Byla 2-1913-230/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia Indreikienė, sekretoriaujant Vilijai Noreikienei, dalyvaujant ieškovės BUAB „Sinvita“ atstovui advokatui A. J., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Sinvita“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Dirbtinis pluoštas“ dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė BUAB „Sinvita“ ieškinyje teismo prašo priteisti iš atsakovės UAB „Dirbtinis pluoštas“ 111 270,69 Eur skolą, 23 788,04 Eur palūkanas, 6 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodo, jog įsiteisėjusia Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 2 d. nutartimi ieškovei UAB „Sinvita“ buvo iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Tamtamas“. Bankroto administratorius, susipažinęs su turimais UAB „Sinvita“ duomenimis, nustatė, kad atsakovė UAB „Dirbtinis pluoštas“ nėra visiškai atsiskaičiusi su ieškove už suteiktas nuomos paslaugas pagal pasirašytas nuomos sutartis ir jų pakeitimus. 2011 m. rugpjūčio 23 d. reikalavimo perleidimo sutartimi pradinis kreditorius UAB „Domus altera“ perleido naujam kreditoriui UAB „Sinvita“ reikalavimo teises į atsakovę UAB „Dirbtinis pluoštas“, kylančias iš 2010 m. sausio 4 d. negyvenamųjų patalpų ir kilnojamo turto nuomos sutarties Nr. 10/NP-01 ir 2007 m. spalio 5 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 07/N-035. 2011 m. rugpjūčio 23 d. registruotu pranešimu UAB „Sinvita“ informavo UAB „Dirbtinis pluoštas“ apie reikalavimo perleidimą, tačiau skolininkė UAB „Dirbtinis pluoštas“ tinkamai prievolių ieškovei UAB „Sinvita“ nevykdė. 2013 m. spalio 1 d. registruotu pranešimu UAB „Sinvita“ pareikalavo, kad skolininkė grąžintų susidariusią 384 195,44 Lt (111 270,69 Eur) skolą ir 7 217,26 Lt (2 090,26 Eur) palūkanas, tačiau atsakovė savo įsipareigojimų neįvykdė. Iškėlus UAB „Sinvita“ bankroto bylą, administratorius 2017 m. sausio 4 d. registruotu pranešimu dar kartą pareikalavo iš atsakovės įvykdyti savo įsipareigojimus, t. y. grąžinti 135 058,73 Eur skolą (111 270,69 Eur skolą ir 23 788,04 Eur palūkanas), tačiau atsakovė skolos negrąžino.

3Atsakovė UAB „Dirbtinis pluoštas“ atsiliepimu į ieškovės ieškinį prašo ieškinį atmesti ir nurodo, kad ji nėra ieškovei skolinga už suteiktas nuomos paslaugas, kadangi ieškovė nuomos paslaugų atsakovei niekada neteikė. 2011 m. rugpjūčio 23 d. tarp atsakovės ir ieškovės buvo pasirašyta sutartis, kurios esmė ir tikslas yra paskola. Paskolos sutartis pagal savo pobūdį yra realinė ir tokia sutartis laikoma sudaryta tik nuo to momento, kai paskolos davėjas perduoda sulygtą pinigų sumą ar kitą paskolos objektą besiskolinančiam asmeniui, tačiau šiuo atveju jokia pinigų suma atsakovei nebuvo perduota. Tariama paskolos sutartis buvo pasirašyta be atsakovės valdybos sprendimo, nesant atsakovės akcininkų susirinkimo pritarimo ar atsakovės kreditoriaus BAB Ūkio bankas sutikimo, kai be pastarojo sutikimo atsakovė neturėjo teisės prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų, juolab pasirašinėti paskolos sutarčių. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad tarp ieškovės ir atsakovės sudaryta sutartis (sandoris) yra apsimestinis.

4Ieškovė BUAB „Sinvita“ dublike nesutinka su atsiliepime į ieškinį išdėstytais argumentais ir prašo ieškinį tenkinti. Nurodo, jog atsakovės pateikti 2011 m. rugpjūčio 23 d. sutartis ir 2012 m. rugpjūčio 23 d. susitarimas dėl 2011 m. rugpjūčio 23 d. sutarties pakeitimo nepaneigia ieškovės ieškinio pagrįstumo. 2011 m. rugpjūčio 23 d. sutartyje yra nurodyta, kad atsakovė (skolininkė) UAB „Dirbtinis pluoštas“ (pradinis pavadinimas UAB „Korelita“) yra skolinga ieškovei (kreditorei) BUAB „Sinvita“ 675 760 Lt (195 713 Eur). Sutartis atsakovės yra pasirašyta ir jai turi įstatymo galią. Ieškovė kartu su ieškiniu yra pateikusi 2013 m. spalio 1 d. UAB „Sinvita“ reikalavimą atsakovei UAB „Dirbtinis pluoštas“, iš kurio matyti, kad nurodytam terminui atsakovė buvo skolinga ieškovei 384 795,44 Lt (111 270,69 Eur). Vadinasi, per laikotarpį nuo 2011 m. rugpjūčio 23 d. iki 2013 m. spalio 1 d. atsakovė įvykdė ieškovei reikalavimus 84 443 Eur sumai ir tokiu būdu pripažino savo įsipareigojimus ieškovei. Ieškovė ir atsakovė 2012 m. rugpjūčio 23 d. sudarė papildomą susitarimą dėl skolos grąžinimo termino pratęsimo, susitarime yra nurodyta, kad jis yra neatskiriama sutarties dalis, visos kitos sutarties sąlygos lieka galioti visa apimtimi, susitarimas galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo. Taigi atsakovė privalo vykdyti savo įsipareigojimus ieškovei, kylančius iš sutartinių teisinių santykių.

5Ieškovės atstovas adv. A. J. prašo ieškinį patenkinti ir paaiškino, kad ieškinys pareikštas remiantis 2011-08-23 reikalavimo perleidimo sutartimi ir reikalavimo teisė grindžiama nuomos santykiais. Atsakovė apie UAB „Domus altera“ reikalavimo teisės perleidimą buvo informuota. Atsakovė teigia, kad 2011-08-23 šalių sudaryta paskolos sutartis neva yra negaliojanti, bet tokių įrodymų nėra. Šalys paskolos sutartimi teisinius santykius pakeitė iš nuomos į paskolos teisinius santykius. 2012-08-23 sudarytas papildomas susitarimas dėl termino pratęsimo. Atsakovė nuo 2011-08-23 iki 2013-10-01 įvykdė dalį prievolės ir liko skolinga prašomą priteisti sumą, apie ką 2013-10-01 buvo informuota. Po 2013-10-01 nebuvo atlikta jokių mokėjimų.

6Atsakovė tripliko nepateikė, jos atstovas į teismo posėdį neatvyko, nepranešė apie neatvykimo priežastis ir neprašė atidėti bylos nagrinėjimą.

7Ieškinys tenkintinas. Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 2 d. nutartimi ieškovei UAB „Sinvita“ iškelta bankroto byla (b. l. 7), administratoriumi paskirta UAB „Tamtamas“. Iš administratoriaus pateiktų įrodymų nustatyta, kad 2011 m. rugpjūčio 23 d. kreditorė UAB „Domus altera“ ir ieškovė (naujasis kreditorius) UAB „Sinvita“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį (b. l. 11), pagal kurią UAB „Domus altera“ perleido ieškovei UAB „Sinvita“ reikalavimo teisę reikalauti iš skolininkės UAB „Korelita“ (dabar – UAB „Dirbtinis pluoštas“) 675 760 Lt įsiskolinimą pagal 2010 m. sausio 4 d. sudarytą Negyvenamųjų patalpų ir kilnojamojo turto nuomos sutartį Nr. 10/NP-01 ir pagal 2007 m. spalio 5 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 07/N-035, sudarytas tarp kreditorės UAB „Domus altera“, kaip nuomotojo, ir UAB „Korelita“, kaip nuomininkės. Apie reikalavimo teisių perleidimą atsakovei buvo pranešta 2011 m. rugpjūčio 23 d. raštu (b. l. 12). Byloje pateiktos UAB „Domus altera“ su UAB „Korelita“ sudarytos 2007 m. spalio 5 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 07/N-035 ir 2010 m. sausio 4 d. Negyvenamųjų patalpų kilnojamojo turto nuomos sutartis Nr. 10/NP-01 su jų priedais ir papildomais susitarimais (b. l. 14-57) patvirtina tarp nurodytų sandorių šalių buvus prievolinius santykius dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto nuomos.

82011 m. rugpjūčio 23 d. buvo sudaryta sutartis (b. l. 72-73) tarp UAB „Korelita“ ir ieškovės UAB „Sinvita“, kuria skolininkė UAB „Korelita“ pripažino savo skolą ieškovei UAB „Sinvita“ bendrai 675 760 Lt sumai, kuri grindžiama aukščiau nurodytomis 2007 m. spalio 5 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi Nr. 07/N-035 ir 2010 m. sausio 4 d. Negyvenamųjų patalpų kilnojamojo turto nuomos sutartimi Nr. 10/NP-01, kartu nurodant, kad UAB „Sinvita“ šią skolą perėmė iš UAB „Domus altera“ pagal 2011-08-23 reikalavimo perleidimo sutartį. Šia sutartimi šalys susitarė pakeisti skolininkės UAB „Korelita“ prievolę sumokėti skolą į prievolę nustatyta tvarka grąžinti skolos dydžio paskolą ir sumokėti palūkanas (sutarties B dalis), o sutarties 1.2 punkte nurodė, kad paskola laikoma suteikta nuo šios sutarties sudarymo dienos ir nuo šios dienos skolininkės prievolė sumokėti kreditorei skolą pagal nuomos sutartis laikoma pasibaigusia (sutarties 1.3 punktas). Tokiu būdu yra įvykęs skolos pagal nuomos sutartis pakeitimas (novacija) paskolos prievole, remiantis CK 6.880 straipsniu, kuriame nustatyta, kad šalių susitarimu skola, kilusi iš pirkimo–pardavimo, nuomos ar kitokios sutarties, gali būti pakeista paskolos prievole pagal šio kodekso 6.141-6.144 straipsnių nustatytas taisykles. Šiuo atveju šalių valia įvykdyti skolos novaciją paskolos prievole buvo aiškiai išreikšta (CK 6.141 straipsnio 2 dalis), ankstesnė prievolė, kilusi iš nuomos santykių, galiojo, nes priešingų įrodymų nėra pateikta (CK 6.141 straipsnio 3 dalis). Todėl atmestini atsakovės atsiliepimo į ieškinį atsikirtimai, kad paskolos sutartis yra negaliojanti dėl to, kad ieškovė neperdavė atsakovei jokios pinigų sumos, ir kad tai apsimestinis sandoris, nes, kaip nurodyta, aiškiai išreikštu šalių susitarimu buvo įvykusi prievolės novacija. Atsakovės teiginiai, kad sutartis negalioja, kadangi atsakovė negalėjo prisiimti jokių įsipareigojimų be valdybos sprendimo, akcininkų susirinkimo pritarimo ir atsakovės kreditorės BAB Ūkio bankas sutikimo, nelaikytini pagrįstais, nes atsakovė nustatyta tvarka novacijos sandorio neginčijo jokiais pagrindais, o teismas nenustatė jokių aplinkybių, dėl kurių šis sandoris galėtų būti pripažintas niekiniu. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis).

9Susitarimu šalys susitarė, kad paskola turi būti grąžinta ne vėliau kaip iki 2012 m. rugpjūčio 23 d. (sutarties 2.2 p.), už naudojimąsi paskola buvo numatytos 6 % dydžio metinės palūkanos, kurios sumokamos kartu su grąžinama paskola (sutarties 2.1 punktas). Šalys 2012 m. rugpjūčio 23 d. susitarimu dėl 2011-08-23 sutarties pakeitimo (b. l. 74) pakeitė sutarties 2.2 punktą ir nustatė, kad skolininkė (UAB „Korelita“) turi grąžinti kreditorei (UAB „Sinvita“) paskolą ir sumokėti palūkanas ne vėliau kaip 2013 m. rugpjūčio 23 d. Ieškovė 2013-10-01 raštu (b. l. 13) pareikalavo iš atsakovės sumokėti 384 195,44 Lt (111 270,69 Eur) paskolos sumą ir 7 217,26 Lt (2 090,26 Lt) palūkanas. Ieškovė pripažįsta, kad atsakovė nuo 2011 m. rugpjūčio 23 d. (sutarties sudarymo) iki 2013 m. rugpjūčio 23 d. yra sumokėjusi 84 443 Eur ir liko skolinga 111 270,69 Eur. Ieškovė 2017-01-04 raštu (b. l. 9) pareikalavo iš atsakovės sumokėti 111 270,69 Eur skolą ir 23 788,04 Eur palūkanas. Būtent toks skolos dydis apskaitytas ieškovės buhalterinėje apskaitoje. Atsakovė atsiliepime į ieškinį įsiskolinimo dydžio neginčijo ir nepateikė jokių įrodymų, kad prievolė būtų įvykdyta ar įvykdyta didesne apimtimi. Kadangi atsakovė neįvykdė sutartinių prievolių sumokėti skolą ir sutartimi numatytas palūkanas, todėl ieškinys tenkintinas, remiantis CK 6.37, 6.38, 6.59, 6.200, 6.205 straipsniais. Tenkintinas ir ieškovės prašymas sumokėti įstatymų numatyto dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 1 dalis, 6.210 straipsnio 2 dali).

10Ieškinį patenkinus, iš atsakovės priteistinas žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovė yra atleista CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu, t. y. iš atsakovės valstybei priteistinas 2 508,72 Eur (2 027 Eur + 481,72 Eur (135 058,93 Eur – 86 886 Eur = 48 172,73 Eur x 1 %)) žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkto redakcija, galiojusi iki 2017-07-01) ir 5,86 Eur pašto išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270 straipsniais,

Nutarė

12ieškinį patenkinti.

13Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Dirbtinis pluoštas“ (juridinio asmens kodas 135154525, buveinės adresas Pramonės pr. 4, Kaunas) ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Sinvita“ (juridinio asmens kodas 234396170, buveinės adresas Pramonės pr. 4, Kaunas) 111 270,69 Eur skolą, 23 788,04 Eur palūkanas, iš viso 135 058,73 Eur , 6 % dydžio metines palūkanas nuo visos priteistos (135 058,73) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-03-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Dirbtinis pluoštas“ (juridinio asmens kodas 135154525, buveinės adresas Pramonės pr. 4, Kaunas) 2 508,72 Eur žyminį mokestį ir 5,86 Eur pašto išlaidas valstybei, nurodytą sumą pervedant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

15Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai