Byla e2-4253-985/2017
Dėl santuokos, sudarytos bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka, įrašo išbraukimo iš apskaitos

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Ingrida Navickienė, sekretoriaujant Jolantai Petraitienei, dalyvaujant ieškovei R. K.-K, jos atstovei advokato padėjėjai Sigitai Rubaževičiūtei-Sajonienei, atsakovui L. K., institucijos atstovei E. S.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. K.-K ieškinį atsakovui L. K., tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Kalvarijos komunalininkas“, akcinei bendrovei „Lesto“, akcinei bendrovei Telia Lietuva, uždarajai akcinei bendrovei „Bitė Lietuva“, Vaikų išlaikymo fondo administracijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, uždarajai akcinei bendrovei „Didma“, Kalvarijos savivaldybės administracijai, institucija, teikianti byloje išvadą, Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius, dėl santuokos, sudarytos bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka, įrašo išbraukimo iš apskaitos.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė ieškiniu prašo: 1) ieškovės R. K.-K ir atsakovo L. K. santuoką, įregistruotą ( - ) Kalvarijos Švč.M. M. vardo bažnyčioje ir ( - ) įtrauktą į apskaitą Kalvarijos sav. administracijos CMS (įrašo Nr. 9) nutraukti, panaikinant santuokos, sudarytos bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka, įrašą dėl abiejų sutuoktinių kaltės; 2) nepilnamečių vaikų K. K., gim. ( - ), M. K., gim. ( - ), A. K., gim. ( - ), ir M. K., gim. ( - ), gyvenamąją vietą nustatyti su ieškove; 3) ieškinio padavimo teismui dienai priteistus ir išieškomus kreditorinius įsipareigojimus UAB „Kalvarijos komunalininkas“, AB „Lesto", AB „Telija“, UAB „Didma“ , Kalvarijos savivaldybės administracijai ir susidariusias vykdymo išlaidas antstoliams S. Žukaitienei, A. Augliui, A. Lukšienei, pripažinti solidariais ieškovės ir atsakovo įsipareigojimais; 4) ieškinio padavimo teismui dienai priteistus ir iš ieškovės išieškomus kreditorinius įsipareigojimus UAB „Bitė Lietuva“ ir vykdymo išlaidas antstoliui A. Augliui pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo 2006-11-30 išduotą teismo įsakymą Nr.L2-4107-399/2006, pripažinti ieškovės asmeniniais įsipareigojimais; 5) visus iš 2007-01-18 Gyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos sutarties Nr. 11, kylančius įsipareigojimus, atsiradusius po ieškinio pateikimo teismui dienos, po santuokos nutraukimo vykdys asmeniškai ieškovė; 6) ieškinio padavimo teismui dienai priteistus ir iš atsakovo išieškomus kreditorinius įsipareigojimus UAB „Bitė Lietuva“ ir vykdymo išlaidas antstoliui A. Augliui pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo 2007-01-03 išduotą teismo įsakymą Nr.I.2-242-570/2007, pripažinti atsakovo asmeniniais įsipareigojimais; 7) ieškinio padavimo teismui dienai priteistus ir iš atsakovo išieškomus kreditorinius įsipareigojimus Vaikų išlaikymo fondo administracijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, ieškovei R. K.-K., Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir susidariusias vykdymo išlaidas antstoliams S. Žukaitienei, A. Augliui, pripažinti atsakovo asmeniniais įsipareigojimais; 8) priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė ir jos atstovė teismo posėdyje nurodė, kad ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti. Ieškovė nurodė, kad neprašo termino skirti susitaikyti, kadangi atsakovas piktnaudžiauja alkoholiu. Ieškovės atstovė papildomai nurodė, kad ginčo dėl atsakovo ir nepilnamečių vaikų bendravimo tvarkos nėra, ieškovė neribojanti tėvo ir vaikų bendravimo; palaiko reikalavimą prievolę Kalvarijos savivaldybės administracijai pripažinti solidaria šalių prievole, kadangi skola už nuomą susidarė santuokos metu.

6Atsakovas teismo posėdyje nurodė, kad ieškinį pripažįsta visiškai, nurodė, kad dėl jo piktnaudžiavimo alkoholiu santuokinis gyvenimas neįmanomas, todėl prašo ieškinį tenkinti visiškai.

7Trečiasis asmuo Kalvarijos savivaldybės administracija nesutinka, jog skola pagal teismo įsakymą Nr. eL2-5026-985/2016 būtų pripažinta solidaria prievole, kadangi skola priteista iš ieškovės, ieškovė skolos priteisimo metu prieštaravimų nereiškė. Dėl kitų ieškinio reikalavimų sutinka. Prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

8Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Bitė Lietuva“ pateikė atsiliepimą, jog su ieškiniu sutinka; prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

9Trečiasis asmuo Vaikų išlaikymo fondo administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikė atsiliepimą, jog su ieškiniu sutinka; prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

10Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų nepateikė, prašymų negauta, apie posėdį pranešta tinkamai.

11Institucijos atstovė nurodė, kad išvadą palaiko.

12Ieškinys tenkintinas visiškai.

13Atsakovas ieškinį pripažįsta visiškai, todėl teismo sprendimas surašytinais sutrumpintais motyvais.

14Šalių paaiškinimais, byloje esančiais dokumentais nustatyta, kad ieškovės ir atsakovo santuoka ( - ) sudaryta bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka Kalvarijos Švč. M. M. vardo bažnyčioje ir( - ) įregistruota Kalvarijos savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo ( - ). (el. b. T.1, l. 12).

15Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė teisėjų kolegija civilinėje byloje Nr. 3K-7-6/2007 2007-02-07 nutartyje konstatavo, kad teismas, tenkindamas prašymą dėl civilinių teisinių pasekmių, atsiradusių bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką įtraukus į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje, panaikina akto įrašą dėl bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimo į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje ir išsprendžia kitus klausimus (turto padalijimo, vaikų išlaikymo, jų gyvenamosios vietos nustatymo, sutuoktinių tarpusavio išlaikymo ir kitus (CK 3.49, 3.59 straipsniai). Santuokos akto atitinkamame bažnyčios registre įrašas, kurio pagrindu buvo išduotas santuokos liudijimas, lieka galioti, jeigu bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka nėra pripažinta negaliojančia bažnytinio teismo.

16Ieškovė nurodė, kad bendras sutuoktinių gyvenimas neįmanomas dėl atsakovo piktnaudžiavimo alkoholiu, susitaikymo termino prašo neskirti, prašo pripažinti esant abiejų sutuoktinių kaltę. Atsakovas ieškinį pripažįsta, termino susitaikyti neprašo. Atsižvelgiant į tai, kad šalys neprašo skirti termino susitaikyti, manytina, kad šeima faktiškai iširusi, todėl yra pakankamas pagrindas panaikinti akto įrašą dėl bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimo į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje, pripažįstant, abiejų sutuoktinių kaltę (CK 3.51-3.54 str., 3.61 str. 2-3 d.); ieškovei palikta santuokinė pavardė – K, atsakovui – K. (CK 3.69 str. 1 d.).

17Ieškovei ir atsakovui gimė septyni vaikai, iš kurių K. K., gim. ( - ), M. K., gim. ( - ), A. K., gim. ( - ), ir M. K., gim. ( - ), yra nepilnamečiai. Nepilnamečių vaikų gimimo liudijimai patvirtina, kad ieškovė ir atsakovas yra jų tėvai (el. b. T.1, l. 8-11).

18Ieškovė prašo nustatyti nepilnamečių vaikų K. K., gim. ( - ), M. K., gim. ( - ), A. K., gim. ( - ), ir M. K., gim. ( - ), gyvenamąją vietą su ja. Atsakovas nurodė, kad sutinka dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo su ieškove. Visi su vaikų auklėjimu susiję klausimai sprendžiami bendru tėvų sutarimu. Tik tuo atveju, jeigu tėvai nesusitaria, ginčijamą klausimą sprendžia teismas (CK 3.165 straipsnio 3 dalis). Nagrinėjamu atveju šalys sutaria dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo su ieškove. Institucija teikianti išvadą, nurodė, kad nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymas su motina geriausia atitinka jų interesus. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nepilnamečių vaikų K. K., gim. ( - ), M. K., gim. ( - ), A. K., gim. ( - ), ir M. K., gim. ( - ), gyvenamoji vieta nustatytina su ieškove (CK 3.165 str. 2 d.). Byloje nėra ginčo dėl atsakovo ir nepilnamečių vaikų bendravimo, todėl nėra pagrindo nustatyti nepilnamečių vaikų bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu tvarką.

19Ieškovė ieškinyje nurodė, kad iš atsakovo visiems keturiems vaikams 2009 m. sausio 9 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-4-399/2009 priteistas išlaikymas po 57,92 Eur (200 Lt) kas mėnesi kiekvienam vaikui. Atsižvelgiant į tai, kad išlaikymas nepilnamečiams vaikams priteistas teismo sprendimu, ieškovė nereiškė reikalavimo, susijusio su išlaikymo dydžiu, todėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams klausimas šioje byloje nesprendžiamas.

20Ieškovė nurodė, kad šalys santuokoje bendro registruoto turto neįgijo, pateikia tai patvirtinančius išrašus, kilnojamąjį turtą pasidalijo geranoriškai. Atsakovas su ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis sutiko. Išlaikymo vienas iš kito nereikalauja (CK 3.59 str.).

21Ieškovė teismo prašo įpareigoti šalis sekančia tvarka atlyginti ieškinio padavimo teismui dienai (2017 m. birželio 2 d.) priteistus ir išieškomus kreditorinius įsipareigojimus: pripažinti skolas uždarajai akcinei bendrovei „Kalvarijos komunalininkas“, akcinei bendrovei „Lesto", akcinei bendrovei „Telija“, uždarajai akcinei bendrovei „Didma“ , Kalvarijos savivaldybės administracijai ir vykdymo išlaidas antstoliams S. Žukaitienei, A. Augliui, A. Lukšienei solidariomis ieškovės ir atsakovo prievolėmis; pripažinti skolas uždarajai akcinei bendrovei „Bitė Lietuva“ ir vykdymo išlaidas antstoliui A. Auglio pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo 2006-11-30 išduotą teismo įsakymą Nr.L2-4107-399/2006, asmeninėmis ieškovės prievolėmis; pripažinti skolas uždarajai akcinei bendrovei „Bitė Lietuva“ ir vykdymo išlaidas antstoliui A. Augliui pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo 2007-01-03 išduotą teismo įsakymą Nr.L2-242-570/2007 ir iš atsakovo išieškomus kreditorinius įsipareigojimus Vaikų išlaikymo fondo administracijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, ieškovei R. K.-K., Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir susidariusias vykdymo išlaidas antstoliams S. Žukaitienei, A. Augliui asmeninėmis atsakovo prievolėmis.

22Sutuoktinių civilinė atsakomybė pagal turtines prievoles reglamentuota CK trečiosios knygos VII skyriuje. Iš bendro sutuoktinių turto vykdomos prievolės yra išvardytos CK 3.109 straipsnio 1 dalyje. Šio straipsnio 2 ir 3 dalyse reglamentuotos iš vieno iš sutuoktinių sudarytų sandorių atsirandančios solidariosios prievolės. Sutuoktinių atsakomybė pagal iki santuokos įregistravimo atsiradusias prievoles, iš dovanojimo ir paveldėjimo, taip pat išieškojimo iš bendro bei asmeninio sutuoktinių turto tvarka detalizuojama CK 3.110-3.114 straipsniuose. Pasisakydamas dėl sutuoktinių prievolių Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad sutuoktiniai atsako pagal skirtingų rūšių turtines prievoles. Sutuoktinių prievolės gali būti asmeninės arba bendros, o bendros - dalinės arba solidariosios (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. J. v. A. J., bylos Nr. 3K-3-482/2008).

23Ieškovė ir atsakovas sutaria dėl ieškinyje nurodytų prievolių būdo, tam pritaria ir atsiliepimą pateikę tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Bitė Lietuva“ ir Vaikų išlaikymo fondas prie Socialinės aplinkos ir darbo ministerijos; prieštaravimus pareiškė trečiasis asmuo Kalvarijos savivaldybės administracija, jog nesutinka, kad skola pagal teismo įsakymą Nr. eL2-5026-985/2016 būtų pripažinta solidaria prievole, kadangi skola priteista tik iš ieškovės, ieškovė skolos priteisimo metu prieštaravimų nereiškė, todėl prašo šią prievolę pripažinti ieškovės asmenine prievole. Į bylą yra pateikta 2007 m. sausio 18 d. gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 11, kurią pasirašė ieškovė ir trečiasis asmuo. Iš LITEKO sistemos duomenų matyti, kad teismas 2016 m. rugpjūčio 25 d. priėmė teismo įsakymą civilinėje byloje eL2-5026-985/2016, kuriuo iš ieškovės priteisė skolą; iš 2017 m. gegužės 9 d. pažymos matyti, kad teismo įsakymas atiduotas vykdyti antstolei A. L., skola bei vykdymo išlaidos neišieškota (el. b. T. 1, b. l. 19).

24Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas CK 6.588, 6.589 straipsnius, reglamentuojančius nuomininko šeimos narių teises ir pareigas, atsirandančias iš gyvenamosios patalpos nuomos sutarties, nurodė, kad pareiga sumokėti nuompinigius ir kitus pagal sutartį nustatytus mokėjimus už paslaugas atsiranda tiek nuomininkui, tiek sutartyje nurodytiems, nuomojamoje gyvenamojoje patalpoje turintiems teisę gyventi jo šeimos nariams, t. y. atsiranda skolininkų daugetas prievolėje, jiems kyla solidarioji atsakomybė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2012).

25Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta ieškovės reikalavimas dėl prievolių padalijimo būdo, tenkintinas visiškai.

26Ieškovė teismo prašo nustatyti, jog visus iš 2007 m. sausio 18 d. Gyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos sutarties Nr. 11, kylančius įsipareigojimus, atsiradusius po ieškinio pateikimo teismui dienos, po santuokos įrašo apskaitos panaikinimo, vykdys asmeniškai ieškovė. Dėl tokio ieškovės reikalavimo prieštaravimų nėra, todėl šis reikalavimas tenkintinas visiškai.

27Šioje byloje mokėtinas 31 Eur žyminis mokestis, nuo kurio 2017 m. birželio 9 d. ieškovė atleista. Atsižvelgiant į tai, jog ieškinys tenkintintas visiškai, iš atsakovo į valstybės biudžeto pajamas priteistinas 31 Eur žyminis mokestis ir byloje susidarę 5 Eur už procesinių dokumentų įteikimą, viso 36 Eur (CPK 80 str., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d.).

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263-265, 268, 270 straipsniais,

Nutarė

29ieškinį tenkinti visiškai.

30Panaikinti ieškovės R. K.-Kvasnauskienės, asmens kodas ( - ) ir atsakovo L. K., asmens kodas ( - ) akto įrašą dėl bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka ( - ) M. M. vardo bažnyčioje sudarytos santuokos ir ( - ) įtrauktos į apskaitą ( - ), dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

31Panaikinus akto įrašą dėl bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimo į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje, ieškovei palikti santuokinę K. pavardę, atsakovui – K..

32Nustatyti nepilnamečių vaikų K. K., gim. ( - ), M. K., gim. ( - ), A. K., gim. ( - ), ir M. K., gim. ( - ), gyvenamąją vietą su ieškove R. K.-K.

33Pripažinti ieškinio padavimo teismui dienai (2017 m. birželio 2 d.) priteistus ir išieškomus kreditorinius įsipareigojimus uždarajai akcinei bendrovei „Didma“, Kalvarijos savivaldybės administracijai ir vykdymo išlaidas antstoliams S. Žukaitienei, A. Augliui, A. Lukšienei, po panaikinimo akto įrašo dėl bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimo į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje, ieškovės R. K.-K ir atsakovo L. K. solidariomis prievolėmis.

34Pripažinti ieškinio padavimo teismui dienai (2017 m. birželio 2 d.) priteistus ir išieškomus kreditorinius įsipareigojimus uždarajai akcinei bendrovei „Bitė Lietuva“ ir vykdymo išlaidas antstoliui A. Augliui pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo 2006-11-30 išduotą teismo įsakymą Nr.L2-4107-399/2006, po panaikinimo akto įrašo dėl bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimo į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje, ieškovės R. K.-K asmeninėmis prievolėmis.

35Pripažinti ieškinio padavimo teismui dienai (2017 m. birželio 2 d.) priteistus ir išieškomus kreditorinius įsipareigojimus uždarajai akcinei bendrovei „Bitė Lietuva“ ir vykdymo išlaidas antstoliui A. Augliui pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo 2007-01-03 išduotą teismo įsakymą Nr.L2-242-570/2007, po panaikinimo akto įrašo dėl bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimo į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje, atsakovo L. K. asmeninėmis prievolėmis.

36Pripažinti ieškinio padavimo teismui dienai (2017 m. birželio 2 d.) priteistus ir išieškomus kreditorinius įsipareigojimus Vaikų išlaikymo fondo administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, ieškovei R. K.-K, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir susidariusias vykdymo išlaidas antstoliams S. Žukaitienei, po panaikinimo akto įrašo dėl bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimo į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje, atsakovo L. K. asmeninėmis prievolėmis.

37Nustatyti, jog iš 2007 m. sausio 8 d. Gyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos sutarties Nr. 11, kylančius įsipareigojimus, atsiradusius po ieškinio pateikimo teismui dienos (2017 m. birželio 2 d.), po panaikinimo akto įrašo dėl bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimo į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje, vykdys asmeniškai ieškovė R. K.-K.

38Priteisti iš atsakovo L. K., asmens kodas ( - ) valstybei 36 Eur bylinėjimosi išlaidų (žyminį mokestį ir pašto išlaidas mokėti įmokos kodu - 5660).

39Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Ingrida... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė ieškiniu prašo: 1) ieškovės R. K.-K ir atsakovo L. K. santuoką,... 5. Ieškovė ir jos atstovė teismo posėdyje nurodė, kad ieškinį palaiko ir... 6. Atsakovas teismo posėdyje nurodė, kad ieškinį pripažįsta visiškai,... 7. Trečiasis asmuo Kalvarijos savivaldybės administracija nesutinka, jog skola... 8. Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Bitė Lietuva“ pateikė... 9. Trečiasis asmuo Vaikų išlaikymo fondo administracijos prie Socialinės... 10. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų nepateikė, prašymų negauta,... 11. Institucijos atstovė nurodė, kad išvadą palaiko.... 12. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 13. Atsakovas ieškinį pripažįsta visiškai, todėl teismo sprendimas... 14. Šalių paaiškinimais, byloje esančiais dokumentais nustatyta, kad ieškovės... 15. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė teisėjų kolegija civilinėje... 16. Ieškovė nurodė, kad bendras sutuoktinių gyvenimas neįmanomas dėl atsakovo... 17. Ieškovei ir atsakovui gimė septyni vaikai, iš kurių K. K., gim. ( - ), M.... 18. Ieškovė prašo nustatyti nepilnamečių vaikų K. K., gim. ( - ), M. K., gim.... 19. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad iš atsakovo visiems keturiems vaikams 2009... 20. Ieškovė nurodė, kad šalys santuokoje bendro registruoto turto neįgijo,... 21. Ieškovė teismo prašo įpareigoti šalis sekančia tvarka atlyginti ieškinio... 22. Sutuoktinių civilinė atsakomybė pagal turtines prievoles reglamentuota CK... 23. Ieškovė ir atsakovas sutaria dėl ieškinyje nurodytų prievolių būdo, tam... 24. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas CK 6.588, 6.589 straipsnius,... 25. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta ieškovės reikalavimas dėl prievolių... 26. Ieškovė teismo prašo nustatyti, jog visus iš 2007 m. sausio 18 d.... 27. Šioje byloje mokėtinas 31 Eur žyminis mokestis, nuo kurio 2017 m. birželio... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 29. ieškinį tenkinti visiškai.... 30. Panaikinti ieškovės R. K.-Kvasnauskienės, asmens kodas ( - ) ir atsakovo L.... 31. Panaikinus akto įrašą dėl bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka... 32. Nustatyti nepilnamečių vaikų K. K., gim. ( - ), M. K., gim. ( - ), A. K.,... 33. Pripažinti ieškinio padavimo teismui dienai (2017 m. birželio 2 d.)... 34. Pripažinti ieškinio padavimo teismui dienai (2017 m. birželio 2 d.)... 35. Pripažinti ieškinio padavimo teismui dienai (2017 m. birželio 2 d.)... 36. Pripažinti ieškinio padavimo teismui dienai (2017 m. birželio 2 d.)... 37. Nustatyti, jog iš 2007 m. sausio 8 d. Gyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos... 38. Priteisti iš atsakovo L. K., asmens kodas ( - ) valstybei 36 Eur bylinėjimosi... 39. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...