Byla B2-642-273/2016

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė, sekretoriaujant Antaninai Antonenko, dalyvaujant ieškovės VšĮ „Raudondvario dvaras“ atstovams E. M., advokatėms K. B., I. U., atsakovės BUAB „Restauracija“ atstovui advokatui S. B., trečiojo asmens UAB „Kamesta“ atstovui advokatui S. B., trečiojo asmens UAB „Projektų centras“ atstovui S. T.

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės viešosios įstaigos „Raudondvario dvaras“ ieškinį atsakovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Restauracija“ dėl statybos darbų kainos sumažinimo ir permokos už atliktus darbus priteisimo ir pagal atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Restauracija“ priešieškinį ieškovei viešajai įstaigai „Raudondvario dvaras“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo, tretieji asmenys UAB ,,Projektų centras“, UAB ,,Kauno projektavimo restauravimo ir statybos institutas“, UAB ,,Statybos ekspertizė“, UAB „Kamesta“, UAB „Irdaiva“,

Nustatė

3ieškovė ieškiniu (t.5, b. l. 4–10) prašo sumažinti atsakovės pagal 2011-04-01 Rangos sutartį Nr. S-359 ir 2013-03-08 Rangos sutartį Nr. S-267 atliktų darbų kainą 85 573,82 Eur (295 469,28 Lt); priteisti ieškovei iš atsakovės 14 428,28 Eur (49 817,96 Lt) permokos; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad šalys 2011-04-01 sudarė Rangos sutartį Nr. S-359, kuria atsakovė įsipareigojo atlikti objekto Raudondvario dvaro sodybos žirgyno restauravimo ir pritaikymo menų inkubatoriaus veiklai darbus (toliau – statybos darbai). 2013-03-08 šalys sudarė Rangos sutartį Nr. S-267 dėl papildomų statybos darbų tame pačiam objekte atlikimo inkubatoriaus veiklai darbus (toliau – Statybos darbai). 2013-03-08 šalys sudarė Rangos sutartį Nr. S-267 dėl papildomų statybos darbų tame pačiam objekte atlikimo. Atsakovė savo įsipareigojimus ieškovės atžvilgiu vykdė netinkamai, t. y. vėlavo atlikti statybos darbus, o nuo 2014-02-03 visiškai nustojo juos vykdyti, be to, darbus vykdė nekokybiškai. Dėl šių priežasčių, o taip pat dėl to, kad atsakovei buvo iškelta bankroto byla, ieškovė 2014-05-23 raštu Nr. 64 nutraukė Rangos sutartis Nr. S-359 ir S-257 (toliau – Rangos sutartys). Atsakovei visiškai nustojus vykdyti statybos darbus, ieškovei iškilo būtinybė užfiksuoti atliktų statybos darbų kiekius ir jų kokybę. Ieškovė kreipėsi į UAB „Skena“, kuri 2014-03-20 surašė aktą, kuriuo inter alia konstatavo: dalis statybos darbų atlikta su defektais, kuriuos pašalinti kainuos 295 469,28 Lt (tame tarpe PVM) (85 573,82 Eur); atsakovė nepagrįstai į atliktų darbų aktus įtraukė kai kuriuos statybos darbus. Be to, atliekant apmokėjimą pagal atsakovės pateiktą 2012-05-30 PVM sąskaitą faktūrą serija RES Nr. 7713 (jos suma 344 658,45 Lt), atsakovei buvo sumokėta 304 411,49 Lt, tačiau vėliau paaiškėjo, kad dalis 2012-05-30 PVM sąskaitoje faktūroje serija RES Nr. 7713 nurodytų darbų (77 801,35 Lt sumai) buvo aktuoti nepagrįstai, todėl atsakovė išrašė ieškovei kreditinę PVM sąskaitą faktūrą serija RES Nr. 7878 45 894,48 Lt sumai bei kreditinę PVM sąskaitą faktūrą serija RES Nr. 8079 31 906,87 Lt sumai, kuriomis pakoregavo 2012-05-30 PVM sąskaitą faktūrą serija RES Nr. 7713 sumažinant jos kainą iki 266 857,10 Lt, tačiau permokėtų pinigų (37 554,39 Lt /10 876,50 Eur) negrąžino.

41. Dėl nekokybiškai atliktų statybos darbų. CK 6.695 str. 1 d. numato, kad rangovas atsako užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Šiuo atveju UAB „Skena“ akte yra užfiksuoti nukrypimai nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų (Akto 4 skyrius, lentelė Nr. 1), kurių ištaisymo kaina yra 295 469,28 Lt (85 573,82 Eur). Ieškovė šia suma prašo sumažinti Atsakovo pagal Rangos sutartis atliktų statybos darbų kainą. Atsakovės bankroto administratorius 2014-12-11 prieštaravimuose dėl ieškovės finansinio reikalavimo patvirtinimo nurodo, kad ieškovė nepateikė įrodymų apie tai, kad Statybos darbai yra atlikti nekokybiškai. Šis teiginys neatitinka tikrovės, nes ieškovė pateikė administratoriui UAB „Skena“ aktą, kuriame buvo užfiksuoti Statybos darbų defektai ir nustatyta jų šalinimo kaina. Šis aktas buvo pateiktas kartu su ieškovės 2014-12-12 raštu Nr. 111, kuriuo ieškovė atsakė į administratoriaus 2014-12-08 paklausimą. Nepaisant to, kad 2014-12-08 administratorius išsiuntė ieškovei prašymą dėl finansinio reikalavimo patikslinimo su jame suformuluotais klausimais, tačiau jau 2014-12-11, net nesulaukęs atsakymo į savo prašymą, administratorius pateikė teismui visiškai nepagrįstus prieštaravimus dėl ieškovės finansinio reikalavimo patikslinimo. Pažymėtina tai, kad atsakovė buvo informuota apie ekspertizės atlikimą, o atsakovės atstovas A. B. dalyvavo objekto apžiūroje kartu su ekspertais A. Z. ir V. D.. Tai reiškia, kad administratoriaus teiginiai apie tariamą atsakovės neinformavimą apie nekokybiškai atliktus darbus, ekspertizės atlikimą, yra nepagrįsti. Atsakovė nurodė, kad ieškovės reikalavimas sumažinti statybos darbų kainą savo esme yra reikalavimas įskaityti tarpusavio reikalavimus, kas yra draudžiama pagal ĮBI 10 str. 7 d. 3 d. Su tokia atsakovės pozicija ieškovė nesutinka. Ieškovės nuomone, toks reikalavimas negali būti prilyginamas reikalavimui atlikti įskaitymą, kadangi tokiu reikalavimu ieškovas gina savo teisę nevykdyti savo mokėjimo įsipareigojimų atsakovei už tuos darbus, kuriuos atsakovė atliko netinkamai (arba neatliko), bet ne teisę reikalauti žalos atlyginimo. Tuo tarpu sąlygos įskaitymui atlikti pagal CK 6.130 str. 1 d. nuostatas būtinas priešpriešinių vienarūšių reikalavimų, kurių terminas yra suėjęs, egzistavimas. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju patenkinus ieškinį neatsiranda atsakovės reikalavimo teisė gauti apmokėjimą už netinkamai atliktus statybos darbus, todėl neegzistuoja sąlygos įskaitymo atlikimui. Atsakovė taip pat nurodo, kad šis ieškovės reikalavimas nėra tenkintinas dar ir dėl to, kad visi atliktų darbų aktai ir PVM sąskaitos faktūros yra abiejų šalių pasirašyti be jokių išlygų. UAB „Skena“ ekspertizės akte nurodyta defektų šalinimo vertė nesutampa su lokalinėje sąmatoje nurodyta defektų šalinimo verte. Nėra duomenų, kad defektai buvo objektyviai užfiksuoti dalyvaujant rangovo atstovui. Šie teiginiai nėra pagrįsti. Atsakovo teiginys dėl ieškovės pateiktų atliktų darbų aktų ir PVM sąskaitų faktūrų pasirašymo nėra susijęs su ieškovės reiškiamu reikalavimu dėl statybos darbų kainos sumažinimo, nes atsakovė neįrodinėja, jog būtent tie darbai, dėl kurių defektų yra reiškiamas ieškovo reikalavimas, yra priimti atliktų darbų aktais. Net jei atsakovė įrodytų, jog UAB „Skena“ akte nurodyti su defektais atlikti statybos darbai buvo ieškovės priimti pasirašant atliktų darbų aktus (nors tokių įrodymų atsakovė nepateikė), tai nesudaro pagrindo atsisakyti tenkinti ieškovės reikalavimą. Ieškovė buvo sudariusi sutartį su UAB „Projektų centras“ dėl techninės priežiūros objekte vykdymo. Techninės priežiūros vadovas, vykdydamas savo įsipareigojimus ieškovui pagal Statybos darbų techninės priežiūros vykdymo sutartis, turėjo veikti pagal 2010-05-18 Užsakymo sutartį Nr. CPO02901/216/T-10-153 (tame tarpe šios sutarties priedą Nr. 1 „Techninės specifikacijos (užduotys) bei STR 1.09.05:2002 „Statybos techninė priežiūra“. Į techninės priežiūros funkcijas taip pat įėjo pareiga kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties, įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus (Techninių specifikacijų 2.1.2 p.), kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų ir įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jei jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei nepateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys dokumentai (ten pat, 2.1.8 p.), tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant ir pripažįstant tinklais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas, pasirašyti atitinkamus aktus (ten pat, 2.1.17 p.). STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ (2010-05-18 galiojusi šio teisės akto redakcija) 14 p. numato, kad „Statinio statybos techninis prižiūrėtojas savo veiklos rezultatus įformina, įrašydamas reikalavimus Statybos darbų žurnale arba pasirašydamas (vizuodamas) dokumentus (statinių statybos darbų priėmimo aktus, inžinerinių statinių, technologinių inžinerinių sistemų ir bendrųjų statinio inžinerinių sistemų, laikančiųjų konstrukcijų, paslėptų statinio konstrukcijų, paslėptų statybos darbų bei įrenginių bandymo aktus ir pan.).“ Šio teisės akto 16 p. nustato, kad „Statinio statybos techninio prižiūrėtojo parašas dokumentuose patvirtina jo reikalavimų vykdymą statinio statybos vadovui, o priimant atliktus darbus - tų darbų būtiną normatyvinę kokybę ir dokumentuose nurodytų statybos darbų kiekių sutikimą su faktiškaisiais darbų kiekiais.“ 33.14 p. nustato, kad statinio techninis prižiūrėtojas kontroliuoja statybos darbų normatyvinę kokybę, jų atlikimo pagal darbų technologiją nuoseklumą. Darytina išvada, kad jeigu statinio techninę priežiūrą vykdantis asmuo pasirašė (vizavo) atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą, jis savo parašu patvirtino užsakovui tai, kad darbai atlikti kokybiškai, jų kiekiai atitinka faktinius. Tokiu būdu užsakovas (ieškovė) neturi pagrindo manyti, kad darbai turi trūkumų (juo labiau akivaizdžių), todėl ir pasirašo atliktų darbų aktą. Todėl, net jeigu atsakovė ir pateiktų įrodymus, kad ieškinyje nurodyti statybos darbai, atlikti su defektais, yra ieškovės priimti, tai nereikštų, kad defektai yra akivaizdūs, ir ieškovė negali remtis trūkumų (defektų) faktu. Atsakovė nurodo, kad UAB „Skena“ akte nurodyta defektų šalinimo suma (230 035,50 Lt) neatitinka lokalinėje sąmatoje nurodytos defektų šalinimo vertės (295 469,28 Lt). Ieškovė paaiškina, kad toks neatitikimas atsirado dėl to, jog UAB „Skena“ 2014-10-03 patikslino defektų šalinimo darbų lokalinę sąmatą nustačius netikslumus pirminėje sąmatoje ir atsiradus papildomiems duomenims (2014-10-03 UAB „Skena“ raštas Nr. 7 pridedamas). Tuo tarpu pats ekspertizės aktas nebuvo koreguojamas. Ieškovė nesutinka su atsakovės teiginiais apie tai, kad nėra duomenų, jog defektai užfiksuoti dalyvaujant atsakovės atstovui. UAB „Skena“ akte nurodyta, jog atsakovės atstovas dalyvavo apžiūrint objektą. Nėra jokio pagrindo netikėti šia aplinkybe, tuo labiau kad atsakovė jokiomis įrodinėjimo priemonėmis jos nepaneigia. Atsakovės teiginys apie tai, kad atsakovės atstovas turėjo pasirašyti pačiame Akte ir lokalinėje sąmatoje, yra nelogiškas ir nepagrįstas, nes šiuose dokumentuose pasirašo juos surašę asmenys (t.y. UAB „Skena“ darbuotojai, turintys teisę atlikti ekspertizę), o ne objekto apžiūroje dalyvavę asmenys. Be to, atsakovė nepateikia jokių duomenų apie tai, kad ji pati ar pasitelkdama trečiuosius asmenis būtų ėmusis kokių nors veiksmų užfiksuoti situaciją statybvietėje, atliktų darbų kiekius ir kokybę po to, kai faktiškai paliko statybvietę ir nutraukė statybos darbų atlikimą. Tokie atsakovės veiksmai šiurkščiai pažeidė šalių bendradarbiavimo pareigą, sudarė didelių nepatogumų ieškovei.

52. Dėl pakartotinai užaktuotų statybos darbų ir neatliktų darbų aktavimo. UAB „Skena“ nustatė, kad atsakovė, aktuodama statybos darbus, pakartotinai (antrą kartą) į atliktų darbų aktus įtraukė šiuos darbus: 24 195,40 Lt (7 004,47 Eur) vertės šlaitinių stogų apsauginių konstrukcijų elementų įrengimo darbus, kai konstrukciniai elementai apsauginė stogo tvorelė (230 m). Šie darbai buvo įtraukti į atliktų darbų aktą Nr. 3-2 aktuojant 2012 m. gegužės mėnesį atliktus darbus, ir vėliau dar kartą įtraukti į atliktų darbų aktą Nr. Nr. 12-1 už 2013 m. vasario mėnesį. Ieškovės teigimu, UAB ,,Skena“ akte padarytas rašymo apsirikimas, neteisingai nurodant atliktų darbų aktų datas, kurios teisingai nurodytos ieškinyje. 24 223,99 Lt (7 015,75 Eur) vertės langų įrengimo darbai (18,16 kv. m), įtraukti į atliktų darbų aktą Nr. 43-3 už 2012 m. gegužės mėnesį ir pakartotinai įtraukti į atliktų darbų aktą Nr. 12-2 už 2013 m. vasario mėnesį. Atliktų darbų aktuose Nr. 30-5 už 2012 m. balandžio mėnesį, Nr. 43-10 už 2012 m. gegužės mėnesį, Nr. 53-6 už 2012 m. birželio mėnesį, Nr. 41-6 už 2013 m. gegužės mėnesį pozicijoje Nr. 1 užaktuota iš viso 1403 m. vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimo iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm, darbų, nors pagal sąmatą visas vamzdynų kiekis sudaro tik 1307 m. Tokiu būdu peraktuota suma sudaro 12 263,57 Lt (3 551,78 Eur). Kadangi nurodyti statybos darbai buvo įtraukti į atsakovės išrašytas kreditines PVM sąskaitas faktūras, reikalavimas dėl jų kainos nereiškiamas, nes ją jau apima kreditinių sąskaitų suma. Reikalavimą dėl pakartotinai užaktuotų statybos darbų ieškovė reiškia tik dėl nurodytų statybos darbų viršsąmatinio aktavimo 12 263,57 Lt (3 551,78 Eur) sumai. 2011-04-01 Rangos sutartis buvo fiksuotos kainos sutartis (žr. 2011-04-01 Rangos sutarties 2.3 p.), kurios kaina galėjo būti didinama tik Užsakovo rezervo sumos ribose, o išnaudojus Užsakovo rezervą jokių papildomų sumų mokėjimas atsakovei buvo negalimas, tai reiškia, jog papildomas mokėjimas už darbus, nenumatytus Rangos sutartyse, buvo įmanomas tik ieškovės pritarimu ir užsakovo rezervo ribose. Užsakovo rezervas pagal Rangos sutartis sudarė 332 500 Lt, jis atsakovės buvo viršyta, todėl atsakovė nepagrįstai į atliktų darbų aktus įtraukė 12 263,57 Lt (3 551,78 Eur) sumą bei ją gavo. Atsakovė nurodė, kad ieškovė neteko teisės reikalauti patvirtinti finansinį reikalavimą dėl aktuojant vidaus vandentiekio vamzdynus peraktuotos sumos (12 263,57 Lt arba 3 551,78 Eur), nes šiuos darbus ieškovė priėmė. Pažymėtina tai, kad vidaus vandentiekio įrengimo (vamzdynų tiesimo) darbai savo esme yra paslėpti darbai. Pagal įstatymą iš užsakovo nereikalaujama daugiau negu normali daikto apžiūra, tikrinant, ar nėra akivaizdžių trūkumų, jis neįpareigotas daikto trūkumų paieškai naudoti specialias priemones ar metodus (CK 6.662 str. 1 d.) (žr. LAT 2013-12-18 nutartį c. b. Nr. 3K-3-679/2013). Kita vertus, techninę priežiūrą atliekanti įmonė turėjo tikrinti atliktų darbų kiekius ir jų atitikimą rangos sutarties sąlygoms bei faktinei situacijai. Jeigu ši įmonė, būdama savo srities profesionalu, nepastebėjo neatitikimų, būtų nelogiška ir neteisinga reikalauti iš ieškovės, kad šiuos neatitikimus pastebėtų ji. Pažymėtina, kad ieškovės veikla nesusijusi su statybos darbų atlikimu, ieškovė yra viešoji įstaiga, veikianti visiškai kitoje srityje, tuo tarpu atsakovė yra statybos veiklos profesionalas, turintis ilgametę patirtį šioje srityje.

63. Dėl 37 554,39 Lt/10 876,50 Eur permokos. Kadangi atliekant apmokėjimus pagal atsakovės pateiktas 2012-05-30 PVM sąskaitą faktūrą serija RES Nr. 7713 jos suma 344 658,45 Lt), atsakovei buvo sumokėta 304 411,49 Lt, tačiau vėliau, gavus 2013 m. vasario mėnesį atliktų statybos darbų aktus, paaiškėjo, kad dalis 2012-05-30 PVM sąskaitoje faktūroje serija RES Nr. 7713 nurodytų darbų (77 801,35 Lt sumai) buvo aktuoti nepagrįstai, todėl atsakovė išrašė ieškovei kreditinę PVM sąskaitą faktūrą serija RES Nr. 7878 45 894,48 Lt sumai bei kreditinę PVM sąskaitą faktūrą serija RES Nr. 8079 31 906,87 Lt sumai, kuriomis pakoregavo 2012-05-30 PVM sąskaitą faktūrą serija RES Nr. 7713 sumažindamas jos kainą iki 266 857,10 Lt, tačiau permokėtų pinigų (37 554,39 Lt/10 876,50 Eur) negrąžino ir liko skolinga ieškovei.

7Ieškovė VšĮ „Raudondvario dvaras“ 2016-04-13 pateikė pareiškimą dėl ieškinio dalyko patikslinimo. Pareiškime nurodoma, kad ieškovė ieškinio pareiškime buvo nurodžiusi, kad atliktų statybos darbų su defektais pašalinimo kaina 85 573,82 Eur remiantis UAB „Skena“ surašytu 2014-03-20 aktu. 2015-08-26 į bylą pateiktas teismo eksperto A. B. parengtas ekspertizės aktas, kuriame nustatyti atsakovo atliktų statybos darbų defektai, kurių šalinimo kaina yra 87 679,85 Eur, todėl ieškovė prašo sumažinti atsakovės pagal 2011-04-01 Rangos sutartį Nr S-359 ir 2013-0308 Rangos sutartį Nr. S-267 atliktų darbų kainą 87 679,72 Eur. Tuo atveju, jeigu teismas laikys, jog aliuminio konstrukcijų, nurodytų BUAB „Restauracija“ pateikto 2013-12-31 atliktų darbų akto Nr. 5-1 pozicijose Nr. 65, 66, 69, 71, 72, 73 sumontavimas be stiklų yra šių darbų trūkumas (o ne aplinkybė, pašalinanti atsakovės teisę reikalauti visos šių konstrukcijų kainos sumokėjimo) sumažinti atsakovės pagal 2011-04-01 Rangos sutartį Nr. S-359 ir 2013-03-08 Rangos sutartį Nr. S-267 atliktų darbų kainą dar 16 359,87 Eur suma, iš viso 104 039,59 Eur. Priteisti iš atsakovės ieškovei 14 428,28 Eur permokos (t. 14, b. l. 35-40).

8Atsakovė BUAB „Restauracija“ atsiliepimu į pareiškimą dėl ieškinio dalyko patikslinimo prašė atmesti ieškovės VšĮ „Raudondvario dvaras“ patikslintą ieškinį dėl atliktų darbų kainos sumažinimo (t. 14, b. l. 181-190).

9Trečiasis asmuo UAB „Projektų centras“ atsiliepime (t.1, b. l. 154–162) prašo ieškovės ieškinį tenkinti iš dalies; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Trečiasis asmuo nurodė, jog tarp ieškovės ir trečiojo asmens buvo sudarytos kelios statybos darbų techninės priežiūros vykdymo sutartys: 2010-05-18 užsakymo sutartis Nr. CPO02901/216/T-10-153; 2013-03-11 statybos darbų techninės priežiūros sutartis Nr. 216/T-13-58; 2013-08-20 statybos darbų techninės priežiūros vykdymo sutartis Nr. 08/20/216/T-13-128; 2014-03-18 statybos darbų techninės priežiūros vykdymo sutarties Nr. 08/20/216/T-13-128 pratęsimas Nr. 03/18/216/T-13-128; 2014-02-21 statybos darbų techninės priežiūros sutartis Nr. T14-02/21. Ieškovė pasamdė ekspertą UAB „Skena“, kad jis įvertintų Rangovo atliktų statybos darbų kokybę ir patikrintų faktiškai atliktų darbų kiekius. UAB „Skena“ parengė statybos ekspertizės aktą Nr. 14-03/01 (toliau – ekspertizės aktas), kuriuo ir remiasi ieškovė (tai yra iš esmės vienintelis rašytinis įrodymas, kuriuo remiasi ieškovė, pagrįsdama ieškinio reikalavimus). Trečiojo asmens nuomone, ekspertizės akte nustatytos neteisingos aplinkybės ir teismas jį turėtų vertinti kritiškai, o ieškinys yra neįrodytas. Ekspertizės aktą parengė du ekspertai – A. Z. ir V. D.. Šie ekspertai atliko visų Rangovo įvykdytų statybos darbų vertinimą ir pasisakė dėl visų nustatytų statybos darbų defektų. Abu ekspertai turi teisę atlikti tik dalies projekto ir dalies statinio ekspertizę, konkrečiai, V. D. turi teisę ekspertuoti tik projekto konstrukcijų ir statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį, taip pat statinio konstrukcijų dalį, o A. Z. turi teisę ekspertuoti tik projekto statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį ir statinio konstrukcijų dalį. Tai patvirtina duomenys iš Statybos produkcijos sertifikavimo centro viešo registro. Tuo tarpu ekspertai pasisako ir vertina ne tik rangovo atliktus konstrukcijų statybos/montavimo darbus, bet taip pat ir kitų statinio dalių (pvz., vertina architektūrinės dalies sprendinius ir pasisako dėl šių atliktų darbų (žr. pvz., Ekspertizės akto 9, 11, 13, 19, 20 išvadas. Pagal STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedą grindų nuolydžiai ir vandens nubėgimo trapai, grindų dangos tipai, reikalavimai langams, durims, vartams ir pan. numatomi projekto architektūros, o ne konstrukcijų dalyje). Atsižvelgiant į tai, pagrįstai abejotina ekspertizės išvados pagrįstumu, kadangi ekspertai neturi reikiamos kvalifikacijos teikti atitinkamas išvadas ir vertinti minėtų darbų kokybę. Ekspertizės akte apibendrintai ir tuo pačiu nekorektiškai visi nustatyti Rangovo atliktų darbų trūkumai vadinami „defektais“ ir Rangovas įpareigojamas juos taisyti. Ne visi ekspertizės akte nurodyti „defektai“ yra pagrįsti konkrečiomis teisės normomis ar projekto sprendiniais, nėra pagrindžiama, kodėl konkreti nustatyta aplinkybė laikytina darbų defektu, nėra atribojami nebaigti darbai nuo baigtų darbų, atliktų su defektais, ir pan. Atsižvelgiant į tai, ekspertizės aktas yra nepagrįstas. Trečiasis asmuo į UAB „Skena“ vykdytas atliktų statybos darbų apžiūras pakviesta nebuvo ir jose nedalyvavo. Apie UAB „Skena“ parengtą ekspertizės išvadą trečiasis asmuo buvo informuotas tik tada, kai išvada jau buvo parengta, t. y. 2014-08-11 ieškovės raštu Nr. 80. Visus ekspertizės akte nurodytus „defektus“ tikslinga suskirstyti į keturias grupes, t. y.: 1) nebaigti vykdyti pagal Rangos sutartis darbai; 2) ekspertų nurodyti darbų „defektai“, kurie nepagrįsti jokiomis teisės normomis ar Projekto sprendiniais; 3) darbai, kurie galimai neatitinka teisės aktų reikalavimų, tačiau yra atlikti laikantis Projekto sprendinių; 4) netinkamai atlikti darbai pagal Rangos sutartis (t. y. defektiniai darbai). Tokiu būdu sugrupuoti ekspertizės akte užfiksuotus „defektus“ yra itin svarbu, kadangi tai turi esminę reikšmę sprendžiant dėl atsakomybės subjektų (pvz., už „defektus“, kurie atsiranda dėl netinkamų projekto sprendinių, turėtų atsakyti Projektą parengęs projektuotojas ir projekto ekspertizę atlikęs subjektas, o už defektus, kuriuos lėmė Rangovo netinkamai vykdyti darbai ir apie kuriuos trečiasis asmuo informavo tiek Rangovą, tiek Užsakovą, turėtų atsakyti Rangovas).

101. Dėl ieškovės nurodomų „defektų“ ir nebaigtų statybos darbų atribojimo. Nemaža dalis Ekspertizės akte nurodomų „defektų“ yra ne „defektai“ statybų teisės prasme, o nebaigti darbai, pvz.: Ekspertizės akto 4 p. nurodytas „defektas“ – „nebaigtas mūrinių konstrukcijų atstatymas ir skardinimas“ – patys ekspertai pripažįsta, kad darbai yra nebaigti; Ekspertizės akto 5 p. nurodyti „defektai“ – „Siūlės tarp lango/durų rėmo po palangėmis turi atitikti reikalavimus keliamus siūlėms esančioms aplink langą“ ir Ekspertizės akto 6 p. nurodyti „defektai“ – „Pastato langų ir lauko durų ir vartų sumontavimas netenkina ST 2491109.01:2013 „Langų durų ir jų konstrukcijų montavimas“ reikalavimų“ – fasado siūlių tvarkymo darbai taip pat nėra užbaigti ir trečiojo asmens (techninio prižiūrėtojo) priimti nebuvo. Trečiasis asmuo dar 2012-01-03 informavo Rangovą, jog atliekant langų montavimo darbus, būtina iš lauko pusės nuvalyti sandarinimo putas ir angokraščius užtaisyti skiediniu. Be to, 2013-05-30 Statybos darbų apžiūros aktu, Rangovas buvo įpareigotas, vadovaudamasis teisės aktų ir Projekto reikalavimais užbaigti nebaigtus vartų montavimo ir sandarinimo darbus. Ekspertizės akto 9 ir 10 p. nurodyti „defektai“ – „Salės grindims naudojama neparuošta, pelyjanti mediena“ ir „Salės grindų gulėkšniai įrengiami nesilaikant projekte nurodytos grindų įrengimo detalės“ – šie ekspertų nurodomi „defektai“ taip pat negali būti tokiais laikomi, nes šie darbai nebuvo užbaigti, t.y. Trečiasis asmuo jų nepriėmė ir jie Užsakovui perduoti nebuvo. Ekspertizės akto 14 p. nurodyti „defektai“ – „Pastogės sanmazguose vandentiekio pajungimo detalės sumontuotos per giliai, teks taisyti ir naudoti papildomas medžiagas“ – tai taip pat nelaikytina darbų defektais, nes Rangovas prietaisų pajungimui turėjo naudoti komplektuojančias jungiamąsias detales, tačiau darbai baigti nebuvo, trečiasis asmuo jų nepriėmė ir Užsakovui jie perduoti nebuvo. Ekspertizės akto 15 p. nurodytas „defektas“ – „Pastogei vėdinti dviejose priešpriešinėse stogo pusėse turi būti įrengtos angos. Anglų plotas kiekvienoje pusėje turi būti ne mažesnis kaip 1:500 vėdinamos pastogės grindų ploto“. Tai taip pat nebaigti darbai (2014-01-27 statybos darbų apžiūros aktas. Ekspertizės akto 16 p. nurodytas „defektas“ – „Denginys apšiltintas netinkamai paklotomis mineralinėmis vatos plokštėmis“. Rangovas, vykdydamas papildomus inžinerinių tinklų įrengimo darbus, apšiltinimo darbų neužbaigė. Šis darbų neužbaigimo faktas yra patvirtintas minėtame 2014-01-27 Statybos darbų apžiūros akte, kur atitinkamas „defektas“ pripažįstamas kaip nebaigti darbai – pakalbinamų lubų termoizoliacinės vatos plokštės sudėtos su tarpais. Be to, šis darbas trečiojo asmens (techninės priežiūros) nebuvo užaktuotas. Ekspertizės akto 18 p. nurodytas „defektas“ – „Pastogėje stogo konstrukcija GFK (atspari ugniai gipso plokštė) plokštėmis neaptaisyta. Siūlės neužpildytos priešgaisrinių plokščių siūlių glaistu“. Šie darbai taip pat nebuvo užbaigti, dėl šios priežasties trečiasis asmuo (techninė priežiūra) 2014-01-27 surašė atsakovei (Rangovui) defektinį aktą, kuriame nurodoma, kad Rangovas nebaigė montuoti gipso kartono plokščių bei gipso kartono sujungimo siūlės neužtaisytos. Šie darbai trečiojo asmens (statybos techninės priežiūros) nėra pilnai užaktuoti ir/ar priimti. Taigi visi aukščiau nurodyti, ekspertų nustatyti „defektai“ yra visai ne defektai, o nebaigti vykdyti statybos darbai.

112. Ekspertų nurodyti darbų „defektai“, kurie nepagrįsti jokiomis teisės normomis ar Projekto sprendiniais. Ekspertizės akte taip pat nurodomi neva nustatyti darbų „defektai“, tačiau nenurodoma, kokiu pagrindu ekspertai juos nustatė, pvz.: Ekspertizės akto 2 p. nurodytas „defektas“ – „Stogo latakai su lietvamzdžiais sujungti ne trišakiais, o kniedėmis, todėl naudojimo metu bus sunkiau šį mazgą išardyti“. Nei teisės aktai, nei Projektas, nei Užsakovas Rangos sutarčių vykdymo metu nenumatė reikalavimo įrengti trišakius, todėl šis eksperto nurodomas reikalavimas yra perteklinis, o kniedžių įrengimas nelaikytinas statybos darbų defektu. Ekspertizės akto 6 p. nurodyti „defektai“ – „Pastato langų ir lauko durų ir vartų sumontavimas netenkina ST 2491109.01:2013 „Langų durų ir jų konstrukcijų montavimas“ reikalavimų“. Ekspertai apskritai nepagrįstai taiko ST 2491109.01:2013 „Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“. Šių Statybos taisyklių Bendrųjų nuostatų 5 punkte numatyta, kad „Šiomis taisyklėmis leidžiama naudotis tik Respublikinės langų ir durų gamintojų asociacijos narėms“, o 6 punkte numatyta, kad „Šios statybos taisyklės įgauna teisinę galią ir privalomumą, kai jos įtraukiamos į sutartis tarp gamintojo ir užsakovo“. Pažymėtina, kad Rangos sutartyse nebuvo numatytas šių taisyklių naudojimas, be to, nei viena iš Rangos sutarties šalių nepriklauso Respublikinei langų ir durų gamintojų asociacijai. Ekspertizės akto 11 p. nurodytas „defektas“ – „Sanmazguose trapai grindyse įrengti netinkamai, nes nesuformuoti grindų nuolydžiai į trapus“. Pagal Projekto sprendinius nuolydžiai į trapus suprojektuoti nebuvo, teisės aktai nenumato reikalavimo juos įrengti. Atitinkamai šiuose punktuose nurodomi ekspertų neva nustatyti defektai laikytini nepagrįstais.

123. Darbai, kurie, ekspertų teigimu, neatitinka teisės aktų reikalavimų, tačiau yra atlikti laikantis Projekto sprendinių. Rangovas statybos darbus turėjo atlikti pagal AB „Kauno paminklų restauravimo ir projektavimo institutas“ parengtą „Raudondvario dvaro sodybos mechaninių dirbtuvių (20G1p), tvarkybos darbai, pritaikymas meno inkubatoriui, rekonstravimas“ techninį projektą ir darbo projektą (toliau – Projektas). Trečiasis asmuo, kaip techninis prižiūrėtojas, taip pat Projekto vykdymo priežiūra privalėjo užtikrinti, kad darbai būtų vykdomi, laikantis Projekto sprendinių. Pažymėtina, kad didžioji dalis Ekspertizės akte nurodomų „defektų“ yra pagal Projekto sprendinius atlikti darbai. Už Projekto sprendinių teisėtumą atsako jį parengęs projektuotojas ir Projekto ekspertizę atlikęs subjektas (STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 49 p., STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ 6.5 p.) (Trečiasis asmuo prašo šiuos subjektus įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis, atitinkamas procesinis prašymas suformuluotas atsiliepimo pabaigoje). Konkrečiai, ekspertai „defektams“ priskyrė šiuos toliau nurodomus darbus, kurie buvo atlikti laikantis Projekto sprendinių, t. y.: Ekspertizės akto 1 p. nurodytas „defektas“ – „Dalis latako laikiklių įrengti rečiau kaip 900 mm. Vadovaujantis STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai.“ 62.6 punktu pakabinami stogo latakai turi būti pritvirtinti ne didesniais kaip 900 mm atstumais“. Šie darbai atlikti vadovaujantis Projekto techninių specifikacijų reikalavimais. Šiose specifikacijose nurodyta, jog „<...> atstumas tarp apkabų ne didesnis kaip 1 m“ (priedas Nr. 1). Ekspertizės akto 3 p. nurodytas „defektas“ – „Vadovaujantis STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos „Stogai“ 62.3 punktu, lietvamzdžių ir stogo latakų skerspjūvio plotas turi būti pagrįstas skaičiavimais. Vienam kv. m stogo tenkantis lietvamzdžių ar latakų skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 1,5 kv. cm Stogo latakas įrengtas pastato vakarų pusėje yra 190 cm2, o turi būti 713 cm2“. Stogo latakai yra įrengti pagal Projektą (žr. Projekto Stogo planas 10/R20G-TP-SA-4(A), Projekto techninės specifikacijos 10/R20G1-TP-TS). Lietvamzdžių ir stogo latakų skersmuo („ne mažesnis kaip 14 cm“) buvo suderintas su Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinio padalinio vedėja I. V. ir Projekto vadove R. T.. Ekspertizės akto 8 p. nurodytas „defektas“ – „Neteisingai įrengti viršutinių angokraščių kampai: jie turi būti ne 90 laipsnių, o 45 laipsnių kampu stoglangio atžvilgiu“. Šie langų angokraščių apdirbimo darbai buvo suderinti su projekto vykdymo priežiūros vadovu, kaip tai nurodyta projekto vadovo Aiškinamajame rašte ir atlikti pagal Projektą (DP 11/R20G1/DP-SA-11, DP 11/R20G1/DP-SA-12). Ekspertizės akto 12 p. nurodytas „defektas“ – „Ne visi stogo mediniai sunykę elementai pakeisti arba rekonstruoti“. Ši išvada nepagrįsta, kadangi buvo pakeisti visi mediniai elementai, kuriuos buvo numatyti keisti Projekte ir kurių keitimo būtinybė buvo nustatyta statybų eigoje: „Stogo ir tarpaukštinės perdangos ardymo metu nustatyta visų išlikusių autentiškų medinių elementų faktinė būklė. Smarkiai pažeistų puvinio stogo ir perdangos medinių elementų faktinį būklė užfiksuota fotonuotraukose, nustatyti kiekiai apžiūros aktuose. Atidengtų nenumatytų techniniame projekte visų medinių konstrukcijų stiprinimo tvarkybos darbai atlikti papildomai parengus konstrukcijų dalies techninio projekto A laidą ir detalizuoti darbo projekto brėžiniuose“ (priedas Nr. 8). Ekspertizės akto 19 p. nurodytas „defektas“ – „Ašyje 4-4 grindų danga prie vartų paklota su nuolydžiu į vartų pusę, kas rodo, kad yra padaryta klaida nustatant grindų aukštį korpuse“. Darbai atlikti pagal Projektą, kuriame grindų lygių aukštis parinktas atlikus archeologinius tyrimus ir suderinus juos su Kultūros paveldo departamento Kauno teritoriniu padaliniu (priedas Nr. 8). Ekspertizės akto 20 p. nurodytas „defektas“ – „Pastato nuogranda įrengta taip aukštai, kad praktiškai gresia, kad polaidžio ar liūties metu kritulių vanduo gali patekti į pastato vidų“. Darbai atlikti pagal Projektą, atlikus būtiną jo pakeitimą – buvo nuspręsta atstatyti autentišką grindų altitudę bei suderinti su paveldosaugos institucija, kai archeologinių tyrimų metu buvo nustatytas pirmojo aukšto patalpų pirminis grindų lygis. Šis paveldo tvarkybos darbų papildymas „A“ buvo parengtas 2012-02-09 ir suderintas su Kultūros paveldo departamento Kauno teritoriniu padaliniu. Tuo atveju, jeigu būtų nustatyta, kad Projekto sprendiniai prieštarauja teisės aktų reikalavimams, pagrindinę atsakomybę dėl defektų turėtų prisiimti projektuotojas ir projekto ekspertas. Be to, už darbų atlikimo pagal Projektą kontrolę, už nustatytų Projekto klaidų taisymo organizavimą ir priežiūrą, ar nėra pažeidžiami normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimai atsakingas yra ir Projekto vykdymo priežiūros vadovas (Statybos techninis reglamentas STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ 24.4 p., 24.5 ir 24.7.2 p.), kuris trečiojo asmens nuomone, taip pat turėtų būti įtrauktas į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu (atitinkamas prašymas formuluojamas atsiliepimo pabaigoje).

134. Netinkamai Rangovo (atsakovės) atlikti darbai pagal Rangos sutartis (t. y. defektiniai darbai). Ekspertizės akte taip pat nustatyti, kai kurie statybos darbų defektai, kurie defektais yra vadinami pagrįstai ir už kurių atsiradimą ir pašalinimą yra atsakingas išimtinai Rangovas, pvz.: Ekspertizės akto 1 p. nurodytas „defektas“ – „Latakų galas įrengtas su priešingu nuolydžiu“. Pridavimo ir patikrinimo metu nuolydis buvo tinkamas. Defektas paaiškėjo/atsirado po žiemos, todėl už jų atsiradimą atsakingu turėtų būti laikomas išimtinai Rangovas. Ekspertizės akto 7 p. nurodytas „defektas“ – „Sudužęs lango stiklo paketas“. Už gaminių apsaugą statybos metu atsako Rangovas. Ekspertizės akto 13 p. nurodytas „defektas“ – „Pastogės grindų dangos pagrindas iš OSB plokščių ne visur tinkamai įrengtas (OSB plokštės prikaltos neperstumtos arba nepakankamai perstumtos). Dalis grindų pagrindo nestabilus, vaikščiojant jaučiasi lingavimas“. Pastebėtina, jog Trečiasis asmuo šį defektą pastebėjo, jis buvo įrašytas į 2013-05-30 Statybos darbų apžiūros aktą. Taigi už šių defektų atsiradimą atsakingu laikytinas išimtinai Rangovas. Ekspertizės akto 17 p. nurodytas „defektas“ – „Gipso kartono plokštės pritvirtintos prie sienų, t. y. kraštuose ir per vidurį plokštės, o ne kaip lubų – keturiomis juostomis“. Tai yra laikoma defektu dėl atsakovės kaltės, tai patvirtina 2014-01-27 statybos darbų apžiūros aktas, kuriuo atsakovė buvo įpareigotas šiuos defektus ištaisyti. Trečiasis asmuo šiuos Rangovo darbų defektus buvo nustatęs, užfiksavęs ir įpareigojęs Rangovą juos taisyti, tačiau Rangovas to nepadarė. Techninės priežiūros nurodymai Rangovui yra fiksuoti statybos darbų žurnaluose ir Statybos darbų apžiūros defektiniuose aktuose su kuriais yra supažindintas Rangovas ir informuotas Užsakovas (pvz., 2014-01-27 Statybos darbų apžiūros aktas, 2013-05-30 (priedas Nr. 5) Statybos darbų apžiūros aktas bei Bendrosios statinio techninės priežiūros vadovo ir specialiosios statinio techninės priežiūros vadovo pastabos . Statybos techniniame reglamente STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ numatyta Trečiojo asmens, kaip techninio prižiūrėtojo pareiga tikrinti, kad statinys butų statomas pagal statinio projektą, laikantis įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos darbų techninių dokumentų (33.9 p.). Pastebėtina, jog trečiasis asmuo, vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais, tinkamai vykdė techninę priežiūrą. Tačiau Rangovas trečiojo asmens nurodymų neįvykdė ir defektų neištaisė. Atitinkamai už šių defektų taisymą turėtų būti laikomas atsakingu išimtinai Rangovas.

145. Dėl atliktų darbų aktavimo. Ekspertizės akte taip pat nurodoma, neva dalis darbų buvo peraktuoti kelis kartus. Trečiasis asmuo, vykdydamas Techninės priežiūros sutartis ir laikydamasis teisės aktų reikalavimų, tikrino Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus ir sąmatas, pažeidimų nustatyta nebuvo, o priešingos Ekspertizės išvadoje pateiktos išvados yra nepagrįstos. Dvigubo aktavimo nebuvo. Darbai buvo aktuoti pirmą kartą, bet užsakovas jų nepatvirtino, todėl sekantį mėnesį darbai buvo aktuojami dar kartą, tačiau kadangi pirmą kartą jie priimti nebuvo, tai nelaikytina darbų dubliavimu. Ekspertai, tikėtina, buvo suklaidinti.

15Trečiasis asmuo UAB ,,Kamesta“ 2015-09-09 atsiliepime į ieškinį (8 t., b. l. 98–115) prašo atmesti ieškovės ieškinį dėl statybos darbų kainos sumažinimo ir permokos priteisimo; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Kaip teisingai nurodė atsakovės bankroto administratorius, ieškovė reikalavimą dėl darbų kainos sumažinimo 85 573,82 Eur (295 469,28 Lt) suma grindžia objekte atliktų ir ieškovo be jokių pastabų priimtų darbų neva trūkumais. Pažymėtina, kad atliktų darbų tinkamumą patvirtino ir ieškovės pasitelktas Techninis prižiūrėtojas. Be to, šiuo atveju akivaizdu, kad tokie 2014-03-20 ekspertizės akte nustatyti atliktų darbų trūkumai, kaip „Latako galas įrengtas su priešingu nuolydžiu“, „stogo latakai su lietvamzdžiais sujungti ne trišakiais, o kniedėmis“, „neteisingai įrengti viršutinių angokraščių kampai“, netinkamai įrengti trapai sanmazguose, stogo konstrukcijos neaptaisymas GKF plokštėmi – nėra „paslėpti“ trūkumai CK 6.662 straipsnio prasme. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad daugelis 2014-03-20 ekspertizės akte nurodytų neva atliktų darbų trūkumų nėra užfiksuoti 2015-08-19 teismo eksperto A. B. ekspertizės akte - šis ekspertas nenustatė penkiolikos iš dvidešimties neva objekte atliktų darbų trūkumų, užfiksuotų 2014-03-20 ekspertizės akte. 2014-05-23 raštu Nr.64 ieškovė vienašališkai neteisėtai nutraukė Rangos ir Papildomų darbų atlikimo sutartis: 1) Ieškovė, pranešdama atsakovei apie vienašališką minėtų sutarčių nutraukimą nuo 2014-05-22 dienos pažeidė CK 6.218 straipsnio 1 dalį, nes šis pranešimas turėjo būti pateiktas iš anksto (prieš 30 dienų), o ne jau po sutarčių nutraukimo. Trečiasis asmuo iš ieškovės jokio pranešimo apie sutarties nutraukimą iš viso negavo; 2) kaip sutarčių nutraukimo teisinis pagrindas inter alia nurodomas ir bankroto bylos atsakovei iškėlimas, nors tuo metu 2014-05-15 Kauno apygardos teismo nutartis iškelti atsakovei bankroto bylą nebuvo įsiteisėjusi. Vadovaujantis minėtu raštu, vienas iš Rangos ir Papildomų darbų atlikimo sutarčių nutraukimo pagrindų - „rangovas nesilaiko sutarties sąlygų dėl darbų kokybės“. Atsižvelgiant į tai, ieškovė pažymėjo, kad „dėl neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų ir atsiradusių nuostolių atlyginimo bus kreiptasi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka“ (CK 6.665 str. 3 d.). 2014-10-15 Ieškovė pateikė atsakovės administratoriui prašymą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo, į jį įskaitydamas ir 2014-03-20 Ekspertizės akte nustatytą atliktų darbų trūkumų pašalinimo išlaidas – 85 573,82 Eur dydžio būsimus nuostolius. Nepaisant to, vėliau ieškovė, atsižvelgdamas į savo įsiskolinimą atsakovei, nusprendė minėtą prašymą patikslinti, išskiriant iš finansinio reikalavimo: (1) 85 573,82 Eur sumą, teigiant, kad tai ne į finansinį reikalavimą įskaitytini būsimi nuostoliai, o neva pinigų suma, kuria turi būti sumažinta objekte atliktų darbų kaina (CK 6.665 str. 1 d. 2 p.); (2) 3 351 Eur dėl statybos darbų viršsąmatinio aktavimo ir 10 876,50 Eur kaip nepagrįstai pervestą sumą, apmokant 2012-05-30 PVM sąskaitą faktūrą (viso: 14 428,28 Eur). Neabejotina, kad tokiais veiksmais ieškovė siekė tik vieno tikslo – sumažinti prievolės atsiskaityti su atsakove už atliktus ir priimtus darbus apimtį, pasitelkiant reikalavimų įskaitymo institutą.

16Trečiasis asmuo UAB ,,Kauno projektavimo restauravimo ir statybos institutas“ 2015-09-09 atsiliepime į ieškinį (t. 8, b. l .175–178) nurodė, kad ieškovė ir atsakovė 2011-04-01 sudarė rangos sutartį Nr. S-359 (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė įsipareigojo atlikti objekto Raudondvario dvaro sodybos žirgyno restauravimo ir pritaikymo menų inkubatoriaus veiklai darbus (toliau – Statybos darbus), o atsakovė įsipareigojo už atliktus statybos darbus atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Vėliau, iškilus būtinybei atlikti papildomus statybos darbus, buvo pasirašyta 2013-03-08 rangos sutartis Nr. S-267 dėl papildomų darbų atlikimo. Ieškovė ieškiniu reiškia reikalavimus dėl Rangos sutarčių, sudarytų tarp ieškovės ir atsakovės kainos sumažinimo ir reikalavimus priteisti iš atsakovo permoka, kuri susidarė iš sumos, sumokėtos už nepagristai aktuotus darbus ir iš sumos, susidariusios ieškovei apmokėjus 2012 m. PVM sąskaita faktūra RES Nr. 7713. Reikalavimas sumažinti sutarčių kaina yra grindžiamas nekokybišku darbų atlikimu. Į prašomą priteisti sumą įeina atsakovės nepagristai (viršijus patvirtinta sąmata) į atliktų darbų aktus įtrauktų statybos darbų kaina (12 263,57 Lt (3 551,78 Eur) bei VŠĮ „Raudondvario dvaras“ permokėta suma pagal 201205-30 PVM sąskaitą faktūrą RES Nr. 7713 – 37 554,39 (10 876,50 Eur), iš viso – 49 817,96 Lt (14 428,28 Eur). Trečiasis asmuo nedalyvavo teisiniame statybos rangos santykyje šalims sudarant rangos sutartis ar perduodant (aktuojant) statybos rangos darbus, todėl mano, jog pasitvirtinus ieškinyje nurodytoms faktinėms aplinkybėms dėl permokos grąžinimo ar sutarties kainos mažinimo dėl nekokybiškai atliktų statybos rangos darbų, toks ieškinys visiškai ar iš dalies galėtų būti tenkinamas. 2010-01-12 atsakovė (toliau – Užsakovas) ir AB „Kauno paminklų restauravimo projektavimo institutas“ (toliau – Vykdytojas) sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 10/01/01, kuria Vykdytojas įsipareigojo parengti Raudondvario dvaro sodybos žirgyno tyrimus ir techninį projektą. Šalys susitarė, jog, Vykdytojo atliekamų tyrimų kaina su PVM sudarė 96 800 Lt, o techninio projekto kaina – 266 200 Lt su PVM. 2010-11-30 Užsakovas ir Vykdytojas pasirašė atliktų paslaugų aktą Nr. 10/78, kuriuo vykdytojas perdavė Užsakovui darbų rezultatą pagal aukščiau nurodytą 2010-01-12 sutartį Nr. 10/01/01, o taip pat 2010-11-30 PVM sąskaitą faktūrą PRPI Nr. 7351 – 363 000 Lt sumai. 2011-10-03 Užsakovas ir Vykdytojas sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 11/10/03, kuria Vykdytojas įsipareigojo parengti Raudondvario dvaro sodybos žirgyno darbo projektą. Šalys sutartimi susitarė, kad sutarties kainą sudaro projektavimo darbai, kurių vertė su PVM yra 145 000 Lt. 2011-12-07 Užsakovas ir Vykdytojas pasirašė atliktų paslaugų aktą Nr. 11/82 pagal 2011-10-03 sutartį Nr. 11/10/03, kuriuo Vykdytojas perdavė Užsakovui parengtą darbo projektą bei 2011-12-08 PVM sąskaitą faktūrą PRPI Nr. 7442 – 145 000 Lt sumai. Šie dokumentai įrodo, jog tarp atsakovės ir trečiojo asmens susiklostė projektavimo ir tyrinėjimo rangos teisniai santykiai, kuriuos reglamentuoja CK 6.700 str. ir kt. normos. Be to, iš šių dokumentų akivaizdu, kad darbų rezultatas buvo atliktas ir perduotas Užsakovui. Užsakovas nėra pareiškęs jokių pretenzijų Vykdytojui dėl projektavimo darbų kokybės. 2014-11-18 Institutas gavo ieškovės 2014-11-12 raštą Nr. 108 „Dėl sutarties pasibaigimo“, kuriuo ieškovė patikslina, jog 2014-10-29 į trečiojo asmens sąskaitą buvo sumokėta 35 000 Lt suma už faktiškai objekte atliktus darbus bei primenama, kad statybos ir renovacijos darbai objekte yra sustoję, todėl laiko, kad ieškovė tinkamai atsiskaitė už objekte atliktus darbus, o autorinės vykdymo priežiūros sutarties Nr. 10/07 terminas buvo nustatytas iki 2013-12-31 su pratęsimu 3 mėnesiams, t. y. iki 2014-03-31, todėl VšĮ „Raudondvario dvaras" laiko, jog sutartis pasibaigė tinkamu šalių įvykdymu. Minėtame rašte patvirtinama trečiajam asmeniui, jog šalys neturi ir neturės jokiu pretenzijų dėl buvusios ir būsimos autorinės projekto „Raudondvario dvaro sodybos žirgyno pastato pritaikymas meno inkubatoriaus veiklai“ vykdymo priežiūros. Pažymėtina, jog trečiasis asmuo nėra pareikšta jokių pretenzijų dėl netinkamo sutarčių vykdymo, įskaitant autorinės priežiūros paslaugas.

17Atsakovė BUAB „Restauracija“ 2015-03-30 priešieškinyje (3 t., b. l. 3–7) prašė: priteisti iš VšĮ „Raudondvario dvaras” 1 104 664,68 Lt (319 933 Eur) skolos ir 17 276,40 Eur delspinigių, 6 % metines palūkanas, skaičiuojamas nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, bylinėjimosi išlaidas.

18Atsakovė BUAB „Restauracija“ 2015-12-30 pateikė patikslintą priešieškinį (t. 13, b. l.85–88), kuriame prašo: priteisti iš ieškovės VšĮ „Raudondvario dvaras“ atsakovei BUAB „Restauracija“ naudai 239 258,78 Eur skolos ir 12 919,97 Eur delspinigių, 6 % metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ir atsakovas 2011-04-01 sudarė rangos sutartį Nr. S-359 (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovas įsipareigojo atlikti objekto Raudondvario dvaro sodybos žirgyno restauravimo ir pritaikymo menų inkubatoriaus veiklai darbus (toliau – Statybos darbus), o ieškovas įsipareigojo už atliktus statybos darbus atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Vėliau, iškilus būtinybei atlikti papildomus statybos darbus, buvo pasirašyta 2013-03-08 rangos sutartis Nr. S-267 dėl papildomų darbų atlikimo (toliau – Sutartys). Po bankroto bylos iškėlimo UAB „Restauracija“ buhalterija administratoriui pateikė 2014-01-21 Pažymą dėl VšĮ „Raudondvario dvaras“ skolos, iš kurios matyti, kad pagal buhalterinės apskaitos dokumentus ieškovas 2014-09-04 dienai atsakovui buvo skolingas 1 104 664,68 Lt (319 933 Eur) skolos. Bendra PVM sąskaitų faktūrų, išrašytų už atliktus ir perduotus Statybos darbus iki BUAB „Restauracija“ bankroto bylos iškėlimo, suma yra 1 104 664,68 Lt (319 933,00 Eur). Kadangi bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo, kad dalį įsiskolinimo (278 551,98 Lt) 2014-04-24 pavedimu ieškovas sumokėjo antstoliui S. U., skolininko UAB „Restauracija“ atžvilgiu vykdžiusiam priverstinius išieškojimo veiksmus, šia suma yra mažinama prašomos priteisti skolos suma. Nuo atliktų ir perduotų Statybos darbų bei PVM sąskaitų faktūrų išrašymo dienos yra praėjęs vienerių, nuo kai kurių net dvejų metų laikotarpis, todėl akivaizdu, kad visi mokėjimo terminai pagal aukščiau nurodytas PVM sąskaitas faktūras yra suėję, todėl atsakovas turi vykdytiną reikalavimo teisę į ieškovą. Be to, atkreiptinas teismo dėmesys, kad didžioji dalis nurodytų PVM sąskaitų faktūrų bei atliktų darbų aktų (626 855,42 Lt sumai) yra pasirašytos ieškovo ir atsakovo atstovų, taip pripažįstant atliktus darbus bei pagal sąskaitas egzistuojančius įsipareigojimus. Ieškovas savo pareigos nustatyta tvarka ir terminais visiškai sumokėti už atliktus Statybos darbus nėra įvykdęs. Kadangi tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė statybos rangos sutarties santykiai, yra taikytinos teisės normos, reglamentuojančios užsakovo pareigą sumokėti už rangovo atliktus ir perduotus statybos darbus. Dauguma PVM sąskaitų faktūrų ir darbu priėmimo – perdavimo aktų yra pasirašyti abiejų šalių, tuo tarpu likusių nepasirašymas nereiškia, kad ieškovas neturi pareigos apmokėti už atsakovo atliktus Statybos darbus, kadangi darbai yra faktiškai perduoti, ieškovas naudojasi darbų rezultatu, todėl turi pareigą už juos atsiskaityti. Papildomai pažymėtina, jog ieškovas į BUAB „Restauracija“ bankroto bylą pateikė kreditorinį reikalavimą bendrai 450 980,41 Lt sumai, vėliau šį reikalavimą patikslindamas, sumažino reikalaujamą sumą iki 155 511,13 Lt (45 093,14 Eur). Sutarties 10.1 punkte yra įtvirtinta nuostata, kad uždelsęs sumokėti rangovui priklausančias sumas, užsakovas (ieškovas) moka 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Nuo atliktų darbų ir išrašytų PVM sąskaitų faktūrų yra praėjęs 1 – 1,5 metų laikotarpis, t. y. mokėjimo terminai yra praleisti daugiau nei vienerius metus. Remiantis CK 1.125 str. 5 d. 1 p., atsakovas delspinigius skaičiuoja už paskutinį 6 mėnesių laikotarpį. Šiuo atveju už mokėjimo termino praleidimą iš ieškovo iš viso priteistina 12 919,97 Eur delspinigių (239 258,78 Eur x 0,03 proc. x 180 dienų). Remiantis CK 6.210 str. 2 d., iš ieškovo VšĮ Raudondvario dvaras priteistinos 6 % dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Atsakovė BUAB „Restauracija“ 2016-05-13 pateikė patikslintą priešieškinį (t. 15, b. l. 3-7), kuriuo padidino reikalavimą ir prašė priteisti iš ieškovės VšĮ „Raudondvario dvaras“ atsakovei BUAB „Restauracija“ 248 499,64 Eur skolos ir 13 418 98 Eur delspinigių, 6 procentų metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Patikslintame priešieškinyje nurodoma, kad ieškovė 2014-04-10 kreditinės sąskaitos serija Nr. 8079 pagrindu prašo iš atsakovės priteisti 31 906,87 Lt (9240,87 Eur) permoką už atliktus (neatliktus) darbus. Jei atsakovė šios kreditinės sąskaitos suma sumažintų prašomos priteisti skolos sumą, tai ši suma būtų sudubliuota – atsakovė jos neprašytų priteisti savo priešieškiniu ir ieškovė šią sumą papildomai prašytų priteisti kaip permoką. Atsakovė nurodo, kad tokia nepagrįsta situacija buvo susiklosčiusi pagal anksčiau pareikštą atsakovės priešieškinį – 2014-04-10 kreditinės sąskaitos serija RES Nr. 8079 suma (31 906,87 Lt (9240,87 Eur) buvo be pagrindo sumažinta priteistinos skolos suma. Pastebėjus šią klaidą, minėta suma atsakovė didina priešieškinio reikalavimą. Tokiu būdu ieškovės skolos dydis turėtų būti 1 136 571,55 Lt (329 173,87 Eur). Kadangi dalį įsiskolinimo (278 551,98 Lt) 2014-04-24 pavedimu ieškovė sumokėjo antstoliui S. U., todėl šia sumą mažina galutinį skolos dydį ir prašo priteisti BUAB „Restauracija“ naudai 248 499,64 Eur skolos ir 13 41898 Eur delspinigių.

20Ieškovė VšĮ „Raudondvario dvaras“ atsiliepime į atsakovės BUAB „Restauracija“ priešieškinį prašo priešieškinį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti bylinėjimosi išlaidas (6 t., b. l. 4–9).

21VšĮ „Raudondvario dvaras“ yra Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka Kauno rajono savivaldybės įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą. Pagrindiniai veiklos tikslai yra tenkinti viešuosius interesus, vykdant menų inkubatoriaus, kraštovaizdžio ir nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo ir apsaugos užtikrinimo, turizmo ir gyventojų poilsio organizavimo, veiklą, administruoti, tvarkyti ir saugoti Kauno rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančius Raudondvario dvaro sodybos pastatus su priklausiniais ir parką (Įstatų 9, 10.9 punktai). Vykdydamas steigėjo priskirtas pareigas administruoti ir tvarkyti Raudondvario dvarą, VšĮ „Raudondvario dvaras“ vykdo projektą „Raudondvario dvaro sodybos žirgyno pastato pritaikymas meno inkubatoriaus veiklai“, projekto kodas Nr. VP2-2.2-ŪM-02-V-01-001 (toliau taip pat vadinamas – Projektas). 2011-07-13 tarp LR ūkio ministerijos, viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūra ir VšĮ „Raudondvario dvaras“ buvo sudaryta šio Projekto finansavimo ir administravimo sutartis Nr. S-VP2-2.2-ŪM-02-V-01-001, kurios sąlygos iš dalies keistos vėlesniais 2013-09-04, 2014-01-07, 2014-04-11, 2014-10-30 susitarimais (toliau – Projekto finansavimo ir administravimo sutartis). Projektas turi būti užbaigtas iki 2015-10-01 (Projekto finansavimo ir administravimo sutarties 3.3 p.). Šalys 2011-04-01 sudarė Rangos sutartį Nr. S-359, 2013-03-08 Rangos sutartį Nr. S-267 dėl papildomų darbų tame pačiame objekte atlikimo (toliau – Rangos sutartys). Rangovas savo įsipareigojimus užsakovo atžvilgiu vykdė netinkamai, t. y. vėlavo atlikti Statybos darbus, o nuo 2014-02-03 visiškai nustojo juos vykdyti, be to, Statybos darbus vykdė nekokybiškai. Dėl šių priežasčių, o taip pat dėl to, kad Rangovui buvo iškelta bankroto byla, VšĮ „Raudondvario dvaras“ 2014-05-23 raštu Nr. 64 nutraukė Rangos sutartis. Rangovui visiškai nustojus vykdyti Statybos darbus, VšĮ „Raudondvario dvaras“ iškilo būtinybė užfiksuoti atliktų statybos darbų kiekius ir jų kokybę, todėl jis kreipėsi į UAB „Skena“, kuri 2014-03-20 surašė aktą, kuriuo inter alia konstatavo: dalis Statybos darbų atlikta su defektais, kuriuos pašalinti kainuos 295 469,28 Lt (tame tarpe PVM) (85 573,82 Eur).

22Dėl dalies Statybos darbų apmokėjimo pervedus pinigines lėšas antstoliui. Priešieškinyje nepagrįstai teigia, kad Užsakovas nėra atlikęs mokėjimų pagal PVM sąskaitas faktūras 2013-05-30 RES Nr. 7894, 2013-09-26 RES Nr. 7967, 2013-09-26 RES Nr. 7968, 2013-10-30 RES Nr. 7997, 2013-11-25 RES Nr. 8016 bei 2014-01-30 RES Nr. 8050, pagal kurias bendra nurodoma skola neva sudaro 626 855,42 Lt (t. y. 181 549,88 Eur). Dalis šios sumos, t. y. 278 551,98 Lt, buvo sumokėta pervedus mokėtinas sumas pagal minėtas sąskaitas faktūras CPK nustatyta tvarka išieškojimą vykdžiusiam antstoliui. Nagrinėjamu atveju ieškovė buvo gavusi antstolio S. U. 2014-04-22 patvarkymą Nr. S-20150 bei 2014-04-22 patvarkymą Nr. 0034/14/00369 S-00020152 „Dėl išieškojimo nukreipimo į skolininko pinigines sumas, esančias pas kitus asmenis“, kuriais ieškovė buvo įpareigota mokėtinas sumas (ne mažesnei kaip bendrai 334 676,76 Lt sumai) vesti į CPK nustatyta tvarka priverstinį skolos išieškojimą vykdančio antstolio depozitinę sąskaitą. Vykdant minėtus antstolio S. U. patvarkymus, 2014-04-24 ieškovė pervedė mokėtiną 278 551,98 Lt sumą į antstolio nurodytą depozitinę sąskaitą. Pagal privalomą antstolio, vykdančio išieškojimą iš kreditoriaus, patvarkymą kreditoriui mokėtinų lėšų pervedamas į antstolio depozitinę sąskaitą laikytinas tinkamu piniginės prievolės įvykdymu kreditoriui (šiuo atveju atsakovei) iš skolininko (šiuo atveju ieškovo) pusės (CPK 6.44 str.). Taigi CPK nustatyta tvarka priverstinį skolos išieškojimą iš atsakovės vykdžiusiam antstoliui pervesta 278 551,98 Lt (t. y. 80 674,23 Eur) suma ieškovė apmokėjo dalį priešieškinyje atsakovės nurodomos skolos pagal PVM sąskaitas faktūras 2013-05-30 RES Nr. 7894, 2013-09-26 RES Nr. 7967, 2013-09-26 RES Nr. 7968, 2013-10-30 RES Nr. 7997, 2013-11-25 RES Nr. 8016, 2014-01-30 RES Nr. 8050 bendrai 626 855,42 Lt (t. y. 181 '549,88 Eur) sumai. Tokiu būdu priešieškinio reikalavimas dėl minėtos dalies skolos sumos priteisimo iš ieškovės yra akivaizdžiai nepagrįstas ir negali būti tenkintas.

23Dėl Statybos darbų kainos mažinimo dėl nekokybiškai atliktų Statybos darbų. UAB „Skena“ akte yra užfiksuoti nukrypimai nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų atsakovei atliekant Statybos darbus pagal Rangos sutartis (Akto 4 skyrius, lentelė Nr. 1), kurių ištaisymo kaina yra 295 469,28 Lt (85 573,82 Eur). Nagrinėjamu atveju Užsakovas pasirinko teisę reikalauti sumažinti Statybos darbų kainą ir tokią savo poziciją pareiškė Rangovui. Šioje byloje yra pareikštas ieškinys atsakovei, kuriuo inter alia prašoma sumažinti pagal Rangos sutartis atliktų Statybos darbų kainą 85 573,82 Eur (295 469,28 Lt) suma. Tokiu būdu ieškovė gina savo teisę nevykdyti mokėjimo įsipareigojimo atsakovei už tuos Statybos darbus, kurių atsakovė neatliko arba atliko netinkamai (nekokybiškai). Taigi, tenkinus ieškinio reikalavimą dėl Statybos darbų kainos sumažinimo (išsamūs argumentai dėl šio reikalavimo išdėstyti 2015-04-21 ieškinyje dėl statybos darbų kainos sumažinimo ir permokos priteisimo), nebus pagrindo tenkinti priešieškinio reikalavimų dėl 85 573,82 Eur (295 469,28 Lt) sumos skolos priteisimo.

24Dėl nepagrįstai išrašytų sąskaitų faktūrų. Ieškovė nesutinka su priešieškinyje nurodomomis atsakovės 2014-04-10 išrašytomis PVM sąskaitomis faktūromis. Byloje yra duomenys, kad 2014-05-06 raštu Nr. 57 ieškovė atsisakė priimti ir grąžino atsakovei 2014-04-10 PVM sąskaitas faktūras RES 8074, 8075, 8076, 8077 ir 8078 kartu su atsakovės vienašališkai pasirašytais atliktų darbų perdavimo aktais, kadangi jie pateikti nesilaikant Rangos sutarčių nuostatų, be to, iškilus pagrįstų abejonių dėl šių statybos darbų realaus atlikimo. Šios 2014-04-10 PVM sąskaitos faktūros išrašytos už pakeistus 2013 m. balandžio mėn.–2014 m. vasario mėn. Statybos darbus. Rangos sutartyse (2011-04-01 Rangos sutarties Nr. S-359 3.6, 4.7, 4.8 punktai ir 2013-03-08 Rangos sutarties Nr. S-267 4.5, 5.6, 5.7 punktai) nustatyta, kad rangovas kiekvieną mėnesį turi teikti aktą apie atliktų per kalendorinį mėnesį darbų apimtį ir vertę. Tokie aktai paprastai kas mėnesį atsakovės ieškovei VšĮ „Raudondvario dvaras“ ir buvo teikiami. Tačiau atsakovės ieškovei 2014 m. balandžio mėn. pateikti keisti praėjusių mėnesių, t. y. 2013 m. balandžio mėn.–2014 m. vasario mėn., atliktų darbų priėmimo aktai, pasirašyti tik pačios atsakovės, neatitinka Rangos sutarčių sąlygų ir jokių teisinių pasekmių negali sukelti. Tokiu būdu šių aktų pagrindu nepagrįstai atsakovės išrašytos 2014-04-10 PVM sąskaitos faktūros RES 8074, 8075, 8076, 8077, 8078 ieškovei mokėjimo pareigos nesukuria. Be kita ko, minėtos 2014-04-10 PVM sąskaitos faktūros išrašytos prieš pat bankroto bylos atsakovei iškėlimą. Byloje yra duomenys, kad Kauno apygardos teismo 2014-05-15 nutartimi, kuria atsakovei buvo iškelta bankroto byla, bankroto bylos iškėlimo klausimą nagrinėjusiam teismui pati atsakovė pateikė duomenis, kad ieškovės įsiskolinimas atsakovei pagal Rangos sutartis sudaro 625 524,42 Lt, t. y. tokio dydžio skolos suma susidaro pagal nurodytas PVM sąskaitas faktūras 2013-05-30 RES Nr. 7894, 2013-09-26 RES Nr. 7967, 2013-09-26 RES Nr. 7968, 2013-10-30 RES Nr. 7997, 2013-11-25 RES Nr. 8016, 2014-01-30 RES Nr. 8050. Ieškovei nėra žinoma ir suprantama, kodėl prieš pat bankroto bylos iškėlimą atsakovė ieškovei išrašė papildomas 2014-04-10 PVM sąskaitas faktūras bendrai 509 716,13 Lt (t. y. 147 624 Eur) sumai.

25Dėl permokėtų sumų už Statybos darbus. Ieškovė šioje byloje yra pareiškusi ieškinį dėl Statybos darbų kainos sumažinimo ir permokos priteisimo, kuriame reiškiamas reikalavimas tiek sumažinti atsakovės pagal Rangos sutartis atliktų darbų kainą 85 573,82 Eur (295 469,28 Lt), tiek priteisti 14 428,28 Eur (49 817,96 Lt) permokos už Statybos darbus (išsamūs argumentai dėl ieškovo reikalavimo dėl permokos priteisimo išdėstyti 2015-04-21 ieškinyje dėl statybos darbų kainos sumažinimo ir permokos priteisimo). Todėl tuo atveju, jei nagrinėjant priešieškinį dėl skolos priteisimo būtų nustatyta, kad priešieškinis iš dalies tenkintinas (šiame atsiliepime išdėstyti argumentai ir teikiami įrodymai patvirtina, kad dalis reikalavimų yra akivaizdžiai nepagrįsti), atsakovei priteistina suma turėtų būti mažinama ieškovės permokos suma.

26Dėl reikalavimo dėl netesybų priteisimo. Atsakovė nepagrįstai prašo priteisti netesybas - 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Statybos darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Reikšdama šį reikalavimą atsakovė turi įrodyti ne tik tai, kad ieškovas yra neįvykdęs pagrįstai reikalaujamų mokėjimų, bet ir tai, kad yra praleisti šių mokėjimų atlikimo terminai. Tačiau šių aplinkybių atsakovė neįrodė. Visų pirma, šiame atsiliepime išdėstyti argumentai bei teikiami rašytiniai įrodymai patvirtina, kad dalį atsakovės prašomos priteisti skolos ieškovas yra apmokėjęs, o dalį yra pagrindas mažinti dėl nekokybiškai ir/ar iš viso neatliktų Statybos darbų. Antra, jei atsakovė ir įrodytų, kad yra pagrindas priteisti bent dalį priešieškinyje nurodytos skolos sumos, byloje nėra duomenų, kad ieškovas yra praleidęs mokėjimų terminus. Pažymėtina, jog 2011-04-01 Rangos sutarties Nr. S-359 2.2.2., 4.10 punktuose nustatyta, kad už atliktus Statybos darbus užsakovas (ieškovas) su rangovu (atsakove) turi atsiskaityti per 5 darbo dienas nuo Projekto finansavimo lėšų gavimo, pateikus mokėjimo prašymų pagal mokėjimo prašymų teikimo grafiką. Rangos sutartys su atsakove sudarytos vykdant Projektą, finansuojamą iš Europos Sąjungos fondų lėšų. Tam, kad būtų gautos Europos Sąjungos fondų lėšos Projekto finansavimui, Lietuvos verslo paramos agentūrai turi būti pateikta tinkama atliktų statybos darbų dokumentaciją. Remiantis 2011-04-01 Rangos sutarties Nr. S-359 3.2. punktu, rangovas yra atsakingas už reikalingų leidimų ir licenzijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą užsakovui. Savo ruoštu minėtą rangovo paruoštą dokumentaciją ieškovas teikia paramos lėšas administruojančioms institucijoms dėl Projekto finansavimo lėšų skyrimo. Atsakovei tinkamai neparuošus būtinos dokumentacijos, Projekto finansavimo lėšos nėra skiriamos, atitinkamai negali būti atsiskaitoma ir su rangovu. Aplinkybes, kad atsakovė netinkamai vykdė pareigą teikti ieškovei visą reikalingą statybos darbų dokumentaciją, dėl ko buvo sustabdytas Projekto finansavimo lėšų išmokėjimas, patvirtina ieškovo 2014-01-02 raštas Nr. 155, 2014-03-12 raštas Nr. 30 bei teikiamas 2013-10-18 SD raštas Nr. 145. Tokiu būdu dėl pačios atsakovės veiksmų, t. y. netinkamai parengtos dokumentacijos, nesiėmimo priemonių fiksuoti ir padėti ieškovui išsiaiškinti kokie kiekiai Statybos darbų iš tikrųjų atlikti, nėra išspręstas tarp šalių kilęs ginčas dėl skolų pagal Rangos sutartis, taip pat nėra gautos Projekto finansavimo lėšos iš Europos Sąjungos fondų.

27Ieškovė VšĮ „Raudondvario dvaras“ atsiliepime į patikslintą priešieškinį (t. 15, b. l. 33-36), prašo patiksliną priešieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

28Trečiasis asmuo UAB „Kamesta“ atsiliepimu į patikslintą priešieškinį (t. 13, b. l. 153-162) prašo BUAB „Restauracija“ patikslintą priešieškinį dalyje dėl 13 904,26 Eur skolos ir 750,60 Eur delspinigių priteisimo atmesti, nes už tokią pinigų sumą darbų yra atlikęs trečiasis asmuo UAB „Kamesta“, tačiau juos vienašališkai ieškovei perdavė atsakovė kaip savo atliktus darbus.

29Teismo posėdžio metu ieškovės VšĮ „Raudondvario dvaras“ atstovės, atsakovės UAB „Restauracija“, trečiojo asmens „Kamesta“, trečiojo asmens UAB „Projektų centras“ atstovai palaikė procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus.

30Trečiojo asmens UAB „Irdaiva“ atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie bylą pranešta pranešimu. UAB „Irdaiva“ atstovas advokatas D. B. prašė bylą išnagrinėti teismo nuožiūra, priteisti trečiojo asmens „Irdaiva“ naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas (t. 15, b. l. 21-24).

31Trečiojo asmens UAB „Kauno projektavimo restauravimo ir statybos instituto“ atstovas ir trečiojo asmens UAB „Statybos ekspertizė“ atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, jiems apie bylą pranešta pranešimais.

32Ieškinio pareiškimas ir priešieškinio pareiškimas tenkintini iš dalies.

33Byloje nustatyta, kad ieškovė ir atsakovė 2011-04-01 sudarė rangos sutartį Nr. S-359 (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovas įsipareigojo atlikti objekto Raudondvario dvaro sodybos žirgyno restauravimo ir pritaikymo menų inkubatoriaus veiklai darbus (toliau – Statybos darbus), o ieškovas įsipareigojo už atliktus statybos darbus atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. (t.1, b.l. 16-19).Vėliau, iškilus būtinybei atlikti papildomus statybos darbus, buvo pasirašyta 2013-03-08 rangos sutartis Nr. S-267 dėl papildomų darbų atlikimo (toliau – Sutartys) (t.1, b.l. 20-22). Kauno apygardos teismo 2014-05-15 nutartimi atsakovei UAB „Restauracija“ buvo iškelta bankroto byla, kuri įsiteisėjo 2014-09-04 Lietuvos apeliaciniam teismui nutartį palikus nepakeistą. 2015-05-21 Kauno apygardos teismo nutartimi buvo patvirtintas ieškovės VšĮ „Raudondvario dvaras“ 25 020,39 Eur kreditorinis reikalavimas UAB „Restauracija“ bankroto byloje.

34Byloje kilo ginčas dėl ieškovės pareigos apmokėti atsakovei už atliktus statybos darbus, ieškovei pareiškus reikalavimą atsakovei dėl atliktų darbų kainos sumažinimo.

35Dėl ieškovės pareigos apmokėti už atliktus darbus

36Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 straipsnio 1 dalį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai nei nustatytais terminais. Pagal CK 6.200 straipsnį šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Kadangi tarp ieškovės ir atsakovės susiklostė statybos rangos sutarties teisiniai santykiai, yra taikytinos teisės normos reglamentuojančios užsakovo pareigą sumokėti už rangovo atliktus ir perduotus statybos darbus. Pagal CK 6.687 straipsnio 1 dalį užsakovas privalo apmokėti už atliktus statybos darbus statybos rangos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

37Byloje nustatyta, kad po bankroto bylos iškėlimo UAB „Restauracija“ buhalterinės apskaitos duomenimis - 2014-01-21 pažyma dėl VšĮ „Raudondvario dvaras“ skolos, ieškovė 2014-09-04 duomenimis atsakovei buvo skolinga 1 104 664,68 Lt (319 933 Eur) (t. 3, b. l. 54). Bendra PVM sąskaitų faktūrų, išrašytų už atliktus ir perduotus Statybos darbus iki BUAB „Restauracija“ bankroto bylos iškėlimo suma yra 1 104 664,68 Lt (319 933,00 Eur). Atsakovė jai nesumokėtą skolą kildina iš jos išrašytų ir ieškovės neapmokėtų sąskaitų faktūrų:

381) 2013-05-30 serija RES Nr. 7894 4173,42 Eur, 2) 2013-09-26 serija RES Nr. 7967 177259,85 Eur, 3) 2013-09-26 serija RES 4667,83 Eur, 4) 2013-10-30 serija Nr. 7997 14474,15 Eur, 5) 2013-11-25 serija RES Nr. 8016 385,48 Eur, 6) 2014-01-30 serija Nr. 8050 140119,15 Eur, (jos VšĮ „Raudondvario dvaras“ yra priimtos, prie jų pridėta atliktų drabų priėmimo aktai, pasirašyti ieškovės ir atsakovės ( t. 3, b. l. 55-108);

397) 2014-04-10 serija RES Nr. 8074 Nr. 19941,44, 8) 2014-04-10 serija RES Nr. 8075 47462,66 Eur, 9) 2014-04-10 serija Nr. RES Nr. 8076 50713,59 Eur, 10) 2014-04-10 serija Nr. RES Nr. 8077 15788,29 Eur, 11) 2014-04-10 serija RES Nr. 8078 13718,01 Eur, 12) 2014-04-10 serija Nr. 8079 - 9240,87 Eur . Ant šių sąskaitų faktūrų nėra duomenų, kad jas VšĮ „Raudondvario dvaras būtų priėmęs, pateikti atliktų darbų priėmimo aktai pasirašyti vienašališkai – UAB „Restauracija“ (t. 3, b. l. 109- 142).

40Dalis reikalaujamos skolos t. y. 278 551,98 Lt, buvo sumokėta pervedus mokėtinas sumas pagal minėtas sąskaitas faktūras CPK nustatyta tvarka išieškojimą vykdžiusiam antstoliui. Ieškovė buvo gavusi antstolio S. U. 2014-04-22 patvarkymą Nr. S-20150 bei 2014-04-22 patvarkymą Nr. 0034/14/00369 S-00020152 „Dėl išieškojimo nukreipimo į skolininko pinigines sumas, esančias pas kitus asmenis“, kuriais ieškovė buvo įpareigota mokėtinas sumas (ne mažesnei kaip bendrai 334 676,76 Lt sumai) pervesti į CPK nustatyta tvarka priverstinį skolos išieškojimą vykdančio antstolio depozitinę sąskaitą. Vykdant minėtus antstolio S. U. patvarkymus, 2014-04-24 ieškovė pervedė mokėtiną 278 551,98 Lt sumą į antstolio nurodytą depozitinę sąskaitą. Pagal privalomą antstolio, vykdančio išieškojimą iš kreditoriaus, patvarkymą kreditoriui mokėtinų lėšų pervedimas į antstolio depozitinę sąskaitą laikytinas tinkamu piniginės prievolės įvykdymu kreditoriui (šiuo atveju atsakovei) iš skolininko (CPK 6.44 str.). Todėl priverstinį skolos išieškojimą iš atsakovės vykdžiusiam antstoliui pervedus 278 551,98 Lt (t. y. 80 674,23 Eur) ( t. 6, b. l. 16) šia pinigų suma ieškovė apmokėjo dalį priešieškinyje atsakovės nurodomos skolos pagal PVM sąskaitas faktūras 2013-05-30 RES Nr. 7894, 2013-09-26 RES Nr. 7967, 2013-09-26 RES Nr. 7968, 2013-10-30 RES Nr. 7997, 2013-11-25 RES Nr. 8016, 2014-01-30 RES Nr. 8050 bendrai 626 855,42 Lt (t. y. 181 '549,88 Eur) sumai.

41Ieškovė nurodė, kad nesutinka su 2014-04-10 išrašytomis PVM sąskaitomis faktūromis. UAB VšĮ „Raudondvario dvaras“ 2014-05-06 raštu Nr. 57 atsisakė priimti ir grąžino atsakovui 2014-04-10 PVM sąskaitas faktūras RES 8074, 8075, 8076, 8077, 8078 kartu su atsakovės vienašališkai pasirašytais darbų perdavimo aktais, kadangi jie pateikti nesilaikant Rangos sutarčių nuostatų, be to, ieškovei iškilo pagrįstų abejonių dėl šių statybos darbų realaus atlikimo. Kaip nurodė ieškovė, šios 2014-04-10 PVM sąskaitos faktūros išrašytos už pakeistus 2013 m. balandžio mėn. – 2014 m. vasario mėn. Statybos darbus. Rangos sutartyse nustatyta, kad rangovas kiekvieną mėnesį turi teikti aktą prie atliktų per kalendorinį mėnesį, darbų apimtį ir vertę. Tokie aktai kas mėnesį atsakovo buvo teikiami. Tačiau ieškovei atsakovės 2014 m. balandžio mėn. buvo pateikti keisti praėjusių mėnesių, t.y. 2013 m. balandžio mėn. – 2014 m. vasario mėn. atliktų darbų priėmimo aktai, pasirašyti tik pačios atsakovės, neatitinka Rangos sutarčių sąlygų ir jokių teisinių pasekmių sukelti negali, šių darbų ieškovė atlikti neprašė ir šalys dėl jų atlikimo nesitarė. Prie PVM sąskaitų faktūrų pridėta vienašališkai UAB „Restauracija“ pasirašyti atliktų darbų priėmimo aktai, kuriuose nurodyta, kad nenumatyti keičiami darbai, papildomi darbai. Ieškovės nuomone, atsakovo išrašytos 2014-04-10 PVM sąskaitos faktūros ieškovui mokėjimo pareigos nesukuria. Ieškovė nurodė, kad atsakovė savo įsipareigojimus ieškovei vykdė netinkamai, t.y. vėlavo atlikti statybos darbus, o nuo 2014-02-03 visiškai nustojo juos vykdyti. Dėl šių priežasčių, o taip pat dėl to, kad atsakovei buvo iškelta bankroto byla, ieškovė 2014-05-23 raštu Nr. 64 nutraukė Rangos sutartis Nr. S-359 ir S-257.

42LR CK 6.684 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad rangovas, statybos metu padaręs išvadą, kad reikalingi normatyviniuose statybos dokumentuose nenumatyti darbai, dėl kurių būtina atlikti papildomus statybos darbus ir atitinkamai padidinti sutarties kainą, privalo apie tai pranešti užsakovui. Jeigu rangovas negauna užsakovo atsakymo į savo pranešimą per sutartyje nustatytą terminą, o jeigu sutartyje nenustatytas, - per protingą terminą, tai rangovas turi teisę sustabdyti tų darbų atlikimą. Šiuo atveju nuostolius dėl darbų atlikimo sustabdymo turi atlyginti užsakovas, išskyrus atvejus, kai jis įrodo, kad papildomus darbus atlikti buvo būtina. CK 6.684 straipsnio 5 dalis numato, kad rangovas, neįvykdęs šio straipsnio 4 dalyje nustatytos pareigos, netenka teisės reikalauti iš užsakovo apmokėti atliktų papildomų darbų vertę ir atlyginti dėl to turėtus nuostolius, jeigu neįrodo, kad jo neatidėliotini veiksmai atitiko užsakovo interesus, o dėl statybos darbų sustabdymo objektas būtų žuvęs ar buvęs sugadintas. Byloje nustatyta, kad atsakovė CK 6.684 straipsnio 4 dalyje numatytų sąlygų neįvykdė. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad 2014-04-10 PVM sąskaitos faktūros išrašytos prieš pat bankroto bylos atsakovei iškėlimą. Kauno apygardos teismo 2014-05-15 nutartyje, kuria atsakovei buvo iškelta bankroto byla, nurodyti pačios atsakovės pateikti duomenys, kad ieškovės VšĮ „Raudondvario dvaras“ įsiskolinimas atsakovei pagal Rangos sutartis sudaro 625 524,42 Lt, t.y. tokio dydžio skolos dalis ir susidaro pagal PVM sąskaitas faktūras Nr. 7894, 7967, 7968, 7997, 8016, 8050. Aukščiau aptartų duomenų pagrindu teismas sprendžia, kad pagal atsakovės vienašališkai pasirašytus keičiamus nenumatytus ir papildomus atliktų darbų aktus, ieškovė neprivalo šių darbų apmokėti, nes dėl jų pagal Rangos sutartį susitarta nebuvo, o atsakovė atlikdama šiuos darbus nevykdė CK 6.684 straipsnio 4 dalyje numatytų nuostatų. Todėl dalis atsakovės reikalavimo priteisti skolą pagal 2014-04-10 PVM sąskaitas faktūras Nr. 8074, 8075, 8076, 8077, 8078 147 624 Eur (509 716,13 Lt ) netenkinamas.

43Atliekant mokėjimus pagal atsakovės pateiktą 2012-05-30 PVM sąskaitą faktūrą serija RES Nr. 7713 (jos suma 344 685,45 Lt) (t.5, b.l. 44) atsakovei buvo sumokėta 304 411,49 Lt, tačiau vėliau, gavus 2013 m. vasario mėnesį atliktų statybos darbų aktus, paaiškėjo, kad dalis 2012-05-30 PVM sąskaitoje-faktūroje serija RES Nr. 7713 nurodytų darbų buvo aktuoti nepagrįstai, todėl atsakovė 2013-04-30 išrašė ieškovei kreditinę PVM sąskaitą faktūrą serija RES Nr. 7878 45 894,48 Lt sumai, kuri abiejų šalių pasirašyta. Prie sąskaitos pridėta pažyma apie 2013 m. balandžio mėn. atliktus darbus, nenumatytų atliktų darbų aktai Nr. 26-1 ir Nr. 26-2, kurie abiejų šalių pasirašyti (t. 5, b. l. 73-75) patvirtina, kad 13 291,96 Eur (45 894,48 Lt ) atsakovei apmokėti nepriklauso

44Kreditinė PVM sąskaita faktūra 31 906,87 Lt sumai serija RES Nr. 8079 išrašyta 2014 m. balandžio 10 d. Prie jos pridėta nenumatytų atliktų darbų aktas, kuris pasirašytas vienasmeniškai UAB „Restauracija“ direktoriaus (t. 5, b. l 77-78). Tačiau pagal šiame akte nurodytus kodus ir darbų kiekius matosi, kad tai tie patys darbai, kurie fiksuoti nenumatytų atlikti darbų aktuose Nr. 26-1 ir Nr. 26-2. Jų neprašoma apmokėti pagal PVM sąskaitas faktūras Nr. 7894, 7967, 7968, 7997, 8016, 8050, todėl papildomai atsakovei priteisti šią pinigų sumą nėra pagrindo.

45Esant šiems duomenims teismas sprendžia, kad atsakovės UAB „Restauracija“ reikalavimą dėl skolos priteisimo yra pagrindas tenkinti iš dalies, atsakovei priteistina nesumokėtos skolos dalis pagal PVM sąskaitas faktūras serija RES, kurių numeriai 7894, 7967, 7968, 7997, 8016, 8050. Kadangi į antstolio depozitinę sąskaitą yra pervesta 80 674,23 Eur (278 551,98 Lt), todėl atsakovei už atliktus darbus priteistina 100 875,65 Eur (348 303,44 Lt.) (181 549,88 Eur – 80 674,23 Eur = 100 875,65 Eur)

46Dėl delspinigių

47CK 6.71 straipsnio 1 dalis numato, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai).

482011 m. balandžio 1 d. Rangos sutartis Nr. S-359 4.10 punktas numatė, kad apmokėjimas atliekamas užsakovui pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą, pagal Rangovo pateiktą sąskaitą, per 5 darbo dienas nuo projekto finansavimo lėšų gavimo, pateikus mokėjimo prašymą pagal su Rangovu suderintą mokėjimo prašymų teikimo grafiką. Sutarties 10.1 punkte numatyta, kad uždelsęs rangovui sumokėti priklausančias sumas užsakovas moka 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Atsakovė nurodo, kad nuo atliktų darbų ir išrašytų PVM sąskaitų faktūrų yra praėję 1 – 1,5 metų laikotarpis, t.y. mokėjimo terminai pradelsti daugiau kaip vienerius metus dėl ieškovės kaltės, nes ieškovė buvo gavusi reikiamą finansavimą, tačiau atsakovei pinigų nesumokėjo. Remiantis CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktu atsakovė delspinigius skaičiuoja už paskutinių šešių mėnesių laikotarpį, todėl vadovaujantis CK 6.71 straipsnio 1 dalimi, iš ieškovės atsakovei yra pagrindas priteisti 5447,28 Eur delspinigių (100 875,65 x 0,03 proc. x 180), nes ieškovė netinkamai vykdė prievolę sumokėti skolą atsakovei.

49Dėl šalių pasirašytų darbų perdavimo-priėmimo aktų ir ieškovės nurodytų atliktų darbų defektų reikalaujant sumažinti darbų kainą.

50Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pripažįstama, kad CK 6.694 straipsnio 4 dalyje reglamentuojamas abiejų sutarties šalių pasirašomas darbų perdavimo-priėmimo aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį: jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima (CK 6.662 straipsnio 2 dalis). Užsakovas darbų priėmimo metu turi elgtis rūpestingai – apžiūrėti rangos darbų rezultatu esantį daiktą, kad įsitikintų, ar daiktas neturi trūkumų, o rangovas perduodamas darbų rezultatą užsakovui, privalo kartu suteikti informaciją apie rangos sutarties dalyko naudojimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-679/2013).

51Nagrinėjamojoje byloje priimant atsakovės atliktus darbus dalyvavo statinio statybos techninis prižiūrėtojas, aktai šalių pasirašyti, juose darbų trūkumai nenurodyti, todėl darytina išvada, kad ieškovė neturi teisės remtis atliktų darbų, kurie yra nurodyti pasirašytuose aktuose, defektais. Aktų ir PVM sąskaitų faktūrų pasirašymas abiejų šalių atstovų bei šių darbų dalinis apmokėjimas reiškia, kad užsakovas priėmė atliktų darbų rezultatą, nenurodydama darbų trūkumų.

52Ieškovė ieškinio pareiškime nurodo, kad CK 6.695 straipsnio 1 dalis numato, kad rangovas atsako užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Ieškovė ieškinio reikalavimą sumažinti atliktų darbų kainą grindžia į bylą pateiktais įrodymais: UAB „Skena“ akte užfiksuotais nukrypimais nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, kurių ištaisymo kaina yra 295 469,28 Lt (85 573,82 Eur ) ir A. B. ekspertizės akte nustatytais statybos darbų defektais, kurių šalinimo kaina sudaro 302 740,54 Lt ( 87 679,72 Eur). Ieškovė šia suma prašo sumažinti atsakovės pagal Rangos sutartį atliktų statybos darbų kainą. Pareiškime dėl ieškinio dalyko patikslinimo nurodoma, kad tuo atveju, jei teismas laikys, jog aliuminio konstrukcijų, nurodytų BUAB „Restauracija“ pateikto 2013-12-31 atliktų drabų akto Nr. 5-1 pozicijoje Nr. 65, 66, 69, 71, 72, 73, sumontavimas be stiklų yra šių darbų trūkumas( o ne aplinkybė, pašalinanti atsakovo teisę reikalauti visos šių konstrukcijų kainos sumokėjimo), sumažinti atsakovės pagal 2011-04-01 Rangos sutartį Nr. S-359 ir 2013-03-08 Rangos sutartį Nr. S-267 atliktų darbų kainą dar 16 359,87 Eur suma, iš viso 104 039,59 Eur (t. 14, b. l. 35-40).

53UAB „Skena“ parengė statybos ekspertizės aktą Nr. 14-03/01 (toliau – ekspertizės aktas), kuriuo ir remiasi ieškovė ( t.5, b. l. 27-43). Tačiau teismas sutinka su trečiojo asmens UAB „Projektų centras“, kuris vykdė statybos darbų techninę priežiūrą. atsiliepime į ieškinio pareiškimą nurodytais argumentais (t.1, b. l. 154-162), kad ekspertizės akte nustatytos neteisingos aplinkybės. Ekspertizės aktą parengė du ekspertai – A. Z. ir V. D.. Šie ekspertai atliko visų Rangovo įvykdytų statybos darbų vertinimą ir pasisakė dėl visų nustatytų statybos darbų defektų. Abu ekspertai turi teisę atlikti tik dalies projekto ir dalies statinio ekspertizę: V. D. turi teisę ekspertuoti tik projekto konstrukcijų ir statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį, taip pat statinio konstrukcijų dalį, o A. Z. turi teisę ekspertuoti tik projekto statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį ir statinio konstrukcijų dalį. Tai patvirtina duomenys iš Statybos produkcijos sertifikavimo centro viešo registro. Tuo tarpu ekspertai pasisako ir vertina ne tik rangovo atliktus konstrukcijų statybos/montavimo darbus, bet taip pat ir kitų statinio dalių (pvz., vertina architektūrinės dalies sprendinius ir pasisako dėl šių atliktų darbų (žr. pvz., Ekspertizės akto 9, 11, 13, 19, 20 išvadas. Pagal STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedą grindų nuolydžiai ir vandens nubėgimo trapai, grindų dangos tipai, reikalavimai langams, durims, vartams ir pan. numatomi projekto architektūros, o ne konstrukcijų dalyje). Atsižvelgiant į tai, pagrįstai abejotina ekspertizės išvados pagrįstumu, kadangi ekspertai neturi reikiamos kvalifikacijos teikti atitinkamas išvadas ir vertinti minėtų darbų kokybę.

54Trečiasis asmuo UAB „Projektų centras“ nurodo, kad visus ekspertizės akte nurodytus „defektus“ tikslinga suskirstyti į keturias grupes, t. y.: 1) nebaigti vykdyti pagal Rangos sutartis darbai; 2) nurodyti darbų „defektai“, kurie nepagrįsti jokiomis teisės normomis ar Projekto sprendiniais; 3) darbai, kurie galimai neatitinka teisės aktų reikalavimų, tačiau yra atlikti laikantis Projekto sprendinių; 4) netinkamai atlikti darbai pagal Rangos sutartis (t. y. defektiniai darbai). Dėl netinkamų projekto sprendinių, turėtų atsakyti Projektą parengęs projektuotojas ir projekto ekspertizę atlikęs subjektas, o už defektus, kuriuos lėmė Rangovo netinkamai vykdyti darbai ir apie kuriuos trečiasis asmuo informavo tiek Rangovą, tiek Užsakovą, turėtų atsakyti Rangovas.

551. Dėl ieškovės nurodomų „defektų“ ir nebaigtų statybos darbų atribojimo. Nemaža dalis akte nurodomų „defektų“ yra ne „defektai“ statybų teisės prasme, o nebaigti darbai, pvz.: akto 4 p. nurodytas „defektas“ – „nebaigtas mūrinių konstrukcijų atstatymas ir skardinimas“ – patys ekspertai pripažįsta, kad darbai yra nebaigti; Ekspertizės akto 5 p. nurodyti „defektai“ – „Siūlės tarp lango/durų rėmo po palangėmis turi atitikti reikalavimus keliamus siūlėms esančioms aplink langą“ ir akto 6 p. nurodyti „defektai“ – „Pastato langų ir lauko durų ir vartų sumontavimas netenkina ST 2491109.01:2013 „Langų durų ir jų konstrukcijų montavimas“ reikalavimų“ – fasado siūlių tvarkymo darbai taip pat nėra užbaigti ir trečiojo asmens (techninio prižiūrėtojo) priimti nebuvo.

56Trečiasis asmuo dar 2012-01-03 informavo Rangovą, jog atliekant langų montavimo darbus, būtina iš lauko pusės nuvalyti sandarinimo putas ir angokraščius užtaisyti skiediniu. Be to, 2013-05-30 Statybos darbų apžiūros aktu, Rangovas buvo įpareigotas, vadovaudamasis teisės aktų ir Projekto reikalavimais užbaigti nebaigtus vartų montavimo ir sandarinimo darbus. Ekspertizės akto 9 ir 10 p. nurodyti „defektai“ – „Salės grindims naudojama neparuošta, pelyjanti mediena“ ir „Salės grindų gulėkšniai įrengiami nesilaikant projekte nurodytos grindų įrengimo detalės“ – šie nurodomi „defektai“ taip pat negali būti tokiais laikomi, nes šie darbai nebuvo užbaigti, t.y. trečiasis asmuo jų nepriėmė ir jie Užsakovui perduoti nebuvo.

57Akto 14 p. nurodyti „defektai“ – „Pastogės sanmazguose vandentiekio pajungimo detalės sumontuotos per giliai, teks taisyti ir naudoti papildomas medžiagas“ – tai taip pat nelaikytina darbų defektais, nes Rangovas prietaisų pajungimui turėjo naudoti komplektuojančias jungiamąsias detales, tačiau darbai baigti nebuvo, trečiasis asmuo jų nepriėmė ir Užsakovui jie perduoti nebuvo. Akto 15 p. nurodytas „defektas“ – „Pastogei vėdinti dviejose priešpriešinėse stogo pusėse turi būti įrengtos angos. Anglų plotas kiekvienoje pusėje turi būti ne mažesnis kaip 1:500 vėdinamos pastogės grindų ploto“. Tai nebaigti darbai (2014-01-27 statybos darbų apžiūros aktas).

58Akto 16 p. nurodytas „defektas“ – „Denginys apšiltintas netinkamai paklotomis mineralinėmis vatos plokštėmis“. Rangovas, vykdydamas papildomus inžinerinių tinklų įrengimo darbus, apšiltinimo darbų neužbaigė. Šis darbų neužbaigimo faktas yra patvirtintas minėtame 2014-01-27 Statybos darbų apžiūros akte, kur atitinkamas „defektas“ pripažįstamas kaip nebaigti darbai – pakalbinamų lubų termoizoliacinės vatos plokštės sudėtos su tarpais. Be to, šis darbas trečiojo asmens (techninės priežiūros) nebuvo užaktuotas.

59Akto 18 p. nurodytas „defektas“ – „Pastogėje stogo konstrukcija GFK (atspari ugniai gipso plokštė) plokštėmis neaptaisyta. Siūlės neužpildytos priešgaisrinių plokščių siūlių glaistu“. Šie darbai taip pat nebuvo užbaigti, dėl šios priežasties trečiasis asmuo (techninė priežiūra) 2014-01-27 surašė atsakovei (Rangovui) defektinį aktą, kuriame nurodoma, kad Rangovas nebaigė montuoti gipso kartono plokščių bei gipso kartono sujungimo siūlės neužtaisytos. Šie darbai trečiojo asmens (statybos techninės priežiūros) nėra pilnai užaktuoti ir/ar priimti. Pagal UAB „Projektų centras“ visi aukščiau nurodyti nustatyti „defektai“ yra visai ne defektai, o nebaigti vykdyti statybos darbai.

602. Ekspertų nurodyti darbų „defektai“, kurie nepagrįsti Projekto sprendiniais. Akto 2 p. nurodytas „defektas“ – „Stogo latakai su lietvamzdžiais sujungti ne trišakiais, o kniedėmis, todėl naudojimo metu bus sunkiau šį mazgą išardyti“. Nei Projektas, nei Užsakovas Rangos sutarčių vykdymo metu nenumatė reikalavimo įrengti trišakius, todėl šis nurodomas reikalavimas yra perteklinis, o kniedžių įrengimas nelaikytinas statybos darbų defektu. Akto 6 p. nurodyti „defektai“ – „Pastato langų ir lauko durų ir vartų sumontavimas netenkina ST 2491109.01:2013 „Langų durų ir jų konstrukcijų montavimas“ reikalavimų“. Ekspertai apskritai nepagrįstai taiko ST 2491109.01:2013 „Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“. Šių Statybos taisyklių Bendrųjų nuostatų 5 punkte numatyta, kad „Šiomis taisyklėmis leidžiama naudotis tik Respublikinės langų ir durų gamintojų asociacijos narėms“, o 6 punkte numatyta, kad „Šios statybos taisyklės įgauna teisinę galią ir privalomumą, kai jos įtraukiamos į sutartis tarp gamintojo ir užsakovo“. Pažymėtina, kad Rangos sutartyse nebuvo numatytas šių taisyklių naudojimas, be to, nei viena iš Rangos sutarties šalių nepriklauso Respublikinei langų ir durų gamintojų asociacijai. Akto 11 p. nurodytas „defektas“ – „Sanmazguose trapai grindyse įrengti netinkamai, nes nesuformuoti grindų nuolydžiai į trapus“. Pagal Projekto sprendinius nuolydžiai į trapus suprojektuoti nebuvo, teisės aktai nenumato reikalavimo juos įrengti.

613. Darbai, kurie, ekspertų teigimu, neatitinka teisės aktų reikalavimų, tačiau yra atlikti laikantis Projekto sprendinių. Už Projekto sprendinių teisėtumą atsako jį parengęs projektuotojas ir Projekto ekspertizę atlikęs subjektas (STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 49 p., STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ 6.5 p.)

62Akto 1 p. nurodytas „defektas“ – „Dalis latako laikiklių įrengti rečiau kaip 900 mm. Vadovaujantis STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai.“ 62.6 punktu pakabinami stogo latakai turi būti pritvirtinti ne didesniais kaip 900 mm atstumais“. Šie darbai atlikti vadovaujantis Projekto techninių specifikacijų reikalavimais. Šiose specifikacijose nurodyta, jog atstumas tarp apkabų ne didesnis kaip 1 m“.

63Akto 3 p. nurodytas „defektas“ – „Vadovaujantis STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos „Stogai“ 62.3 punktu, lietvamzdžių ir stogo latakų skerspjūvio plotas turi būti pagrįstas skaičiavimais. Vienam kv. m stogo tenkantis lietvamzdžių ar latakų skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 1,5 kv. cm Stogo latakas įrengtas pastato vakarų pusėje yra 190 cm2, o turi būti 713 cm2“. Stogo latakai yra įrengti pagal Projektą (žr. Projekto Stogo planas 10/R20G-TP-SA-4(A), Projekto techninės specifikacijos 10/R20G1-TP-TS). Lietvamzdžių ir stogo latakų skersmuo („ne mažesnis kaip 14 cm“) buvo suderintas su Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinio padalinio vedėja I. V. ir Projekto vadove R. T.. Akto 8 p. nurodytas „defektas“ – „Neteisingai įrengti viršutinių angokraščių kampai: jie turi būti ne 90 laipsnių, o 45 laipsnių kampu stoglangio atžvilgiu“. Šie langų angokraščių apdirbimo darbai buvo suderinti su projekto vykdymo priežiūros vadovu, kaip tai nurodyta projekto vadovo Aiškinamajame rašte ir atlikti pagal Projektą (DP 11/R20G1/DP-SA-11, DP 11/R20G1/DP-SA-12). Akto 12 p. nurodytas „defektas“ – „Ne visi stogo mediniai sunykę elementai pakeisti arba rekonstruoti“. Ši išvada nepagrįsta, kadangi buvo pakeisti visi mediniai elementai, kuriuos buvo numatyti keisti Projekte ir kurių keitimo būtinybė buvo nustatyta statybų eigoje: Stogo ir tarpaukštinės perdangos ardymo metu nustatyta visų išlikusių autentiškų medinių elementų faktinė būklė. Smarkiai pažeistų puvinio stogo ir perdangos medinių elementų faktinį būklė užfiksuota fotonuotraukose, nustatyti kiekiai apžiūros aktuose. Atidengtų nenumatytų techniniame projekte visų medinių konstrukcijų stiprinimo tvarkybos darbai atlikti papildomai parengus konstrukcijų dalies techninio projekto A laidą ir detalizuoti darbo projekto brėžiniuose“ Akto 19 p. nurodytas „defektas“ – „Ašyje 4-4 grindų danga prie vartų paklota su nuolydžiu į vartų pusę, kas rodo, kad yra padaryta klaida nustatant grindų aukštį korpuse“. Darbai atlikti pagal Projektą, kuriame grindų lygių aukštis parinktas atlikus archeologinius tyrimus ir suderinus juos su Kultūros paveldo departamento Kauno teritoriniu padaliniu (priedas Nr. 8). Ekspertizės akto 20 p. nurodytas „defektas“ – „Pastato nuogranda įrengta taip aukštai, kad praktiškai gresia, kad polaidžio ar liūties metu kritulių vanduo gali patekti į pastato vidų“. Darbai atlikti pagal Projektą, atlikus būtiną jo pakeitimą – buvo nuspręsta atstatyti autentišką grindų altitudę bei suderinti su paveldosaugos institucija, kai archeologinių tyrimų metu buvo nustatytas pirmojo aukšto patalpų pirminis grindų lygis. Šis paveldo tvarkybos darbų papildymas „A“ buvo parengtas 2012-02-09 ir suderintas su Kultūros paveldo departamento Kauno teritoriniu padaliniu. Tuo atveju, jeigu būtų nustatyta, kad Projekto sprendiniai prieštarauja teisės aktų reikalavimams, pagrindinę atsakomybę dėl defektų turėtų prisiimti projektuotojas ir projekto ekspertas. Be to, už darbų atlikimo pagal Projektą kontrolę, už nustatytų Projekto klaidų taisymo organizavimą ir priežiūrą, ar nėra pažeidžiami normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimai atsakingas yra ir Projekto vykdymo priežiūros vadovas (Statybos techninis reglamentas STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ 24.4 p., 24.5 ir 24.7.2 p.).

644. Netinkamai Rangovo (atsakovės) atlikti darbai pagal Rangos sutartis (t. y. defektiniai darbai). Ekspertizės akte taip pat nustatyti, kai kurie statybos darbų defektai, kurie defektais yra vadinami pagrįstai ir už kurių atsiradimą ir pašalinimą yra atsakingas išimtinai Rangovas, pvz.: Ekspertizės akto 1 p. nurodytas „defektas“ – „Latakų galas įrengtas su priešingu nuolydžiu“. Pridavimo ir patikrinimo metu nuolydis buvo tinkamas. Defektas paaiškėjo/atsirado po žiemos, todėl už jų atsiradimą atsakingu turėtų būti laikomas išimtinai Rangovas. Ekspertizės akto 7 p. nurodytas „defektas“ – „Sudužęs lango stiklo paketas“. Už gaminių apsaugą statybos metu atsako Rangovas. Ekspertizės akto 13 p. nurodytas „defektas“ – „Pastogės grindų dangos pagrindas iš OSB plokščių ne visur tinkamai įrengtas (OSB plokštės prikaltos neperstumtos arba nepakankamai perstumtos). Dalis grindų pagrindo nestabilus, vaikščiojant jaučiasi lingavimas“. Pastebėtina, jog Trečiasis asmuo šį defektą pastebėjo, jis buvo įrašytas į 2013-05-30 Statybos darbų apžiūros aktą. Taigi už šių defektų atsiradimą atsakingu laikytinas išimtinai Rangovas. Ekspertizės akto 17 p. nurodytas „defektas“ – „Gipso kartono plokštės pritvirtintos prie sienų, t. y. kraštuose ir per vidurį plokštės, o ne kaip lubų – keturiomis juostomis“. Tai yra laikoma defektu dėl atsakovės kaltės, tai patvirtina 2014-01-27 statybos darbų apžiūros aktas, kuriuo atsakovė buvo įpareigota šiuos defektus ištaisyti.

65Trečiasis asmuo nurodo, kad šiuos Rangovo darbų defektus jis buvo nustatęs, užfiksavęs ir įpareigojęs Rangovą juos taisyti, tačiau Rangovas to nepadarė. Techninės priežiūros nurodymai Rangovui yra fiksuoti statybos darbų žurnaluose ir Statybos darbų apžiūros defektiniuose aktuose, su kuriais yra supažindintas Rangovas ir informuotas Užsakovas, ką patvirtina į bylą pateikti 2014-01-27 Statybos darbų apžiūros aktas (t. 1, b. l. 167-168), 2013-05-30 Statybos darbų apžiūros aktas (t. 1, b. l. 170-172). Be to, trečiasis asmuo UAB „Projektų centras“, kaip vykdęs statybos darbų techninę priežiūrą, savo išvadas grindžia ir į bylą pateiktais dokumentais: techninio projekto techninės specifikacijos lapo Nr. 3 kopija, statybos darbų žurnalo ir kontroliuojančių asmenų pastabų kopija, stogo plano 10/R20G-TP-SA-4 kopija, 2012-01-03 Bendrosios statinio techninės priežiūros vadovo ir specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovų pastabų, techninės priežiūros nurodymų rangovui kopija, B detalės stogo lango įrengimo brėžinio kopija, AB „Kauno paminklų restauravimo ir projektavimo instituto“ projekto vadovo aiškinamojo rašto kopija, brėžinių 10/R/20G1-TP-SA-7(A) kopija, 2014 m. rugpjūčio 28 d. rašto Nr. 1.10-14—176 kopija (t. 1, b. l. 163-191).

66Ieškovė VšĮ Raudondvario dvaras, įrodinėdama atsakovės neatliktų darbų ir defektų šalinimo kainą į bylą pateikė eksperto A. B. atliktos ekspertizės aktą (t.7, b. l. 78-200, t. 8, b. l. 4-86). Šio akto išvadoje (t. 8, b. l. 78) konstatuota: 1.1) Objekte yra nebaigti pagrindiniai bendrastatybiniai ir inžineriniai darbai (t.y. laiptų, lubų įrengimas, vėdinimo sistemos, oro kondicionavimo, elektros darbų, priešgaisrinės apsauginės signalizacijos montavimo/įrengimo darbai). Ekspertas padarė išvadą, kad dėl objekte nebaigtų darbų pagrindinių darbų užsakovui reikės atlikti sienų ir lubų perdažymo darbus; 1.2) Neteisingai įrengti viršutinių angokraščių kampai: Kampai turi būti ne 90 laipsnių, o 45 laipsnių kampu stoglangio atžvilgiu. Dėl šios klaidos langai rasos ir atsiras drėgmė ant sienų paviršiaus; 1.3) Patalpos Nr. 112 (salė) grindims buvo naudojama neparuošta, pelyjanti mediena. Salės grindų gulėkšniai įrengiami nesilaikant projekte nurodytos grindų įrengimo detalės. Nustatyta, kad salės Nr. 112 išbetonuota grindų konstrukcija neatitinka projektinės altitudės 0,00. Defektų šalinimui reikia demontuoti esamą betono sluoksnį ir atlikti grindų betonavimo darbus 507,2 m2; 1.4) Sanmazguose trapai grindyse įrengti netinkamai, grindų nuolydžiai suformuoti ne į trapus. Defektų šalinimui reikia demontuoti ir sumontuoti 2 vnt trapus, pakeičiant 2 m2 keraminių plytelių; 1.5) Techninio projekto brėžinyje ELVORA – 1047-10-TP-K-8 nurodyta, kad stogo konstrukcija iš apačios aptaisoma ls. GKP ir 1 sl. GKF su metaliniu karkasu. Pastogėje stogo konstrukcija GKF (atspari ugniai gipskartonio plokštė) plokštėmis neaptaisyta. Siūlės neužpildytos priešgaisrinių plokščių siūlų glaistu; 1.6) Sieninai paviršiai paveikti drėgmės (tinkas atšokęs nuo paviršiaus). Defektų pašalinimui reikia pertinkuoti 20 m2 pažeistų sienų ir atlikti sienų dažymo darbus.

67Lyginant UAB „Skena“ ir eksperto A. B. aktus dėl statybos darbų patikrinimo ir defektų šalinimo kainos, teismas konstatuoja, kad UAB „Skena“ akte konstatuota 20 defektų, o eksperto A. B. akte – šeši. Tačiau A. B. akte be pagrindo nustatyti defektai ir neatitikimai, dėl kurių rangovui negali būti taikoma atsakomybė. Nors akto 1.2 punkte nurodyta, kad neteisingai įrengti angokraščių kampai, tačiau kaip nurodė trečiasis asmuo UAB „Projektų centras“, ir tai patvirtino jo atstovas teismo posėdžio metu, kad angokraščių kampai įrengti pagal projektą (t.1, b.l. 175-187). Be to, angokraščių kampų įrengimas gali būti pastebėtas normaliomis sąlygomis priimant darbus ir tai nėra paslėpti darbai. Dėl 1.3 p. nustatyto defekto atliekant salės grindų įrengimo darbus, trečiasis asmuo UAB „Projektų centras“ nurodė, kad tai neužbaigtas darbas, kuris nebuvo priimtas, todėl jo negalima laikyti darbų defektu. Šie darbai nebuvo įtraukti į atliktų darbų aktus, už juos neprašoma atsiskaityti, todėl nėra pagrindo mažinti kainos už darbus, kurie neperduoti. Dėl 1.4 punkte nurodyto defekto netinkamai įrengiant sanmazguose trapų trečiasis asmuo UAB „Projektų centras“ nurodė, kad nuolydžiai į trapus suprojektuoti nebuvo. Darbai buvo atlikti tinkamai, pagal projektą ir teisės aktų reikalavimus. Šie darbai ieškovės buvo priimti, atliktų darbų aktuose nebuvo nurodyta jokių pastabų dėl darbų defektų , todėl ieškovė šiais darbų defektais remtis negali. Dėl 1.5 punkte nurodyto defekto, kad pastogėje stogo konstrukcija neaptaisyta GKF plokštėmis, UAB „Projektų centras“ nurodė, kad šie darbai nebaigti ir nėra pilnai priimti. Kaip nurodė atsakovės atstovas, šie darbai buvo neužbaigti tik vienoje pastogės patalpoje, kurios plotas galėtų būti 10-20 kv.m., visose kitose patalpose stogo konstrukcijos buvo įrengtos tinkamai, techninės priežiūros atstovo bei ieškovės atstovo įvertintos, apžiūrėtos, priimtos, pasirašant atliktų darbų aktus. Akte taip pat nurodoma, kad sieniniai paviršiai paveikti drėgmės (tinkas atšokęs nuo paviršiaus) ir šių defektų pašalinimui reikia pertinkuoti 20 kv.m. pažeistų sienų ir atlikti sienų dažymo darbus. Pažymėtina, kad UAB „Skena“ 2014-03-20 akte Nr. 14-063-01 toks trūkumas neužfiksuotas. Ekspertas B. objekto apžiūrą atliko 2015-01-15 ir 2015-04-07. Ieškinyje teigiama, kad atsakovė nuo 2014-02-03 visiškai nustojo vykdyti darbus, todėl laikytina, kad šis defektas užfiksuotas po to, kai atsakovės darbuotojai apie metus laiko darbų nevykdė ir objekte nebuvo. Ieškovė byloje neįrodinėja dėl kokių priežasčių tinkas atšoko, todėl nėra pagrindo konstatuoti atsakovės kaltės dėl nustatyto trūkumo.

68Apklaustas byloje liudytoju A. B. patvirtino, kad pridėtose lokalinėse sąmatose nurodant neatliktų darbų kiekius yra skaičiavimo klaidų: lokalinėje sąmatoje Nr. 15 (t. 7, b. l. 181) klaidingai nurodyti neatliktų darbų kiekiai 4, 5, 6 sąmatos eilutėje. Taip pat klaidingai neatliktų darbų kiekiai nurodyti 92, 93 eilutėse (t.7, b. l. 187), ir nuo 102 iki 119 eilutės (t.7, b. l. 187). Liudytojas A. B. patvirtino, kad lokalinėje sąmatoje, kuri yra pateikta į bylą nuo septinto tomo 181 lapo iki 187 lapo yra skaičiavimo klaidų, jas ištaisius neatliktų darbų kiekiai ir vertė skirtųsi. Esant šiems duomenims teismas sprendžia, kad nėra pagrindo, kaip rašytiniu įrodymu vadovautis A. B. ekspertizės aktu dėl jame nurodytų klaidų, be to, kaip minėta, jo akte nurodyti atliktų darbų defektai, t.y. darbai atlikti pagal projektą arba neužbaigti darbai, kurie nebuvo priimti. Teismas konstatuoja, kad UAB „Skena“ ir A. B. aktų išvados prieštaringos, aktuose yra klaidų ir netikslumų, prieštaravimų šalinimui šalys byloje neprašė skirti ekspertizės, todėl vadovautis šių aktų išvadomis nustatant atliktų darbų defektus ir jų šalinimo kainą, nėra pagrindo.

69Ieškovė nurodo, kad atsakovė nepagrįstai reikalauja sumokėti už aliuminio konstrukcijas su stiklais, nors realiai šių konstrukcijų kaina be stiklų yra mažesnė. Nepagrįstai reikalaujamą sumą sudaro 56 487,36 Lt arba 16 359,87 Eur. Atsakovei už šiuos darbus nėra sumokėta ir, ieškovės nuomone, atsakovė neturėtų gauti už tai apmokėjimo. Aliuminio konstrukcijos be stiklų ieškovei nebuvo reikalingos. Ieškovė jas demontavo ir vietoj jų sumontavo kitas, šiuos darbus atliko UAB „Realin“, ką patvirtina į bylą pateikta VšĮ „Raudondvario dvaras“ ir UAB „Realin“ Rangos sutartis Nr. 2015/09/24, sudaryta 2015 m. rugsėjo 24 d., PVM sąskaita faktūra serija Real Nr. 568, atliktų darbų aktas, pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, iš kurių matosi, kad atliktų darbų vertė 15 714,25 Eur (t. 14, b. l. 42-51). Nurodo, kad šioje dalyje ginčui reikšmingos aplinkybės yra užfiksuotos Kauno apygardos teismo 2015-05-18 sprendime civilinėje byloje Nr. e2-99-435/2015. Iš bylos duomenų matosi, kad 2013-12-31 atliktų darbų aktas Nr. 5-1 yra pasirašytas ieškovės ir techninės priežiūros atstovo. Aliuminio konstrukcija, ar ji yra su stiklu, ar be stiklo yra matoma be specialių priemonių ir tai nėra paslėptas darbas. Dėl šių priežasčių teismas sprendžia, kad ieškovė neturi teisės remtis atliktų darbų trūkumu, kadangi tokie trūkumai nebuvo konstatuoti darbų perdavimo metu.

70Ieškovės atstovai teismo posėdžio metu patvirtino, kad objektas šiuo metu yra užbaigtas, o visus užbaigimo darbus po atsakovės UAB „Restauracija“ išėjimo atlikinėjo trečiasis asmuo UAB „Irdaiva“. Į bylą pateikti UAB „Irdaiva“ atliktų darbų aktai (t. 12, b. l. 93-138) nepatvirtina, kad UAB „Irdaiva“ šalino defektus, kuriuos ieškovė ieškiniu ir patikslintu ieškiniu buvo nurodžiusi kaip atsakovės darbų defektus. Kadangi objektas užbaigtas ir priduotas valstybinei komisijai, nėra pagrindo konstatuoti, kad atsakovės atlikti darbai, už kuriuos prašoma apmokėjimo pagal darbų perdavimo priėmimo aktus buvo nekokybiški, nukrypstant nuo projekto ir kitų statybinių reikalavimų. Taip pat pateiktų į bylą įrodymų pagrindu nėra pagrindo konstatuoti, kad atsakovės atliktų darbų dalis buvo aktuojami kelis kartus ir už tai prašoma papildomai apmokėti. Kadangi ieškovė neįrodė ieškinio reikalavimų, todėl aukščiau aptartų duomenų pagrindu teismas sprendžia, kad ieškinio reikalavimas sumažinti atsakovės pagal 2011-04-01 Rangos sutartį Nr. S-359 ir 2013-03-08 Rangos sutartį Nr. S-267 atliktų darbų kainą 87 679, 72 Eur atmestinas. Taip pat atmestinas ieškinio reikalavimas dėl aliuminio konstrukcijų sumontavimo be stiklų sumažinti atliktų darbų kainą dar 16 359,87 Eur suma.

71Dėl ieškinio reikalavimo priteisti iš atsakovės 14 428,28 Eur permokos

72Ieškovė nurodė, kad atliekant mokėjimus pagal atsakovo pateiktas 2012-05-30 PVM sąskaitą faktūrą serija RES Nr. 7713 (jos suma 344 685,45 Lt) (t.5, b.l. 44) atsakovui buvo sumokėta 304 411,49 Lt, tačiau vėliau, gavus 2013 m. vasario mėnesį atliktų statybos darbų aktus, paaiškėjo, kad dalis 2012-05-30 PVM sąskaitoje-faktūroje serija RES Nr. 7713 nurodytų darbų buvo aktuoti nepagrįstai, todėl atsakovė 2013-04-30 išrašė ieškovei kreditinę PVM sąskaitą faktūrą serija RES Nr. 7878 45 894,48 Lt sumai, kuri abiejų šalių pasirašyta. Prie sąskaitos pridėta pažyma apie 2013 m. balandžio mėn. atliktus darbus, nenumatytų atliktų darbų aktai Nr. 26-1 ir Nr. 26-2, kurie abiejų šalių pasirašyti (t. 5, b. l. 73-75) patvirtina, kad 13 291,96 Eur (45 894,48 Lt ), kaip nurodyta aukščiau, atsakovei apmokėti nepriklauso.

73Kreditinė PVM sąskaita faktūra 31 906,87 Lt sumai serija RES Nr. 8079 išrašyta 2014 m. balandžio 10 d. Prie jos pridėta nenumatytų atliktų darbų aktas, kuris pasirašytas vienasmeniškai UAB „Restauracija“ direktoriaus (t. 5, b. l 77-78). Tačiau pagal šiame akte nurodytus kodus ir darbų kiekius matosi, kad tai tie patys darbai, kurie fiksuoti nenumatytų atlikti darbų aktuose Nr. 26-1 ir Nr. 26-2. Jų neprašoma apmokėti pagal PVM sąskaitas faktūras Nr. 7894, 7967, 7968, 7997, 8016, 8050, todėl papildomai atsakovei priteisti šią pinigų sumą nėra pagrindo.

74Kadangi ieškovė prašo iš atsakovės priteisti 14 428,28 Eur (49 817,96 Lt) permokos, todėl šis reikalavimas tenkinamas iš dalies ir teismas sprendžia, kad permoka sudaro 13 291,96 Eur ir todėl BUAB „Restauracija“ byloje yra pagrindas patvirtinti VšĮ „Raudondvario dvaras“ kreditorinį reikalavimą 13 291,96 Eur. Šia pinigų suma mažinti atsakovei priteistinos skolos dydį nėra pagrindo, kadangi tai draudžiama ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktas.

75

76Dėl trečiojo asmens „Kamesta“ prašymo

77Byloje nustatyta, kad 2011-02-08 atsakovė ir trečiasis asmuo UAB „Kamesta“ sudarė jungtinės veiklos sutartį, kuria susitarė jungtine veikla dalyvauti konkurse „Raudondvario dvaro sodybos žirgyno restauravimas ir pritaikymas, įgyvendinant projektą „Raudondvario dvaro žirgyno pritaikymas menų inkubatoriaus veiklai pagal priemonę VP2-2.2ŪM-02-V „Asistentas-2“ ir teikia bendrą pasiūlymą bei numato šiame projekte jungtine veikla bendrai atlikti darbus (t. 6, b. l. 109-112). Pagal Sutarties 4.1.1. p. pasiūlymo teikėja yra atsakovė, kurios vadovui ar jo įgaliotam asmeniui yra suteikiama teisė pasirašyti pasiūlymą ir su juo susijusius dokumentus, suderinus su partneriais, prisiimti įsipareigojimus ir gauti nurodymus kiekvieno atskirai ir visų jungtinės veiklos partnerių vardu. Pagal Sutarties 3.1 p. mokėjimai už atliktus darbus ir suteiktas paslaugas atliekami per 5 darbo dienas nuo projekto finansavimo lėšų gavimo, pateikus mokėjimo prašymą pagal mokėjimo prašymų teikimo grafiką, partneriams proporcingai jų atliekamų darbų vertei.

78Trečiasis asmuo atsiliepime į patikslintą priešieškinį dėl skolos priteisimo prašė BUAB „Restauracija“ patikslintą priešieškinį dalyje dėl 13 904,26 Eur skolos ir 750,6 Eur delspinigių priteisimo atmesti, nes šioje dalyje atsakovės reikalavimas nepagrįstas. (t. 13, b. l. 153-179). Nurodo, kad atsakovė teismo prašo iš ieškovės priteisti skolą ne tik už atsakovės, bet ir už trečiojo asmens atliktus vienašališkai ieškovei perduotus darbus pagal atliktų darbų aktus už 2013 m. lapkričio mėn. Iš trečiojo asmens atliktų ir ieškovės iki šiol neapmokėtų 64 915,88 Eur vertės darbų, atsakovė į savo atliktų darbų aktus yra įtraukusi darbų dalį už 13 904,26 Eur. Nurodo, kad šią aplinkybę patvirtina trečiojo asmens atliktų darbų aktų už 2013 m. lapkričio mėn. sulyginimas su atsakovės atliktų darbų aktais už 2013 m. gruodžio mėn. ir 2013 m. balandžio mėn. Tačiau teismas pažymi, kad UAB „Kamesta“ byloje dalyvauja kaip trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų. Iš pateikto atsiliepimo matosi, kad trečiasis asmuo UAB „Kamesta“ nurodo, kad iš atsakovės reikalaujamos priteisti skolos iš ieškovės, 13 904, 26 Eur sumai tai yra UAB „Kamesta“ atlikti darbai. Tačiau UAB „Kamesta“, kaip trečiasis asmuo savarankiško reikalavimo dėl ginčo dalyko, pagrįsto materialinėmis teisės normomis byloje nepareiškė, todėl teismas sprendžia, kad toks trečiojo asmens prašymas suformuluotas atsiliepime į patikslintą priešieškinį, nepareiškiant savarankiško reikalavimo, negali būti nagrinėjamas. Jeigu trečiasis asmuo UAB „Kamesta“ mano, kad už atliktus darbus jai priklauso 13 904,26 Eur atlyginimas, ji turi teisę ginti savo interesus pareikšdamas ieškinį bendra ieškinine tvarka.

79Dėl bylinėjimosi išlaidų

80Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteisiamos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.). Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Ieškinį ir priešieškinį patenkinus iš dalies, o kitoje dalyje atmetus, buvo patenkinta 11 % ieškinio reikalavimų (13291,96/118467,87x100%), atmesta 89 % ieškinio reikalavimų, patenkinta 41 % (106322,93/261918,62x100%), atmesta 59 % priešieškinio reikalavimų. Nagrinėjamu atveju bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos atsižvelgiant į aukščiau nustatytas proporcijas. Ieškovės atveju, ieškinio patenkintų reikalavimų ir atmestų priešieškinio reikalavimų vidurkis yra 35 % ((11+59)/2), atsakovės atveju, priešieškinio patenkintų ir ieškinio atmestų reikalavimų vidurkis yra 65 % ((89+41)/2). Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė iš viso patyrė 9 251,17 Eur (5 998,54+3 252,63) bylinėjimosi išlaidų (t. 12, b. l. 90, t. 14, b. l. 154). Atsakovė advokato pagalbos išlaidoms sumokėjo 3 811,50 Eur (t. 15, b. l. 43). Trečiasis asmuo UAB „Kamesta“ advokato išlaidoms apmokėti išleido iš viso 1 511,77 Eur (1 146,86+364,91) (t. 8, b. l. 169, t. 15, b. l. 40), o trečiasis asmuo UAB „Irdaiva“ - 703,93 Eur (t. 14, b. l. 8-9). Trečiasis asmuo UAB „Kamesta“ prašė ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti iš dalies. Trečiasis asmuo UAB „Irdaiva“ bylinėjimosi išlaidas prašė priteisti iš bylą pralaimėjusios šalies. Įvertinus byloje dalyvaujančių asmenų pateiktus rašytinius įrodymus, laikytina, kad jų patirtos bylinėjimosi išlaidos yra įrodytos ir pagrįstos, neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintų 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisiamo užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos) nustatytų maksimalių dydžių. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimu, kuomet pareigą sumokėti bylinėjimosi išlaidas turi bankrutuojanti bendrovė, tokios išlaidos yra priteisiamos iš bankrutuojančios bendrovės administravimo išlaidoms skirtų lėšų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013). Ieškovei iš atsakovės priteistina 3 237,91 Eur (9251,17x35%) bylinėjimosi išlaidoms apmokėti iš atsakovės administravimui skirtų lėšų (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str., 98 str.). Atsakovei iš ieškovės priteistina 2 477,48 Eur (3811,50x65%) bylinėjimosi išlaidoms apmokėti (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str., 98 str.). Trečiajam asmeniui UAB „Irdaiva“ priteistina iš ieškovės 457,55 Eur (703,93x65%) ir iš atsakovės 246,38 Eur (703,93x35%) administravimui skirtų lėšų bylinėjimosi išlaidoms atlyginti. Trečiajam asmeniui UAB „Kamesta“ priteistina atitinkamai iš ieškovės 982,65 Eur (1511,77x65%) ir iš atsakovės administravimui skirtų lėšų 529,12 Eur (1511,77x35%) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str., 98 str.). Atsižvelgiant į tai, kad abi šalys yra atleistos nuo bylinėjimosi išlaidų valstybei sumokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 8 ir 9 p.), išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, apmokamos iš biudžeto lėšų (CPK 96 str. 4 d.).

81Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260-270 straipsniais

Nutarė

82Ieškinį ir priešieškinį tenkinti iš dalies.

83Patvirtinti VšĮ „Raudondvario dvaras“ j. a. k. 302317753 13 291,96 Eur (trylika tūkstančių du šimtus devyniasdešimt vieną eurą 96 centus) kreditorinį reikalavimą BUAB „Restauracija“ j. a. k. 1322471755 bankroto byloje. Kitą dalį ieškinio reikalavimų netenkinti.

84Priteisti iš VšĮ „Raudondvario dvaras“ j. a. k. 302317753 BUAB „Restauracija“ j. a. k. 132471755 100 875,65 Eur ( vieną šimtą tūkstančių aštuonis šimtus septyniasdešimt penkis eurus 65 centus) skolos, 5447,28 Eur (penkis tūkstančius keturis šimtus keturiasdešimt septynis eurus 28 centus ) delspinigių, 6 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos (106 322,94 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2015-04-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kitą dalį priešieškinio reikalavimų netenkinti.

85Priteisti ieškovei viešajai įstaigai „Raudondvario dvaras (j. a. k. 302317753) iš atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Restauracija“ (j. a. k. 132471755) 3 237,91 Eur (tris tūkstančius du šimtus trisdešimt septynis eurus 91 euro centą) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti, mokėtinų iš bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Restauracija“ bankroto administravimui skirtų lėšų.

86Priteisti atsakovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Restauracija“ (j. a. k. 132471755) iš ieškovės viešosios įstaigos „Raudondvario dvaras (j. a. k. 302317753) 2 477,48 Eur (du tūkstančius keturis šimtus septyniasdešimt septynis eurus 48 euro centus) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

87Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Kamesta“ (j. a. k. 259805810) iš ieškovės viešosios įstaigos „Raudondvario dvaras (j. a. k. 302317753) 982,65 Eur (devynis šimtus aštuoniasdešimt du eurus 65 euro centus) ir iš atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Restauracija“ (j. a. k. 132471755) 529,12 Eur (penkis šimtus devynis eurus 12 euro centų) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

88Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Irdaiva“ (j. a. k. 300122690) iš ieškovės viešosios įstaigos „Raudondvario dvaras (j. a. k. 302317753) 457,55 Eur (keturis šimtus penkiasdešimt septynis eurus 55 euro centus) ir iš atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Restauracija“ (j. a. k. 132471755) 246,38 Eur (du šimtus keturiasdešimt šešis eurus 38 euro centų) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

89Tretiesiems asmenims priteistos iš atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Restauracija“ bylinėjimosi išlaidos mokėtinos iš bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Restauracija“ bankroto administravimui skirtų lėšų.

90Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė,... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. ieškovė ieškiniu (t.5, b. l. 4–10) prašo sumažinti atsakovės pagal... 4. 1. Dėl nekokybiškai atliktų statybos darbų. CK 6.695 str. 1 d. numato, kad... 5. 2. Dėl pakartotinai užaktuotų statybos darbų ir neatliktų darbų aktavimo.... 6. 3. Dėl 37 554,39 Lt/10 876,50 Eur permokos. Kadangi atliekant apmokėjimus... 7. Ieškovė VšĮ „Raudondvario dvaras“ 2016-04-13 pateikė pareiškimą dėl... 8. Atsakovė BUAB „Restauracija“ atsiliepimu į pareiškimą dėl ieškinio... 9. Trečiasis asmuo UAB „Projektų centras“ atsiliepime (t.1, b. l. 154–162)... 10. 1. Dėl ieškovės nurodomų „defektų“ ir nebaigtų statybos darbų... 11. 2. Ekspertų nurodyti darbų „defektai“, kurie nepagrįsti jokiomis teisės... 12. 3. Darbai, kurie, ekspertų teigimu, neatitinka teisės aktų reikalavimų,... 13. 4. Netinkamai Rangovo (atsakovės) atlikti darbai pagal Rangos sutartis (t. y.... 14. 5. Dėl atliktų darbų aktavimo. Ekspertizės akte taip pat nurodoma, neva... 15. Trečiasis asmuo UAB ,,Kamesta“ 2015-09-09 atsiliepime į ieškinį (8 t., b.... 16. Trečiasis asmuo UAB ,,Kauno projektavimo restauravimo ir statybos... 17. Atsakovė BUAB „Restauracija“ 2015-03-30 priešieškinyje (3 t., b. l.... 18. Atsakovė BUAB „Restauracija“ 2015-12-30 pateikė patikslintą... 19. Atsakovė BUAB „Restauracija“ 2016-05-13 pateikė patikslintą... 20. Ieškovė VšĮ „Raudondvario dvaras“ atsiliepime į atsakovės BUAB... 21. VšĮ „Raudondvario dvaras“ yra Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų... 22. Dėl dalies Statybos darbų apmokėjimo pervedus pinigines lėšas antstoliui.... 23. Dėl Statybos darbų kainos mažinimo dėl nekokybiškai atliktų Statybos... 24. Dėl nepagrįstai išrašytų sąskaitų faktūrų. Ieškovė nesutinka su... 25. Dėl permokėtų sumų už Statybos darbus. Ieškovė šioje byloje yra... 26. Dėl reikalavimo dėl netesybų priteisimo. Atsakovė nepagrįstai prašo... 27. Ieškovė VšĮ „Raudondvario dvaras“ atsiliepime į patikslintą... 28. Trečiasis asmuo UAB „Kamesta“ atsiliepimu į patikslintą priešieškinį... 29. Teismo posėdžio metu ieškovės VšĮ „Raudondvario dvaras“ atstovės,... 30. Trečiojo asmens UAB „Irdaiva“ atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie... 31. Trečiojo asmens UAB „Kauno projektavimo restauravimo ir statybos... 32. Ieškinio pareiškimas ir priešieškinio pareiškimas tenkintini iš dalies.... 33. Byloje nustatyta, kad ieškovė ir atsakovė 2011-04-01 sudarė rangos sutartį... 34. Byloje kilo ginčas dėl ieškovės pareigos apmokėti atsakovei už atliktus... 35. Dėl ieškovės pareigos apmokėti už atliktus darbus... 36. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 straipsnio 1 dalį prievolės turi būti... 37. Byloje nustatyta, kad po bankroto bylos iškėlimo UAB „Restauracija“... 38. 1) 2013-05-30 serija RES Nr. 7894 4173,42 Eur, 2) 2013-09-26 serija RES Nr.... 39. 7) 2014-04-10 serija RES Nr. 8074 Nr. 19941,44, 8) 2014-04-10 serija RES Nr.... 40. Dalis reikalaujamos skolos t. y. 278 551,98 Lt, buvo sumokėta pervedus... 41. Ieškovė nurodė, kad nesutinka su 2014-04-10 išrašytomis PVM sąskaitomis... 42. LR CK 6.684 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad rangovas, statybos metu padaręs... 43. Atliekant mokėjimus pagal atsakovės pateiktą 2012-05-30 PVM sąskaitą... 44. Kreditinė PVM sąskaita faktūra 31 906,87 Lt sumai serija RES Nr. 8079... 45. Esant šiems duomenims teismas sprendžia, kad atsakovės UAB... 46. Dėl delspinigių... 47. CK 6.71 straipsnio 1 dalis numato, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties... 48. 2011 m. balandžio 1 d. Rangos sutartis Nr. S-359 4.10 punktas numatė, kad... 49. Dėl šalių pasirašytų darbų perdavimo-priėmimo aktų ir ieškovės... 50. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pripažįstama, kad CK 6.694 straipsnio 4... 51. Nagrinėjamojoje byloje priimant atsakovės atliktus darbus dalyvavo statinio... 52. Ieškovė ieškinio pareiškime nurodo, kad CK 6.695 straipsnio 1 dalis numato,... 53. UAB „Skena“ parengė statybos ekspertizės aktą Nr. 14-03/01 (toliau –... 54. Trečiasis asmuo UAB „Projektų centras“ nurodo, kad visus ekspertizės... 55. 1. Dėl ieškovės nurodomų „defektų“ ir nebaigtų statybos darbų... 56. Trečiasis asmuo dar 2012-01-03 informavo Rangovą, jog atliekant langų... 57. Akto 14 p. nurodyti „defektai“ – „Pastogės sanmazguose vandentiekio... 58. Akto 16 p. nurodytas „defektas“ – „Denginys apšiltintas netinkamai... 59. Akto 18 p. nurodytas „defektas“ – „Pastogėje stogo konstrukcija GFK... 60. 2. Ekspertų nurodyti darbų „defektai“, kurie nepagrįsti Projekto... 61. 3. Darbai, kurie, ekspertų teigimu, neatitinka teisės aktų reikalavimų,... 62. Akto 1 p. nurodytas „defektas“ – „Dalis latako laikiklių įrengti... 63. Akto 3 p. nurodytas „defektas“ – „Vadovaujantis STR 2.05.02:2008... 64. 4. Netinkamai Rangovo (atsakovės) atlikti darbai pagal Rangos sutartis (t. y.... 65. Trečiasis asmuo nurodo, kad šiuos Rangovo darbų defektus jis buvo nustatęs,... 66. Ieškovė VšĮ Raudondvario dvaras, įrodinėdama atsakovės neatliktų darbų... 67. Lyginant UAB „Skena“ ir eksperto A. B. aktus dėl statybos darbų... 68. Apklaustas byloje liudytoju A. B. patvirtino, kad pridėtose lokalinėse... 69. Ieškovė nurodo, kad atsakovė nepagrįstai reikalauja sumokėti už aliuminio... 70. Ieškovės atstovai teismo posėdžio metu patvirtino, kad objektas šiuo metu... 71. Dėl ieškinio reikalavimo priteisti iš atsakovės 14 428,28 Eur permokos... 72. Ieškovė nurodė, kad atliekant mokėjimus pagal atsakovo pateiktas 2012-05-30... 73. Kreditinė PVM sąskaita faktūra 31 906,87 Lt sumai serija RES Nr. 8079... 74. Kadangi ieškovė prašo iš atsakovės priteisti 14 428,28 Eur (49 817,96 Lt)... 75. ... 76. Dėl trečiojo asmens „Kamesta“ prašymo... 77. Byloje nustatyta, kad 2011-02-08 atsakovė ir trečiasis asmuo UAB... 78. Trečiasis asmuo atsiliepime į patikslintą priešieškinį dėl skolos... 79. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 80. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteisiamos... 81. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260-270 straipsniais... 82. Ieškinį ir priešieškinį tenkinti iš dalies.... 83. Patvirtinti VšĮ „Raudondvario dvaras“ j. a. k. 302317753 13 291,96 Eur... 84. Priteisti iš VšĮ „Raudondvario dvaras“ j. a. k. 302317753 BUAB... 85. Priteisti ieškovei viešajai įstaigai „Raudondvario dvaras (j. a. k.... 86. Priteisti atsakovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei... 87. Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Kamesta“ (j. a.... 88. Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Irdaiva“ (j. a.... 89. Tretiesiems asmenims priteistos iš atsakovės bankrutavusios uždarosios... 90. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos...