Byla 2-548-182/2012
Dėl 500 Lt paskolos, 100,00 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 1080,00 Lt delspinigių, 5 procentų metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Nina Butnorienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“, buveinė Jonavos g. 254A, Kaunas, į. k. 301881644, a. s. Nr. LT29 7300 0101 1206 5574, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, ieškinį atsakovui R. P., asmens kodas ( - ), gyvenančiam ( - ), dėl 500 Lt paskolos, 100,00 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 1080,00 Lt delspinigių, 5 procentų metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „4finance“ prašo teismo priteisti iš atsakovo R. P. 500 Lt paskolą, 100,00 Lt paskolos suteikimo komisinį mokestį, 1080 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 50,00 Lt žyminį mokestį.

3Atsakovas nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, jam procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, o ieškovas tokiu atveju prašo priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies, priimant sprendimą už akių.

5Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad 2008-12-29 ieškovas UAB „4finance“ (valdantis sistemą „SMScredit.lt“) su atsakovu R. P. pagal „SMScredit.lt“ bendrąsias paskolos sutarties sąlygas sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 9753001 (toliau-Sutartis, b. l. 4-8). Ieškovas, remdamasis Sutarties sąlygomis, 2008-12-29 pervedė 500,00 Lt (penkis šimtus litų) į atsakovo sąskaitą (b. l. 9). Pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 6.1. p. atsakovas įsipareigojo grąžinti ieškovui paskolą bei sumokėti paskolos suteikimo komisinį mokestį – 100,00 Lt pagal ieškovo išrašytą sąskaitą. Paskolos ir paskolos suteikimo komisinio mokesčio grąžinimo terminas pasibaigė 2009-01-28, tačiau atsakovas sutartinių įsipareigojimų tinkamai neįvykdė, nustatytu terminu visos paskolos bei paskolos suteikimo komisinio mokesčio negrąžino.

6Atsakovas, pažeidęs sutartinę prievolę, privalo atlyginti ieškovo patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.71 str.). Jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo (CK 6.73 str. 2 d.). Nuo 2007 m. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formavo praktiką, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis), todėl kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vienodą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Priklausomai nuo konkrečios bylos faktinių aplinkybių, tas pats netesybų dydis vienu atveju gali būti pripažįstamas tinkamu, kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje nėra ir negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 20 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-62/2012).

7Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija taip pat yra pažymėjusi, kad teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 20 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-62/2012).

8Ieškovas, remdamasis Sutarties bendrųjų sąlygų 9.2 p., dėl laiku neįvykdytos prievolės, t.y. negrąžintos paskolos ir paskolos suteikimo komisinio mokesčio, paskaičiavo 1080 Lt delspinigių (po 1 proc. už kiekvieną vėlavimo dieną). Pagal Sutarties bendrąsias sąlygas ieškovo paskaičiuoti delspinigiai už 180 dienų yra 1080 Lt (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.) (b. l. 1,10).

9Pažymėtina, kad netesybos 1 % dydžio nustatytos šalių valia jų sudarytoje sutartyje, tačiau viena iš šalių yra verslo subjektas, pelno siekianti organizacija, o kita sutarties šalis – privatus subjektas, didelės gyvenimiškos patirties neturintis 22 metų jaunuolis, kurio amžių sudarant sutartį ieškovas žinojo. Be to, sutarties sąlygos yra parengtos verslo subjekto, privatus subjektas negali laisva valia pasirinkti sutarties sąlygų, jis sudaro sutartį prisijungimo būdu. Ieškovas nurodo, kad atsakovui negrąžinus paskolos, jis patyrė didžiulius nuostolius, kurie įtraukti į paskaičiuotą 1080 Lt delspinigių sumą. Paaiškinime dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos ir dydžio (b. l. 10) ieškovas paaiškina, jo bendrųjų sąlygų 9.2 punkte nurodytas delspinigių dydis yra nustatytas, atsižvelgiant į smulkių skolų išieškojimo kaštus, nuotolinio skolinimo riziką ir realius bendrovės patiriamus nuostolius paskolos gavėjui negrąžinant skolos. Taip pat nurodo, kad tiesioginius UAB „4finanse“ nuostolius dėl pradelstų mokėjimų sudaro didelio kiekio išieškojimo procesams reikalingų darbo vietų išlaikymas, telefonų skambučiai, raginimų siuntimai, viešo procesinių dokumentų įteikimo kaštai, išlaidos žyminiam mokesčiui ir kitoms bylinėjimosi išlaidoms sumokėti. Netiesioginius nuostolius - įmonė įšaldytų lėšų negali panaudoti verslui plėtoti – praranda pajamas, bei patiria išlaidas dėl papildomų apyvartinių lėšų skolinimosi. Teismas, įvertinęs ieškovo paaiškinimus, atkreipia dėmesį į tai, kad nemaža dalis ieškovo nurodytų tiesioginių nuostolių yra CPK aptartos bylinėjimosi išlaidos: raginimų siuntimai, viešo procesinių dokumentų įteikimo kaštai, išlaidos žyminiam mokesčiui ir kitoms bylinėjimosi išlaidoms sumokėti, kurios, ieškovui laimėjus bylą, priteisiamos iš atsakovo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007-10-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Iš teismui pateiktos sutarties matyti, kad ieškovas teikė trumpalaikę paskolą 30 kalendorinių dienų, tačiau į teismą dėl skolos priteisimo kreipėsi tik praėjus daugiau nei 3 metams po sutarties pažeidimo. Atsižvelgdamas į ieškovo veiklos specifiką – į tai, kad ieškovas teikia trumpalaikius kreditus, todėl teismas turi pagrindo manyti, jog būdamas pasyvus ir nesiimdamas priemonių ginti savo teisėtų interesų 3 metus ieškovas iš dalies pats yra kaltas dėl jo patiriamų nuostolių. Be to, byloje nėra jokių rašytinių įrodymų (rašytinių raginimų įvykdyti įsipareigojimus, telefono skambučių ar žinučių išklotinių dėl įsipareigojimų įvykdymo ir pan.), kurie leistų teigti, jog verslo subjektas, paskolinęs atsakovui palyginti nedidelę 500,00 Lt sumą, patyrė nuostolius -1080 Lt, todėl, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros, netesybų suma mažintina.

10Atsižvelgus į ieškovo veikos specifiką ir nuotolinio skolinimo riziką, verslo subjektui nedidelę grąžintinos paskolos sumą, į jauną atsakovo amžių, į tai, kad sutartis sudaryta prisijungimo būdu, tai, kad dėl paskolos ir netesybų priteisimo, išdavus trumpalaikį vartojimo kreditą 1 mėnesiui, kreiptąsi į teismą tik po daugiau nei 3 metų nuo kredito grąžinimo termino pabaigos, į tai, kad pagal CK 6.193 str. 4 d. sutarties sąlygos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai, taip pat į tai, kad nebūtų ieškovui sudaryta galimybė nepagrįstai praturtėti, delspinigių dydis paskaičiuotinas po 0,3 % nuo paskolos sumos už 180 dienų (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.) ir ieškovui iš atsakovo priteistina 270,00 Lt (500 Lt x 0,3/100 x 180 d.).

11Kadangi atsakovas pažeidė prievolę, nevykdė sutartinių įsipareigojimų, todėl iš jo ieškovo naudai priteistina 500 Lt paskola, 100 Lt paskolos suteikimo komisinis mokestis, 270 Lt delspinigiai, bei 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y., nuo 2012-05-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priimant sprendimą už akių (CK 6.2 str., 6.63 str. 1 d. 1 p. 2 p., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str. 1 d., 2 d., 6.870 str. 1 d., 2 d., 6.37 str. 2 d., 6.38 str., 6.873 str. 1 d., 6.71 str., 6.210 str., CPK 142 str. 4 d.).

12CPK 93 str. 1 d. numatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Pagal CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Kadangi ieškovo reikalavimai tenkintini iš dalies, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina minimali žyminio mokesčio suma nuo patenkintų reikalavimų sumos, t.y., ieškovo sumokėta 50 litų suma (CPK 80 str. 1 d. 1 p.).

13Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 262 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str.,

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo R. P., asmens kodas ( - ), gyvenančio ( - ), ieškovo UAB „4finance“ naudai 500 Lt paskolą, 100 Lt paskolos suteikimo komisinį mokestį, 270 Lt delspinigius, t. y., iš viso 870 Lt (aštuonis šimtus septyniasdešimt litų), 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y., nuo 2012-05-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei 50,00 Lt (penkiasdešimt litų) žyminio mokesčio.

16Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

17Nurodyti atsakovui, kad jis per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Druskininkų miesto apylinkės teismui, o ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Druskininkų miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai