Byla 2-1611/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto uždarosios akcinės bendrovės „Kelprojektas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. birželio 23 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Viaprojektas“ ieškinį atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų panaikinimo; trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė ,,Kelprojektas“.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Perkančioji organizacija vykdė viešąjį pirkimą ,,Tilžės gatvės nuo Šilutės plento iki geležinkelio pervažos, pertvarkant žiedinę Mokyklos gatvės ir Šilutės plento sankryžą, Klaipėdos rekonstrukcijos projektavimas ir projekto vykdymo priežiūra“. Pateiktu ieškiniu ieškovas UAB ,,Viaprojektas“ prašė panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo atmestas ieškovo UAB ,,Viaprojektas“ pasiūlymas ir sprendimą, kuriuo sudaryta pasiūlymų eilė ir laimėtoju pripažintas UAB ,,Kelprojektas“.

6Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūrą bei uždrausti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai sudaryti sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Kelprojektas“, kol bus išnagrinėtas ieškinys ir įsiteisės teismo sprendimas byloje. Ieškovo teigimu, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, bylos nagrinėjimo teisme metu būtų sudaryta rangos sutartis su konkurso nugalėtoju UAB „Kelprojektas“ ir šalių grąžinimas į esamą padėtį taptų sunkiai pasiekiamas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. birželio 23 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino – iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje sustabdė atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vykdomą viešojo pirkimo procedūrą ir uždraudė perkančiajai organizacijai sudaryti pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Kelprojektas“.

9Teismas nustatė, kad ieškovo pateiktas ieškinys yra preliminariai pagrįstas. Teismo vertinimu, viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo ir užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras bei nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Teismo nuomone, perkančiosios organizacijos kardinaliai priešingų sprendimų priėmimas vykdant viešojo pirkimo procedūrą sudaro pagrindą ieškovui abejoti viešojo pirkimo procedūrų skaidrumu. Todėl, teismo nuomone, tik užtikrinus skaidrų ir racionalų valstybės (savivaldybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų) biudžeto lėšų panaudojimą, bus įgyvendinti nurodyti viešųjų pirkimų tikslai ir užtikrintas viešasis interesas.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Trečiasis asmuo UAB ,,Kelprojektas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

12Pasak apelianto, teismas neturėjo pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, nes ieškinys yra preliminariai nepagrįstas. Be to, pasak apelianto, neegzistuoja grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Vien pareikštas ieškinys negali sąlygoti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas viešųjų pirkimų bylose turėtų būti taikomas tik išimtiniais atvejais ir jų būtinumas turi būti įtikinamai pagrįstas. Pasak apelianto, nei ieškovas, teikdamas prašymą, nei teismas skundžiamoje nutartyje nenurodė nė vieno motyvo, pagrindžiančio, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, kils grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui, t. y. patenkinus ieškinį ieškovas negalės pasinaudoti kitais savo tariamai pažeistų teisių gynimo būdais, pavyzdžiui, reikšdamas ieškinį dėl žalos atlyginimo. Teismas visiškai neįvertino ir nepasisakė dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo padarinių visuomenės interesui. Vykdomu pirkimu visų pirma siekiama gerinti susisiekimo sąlygas Klaipėdos mieste, didinant gatvių pralaidumą, tankinant gatvių tinklą, mažinant avaringumą bei taršą mieste. Teismas visiškai nevertino laikinųjų apsaugos priemonių taikymo žalos viešajam interesui, tuo pažeisdamas Lietuvos apeliacinio teismo praktiką.

13Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB ,,Viaprojektas“ prašo atmesti atskirąjį skundą.

14Nurodo, kad ieškinys yra preliminariai pagrįstas, o ieškovas atskirajame skunde atkartoja motyvus dėl ginčo esmės, nurodytus atsiliepime į ieškinį, siekdamas, kad apeliacinės instancijos teismas išnagrinėtų ginčą iš esmės. Ieškovo teigimu, nutartis nepažeidžia viešo intereso, nes Klaipėdos miesto savivaldybė planuoja sankryžos rekonstrukcijos darbus pradėti ne anksčiau nei 2016 m., o pagal konkurso sąlygų 84.2 punktą visi projektavimo darbai (įskaitant statybą leidžiantį dokumentą) turi būti baigti per 8 mėnesius nuo sutarties pasirašymo.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas tenkinamas.

17Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra pagrįsta ir teisėta.

18Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį laikinųjų apsaugos priemonių taikymui yra būtina nustatyti dvi sąlygas: 1) ieškovo reikalavimas yra tikėtinai pagrįstas; 2) egzistuoja teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos.

19Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė. Nors šis sprendimas neįsiteisėjęs, tačiau patvirtina, kad nėra pagrindo manyti, jog ieškovas tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimą, kaip tai nustato CPK 144 straipsnio 1 dalis. Be to, pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, aplinkybė, jog iki klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme yra iš esmės išspręsta byla pirmosios instancijos teisme ir ieškinys atmestas, net jeigu šis sprendimas neįsiteisėjo, turi būti vertinama kaip preliminariai sudaranti pagrindą manyti, kad pagal ieškinį pirkimo procedūros negali būti stabdomos, o jeigu jos yra sustabdytos, žemesnės instancijos teismo nutartis turi būti panaikinta (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1682/2012).

20Remiantis tuo, kas išdėstyta, skundžiama nutartis panaikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atmetamas.

21Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

22Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. birželio 23 d. nutartį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytos atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vykdomos viešojo pirkimo procedūros (pirkimo Nr. 146196) ir uždrausta perkančiajai organizacijai sudaryti pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Kelprojektas“, panaikinti.

23Ieškovo UAB ,,Viaprojektas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Perkančioji organizacija vykdė viešąjį pirkimą ,,Tilžės gatvės nuo... 6. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. birželio 23 d. nutartimi ieškovo... 9. Teismas nustatė, kad ieškovo pateiktas ieškinys yra preliminariai... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Trečiasis asmuo UAB ,,Kelprojektas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 12. Pasak apelianto, teismas neturėjo pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos... 13. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB ,,Viaprojektas“ prašo... 14. Nurodo, kad ieškinys yra preliminariai pagrįstas, o ieškovas atskirajame... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas tenkinamas.... 17. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 18. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį laikinųjų apsaugos priemonių taikymui yra... 19. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Klaipėdos... 20. Remiantis tuo, kas išdėstyta, skundžiama nutartis panaikinama ir klausimas... 21. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 22. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. birželio 23 d. nutartį, kuria taikytos... 23. Ieškovo UAB ,,Viaprojektas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių...