Byla e2-23505-820/2018
Dėl skolos už rangos darbus priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant Deimantei Šinkūnaitei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokato padėjėjui R. L., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „3SV“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „SMD“ dėl skolos už rangos darbus priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3

 1. Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka
 1. Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio dalykas):
  1. Priteisti iš atsakovo 17 983,34 EUR skolos.
  2. Priteisti iš atsakovo 394,17 EUR delspinigių.
  3. Priteisti 2 674,25 EUR baudą.
  4. Priteisti 8 procentų dydžio procesines palūkanas.
  5. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovas nurodė, jog ieškovas ir atsakovas 2018 m. vasario 26 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. SMD20180226 (toliau tekste – Sutartis). Šia Sutartimi ieškovas įsipareigojo atlikti monolitinių konstrukcijų rengimo ir betonavimo darbus, o atsakovas įsipareigojo už juos sumokėti.
 3. Ieškovas 2018 m. kovo 27 d. atliktų darbų perdavimo aktu Nr. A1 perdavė darbus atsakovui ir pateikė sąskaitą, kurios apmokėjimo terminas – iki 2018 m. balandžio 26 d. Pagal šią sąskaitą atsakovas liko nesumokėjęs 1 282,91 EUR.
 4. Ieškovas 2018 m. balandžio 27 d. pateikė atliktų darbų aktą Nr. A2 bei sąskaitą už juos. Sąskaitos sumokėjimo terminas baigėsi 2018 m. gegužės 27 d., tačiau atsakovas iki šiol yra nesumokėjęs 11 719,65 EUR.
 5. Ieškovas sustabdė tolimesnį darbų atlikimą, nes atsakovas neatsiskaitė Sutartyje sutartais terminais. Atsakovas pasamdė kitą asmenį tiems patiems darbams atlikti, tuo leisdamas suprasti, jog atsakovas nutraukė sutartį.
 6. Ieškovas 2018 m. gegužės 25 d. pateikė atsakovui atliktų darbų aktą Nr. A3 bei sąskaitą dėl 4 980,78 EUR už atliktus darbus apmokėjimo. Šios sąskaitos atsakovas taip pat neapmokėjo.
 7. Kadangi atsakovas nepagrįstai Sutartyje sutarta tvarka neapmokėjo už atliktus darbus, todėl iš jo priteistina iš viso 17 983,34 EUR už atliktus darbus
 8. Pagal Sutarties 12.1 punktą atsakovas turi sumokėti 0,2 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, iš viso – 394,17 EUR.
 9. Už Sutarties nepagrįstą nutraukimą Sutarties 13.7 punkto pagrindu iš atsakovo priteistina 5 procentų dydžio, skaičiuojant nuo Sutarties kainos, bauda – 2 674,25 EUR.
 10. Iš atsakovo taip pat priteistina įstatymo nustatytos - 8 procentų dydžio palūkanos.
 1. Atsakovo atsikirtimų santrauka
 1. Atsakovas UAB „SMD“ pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Atsakovas nurodė, jog šalys Sutartimi sutarė dėl rangos darbų atlikimo. Ieškovas turėjo darbus atlikti iki 2018 m. gegužės 04 d., tačiau neįvykdė visų sutartų darbų, jų neperdavė ir pasišalino iš objekto.
 3. Visą Sutarties vykdymo laikotarpį ieškovas nesilaikė darbų atlikimo grafiko ir buvo aišku, jog nespės laiku atlikti sutartų darbų. Atsakovas, remdamasis CK 6.58 straipsniu, sustabdė priešpriešinių prievolių vykdymą – sustabdė mokėjimus ieškovui iki bus atlikti Sutartyje sutarti darbai.
 4. Be to, ieškovo atlikti darbai neatitiko faktinio kiekio. Skaičiuojant pagal turimas betono atitikties deklaracijas, ieškovas yra išrašęs aktų 1,85 m3 daugiau betonavimo darbų, nei pateikta deklaracijose. Todėl ieškovas nepagrįstai reikalauja sumokėti už šiuos darbus.
 5. Ieškovui nutraukus darbus, tarp šalių vyko derybos ir atsakovas sumokėjo ieškovui 26 000 EUR, t. y. padengė didžiąją dalį skolos. Tačiau nepaisant atlikto mokėjimo, ieškovas darbų neatnaujino, todėl atsakovas privalėjo samdyti kitą rangovą darbų užbaigimui. Ieškovui nevykdant prievolių, atsakovas turėjo teisę samdyti kitą asmenį arba pareikalauti atlyginti nuostolius. Atsakovas nurodė, jog rengia priešieškinį.
 6. Ieškovui vėluojant atlikti darbus, jis pažeidė Sutartį ir tai yra savarankiškas pagrindas nutraukti Sutartį. Ieškovas nesilaikė Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, pažeidė Sutartį, todėl atsakovas, nesutikdamas su Sutarties nutraukimu, laiko jį nepagrįstu ir ruošiasi ginčyti Sutarties nutraukimą priešieškiniu.
Teismas konstatuoja :
 1. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados
 1. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009 ir kt.).
 2. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, jog teiks priešieškinį, tačiau iki bylos išnagrinėjimo savo teise nepasinaudojo. Šis teismo sprendimas neužkerta kelio atsakovui reikšti netapačius reikalavimus ieškovui kitose bylose.
 3. Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.
 4. Ieškovas su atsakovu 2018 m. vasario 26 d. sudarė Sutartį (1 t., p. 9-17). Iš Sutarties 3.1 punkto matyti, kad ieškovas įsipareigojo atlikti darbus nurodytus Sutarties 1 priede „Sąmata“ ir kituose Sutarties dokumentuose, o atsakovas įsipareigojo priimti tinkamai atliktus darbus ir sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka.
 5. 2018 m. kovo 26 d. ieškovas sudarė atliktų darbų aktą Nr. A1 (1 t., p. 38).
 6. 2018 m. kovo 27 d. ieškovas išrašė sąskaitą Nr. 20180306 atsakovui už darbus pagal aktą Nr. A1 už kovo mėnesį 27 282,91 EUR (1 t., p. 27, 30). Pagal šią sąskaitą neapmokėta 1 282,91 EUR.
 7. 2018 m. balandžio 27 d. ieškovas sudarė atliktų darbų aktą Nr. A2 (1 t., p. 27).
 8. 2018 m. balandžio 27 d. ieškovas išrašė atsakovui sąskaitą Nr. 201800408 dėl 11 719,65 EUR be PVM už atliktus darbus pagal aktą Nr. A2 (1 t., p. 23).
 9. 2018 m. gegužės 04 d. ieškovas pateikė atsakovui pranešimą dėl statybos rangos darbų sustabdymo (1 t., p. 33). Jame nurodyta, jog atsakovas neatsiskaito už atliktus darbus Sutartyje sutartais terminais, todėl ieškovas sustabdys darbus, jei nebus atsiskaityta su ieškovu iki 2018 m. gegužės 7 d.
 10. 2018 m. gegužės 08 d. atsakovas sumokėjo ieškovui 19 000 EUR ir 2018 m. gegužės 14 d. sumokėjo 7 000 EUR (1 t., p. 91).
 11. Ieškovas 2018 m. gegužės 25 d. pateikė pranešimą dėl vėlavimo atsiskaityti už atliktus darbus bei vienašalio sutarties nutraukimo (1 t., p-. 24-25). Šiame pranešime ieškovas nurodė, jog pakartotinai reikalauja iki 2018 m. gegužės 27 d. atsiskaityti, neatsiskaičius iki šio termino, ieškovas nurodė, jog 2018 m. gegužės 27 d. nutraukia Sutartį. Kartu su pranešimu ieškovas pateikė ir atliktų darbų aktą Nr. A3 bei sąskaitą.
 12. 2018 m. gegužės 25 d. ieškovas sudarė atliktų darbų aktą Nr. A3 už darbus atliktus per 2018 m. gegužės mėnesį (1 t., p. 36).
 13. 2018 m. gegužės 25 d. ieškovas išrašė sąskaitą Nr. 20180503 atsakovui už darbus, atliktus pagal aktą Nr. A3, 4 980,78 EUR sumai (1 t., p. 35).
 14. 2018 m. birželio 7 d. ieškovas atsakovui pateikė pranešimą apie vienašalį Sutarties nutraukimą, kuriame nurodė, jog dėl esminio Sutarties pažeidimo nutraukia Sutartį vienašališkai. Kartu pareikalavo įvykdyti visus finansinius įsipareigojimus (1 t., p. 28).
 15. Atsakovas nurodė, jog turi sumokėti tik už faktiškai atliktus darbus, o pagal eksploatacinių savybių deklaracijas ieškovas atliko 1,85 m3 darbų mažiau, nei surašyta aktuose (1 t., p. 96-120). Su šiais teiginiais nesutiktina. Pagal CK 6.694 straipsnio 4 dalį atliktų darbų apimtis nustato šalių pasirašytas darbų perdavimo priėmimo aktas, o ne statybinių medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijos. Byloje yra ieškovo surašyti ir pasirašyti aktai. Aktai nėra pasirašyti atsakovo, tačiau atsakovas jų neginčija, kaip nustatyta CK 6.294 straipsnio 4 dalyje. Be to, atliktų darbų apimtis apibrėžia ir statybos žurnalas, kuriame yra fiksuoti atlikti ir priimti ieškovo darbai (1 t. p. 19-21). Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes ieškovo vienašališkai surašyti aktai laikytini galiojančiais ir atsakovą įpareigojančiais, o teiginiai apie medžiagų deklaracijų nepakankamumą, neturi teisinės reikšmės nustatant atliktų darbų apimtis.
 16. Remiantis aukščiau nustatytomis aplinkybėmis darytina išvada, jog atsakovas yra skolingas ieškovui 17 983,34 EUR už atliktus statybos rangos darbus ir ši suma priteistina iš atsakovo (CK 6.687 str.).
 17. Ieškovas įsipareigojo atlikti sutartus darbus ir perduoti atsakovui ne vėliau, kaip iki 2018 m. gegužės 4 d. (Sutarties 8.2 p.). Atsakovas atsikirtinėja, jog ieškovas neatliko visų darbų iki Sutartyje sutarto termino – 2018 m. gegužės 4 d. Su šiais teiginiais nesutiktina. Sutarties 8.3 punktu šalys sutarė, jog terminai gali būti keičiami raštišku šalių sutarimu. Sutarties pasirašymo metu šalys Sutarties 4.1.1 punktu sutarė, jog per 5 darbo dienas parengs ir suderins Kalendorinį darbų vykdymo grafiką. Pagal Sutarties 14.2 punktą Kalendorinis darbų vykdymo grafikas yra sudėtinė sutarties dalis. Taigi, jau pasirašydamos Sutartį šalys sutarė, jog kalendoriniu darbų vykdymo grafiku bus patikslintas darbų atlikimo grafikas. Tokiu atveju, kalendorinis darbų atlikimo grafikas yra specialioji norma Sutarties 8.2 punkto atžvilgiu ir taikytina specialioji lokalioji sutartinė norma. Pažymėtina, jog atsakovas pagal Sutarties 4.3.6 punktą privalėjo pateikti raštą dėl nesilaikymo terminų, tačiau to nepadarė ir pretenzijas dėl terminų pradėjo reikšti tik teisminiame procese. Iš kalendorinio darbų atlikimo grafiko (1 t., p. 93) matyti, jog šalys sutarė ir suderino, kad ieškovas atliks darbus iki 2018 m. gegužės 19 d., todėl nepagrįsti atsakovo teiginiai, jog ieškovas darbus turėjo atlikti iki Sutarties 8.2 punkte numatyto termino – 2018 m. gegužės 4 d.
 18. Sutarties 4.3.4 punktu atsakovas įsipareigojo laiku sumokėti už faktiškai atliktus darbus.
 19. Sutarties 11.4 punktu šalys sutarė, jog atliktų darbų aktai atsakovui bus pateikiami iki einamojo mėnesio 25 dienos. Sutarties 11.5 punktu šalys sutarė, jog sąskaitos pateikiamos kartu su aktais. Sutarties 11 .6 punktu šalys sutarė, jog atsakovas apmokės per 30 dienų nuo sąskaitos ir akto gavimo dienos. Atsižvelgiant į šias Sutarties nuostatas darytina išvada, jog 2018 m. kovo 27 d. sąskaitą Nr. 20180306 atsakovas privalėjo pilnai apmokėti iki 2018 m. balandžio 26 d. Atitinkamai 2018 m. balandžio 27 d. sąskaitą Nr. 201800408 atsakovas privalėjo apmokėti iki 2018 m. gegužės 27 d. atitinkamai 2018 m. gegužės 25 d. sąskaitą Nr. 20180503 atsakovas privalėjo apmokėti iki 2018 m. gegužės 27 d. Atsakovas dalį pirmosios sąskaitos, kurią privalėjo apmokėti iki 2018 m. balandžio 26 d., apmokėjo dalinai 19 000 EUR 2018 m. gegužės 08 d. ir 2018 m. gegužės 14 d. Likusi dalis sąskaitos nepamokėta iki šiol. Atsakovas nėra apmokėjęs likusių sąskaitų iki šiol.
 20. Sutarties 13.4 punktu šalys sutarė, jog ieškovas turi teisę vienašališkai neteismine tvarka nutraukti Sutartį, jeigu atsakovas daugiau nei 10 dienų neapmoka už atliktus darbus. Sutarties 13.6 punktu šalys sutarė, jog neatsikaitymas ilgiau nei 10 dienų po termino pabaigos yra esminis Sutarties pažeidimas. Ieškovas Sutartį nutraukė 2018 m. birželio 7 d. pranešimu. Minėta, kad 2018 m. kovo 27 d. sąskaitą atsakovas privalėjo sumokėti iki 2018 m. balandžio 26 d., todėl pagrindas ieškovui vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio jos pažeidimo atsirado nuo 2018 m. gegužės 6 d. Ieškovas geranoriškai buvo suteikęs papildomą terminą atsakovui įvykdyti įsipareigojimus, tačiau atsakovas jų neįvykdė. Atsižvelgiant į šias aplinkybes darytina išvada, jog ieškovas pagrįstai ir teisėtai vienašališkai nutraukė Sutartį nuo 2018 m. birželio 07 d. dėl esminio jos pažeidimo (CK 6.217 str. 1 d., 5 d.).
 21. Sutarties 12.2 punktu šalys sutarė, jog atsakovas mokės 0,2 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. Delspinigių dydžio atsakovas neginčijo. Ieškovas priskaičiavo 394,17 EUR delspinigių už 44 dienas pavėluotas apmokėti sąskaitas Nr. 20180306 ir Nr. 20180408. Šie reikalavimai laikytini pagrįstais ir ieškovui iš atsakovo priteistina 394,17 EUR delspinigių už pradelstą terminą įvykdyti prievolę (CK 6.71 str.).
 22. Sutarties 13.7 punktu šalys sutarė, jog Sutarčiai nutrūkus dėl kitos šalies kaltės, kaltoji šalis turi sumokėti 5 procentų baudą, apskaičiuotą nuo Sutarties kainos. Kadangi Sutartį ieškovas nutraukė dėl esminio Sutarties pažeidimo, kurį padarė atsakovas, todėl laikytina, jog atsakovas yra kaltas dėl Sutarties nutraukimo ir ieškovui iš atsakovo priteistina 2 674,25 EUR bauda dėl Sutarties nutraukimo (CK 6.71 str.).
 23. Pagal CK 6.37 straipsnio 1 dalį skolininkas privalo mokėti procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalis nustato, jog terminą piniginę prievolę įvykdyti praleidęs asmuo privalo mokėti įstatyme nustatyto dydžio palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovas yra praleidęs terminą įvykdyti pinigines prievoles, ieškovui iš atsakovo priteistinos 8 procentų dydžio procesinės palūkanos, nustatytos Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalį, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str.).
 24. Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės bylos išsprendimui, todėl dėl jų teismas plačiau nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90).

4Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str.).
 2. Ieškovas sumokėjo 237 EUR žyminio mokesčio už reikalavimą ir 50 EUR už laikinąsias apsaugos priemones (1 t., p. 34) ir primokėjo dar 303 EUR žyminio mokesčio (1 t., p. 57), iš viso – 590 EUR. Ieškovas patyrė išlaidas advokato padėjėjo pagalbai apmokėti: 800 EUR (1 t., p. 39-40). Už ieškinį ir prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovas privalėjo sumokėti 512 EUR (474+38). Ieškovas sumokėjo 590 EUR. Atsižvelgiant į tai, jog ieškovas yra permokėjęs 78 EUR, jam grąžintina permokėta žyminio mokesčio dalis ir iš atsakovo pritiestina likusi žyminio mokesčio dalis (CPK 87 str. 1 d. 1 p.). Įvertinus ieškovo išlaidas, patirtas advokato pagalbai apmokėti, ieškovui iš atsakovo pritiestina 1 312 EUR bylinėjimosi išlaidų.
 3. Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka.
Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 96, 98, 259-274 straipsniais,

Nutarė

5patenkinti ieškinį. Priteisti ieškovui UAB „3SV“ (į. k. 300576910) iš atsakovo UAB „SMD“ (į. k. 301152028), 17 983,34 EUR (septyniolika tūkstančių devynis šimtus aštuoniasdešimt tris euro ir 34 euro centų) skolos už statybos rangos darbus, 394,17 EUR (tris šimtus devyniasdešimt keturis euro ir 17 euro centų) delspinigių, 2 674,25 EUR (du tūkstančius šešis šimtus septyniasdešimt keturis euro ir 25 euro centus) baudos, 8 (aštuonių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 21 051,76 EUR (dvidešimt vieno tūkstančio penkiasdešimt vieno auto ir 76 euro centų) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2018 m. birželio 15 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1312 EUR (vieną tūkstantį tris šimtus dvylika euro) bylinėjimosi išlaidų. Grąžinti ieškovui UAB „3SV“ (į. k. 300576910) 78 EUR permokėto žyminio mokesčio, sumokėto ieškovo 2018 m. birželio 13 d. lėšų mokėjimo nurodymu Nr. 4986. Išaiškinti, jog žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai