Byla e2A-1032-464/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Kačinskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Alvydo Poškaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Pontem“, atsakovo viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Dussmann Service“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 22 d. sprendimo ir Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 2 d. papildomo sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-4452-354/2015 pagal ieškovų viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Pontem“ ieškinius atsakovui viešajai įstaigai Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei dėl perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime Nr. 160314 ir apklausoje panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Dussmann Service“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ 2015-04-03 kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė: 1) pripažinti atsakovo 2015-03-18 sprendimą (CVP IS Nr. 3361748) „Pranešimas apie pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą“ ir 2015-03-20 sprendimą (CVP IS Nr. 3367577) „Atsakymas į pretenziją dėl procedūrų tęsimo“ Pirkime Nr. 160314 neteisėtais ir juos panaikinti; 2) įpareigoti atsakovą iš naujo įvertinti UAB „Dussmann Service“ atitiktį pirkimo kvalifikaciniams reikalavimams, konstatuojant, jog šis tiekėjas pasiūlymų pateikimo dienai ginčo pirkime buvo laikytinas padariusiu rimtą profesinį pažeidimą; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas vykdo supaprastintą atvirą konkursą „Ligonių dietinio maitinimo ir patalpų nuoma 3 metų laikotarpiui“, apie kurį paskelbta 2015-08-23 CVIP IS, pirkimo Nr. 160314, CVP IS Nr. 219798. Atsakovas 2015-03-09 atplėšė vokus su pasiūlymais ir nustatė, jog pasiūlymus pateikė trys tiekėjai: ieškovas ir tretieji asmenys – UAB „Dussmann Service“ ir UAB „Pontem“. 2015-03-18 pranešimu perkančioji organizacija informavo tiekėją apie tai, kad yra sudaryta pasiūlymų eilė, pirkimą laimėjusiu pasiūlymu pripažintas UAB „Dussmann Service“ pasiūlymas. 2015-03-20 ieškovas pateikė atsakovui pretenziją dėl neteisėto trečiojo asmens pripažinimo atitinkančiu Konkurso sąlygose įtvirtintus reikalavimus ir jo pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu, kadangi perkančioji organizacija netinkamai įvertino trečiojo asmens atitikimą konkurso sąlygų 3.1 p., skelbimo apie pirkimą, paskelbto CVP IS priemonėmis, III.2.1 p., 4 p. reikalavimams. Atsakovas pretenziją atmetė.

5Ieškovas UAB „Pontem“ 2015-04-16 kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė: 1) pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo pirkime priimtus sprendimus, užfiksuotus atsakovo 2015-03-18 CVP IS pranešime Nr. 3361743 bei CVP IS pranešime Nr. 3361748, 2015-04-09 CVP IS pranešime Nr. 3392523, kuriais atmestas UAB „Pontem“ pasiūlymas ir pretenzija, o pirkimą laimėjusiu paskelbtas trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“; 2) pripažinti, kad UAB „Pontem“ pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygų reikalavimus; 3) pripažinti neteisėtais ir panaikinti apklausos rezultatus, užfiksuotus 2015-03-30 CVP IS pranešime Nr. 3386841, pripažinti niekine ir negaliojančia apklausos pirkimo sutartį. Nurodė, kad atsakovas 2015-02-23 CVP IS paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Ligonių dietinio maitinimo paslaugų pirkimas“ , pirkimo Nr. 160314 (toliau – Pirkimas), kuriame dalyvavo UAB „Pontem“, UAB „Dussmann Service“ ir VšĮ „Kretingos maistas“. Perkančioji organizacija 2015-03-18 CVP IS pranešimu Nr. 3361743 informavo ieškovą, kad jo pasiūlymas dėl tariamų neatitikimų Pirkimo dokumentų techninėms specifikacijoms yra atmestas. Perkančioji organizacija 2015-03-18 CVP IS pranešimu Nr. 3361748 taip pat informavo, kad pirkimo laimėtoju yra pripažintas brangiausios kainos pasiūlymą pateikęs ir kvalifikacinių reikalavimų neatitinkantis tiekėjas UAB „Dussman Service“. Perkančioji organizacija 2015-03-30 CVP IS pranešimu Nr. 3386841 taip pat informavo, kad dėl laikinos maitinimo paslaugų teikimo sutarties sudarymo ji įvykdė apklausą iš vienintelio tiekėjo UAB „Dussmann Service“ ir su juo sudarė apklausos pirkimo sutartį, kuri šiuo metu vykdoma. UAB „Pontem“ nesutiko su visais perkančiosios organizacijos sprendimais, 2015-04-01 pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją, tačiau 2015-04-09 CVP IS pranešimu Nr. 3392523 ši buvo atmesta.

6Vilniaus apygardos teismas 2015-05-19 nutartimi sujungė ieškovų VšĮ „Kretingos maistas“ ir UAB „Pontem“ ieškinių reikalavimus atsakovui VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė į vieną civilinę bylą.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2015-06-22 sprendimu ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinį atmetė, o ieškovo UAB „Pontem“ ieškinį tenkino iš dalies: 1) panaikino VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė priimtą sprendimą, kuriuo laimėjusiu pasiūlymu pripažintas UAB „Dussmann Service“ pasiūlymas; 2) panaikino VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė 2015-03-27 CVP IS pranešimą Nr. 3383537, informuojantį, kad apklausos būdu įvykdyto pirkimo „Ligonių dietinio maitinimo paslaugos iki 2015-06-02“ laimėjusiu pasiūlymu pripažintas UAB „Dussmann Service“ pasiūlymas; 3) pripažino negaliojančia 2015-03-30 viešojo pirkimo sutartį Nr. M-15/03/30-1/P 80/15; 4) priteisė iš atsakovo VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinės ligoninės 86,80 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Pontem“ naudai.

9Teismas nesutiko su ieškovo UAB „Pontem“ argumentais, kad perkančioji organizacija, nustačiusi jo pasiūlymo neatitikimus, turėjo pasiūlymo formalaus techninio pobūdžio ir (ar) aritmetines klaidas vertinti kaip mažareikšmes ir neturinčias įtakos pasiūlymo turiniui, kurių taisymas leidžiamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalies nuostatas, bet ne atmesti pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Teismas sprendė, kad sulyginus šio ieškovo pasiūlyme, paaiškinimuose ir kartu su pretenzija nurodytus energetinės vertės, skysčių kiekio, riebalų kiekio, technologinių kortelių patikslinimus ir patiekalų pakeitimus su pirkimo dokumentuose nurodytais perkamų paslaugų reikalavimais, nėra pagrindo jų vertinti kaip pateikto pasiūlymo techninio pobūdžio neaiškumų ar aritmetinės klaidos, kuriuos galima būtų paaiškinti ar ištaisyti nekeičiant pasiūlymo esmės ir pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkančio pasiūlymo nepadarant atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimams. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad tiekėjas privalo būti preciziškai tikslus ir kiekvieną konkurso sąlygą vykdyti tiksliai, kaip joje yra reikalaujama, o būti atidžiam ir tiksliam UAB „Pontem“, kuris yra ir savo srities profesionalas, įpareigoja ir perkamos paslaugos specifiškumas – maitinimo paslaugos perkamos ligoniams, kuriems reikalingas atitinkamas dietinis maitinimas. Kadangi ieškovo UAB „Pontem“ pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, teismas padarė išvadą, kad perkančioji organizacija (atsakovas) pagrįstai tokį pasiūlymą atmetė. Teismas nurodė, kad ieškovo teikiama doc. dr. E. G. išvada yra neišsami, be to, ją specialistė padarė atsižvelgdama į jau atlikus pasiūlymo pakeitimus bei perskaičiavimus, išvadoje nepasisakoma dėl padidinto baltymų kiekio dietoje I dienos technologinėje kortelėje, manų sėlenėlių košę pakeičiant tiršta manų koše, dėl žuvies suflė ir jautienos suflė pooperacinės dietos IV ir V dienos patiekaluose atitikimo konkurso pirkimo sąlygoms, todėl šia išvada nesivadovavo. Teismas nesutiko ir su ieškovo pozicija, kad pats atsakovas patvirtino nenustatęs ieškovo UAB „Pontem“ pasiūlyme klaidų, nurodęs, kad tokie ieškovo teiginiai prieštarauja byloje esantiems įrodymams, t. y. atsakovo Viešojo pirkimo komisijos ekspertės dietologės Ž. A. 2015-03-16 tarnybine pranešime nurodytoms aplinkybėms.

10Ieškovų argumentus, kad trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ pasiūlymas turėjo būti atmestas konkurso sąlygų 9.1.2 punkte nustatytu pagrindu, nes trečiasis asmuo laikytinas padariusiu profesinį pažeidimą dėl administracinės nuobaudos taikymo trečiojo asmens įgaliotam asmeniui už administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 415 straipsnio 1 dalyje (dėl darbo laiko apskaitos norminių aktų pažeidimo), teismas atmetė. Pažymėjo, kad atsakovo paskelbtame konkurse dalyvavo ne fizinis asmuo, o juridinis asmuo UAB „Dussmann Service“, administracinė nuobauda paskirta ne pačiam tiekėjui UAB „Dussmann Service“, o fiziniam asmeniui A. K., dėl ko nėra pagrindo administracine tvarka paskirtos baudos vertinti kaip ekonominės sankcijos juridiniam asmeniui UAB „Dussmann Service“. Tačiau ieškovo UAB „Pontem“ argumentus, kad tiekėjo UAB „Dussmann Service“ pasiūlymas taip pat neatitiko konkurso pirkimų dokumentų sąlygų, teismas pripažino pagrįstu. Tokią aplinkybę patvirtina paties atsakovo VšĮ Vilniaus universitetinės ligoninės Planinės pagalbos skyriaus gydytojo dietologės 2015-03-16 tarnybinis pranešimas dėl tiekėjų techninių pasiūlymų bei jos pastebėjimai. Nors atsakovas ir sutiko su dietologės Ž. A. pastabomis dėl UAB „Dussmann Service“ pasiūlyme nurodytų neaiškumų bei trūkumų, galiausiai šių netikslumų ir neaiškumų nepagrįstai nelaikė kliūtimi pripažinti pasiūlymą atitinkančiu konkurso pirkimo sąlygų reikalavimams (Viešojo pirkimo komisijos 2015-03-16 protokolo Nr. 9R-38, 2.1 p.). Tokiu atveju teismas konstatavo, kad UAB „Dussmann Service“ pasiūlymas nepagrįstai buvo pripažintas laimėjusiu pasiūlymu.

11Teismo vertinimu, susiklosčius atitinkamai situacijai, t. y. atsiradus aplinkybėms, kurios nepriklausė nuo atsakovo valios, atsakovas, vadovaudamasis VPĮ 92 straipsnio 3 dalies 3 punktu, Taisyklių 15.2 punktu, neskelbdamas apie pirkimą per CVP IS, pagrįstai ligoniams, kuriems buvo reikalingas skubus dietinis maitinimas, maitinimo paslaugas pasirinko įgyti neskelbiamos apklausos būdu. Kita vertus, šiuo būdu buvo perkamos ligonių maitinimo paslaugos iš tiekėjo, kurio pasiūlymas konkursui teismo yra pripažintas neatitinkančiu konkurso sąlygų kvalifikacinių reikalavimų, todėl atsakovo atliktos neskelbiamos apklausos rezultatus teismas taip pat panaikino. Teismas nurodė, kad viešojo pirkimo teisinių santykių šalys grąžinamos prieš pažeidimą buvusią padėtį, taigi perkančioji organizacija privalo vykdyti jos kompetencijai priklausančias funkcijas ir pareigas, t. y. atlikti pirkimą iš naujo, nustatyti tiekėjų eilę ir priimti sprendimą dėl konkurso laimėtojo. Dvišalė restitucija tokio tipo (maitinimo paslaugų) pirkime negalima, nes perkančiajai organizacijai, gavusiai pagal sutartį įsigytas paslaugas ir jas naudojus, būtų priteisiamos už šias paslaugas sumokėtos lėšos, nors tiekėjui grąžinti jo teiktų paslaugų neįmanoma. Todėl Viešojo pirkimo 2015-03-30 sutartį Nr. M-15/03/30-1/P 80/15 pripažino niekine netaikant restitucijos (CK 6.145 str. 2 d.).

12Patenkinęs ieškovo UAB „Pontem“ ieškinį iš dalies, teismas jam iš atsakovo VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės priteisė 86,80 Eur žyminio mokesčio dalį, o dėl kitų bylinėjimosi išlaidų pasisakė, kad ieškovas nepateikė jas pagrindžiančių įrodymų. Ieškovui VšĮ „Kretingos maistas“ patirtų bylinėjimosi išlaidų nepriteistos dėl atmesto jo ieškinio, o atsakovui bei trečiajam asmeniui UAB „Dussman Service“ bylinėjimosi išlaidos nebuvo priteistos šiems nepateikus išlaidas pagrindžiančių įrodymų.

13Vilniaus apygardos teismas 2015-07-02 priėmė papildomą sprendimą, kuriame išsprendė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo šalims klausimus: 1) priteisė ieškovui UAB „Pontem“ iš atsakovo VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės 1 847,08 Eur bylinėjimosi išlaidų; 2) priteisė atsakovui VšĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei lygiomis dalimis iš ieškovo UAB „Pontem“ ir ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ po 584,97 Eur bylinėjimosi išlaidų; 3) priteisė trečiajam asmeniui UAB „Dussmann Service“ lygiomis dalimis iš ieškovo UAB „Pontem“ ir ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ po 838,53 Eur bylinėjimosi išlaidų.

14Teismas, remdamasis nagrinėjamos elektroninės bylos duomenimis, padarė išvadą, jog ieškovas UAB „Pontem“, atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė ir trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“ iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos pateikė prašymus priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas bei pridėjo šias išlaidas pagrindžiančius įrodymus. Šių išlaidų paskirstymo klausimas Vilniaus apygardos teismas 2015-06-22 sprendime neišspręstas. Kadangi ieškovo UAB „Pontem ieškinys buvo tenkintas iš dalies, o ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinys atmestas, teismas nurodė, kad ieškovui UAB „Pontem“ patirtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš atsakovo proporcingai jo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Ieškovas UAB „Pontem“ patyrė 4 617,71 Eur bylinėjimosi išlaidų, o atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė patyrė 1 949,89 Eur bylinėjimosi išlaidų. Todėl iš atsakovo ieškovui UAB „Pontem“ teismas priteisė 1 847,08 Eur bylinėjimosi išlaidų, o iš ieškovo UAB „Pontem“ ir ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ priteisė 1 169,93 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovui VšĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei. Kadangi trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“ 2 795,10 Eur bylinėjimosi išlaidas pagrindė įrodymais, trečiajam asmeniui iš ieškovo UAB „Pontem“ ir ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ priteista 1 677,06 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teismas pažymėjo, kad bylinėjimosi išlaidos šalims paskirstytos atsižvelgus į ieškovo UAB „Pontem“ tenkintų reikalavimų dalį bei įvertinus nagrinėtinos bylos sudėtingumą, procesinių dokumentų kiekį, kvalifikuotos teisinės pagalbos poreikį, patirtų išlaidų (vertinimo) tikslingumą bei sąsajumą su nagrinėto ginčo įrodinėjimo procesu.

15III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

16Trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015-06-22 sprendimo dalį, kuria panaikintas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinės ligoninės sprendimas dėl UAB „Dussmann Service“ pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu, priteisti iš ieškovo UAB „Pontem“ bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:

 1. Pripažindamas, kad UAB „Dussmann Service“ pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų nuostatų, teismas rėmėsi tik 2015-03-16 tarnybiniu pranešimu dėl tiekėjų techninių pasiūlymų bei pirkimo komisijos protokolu Nr. 9R-38, kuriame buvo tariamai nustatyti galimi neatitikimai, tačiau netyrė ir nevertino, jog pirkimo komisija, vadovaudamasi pirkimo dokumentų 8.2.1 ir 8.4 punktais, kreipėsi į UAB „Dussmann Service“ prašydama paaiškinti pasiūlymo atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams, o UAB „Dussmann Service“ 2015-03-17 raštu šį reikalavimą įvykdė.
 2. UAB „Dussmann Service“, siekdama užtikrinti tinkamą pacientų maitinimą ir perkančiajai organizacijai pateikti geriausiai jos interesus atitinkantį pasiūlymą, pasiūlymą parengė atsižvelgdama į metodinės medžiagos reikalavimus. Objektyviai yra neįmanoma, kad pasiūlymas, parengtas pagal metodinės medžiagos reikalavimus, neatitiktų tvarkos, kuri yra nurodoma kaip pirkimų dokumentų sudedamoji dalis, nuostatų.
 3. Pirkimo dokumentuose nebuvo draudimo, sudarant padidinto baltymų dietos valgiaraštį, naudoti prieskonius (techninės specifikacijos 2.2 p.; metodinės medžiagos 301-302 lapai). Sumažinto riebalų kiekio dietos valgiaraštyje nebuvo patiekalų, kurių gaminimui naudojamas cukrus. Perkančioji organizacija 2015-03-16 raštu kreipėsi į UAB „Dussmann Sevices“, prašydama pateikti sumažinto riebalų kiekio dietos valgiaraštyje (trečiadienio valgiaraštis) nurodyto patiekalo „Smėlio juostelė“ ingredientų sudėtį, o UAB „Dussmann Service“ pateikė patiekalo „Smėlio juostelė“ technologinę kortelę, nurodydamas, jog patiekalas gaminamas be cukraus. Trinto maisto dietos skysčių kiekis atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus (techninės specifikacijos 2.6 p.). Taip pat ir trinto maisto dietoje nurodyti patiekalų gaminimo būdai atitiko pirkimo dokumentus - UAB „Dussmann Service“ 2015-03-17 raštu paaiškino savo pateikto trinto maisto dietos valgiaraščio atitiktį pirkimo dokumentams. Nenurodytas atskirų patiekalų druskos kiekis nelemia pasiūlymo neatitikimo pirkimo sąlygoms. Perkančioji organizacija 2015-03-16 raštu prašė nurodyti, kaip parengtas pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų 5.11.3 punktą, kuriame pasakyta, jog tiekėjas privalo nurodyti druskos kiekį patiekaluose. UAB „Dussmann Service“ paaiškino, jog tuo atveju, jeigu prie patiekalo nenurodomas druskos kiekis gramais arba nenurodyta druska, kaip sudėtinė dalis, druska nėra dedama.
 4. Teismas netinkamai taikė VPĮ nuostatas ir nenustatė visų reikšmingų aplinkybių, ydingai sutapatino du visiškai savarankiškus viešuosius pirkimus. 2015-02-23 CVP IS paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Ligonių dietinio maitinimo paslaugų pirkimas“, pirkimo Nr. 160314, tačiau UAB „Pontem“ pateikus pretenziją perkančioji organizacija, siekdama apsaugoti viešąjį interesą, 2015-03-25 protokolu nutarė patvirtinti viešojo pirkimo „Ligonių dietinio maitinimo paslaugos iki 2015-06-02“ pirkimo dokumentus ir skelbti pirkimą per CVP IS apklausos iš vienintelio tiekėjo būdu. Taigi perkančioji organizacija organizavo du savarankiškus viešuosius pirkimus, kuriems taikomi atskiri pirkimų dokumentuose nurodyti reikalavimai bei aktualios teisės aktų nuostatos. Nebuvo jokio teisinio pagrindo lyginti pirkimo metu UAB „Dussmann Service“ pateiktą pasiūlymą su visiškai atskiro ir naujo apklausos būdu įvykdyto viešojo pirkimo metu pateiktu jo pasiūlymu.
 5. Teismas nagrinėjo ir vertino pasiūlymo, o ne kvalifikacijos atitiktį pirkimo dokumentams, todėl nėra aišku kokiomis nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis rėmėsi teismas, padarydamas išvadą, jog UAB „Dussmann Service“ neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Tiekėjų kvalifikacija minėtoje apklausoje nebuvo tikrinama.

17Atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015-06-22 sprendimo dalį, kuria ieškinys patenkintas, priteisti iš ieškovų atsakovui bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:

 1. Teismas, panaikindamas perkančiosios organizacijos sprendimus, vadovavosi išimtinai gydytojos dietologės Ž. A. 2015-03-16 raštu, jos nuomone, kuri neįpareigojo viešojo pirkimo komisijos. Ne viešojo pirkimo komisijos ekspertai, bet viešojo pirkimo komisija sprendžia dėl pasiūlymo atitikimo ar neatitikimo pirkimo sąlygų reikalavimams. Į viešojo pirkimo eksperte paskirtos dietologės Ž. A. pareigas įėjo tik pasiūlytų valgiaraščių nagrinėjimas ir išvadų viešojo pirkimo komisijai pateikimas, o pirkimo komisija, susipažinusi su dietologės nagrinėjimo rezultatais, atsižvelgdama į juos priėmė atitinkamus sprendimus, t. y. 2015-03-16 sprendimą prašyti tiekėjų paaiškinti pasiūlymus bei 2015-03-18 sprendimą tiekėjų UAB „Pontem“ ir VšĮ „Kretingos maistas“ pasiūlymus laikyti neatitinkančiais pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų.
 2. Teismas nevertino rašytinių įrodymų, Viešojo pirkimų komisijos 2015-03-16 ir 2015-03-18 protokolų, pirkimų komisijos 2015-03-16 rašto UAB „Dussmann Service“, kuriame prašoma paaiškinti pasiūlymo dokumentus, taip pat neįvertintas UAB „Dussmann Service“ 2015-03-17 pasiūlymo paaiškinimas. Šie dokumentai paneigia dietologės Ž. A. neva nustatytus UAB „Dussmann Service“ pasiūlymo neatitikimus pirkimo dokumentams.
 3. Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje visų tiekėjų pasiūlymai įvertinti vadovaujantis lygiateisiškumo principu, tiekėjų UAB „Dussmann service” ir VšĮ „Kretingos maistas“ pasiūlymuose dietologės nurodyti neatitikimai dėl prieskonių riboto naudojimo Viešųjų pirkimų komisijos buvo atmesti kaip nepagrįsti. Taip pat ir skysčių kiekių dietose neatitikimai buvo atmesti kaip nepagrįsti. Dėl kitų dietologės nurodytų neatitikimų pasiūlymuose Viešųjų pirkimų komisija kreipėsi į visus tris teikėjus, kurių pasiūlymų paaiškinimai buvo įvertinti 2015-03-18 komisijos posėdyje, ir dėl jų vertinimo pasisakyta. Todėl posėdyje 2015-03-18 buvo atmesti teikėjų UAB „Pontem“ (pirkimo sąlygų 8.4 p.) ir VšĮ „Kretingos maistas“ (pirkimo sąlygų 8.4 p.) pasiūlymai. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad UAB „Dussmann Service“ pasiūlymas turėjo būti atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
 4. Apklausos būdu vykdyto pirkimo „Ligonių dietinio maitinimo paslaugos iki 2015-06-02” sąlygose nebuvo numatyta tikrinti apklausiamo tiekėjo kvalifikacijos, nebuvo keliami jokie minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai. Todėl teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad apklaustas vienintelis tiekėjas UAB „Dussmann Service“ neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 6.2 punkte nurodoma, kad tiekėjų kvalifikacija gali būti netikrinama, jei pirkimas vykdomas neskelbiant apie pirkimą. Apklausos būdu vykdytas pirkimas buvo vykdomas apie jį nepaskelbus ir kviečiant pateikti pasiūlymą vienintelį tiekėją, kadangi pirkimas buvo vykdomas dėl ypatingos skubos, vadovaujantis VPĮ 92 straipsnio 3 dalies 3 punkto nuostatomis.
 5. Teismo pripažinta negaliojančia sutartis jau ir taip negalioja, kadangi jos galiojimas pasibaigė 2015-06-02 (sutarties 9.1 p.). Todėl išnykus ginčo objektui, šioje dalyje byla nutrauktina.

18Ieškovas UAB „Pontem“ apeliaciniame skunde prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2015-06-22 sprendimą ir UAB „Pontem“ ieškinį tenkinti visa apimtimi, pripažinti, kad UAB „Pontem“ pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimus, o UAB „Dussmann Service“ kvalifikacija neatitinka skelbime apie pirkimą 4 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo. Taip pat prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015-07-02 papildomą sprendimą ir atmesti trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ bei atsakovo prašymus dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:

 1. Teismas nepagrįstai pripažino, kad UAB „Pontem“ pasiūlymas pirkime neatitiko reikalavimų. Teismo sprendime nurodytų pasiūlymo atmetimo priežasčių perkančioji organizacija nekonstatavo (nei dėl tirštos manų košės, nei dėl žuvies ir jautienos suflė), o ieškovo UAB „Pontem“ pasiūlymo atmetimo priežastys (išsamus sąrašas) yra aiškiai nurodytos atsakovo 2015-03-18 pranešime Nr. 3361743. Nesuprantama, kokiu būdu UAB „Pontem“ pasiūlymo trūkumus ir atmetimo pagrindus nustatė teismas, kai tokių pasiūlymo atmetimo pagrindų nenustatė nei atsakovas, nei atsakovo ekspertė Ž. A., nei ieškovo pasitelkta ekspertė Ž. G.. Teismas nepagrįstai išėjo už ieškinio ribų ir perėmė atsakovo funkcijas, įvertinęs pasiūlymą už perkančiąją organizaciją.
 2. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovo pasitelktos ekspertės Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų gydytojos dietologės doc. dr. Ž. G. išvada yra neišsami. Ekspertė įvertino pirminį ieškovo pasiūlymą, taip pat pateiktus pasiūlymo paaiškinimus ir nustatė, kad tiek pirminis pasiūlymas, tiek pateikti paaiškinimai yra tinkami, t. y. ieškovo UAB „Pontem" pateiktas pasiūlymas yra tinkamas net ir be paaiškinimų. Ekspertė įvertino ir konstatavo, kad mažareikšmės įsivėlusios korektūros ar skaičiavimo klaidos yra taisytinos nekeičiant pasiūlymo esmės. Teismas taip pat nepagrįstai atmetė ieškovo argumentus, kad paties atsakovo ekspertė Ž. A. atsakovo kartu su atsiliepimu pateiktoje 2015-04-07 išvadoje konstatavo, kad ieškovo UAB „Pontem“ pasiūlyme pateiktuose valgiaraščiuose nėra trūkumų. Taigi byloje net dviejų skirtingų ekspertų išvados patvirtina ieškovo pasiūlymo tinkamumą.
 3. Ieškovas, aiškindamas pasiūlyme pateiktus valgiaraščius, neatliko jokių neteisėtų pasiūlymo esmės pakeitimų, o tik ištaisė įsivėlusias technines, spausdinimo ir (ar) aritmetines klaidas, kurias, kaip mažareikšmes, nurodė ir įvertino jau minėta ekspertė Ž. G.. Ieškovas pasiūlė mažiausią kainą pirkime, todėl atmesti ieškovo pasiūlymą vien dėl formalių ir itin mažareikšmių trūkumų, kurie tiekėjo buvo ištaisyti, yra neproporcinga ir neracionalu. UAB „Pontem“, kaip tiekėjas, puikiai žino dietų rengimo ir pacientų dietiniam maitinimui keliamus reikalavimus, yra įvykdęs ne vieną panašią sutartį. Paslaugas10 metų yra teikęs ir pačiam atsakovui. Todėl nesuprantama, kaip 10 metų tiekėjo rengiamos dietos atitiko pacientų maitinimui keliamus reikalavimus, o dabar siūlomos dietos reikalavimų nebeatitinka, nors reglamentavimas ir reikalavimai šioje srityje iš esmės nesikeitė.
 4. Trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“ neatitinka skelbime apie pirkimą 4 punkte nurodyto kvalifikacinio reikalavimo - nebūti padarius rimto profesinio pažeidimo. Remiantis viešai skelbiamais Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis, UAB „Dussmann Service“ darbuotojas yra baustas už darbo teisės aktų pažeidimus ir pasiūlymo pateikimo metu administracinė nuobauda dar nebuvo išnykusi. Teismas neįvertino suformuotos teismų praktikos, kad ATPK 5 skirsnyje nėra įtvirtintas juridinio asmens administracinės atsakomybės institutas. Bet kokiu atveju pagal galiojančią teisės normų sistemą už juridinio asmens padarytą ir įrodytą teisei priešingą veiką administracinio poveikio priemonės paprastai taikomos juridinio asmens atstovui, kuriuo gali būti direktorius, valdytojas ar kitas asmuo, t. y. fizinis asmuo, einantis tarnybą. Taigi tiekėjo (juridinio asmens) įgaliotam asmeniui (fiziniam asmeniui) paskirta bauda dėl juridinio asmens neteisėtos veiklos (profesinio pažeidimo, nesilaikant darbo, darbuotojų saugos teisės aktų reikalavimų) laikytina tam juridiniam asmeniui paskirta bauda.

19Atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė 2015-07-22 apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015-07-02 papildomo sprendimo dalį, kuria atsakovui lygiomis dalimis iš ieškovo UAB „Pontem“ ir ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ priteista po 584,97 Eur bylinėjimosi išlaidų, ir priimti naują sprendimą - priteisti iš VšĮ „Kretingos maistas“ atsakovui 974 95 Eur patirtų bylinėjimosi išlaidų, o iš UAB „Pontem“ atsakovui 584,97 Eur patirtų bylinėjimosi išlaidų. Apeliacinį skundą dėl papildomo sprendimo grindžia tokiais argumentais:

 1. Atsakovas pateikė į bylą įrodymus, jog patyrė 1949,89 Eur bylinėjimosi išlaidų. Civilinėje byloje Nr. e2-4452-345/2015 buvo pateikti du ieškiniai. VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinys buvo atmestas. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė civilinėje byloje Nr. e2-4452-345/2015 patyrė 1 949,89 Eur bylinėjimosi išlaidų, ieškovai turėtų atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas lygiomis dalimis. Iš papildomo teismo sprendimo rezoliucinės dalies matyti, kad pirmosios instancijos teismas, paskirstydamas atsakovui iš ieškovų mokėtinas bylinėjimosi išlaidas, laikėsi solidarumo principo. VšĮ „Kretingos maistas“ atsakovui, atsižvelgiant į tai, kad jo ieškinys buvo atmestas, turėtų visiškai atlyginti pusę atsakovo patirtų bylinėjimosi išlaidų civilinėje byloje Nr. e2-4452-345/2015, t. y. 974,95 Eur.
 2. Ieškovo UAB „Pontem“ ieškinys buvo tenkintas iš dalies. Paskirstant bylinėjimosi išlaidas proporcingai patenkintų ir atmestų ieškinio reikalavimų daliai, jeigu yra pareikšti neturtiniai reikalavimai, vertinamas pareikštų savarankiškų reikalavimų vienetų skaičius. Todėl teismas neteisingai paskirstė iš UAB „Pontem“ atsakovui priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą. Kadangi teismas tenkino du UAB „Pontem“ savarankiškus ieškinio reikalavimus iš penkių, iš UAB „Pontem“ priteistina atsakovo patirtų bylinėjimosi išlaidų suma turėtų būti 584,97 Eur.

20Trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“ 2015-07-22 apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015-07-02 papildomo sprendimo dalį, kuria ieškovui UAB „Pontem“ iš atsakovo priteista 1 847,08 Eur bylinėjimosi išlaidų, ir bylinėjimosi išlaidas paskirstyti iš naujo; pakeisti 2015-07-02 papildomo sprendimo dalį, kuria teismas priteisė trečiajam asmeniui UAB „Dussmann Service“ lygiomis dalimis iš ieškovo UAB „Pontem“ ir ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ po 838,53 Eur bylinėjimosi išlaidų ir priteisti jam iš ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ 1 101,10 Eur bylinėjimosi išlaidų, o iš ieškovo UAB „Pontem“ priteisti bylinėjimosi išlaidas atsižvelgiant į ieškinyje patenkintų reikalavimų dalį. Apeliacinį skundą dėl papildomo sprendimo grindžia tokiais argumentais:

 1. Teismas nepagrįstai 2015-06-10 ieškovo UAB „Pontem“ prašyme nurodytas 4 617,71 Eur bylinėjimosi išlaidas pripažino pagrįstomis. Vadovautis Teisingumo ministro ir Lietuvos advokatų tarybos pirmininko 2004-02-04 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis Rekomendacijomis UAB „Pontem“ pagrįstos bylinėjimosi išlaidos sudarė 3 841,13 Eur, o ne 4 617,71 Eur. Akivaizdu, kad UAB „Pontem“ pateiktos faktinės teisinės išlaidos už dubliko rengimą ir už rašytinių paaiškinimų parengimą ženkliai viršija Rekomendacijų priteistinas maksimalias vertes. Be to, UAB „Pontem“ atstovai į 2015-05-04 PVM sąskaitą įtraukė ir 21 Eur žyminio mokesčio už atskirą skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių padavimą, kuris nebuvo patenkintas. Teismas ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinį atmetė, todėl UAB „Pontem“ bylinėjimosi išlaidos, susijusios su ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ inicijuotu ginču, kurių suma 1 473,78 Eur, nėra atlygintinos ir neturi būti priteistos. Todėl UAB „Pontem“ patirtos bylinėjimosi išlaidos turi būti mažinamos 1 494,78 Eur suma iki 2 367,35 Eur. Kadangi UAB „Pontem“ ieškinyje patenkintų reikalavimų dalį (40 proc.), todėl priteistinos 938,54 Eur, o ne 1 847,08 Eur bylinėjimosi išlaidos.
 2. Teismas neteisingai sprendė, kad iš VšĮ „Kretingos maistas“ UAB „Dussmann Service“ naudai priteistinos patirtos bylinėjimosi išlaidos proporcingai UAB „Pontem“ patenkintų reikalavimų daliai. Kadangi ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinys atmestas pilna apimtimi, UAB „Dussmann Service“ patirtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinyje nurodytų reikalavimų nagrinėjimu, turėtų būti priteistinos pilna apimtimi, t. y. turi būti priteista 1 101,10 Eur suma.

21Atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė atsiliepime į ieškovo UAB „Pontem“ apeliacinį skundą dėl prašo jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

 1. Dietologė Ž. A. 2015-03-16 nurodė, kad pooperacinė dieta (Pb) turi būti be pieno ir pieno produktų, be padažų. UAB „Pontem“ dietos pasiūlyme pienas ir padažas buvo įrašyti į šiuos patiekalus: garuose virta žuvies suflė (padažas), garuose virta jautienos suflė (padažas), pusiau tiršta trinta avižinių dribsnių košė (pienas). Nuo pasiūlymo pateikimo iki jo atmetimo UAB „Pontem“ savo techninį pasiūlymą pakeitė net du kartus. Pasiūlyme pateikto valgiaraščio keitimas reiškia naujo pasiūlymo pateikimą. UAB „Pontem“ neginčija, kad jo su pasiūlymo konkursui pateikti valgiaraščiai neatitiko pirkimo sąlygų reikalavimų, tačiau teigia, kad tai buvo skaičiavimo ir techninės klaidos. Neturėdama galimybių įsitikinti, ar tai iš tiesų tik klaida, ar toks maistas vis tik būtų tiekiamas ir sutarties vykdymo metu, perkančioji organizacija privalėjo tokį pasiūlymą atmesti.
 2. Dietologės Ž. G. išvada nepatikima, ji yra neišsami ir ja šioje byloje vadovautis negalima. Dietologė Ž. A. pateikė dvi išvadas: 2015-03-16 tarnybinį pranešimą, kurio I dalyje buvo vertintas UAB „Pontem“ pasiūlymo atitikimas pirkimo dokumentams, ir viešojo pirkimo eksperto 2015-04-07 išvadą, tačiau pastaroji pateikta jau įvertinus patikslintą UAB „Pontem“ pasiūlymą.
 3. Teisines pasekmes (apribojimus dalyvauti viešuosiuose pirkimuose) sukelia tik ekonominės sankcijos už konkurencijos teisės aktų pažeidimus, paskirtos įsiteisėjusiais institucijų sprendimais. Administracinė nuobauda paskirta ne pačiam tiekėjui UAB „Dussmann Service“, o fiziniam asmeniui A. K., dėl ko nėra pagrindo daryti išvados, kad administracine tvarka paskirta bauda yra ekonominė sankcija, skirta juridiniam asmeniui UAB „Dussmann Service“.

22Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ atsiliepime į ieškovo UAB „Pontem“ apeliacinis skundus prašo juos tenkinti bei priteisti VšĮ „Kretingos maistas“ bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

 1. Teismas nepagrįstai leido iš esmės tinkamą mažiausios kainos pasiūlymą ginčo pirkime atmesti vien dėl formalių trūkumų, kurių, be kita ko, perkančioji organizacija net nebuvo nustačiusi. Perkančioji organizacija nepagrįstai vertino kilokalorijos ar gramo dalies perskaičiavimą kaip pasiūlymo esmę keičiantį veiksmą.
 2. Perkančiosios organizacijos sprendimas, kad UAB „Dussmann Service“ pasiūlymas atitiko visus konkurso sąlygų reikalavimus, yra akivaizdžiai neobjektyvus, šališkas, neatitinkantis skaidrumo principo reikalavimų.
 3. Teismas neįvertino suformuotos teismų praktikos, kad Administracinių teisės pažeidimų kodekso 5 skirsnyje nėra įtvirtintas juridinio asmens administracinės atsakomybės institutas. Už juridinio asmens padarytą ir įrodytą teisei priešingą veiką administracinio poveikio priemonės taikomos juridinio asmens atstovui, kuriuo gali būti fizinis asmuo. UAB „Dussmann Service“ ginčo pirkime neatitiko skelbime apie ginčo pirkimą 4 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo.
 4. Visi VšĮ „Kretingos maistas“ procesiniuose dokumentuose išsakyti motyvai ir argumentai vertintini kaip ieškovo išsakyti argumentai ir motyvai. Kadangi ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ pozicija šiuo klausimu buvo identiška, kaip ir ieškovo UAB „Pontem“, vertintina, kad ir ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinys yra tenkintas toje pačioje dalyje, kurioje buvo tenkintas UAB „Pontem“ ieškinys. Todėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo proporcijos – išlaidų našta ieškovui VšĮ „Kretingos maistas“ ir ieškovui UAB „Pontem“ paskirstyta lygiomis dalimis.

23Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ atsiliepimuose į atsakovo VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės apeliacinius skundus prašo juos atmesti, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

 1. Atsakovas dviprasmiškai vertina gydytojos dietologės Ž. A. pateiktą informaciją. Kai Ž. A. pateikė rašytinę informaciją apie VšĮ „Kretingos maistas“ bei UAB „Pontem“ kartu su pasiūlymais pateiktų valgiaraščių galimus trūkumus / neatitikimus, perkančioji organizacija ją vertino kaip eksperto išvadą, o kai Ž. A. pateikė rašytinę informaciją apie UAB „Dussmann Service“ valgiaraščių trūkumus / neatitikimus, perkančioji organizacija ją vertino kaip nuomonę, kuri neįpareigoja viešojo pirkimo komisijos priimti vienokį ar kitokį sprendimą. Komisijos nariai privalėjo vadovautis ekspertės išvada ir dėl tiekėjo UAB „Dussmann Service“ pateikto pasiūlymo, nes komisija vadovavosi analogiška tos pačios ekspertės išvada, vertinant kitų dviejų ginčo pirkimo tiekėjų pasiūlymus.
 2. Nors atsakovas teigia, kad laikinojo pirkimo sutartis jau ir taip yra pasibaigusi 2015-06-02, todėl, išnykus ginčo objektui, šioje dalyje byla turėtų būti nutraukta, tačiau sutartis laikytina niekine nuo pat jos sudarymo momento. Todėl ji negalėjo pasibaigti sutartyje ir / ar įstatyme nustatytais pagrindais.
 3. Vilniaus apygardos teismo 2015-07-02 papildomas sprendimas civilinėje byloje naikintinas, o trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ bei atsakovo prašymai dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmestini. Ieškovui VšĮ „Kretingos maistas“ priteistinos visos išlaidos, patirtos apeliacinio proceso metu. Išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, našta ieškovui VšĮ „Kretingos maistas“ ir ieškovui UAB „Pontem“ paskirstytina lygiomis dalimis.

24Ieškovas UAB „Pontem“ atsiliepimu į atsakovo VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės bei trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ apeliacinius skundus prašo juos atmesti, pripažinti niekine ir negaliojančia 2015-07-02 atsakovo ir trečiojo asmens sudarytą pirkimo sutartį Nr. P2010/15. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

 1. Nors sprendimus priima viešojo pirkimo komisijos nariai, tačiau laikantis atsakovo ir trečiojo asmens argumentų dėl viešojo pirkimo komisijos nario diskrecijos lieka neaišku, kas yra atskaitos taškas ir kaip užtikrinti pasiūlymo vertinimo objektyvumą. Perkančioji organizacija ekspertą pasisamdė kaip specialistą, turintį specialiųjų žinių, tačiau jo pateiktą informaciją skirtingų tiekėjų atžvilgiu vertina ir taiko skirtingai, kas lemia nepagrįstų ir neteisėtų sprendimų pirkime priėmimą.
 2. Trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“, aiškindamas savo pasiūlymą, ištaisė pasiūlyme esančias klaidas ir tokį klaidų taisymą atsakovas pripažino tinkamu bei leistinu. Tuo tarpu savo pasiūlymo neaiškumus ir (ar) netikslumus paaiškinus bei patikslinus ieškovui UAB „Pontem“, tai jau buvo traktuojama kaip neva pasiūlymą keičiantys paaiškinimai, dėl ko pasiūlymas nepagrįstai buvo atmestas.

25Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ atsiliepimuose į trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ apeliacinius skundus prašo juos atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

 1. Ginčo pirkime būtent perkančiosios organizacijos pasirinkta ekspertė įvertino visų 3 pirkimo dalyvių pasiūlymus (valgiaraščius) ir, taikydama tą pačią metodiką, visų trijų dalyvių pateiktuose valgiaraščiuose fiksavo nedideles neatitiktis. Tačiau komisija atmetė tik dviejų tiekėjų pasiūlymus, nors trečiasis tiekėjas UAB „Dussmann Service“ savo valgiaraščiuose įvėlė absoliučiai identiškų klaidų / neatitikimų. Todėl ir pastarojo tiekėjo pasiūlymas, laikantis lygiateisiškumo bei skaidrumo principų, taip pat privalėjo būti atmestas arba visų tiekėjų valgiaraščiuose įvelti neatitikimai turėjo būti vertinami kaip mažareikšmiai.
 2. Apeliantas UAB „Dussmann Service“ paminėti du visiškai savarankiški pirkimai realiai nebuvo savarankiški. Minimalius kvalifikacinius reikalavimus atitiko tik 2 pirkimo dalyviai – VšĮ „Kretingos maistas“ ir UAB „Pontem“. UAB „Dussmann Service“ minimalių kvalifikacinių reikalavimų neatitiko dėl profesinio pažeidimo. Taigi perkančioji organizacija privalėjo į apklausą kviesti ne UAB „Dussmann Service“, bet būtent minimalius pirkimo Nr. 160314 kvalifikacinius reikalavimus atitinkančius tiekėjus – VšĮ „Kretingos maistas“ bei UAB „Pontem“.
 3. Ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinys yra tenkintas toje pačioje dalyje, kurioje buvo tenkintas UAB „Pontem“ ieškinys. Todėl bylinėjimosi išlaidos ieškovams VšĮ „Kretingos maistas“ ir UAB „Pontem“ paskirstytinos lygiomis dalimis.
 4. UAB „Dussmann Service“ apeliacinio skundo dėl 2015-07-02 papildomo teismo sprendimo motyvai bei reikalavimai nepagrįsti. UAB „Pontem“ pagrįstai 21 Eur sumą įtraukė į bylinėjimosi išlaidų sumą, kadangi laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos.

26Atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė atsiliepimuose į trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ apeliacinius skundus prašo juos tenkinti. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

 1. Viešųjų pirkimų komisija, įvertinusi dietologės Ž. A. tarnybiniame pranešime nurodytas rekomendacijas dėl UAB „Dussmann Service“ pasiūlymo, jas svarstė komisijos posėdyje. Tiekėjų UAB „Dussmann service“ ir „VšĮ Kretingos maistas“ pasiūlymuose dietologės nurodyti neatitikimai dėl prieskonių riboto naudojimo Viešųjų pirkimų komisijos buvo atmesti kaip nepagrįsti. Komisija, atmetusi dietologės nurodytus neatitikimus dėl prieskonių naudojimo ir skysčių neatitikimo, dėl kitų dietologės nurodytų neatitikimų 2015-03-16 raštu kreipėsi j UAB „Dussmann Service“, prašydama paaiškinti, kaip pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus. UAB „Dussmann service“ 2015-03-17 raštu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, paaiškino pirkimų komisijai, kaip jo pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, todėl komisija 2015-03-18 ir priėmė sprendimą, kad šis pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus.
 2. Teismas, panaikindamas perkančiosios organizacijos sprendimus, kuriais laimėtoju pripažintas tiekėjas UAB „Dussmann Service“, vadovavosi išskirtinai tik gydytojos dietologės Ž. A. 2015-03-16 rašte išdėstyta nuomone, kuri neįpareigoja Viešojo pirkimo komisijos priimti vienokį ar kitokį sprendimą, ir visiškai nevertino kitų reikšmingų rašytinių įrodymų (komisijos 2015-03-16 ir 2015-03-18 protokolų, 2015-03-16 rašto, taip pat UAB „Dussmann Service“ 2015-03-17 paaiškinimo).
 3. UAB „Pontem“ patirtos bylinėjimosi išlaidos, skirtos advokatų teisinei pagalbai apmokėti, neatitinka rekomenduojamo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą, todėl turėtų būti atitinkamai sumažintos. Teismas neturėjo priteisti UAB „Pontem“ iš atsakovo bylinėjimosi išlaidų, patirtų civilinėje byloje, nagrinėtoje pagal VšĮ Kretingos maistas“ ieškinį, kadangi šis ieškinys buvo atmestas. Be to, UAB „Dussman Service“ patirtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinio nagrinėjimu, turėtų būti priteistos pilna apimtimi.

27Trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“ atsiliepime į ieškovo UAB „Pontem“ apeliacinį skundą prašo jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

 1. Ieškovas UAB „Pontem“ pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų (t. y. pasiūlyti valgiaraščiai neatitiko techninių specifikacijų reikalavimų). Su paaiškinimu ir pretenzija UAB „Pontem“ pateikta nauja informacija turi būti kvalifikuojama kaip keičianti pasiūlymo esmę. UAB „Pontem“ pasiūlyme pateikta pradinė informacija neatitiko pirkimo dokumentuose iškeltų reikalavimų, o ieškovui negalima leisti pateikti papildomos informacijos ir į ją atsižvelgti, nes būtų pažeistas skaidrumo principas.
 2. UAB „Pontem“ pasitelkta dietologė savo vertinimą atliko selektyviai, jos išvada negali būti laikoma išsamia.
 3. Tiek fizinis, tiek juridinis asmuo yra pripažįstami savarankiškais teisinių santykių dalyviais. Atsakovo vykdomame konkurse dalyvavo ne fizinis asmuo, o juridinis asmuo UAB „Dussmann Service“. Už pažeidimą tiekėjui - juridiniam asmeniui - nebuvo taikytos Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 6 d. nurodytos ekonominės sankcijos. Nesant juridinio asmens kaltės (būtinojo administracinio teisės pažeidimo požymio), nėra pagrindo ir teigti, jog juridinio asmens atžvilgiu buvo taikyta administracinė atsakomybė. Fiziniam asmeniui paskirta bauda juridiniam asmeniui UAB „Dussmann Service“ nesukūrė jokių prievolių.

28IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“, atsakovo VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės ir ieškovo UAB „Pontem“ apeliaciniai skundai dėl Vilniaus apygardos teismo 2015-06-22 sprendimo netenkintini.

30Trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ apeliacinis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2015-07-02 papildomo sprendimo tenkintinas, o atsakovo VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės apeliaciniai skundai dėl Vilniaus apygardos teismo 2015-07-02 papildomo sprendimo atmestinas.

31Dėl nustatytų faktinių bylos aplinkybių

32Iš nagrinėjamos bylos duomenų matyti, kad perkančioji organizacija (atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė) 2015-02-23 CVP IS priemonėmis paskelbė apie vykdomą supaprastintą atvirą konkursą „Ligonių dietinio maitinimo paslaugos ir patalpų nuoma 3 metų laikotarpiui“, kurio pirkimo Nr. 160314. Atsakovo viešojo pirkimo komisija 2015-03-09 protokolu nustatė, kad pasiūlymus dalyvauti viešajame pirkimo pateikė trys tiekėjai - ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“, trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“ ir ieškovas UAB „Pontem“. Atsakovas, vertindamas tiekėjų pasiūlymų atitikimą pirkimo dokumentų reikalavimams, 2015-03-16 protokolu Nr. 9R-38 nutarė kreiptis į visus tris viešajame pirkime dalyvaujančius tiekėjus ir paprašyti paaiškinti, kaip jų pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus. Tiekėjai, atsakydami į atsakovo nurodymus, pateikė papildomus paaiškinimus dėl pateiktų pasiūlymų. Bylos svarstymui pateiktas tiekėjo UAB „Pontem“ 2015-03-18 pranešimas su paaiškinimu perkančiajai organizacijai bei patiekalų technologines kortelės, valgiaraščiai, o taip pat 2015-03-17 UAB „Dussmann Service“ raštas Nr. S-37, technologinė kortelė, valgiaraštis. Perkančioji organizacija 2015-03-18 pranešimu informavo tiekėją UAB „Pontem“ apie pasiūlymo atmetimą dėl jo neatitikimo konkurso pirkimo sąlygų 9.1.3. punkto reikalavimams (pateiktas konkursinis valgiaraštis neatitiko pirkimo sąlygų priedo Nr. 1 reikalavimų) ir pagal 8.4 punktą, kadangi tiekėjas, gavęs perkančiosios organizacijos prašymą paaiškinti pasiūlymą, pateikė pataisytą konkursinį valgiaraštį. Perkančioji organizacija 2015-03-18 pranešimu informavo, kad pirkimą laimėjusiu pasiūlymu pripažįsta UAB „Dussmann Service“, kurio vienintelio pasiūlymas, perkančiosios organizacijos vertinimu, atitiko visus pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus. Taip pat perkančioji organizacija 2015-03-25 protokolu nutarė patvirtinti viešojo konkurso „Ligonių dietinio maitinimo paslaugos iki 2015-06-02“ pirkimo dokumentus ir skelbti pirkimą per CVP IS apklausos iš vienintelio tiekėjo būdu ir kviesti šį tiekėją teikti pasiūlymą. Tiekėjas UAB „Dussmann Service“ patvirtino, jog sutinka teikti paslaugas pagal konkursinį valgiaraštį, todėl 2015-03-30 tarp UAB „Dussmann Service“ ir atsakovo VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės buvo sudaryta laikina viešojo pirkimo sutartis sutartį Nr. M-15/03/30-1/P 80/15. Šiai sutarčiai pasibaigus, atsakovas ir trečiasis asmuo, nepaisant skundžiamu pirmosios instancijos teismo 2015-06-22 sprendimu panaikinto atsakovo sprendimo dėl laimėjusio pasiūlymo pripažinimo ir įpareigojimo pakartoti pirkimo procedūras, 2015-07-02 sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. P2010/15, galiojančią 36 mėnesius. Šios sutarties vykdymas, taikant laikinąsias apsaugos priemones, yra sustabdytas Vilniaus apygardos teismo 2015-07-27 nutartimi (nutartis įsiteisėjo 2015-09-08). Taip pat byloje esama duomenų apie dar vienos laikinos ligonių maitinimo paslaugų sutarties sudarymą, kurios galiojimo terminas yra iki 2015-11-29.

33Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl to, ar atsakovas, vykdydamas atvirą supaprastintą konkursą „Ligonių dietinio maitinimo paslaugos ir patalpų nuoma 3 metų laikotarpiui“, laikėsi viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Byloje keliami klausimai tiek dėl tiekėjo UAB „Pontem“, kurio pasiūlymas buvo atmestas kaip neatitinkantis supaprastinto atviro konkurso sąlygų reikalavimų, tiek dėl tiekėjo UAB „Dussmann Service“, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu ir su kuriuo neskelbiamos apklausos būdu buvo sudaryta laikinoji paslaugų pirkimo sutartis, bei dėl perkančiosios organizacijos VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė veiksmų šiais aspektais teisėtumo ir pagrįstumo. Teisėjų kolegija tokius klausimus ir aptaria, apibendrindama apeliacinių skundų, atsiliepimų į juos argumentus bei motyvus (CPK 320 str.).

34Dėl tiekėjo UAB „Pontem“ pasiūlymo atitikimo supaprastinto atviro konkurso sąlygų reikalavimams

35Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad perkančioji organizacija, vadovaudamasi viešųjų pirkimų sąlygų 9.1.3 punktu, 2015-03-18 CVP IS išsiųstu pranešimu Nr. 3361743, atmetė tiekėjo UAB „Pontem“ pasiūlymą, kadangi šio tiekėjo konkursinis valgiaraštis neatitiko pirkimo sąlygų priedo Nr. 1 reikalavimų, (t. y.: 1) vegetarinės dietos energetinė vertė turėjo būti 2200 - 2400 kcal, o pasiūlyme nurodyta P4 dietos (I dienos) energetinė vertė 2167,82 kcal; 2) vegetarinės dietos riebalų kiekis turi būti 60 - 80 g, o pasiūlyme P4 dietos (VII dienos) nurodytas riebalų kiekis 59,44 g; 3) trinto maisto (Tm) dietoje visi patiekalai turi būti pertrinti, o pasiūlyme patiekalo „Trinta brokolių sriuba“ technologiniame aprašyme nenurodyta, kad patiekalai pertrinami; 4) sumažinto riebalų kiekio (R) angliavandenių kiekis turi būti 300 - 350 g, pasiūlyme R dietos (I dienos) angliavandenių kiekis nurodytas 292,547 g; 5) padidinto baltymų kiekio dietoje (Bt) turi būti ribojami maisto produktai sąlygojantys dujų gamybą žarnose, o pasiūlyme (Bt) pirmadienio dietoje įrašytas dujų gamybą žarnose sąlygojantis patiekalas „Ekologiška manų sėmenų košė“). Sprendimą atmesti tiekėjo UAB „Pontem“ pasiūlymą perkančioji organizacija motyvavo ir tuo, jog toks jos sprendimas grindžiamas pirkimo sąlygų 8.4 punktu, reglamentuojančiu, kad perkančioji organizacija negali leisti tiekėjams padaryti pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus, o šiuo atveju tiekėjas, gavęs perkančiosios organizacijos prašymą paaiškinti pasiūlymą, pateikė pataisytą konkursinį valgiaraštį. Pastaroji perkančiosios organizacijos pastaba buvo padaryta atsižvelgiant į aplinkybę, kad 2015-03-16 viešojo pirkimo komisijos protokolu Nr. 9R-38 buvo priimtas sprendimas kreiptis į tiekėjus, įskaitytinai ir į tiekėją UAB „Pontem“, įpareigojant juos paaiškinti, kaip pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus, o UAB „Pontem“, vykdydamas šį įpareigojimą, 2015-03-18 pateikė perkančiajai organizacijai pasiūlymo paaiškinimus (byloje konfidencialus ieškinio priedas Nr. 11).

36Viešojo pirkimo įstatymo (toliau ir – VPĮ) nuostatos įpareigoja perkančiąją organizaciją, nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų, prašyti dalyvį papildyti arba paaiškinti netikslius, neišsamius duomenis per protingą terminą (32 str. 5 d., 39 str. 1 d.), tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus (VPĮ 39 str. 1 d.). Neteisėtas ir pažeidžiantis lygiateisiškumo principą yra toks pasiūlymo patikslinimas, kai tiekėjo pateikti jo pirminį pasiūlymą papildantys ir patikslinantys duomenys keičia ir pagerina tiekėjo pirminį pasiūlymą. Ir, atitinkamai, nedraudžiama išimtiniais atvejais taisyti ar pildyti atskirus pasiūlymo duomenis dėl to, kad akivaizdžiai būtinas paprastas jų paaiškinimas, arba siekiant ištaisyti akivaizdžias redakcinio pobūdžio klaidas, jei dėl šio pakeitimo faktiškai nepateikiamas naujas pasiūlymas. Priešingu atveju net mažiausia formali pasiūlymo dokumentų neatitiktis, nekeičianti jų turinio esmės, lemtų perkančiosios organizacijos pareigą visą tiekėjo pasiūlymą atmesti kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų. Tokia praktika būtų net griežtesnė už ribojimą, kada draudžiama aiškinti pasiūlymo siaurąja prasme duomenis ar jame taisyti nustatytas klaidas, ir nebūtų suderinama su skaidrumo principo, perkančiąsias organizacijas įpareigojančio laikytis pirkimo sąlygų, turinio aiškinimu ir taikymu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-06-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011).

37Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į teismų praktikoje suformuotus tiekėjo pasiūlymo taisymo / pildymo tikslus bei įvertinusi konkrečias šios bylos faktines aplinkybes, sprendžia, kad perkančioji organizacija 2015-03-16 CVP IS išsiųstu pranešimu Nr. 3355506, paprašiusi tiekėją UAB „Pontem“ paaiškinti pasiūlymo atitiktį pirkimo dokumento reikalavimams, o būtent: 1) ar „P4 dieta“ turi būti laikoma pirkimo sąlygų priede Nr. 1 vadinama „Vegetarine dieta“; 2) vegetarine dietos energetinė vertė turi būti 2200 - 2400 kcal., o P4 dietos (I dienos) pasiūlyme nurodyta energetinė vertė 2167,82 kcal; 3) vegetarine dietos riebalų kiekis turi būti 60 - 80 g, o P4 dietos (VII dienos) pasiūlyme nurodytas riebalų kiekis 59,44 g; 4) cukrinio diabeto (CD) dietoje turi būti 1,5 1 skysčių, o CD dietos (I, II, III, IV ir VI dienos) pasiūlyme nurodytas didesnis skysčių kiekis; 5) trinto maisto (Tm) dietoje turi būti 1,5 l. skysčio, o Tm dietos (V dienos_ pasiūlyme nurodytas didesnis skysčių kiekis; 6) trinto maisto (Tm) dietoje turi būti visi patiekalai pertrinti, o Tm dietos pasiūlyme patiekalo „Trinta brokolių sriuba“ technologiniame aprašyme nenurodyta, kad patiekalai pertrinami; 7) sumažinto riebalų kiekio (R) angliavandenių kiekis turi būti 300 - 350 g, o R dietos (I dienos) pasiūlyme nurodyta 292,547 g; 8) sumažinto riebalų kiekio (R), turi būti 1,2 1 skysčių, o R dietos (II, III ir VI dienos) pasiūlyme nurodytas didesnis skysčių kiekis; 9) padidinto baltymų kiekio dietoje (B) turi būti ribojami maisto produktai sąlygojantys dujų gamybą žarnose, - kaip reikalavimą atitinka pasiūlyme B dietos patiekalas „Manų sėmenėlių košė“?; 10) pooperacinė dieta (Pb) turi būti be padažų, o Pb dietos pasiūlyme nurodytas padažas: garuose virtos žuvies suflė (V diena) ir garuose virta jautienos suflė (IV diena); 11) pooperacinėje dietoje (Pb) turi būti 1,5 1 skysčių, o Pb dietos (I II ir VII dienos) pasiūlyme nurodytas didesnis skysčių kiekis; 12) skysčių dietoje (S) turi būti 1,5 l skysčių, o S dietos (V ir VII dienos) pasiūlyme nurodytas didesnis skysčių kiekis; 13) konkursiniame valgiaraštyje turi būti nurodomas visų patiekalų druskos kiekis (g), o P4 dietos (IV diena) pasiūlyme nenurodytas „Morkų kotletai su grietine“ druskos kiekis, nors technologiniame aprašyme pažymėta, kad patiekalas yra pasūdomas), tinkamai vykdė VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje, 39 straipsnio 1 dalyje nustatytas pareigas. Tačiau UAB „Pontem“, priešingai nei įrodinėja savo procesiniuose dokumentuose, pateikdamas perkančios organizacijos reikalautus paaiškinimus, ištaisė ne tik aritmetines klaidas ir / ar galimus rašymo apsirikimus, bet kartu taip pat ir patikslino savo pirminį pasiūlymą, jį išplėtė, įskaitytinai ir naujais produktais. Teisėjų kolegija iš esmės sutinka ir priima domėn perkančiosios organizacijos procesiniuose dokumentuose išdėstytas pastabas dėl tiekėjo padarytų pirminio valgiaraščio pakeitimų, o ieškovo UAB „Pontem“ apeliacinio skundo argumentai šiuo aspektu nesudaro pagrindo kitokioms išvadoms susiformuoti (CPK 185 str.). Viena iš perkančiosios organizacijos pastabų buvo ta, kad trinto maisto (Tm) dietoje technologiniame aprašyme nenurodyta, kad patiekalai pertrinami. Ir nors UAB „Pontem“ apeliaciniame skunde teigia, jog patiekalo gamybos būdą suponuoja jau pats jo pavadinimas (trinta), kas tik dėl korektūros klaidos buvo nenurodyta jo pasiūlyme (kad sriuba bus pertrinta trintuvu), tačiau, kaip nustatyta, buvo pakeistas visas šio patiekalo technologinis aprašymas, pridėta nauja technologinė kortelė (Nr. L1182), kurioje gaminio technologijos ir patiekalo apiforminimas iš esmės skiriasi. Be to, tam, kad (P4) dietos (pirmadienio) energetinė vertė atitiktų reikalaujamą minimalią energetinę vertės ribą 2200 kcal, tiekėjas padidino greitinės kiekį iki 30 g bei pateikė naują šios dienos tvarkaraštį, (P4) dietos (sekmadienio) riebalų kiekio neatitikimas minimaliam riebalų kiekio limitui buvo ištaisytas pridedant fermentinio sūrio (5 g) bei pateiktas naujas šios dienos tvarkaraštis, taip pat (R?) dietos (pirmadienio) trūkstamą minimalų angliavandenių kiekį tiekėjas numatė kompensuoti pateikiant didesnį konservuotų vaisių kiekį (atitinkamai nuo 150 g iki 220 g), taip pat pateikė naują šios dienos tvarkaraštį. Perkančioji organizacija taip pat prašė paaiškinti tiekėjo, kaip reikalavimą atitinka pasiūlyme dietos (B?) patiekalas „Manų sėmenėlių košė“, kuomet šioje dietoje ribojami produktai, sąlygojantys dujų gamybą žarnose (t. y. buvo numatytas naudoti produktas, uždraustas techninėje specifikacijoje). Šioje perkančiosios organizacijos ir teikėjo ginčo dalyje teisėjų kolegija UAB „Pontem“ paaiškinimus dėl padarytos korektūros klaidos, kai vietoje produkto „selenėlės“, buvo nurodytas „sėmenėlės“ (semėnys – linų sėklos, o selenėlės – tai kviečio grūdo dalis) pripažįsta pagrįstais, nes manų kruopos ir yra kvietinis produktas, gaminamos stambiai sumalus aukščiausios rūšies kviečius. Kadangi manai iš linų sėmenų negaminami, vien perkančiosios organizacijos pažodinis vertinimas, kad tiekėjas pasiūlė jau kitą (iš esmės vietoje neegzistuojančio) patiekalą, atitinkantį dietinio režimo reikalavimus, yra pernelyg formalus.

38Kita vertus, net ir teisėjų kolegijai iš dalies sutinkant su UAB „Pontem“ procesine pozicija jau aptartoje ginčo dalyje, taip pat toje apeliacinio skundo dalyje, kad aptariami valgiaraščio trūkumai, susiję su kilokalorijos ar gramo dalies nežymiais netikslumais, galėtų būti priskiriami ir prie rašymo apsirikimo / skaičiavimo neatitikimų, tačiau toks vertinimas būtų teisingas ir pagrįstas tik esant pavieniam tokiam netikslumui ar itin nedideliam jų skaičiui. Nagrinėjamu atveju neatitikimų gausa tiekėjo UAB „Pontem“ pasiūlytame valgiaraštyje neleidžia jų ir / ar jų ištaisymo metodų pripažinti mažareikšmiais ir visiškai nekeičiančiais pasiūlymo esmės bei neturinčiais įtakos perkančiosios organizacijos sprendimui dėl pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygoms, ypač situacijoje, kai yra konkuruojama su kitais tiekėjais. Perkančiajai organizacijai yra suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie, jos nuomone, yra būtini, siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą. Jai paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau tai ji turi daryti nepažeisdama Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatyta, kad perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančioji organizacija, vertindama šio tiekėjo pasiūlymo patikslinimų turinį bei apimtį, savo diskrecijos teise pasinaudojo tinkamai ir VPĮ nuostatų nepažeidė.

39Teisėjų kolegija nesutinka su UAB „Pontem“ apeliacinio skundo teiginiais, kad byloje esama dviejų skirtingų ekspertų išvadų, kurios patvirtina UAB „Pontem“ pasiūlymo tinkamumą. Perkančiosios organizacijos specialistė, dietologė Ž. A., 2015-04-07 išvadoje apie UAB „Pontem“ pasiūlymą pripažino tinkamu tik varškės ir virto obuolio maistinių verčių aspektu, o ne viso pasiūlymo apimtimi. Tuo tarpu tiekėjo UAB „Pontem“ pasitektos specialistės E. G. 2015-04-01 išvados, kuriose teigiama, kad tiekėjo UAB „Pontem“ valgiaraščiai atitinka pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimus, viena vertus, tiesiogiai koreliuoja su kitais byloje esančiais įrodymais – dietologės Ž. A. nustatytus ir perkančios organizacijos 2015-03-16 posėdžio protokole užfiksuotais UAB „Pontem“ pasiūlymo trūkumais / neaiškumais, kurių pastarasis įstatymo nustatyta ikiteismine tvarka neginčijo. Kita vertus, aktualu ir tai, kad minėtos specialistės E. G. išvados neturi teismo ekspertizės išvados procesinio statuso (CPK 216 str., 218 str.), todėl, pritariant ir pirmosios instancijos teismo pozicijai dėl šių išvadų neišsamumo, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas šią įrodinėjimo priemonę įvertino tinkamai (CPK 185 str.).

40Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su ieškovo UAB „Pontem“ apeliacinio skundo argumentais, kad perkančioji organizacija turėjo išimtinai jam suteikti prioritetą kaip mažiausią kainą pasiūliusiam tiekėjui. Racionalaus lėšų panaudojimo tikslas nedaro įtakos ir nepateisina viešųjų pirkimų principų pažeidimų, šis tikslas negali būti suabsoliutinamas, paneigiant imperatyviuosius viešųjų pirkimų principus bei kitus VPĮ įsakmius reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009). Todėl mažiausios kainos pasiūlymas savaime neatleidžia pirkimo dalyvio nuo pareigos laikytis pirkimo sąlygų bei nesudaro prielaidų susiformuoti išvadai, kad tokio pasiūlymo pripažinimas neatitinkančiu pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų neatitinka protingumo principo ar kitų VPĮ nustatytų principų. Nagrinėjamu atveju, siekiant užtikrinti vykdomo viešojo pirkimo skaidrumą, jame dalyvavusių tiekėjų lygiateisiškumą ir sąžiningą varžymąsi, nėra pagrindo spręsti, kad ieškovo UAB „Pontem“ pateikto pasiūlymo pripažinimas neatitinkančiu pirkimo dokumentų pažeidžia VPĮ įtvirtintus viešųjų pirkimų principus, taip pat tokį, kaip racionalus lėšų panaudojimas. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo viešųjų pirkimų ginčų praktiką viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi. Viešojo intereso apsauga sprendžiant ginčus viešųjų pirkimų srityje turi apimti abu jo aspektus, nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-06-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011),

41Dėl tiekėjo UAB „Dussmann Service“ pasiūlymo atitikimo supaprastinto atviro konkurso sąlygų reikalavimams

42Apeliaciniuose skunduose trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“ bei atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas, pripažindamas šio tiekėjo (UAB „Dussmann Service“) pasiūlymą neatitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimų, netinkamai įvertino byloje pateiktus įrodymus, t. y. viešojo pirkimo komisijos 2015-03-16 ir 2015-03-18 protokolus, 2015-03-16 raštą, įpareigojantį UAB „Dussmann Service“ paaiškinti pasiūlymo dokumentus bei nevertino UAB „Dussmann Service“ 2015-03-17 pateiktų pasiūlymo paaiškinimų Nr. S-37. Teisėjų kolegija su tokiais apeliaciniuose skunduose išdėstytais argumentais negali sutikti, pažymėdama, kad jie nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvadų bei nesuponuoja kitokio tiekėjo UAB „Dussmann Service“ pasiūlymo įvertinimo.

43Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis, perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas. VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek ir tiekėjams tam, kad šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-02-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009). Viešųjų pirkimų principais privalu vadovautis taikant ir aiškinant visų VPĮ nuostatų turinį, šių principų taikymas rationae temporis apima visas viešojo pirkimo procedūras nuo pradžios iki pabaigos, t. y. nuo pirkimo paskelbimo iki laimėtojo nustatymo. Lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principų laikymasis garantuoja, kad bus pasiekti viešojo pirkimo tikslai ir išvengta galimų nesąžiningos konkurencijos prielaidų viešojo pirkimo procedūrose. Taigi viešųjų pirkimų principų laikymasis ir tinkamas jų taikymas nėra tik besąlyginė VPĮ – būtent 3 straipsnio nuostatų – laikymosi pareiga, bet ir viešųjų pirkimų tikslų pasiekimo garantas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-11-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-498/2012).

44Bylos duomenimis nustatyta, kad perkančiosios organizacijos specialistė dietologė Ž. A. 2015-03-16 tarybinime pranešime pateikė visų pirkime dalyvavusių tiekėjų pasiūlymų atitikimo pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimams analizę, kurioje pasisakyta ir dėl tiekėjo UAB „Dussmann Service“ techninio pasiūlymo atitikimo: 1) padidinto baltymų kiekio dietai (B?) ribojami prieskoniai, o UAB „Dussmann Service“ (B?) dietos pasiūlyme trintos daržovių sriubos gaminimui naudojami universalūs prieskoniai; 2) sumažinto riebalų kiekio dietos (R?) skysčių kiekis turi būti 1.2 l, o UAB „Dussmann Service“ pasiūlyme nurodoma, kad (R?) dietos antradienio skysčių kiekis sudaro 0,8 l, ketvirtadienio, šeštadienio ir sekmadienio 1 l; 3) sumažinto riebalų kiekio dietos (R?) patiekalai turi būti be cukraus, neaišku, ar UAB „Dussmann Service“ pasiūlyme įrašytoje „smėlio juostelėje“ nėra cukraus; 4) trinto maisto (Tm) dietos skysčių kiekis turi būti 1,5 l, o UAB „Dussmann Service“ pasiūlyme nurodoma, kad šios dietos skysčių kiekis sudaro pirmadienio 1,95 l, antradienio, 1,7 l; 5) trinto maisto (Tm) dietą sudaro pusiau skystas trintas (grietinėlės konsistencijos) maistas arba tirštas trintas maistas, visi patiekalai pertrinti. UAB „Dussmann Service“ Tm dietos pasiūlyme įrašytas nepertrintas maistas: minkštas batonas, minkšta bandelė, minkšta kvietinė duona; 6) pirkimo sąlygose prašoma nurodyti visų patiekalų druskos kiekį, o UAB „Dussmann Service“ dietų pasiūlyme nenurodytas atskirų patiekalų druskos kiekis. Atsakovo viešųjų pirkimų komisija 2015-03-16 protokolu Nr. 9R-38, vertindama tiekėjo UAB „Dussmann Service“ pasiūlymą, nutarė atmesti dietologės nurodytą neatitikimą, kad (B?) dietos pasiūlyme naudojami universalūs prieskoniai, kadangi techninėje specifikacijoje nenurodyta, kad prieskoniai draudžiami, o nurodyta, kad ribojami. Taip pat komisija nusprendė atmesti ir dietologės nustatytą dietos (R?) galimą skysčių neatitikimą, kadangi pati komisija perskaičiavo šioje dietoje siūlytą skysčių kiekį ir nerado neatitikimų. Tačiau dėl kitų dietologės nurodytų neatitikimų, komisija pastabų neturėjo ir nutarė kreiptis į tiekėją bei prašyti paaiškinti, kaip jo pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus.

45Tiekėjas UAB „Dussmann Service“, vykdydamas minėtą perkančiosios organizacijos nurodymą, 2015-03-17 raštu Nr. S-37 paaiškinimus dėl savo pasiūlymo atitikimo pirkimo dokumentų reikalavimams pateikė. Tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, 2015-03-17 trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ paaiškinimų turinys nesudaro pakankamo pagrindo pripažinti, kad ir šis pasiūlymas visiškai atitinka perkančiosios organizacijos paskelbtas viešojo pirkimo sąlygas. Visų pirma, perkančioji organizacija klausė tiekėjo UAB „Dussmann Service“, ar dietos (R?) trečiadienio valgiaraštyje patiekale „Smėlio juostelė“ nėra cukraus ir prašė pateikti šio patiekalo ingredientų sudėtį, todėl tiekėjas pateikė patiekalo „Trapi smėlio juostelė“ technologinę kortelę Nr. 6-13. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad viešojo pirkimo sąlygų 5.11.3 punkte, reglamentuojančiame techninio pasiūlymo turinį, buvo itin konkrečiai detalizuota, kas turi būti nurodyta konkursiniame valgiaraštyje, t.y. : a) visų dienų siūlomų patiekalų pavadinimai; b) visų patiekalų ingredientai (maisto produktai ir kt.);c) visų patiekalų baltymų, riebalų ir angliavandenių kiekis (g); d) visų patiekalų energetinė vertė (kcal); e) visų patiekalų druskos kiekis (g); f) visų patiekalų skysčių kiekis, nurodant kas sudaro skysčius (l)). Akivaizdu, kad UAB „Dussmann Service“, 2015-03-09 pateikęs savo pasiūlymą perkančiajai organizacijai, nenurodė dietos (R?) trečiadienio valgiaraštyje numatyto patiekalo „Smėlio juostelė“ ingredientų sudėties, kaip to įsakmiai reikalavo pirkimo sąlygų 5.11.3 punkto „b“ papunktis. Kadangi tiekėjas UAB „Dussmann Service“ 2015-03-09 pasiūlyme visiškai nedetalizavo patiekalo „Smėlio juostelė“ sudėties, nepridėjo šio patiekalo technologinės kortelės, todėl negalima ir spręsti, ar teikdamas 2015-03-17 paaiškinimus dėl savo pasiūlymo bei pridėdamas patiekalo „Trapi smėlio juostelė“ technologinę kortelę Nr. 6-13, tiekėjas nepakeitė šio patiekalo sudėties taip, kad šis atitiktų specialaus dietinio rėžimo, kuriame ribojamas cukraus kiekis, reikalavimus, t. y. iš esmės padarė pakeitimą, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus, ką įstatymo normos draudžia (VPĮ 39 str. 1 d.). Dar daugiau, pirkimo sąlygų 1 priedo lentelės 3 punkte nurodoma, kad dieta (R?) yra sumažinto riebalų kiekio dieta, o patiekalai naudojami be cukraus. Iš bylos svarstymui pateikto UAB „Dussmann Service“ 2015-03-09 konkursinio pasiūlymo matyti, kad esama analogiškų trūkumų ir kitų dietos (R?) savaitės dienų valgiaraščiuose. Antai dietos (R?) pirmadienio valgiaraštyje numatomas patiekalas – bandelė, antradienio – sausainiai, ketvirtadienio – jogurtas bei džiūvėsėliai, penktadienio – bandelė, šeštadienio – meduolis, sekmadienio – sausainiai, tačiau tiekėjas nenurodė nei vieno iš šių patiekalų ingredientų, kaip to reikalavo pirkimo sąlygų 5.11.3 punkto „b“ papunktis, taip pat nepateikė ir šių patiekalų technologinių kortelių, iš kurių būtų galima nustatyti jų sudėtį. Minėta, kad dietos (R?) patiekaluose neleidžiamas cukraus naudojimas, todėl tiekėjo UAB „Dussmann Service“ siūlymas tokiam maitinimo rėžimui siūlyti bandelę, sausainius, meduolį turėjo sukelti pagrįstų abejonių tiek perkančiosios organizacijos specialistei dietologei, tiek perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijai. Tačiau perkančioji organizacija, apsiribojusi vienintelio šios dietos patiekalo „Smėlio juostelė“ ingredientų tyrimu, neprašė tiekėjo paaiškinti, ar ir kituose šios dietos siūlomuose patiekaluose (kurių sudėtis tiekėjo pasiūlyme nenurodoma) nėra cukraus, juo labiau kad tokių patiekalų, kaip meduolių ar sausainių, sudėtis leidžia pagrįstai preziumuoti tikėtiną cukraus jų sudėtyje buvimą. Vadinasi, vien dietos (R?) valgiaraštyje esama trūkumų / neaiškumų, leidžiančių pripažinti tiekėjo UAB „Dussmann Service“ pasiūlymo neatitikimą pirkimo dokumentų reikalavimams (5.11.3 punkto „b“ papunktis) bei jį atmesti pirkimo sąlygų 9.1.3. punkto pagrindu.

46Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad spręsdama dėl kitų UAB „Dussmann Service“ pasiūlymo dalių, susijusių su skysčių neatitikimu, patiekalų gamybos technologija dietoje (Tm), prieskonių naudojimu ir šiais aspektais vertindama tiekėjo UAB „Dussmann Service“ 2015-03-17 paaiškinimus, perkančioji organizacija pažeidė skaidrumo ir lygiateisiškumo principus dėl kitų konkurso dalyvių pasiūlymų vertinimo. Viešųjų pirkimų procedūros sukurtos užtikrinti pretendentų lygiateisiškumą, tad perkančioji organizacija privalo besąlygiškai laikytis pirkimo sąlygų, kurios buvo nustatytos ir paskelbtos pirkimo proceso pradžioje. Šiomis procedūromis siekiama garantuoti realią ir sąžiningą konkurenciją bei užtikrinti vienodas potencialių tiekėjų dalyvavimo pirkime galimybes. Todėl pirmosios instancijos teismas pagal šioje byloje nustatytas konkrečias faktines aplinkybes padarė tinkamą išvadą, jog perkančiosios organizacijos sprendimas trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ pasiūlymą pripažinti atitinkančiu konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus nebuvo nei teisingas, nei pagrįstas. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovas (perkančioji organizacija) turėjo taikyti vienodas taisykles visiems teikėjams, todėl pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktą atmesti ir šį pasiūlymą kaip neatitinkantį konkurso dokumentuose nustatytų reikalavimų. Tik tokiu atveju tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principai nebūtų pažeisti.

47Dėl tiekėjo UAB „Dussmann Service“ kvalifikacijos

48Dar vienas ginčo šalių nesutarimo objektas – tai trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ atitikimas perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygose įtvirtintoms VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 4 punkto nuostatoms. Byloje šalių ginčas kilo ir dėl to, ar perkančioji organizacija tinkamai įvertino tiekėjo UAB „Dussmann Service“ atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams. Ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ teigimu, UAB „Dussmann Service“ darbuotojo (įgalioto asmens A. K.) nubaudimas administracine tvarka dėl darbo laiko apskaitos pažeidimo laikotarpiu nuo 2014-03-01 iki 2014-03-31 sudaro pakankamą pagrindą eliminuoti šį tiekėją iš viešojo pirkimo konkurso. Tuo tarpu tiekėjas UAB „Dussmann Service“ įrodinėjo, kad administracinė atsakomybė pagal ATPK 415 straipsnio 1 dalį buvo taikoma ne juridiniam asmeniui, bet jo darbuotojui.

49Perkančioji organizacija konkurso sąlygose įtvirtino VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 4 punkto nuostatas atitinkantį reikalavimą, susijusį su asmenine tiekėjo padėtimi, dėl kurios jam gali būti draudžiama dalyvauti konkurso procedūrose. Pirkimo sąlygų 3.1. punktas nustato, kad tiekėjas turi atitikti minimalius kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus skelbimo apie pirkimo III 2.1 punkte, kurio 4 papunktyje įtvirtintas reikalavimas tiekėjo kvalifikacijai, t. y. „tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. „Profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, arba kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Pateikiama tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 3 priedas)“. Taigi tokį kvalifikacinį reikalavimą tiekėjams įtvirtinus pirkimo sąlygose, perkančiajai organizacijai ne tik sudaromos prielaidos, bet ir nustatoma pareiga atmesti pasiūlymą tiekėjo, kurio padėtis atitinka VPĮ 33 straipsnyje nurodytus draudimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-07-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2011, 2013-11-04 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-533/2013).

50Kaip pirmiau minėta, pirkimo sąlygų 3.1. punkte bei skelbimo apie pirkimą III 2.1 punkto, 4 papunktyje numatyta, kad tiekėjas neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jeigu <...> tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose <...>. Bylos duomenys patvirtina, kad tiekėjas UAB „Dussmann Service“ 2015-03-09 pateikdamas pasiūlymą dalyvauti viešajame pirkime „Ligonių dietinio maitinimo paslaugos ir patalpų nuoma 3 metų laikotarpiui“, užpildė ir pridėjo 2015-03-03 deklaraciją Nr. KS-477, kurioje patvirtino savo atitikimą šiai sąlygai. Teisėjų kolegija iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo pozicijai, jog tiekėjo UAB „Dussmann Service“ darbuotojui, juridinio asmens įgaliotam asmeniui, paskirta administracinė nuobauda už jo darbo (profesinių) pareigų netinkamą vykdymą (darbuotojų darbo laiko apskaitos netinkamą įforminimą) nagrinėjamos bylos faktinių aplinkybių kontekste negali būti vertinama kaip konkurso sąlygose įvardinta kliūtis dalyvauti pirkime, leidžianti pagrįstai abejoti jo profesiniu patikimumu ir galimybėmis įvykdyti pirkimo sutartį, t. y. jam skirta ekonomine sankcija už rimtą (o tokia sąlyga taip pat yra privaloma) profesinį pažeidimą.

51Pripažinus, kad taikant įstatyme bei konkurso sąlygose įtvirtintas taisykles abiejų tiekėjų (ieškovo ir trečiojo asmens) pasiūlymai turėjo būti vertinamai vienodai ir atmesti (ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ savo paties eliminavimo iš konkurso ieškiniu neginčijo), kiti apeliacinių skundų bei atsiliepimų į juos argumentai dėl pirmosios instancijos teismo 2015-06-22 sprendimo tampa teisiškai nereikšmingi, todėl jų teisėjų kolegija plačiau neaptarinėja. Teisinių prielaidų pakeisti šį sprendimą nesudaro ir tokia aplinkybė, kad teismo sprendimo priėmimo metu pripažinta negaliojančia neskelbiamos apklausos būdu įvykdyto pirkimo pagrindu 2015-03-30 sudaryta su UAB „Dussmann Service“ laikina viešojo pirkimo sutartis Nr. M-15/03/30-1/P 80/15 jau nebegaliojo, kas, pasak atsakovo VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės, turėjo lemti šios civilinės bylos dalies nutraukimą, išnykus ginčo objektui. Viena vertus, pagal įstatymą teisminiai ginčai dėl sutarties yra įmanomi net ir pasibaigus sutarties galiojimo (paslaugų teikimo) terminui. Nepaisant šalių sutartinių prievolių vykdymo pabaigos momento, gali būti inicijuojami ginčai ir dėl civilinės atsakomybės už sutarties pažeidimą, ir dėl sutarties negaliojimo nuo sudarymo momento įstatymų nustatytais pagrindais, ir dėl sutarties įtakos trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms, ir t. t. (CK 6.189 str. 4 d., 6.224 str., 6.225 str.), taigi ginčo objektas (sutartis), priešingai nei tvirtinama atsakovo apeliaciniame skunde, sprendimo priėmimo metu nebuvo išnykęs. Antra vertus, negalima visiškai sutikti ir su tokiais apeliacinių skundų argumentais, kad apklausos būdu vykdyto pirkimo „Ligonių dietinio maitinimo paslaugos iki 2015-06-02” sąlygose nebuvo numatyta tikrinti apklausiamo tiekėjo kvalifikacijos ir todėl jam nebuvo keliami jokie, net minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai, o pirmosios instancijos teismo sprendime padaryta išvada, kad apklaustas vienintelis tiekėjas UAB „Dussmann Service“ neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų, nepagrįsta. Šiuo aspektu pažymėtina, kad perkančiosios organizacijos diskrecijos teisė, neskelbiant apie supaprastintą pirkimą pagal VPĮ 92 straipsnio 3 dalies 3 punktą (kai būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ir darbų), nėra visiškai neribota, nes pagal VPĮ 87 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija, parinkdama tiekėją, vis tik turi įsitikinti, ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį. Nagrinėjamos bylos atveju, kaip matyti iš bylos medžiagos, pati perkančioji organizacija tokią patikrą atliko. Atsakovo atsiliepime į ieškovo UAB „Pontem“ ieškinį yra akcentuojama aplinkybė, kad jis, skelbiant pirkimą per CVP IS apklausos iš vienintelio tiekėjo būdu, kvietė jame dalyvauti ir skubiai teikti pasiūlymą tik trečiąjį asmenį UAB „Dussmann Service“, o šis sutiko paslaugas teikti pagal konkursinį valgiaraštį. Pasak atsakovo, minėtas tiekėjas buvo pasirinktas kaip tik dėl to, kad jis vienintelis atitiko tiekėjui ir pirkimo objektui techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Vadinasi, atsakovo ir trečiojo asmens apeliacinių skundų argumentai, kad nebuvo teisinio pagrindo net lyginti dviejų visiškai atskiriems konkursams šio tiekėjo pateiktų pasiūlymų ar kad Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 6.2 punkte leidžiama netikrinti tiekėjų kvalifikacijos, teisiškai nėra aktualūs, jie neatitinka faktinių nagrinėjamos bylos aplinkybių ir atsakovo atsikirtimų į ieškinį turinio (CPK 306 str. 2 d.).

52Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nustatytos aplinkybės ir jų teisinis vertinimas suponuoja ne tik pirkimo procedūrų, bet ir atsakovo bei trečiojo asmens po pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo, t. y. 2015-07-02 sudarytos viešojo pirkimo sutarties Nr. P2010/15 pripažinimą neteisėta ir negaliojančią ab initio. Pagal nuosekliai suformuotą kasacinio teismo praktiką teismas, nustatęs, kad sandoris prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, turi ex officio pripažinti sandorį niekiniu ir negaliojančiu ir taikyti atitinkamus teisinius padarinius, neatsižvelgdamas į bylos dalyvių reikalavimus (CK 1.78 str. 5 d.), o šiuo konkrečiu atveju tokį prašymą yra suformulavęs savo atsiliepime į atsakovo ir trečiojo asmens apeliacinį ir ieškovas UAB „Pontem“. Tik išsprendus dėl negaliojančio sandorio teisinių padarinių, užbaigiamas ginčo sprendimas ir atkuriama teisinė taika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-06-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013). Restitucijos taikymo klausimas, sutartį pripažinus negaliojančia, nekyla, kadangi Vilniaus apygardos teismas, kaip buvo pirmiau nurodyta, yra sustabdęs šios sutarties vykdymą per laikinųjų apsaugos priemonių institutą.

53Dėl Vilniaus apygardos teismo 2015-07-02 papildomo sprendimo ir bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme juo paskirstymo

54Pagal CPK 270 straipsnio 5 dalies 3 punktą, teismas, priimdamas sprendimą, privalo paskirstyti bylinėjimosi išlaidas. Tuo atveju, jei sprendimu bylinėjimosi išlaidos nepaskirstytos, teismas, priėmęs byloje sprendimą, dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva gali priimti papildomą sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų (CPK 277 str. 1 d. 3 p.).

55Su nagrinėjamoje byloje 2015-07-02 priimtu papildomu sprendimu nesutinka ir jį prašo pakeisti atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė bei byloje dalyvaujantis trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“. CPK 93 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Be to, pagal šiose teisės normose nustatytas taisykles bylinėjimosi išlaidos paskirstomos ne tik bylos šalims ir tretiesiems asmenims, pareiškusiems savarankiškų reikalavimų, bet ir tretiesiems asmenims, nepareiškusiems savarankiškų reikalavimų, jeigu teismo sprendimas priimtas naudai tos šalies, kurios pusėje dalyvavo tokie tretieji asmenys (CPK 47 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-10-23 nutartis civilinėje byloje 3K-3-442/2009).

56Atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė nesutinka su papildomo sprendimo dalimi, kuria jam lygiomis dalimis iš ieškovų UAB „Pontem“ ir VšĮ „Kretingos maistas“ buvo priteista po 584,97 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atsakovo teigimu, atsižvelgiant į atmestų ir patenkintų skirtingų reikalavimų apimtį, iš ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ jam turi būti priteista 974,95 Eur bylinėjimosi išlaidų (t. y. turi būti kompensuota ½ atsakovo iš viso turėtų 1 948,89 Eur bylinėjimosi išlaidų suma), o iš ieškovo UAB „Pontem“ atitinkamai - 584,97 Eur bylinėjimosi išlaidų suma (t. y. tokia pati suma, kurią pirmosios instancijos teismas ir priteisė iš ieškovo). Teisėjų kolegija nesutinka su šiais atsakovo argumentais bei skaičiavimais.

57Pagal CPK 98 straipsnio nuostatas už advokato teisinę pagalbą civilinėje byloje patirtos išlaidos, kaip ir kitos bylinėjimosi išlaidos, yra atlyginamos, jeigu jos yra realios, būtinos ir pagrįstos, ir jeigu prašymas dėl jų bei bylinėjimosi išlaidų faktą ir dydį pateikti įrodymai pateikti. Bylinėjimosi išlaidų realumas reiškia, kad tai yra tikrai patirti nuostoliai dėl pinigų sumokėjimo dėl bylos sprendimo teisme. Realumo kriterijus yra taikomas ir teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-570/2014). Nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2015-05-19 nutartimi sujungė dvi civilines bylas pagal skirtingų ieškovų - VšĮ „Kretingos maistas“ (c. b. Nr. e2-4452-345/015) ir UAB „Pontem“ (c. b. Nr. e2-4566-345/2015) ieškinius. Byloje UAB „Pontem“ ieškinys buvo patenkintas iš dalies, o ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ atmestas pilna apimtimi. Taip pat nustatyta, jog atsakovas pirmosios instancijos teisme iš viso patyrė 1 949,89 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurios detalizuotos 2015-06-02 išduotoje PVM sąskaitoje faktūroje RVUL Nr.015, kas atitinka Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo 6 punkto reikalavimus. Iš minėtos sąskaitos faktūros nustatyta, kad atsakovas faktiškai patyrė 1 499,94 Eur (t. y. 495,84 + 619,80 + 123,96 + PVM 21 proc.) advokato teisinės pagalbos išlaidų civilinėje byloje Nr. e2-4566-345/2015 (t. y. ginče su ieškovu UAB „Pontem“) bei 449,98 Eur (61,98 + 123,96 + 185,94 + PVM 21 proc.) advokato teisinės pagalbos išlaidų civilinėje byloje Nr. e2-4452-345/015 (t. y. byloje, iškeltoje pagal ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinį). Kadangi ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinys buvo atmestas pilna apimtimi, atsakovui VšĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei šioje ginčo dalyje kompensuotinos tik tos rašytiniais įrodymais pagrįstos faktinės išlaidos, kurias jis patyrė dėl procesinių dokumentų rengimo būtent ginče su VšĮ „Kretingos maistas“ (449,98 Eur). Todėl tenkinti ir šį atsakovo apeliacinį skundą, paduotą dėl pirmosios instancijos teismo 2015-07-02 papildomo sprendimo, jo dalį panaikinant bei padidinant atsakovui iš ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ priteistą 584,97 Eur su atstovavimu susijusių išlaidų sumą iki 974,95 Eur bei paliekant iš ieškovo UAB „Pontem“ priteistą atsakovui 584,97 Eur bylinėjimosi išlaidų sumą, nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo, priešingu atveju būtų pažeidžiamas aukščiau aptartas bylinėjimosi išlaidų realumo kriterijus.

58Teisėjų kolegija nepritaria ir ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ atsiliepime šiuo aspektu nurodytiems argumentams, jog egzistuoja pagrindas ieškovams VšĮ „Kretingos maistas“ bei UAB „Pontem“ bylinėjimosi išlaidas paskirstyti lygiomis dalimis. Nagrinėjamoje byloje VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinys iš esmės grindžiamas tik laimėjusio tiekėjo UAB „Dussmann Service“ kvalifikacijos neatitikimu konkurso sąlygoms, toks šio ieškovo reikalavimas buvo pripažintas nepagrįstu ir atmestas. Ta aplinkybė, jog VšĮ „Kretingos maistas“ savo, kaip potencialaus tiekėjo, interesų ginčo viešajame konkurse visiškai negynė, o procesiniuose dokumentuose išimtinai palaikė ir siekė apginti kito ieškovo – UAB „Pontem“ poziciją, kitokio bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, esant visiškai atmestam jo paties ieškiniui, nesuponuoja.

59Byloje trečiuoju asmeniu dalyvavęs UAB „Dussmann Service“ nesutinka su papildomo 2015-07-02 Vilniaus apygardos teismo sprendimo dalimis, kuriomis ieškovui UAB „Pontem“ iš atsakovo priteista 1 847,08 Eur bylinėjimosi išlaidų, o jam pačiam (trečiajam asmeniui UAB „Dussmann Service“) lygiomis dalimis iš ieškovų UAB „Pontem“ ir VšĮ „Kretingos maistas“ priteista po 838,53 Eur bylinėjimosi išlaidų. Pasak trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“, pirmosios instancijos teismas neteisingai sprendė dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, be to, ieškovo UAB „Pontem“ bylinėjimosi išlaidos buvo nepagrįstai padidintos. Taigi, kaip matyti, trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“ pirmiausiai kelia iš atsakovo VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė ieškovui UAB „Pontem“ priteisto 1 847,08 Eur bylinėjimosi išlaidų dydžio klausimą, nors, pažymėtina, pats atsakovas, teikdamas apeliacinį skundą dėl papildomo teismo sprendimo (CPK 277 str. 4 d.), iš jo priteistų bylinėjimosi išlaidų sumos ieškovui UAB „Pontem“ dydžio ir /ar pagrįstumo net nekvestionavo. Tačiau bylinėjimosi išlaidų paskirstymo šalims klausimai nėra šalių vykstančio materialinio teisinio pobūdžio ginčo dalis, t. y. bylinėjimosi išlaidų mokėjimas, paskirstymas, grąžinimas, priteisimas yra savarankiška procesinio teisinio pobūdžio teismo veikla, bylos nesprendžiant iš esmės, todėl, nepaisant juridinio asmens atstovavimo teisme instituto, nusakančio, kas ir kokia forma gali atstovauti kitą asmenį civilinės bylos procese, dėl šių apeliacinio skundo argumentų procesiniu aspektu teisėjų kolegija taip pat pasisako.

60Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Pontem“ kartu su 2015-06-10 prašymu dėl 4 617,71 Eur bylinėjimosi išlaidų už advokato teisinę pagalbą atlyginimo pateikė šių išlaidų turėjimą pagrindžiančius dokumentus: atliktų darbų išklotines, PVM sąskaitas faktūras, vietinio mokėjimo nurodymus. Teisėjų kolegija pritaria trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ argumentais, kad ieškovui UAB „Pontem“ kompensuotinos tik tos bylinėjimosi išlaidos, kurios susijusius su teisine gynyba prieš atsakovą (perkančiąja organizaciją). Atsižvelgiant į itin vieningą ieškovui UAB „Pontem“ bei kito ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ procesinę poziciją, kitoks bylinėjimosi išlaidų paskirstymas prieštarautų sąžiningumo bei teisingumo kriterijams (CPK 93 str. 4 d.). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, kad sprendžiant dėl kompensuojamosios ieškovo UAB „Pontem“ išlaidų dalies, būtina atsižvelgti į rekomenduojamą jų maksimalų dydį pagal Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2015-03-20) nuostatas (toliau ir - rekomendacijos), bei vadovautis praėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje dydžiu (699,80 Eur). Taigi, kaip nustatyta iš nagrinėjamos bylos medžiagos bei ieškovo UAB „Pontem“ atstovų atliktų darbų išklotinių, ieškovas UAB „Pontem“, pareiškęs reikalavimus dėl atsakovo (perkančiosios organizacijos veiksmų), patyrė ir iš esmės įgijo teisę į tokio dydžio išlaidų kompensavimą: 2015-04-01 prašymo (dėl laikinosios apsaugos priemonės) rengimas (279,92 Eur, rekomendacijų 8.16 p.); 2015-04-02 ieškinio rengimas ir 2015-04-09 ieškinio pildymas (1 749 Eur, rekomendacijų 8.2 p.); 2014-04-14 prašymo dėl konfidencialios ieškinio informacijos parengimas (69,98 Eur, rekomendacijų 8.17 p.); 2015-04-17 pranešimo rengimas (69,98 Eur, rekomendacijų 8.17 p.); 2015-04-19 rašytinių paaiškinimų rengimas (69,98 Eur, rekomendacijų 8.17 p.); 2015-04-20 atskirojo skundo rengimas (279,92 Eur, rekomendacijų 8.15 p.); 2015-05-05 atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimas (279,92 Eur, rekomendacijų 8.16 p.); 2015-05-11 dubliko parengimas (1 049,70 Eur, rekomendacijų 8.3 p.), t. y. iš viso 3 848,40 Eur. Atsižvelgiant į ieškovo UAB „Pontem“ proporcingai patenkintus / atmestus ieškinio reikalavimus atsakovui (pirmosios instancijos teismas nustatė, kad tenkina du iš penkių savarankiškų ieškovo UAB „Pontem“ reikalavimų, o šalys tokio proporcingumo nustatymo apeliaciniais skundais iš esmės neginčija) ieškovui UAB „Pontem“ iš atsakovo pritiestina 1 539,36 Eur ([3 848,40:5] x 2) bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 93 str. 1 d., 98 str.).

61Trečias asmuo UAB „Dussmann Service“ apeliaciniame skunde dėl 2015-07-02 papildomo sprendimo taip pat teigia, kad jam nepagrįstai iš ieškovų UAB „Pontem“ ir VšĮ „Kretingos maistas“ priteista lygiomis dalimis (po 838,53 Eur) bylinėjimosi išlaidų. Trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“ tvirtina, kad iš ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ jam priteistina 1 101,10 Eur bylinėjimosi išlaidų, o iš ieškovo UAB „Pontem“ - proporcingai patenkintiems / atmestiems jo ieškinio reikalavimams (nenurodoma kiek konkrečiai). Į tokius skundo argumentus taip pat atsižvegtina. Nagrinėjamos bylos medžiaga patvirtina, kad trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“ 2015-05-29 pateiktame prašyme reikalavo jam kompensuoti 2 795,10 Eur bylinėjimosi išlaidas, patirtas dėl ieškovų UAB „Pontem“ ir VšĮ „Kretingos maistas“ inicijuotų procesų, o pat pridėjo šių bylinėjimosi išlaidų faktą bei dydį pagrindžiančius įrodymus: PVM sąskaitas faktūras, atliktų darbų ataskaitas, vietinio mokėjimo nurodymus. Kaip matyti, trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“ civilinėje byloje Nr. e2-4452-345/015, pagal ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinį už atsiliepimo į ieškinį parengimą patyrė 1 101,10 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinio reikalavimas buvo atmestas pilna apimtimi, į tai, kad trečiojo asmens atsiliepimo į ieškinį parengimo išlaidos neviršija rekomenduojamo maksimalaus jų dydžio, kuris atsižvelgus į tuo metu galiojusį užpraėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje dydį (699,80 Eur) galėjo būti 1 749,50 Eur (rekomendacijų 8.2. p.), trečiajam asmeniui UAB „Dussmann Service“ iš ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ priteistina 1 101,10 Eur bylinėjimosi išlaidų. Be to, trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“ civilinėje byloje Nr. e2-4566-345/2015, kurią inicijavo ieškovas UAB „Pontem“, patyrė 1 694 Eur, bylinėjimosi išlaidų, t. y. už atsiliepimo į ieškinį bei rašytinių paaiškinimų parengimą. Šios bylinėjimosi išlaidos taip pat neviršija rekomenduojamo maksimalaus jų dydžio (rekomendacijų 8.2. p.; 8.16. p.), todėl jos trečiajam asmeniui, byloje palaikiusiam atsakovo procesinę poziciją, priteistinos proporcingai patenkintiems / atmestiems UAB „Pontem“ reikalavimams, t. y. 1 016,40 Eur ([1 694:5] x 3) bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 93 str. 1 d. 98 str.).

62Atsižvelgdama į aukščiau nurodytus motyvus, teisėjų kolegija pripažįsta, jog egzistuoja pagrindas pakeisti pirmosios instancijos teismo 2015-07-02 papildomą sprendimą, priteisiant atsakovui ir trečiajam asmeniui nurodytas dalis bylinėjimosi išlaidų, turėtų pirmosios instancijos teisme (CPK 329 str. 1 d.).

63Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

64Apeliacinės instancijos teismui pateikti ieškovo UAB „Pontem“, atsakovo VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės bei trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ prašymai priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme bei jų dydį ir faktą pagrindžiantys duomenys. Kadangi ieškovo UAB „Pontem“, atsakovo VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės bei trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ apeliaciniai skundai dėl Vilniaus apygardos teismo 2015-06-22 sprendimo netenkinami, taip pat netenkinamas atsakovo VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės apeliacinis skundas ir dėl Vilniaus apygardos teismo 2015-07-02 papildomo sprendimo, o trečiojo asmens apeliacinis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2015-07-02 papildomo sprendimo patenkintas tik dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo (procesinis klausimas), šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme žyminiam mokesčiui už apeliacinius skundus sumokėti ir advokatų teisinės pagalbos išlaidos už apeliacinių skundų parengimą nepriteisiamos (CPK 93 str.).

65Kita vertus, byloje dalyvaujantiems asmenims, atsižvelgiant į tą pačią aplinkybę, kad apeliaciniai skundai, į kuriuos jos rengė procesinius dokumentus ir turėjo su tuo susijusių išlaidų, buvo nepatenkinti, kompensuotinos bylinėjimosi išlaidos, patirtos už advokatų teisines paslaugas rengiant atsiliepimus į apeliacinius skundus (CPK 98 str. 1 d.). Taip pat atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo 2015-09-08 nutartimi netenkintas atsakovo atskirasis skundas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, byloje dalyvaujantiems asmenims kompensuotinos bylinėjimosi išlaidos ir už atsiliepimų į šį atskirąjį skundą parengimą (CPK 93 str., 98 str. 1 d.). Tokiu atveju ieškovui UAB „Pontem“ iš atsakovo VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės priteistinos bylinėjimosi už atsiliepimų į apeliacinį ir atskirąjį skundą parengimą - 1 189,66 Eur, o iš trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ - 909,74 Eur bylinėjimosi išlaidos už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą (rekomendacijų 8.11. p., 8.16. p.). Atsakovui VšĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei už atsiliepimų apeliacinės instancijos teisme parengimą priteistina 750 Eur bylinėjimosi išlaidų iš ieškovo UAB „Pontem“ bei 225 Eur iš trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“. Trečiajam asmeniui UAB „Dussmann Service“ už atsiliepimų apeliacinės instancijos teisme parengimą priteistina 909,74 Eur bylinėjimosi išlaidų iš ieškovo UAB „Pontem“ bei 279,92 Eur bylinėjimosi išlaidų suma už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą iš atsakovo VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės (rekomendacijų 8.11. p., 8.16. p.).

66Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

67Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

68Pripažinti niekine ir negaliojančia ab initio uždarosios akcinės bendrovės „Dussmann Service“ ir viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės 2015 m. liepos 2 d. sudarytą viešojo pirkimo sutartį Nr. P2010/15.

69Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 2 d. papildomą sprendimą iš dalies pakeisti.

70Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Pontem“ (juridinio asmens kodas 221412030) iš atsakovo viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės (juridinio asmens kodas 124243848) 1 539,36 Eur bylinėjimosi išlaidų.

71Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Dussmann Service“ (juridinio asmens kodas 111617783) iš ieškovo viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ (juridinio asmens kodas 164687871) 1 101,10 Eur bylinėjimosi išlaidų.

72Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Dussmann Service“ (juridinio asmens kodas 111617783) iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Pontem“ (juridinio asmens kodas 221412030) 1 016,40 Eur bylinėjimosi išlaidų.

73Kitą Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 2 d. papildomo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

74Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Pontem“ (juridinio asmens kodas 221412030) iš atsakovo viešosios įstaigos Respublikinei Vilniaus universitetinės ligoninės (juridinio asmens kodas 124243848) 1 189,66 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

75Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Pontem“ (juridinio asmens kodas 221412030) iš trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Dussmann Service“ (juridinio asmens kodas 111617783) 909,74 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

76Priteisti atsakovui viešajai įstaigai Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei (juridinio asmens kodas 124243848) iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Pontem“ (juridinio asmens kodas 221412030) 750 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

77Priteisti atsakovui viešajai įstaigai Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei (juridinio asmens kodas 124243848) iš trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Dussmann Service“ (juridinio asmens kodas 111617783) 225 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

78Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Dussmann Service“ (juridinio asmens kodas 111617783) iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Pontem“ (juridinio asmens kodas 221412030) 909,74 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

79Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Dussmann Service“ (juridinio asmens kodas 111617783) iš atsakovo viešosios įstaigos Respublikinei Vilniaus universitetinės ligoninės (juridinio asmens kodas 124243848) 279,92 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ 2015-04-03 kreipėsi į teismą su... 5. Ieškovas UAB „Pontem“ 2015-04-16 kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015-05-19 nutartimi sujungė ieškovų VšĮ... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2015-06-22 sprendimu ieškovo VšĮ „Kretingos... 9. Teismas nesutiko su ieškovo UAB „Pontem“ argumentais, kad perkančioji... 10. Ieškovų argumentus, kad trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“... 11. Teismo vertinimu, susiklosčius atitinkamai situacijai, t. y. atsiradus... 12. Patenkinęs ieškovo UAB „Pontem“ ieškinį iš dalies, teismas jam iš... 13. Vilniaus apygardos teismas 2015-07-02 priėmė papildomą sprendimą, kuriame... 14. Teismas, remdamasis nagrinėjamos elektroninės bylos duomenimis, padarė... 15. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 16. Trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“ apeliaciniame skunde prašo... 17. Atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė apeliaciniame... 18. Ieškovas UAB „Pontem“ apeliaciniame skunde prašo pakeisti Vilniaus... 19. Atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė 2015-07-22... 20. Trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“ 2015-07-22 apeliaciniame skunde... 21. Atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė atsiliepime į... 22. Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ atsiliepime į ieškovo UAB... 23. Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ atsiliepimuose į atsakovo VšĮ... 24. Ieškovas UAB „Pontem“ atsiliepimu į atsakovo VšĮ Respublikinės... 25. Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ atsiliepimuose į trečiojo asmens UAB... 26. Atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė atsiliepimuose... 27. Trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“ atsiliepime į ieškovo UAB... 28. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 29. Trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“, atsakovo VšĮ Respublikinės... 30. Trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ apeliacinis skundas dėl Vilniaus... 31. Dėl nustatytų faktinių bylos aplinkybių... 32. Iš nagrinėjamos bylos duomenų matyti, kad perkančioji organizacija... 33. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl to, ar atsakovas, vykdydamas atvirą... 34. Dėl tiekėjo UAB „Pontem“ pasiūlymo atitikimo supaprastinto atviro... 35. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad perkančioji organizacija, vadovaudamasi... 36. Viešojo pirkimo įstatymo (toliau ir – VPĮ) nuostatos įpareigoja... 37. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į teismų praktikoje suformuotus tiekėjo... 38. Kita vertus, net ir teisėjų kolegijai iš dalies sutinkant su UAB... 39. Teisėjų kolegija nesutinka su UAB „Pontem“ apeliacinio skundo teiginiais,... 40. Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su ieškovo UAB „Pontem“ apeliacinio... 41. Dėl tiekėjo UAB „Dussmann Service“ pasiūlymo atitikimo supaprastinto... 42. Apeliaciniuose skunduose trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“ bei... 43. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis, perkančiajai organizacijai nustatyta... 44. Bylos duomenimis nustatyta, kad perkančiosios organizacijos specialistė... 45. Tiekėjas UAB „Dussmann Service“, vykdydamas minėtą perkančiosios... 46. Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad spręsdama dėl kitų UAB „Dussmann... 47. Dėl tiekėjo UAB „Dussmann Service“ kvalifikacijos ... 48. Dar vienas ginčo šalių nesutarimo objektas – tai trečiojo asmens UAB... 49. Perkančioji organizacija konkurso sąlygose įtvirtino VPĮ 33 straipsnio 2... 50. Kaip pirmiau minėta, pirkimo sąlygų 3.1. punkte bei skelbimo apie pirkimą... 51. Pripažinus, kad taikant įstatyme bei konkurso sąlygose įtvirtintas... 52. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nustatytos aplinkybės ir jų... 53. Dėl Vilniaus apygardos teismo 2015-07-02 papildomo sprendimo ir bylinėjimosi... 54. Pagal CPK 270 straipsnio 5 dalies 3 punktą, teismas, priimdamas sprendimą,... 55. Su nagrinėjamoje byloje 2015-07-02 priimtu papildomu sprendimu nesutinka ir... 56. Atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė nesutinka su... 57. Pagal CPK 98 straipsnio nuostatas už advokato teisinę pagalbą civilinėje... 58. Teisėjų kolegija nepritaria ir ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“... 59. Byloje trečiuoju asmeniu dalyvavęs UAB „Dussmann Service“ nesutinka su... 60. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Pontem“ kartu su... 61. Trečias asmuo UAB „Dussmann Service“ apeliaciniame skunde dėl 2015-07-02... 62. Atsižvelgdama į aukščiau nurodytus motyvus, teisėjų kolegija... 63. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 64. Apeliacinės instancijos teismui pateikti ieškovo UAB „Pontem“, atsakovo... 65. Kita vertus, byloje dalyvaujantiems asmenims, atsižvelgiant į tą pačią... 66. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 67. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 22 d. sprendimą palikti... 68. Pripažinti niekine ir negaliojančia ab initio uždarosios akcinės bendrovės... 69. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 2 d. papildomą sprendimą iš dalies... 70. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Pontem“ (juridinio asmens... 71. Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Dussmann... 72. Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Dussmann... 73. Kitą Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 2 d. papildomo sprendimo dalį... 74. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Pontem“ (juridinio asmens... 75. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Pontem“ (juridinio asmens... 76. Priteisti atsakovui viešajai įstaigai Respublikinei Vilniaus universitetinei... 77. Priteisti atsakovui viešajai įstaigai Respublikinei Vilniaus universitetinei... 78. Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Dussmann... 79. Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Dussmann...