Byla eB2-57-856/2020
Dėl veiklos pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jurga Kramanauskaitė-Butkuvienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios A. A. įmonės nemokumo administratorės mažosios bendrijos „Bankrotų grupė“ prašymą dėl veiklos pabaigos.

2Teismas

Nustatė

31.

4Šiaulių apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi A. A. įmonei iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta mažoji bendrija (toliau – ir MB) „Nemokumo situacija“, Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 8 d. nutartimi, tenkinant MB „Nemokumo situacija“ atskirąjį skundą, bankrutavusios A. A. įmonės bankroto byloje paskirta bankroto administratorė MB „Nemokumo situacija“ pakeista jos teisių ir pareigų perėmėja MB „Bankrotų grupė“. 2018 m. balandžio 24 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

52.

6Nemokumo administratorė pateikė teismui prašymą dėl įmonės pabaigos, nurodydama, jog atliko visus bankroto proceso veiksmus. Administratorė pateikė Lietuvos Respublikos aplinkos Apsaugos departamento prie aplinkos ministerijos pažymą.

73.

8Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį buvo paskelbta specialioje interneto svetainėje (CPK 133 str. 3 d.). Prieštaravimų dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka negauta, todėl byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka.

9Prašymas tenkinamas.

104.

11Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – JANĮ). Šio įstatymo 152 straipsnyje nurodyta, kad jis įsigaliojo 2020 m. sausio 1 d. (išskyrus įstatyme nurodytus straipsnius), o 155 straipsnyje nurodyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias: 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje.

125.

13Sprendimas dėl įmonės pabaigos nenumatytas kaip išimtis, kuriai spręsti reikėtų taikyti iki 2019 m. gruodžio 31 d. galiojusias Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nuostatas, todėl klausimui dėl įmonės pabaigos spręsti taikomos JANĮ nuostatos.

146.

15JANĮ 100 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos priima teismas. Nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 30 dienų nuo galutinės bankroto ataskaitos patvirtinimo dienos kreipiasi į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos ir pateikia teismui šio straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus: įrodymus, kad atsiskaityta su kreditoriais pagal galutinėje bankroto ataskaitoje nurodytas sumas kreditorių reikalavimams tenkinti; neparduoto turto nurašymo, likvidavimo arba perdavimo aktus; institucijos, vykdančios aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, pažymą dėl atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo; juridinio asmens likvidavimo pradžios ir pabaigos finansinių ataskaitų rinkinius (JANĮ 100 straipsnio 2 dalis).

167.

17Teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tuo atveju, kada nelieka abejonių, jog visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai atlikti ir bankroto procedūros baigtos tinkamai, išnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-10-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-924/2014).

188.

19Nemokumo administratoriaus pateiktame 2020 m. gegužės 6 d. likvidaciniame balanse nurodyta, kad įmonė jokio turto neturi. Patikrinus viešuosius registrus registruotino nekilnojamojo turto taip pat nerasta, informacinės teismų sistemos „Liteko“ duomenimis aktyvių bylų, kuriose dalyvauja įmonė, nėra.

209.

21Bankrutavusios A. A. įmonės nepatenkintų kreditorinių reikalavimų suma, sprendimo dėl veiklos pabaigos priėmimo dienos duomenimis sudaro 42 127,63 Eur.

2210.

23Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos 2019 m. gruodžio 31 d. pažyma patvirtina, kad bankrutavusi įmonė neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų neturi.

2411.

25Administratorė pateikė galutinę nemokumo administratoriaus ataskaitą, nurodė, kad atlikti visi darbai įmonės bankroto procese atlikti. Kadangi reikalavimai, numatyti JANĮ 100 straipsnyje, yra įvykdyti, priimamas sprendimas dėl bankrutavusios bei likviduojamos dėl bankroto A. A. įmonės veiklos pabaigos.

2612.

27JANĮ 100 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad pranešimams apie juridinio asmens pabaigą mutatis mutandis taikomos šio įstatymo 27 straipsnio nuostatos. JANĮ 101 straipsnyje įtvirtinta, kad nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 14 dienų nuo teismo sprendimo dėl juridinio asmens pabaigos įsiteisėjimo dienos kreipiasi į Juridinių asmenų registro tvarkytoją jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka dėl juridinio asmens išregistravimo. Atsižvelgiant į tai, nemokumo administratorius įpareigotinas atlikti šiuos JANĮ įtvirtintus veiksmus.

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 100 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

29prašymą tenkinti.

30Pripažinti bankrutavusios ir likviduojamos dėl bankroto A. A. įmonės, juridinio asmens kodas 144685884, veiklą pasibaigusia.

31Priimtą sprendimą išsiųsti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Finansų ministerijos.

32Įpareigoti nemokumo administratorę per 3 dienas nuo sprendimo kopijos gavimo dienos, informuoti kreditorius apie priimtą teismo sprendimą.

33Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jurga... 2. Teismas... 3. 1.... 4. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi A. A. įmonei... 5. 2.... 6. Nemokumo administratorė pateikė teismui prašymą dėl įmonės pabaigos,... 7. 3.... 8. Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį buvo paskelbta... 9. Prašymas tenkinamas.... 10. 4.... 11. Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų... 12. 5.... 13. Sprendimas dėl įmonės pabaigos nenumatytas kaip išimtis, kuriai spręsti... 14. 6.... 15. JANĮ 100 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad sprendimą dėl juridinio asmens... 16. 7.... 17. Teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus... 18. 8.... 19. Nemokumo administratoriaus pateiktame 2020 m. gegužės 6 d. likvidaciniame... 20. 9.... 21. Bankrutavusios A. A. įmonės nepatenkintų kreditorinių reikalavimų suma,... 22. 10.... 23. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos... 24. 11.... 25. Administratorė pateikė galutinę nemokumo administratoriaus ataskaitą,... 26. 12.... 27. JANĮ 100 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad pranešimams apie juridinio... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo... 29. prašymą tenkinti.... 30. Pripažinti bankrutavusios ir likviduojamos dėl bankroto A. A. įmonės,... 31. Priimtą sprendimą išsiųsti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo... 32. Įpareigoti nemokumo administratorę per 3 dienas nuo sprendimo kopijos gavimo... 33. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliaciniu...