Byla e2S-358-553/2016
Dėl vaiko gyvenamosios vietos ir išlaikymo dydžio pakeitimo, nustatytos bendravimo tvarkos pakeitimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo (apelianto) T. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-10-05 nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. eN2-18931-558/2015 pagal ieškovo T. M. patikslintą ieškinį atsakovei Z. C. S. dėl vaiko gyvenamosios vietos ir išlaikymo dydžio pakeitimo, nustatytos bendravimo tvarkos pakeitimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas T. M. pateikė atskirąjį skundą civilinėje byloje Nr. eN2-18931-558/2015 pagal patikslintą ieškovo T. M. ir M. M.-S. ieškinį atsakovei Z. C. S., dėl vaiko gyvenamosios vietos ir išlaikymo dydžio pakeitimo, nustatytos bendravimo tvarkos pakeitimo, išvadą teikianti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-09-16 nutarties, kuria teismas nusprendė kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo ir bylą sustabdė.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-10-05 nutartimi nutarė atsisakyti priimti ieškovo T. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-09-16 nutarties ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

6Teismas nurodė, jog atskirasis skundas gali būti duodamas dėl teismo nutarties sustabdyti bylą, išskyrus nutartį sustabdyti bylą dėl kreipimosi į kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją, Europos Žmogaus Teisių Teismą, Konstitucinį Teismą ar administracinį teismą (CPK 165 str.). Kadangi ieškovas pateikė atskirąjį skundą dėl nutarties kuria sustabdyta byla dėl kreipimosi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo, teismas atsisakė priimti atskirąjį skundą.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7Atskiruoju skundu ieškovas (apeliantas) prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-10-05 nutartį kaip neteisėtą ir nepagrįstą ir įpareigoti Vilniaus miesto apylinkės teismą iš naujo spręsti dėl ieškovo 2015-10-02 atskirojo skundo priėmimo.

8Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti ieškovo atskirąjį skundą menamu pagrindu – neva šio skundo dalykas yra ieškovo reikalavimas panaikinti visai kitą 2015-09-16 nutarties dalį – nutartį stabdyti bylą. Iš tiesų ieškovas savo 2015-10-02 atskirajame skunde tokio reikalavimo apskritai nepateikė. Ieškovo skundo dalykas buvo panaikinti kitą pirmosios instancijos teismo 2015-09-16 nutarties dalį, būtent kreipimąsi į Europos Sąjungos Teisingumo teismą. Nors pagal CPK tokios nutartys yra skundžiamos, pirmosios instancijos teismas šio reikalavimo apskritai nenagrinėjo, dėl jo nepasisakė, ir niekaip nemotyvuodamas, faktiškai jį atmetė. Taip pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir neteisėtai pradėjo už ieškovą formuoti ieškovo skundo dalyką, o ieškovo reikalavimo apskritai nesprendė.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis).

10Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai 2015-10-05 nutartimi nutarė atsisakyti priimti atskirąjį skundą ir grąžinti jį padavusiam asmeniui. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga, sprendžia, jog atskirasis skundas dėl 2015-10-05 nutarties yra iš esmės nepagrįstas dėl žemiau nurodytų motyvų.

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-10-16 nutartimi nutarė kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą šiuo klausimu: remiantis 2003-11-27 Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 8-14 straipsniais, kuri valstybė narė – Lietuvos Respublika ar Nyderlandų Karalystė – turi jurisdikciją nagrinėti bylą dėl nepilnamečio vaiko M. M. S., nuolat gyvenančio Nyderlandų Karalystėje, gyvenamosios vietos pakeitimo, išlaikymo dydžio pakeitimo, nustatytos bendravimo tvarkos pakeitimo? Teismas taip pat 2015-09-16 nutartimi sustabdė civilinę bylą Nr. eN2-18931-558/2015 iki Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo gavimo.

12Ieškovas T. M. 2015-10-02 pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-09-16 nutarties kreiptis dėl prejudicinio sprendimo į Europos Sąjungos Teisingumo teismą, kuriuo prašo atnaujinti atskirojo skundo dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-09-16 nutarties dalies dėl kreipimosi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą pateikimo terminą; panaikinti pirmosios instancijos teismo 2015-09-16 nutarties dalį dėl kreipimosi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą; įpareigoti pirmosios instancijos teismą vienu kartu spręsti tiek dėl teismo, tiek dėl ieškovo prašomų klausimų Europos Sąjungos Teisingumo Teismui; rekomenduoti pirmosios instancijos teismui kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą pagal šio teismo nustatytą sprendimo priėmimo skundo tvarka procedūrą.

13Pirmosios instancijos teismas 2015-10-30 nutartimi atsisakė priimti ieškovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-09-16 nutarties CPK 165 str. pagrindu.

14Byloje kilęs ginčas, ar nutarties dalis, kuria kreipiamasi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą yra skundžiama.

15CPK 334 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo: 1) šio Kodekso numatytais atvejais; 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. CPK 3 straipsnio 5 dalyje, reglamentuojančioje Europos Sąjungos teisės taikymą nagrinėjant bylas, nenumatyta galimybė atskiruoju skundu skųsti nutartį, kuria kreipiamasi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo, o pats kreipimasis į Europos Sąjungos Teisingumo teismą neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai. CPK 334 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą. Nutartis laikoma užkertančia kelią proceso eigai, kai dėl jos priėmimo procesas byloje apskritai negali prasidėti, yra užbaigiamas arba dėl tokios nutarties priėmimo nebegalimas tolesnis procesas (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2010-11-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1758/2010).

16Apeliantas nurodo, jog jis skundžia tik nutarties dalį dėl kreipimosi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą, tačiau ne nutarties dalį dėl bylos sustabdymo. Apeliacinės instancijos teismas aukščiau nurodė motyvus, kad pagal galiojantį teisinį reguliavimą teismo nutartis, kuria nuspręsta kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą, atskiruoju skundu neskundžiama. Teismo kreipimasis į kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją CPK 3 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka ir pagrindais yra privalomas pagrindas sustabdyti civilinę bylą (CPK 163 str. 9 p.) ir nutartis dėl sustabdymo pagal CPK 165 straipsnio nuostatas taip pat negali būti skundžiama atskiruoju skundu. Nors pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti apelianto atskirąjį skundą, ir neišdėstė motyvų, susijusių su kreipimusi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą, skundžiamą nutartį panaikinti nėra pagrindo. Teismas pažymi, jog nacionalinis teismas nėra saistomas bylos šalių iniciatyvos, prašymo buvimo ir sprendimą kreiptis dėl prejudicinio sprendimo priima savo nuožiūra ( ex officio).

17Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista.

18Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai