Byla 3K-3-340/2013

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Birutės Janavičiūtės (pranešėja), Egidijaus Laužiko (kolegijos pirmininkas) ir Dalios Vasarienės,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos paslaugos“ prašymą dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 25 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VSA Vilnius“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Jonavos paslaugos“ dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atmesti pretenziją, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „TIS LT“, rezoliucijos dalies išaiškinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – Teismas) Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2013 m. birželio 25 d. priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013, kuria tenkino kasatorės (ieškovės) UAB „VSA Vilnius“ kasacinį skundą, panaikino Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 22 d. sprendimą ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. vasario 25 d. nutartį ir priėmė naują sprendimą, kuriuo ieškinį tenkinti, – panaikinti atsakovės UAB „Jonavos paslaugos“ viešojo pirkimo komisijos 2012 m. liepos 24 d. sprendimus atmesti ieškovės UAB „VSA Vilnius“ pasiūlymą dėl neatitikties pirkimo sąlygų 3.1.4 punktui, panaikinti viešojo pirkimo komisijos 2012 m. birželio 29 d. sprendimu nustatytą pasiūlymų eilę, sudaryti naują pasiūlymų eilę.

5Atsakovė UAB „Jonavos paslaugos“ 2013 m. liepos 2 d. pateikė prašymą, kurį Teismas gavo 2013 m. liepos 8 d., dėl šios nutarties rezoliucijos dalies išaiškinimo (toliau – Prašymas). Atsakovė Prašyme pažymėjo, kad jai nėra aiški nutarties rezoliucijos dalies, kuria nurodyta sudaryti naują pasiūlymų eilę, vykdymo tvarka. UAB „Jonavos paslaugos“ atkreipė Teismo dėmesį į tai, kad visų tiekėjų, dalyvavusių pirkimo procedūrose, pasiūlymų galiojimo laikas baigėsi, todėl jai neaišku, kokiu būdu ir kuo vadovaujantis sudaryti naują pasiūlymų eilę. Be to, Teismui 2013 m. birželio 25 d. nutartimi panaikinus perkančiosios organizacijos sprendimus inter alia 2012 m. birželio 29 d. sprendimą nustatyti pasiūlymų eilę, nėra aišku, ar būtų galima laikyti pasiūlymų eilę, sudarytą iki panaikintų viešojo pirkimo komisijos sprendimų, ar reikia sudaryti naują pasiūlymų eilę, bei kokia tvarką naują pasiūlymų eilę sudaryti.

6Teisėjų kolegija

konstatuoja:

7Išnagrinėjęs atsakovės UAB „Jonavos paslaugos“ Prašyme nurodytus argumentus, Teismas sprendžia, kad prašymas dėl 2013 m. birželio 25 d. nutarties rezoliucijos dalies išaiškinimo iš dalies pagrįstas, todėl tenkintinas.

8Teisėjų kolegija dėl aptariamos nutarties rezoliucinės dalies išaiškinimo pažymi, kad pagal CPK 278 straipsnio 1 dalį, kuri taikytina ir kasaciniame procese (CPK 340 straipsnio 5 dalis), jeigu teismo sprendimas (nutartis) yra neaiškus, tai jį priėmęs teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, taip pat savo iniciatyva išaiškinti savo sprendimą, nekeisdamas jo turinio. Pagal CPK 278 straipsnio 2 dalį teismo procesinis sprendimas gali būti išaiškintas, jeigu jis dar neįvykdytas ir nepasibaigė tokio sprendimo priverstinio vykdymo terminas. Teismo sprendimo (nutarties) aiškinimo paskirtis – pašalinti neaiškumus tam, kad toks sprendimas (nutartis) galėtų būtų tinkamai įvykdomas. Sprendimo išaiškinimo tikslas – pašalinti netikslaus ar neaiškaus teismo sprendimo trūkumus, jį sukonkretinant. Kasacinio teismo praktika dėl šios proceso teisės normos taikymo bei aiškinimo yra suformuota; joje konstatuota, kad teismo sprendimas gali būti išaiškinamas, jeigu yra neaiškiai (nesuprantamai arba nevienareikšmiškai) suformuota sprendimo rezoliucinė dalis ir dėl to nėra visiškai aišku, kaip turi būti vykdomas sprendimas; teismas, aiškindamas sprendimą, negali keisti jo turinio ir esmės ar išeiti už byloje, kurioje priimtas aiškinamas sprendimas, išspręstų klausimų ribų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Naujapilė“ v. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, bylos Nr. 3K-7-183/2006; 2007 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. G. v. R. G., bylos Nr. 3K-3-533/2007; 2009 m. liepos 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės N. Šiugždaitės pareiškimą, bylos Nr. 3K-7-242/2009; kt.). Aiškinant CPK 278 straipsnio 1 dalies nuostatas, reikšmingi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. ir 2006 m. kovo 28 d. nutarimai, kuriuose Konstitucinis Teismas konstatavo, kad teismo baigiamajame akte turi būti išdėstyti visi argumentai, kuriais jis grindžiamas, jie negali būti teismo išdėstomi po oficialaus teismo baigiamojo akto paskelbimo; oficialiai paskelbęs teismo baigiamąjį aktą, teismas negali keisti ar kitaip koreguoti jo argumentų.

9Šiame kontekste teisėjų kolegija taip pat atkreipia atsakovės dėmesį į tai, kad pagal nusistovėjusią kasacinio teismo praktiką teismo nutartis yra vientisas procesinis dokumentas, todėl, vykdant ją, privalu įvykdyti ne tik rezoliucinėje jos dalyje nurodytą sprendimą, bet ir laikytis motyvuojamojoje dalyje išdėstytų išaiškinimų (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Pireka“ v. UAB Neringos vanduo“, bylos Nr. 3K-3-425/2010).

10Primintina, kad 2013 m. birželio 25 d. nutarties rezoliucijoje Teismo nutarta priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį tenkinti, – panaikinti atsakovės UAB „Jonavos paslaugos“ viešojo pirkimo komisijos 2012 m. liepos 24 d. sprendimus atmesti ieškovės UAB „VSA Vilnius“ pasiūlymą dėl neatitikties pirkimo sąlygų 3.1.4 punktui, panaikinti viešojo pirkimo komisijos 2012 m. birželio 29 d. sprendimu nustatytą pasiūlymų eilę, sudaryti naują pasiūlymų eilę. Teisėjų kolegija pažymi, kad aptariamos Teismo nutarties rezoliucijos dalies dviprasmiškumas ar supratimo neaiškumas atsakovei galėjo kilti dėl nutarties rezoliucijos dalies tekste kelių viena po kitos vartojamų veiksmažodžių bendraties formų, galėjusių jai sudaryti įspūdį, kad jos reiškia atskirus, savarankiškus Teismo nutarties aspektus, šiuo atveju įpareigojimą atsakovei sudaryti naują pasiūlymų eilę. Vis dėlto, atsižvelgiant į aptariamos nutarties motyvus, byloje nustatytas aplinkybes bei prašomą išaiškinti rezoliucijos dalį, turėtų būti suprantama, kad Teismas ne įpareigojo perkančiąją organizaciją sudaryti naują pasiūlymų eilę, o panaikino jos sprendimą, kuriuo naujoji pasiūlymų eilė buvo sudaryta. Iš nutarties rezoliucijos dalies matyti, kad teismas panaikino tris perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos 2012 m. liepos 24 d. sprendimus: a) sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą; b) sprendimą panaikinti (senąją) pasiūlymų eilę; c) sprendimą sudaryti naująją pasiūlymų eilę. Tai, be kita ko, matyti ir iš motyvuojamosios dalies, kuria teisėjų kolegija sprendė, kad ieškinio reikalavimai panaikinti atsakovės 2012 m. liepos 24 d. priimtą sprendimą atmesti UAB „VSA Vilnius“ pasiūlymą kaip neatitinkantį minimalių kvalifikacinių reikalavimų bei palikti galioti 2012 m. birželio 29 d. pirkimo komisijos protokolu Nr. 5 nustatytą pasiūlymų eilę yra pagrįsti, teisėjų kolegija, tenkindama ieškinį, perkančiosios organizacijos sprendimus naikina. Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija 2012 m. liepos 24 d. priėmė sprendimą panaikinti 2012 m. birželio 29 d. sudarytą pasiūlymų eilę bei sudaryti naują pasiūlymų eilę, kuria nugalėtoju pripažintas trečiojo asmens UAB „TIS LT“ pasiūlymas. Teismui panaikinus šį atsakovės 2012 m. liepos 24 d. sprendimą ir pripažinus naujosios pasiūlymų eilės sudarymą neteisėtu, lieka galioti jos 2012 m. birželio 29 d. sprendimas sudaryti pasiūlymų eilę, kuriuo laimėtoja pripažinta ieškovė. Teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartyje išdėstyti teisėjų kolegijos vertinimai ir sprendimai buvo pagrindas jai konstatuoti, kad byloje buvo prielaidų pripažinti atsakovės ir trečiojo asmens sudarytą viešojo pirkimo sutartį negaliojančia, tačiau toks sprendimas nepriimtas, nes dėl nutartyje nurodytų viešojo intereso apsaugos aplinkybių neteisėtai sudarytas sandoris išsaugotas.

11Teisėjų kolegija dėl visų pirmiau nurodytų argumentų sprendžia atsakovei išaiškinti, kad Teismo 2013 m. birželio 25 d. nutarties rezoliucijos dalis dėl ieškinio tenkinimo turi būti suprantama kaip reiškianti atsakovės viešojo pirkimo komisijos sprendimo sudaryti naują pasiūlymų eilę pripažinimo neteisėtu ir panaikinimo, o ne kaip atsakovės įpareigojimo sudaryti naują pasiūlymo eilę.

12Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 278 straipsnio 1, 3 dalimis, 340 straipsnio 5 dalimi, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

13Tenkinti atsakovės UAB „Jonavos paslaugos“ prašymą išaiškinti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 25 d. nutarties rezoliucijos dalį dėl ieškinio tenkinimo.

14Išaiškinti, kad nutarties rezoliucijos dalis „panaikinti atsakovės UAB „Jonavos paslaugos“ viešojo pirkimo komisijos 2012 m. liepos 24 d. sprendimus <...> sudaryti naują pasiūlymų eilę“ nereiškia atsakovės įpareigojimo sudaryti naujos pasiūlymų eilės.

15Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai