Byla 2-439-198/2014
Dėl N. Š. pripažinimo individualios įmonės dalyve, buto pripažinimo bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe ir leidimo nukreipti išieškojimą į asmeninį sutuoktinių D. Š. ir N. Š. turtą bankrutavusios D. Š. individualios gamybos-realizavimo įmonės „Nida“ bankroto byloje

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Jonaitienė, sekretoriaujant Angelei Andrikonienei, dalyvaujant bankrutavusios D. Š. individualios gamybos-realizavimo įmonės „Nida“ atstovui advokatui Antanui Jarašiui, atsakovui D. Š.

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal bankrutavusios D. Š. individualios gamybos-realizavimo įmonės „Nida“ bankroto administratoriaus ieškinį atsakovams N. Š., D. Š., trečiajam asmeniui J. Š. dėl N. Š. pripažinimo individualios įmonės dalyve, buto pripažinimo bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe ir leidimo nukreipti išieškojimą į asmeninį sutuoktinių D. Š. ir N. Š. turtą bankrutavusios D. Š. individualios gamybos-realizavimo įmonės „Nida“ bankroto byloje ir

Nustatė

3ieškovo bankrutavusios D. Š. individualios gamybos-realizavimo įmonės „Nida“ atstovas prašė pripažinti atsakovę N. Š. D. Š. individualios gamybos-realizavimo įmonės „Nida“ dalyve. Pripažinti N. Š. vardu registruotą butą, un. Nr.5397-9000-4014:0014, esantį ( - ) bendrąja jungtine jos ir D. Š. nuosavybe. Leisti nukreipti išieškojimą į asmeninį skolininkų, sutuoktinių D. Š., a.k ( - ) ir N. Š., a.k( - ) turtą bankrutavusios D. Š. įmonės „Nida“ bankroto byloje Nr.B2-43-425/2006 97 536,60 Lt ir 5433,90 Lt sumai – iš viso 102 970,50 Lt sumai. Priteisti bylinėjimosi išlaidas. Teismo posėdžio 2014-05-26 metu ieškovės atstovas advokatas A. Jarašius reikalavimo „pripažinti N. Š. vardu registruotą butą, un.Nr.5397-9000-4014:0014, esantį J. B. g.102-7, Kėdainių m. bendrąja jungtine jos ir D. Š. nuosavybe“ atsisakė, prašo jo nenagrinėti, laiko šį reikalavimą pertekliniu (b.l.181)

4Ieškovės atstovas paaiškino, kad bankroto byla D. Š. individualiai gamybos-realizavimo įmonei „Nida“ iškelta 2005-05-27 nutartimi, kreditoriniai reikalavimai patvirtinti teismo 2006-09-12 nutartimi. Kreditoriniai reikalavimai teismo nutartimis buvo tikslinami. Bankroto byloje patvirtinti kreditoriniai reikalavimai, t.y. kreditoriaus VĮ Turto banko kreditorinis reikalavimas, sudaro 97 536,60 Lt sumą. Įmonės administravimo išlaidos sudaro 5433,90 Lt . Nurodė, kad N. Š., kaip ir įmonės „Nida“ savininkas D. Š., yra juridinio asmens dalyviai ir tais atvejais, kai neribotos atsakomybės juridinio asmens prievolėms neužtenka juridinio asmens turto, už individualios įmonės skolas atsako jos dalyviai. Įmonė turto neturi, todėl 2013-05-20 kreditorių susirinkime buvo priimtas nutarimas išieškojimą nukreipti į atsakovams nuosavybės teise priklausantį turtą. Ieškovas remiasi Panevėžio apygardos teismo 2009-02-23 nutartimi, kuria atsisakyta priimti ir grąžintas N. Š. 2009-02-13 skundas dėl Panevėžio apygardos teismo 2005-09-13, 2005-12-07 nutarčių, priimtų likviduojamos dėl bankroto D. Š. individualios gamybos-realizavimo įmonės „Nida“ bankroto byloje bei dėl antstolės A. J. 2005-12-12 patvarkymo Nr.86644 „Dėl piniginių lėšų arešto“ bei dėl buto ( - ) ir automobilio VW Golf valst. Nr. ( - ) areštų. Nurodė, jog teismas 2009-02-23 nutartyje konstatavo, kad N. Š. yra juridinio asmens (įmonės) dalyvė, nes D. Š. įmonės veiklos laikotarpiu N. Š. buvo susituokusi su D. Š.. Todėl mano, kad reikalavimas nukreipti išieškojimą į asmeninį atsakovės N. Š. turtą yra pagrįstas. Paaiškino, kad nors buto ( - ) nuo 1990-10-25 savininke VĮ Registrų centro duomenimis yra atsakovė N. Š., šis butas buvo įsigytas po atsakovų santuokos ir yra jų bendroji jungtinė nuosavybė iki šiol, nes atsakovų santuoka, sudaryta 1978-06-26, yra nenutraukta. Butas įsigytas 1979-05-17, N. Š. buto savininke įregistruota 1990-10-25, įmonė įsteigta 1990 metų rudenį. Mano, kad išieškojimas į minėtą butą gali būti nukreiptas, ne tik kaip į juridinio asmens dalyvių turtą, nesant įmonės turto, bet ir dėl to, kad iš įmonės veiklos gautos pajamos buvo naudojamos atsakovų, sutuoktinių, šeimos poreikiams Teigia, kad atsakovė N. Š. dalyvavo individualios įmonės „Nida“ veikloje.

5Atsakovas D. Š. ieškinio nepripažįsta, prašo ieškinį atmesti. Prašo pripažinti , kad D. Š. individualios gamybos-realizavimo įmonės „Nida“ procesas yra nusikalstamas ir neteisėtas; pripažinti, kad įmonės administratorius A. T. nuo 2005 metų tyčia vykdė suplanuotą nusikaltimą – prievartavo turtą, sukčiavo; įpareigoti ikiteisminio tyrimo institucijas pradėti ikiteisminį tyrimą administratoriaus A. T. ir AB Turto bankas atžvilgiu dėl nusikalstamų veikų pagal BK 123 str., 181 str., 182 str.; iš Kėdainių rajono apylinkės teismo pareikalauti baudžiamąją bylą Nr.1-18-03/2003. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovė N. Š. ir tretysis asmuo J. Š. į teismo posėdį neatvyko, prašo bylą nagrinėti joms nedalyvaujant, nurodo, kad savo poziciją išreiškė pateiktuose atsiliepimuose į patikslintą ieškinį. Atsakovės N. Š. ir trečiojo asmens J. Š. atsiliepimų į ieškinį argumentai iš esmės yra analogiški atsakovo D. Š. paaiškinimams. Atsakovė N. Š. administratoriui A. T. už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis prašo paskirti maksimalią įstatymu numatytą nuobaudą, kurios 50 procentų skirti jai kaip dalinį moralinės žalos atlyginimą. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8D. Š. individuali gamybos-realizavimo įmonė „Nida“ įsteigta 1990-12-13, bankroto byla iškelta Panevėžio apygardos teismo 2005-06-27 nutartimi, įmonės kreditoriniai reikalavimai patvirtinti teismo 2005-09-13 nutartimi. D. Š. individuali gamybos - realizavimo įmonė „Nida“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto 2006-09-12 nutartimi. Šia nutartimi patvirtintas ir patikslintas įmonės kreditorių sąrašas: : Kauno apskrities VMI 2 663,95 Lt, VSDFV Kėdainių skyriaus – 10 262,00 Lt ir AB Turto bankas – 97 536,60 Lt, iš viso 110 462,55 Lt (b.l. 18-20). Bendra visų kreditorių kreditorinių reikalavimų suma – 110 462,55 Lt. Įmonės administravimo išlaidos sudaro 5433,90 Lt sumą (b.l.29). Bankrutavusios D. Š. individualios gamybos-realizavimo įmonės „Nida“ kreditorių 2013-05-20 susirinkime (Protokolas Nr.8) priimtas nutarimas, įpareigojantis administratorių kreiptis į teismą dėl leidimo nukreipti išieškojimą į asmeninį skolininkų sutuoktinių D. Š. ir N. Š. turtą bankrutavusios įmonės „Nida“ bankroto byloje (b.l. 27).

9Byloje nustatyta, kad atsakovų D. Š. ir N. Š. santuoka įregistruota 1978-08-26 Kėdainių rajono civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr.290, atžymos apie santuokos nutraukimą nėra (b.l.34). Atsakovas D. Š. paaiškino, kad faktiškai su atsakove N. Š. negyvena nuo 1995 ar 1996 metų. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad butas ( - ) nuosavybės teise nuo 1990-10-25 priklauso atsakovei N. Š., kuri buto savininke įregistruota DŽDT vykdomojo komiteto 1979-05-17 sprendimo Nr.180 pagrindu (b.l. 67 ). Kėdainių miesto vykdomojo komiteto 1979-05-17 sprendimu Nr.180 patvirtintas kooperatinio gyvenamojo namo „Beržas“ 1979-05-04 protokolas Nr.6 (1.2 p.) dėl N. Š. priėmimo į kooperatyvo narius (b.l.108). Kauno apskrities archyvas informavo, kad minėto sprendimo rengimo medžiaga archyvui saugoti neperduota (b.l.107). Atsakovas D. Š. teismo posėdžio metu paaiškino, kad įnašą už kooperatinį butą ( - ) sumokėjo atsakovė N. Š. dar iki santuokos įregistravimo (mergautinė pavardė Jurevičiūtė), likusi pinigų suma buvo sumokėta dar iki jo individualios įmonės įsteigimo. Jokių pretenzijų į sutuoktinei nuosavybės teise priklausantį butą jis niekada neturėjo ir neturi. Iš atsakovės N. Š. atsiliepimų, atsakovo D. Š. paaiškinimų nustatyta, kad nuo pat kooperatinio buto skyrimo atsakovei N. Š., buvo sutuoktinių susitarimas, kad minėtas butas asmeninės nuosavybės teise priklauso atsakovei N. Š., nors likusią pajaus už butą dalį mokėjo gyvendami kartu. Atsakovas D. Š. paaiškino, kad pajus už butą buvo baigtas sumokėti dar iki individualios įmonės „Nida“ įsteigimo (1990-12-13). Pažymėtina, kad atsakovė į kooperatyvo narius buvo priimta praėjus po santuokos įregistravimo tik aštuoniems mėnesiams, kaip buto savininkė VĮ Registrų centre įregistruota 1990-10-25. Atsakovo D. Š. paaiškinimai ir atsakovės N. Š. atsiliepime nurodyti argumentai neprieštarauja aptartiems byloje rašytiniams įrodymams, kurių pagrindu darytina išvada, kad butas ( - ) yra asmeninė atsakovės N. Š. nuosavybė ( CPK 178 str., 185 str.). Todėl ieškovės, atstovaujamos advokato, atsisakymas ieškinio dalyje dėl buto, un.Nr. ( - ) esančio ( - )., pripažinimo bendrąja jungtine N. Š. ir D. Š. nuosavybe priimtinas ir civilinė byla šioje dalyje nutrauktina (LR CPK 293 str.4 p., 140 str.1 d.).

10Neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens dalyvio atsakomybė, kai prievolėms įvykdyti neužtenka įmonės turto, numatyta CK 2.50 straipsnio 4 dalyje. Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, o jos savininkas yra šios įmonės dalyvis. D. Š. yra individualios D. Š. gamybos-realizavimo įmonės ,,Nida“, įsteigtos 1990-12-13, savininkas. Jeigu prievolėms įvykdyti neužtenka neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens turto, už jo prievoles atsako juridinio asmens dalyvis. Bylos duomenimis atsakovo D. Š. vardu yra registruotos dvi transporto priemonės, atsakovės N. Š. vardu registruota viena transporto priemonė, D. Š. individualios gamybos-realizavimo įmonė „Nida“ yra įregistravusi vieną transporto priemonę (b.l.11-14). Kito turto įmonė neturi, ūkinės veiklos nevykdo nuo 1997 metų (b.l.18-19). Iš bylos duomenų akivaizdu, kad individualios gamybos – realizavimo įmonės „Nida“ turto atsiskaityti su kreditoriais nepakanka, todėl už įmonės skolas turi atsakyti savo asmeniniu turtu juridinio asmens, individualios įmonės „Nida“ dalyvis – D. Š.. Atsakovė N. Š. yra juridinio asmens dalyvio ( individualios įmonės „Nida“ savininko) sutuoktinė. Aplinkybė, kad atsakovė N. Š. yra santuokoje su D. Š., nesuponuoja išvados, kad ji yra individualios gamybos – realizavimo įmonės „Nida“ dalyvė. Lietuvos apeliacinis teismas 2014-02-20 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr.2A-361/2014, konstatavo, kad N. Š. nėra individualios įmonės dalyvė, o tik individualios įmonės savininko ( dalyvio ) sutuoktinė (b.l.151). Todėl ieškovo reikalavimas pripažinti atsakovę N. Š. D. Š. individualios gamybos – realizavimo įmonės „Nida“ dalyve atmestinas, kaip teisiškai nepagrįstas.

11Nagrinėjamu atveju aktuali Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-12-07 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-400/2012, kuria Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pakeitė iki šiol egzistavusią teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, pagal kurią individualios įmonės buvimo šeimos verslu faktas buvo preziumuojamas ir iš individualios įmonės, įsteigtos santuokos metu, veiklos atsiradusios prievolės būdavo savaime pripažįstamos bendromis solidariosiomis sutuoktinių prievolėmis, remiantis LR CK 3.109 straipsniu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad individualių įmonių įstatymas ir sutuoktinių civilinę atsakomybę reglamentuojančios šeimos teisės normos tiesiogiai nereglamentuoja sutuoktinio atsakomybės už kito sutuoktinio individualios įmonės prievoles, todėl sprendžiant dėl individualios įmonės savininko sutuoktinio atsakomybės pagal individualios įmonės prievoles, turi būti taikomos prievolių teisės normos, reglamentuojančios prievolių atsiradimą ir rūšis. Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius ( CK 6.2 str.). Ši įstatyme įtvirtinta taisyklė reikšminga, nes ieškovo reikalavimas individualios įmonės savininko sutuoktinei gali būti tenkinamas tik tinkamai kvalifikavus šalių santykius ir nustačius, ar yra pagrindas šios atsakovės prievolei atsirasti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad prievolė atsakyti kartu su kitu sutuoktiniu, kuris yra individualios įmonės savininkas, už šios įmonės prievoles, kai joms įvykdyti neužtenka įmonės turto, gali atsirasti tik tuo atveju, kai individuali įmonė yra šeimos verslas, t.y. verslui naudojamas ne tik bendras sutuoktinių turtas, bet ir jų abiejų fizinis bei intelektinis darbas, abu sutuoktiniai aktyviai dalyvauja įmonės veikloje. Tik tokiu atveju sutuoktinių veikla kvalifikuotina kaip jungtinė veikla, kurios tikslas yra bendromis lėšomis ir darbu vykdyti individualios įmonės verslą. Dar daugiau, minėtoje nutartyje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad buvimo šeimos verslu faktas nėra preziumuojamas. Šį faktą turi įrodyti individualios įmonės kreditorius ( šiuo atveju administratorius), siekiantis gauti reikalavimo patenkinimą iš įmonės savininko sutuoktinio turto. Nagrinėjamoje byloje ieškovas nepateikė įrodymų ir neįrodė, kad individualios įmonės savininko D. Š. sutuoktinė N. Š. jungtinės veiklos pagrindais dalyvavo sutuoktinio individualios įmonės , kaip šeimos versle, veikloje (CPK 178 str.). Todėl atsakovės N. Š. prievolė atsakyti pagal individualios įmonės prievoles neatsiranda.

12Atsakovė N. Š. už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis administratoriui prašo skirti baudą. Teismas pažymi, kad pagal CPK 95 straipsnį baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: dalyvaujančio byloje asmens nesąžiningumas pareiškiant nepagrįstą ieškinį, teikiant nepagrįstą skundą ar kitą procesinį dokumentą arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą. Įstatyme nustatytos procesinės teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005). Duomenų byloje patvirtinančių aplinkybę, kad ieškovas yra nesąžiningas, nėra. Todėl atsakovės N. Š. prašymas skirti administratoriui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis netenkinamas. Priešingai, įmonės administratorius, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo jam suteiktomis teisėmis, gina visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoja ir atlieka būtinus bankroto proceso darbus, įmasi priemonių skoloms išieškoti iš įmonės skolininkų, vykdo kreditorių susirinkimo sprendimus ( ĮBĮ 11 str.).

13Ieškovas už advokato pagalbą – atstovavimą teisme turėjo 600 Lt išlaidų. Šios išlaidos pagrįstos 2014-05-23,2014-04-16 sąskaitomis už teisines paslaugas Nr. AJ 13, AJ14 bei 2014-05-26, 2014-04-16 mokėjimo dokumentais, įrodančiais, kad ieškovė už advokato atstovavimą nagrinėjamoje byloje sumokėjo 600 Lt (b.l.177-180). Įvertinus, kad nagrinėjama byla yra nedidelės apimties, atsižvelgiant į advokato darbo ir laiko sąnaudas bei tai, kad iš esmės buvo patenkintas tik vienas ieškovo reikalavimas iš atsakovų D. Š. ir N. Š. priteisiama po 100 Lt advokato pagalbos išlaidų (CPK 98 str.). Atsakovai procesiniuose dokumentuose prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau dokumentų, pagrindžiančių turėtas išlaidas, teismui nepateikė, todėl atsakovų prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas netenkinamas ( CPK 98 str.1 d.)

14Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, 290-292 straipsniais

Nutarė

15ieškovo bankrutavusios D. Š. individualios gamybos-realizavimo įmonės „Nida“ atsisakymą ieškinio dalyje dėl buto, un.Nr. ( - ), esančio ( - ), pripažinimo bendrąja jungtine N. Š. ir D. Š. nuosavybe“ priimti ir civilinę bylą Nr.2-439-198/2014 šioje dalyje nutraukti.

16Kitoje dalyje ieškinį tenkinti iš dalies:

17Leisti nukreipti išieškojimą į asmeninį skolininko D. Š., a.k( - ) turtą bankrutavusios D. Š. įmonės „Nida“ bankroto byloje Nr.B2-43-425/2006 102 970,50 Lt sumai.

18Reikalavimą dėl išieškojimo nukreipimo į N. Š., a.k( - ) asmeninį turtą bankrutavusios D. Š. įmonės „Nida“ bankroto byloje Nr.B2-43-425/2006 102 970,50 Lt sumai atmesti.

19Priteisti iš D. Š., a.k( - ), ir N. Š., a.k( - ) po 100 Lt (šimtą litų) iš kiekvieno bankrutavusios D. Š. individualios gamybos-realizavimo įmonės „Nida“ naudai.

20Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos paskelbimo gali būti duodamas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Jonaitienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. ieškovo bankrutavusios D. Š. individualios gamybos-realizavimo įmonės... 4. Ieškovės atstovas paaiškino, kad bankroto byla D. Š. individualiai... 5. Atsakovas D. Š. ieškinio nepripažįsta, prašo ieškinį atmesti. Prašo... 6. Atsakovė N. Š. ir tretysis asmuo J. Š. į teismo posėdį neatvyko, prašo... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. D. Š. individuali gamybos-realizavimo įmonė „Nida“ įsteigta 1990-12-13,... 9. Byloje nustatyta, kad atsakovų D. Š. ir N. Š. santuoka įregistruota... 10. Neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens dalyvio atsakomybė, kai... 11. Nagrinėjamu atveju aktuali Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-12-07 nutartis... 12. Atsakovė N. Š. už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis administratoriui... 13. Ieškovas už advokato pagalbą – atstovavimą teisme turėjo 600 Lt... 14. Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 270... 15. ieškovo bankrutavusios D. Š. individualios gamybos-realizavimo įmonės... 16. Kitoje dalyje ieškinį tenkinti iš dalies:... 17. Leisti nukreipti išieškojimą į asmeninį skolininko D. Š., a.k( - ) turtą... 18. Reikalavimą dėl išieškojimo nukreipimo į N. Š., a.k( - ) asmeninį turtą... 19. Priteisti iš D. Š., a.k( - ), ir N. Š., a.k( - ) po 100 Lt (šimtą litų)... 20. Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos paskelbimo gali būti duodamas atskirasis...