Byla eB2-226-258/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo –Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rita Kisielienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimą atsakovui UAB „Rikorta“ dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo –Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos,

Nustatė

2ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Rikorta“. Nurodo, kad atsakovo įsiskolinimas ieškovui sudaro 2 952,52 Eur.

3Atsakovas nepateikė teismui atsiliepimo bei reikalaujamų dokumentų.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

5Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Juridinių asmenų registro centro duomenimis, atsakovas nėra pateikęs finansinės atskaitomybės dokumentų už 2016 metus. Tačiau byloje yra pakankamai kitų duomenų, iš kurių galima daryti išvadą, kad atsakovas yra nemokus ir nėra pajėgus atstatyti savo mokumą.

7Ieškovo pateiktais duomenimis nustatyta, kad atsakovas UAB „Rikorta“ įsiskolinimas Fondo biudžetui susidarė nuo 2016 m. rugpjūčio mėn. Pagal informacinėje sistemoje suformuotą finansinę ataskaitą UAB „Rikorta“ skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (toliau – Fondo biudžetas) 2017 m. spalio 30 d. yra 2952,52 Eur, iš jų 2814,96 Eur VSD įmokų ir 137,56 Eur delspinigių. Remiantis viešaisiais Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus duomenimis, atsakovo įmonėje įdarbintų asmenų nėra (https://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/;jsessionid=B1EFB15C17073900B6DBB5C9CA474F0A)

8Siekdamas išieškoti susidariusį įsiskolinimą, ieškovas antstoliui D. Š. 2016-12-30 perdavė vykdymui sprendimą Nr. (7.2) 7-10-162552 dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka, tačiau vykdomojoje byloje lėšų išieškota nebuvo. Antstolis 2017-07-05 pažymoje Nr. S17-43392 dėl vykdymo eigos nurodė, kad skolininkas nekilnojamojo bei kilnojamojo turto, į kurį galima būtų nukreipti išieškojimą neturi, areštuotose banko sąskaitose piniginių lėšų judėjimo nėra.

9VĮ Registrų centras ir VĮ „Regitra“ duomenimis UAB „Rikorta“ registruotino turto neturi.

10Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinus teismui pateiktus ieškovo argumentus ir iš viešųjų registrų gautus duomenis, teismas daro išvadą, kad įmonė yra nemoki, ji negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 2 straipsnio 8 punktas).

11ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Pastarąja atrinktas bankroto administratorius UAB „FRAMAS LT“, kuris pareiškė sutikimą teikti atsakovui bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi. Teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (IBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

12Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

13iškelti UAB „Rikorta“ (į. k. 303222742, buveinės adresas: Šaltkalvių g. 24-44, Vilnius) bankroto bylą.

14Įmonės administratoriumi paskirti UAB „FRAMAS LT“ (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA228).

15Areštuoti visą UAB „Rikorta“ (į. k. 303222742, buveinės adresas: Šaltkalvių g. 24-44, Vilnius), kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

16Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

17Pavesti paskirtam bankroto administratoriui:

181) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

192) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

203) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

21Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas bylas ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš įmonės kuriai iškelta bankroto byla, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

22Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

23Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

24Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių asmenų registrui.

25Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Rita Kisielienė, rašytinio proceso tvarka... 2. ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus... 3. Atsakovas nepateikė teismui atsiliepimo bei reikalaujamų dokumentų.... 4. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 5. Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 6. Juridinių asmenų registro centro duomenimis, atsakovas nėra pateikęs... 7. Ieškovo pateiktais duomenimis nustatyta, kad atsakovas UAB „Rikorta“... 8. Siekdamas išieškoti susidariusį įsiskolinimą, ieškovas antstoliui 9. VĮ Registrų centras ir VĮ „Regitra“ duomenimis UAB „Rikorta“... 10. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinus teismui pateiktus ieškovo... 11. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 12. Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos Civilinio... 13. iškelti UAB „Rikorta“ (į. k. 303222742, buveinės adresas: Šaltkalvių... 14. Įmonės administratoriumi paskirti UAB „FRAMAS LT“ (bankroto... 15. Areštuoti visą UAB „Rikorta“ (į. k. 303222742, buveinės adresas:... 16. Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo... 17. Pavesti paskirtam bankroto administratoriui:... 18. 1) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7... 19. 2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 20. 3) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų... 21. Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas... 22. Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo... 23. Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto... 24. Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių... 25. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...