Byla 2S-77-661/2014
Dėl iškeldinimo, žalos atlyginimo, tretieji asmenys Vilniaus miesto savivaldybė, antstolis V. M

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens Vilniaus miesto savivaldybės atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Kitoks sprendimas“ ieškinį atsakovui A. P., V. P., D. P., H. P. dėl iškeldinimo, žalos atlyginimo, tretieji asmenys Vilniaus miesto savivaldybė, antstolis V. M..

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas iškeldinti atsakovus iš užimamų patalpų – buto, esančio I. K. al. 13-107, Vilniuje.

5Varžytinėse butas I. K. g. 13-107, Vilniuje, buvo parduotas A. T.. Ieškovas UAB „Kitoks sprendimas“ kreipėsi į teismą su prašymu pakeiti ieškovą tinkamu ieškovu A. T.. Teismas informavo A. T. dėl jo teisių įstoti į bylą ieškovu vietoje ieškovo UAB „Kitoks sprendimas“. Naujasis buto savininkas A. T. kreipėsi į teismą su prašymu stabdyti bylą, nes atsakovas iškėlė bylą teisme dėl nuosavybės teisės į butą I. K. g.13-107, Vilniuje, varžytinių pripažinimo negaliojančiomis.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 26 d. nutartimi sustabdė civilinę bylą Nr.2-13480-534/2013 pagal ieškovo UAB „Kitoks sprendimas“ ieškinį atsakovui A. P., V. P., D. P., H. P. dėl iškeldinimo, žalos atlyginimo iki bus išnagrinėta civilinė byla Nr.2-34583-790/2013 dėl varžytinių teisėtumo, nuosavybės teisės į butą. Teismas nurodė, kad tikslinga stabdyti bylą, kadangi civilinėje byloje Nr.2-34583-790/2013 bus sprendžiamas ginčas dėl varžytinių teisėtumo, nuosavybės teisės į butą.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybė pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 26 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl bylos sustabdymo atmesti. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, šio savo sprendimo stabdyti nagrinėjamą civilinę bylą visiškai nemotyvavo bei neanalizavo, ar yra pakankamas pagrindas stabdyti bylą. Pažymi, jog teismas tenkino asmens, kuris net nėra proceso šalis prašymą stabdyti civilinę bylą. Apeliantas atkreipia dėmesį, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo nurodomoje civilinėje byloje Nr. 2-34583-790/2013 pagal A. P. ieškinį atsakovams UAB „Kitoks sprendimas“, A. T., antstoliui V. M. dėl turto pardavimo iš varžytinių vykdomojoje byloje Nr. 0013/03/03549 akto pripažinimo negaliojančiu (2013-07-26 antstolis V. M. sudarė Turto pardavimo iš varžytinių aktą, kuris patvirtina, jog 2013-06-21 - 2013-06-28 įvykusiose varžytinėse pirkėjui A. T. buvo parduotas skolininko likviduotos UAB „Dieona“ turtas - butas I. K. al. 13-107, Vilniuje) nėra sprendžiamas nuosavybės teisės į butą K. al. 13-107, Vilniuje, klausimas.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas sutinka su apelianto atskiruoju skundu ir prašo jį tenkinti skunde nurodytais motyvais.

11Atsakovas A. P. atsiliepimu prašo trečiojo asmens Vilniaus miesto savivaldybės skundą atmesti ir skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis V. M. sutinka su apelianto atskiruoju skundu ir prašo jį tenkinti skunde nurodytais motyvais.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkintinas.

15Byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai sustabdė civ. bylos Nr. 2-13480-534/2013 nagrinėjimą.

16Pagal LR CPK 320 straipsnį, 338 straipsnį apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

17Civilinės bylos sustabdymo instituto normos reglamentuoja procesinių veiksmų, kuriais siekiama išspręsti bylą iš esmės, atlikimo sustabdymą neapibrėžtam terminui dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo byloje dalyvaujančių asmenų ar teismo valios. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatymuose numatytų objektyvių aplinkybių, kliudančių išnagrinėti civilinę bylą ir nepriklausančių nuo dalyvaujančių byloje asmenų ar teismo valios, taip pat kitais atvejais, nors įstatymuose ir nenumatytais, tačiau kliudančiais teismui išnagrinėti bylą iš esmės. Pagal civilinės bylos sustabdymo pagrindus įstatymo išskirtos dvi bylos sustabdymo rūšys: privalomasis bylos sustabdymas (CPK 163 straipsnis) ir fakultatyvusis bylos sustabdymas (CPK 164 straipsnis). Esminis privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo pagrindų skirtumas yra tas, kad kai yra nustatomos privalomąjį bylos sustabdymo pagrindą sudarančios aplinkybės, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o bylos sustabdymas dėl fakultatyvųjį sustabdymo pagrindą sudarančių aplinkybių yra paliktas teismo diskrecijai, t. y. teismas turi teisę, bet ne pareigą sustabdyti bylos nagrinėjimą, ir teismas konkrečiu atveju sprendžia, reikia ar ne stabdyti bylą.

18Nagrinėjamos bylos atveju, pirmosios instancijos teismas nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą vadovaujantis CPK 163 straipsnio 3 punktu. CPK 163 straipsnio 3 punkte nustatyta teismo pareiga sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Sustabdyti bylą šiuo pagrindu galima tik tada, kai kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdytai bylai. Būtinumą sustabdyti bylą lemia tiek faktų prejudicinė reikšmė ir įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumas, tiek kiti įsiteisėjusio teismo sprendimo res judicata galios aspektai (CPK 182 straipsnio 2 punktas). CPK 163 straipsnio 3 punkto, t. y. privalomojo bylos nagrinėjimo sustabdymo, pagrindu nagrinėjama byla sustabdoma ne tada, kai yra prielaidos manyti, kad kyla kitas teisinis ginčas, o tada, kai kita civilinė ar baudžiamoji byla jau iškelta, o sprendimas kitoje byloje turės prejudicinę arba įrodomąją reikšmę nagrinėjamoje byloje.

19Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sustabdė civilinės bylos Nr.2-13480-534/2013 nagrinėjimą, iki tol kol bus išnagrinėta Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-34583-790/2013.

20Atkreiptinas dėmesys, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo nurodomoje civilinėje byloje Nr. 2-34583-790/2013 pagal A. P. ieškinį atsakovams UAB „Kitoks sprendimas“, A. T., antstoliui V. M. dėl turto pardavimo iš varžytinių vykdomojoje byloje Nr. 0013/03/03549 akto pripažinimo negaliojančiu, nėra sprendžiamas A. P. nuosavybės teisės į buto, esančio K. al. 13-107, Vilniuje, klausimas. Ieškiniu yra pareikšti reikalavimai pripažinti turto pardavimo iš varžytinių vykdomojoje byloje Nr. 0013/03/03549 aktą negaliojančiu, atkuriant buvusią iki teisės pažeidimo padėtį, taikyti restituciją - už parduotą iš varžytinių daiktą - 3 k. butą I. K. al. 13- 107, Vilniuje, gautas lėšas grąžinti pirkėjui A. T.; parduotą iš varžytinių daiktą grąžinti teisėtam daikto savininkui. Pažymėtina, jog klausimas dėl nuosavybės teisių į butą, dėl paties išieškojimo galimumo ir būtinumo, dėl to, kas turi ginče išieškotojo teises dėl likviduotos UAB „Dieona“ turto - buto, esančio I. K. al. 13-107, Vilniuje, realizavimo vykdant išieškojimą vykdomosiose bylose Nr. 0013/03/03550 ir Nr. 0013/03/01549, galutinai buvo išspręstas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-12-21 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-364/2009. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog net varžytinių akto pripažinimas negaliojančiu civilinėje byloje Nr. 2-34583- 790/2013 nesukeltų kliūčių vykdyti galimai palankų teismo sprendimą dėl atsakovų iškeldinimo šioje civilinėje byloje, kadangi šios - naujos civilinės bylos iškėlimas bei turto pardavimo iš varžytinių akto pripažinimas negaliojančiu, nesukurs A. P. teisėto buto naudotojo statuso bei nepaneigs jau įsiteisėjusių teismo sprendimų, kuriais Vilniaus miesto savivaldybei buvo pripažinta teisė nukreipti išieškojimą į likviduotai UAB „Dieona“ priklausantį nekilnojamąjį turtą, t.y. teismo nutartys, numatančio turto realizavimą nebus panaikintos, todėl bus atkurta padėtis iki ginčijamo varžytinių akto priėmimo, ir vykdymo procesas bei turto realizavimas bus tęsiamas, ir tai niekaip neįtakos bylos dėl A. P. ir kitų atsakovų iškeldinimo nagrinėjimo.

21Be to, CPK 37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad byloje dalyvaujančiais asmenimis laikomi proceso dalyviai, turintys teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi. Jeigu asmuo turi teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, jis įtraukiamas į bylą, kad galėtų įgyti atitinkamas procesines teises (CPK 42 straipsnis) ir naudotis jomis gindamas savo poziciją. Nagrinėjamu atveju teismas tenkino asmens, kuris net nėra proceso šalis (o tik asmuo, kurį ieškovas prašė pakeisti tinkamu ieškovu, atsižvelgiant į tai, jog 2011-04-21 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutartimi skolininkui UAB „Dieona“ priklausančiam turtui - butui I. K. al. 13-107, Vilniuje (unikalus Nr. ( - ) nustatytas paprastasis turto administravimas, kur administratoriumi buvo paskirtas UAB „Kitoks sprendimas“, baigėsi, kadangi turtas buvo realizuotas ir perleistas naujajam savininkui) – t.y. naujojo buto savininko A. T. prašymą stabdyti civilinę bylą.

22Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad teismas, nenurodydamas pagrįstų motyvų bei tinkamai nenustatęs bylos stabdymo pagrindo pagrįstumo pažeidė civilinio proceso koncentruotumo bei operatyvumo principus, todėl priėmė neteisėtą ir naikintiną nutartį.

23Remiantis išdėstytu, teismas sprendžia, kad šiuo atveju yra pagrindas skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės –prašymą dėl bylos sustabdymo atmesti.

24Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

25Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 26 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – A. T. prašymą dėl bylos sustabdymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, apeliacine rašytinio... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas iškeldinti atsakovus iš užimamų... 5. Varžytinėse butas I. K. g. 13-107, Vilniuje, buvo parduotas A. T.. Ieškovas... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 26 d. nutartimi sustabdė... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybė pateikė atskirąjį skundą,... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas sutinka su apelianto atskiruoju... 11. Atsakovas A. P. atsiliepimu prašo trečiojo asmens Vilniaus miesto... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis V. M. sutinka su apelianto... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 14. Atskirasis skundas tenkintinas.... 15. Byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 16. Pagal LR CPK 320 straipsnį, 338 straipsnį apeliacinės instancijos teismas,... 17. Civilinės bylos sustabdymo instituto normos reglamentuoja procesinių... 18. Nagrinėjamos bylos atveju, pirmosios instancijos teismas nutarė sustabdyti... 19. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga,... 20. Atkreiptinas dėmesys, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo nurodomoje... 21. Be to, CPK 37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad byloje dalyvaujančiais... 22. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad teismas,... 23. Remiantis išdėstytu, teismas sprendžia, kad šiuo atveju yra pagrindas... 24. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 336... 25. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 26 d. nutartį ir...