimus prieš terminą arba pareikalauti suteikti papildomas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones. Bankas siekdamas valdyti skolinimosi riziką vertina kiekvieno kliento rizikingumą ir grupuoja klientus bei jų sudarytas sutartis. Iš šios pareigos atsiranda pagrįstas poreikis nustatyti kredito sutartyje atitinkamas sąlygas kredito gavėjui, tarp jų ir sąlygą, kurią nepagrįstai pirmosios instancijos teismas panaikino. Pirmosios instancijos teismui pripažinus negaliojančiu Sutarties 10 p. ir sumažinus delspinigių dydį iki 18,25 proc. (0,05 proc. už vieną pradelstą dieną), Sutartyje numatyta vienintelė užtikrinimo priemonė, iš esmės nebeužtikrino savos paskirties. Svarbu pažymėti, jog atsakovė Sutartį pasirašė laisva valia ir niekeno neverčiama. Apeliantas taip pat pažymi, jog jo veiksmai sudarant ginčo Sutartį ir joje įtraukiant 10 punktą buvo sąlygoti bankų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir jų nevertinti nagrinėjamu atveju negalima, nes šie reikalavimai yra privalomo pobūdžio. Byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, jog bankas ginčo Sutartį su atsakove sudarė siekdamas nesąžiningų tikslų ar atliko kokius nors nesąžiningus veiksmus. Be to, pati atsakovė su minėta nuostata sutiko ir jos neginčijo.

9Atsakovė L. J. atsiliepimo į apeliacinį skundą per teismo nustatytą terminą nepateikė.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t.y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

12Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir surinktais įrodymais, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino bylos faktines aplinkybes, tinkamai išaiškino materialinės teisės normas, dėl ko priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą už akių, todėl sprendimas nekeistinas.

13Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas Danske Bank ir atsakovė L. J. 2008-06-25 sudarė kredito limito su pastovaus dydžio mokėjimais sutartį Nr. VK3060050699, pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 2 000 Lt dydžio kreditas. Atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka mokėti įmokas ir mokėti 9,9 proc. dydžio metines palūkanas, galutinis kredito grąžinimo terminas 24 mėn., t.y. 2010-06-25. Šalys susitarė, jog palūkanos už panaudotą kredito limitą pradedamos skaičiuoti nuo pirmos kredito limito suteikimo dienos ir skaičiuojamos iki kredito limito grąžinimo ieškovui dienos (Sutarties 6 p.) (b. l. 3-7). Sutarties 10 punktas nustato, kad atsakovei laiku nesumokėjus mėnesio įmokos, ji moka ieškovui 30 metinių proc. dydžio delspinigius (apie 0,082 procento per dieną) už kiekvieną pradelstą įvykdyti įsipareigojimus dieną. Atsakovė nemokėjo kredito grąžinimo įmokų bei palūkanų. Ieškovo reikalavimu teismas sprendimu už akių priteisė iš atsakovės negrąžintą 2 000 Lt dydžio kreditą ir 797,65 nesumokėtas palūkanas, taip pat teismas vadovaudamasis CK CK 6.188 str. 2 d.5 punkto ir 6.188 str. 3 d. sumažino ieškovo prašomas priteisti netesybas, t.y. delspinigius. Apeliantas nesutiko su šia sprendimo dalimi nurodydamas, kad teismas neturėjo pagrindo nustatyto sutartini delspinigių dydžio laikyti nesąžiningu, atsižvelgiant į kredito sutartie specifiką, į skolininko veiksmus ilgą laiką negrąžinant kredito. Kolegija su šiais skundo argumentais nesutinka.

14Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Teisėjų kolegija pažymi, kad jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju atsakovė negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė ex officio mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Taip pat teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs praktiką, kad teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „ Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Schmitz C. B.“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007;2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Kaduva“ v. UAB „ Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008).

15Šioje byloje svarbi aplinkybė yra ta, kad buvo sudaryta vartojimo kreditavimo sutartis. Atsakovė pagal CK 6.188 str. yra silpnesnioji šalis, todėl sudaryta sutartis vertintina taip pat pagal CK 6.228 str. reikalavimus, t. y. ar sutarties sąlyga dėl delspinigių dydžio nesuteikia kitai šaliai perdėto pranašumo. Nagrinėjamu atveju skolos dydis yra 2 000 Lt negrąžinto kredito, 797,65 Lt palūkanų ir 2 483,24 Lt delspinigių. Teisėjų kolegija nurodo, kad kreditavimo sutartyje nustatyti 30 metinių proc. dydžio delspinigiai nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną, kurios ieškovo paskaičiuotos nuo 2008-07-31 iki 2012-08-20 prilygsta 2 483,24 Lt dydžio sumai, kuri yra didesnė negu visa suteikto kredito suma. Konstatuotina, kad sutartimi nustatytos netesybos yra aiškiai per didelės ir pažeidžia teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus (CK 1.5 str.), suteikia perdėtą pranašumą ieškovui, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą sumažinti prašomas priteisti netesybas nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

16Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra nurodęs, kad vartotojų teisių gynimo bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1137/2002; 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008). Atsižvelgiant į tai, kad vartotojų teisių apsauga yra konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas ir Lietuvos valstybės įsipareigojimas, kylantis iš Europos Sąjungos teisės, bei į tai, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojo teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet kartu ir didelei visuomenės daliai ar net visai visuomenei. Dėl to ginčą nagrinėjantis teismas turėjo ne tik teisę, bet ir pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008), ką bylą nagrinėjantis teismas ir padarė nustatydamas teisingą delspinigių dydį. Teismo pasirinktas orientacinis delspinigių dydžio kriterijus pagal 2011 m. balandžio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalį, kuri nustato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną, yra protingas ir teisingas. Pažymėtina tai, kad įstatymo leidėjas priimdamas vartojimo kredito įstatymą ir nustatydamas nurodytą delspinigių maksimalų dydį įvertino ir kredito sutarčių rizikingumą dėl jų specifikos bei banko ūkinės komercinės veiklos esmę, kurią be kitą ko sudaro ir paskolų (kreditų) teikimas, o teismo nustatyti delspinigiai už vėlavimą grąžinti kreditą nagrinėjamu atveju laikytini teisingi.

17Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą sprendimą, kuris yra teisėtas ir pagrįstas, materialinės ir procesinės teisės normos pritaikytos tinkamai, nėra LR CPK 329 str., 330 str. numatytų pagrindų, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti pakeistas ar panaikintas apeliaciniame skunde nurodytais motyvais. Skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str.1 d. 1 p.).

18Apeliantui nėra priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, nes apeliacinis skundas yra atmetamas (CPK 93 str. 1 d.).

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 straipsniais, teisėjų kolegija,

Nutarė

20Trakų rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 3 d. sprendimą už akių palikti nepakeistą.

1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą... 4. Atsakovė L. J. atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Trakų rajono apylinkės teismas 2013 m. sausio 3 d. sprendimu už akių... 7. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimo į apeliacinius skundus argumentai... 8. Apeliantas Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą... 9. Atsakovė L. J. atsiliepimo į apeliacinį skundą per teismo nustatytą... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 12. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis byloje nustatytomis faktinėmis... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas Danske Bank ir atsakovė L. J.... 14. Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo... 15. Šioje byloje svarbi aplinkybė yra ta, kad buvo sudaryta vartojimo kreditavimo... 16. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra nurodęs, kad vartotojų... 17. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apeliacinio skundo... 18. Apeliantui nėra priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, nes apeliacinis skundas... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331... 20. Trakų rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 3 d. sprendimą už akių...