Byla e2A-1342-432/2020
Dėl skolos priteisimo pareišktą atsakovui UAB „3T-Transfers technologies for textille“

1Vilniaus apygardos teismoCivilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų L. B., Laimos Gerasičkinienės ir Visvaldo Kazakiūno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „BIOTECHA“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020-02-24 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „BIOTECHA“ ieškinį dėl skolos priteisimo pareišktą atsakovui UAB „3T-Transfers technologies for textille“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam iš atsakovo skolą- 15 808,75 Eur, palūkanas- 1 590,72 Eur, 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos bei bylinėjimosi išlaidas. 2. Ieškinyje nurodė, kad UAB „BIOTECHA“ ir UAB „3T – Transfers technologies for textile“ (toliau- 3T) siejo tarpusavio bendradarbiavimas, kuris, pagal nusistovėjusią praktiką įprastai vykdavo elektroninio susirašinėjimo būdu. Atsakovas pateikdavo ieškovui atskirus prašymus- užsakymus dėl prekių – pigmento „PYRISMA T30-01“ patiekimo atsakovui, t. y. nesudarant rašytinių prekių pirkimo-pardavimo sutarčių. Atsakovas (jo atstovas) elektroniniu būdu kreipdavosi į ieškovą (jo atstovą) su prašymais (užsakymais), siekdamas įsigyti jam reikalingų prekių, kuriuos ieškovas rezervuodavo, atsižvelgdamas į tai, jog prekės būdavo užsakomos iš trečiosios šalies – gamintojo MERCK, kurios atstovas Lietuvoje ir yra ieškovas. Atsakovui buvo nurodoma planuojama prekių galimo patiekimo data, iki kurios atsakovui buvo sudaryta galimybė prekių kiekius keisti (didinti/mažinti), apie tai informuojant ir derinant su ieškovu. 3. Ieškovas paaiškino, jog 2018-06-20 atsakovas elektroniniu laišku ieškovui pateikė keletą skirtingų užsakymų dėl prekių (jų kiekių) poreikio skirtingais laikotarpiais. Atitinkamai, ieškovas 2018-06-21 elektroniniu laišku atsakovui pateikė užsakymų lentelę, kurioje nurodė kokios prekės ir koks jų kiekis kuriai datai rezervuotas su planuojamomis datomis jas pristatyti- 2018-07-23, 2018-08-06 ir 2018-09-10. Be kita ko, ieškovas pabrėžė atsakovui, jog bus tikslinama informacija dėl prekių atsiuntimo datos (kadangi lentelėse nurodomos tik planuojamos pristatymo datos, jos nėra tikslios ir yra tik preliminarios). Ieškovas, perdavęs prekes atsakovui, išrašė šias PVM sąskaitas – faktūras: 2018-07-30 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. BT014347, kurios bendra suma 14 517,48 Eur, apmokėjimo terminas – 2018-08-09 ir 2018-08-20 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. BT014587, kurios bendra suma – 15 346,33 Eur, apmokėjimo terminas 2018-08-30. Šios PVM sąskaitos – faktūros buvo išrašytos prekių pristatymo atsakovui dienomis, kurios skiriasi nuo atsakovui pateiktoje užsakymų lentelėje nurodytų planuojamų prekių pristatymo datų. Atsakovas nereiškė pretenzijų dėl prekių pristatymo ar jų kokybės. Atsakovui preliminariai planuotas prekių 2018-09-10 patiekimas dėl nuo ieškovo nepriklausančių priežasčių (gamintojas MERCK nepagamino reikiamo kiekio) buvo nukeltas į tų pačių metų gruodžio mėnesį. Ieškovas iš anksto apie tai informavo atsakovą (2018 m. rugpjūčio mėn.). Ieškovas teigė, kad 2018-06-21 elektroniniame laiške atsakovui buvo nurodęs, jog planuojamos prekių pristatymo datos gali būti tikslinamos. 2019-04-01 ieškovas pateikė atsakovui pretenziją dėl pavėluoto mokėjimo už prekes. 2019-04-12 atsakovas pateikė ieškovui 2019-04-11 pranešimą apie įskaitymą– atsakymą į ieškovo pretenziją, kuriame nurodė jog ieškovas neva pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus, kadangi atsakovui nepristatė prekių laiku, t. y. 2018-09-10. Atitinkamai, nurodė, jog atsakovas dėl to privalėjo sumokėti bendrą 21 455,31 USD dydžio baudą, kurios pagrįstumo dokumentų kartu su pranešimu ieškovui nepateikė, tuo pačiu ieškovą informuodamas, jog vienašališkai įskaito dalį ieškovo pateiktų sąskaitų sumų į atsakovo nesumokėtos 15 808,75 Eur baudos sumą. Taip pat nurodė, jog dėl to ieškovo pretenzijoje nurodytas reikalavimas po įskaitymo sumažėjo ir atsakovui lieka sumokėti iš viso 6 537,58 Eur suma. 2019-04-24 ieškovas pateikė atsakovui atsakymą į pranešimą, kuriame išdėstė nesutikimo su įskaitymu motyvus. 4. Atsakovas teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškovo ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodė, kad 2018-06-21 el. laiške, kuris ieškovo pateiktas su ieškiniu, yra atspausdintas ne visas, ieškovas 2018-06-26 patvirtino atsakovui, kad atsakovo užsakytas 100 kg pigmentas Pyrisma bus pagamintas ir pristatytas atsakovui 2018-09-10 (t. y. atsiuntė lentelę, tam tikrą formą, kurioje atsirado papildomas įrašas atsakovui, jog jo rezervacija perėjo į patvirtinimą, t.y. užsakymas bus įvykdytas). Pažymėjo, kad ieškovui atlikus tokį veiksmą, kaip ir buvo iki tol, jis visada pigmentus pristatydavo ir atsakovas laiku juos gaudavo. Kaip rodė šalių bendradarbiavimo praktika, tai reiškė, jog užsakymo gamyba Merck gamykloje yra patvirtinta, kaip skirta ieškovui parduoti, o šis įsipareigoja ją pristatyti atsakovui. Tai neabejotinas ieškovo įsipareigojimas pristatyti jo paties patvirtintas parduoti prekes ir atsakovo teisėtas lūkestis jas gauti, kaip būdavo šalims bendradarbiaujant iki tol (atlikus kitus iki tol vykusius pirkimus- pardavimus). Ieškovo atsisakymas tokį pigmentą pristatyti ir neapibrėžtas įsipareigojimas jį pristatyti gruodžio mėnesį (t. y. po 3 mėnesių), neatitiko ieškovo iki tol deklaruotų įsipareigojimų ir atliktų veiksmų, kuriais jis patvirtintus pigmentus pristatydavo (įsipareigodavo parduoti). Tai neatitiko ir atsakovo teisėtų lūkesčių ir interesų, galiausiai, verslo logikos. Tai reiškė ir baudų (nuostolių) atsakovui atsiradimą iš savo užsakovų dėl drabužių nepagaminimo ir nepristatymo laiku– paminėta partija pigmento buvo reikalinga pasaulinio lygio mados renginio drabužiams gaminti. Ieškovo ieškinio teiginiai, kad pigmento pristatymo datos nebuvo šalims svarbios (nebuvo esminė sąlyga ir pan.), yra nepagrįsti ir neįrodyti. Atsakovo pateikiami duomenys (šalių susirašinėjimas) su atsiliepimu į ieškinį rodo priešingai. Be to, paminėto pigmento atsakovas parsisiųsti iš JAV negalėjo, nes tokį Merck produktą gali užsakyti ir pirkti tik įgaliotas atstovas Europoje. Ieškovui nesugebėjus įvykdyti patvirtinto užsakymo net ir po nurodytos pristatymo datos 2018-09-10, atsakovas aktyviai pradėjo ieškoti tokio pigmento pakaitalo kitose rinkose. Užsakyto pas ieškovą pigmento pakaitalas buvo surastas, tačiau jau pavėluotai ir dėl produkcijos nepristatymo laiku Šri lankos bendrovė Bodyline Ltd atsakovui paskaičiavo nuostolius, kurie Bodyline Ltd patirti daugiausiai dėl laiku nepagamintos produkcijos persiuntimo (papildomo siuntimo). Ieškovas gavęs nuostolių apskaičiavimą, 2019-02-20 el. pranešimu, o vėliau ir 2019-03-04 el. pranešimu patvirtino, kad su nuostolių suma- 15 808,75 Eur sutinka, tik norėtų nuostolius kompensuoti iš ateities užsakymų nuolaidos forma, t. y. tarsi norėjo tam tikro skolos mokėjimo atsakovui atidėjimo (išdėstymo). Atsakovas savo 2019-04-11 pranešimu apie įskaitymą ieškovui, įskaitė dalį ieškovo pateiktų sąskaitų (2018-07-30 sąskaitos Nr. BT 014347 ir 2018-08-20 sąskaitos Nr. BT014587) sumų į atsakovo sumokėtos minėtos 15 808,75 Eur baudos sumą. Ieškovas 2019-02-20 sutiko su 15 808,75 Eur nuostolių padengimu.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

65. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020-02-24 sprendimu ieškinį atmetė. 6. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ieškovas pasirinko savo teises ginti, reikšdamas ieškinį dėl skolos priteisimo, tačiau neginčijo atsakovo atlikto užskaitymo. Nurodė, jog nenustatė įstatyminių draudimų atsakovui atlikti vienarūšį reikalavimų įskaitymą, todėl atsakovas turėjo teisinį pagrindą (ir juo pasinaudojo) atlikti vienarūšį neapmokėtų sumų už pristatytas prekes įskaitymą dėl ieškovo padarytos žalos (nepristatyto užsakymo), kurio suma ta pati. Atsakovo atliktas įskaitymas buvo iki bylos nagrinėjimo teisme, o teismui nepateikti įrodymai, kad ieškovas būtų ginčijęs savo, kaip tiekėjo, civilinę atsakomybę dėl užsakymo nepristatymo (pavyzdžiui, įsiteisėjęs teismo sprendimas ar šalių suderintas susitarimas ir pan.). 7. Sprendimą priėmęs teismas priėjo išvadą, jog iš pateiktų atsakovo sąskaitų (i.SAF) išklotinės matyti, kad atsakovo patirti nuostoliai yra realūs, skola nebuvo sukurta dirbtinai ir kreditinė skola įtraukta į apskaitą. Atsakovo kreditorius taip pat patvirtino reikalavimą, reikštą atsakovui atlyginti nuostolius, t. y. atsakovas pateikė visus įrodymus, susijusius su vėluojamu pristatymu ir patirtais nuostoliais. Ieškovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių aplinkybę, jog atsakovo minimas prekių užsakymas tebuvo preliminarus ir, kad pristatymo termino nukėlimas trims mėnesiams (vietoje rugsėjo į gruodžio mėn.), turėjo būti priimtinas. 8. Pirmosios instancijos teismas priėjo išvadą, jog kadangi nebuvo konstatuotas atsakovo prievolės neįvykdymas, teismui atmetus pagrindinį ieškinio reikalavimą dėl skolos priteisimo kaip nepagrįstą, atsakovui nekyla prievolė ir pareiga mokėti ieškovo paskaičiuotų palūkanų.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

89. Apeliantas (ieškovas) apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020-02-24 sprendimą ir priimti naują sprendimą, ieškinį patenkinti. 10. Apeliantas teigia, jog pirmosios instancijos teismas, prieidamas išvadą, jog ieškovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių aplinkybę, kad atsakovo minimas prekių užsakymas tebuvo preliminarus ir kad pristatymo termino nukėlimas trims mėnesiams (vietoje rugsėjo į gruodžio mėn.) turėjo būti priimtinas, nevisapusiškai ištyrė byloje pateiktus rašytinius įrodymus. 11. Apeliantas laikosi pozicijos, kad reikalavimas įvykdyti prievolę, kuri, kitos šalies požiūriu, pasibaigė įskaitymu, reiškia nesutikimą su įskaitymu, ir teismas tokiu atveju turi patikrinti, ar prievolė nėra pasibaigusi įskaitymu, t. y. ir tai, ar buvo pagrindas atlikti įskaitymą ir kokio dydžio sumos galėjo būti įskaitytos ir ar laikytasi įskaitymo tvarkos. Ieškovas teigia, jog tiek iki teisminio ginčo, tiek ir civilinėje byloje nurodė, kad ieškovas ne tik nepripažįstantis savo atsakomybės dėl atsakovo patirtų nuostolių, bet ir to, kad dalis jų (būtent atsakovo nurodyto dydžio) turėtų būti išskaičiuota iš atsakovo ieškovui mokėtinų sumų, t. y. ieškovui nėra aišku, nei kaip tie nuostoliai susidarė (kadangi atsakovas nepateikė pačių nuostolių faktą patvirtinančių dokumentų ar kad juos iš tiesų patyrė pats Bodyline Ltd., o jei patyrė, kad patyrė tokio dydžio, kokį nurodo), nei kuri nuostolių dalis iš 21 455,31 USD taikoma už tariamą ieškovo sutartinių įsipareigojimų netinkamą vykdymą (nuostolių detalizacijos yra neaiškios, kaip ir neaiškus nuostolių detalizacijos priežastinis ryšys su ieškovo tariamais neteisėtais veiksmais). 12. Atsakovas pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriame nurodė, kad pirmosios instancijos teisme ieškovas neneigė, jog prekės (pigmentas Pyrisma) nebuvo pristatytos 2018-09-10 ar kada nors vėliau, kaip buvo užsakyta atsakovo ir patvirtinta ieškovo atsiunčiant užsakymo patvirtinimą el. paštu 2018-06-21 el. pranešimu (1 t. e. b. l. 44). 2018-06-21 el. pranešime (1 t., e. b. l. 44) apelianto atstovas M. P., patvirtindamas 100 kg pigmento Pyrisma statusą 2018-09-10 iš „rezervuota“ į „patvirtinta“ taip pat parašė, jog „užsakyti aš galiu bet kada ir bet kiek, susitarti dėl pristatymo taipogi (jei prekė yra), o atšaukti užsakymą, jei jis nebereikalingas, galiu likus 2 savaitėms iki planuojamos pristatymo datos. Kad kiti jos negauna mums tai negalioja, manau, jau tai matote.“ Tad ieškovas įsipareigojo pigmentą patiekti, patvirtino, kad jis yra. Paaiškina, jog ieškovo atstovas M. P. 2019-08-22 el. pranešimu pareiškė, kad pigmento 2018-09-10 nepristatys, jo pristatymas nukeliamas į 2018 m. gruodžio mėnesį (1 t. e. b. l. 14). Užsakymas nebuvo pristatytas (kaip buvo ieškovo patvirtinta gauti 2018-09-10), dėl ko ir kilo nuostoliai, kuriuos atsakovas turėjo padengti Šri Lankos bendrovei Bodyline Ltd. Atsakovas neatsisakė jam patvirtinto Pyrisma pigmento pristatymo 2018-09-10- tokių įrodymų byloje nėra pateikta. Atsakovas turėjo sumokėti savo kontrahentui Bodyline Ltd dėl produkcijos pristatymo vėlavimo pagreitinto transporto išlaidas mados renginiui ir parduotuvėms (express siuntimas oro transportu) dėl produkcijos, kuriai pagaminti buvo reikalingas pigmentas, nepristatymo laiku. Atsakovas teigia pareikalavęs iš ieškovo išlaidų atlyginimo- 21 455,31 JAV dolerių. Ieškovas 2019-02-20 sutiko su 15 808,75 Eur nuostolių padengimu. Atsakovas atliko įskaitymą sumos, su kuria sutiko ieškovas. 13. Atsiliepime atsakovas pažymi, kad Bodyline Ltd 2018-11-29 el. pranešimas su nuostolių apskaičiavimu (21 455,31 JAV dolerių) buvo išsiųstas ir ieškovui. Ieškovas, gavęs šį nuostolių apskaičiavimą 2019-02-20 el. pranešimu ir 2019-03-04 el. pranešimu patvirtino, kad su nuostolių suma 15 808,75 Eur sutinka, tik nuostolius norėtų kompensuoti iš ateities užsakymų nuolaidos forma, t. y. tarsi norėjo tam tikro skolos mokėjimo atsakovui atidėjimo (išdėstymo). Ieškovas nei tuo metu, nei vėliau (iki ieškinio pateikimo teismui) nekėlė klausimų dėl nuostolių susidarymo pagrįstumo, laikė juos pagrįstais ir atitinkančiais situaciją, jam laiku nepristačius pigmento. 14. Apeliantas apeliaciniame skunde nepagrįstai iškėlė naujų abejonių dėl užsakymo vykdymo datų, todėl paneigdamas tokius nepagrįstus teiginius, atsakovas pateikė naujus įrodymus- el. laiškus ir 3T sąskaitas nuo 2018-09-10, kuriose nurodyti aktualūs užsakymo numeriai. Prašo juos priimti ir nurodo, kad jie pastiprina atsakovo byloje nurodytus teiginius, pagrindžiant tikrąsias aplinkybes dėl terminų vykdymo.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Ieškovo apeliacinis skundas atmestinas. 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai, taip pat absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųsto teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, analizuodamas skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinio skundo ribos gali būti peržengtos tada, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1-7 punktuose, nenustatė, taip pat nenustatė ir pagrindų peržengti apeliacinio skundo ribas. 16. CPK 314 straipsnyje reglamentuojamas naujų įrodymų apeliacinės instancijos teisme pateikimas. Pagal bendrąją taisyklę teikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui draudžiama, tačiau šis draudimas nėra absoliutus. Nauji įrodymai gali būti pateikiami: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. CPK 306 straipsnio 3 dalyje reglamentuojama naujų įrodymų pateikimo tvarka – jie turi būti pateikiami kartu su apeliaciniu skundu, nurodant motyvus, kodėl įrodymai nebuvo pateikti anksčiau. Pagal CPK 323 straipsnį, pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) apeliacinį skundą draudžiama. Atsakovas apeliacinės instancijos teismui pateikė papildomus įrodymus- el. laiškus ir atsakovo sąskaitas nuo 2018-09-10, kuriose nurodyti aktualūs užsakymo numeriai. Įvertinus tai, kad šie įrodymai yra žinomi ir ieškovui bei į tai, kad jie neišplės civilinės bylos nagrinėjimo ribų, įrodymai yra priimtini. 17. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas prievolių pasibaigimo įskaitymu teisinio reglamentavimo taikymo (aiškinimo) praktiką, yra nurodęs, kad įskaitymas yra vienas iš įstatyme nustatytų prievolės pasibaigimo pagrindų. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje prievolės pabaiga įskaitymu apibrėžta kaip įskaitymas vienarūšio reikalavimo, kurio terminas yra suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pareikalavimo momentu. Kad būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos. Pirma, prievolės šalis turi sieti abipusės teisės ir pareigos, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius- savo skolininko skolininkas. Tokie šalių tarpusavio santykiai gali susiklostyti nebūtinai tuo pačiu sutartiniu- prievoliniu pagrindu. Įskaitymo teisei neturi reikšmės prievolės atsiradimo pagrindas, t. y. vienos šalies prievolė gali atsirasti iš sutarties, o kitos- iš delikto. Antra, šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad įstatyme vartojama sąvoka „vienarūšiai reikalavimai“ taikytina ne prievolės rūšiai, o prievolės objektui, todėl, esant šalių priešpriešiniams piniginiams reikalavimams, nepriklausomai nuo galimo skirtingo jų atsiradimo pagrindo, įskaitymui kliūčių nėra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-699/2002; 2006 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-199/2006; 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009). Trečia, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. nukreipti viena kitai, o ne trečiajam asmeniui, ir visiškai ar iš dalies padengti vienas kitą. Ketvirta, abu reikalavimai turi būti galiojantys ir vykdytini. 18. Įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes jam pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai. Taigi tam, kad prievolė pasibaigtų įskaitymu, užtenka vienos prievolės šalies valios. Įskaitymo teisinės pasekmės (prievolės pasibaigimas) atsiranda nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tačiau būtina apie tokio veiksmo atlikimą pranešti kitai šaliai. Įskaitymas turi būti besąlyginis, t. y. jis negali priklausyti nuo tam tikrų sąlygų. Taigi įskaitymą atlikti sąlyginiu sandoriu draudžiama (CK 6.131 straipsnio 2 dalis, 1.66 straipsnis, 6.30-6.32 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2007). 19. CK 6.134 straipsnyje nustatyti atvejai, kuriais draudžiama atlikti įskaitymą. Vienas iš įstatymo nustatytų įskaitymo draudimų- draudžiama įskaityti reikalavimus, ginčijamus teisme (CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Teisme ginčijamus reikalavimus draudžiama įskaityti dėl to, kad jie nėra aiškūs ir apibrėžti ir tokių reikalavimų įskaitymas negalimas tol, kol teismas nepatvirtina atitinkamo reikalavimo pagrįstumo bei jo dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006). 20. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra išaiškinęs, kad nors įskaitymas galimas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalis su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą. Atsakovui ginantis nuo pareikšto ieškinio paaiškinimu apie atliktą įskaitymą, įskaitymo, kaip vienašalio sandorio, institutas suponuoja procesinę situaciją, kad šaliai, atlikusiai įskaitymą, nereikia dėl jos atlikto prievolės pasibaigimą sukėlusio veiksmo reikšti priešieškinio, reikalaujant teismą tokį įskaitymą patvirtinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2007). 21. Vertinant šios bylos faktines aplinkybes, nustatyta, kad atsakovas (jo atstovas) elektroninėmis ryšio priemonėmis kreipdavosi į ieškovą (jo atstovą), siekdamas įsigyti jam reikalingų prekių, kurias ieškovas atsakovui rezervuodavo ir pristatydavo, prekių (pigmento) pristatymo dieną išrašydavo ieškovui sąskaitas už patiektas prekes. Šalys nebuvo sudariusios rašytinės sutarties, užsakymai buvo vienkartiniai ir bendravimas vyko elektroniniu susirašinėjimu. Vykdydamas atsakovo užsakymus, ieškovas buvo pateikęs atsakovui sąskaitas faktūras: 2018-07-30 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. BT014347, kurios bendra suma 14 517,48 Eur, apmokėjimo terminas – 2018-08-09 ir 2018-08-20 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. BT014587, kurios bendra suma – 15 346,33 Eur, apmokėjimo terminas 2018-08-30 (e. b. l. 10-11). Ieškovas 2018-06-21 elektroniniu laišku atsakovui (jos atstovui), pateikė užsakymų lentelę, kurioje nurodė, kokios prekės ir koks jų kiekis iki kurios datos rezervuotas (1 t., e. b. l. 44). Ieškovas 100 kg Pyrisma pigmento turėjo pristatyti 2018-09-10, tokį savo įsipareigojimą jis patvirtino atsakovui 2018-06-21 elektroninio laiško lentelėje prie užsakymo Nr. 1.41057.9025 Pigmentas Pyrisma® T30-01 nurodydamas- patvirtinta. Ieškovas 2018-08-22 pranešė, jog pigmento nepristatys, pigmento gamyba nukelta 2018 m. gruodžio mėnesiui. Ieškovas atsakovui užsakyto 100 kg pigmento nepristatė. Atsakovas turėjo sumokėti savo kreditoriui Bodyline Ltd dėl produkcijos pristatymo vėlavimo pagreitinto transporto išlaidas mados renginiui ir parduotuvėms (express siuntimas oro transportu) dėl produkcijos, kuriai pagaminti buvo reikalingas pigmentas, nepristatymo laiku. Bodyline Ltd 2018-11-29 el. pranešimas su nuostolių apskaičiavimu (21 455,31 JAV dolerių) buvo išsiųstas ir ieškovui (1 t., e. b. l. 59- 64). Iš 2019-02-19 suvestinės matyti, kad atsakovas Bodyline Ltd atlygino 17 107,99 JAV dolerių sumą ir 4 347,32 Eur palikti ateities užsakymams (iš viso 21 455,31 JAV dolerių) (1 t., e. b. l. 83-87). Ieškovas, gavęs nuostolių apskaičiavimą, 2019-02-20 el. pranešimu patvirtino, kad su nuostolių suma- 15 808,75 Eur sutinka (1 t., e. b. l. 64). Įvertinęs šią ieškovo poziciją, atsakovas 2019-04-11 pranešimu apie įskaitymą (1 t., e. b. l. 14) pagal CK 6.131 straipsnio nuostatas įskaitė dalį ieškovo pateiktų sąskaitų (2018-07-30 sąskaitos Nr. BT 014347 ir 2018-08-20 sąskaitos Nr. BT014587) sumų į atsakovo sumokėtos minėtos 15 808,75 Eur baudos sumą. 22. Pagal CPK 12 straipsnį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Pagal įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę (CPK 178 straipsnis), įrodinėti privalo tas, kas teigia, o ne tas, kas neigia (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-197/2011). Tad įskaitymo neteisėtumą turi įrodyti ieškovas, kartu pareikšdamas ir atitinkamą reikalavimą, nes įskaitymas yra vienašalis sandoris. Įskaitymo metu ieškovas turėjo įsipareigojimą atlyginti atsakovo nuostolius ir su jais sutiko (e. b. l. 64), t. y. buvo atsakovo skolininkas. Kaip jau minėta, įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo (CK 6.131 straipsnio 1 dalis). Atsakovas tinkamai informavo ieškovą apie atliktą įskaitymą (ieškovas neneigia gavęs atsakovo pranešimą), ieškovas iki atsakovo pranešimo apie įskaitymą neginčijo atsakovo patirtų nuostolių sumos, todėl nėra pakankamo pagrindo konstatuoti, jog tokiu būdu buvo pažeistos ieškovo teisės. 23. Konstatuojama, jog atsakovas turėjo pakankamą pagrindą atlikti įskaitymą, kadangi tokią teisę numato CK 6.130- 6.140 straipsnių nuostatos. Šalių galiojantys reikalavimai buvo nukreipti vienas kitam, reikalavimai buvo vienarūšiai (piniginiai). Ieškovo ir atsakovo priešpriešinių vienarūšių reikalavimų, kurie buvo įskaityti, dydis buvo aiškiai nurodytas 2019-04-11 pranešime dėl įskaitymo. Šiame pranešime taip pat nurodyta, kad atsakovas dėl ieškovo nepristatyto užsakymo patyrė nuostolius su kuriais ieškovas 2019-02-20 pranešimu sutiko, todėl 15 808,75 Eur suma yra įskaitoma į atsakovo dėl ieškovo kaltės patirtus nuostolius, t. y. ieškovas turėjo įsipareigojimą atlyginti atsakovo nuostolius ir tokiu būdu buvo atsakovo skolininkas įskaitymo metu. Atsakovo patirtus nuostolius patvirtina byloje esantys duomenys, todėl įskaitymas buvo teisėtas ir pagrįstas. Atlikus įskaitymą, prievolės šalies turėta prievolė kitai šaliai pripažįstama pasibaigusia, prievolės pasibaigimas įskaitymu sukelia tuos pačius teisinius padarinius kaip ir jos įvykdymas. Darytina išvada, jog atsakovo prievolė ieškovui sumokėti skolą-15 808,75 Eur pasibaigė, ieškovas nenuginčijo ir net neginčijo (nepareiškė atitinkamo reikalavimo) ieškovo atlikto dalies prievolių įskaitymo, tad ieškovo ieškinyje pareikšti reikalavimai yra nepagrįsti. 24. Kiti apeliaciniame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi esminės reikšmės, vertinant pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako. Pažymėtina, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010). 25. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ir išdėstytus motyvus, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino įrodymus ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurio ieškovo apeliacinio skundo argumentais naikinti nėra teisinio pagrindo. Dėl to ieškovo apeliacinis skundas atmestinas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020-02-24 sprendimas paliktinas nepakeistas.

11Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas,

Nutarė

12Atmesti ieškovo UAB „BIOTECHA“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020-02-24 sprendimo.

13Palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020-02-24 sprendimą.

14Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai