Byla A2.9.-4380-271/2016
Dėl pareigūnės neatėmė pakelio cigarečių iš merginos, jeigu ji nepilnametė ir pirko cigaretes. Galimai tai kontrabandinės cigaretės, be banderolių, kaip pareigūnės galėjo palikti pakelį pas nepilnametę? Dėl tokių veiksmų ji kreipėsi su pareiškimu į policiją tikslu patikrinti pareigūnių veiksmų teisėtumą

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas P.Borkovski, sekretoriaujant G.Osinskajai, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui J. Š., išnagrinėjęs

2J. Š., a.k ( - ),

3administracinio teisės pažeidimo bylą pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau - LR ATPK) 1852 str. 2 d.,

Nustatė

4J. Š. 2016-01-26 d. 08:34:28 val. adresu Vilniaus gt. 32/2, Vilniuje, dirbdama „Lietuvos spauda“ kioskelyje, neįsitikinusi perkančiosios amžiumi ir nepareikalavusi asmens amžių liudijančio dokumento, pardavė nepilnametei I. K., gim. ( - ), vieną pakelį cigarečių „Marlboro Gold“ už 3,10 Eur sumą, tokiu būdu pažeidė 1995-12-20 Nr. I-1143 LR tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punktą bei padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 1852 str. 2 d.

5J. Š. teismo posėdyje pažeidimo padarymo, t.y. tabako gaminių pardavimo, nesilaikant įstatymuose nustatytų apribojimų, fakto nepripažino ir paaiškino, kad mergaitė buvo priėjusi, bet nieko nepirko. Cigaretes pirko kita mergina, „su žaliais plaukais“. Į dieną pirkėjų būna daug, apie 400-500 žmonių. Norėtų pamatyti vaizdo medžiagą, nes pareigūnė I. P. sakė, kad įvykis buvo filmuojamas. Byloje nėra nei kvito, nei pačių cigarečių. Mergaitė buvo priėjusi, bet nieko nepirko. Kai buvo komisariate, tai medžiagoje nebuvo kvito, tuomet kaip galima teigti, kad ji pardavė. Ar buvo mergaitė patikrinta, ar buvo koks pas ją padirbtas dokumentas ir rastas kvitas? Pareigūnės minėjo, kad buvo gautas skundas, jog nepilnamečiams parduodamos cigaretės. Norėtų pamatyti ir tą skundą. Įvykio rytą pareigūnės įsiveržė į kioską, pradėjo ieškoti kvito, bet nieko nerado. Ar pareigūnai be jokio dokumento gali taip elgtis? „Jokios cigaretės tą valandą nebuvo įmuštos į kasą“ (b.l. 12). Teismui pateikė kasos kvitų išrašus, iš kurių matyti, kad cigarečių „Marlboro Gold“ tuo laiku ji nepardavinėjo. Rašytiniame paaiškinime policijai ji nurodė, kad pardavė cigaretes „Marlboro Gold“, tačiau pardavė kitai merginai „su žaliais plaukais, ten visokios vaikšto“. Taigi, pirko, bet ne ta mergina, į kurią nurodo pareigūnės. Pastaroji buvo priėjusi prie kiosko, bet cigarečių nepirko, galimai pirko saldainių. Gal ji cigarečių pakelį turėjo kišenėje ir pareigūnės matė tai, galvojo, jog ji pardavė. Visiškai neaišku, kodėl pareigūnės neatėmė pakelio cigarečių iš merginos, jeigu ji nepilnametė ir pirko cigaretes. Galimai tai kontrabandinės cigaretės, be banderolių, kaip pareigūnės galėjo palikti pakelį pas nepilnametę? Dėl tokių veiksmų ji kreipėsi su pareiškimu į policiją tikslu patikrinti pareigūnių veiksmų teisėtumą.

6Įrodymų vertinimas, teismo išvados

7Lietuvos Respublikos ATPK 257 str. nustatyta, kad organas (pareigūnas) įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu ir teisine sąmone. Taigi, konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais. Nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes turi būti įvertintas surinktų įrodymų pakankamumas, jų nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, įrodymų šaltinių patikimumas. Iš Lietuvos Respublikos ATPK 257 str. taip pat seka, kad įrodymų vertinimas, kaip materialinės tiesos nustatymo procesas, grindžiamas subjektyviu faktoriumi - vidiniu įsitikinimu. Tačiau vidinis įsitikinimas – tai ne išankstinis įsitikinimas, o įrodymais pagrįsta išvada, kuri padaroma iš surinktų įrodymų, kada išnagrinėjami reikšmingi faktai, iškeliamos ir ištiriamos galimos versijos, įvertinamas kiekvienas įrodymas atskirai ir jų visuma.

8Tiek Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, tiek Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pažymėjęs, jog asmuo administracinėn atsakomybėn traukiamas tik tada, kai byloje esančių įrodymų pagrindu yra konstatuota jam inkriminuojamo administracinio teisės pažeidimo sudėtis. Kaltu dėl administracinio teisės pažeidimo padarymo asmuo gali būti pripažintas tik surinkus pakankamai neabejotinų to asmens kaltės įrodymų. Duomenų, kuriais remiantis tik galima manyti, kad teisės pažeidimas galėjo būti padarytas, nepakanka išvadoms apie asmens kaltumą padaryti ir skirti administracinę nuobaudą. Asmens kaltė gali būti konstatuota, kai, ištyrus proceso metu surinktus įrodymus, nelieka jokios protingos abejonės, kad traukiamas atsakomybėn asmuo padarė veiką, už kurią turi būti skiriama nuobauda (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys bylose Nr. N662-14/2013, N575-753/2012, N575-719/2012, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis byloje Nr. 2AT-1-2013).

9Lietuvos Respublikos ATPK 185(2) str. 2 d. norma nustato atsakomybę asmeniui už tabako gaminių prekybą nesilaikant įstatymo - šiuo atveju 1995-12-20 „LR tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr.1- 1143 (su pakeitimais 2014-12-23 įstatymu Nr.XII-1529) 14 straipsnio 5 dalies 3 punkto, numatančio draudimą parduoti tabako gaminius asmenimis iki 18 metų - reikalavimų. Kai kyla abejonių, kad asmuo jaunesnis negu 18 metų, tabako gaminių pardavėjai privalo iš perkančio tabako gaminius asmens reikalauti pateikti asmens amžių liudijantį dokumentą. Jeigu toks asmuo nepateikia amžių liudijančio dokumento, tabako gaminių pardavėjai privalo atsisakyti parduoti jam tabako gaminius.

10Nors J. Š. neigia administracinio teisės pažeidimo padarymo faktą, teismas, įvertinęs administracinio teisės pažeidimo byloje surinktų ir patikrintų įrodymų visumą daro išvadą, kad byloje surinkta pakankamai įrodymų, leidžiančių teismui daryti išvadą, kad jos veikoje yra prekybos tabako gaminiais pažeidimo sudėtis:

11I. K. yra gimusi 1998-11-05, t.y. nepilnametė.

12Liudytoja I. K. parodė, kad jai yra 17 metų. Įvykio rytą, dar prieš 9-tą valandą, ji pirko kioske, kuris yra šalia S.Nėries gimnazijos, pakelį cigarečių „Marlboro Gold“ už 3,10 eurų. Pirko iš pardavėjos, kurią atpažįsta teismo posėdžių salėje. Dabar neatsimena, ar gavo kvitą ir kur jis. Pakelį buvo įsidėjusi į rankinuką. Jai tik užėjus į mokyklos (gimnazijos) patalpą ją pagavo dvi policijos pareigūnės ir nurodė, jog matė, kaip ji pirko cigaretes. Pripažino šį faktą, parašė pareiškimą ar paaiškinimą. Atpažino šias pareigūnes, nes prieš kurį laiką jos buvo pagavusios ją rūkančią prie mokyklos cigaretes, už ką ji buvo nubausta 14 eurų bauda. Kodėl pareigūnės iš jos nepareikalavo cigarečių pakelio, pasakyti negali. Iš šios pardavėjos cigaretes aplamai pirko ne kartą, darė tai prieš pamokas. Pardavėja asmens dokumento iš jos nereikalavo. Niekada ji nerodė šiai pardavėjai jokio asmens dokumento, jokio studento pažymėjimo. Cigaretes be dokumentų šiame kioske perka ne tik ji viena, yra ir kitų perkančių moksleivių. Pareigūnes pirmą kartą tą rytą ji pamatė tik mokykloje. Paaiškėjo, kad jos matė cigarečių pirkimo faktą. Nežinojo, kad yra stebima. Jokių saldainių, kaip aiškina pardavėja, nepirko. Policijos darbuotojos iki pirkimo su ja nebendravo. Paaiškinime cigarečių pirkimo laiką – 8.40 val. – nurodė apytikriai. Pirkimas galėjo būti ir anksčiau, t.y. apie 08:30 val.

13Liudytoja I. L., policijos darbuotoja, parodė, kad kartu su kolege I. P. dirbo prie ugdymo įstaigų, vykdydamos situacinį planą „Teisės pažeidimų užkardymas bendrojo lavinimo įstaigų prieigose“. Buvo pastebėta nepilnametė I., kuri kioske įsigijo pakelį rūkalų, įsidėjo į rankinuką. Daugiau jokių pirkėjų šalia jos nebuvo. Mergaitė ne pirmą kartą buvo joms įkliuvusi. Ji buvo bausta už rūkymą prie mokyklos. Ar buvo išduotas pirkimo kvitas, nepastebėjo. Apie pažeidimą surašė tarnybinį pranešimą. Nepilnametė neprieštaravo dėl cigarečių įsigijimo fakto, parašė paaiškinimą. Gali būti, kad laikas, nurodytas protokole, šiek tiek gali skirtis, paklaida 5-10 minučių. Spaudos kioskas, kuriame nepilnametė įsigijo rūkalų, stovi prie pat S. Nėries gimnazijos. Ten jis yra vienintelis, gimnazija ir prie pat yra kioskas. Galimai kolegė apsiriko nurodydama jo adresą. Techninių klaidų būna, be to, pareigūnė, surašiusi administracinio pažeidimo protokolą, yra ne vilnietė. Pačioje pokalbio pradžioje pardavėja aiškino, kad prieš kelias dienas, ta pati mergina (Ieva) jai buvo pateikusi suklastotą dėl amžiaus dokumentą, todėl šįryt ir neprašė jos pateikti asmens dokumento. Vėliau iš viso ėmė neigti cigarečių pardavimą. Pardavėja privalėjo pareikalauti iš pirkėjos asmens dokumento, tuo labiau, kad kioskas yra prie pat mokyklos. Kiek joms yra žinoma, šiame kioske yra įmanoma nupirkti cigarečių, ir mokykla neneigia fakto, kad visi vaikai ten perkasi cigaretes. Pati mergaitė (Ieva) sakė, kad jos niekada šiame kioske neprašo dokumento, kaip buvo ir šiuo atveju. Pardavėjai neaiškino, kad veiksmas nufilmuotas, tik sakė, kad viskas užfiksuota.

14Liudytoja I. P., policijos darbuotoja, teismo posėdyje paaiškino, kad su kolege (I. L.) matė patį pardavimo faktą, t.y. prie S. Nėries gimnazijos yra Lietuvos spaudos kioskelis, matė, kaip nepilnametė įsigijo jame cigarečių. Kuruoja S. Nėries mokyklą (gimnaziją) ir dar iki to ryto Ievai buvo surašę protokolą už tabako gaminių turėjimą. Tą rytą aiškiai matė, kaip pardavėja padavė Ievai tabako gaminius. Pasivijo mergaitę, ji pripažino, kad kioske įsigijo tabako gaminį. Paskui ėjo apklausti pardavėjos, kuri raštu taip pat patvirtino, kad pardavė mergaitei cigaretes. Ramia sąžine surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, nes patį faktą ji matė, tiek pardavėja, tiek nepilnametė pripažino faktą. Domėjosi ir dėl kvito, pardavėja sakė, kad padavė jį mergaitei. Mergaitė aiškino, kad kvito neturi. Visi pardavimai fiksuojami kontrolinėje juostoje. Buvo parduotas pakelis cigarečių „Marlboro Gold“. Mergaitė įsidėjo cigaretes į rankinuką. Cigarečių pakelio neišėmė, jei neklysta - nepilnametė sakė, kad tuo metu jau neturėjo cigarečių pakelio, kažkam atidavė. Joms reikėjo pereiti gatvę, pasivijo Ievą tik fojė. Vėliau, kai rašė protokolą, J. Š. buvo priėjusi, minėjo, kad numatyta didelė bauda. Nesupranta, kodėl ji pakeitė poziciją, kad nepardavė cigarečių Ievai, nors bendravimo pradžioje to fakto neneigė, kalbėjo apie jai parodytą prieš kurį laiką pažymėjimą su 1997 gimimo metais. Kioskas yra ant kampo, gali būti, kad surašydama protokolą suklydo dėl jo adreso. Dėl minučių irgi galėjo suklysti.

15Teismas pažymi J. Š. pozicijos nenuoseklumą. 2016 m. sausio 26 d. rašytiniame paaiškinime policijai ji nurodė, kad 2016-01-26 apie 8.40 val. pardavė pakelį cigarečių „Marlboro Gold“ merginai, kuri dokumento nepateikė, nes anksčiau ji yra rodžiusi jai moksleivio pažymėjimą, kuriame nurodyta, jog ji 1997 metų gimimo (b.l.6). Paaiškinime prie administracinio teisės pažeidimo protokolo ji nurodė, kad su pažeidimu nesutinka, nes cigarečių pakelį pardavė pilnametei moteriai, ir kad tai suprato iš jos išvaizdos. Apie tai, jog pardavė moksleivei, ji nekalba (b.l.2). Teismo posėdyje J. Š. parodė, kad fakto nepripažįsta ir paaiškino, kad „mergaitė buvo priėjusi, bet nieko nepirko“, cigarečių nepirko, galimai – saldainius. Jeigu ji pardavė cigaretes „Marlboro Gold“, tai kitai merginai. Byloje nėra pirkimo kvito, iš nepilnametės nebuvo paimtas pakelis cigarečių (b.l. 11).

16Taigi, nepaisant skirtumų savo aiškinimuose, J. Š. pripažįsta, kad I. K. jai yra žinoma, nes ji teigia:

17jog anksčiau yra pardavusi jai cigarečių, nes ji rodė moksleivio pažymėjimą. „Jeigu kalbama apie tą storą mergaitę, tai ji anksčiau man teikė studentų pažymėjimą“ (b.l. 11). Tai yra pardavėja Ievą identifikuoja kaip stambaus kūno sudėjimo merginą, kuri anksčiau jai neva rodžiusi studento pažymėjimą su 1997 gimimo metais. „Ieva yra stambi moteris ir viskas“ (b.l. 27);

18kad ji buvo prie kiosko, tačiau nieko nepirko ar pirko saldainius (b.l. 42).

19Neigdama cigarečių „Marlboro Gold“ pardavimą nepilnametei I. K. 2016-01-26 J. Š. pateikė teismui padarytus nuorašus pirkimo - pardavimo kvitų 2016-01-26 nuo 08.37.46 val. iki 08.47.12 val., iš kurių seka, kad nebuvo parduotas pakelis „Marlboro Gold“ (b.l. 20-23). Kadangi pareigūnės I. L. bei I. P. nurodė, kad protokole pažeidimo padarymo laikas fiksuotas su galima 5-10 minučių paklaida, teismas išreikalavo kvitų nuorašus nuo 08.30 val. iki 08.50 val. ir nustatė, kad 08.34.28 val., buvo parduotas pakelis cigarečių „Marlboro Gold“, už kurį buvo sumokėta 3.10 eurų (b.l.52). Būtent tokį cigarečių pavadinimą ir tokią jo kainą nurodė ir nepilnametė liudytoja I. K.. Šioje vietoje teismas pažymi ir tai, kad laiku nuo 08.30 iki 08.50 val. buvo parduotas tik vienas pakelis cigarečių „Marlboro Gold“ už 3,10 eurų. Todėl rašytiniai įrodymai paneigia J. Š. aiškinimus, jog mergaitė (Ieva) nieko nepirko arba pirko saldainius, kad „cigarečių pakelį „Marlboro Gold“ pardavė pilnametei moteriai (b.l.2). Pažymėtina, kad pirmame teismo posėdyje J. Š. aiškino, kad valandos bėgyje jokios cigaretės įmuštos į kasą nebuvo (b.l. 12).

20Teismas neturi pagrindo netikėti nepilnametės liudytojos I. K. bei pareigūnių I. L. bei I. P. parodymais, kadangi jie yra nuoseklūs, atitinka tarpusavy. Pažymėtina, kad pažeidimo padarymo dieną J. Š. rašytiniame paaiškinime pripažino, kad pardavė pakelį cigarečių „Marlboro Gold“ merginai. Tuo metu dokumento ši nerodė, o ji nereikalavo, nes prieš kurį laiką mergina jai rodė moksleivio pažymėjimą, kuriame buvo nurodyti 1997 gimimo metai (b.l. 6). Vėliau J. Š. tokių parodymų atsisakė, motyvų nenurodė, teismo posėdyje parodė, kad mergina buvo priėjusi prie langelio, bet cigarečių nepirko. Aiškino, kad apskritai tą valandą nebuvo įmuštos į kasą jokios cigaretės (b.l. 12). Nepilnametė liudytoja I. K. neigia turėjusi ir rodžiusi pardavėjai kada nors pažymėjimą, juolab - kur jos gimimo metai būtų suklastoti. Pareigūnės I. L. bei I. P. nurodė, kad pažeidimo laikas nurodytas su 5-10 minučių paklaida. UAB „Reitan Convenience Lithuania“ pateikė teismui kasos kvitų nuorašus, iš kurių matyti, kad 08.34.28 val. J. Š. pardavė pakelį cigarečių „Marlboro Gold“ už 3.10 eurų (b.l. 53). Būtent tokią cigarečių kainą nurodė liudytoja I. K.. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes tikslinamas pažeidimo padarymo laikas - jis buvo padarytas ne 08.40 val., tačiau 08.34.28 val. Taip pat tikslinamas kiosko adresas, kuris yra ne Vilniaus gt.33, tačiau Vilniaus gatvėje 32/2 (b.l. 17). J. Š. veiksmų kvalifikavimas dėl šio koregavimo nesikeičia ir jos teisių nepažeidžia.

21Pareigūnės neišėmė iš nepilnametės I. K. nupirkto pakelio cigarečių, aiškina, kad nespėjo to padaryti. J. Š. teigia, kad nėra pažeidimo objekto, kuris pagal įstatymo reikalavimus turėtų būti konfiskuotas. Tačiau tai pažeidimo padarymo fakto nepašalina, kadangi iš kelių skirtingų šaltinių (pareigūnių parodymų, pirkėjos parodymų, kasos juostos) cigarečių pirkimo faktas nustatytas. Bylos nagrinėjimo metu J. Š. pateikė žodinį ir rašytinį prašymą pateikti daiktinius įrodymus – dokumento paėmimo protokolą, prekės pirkimo kvitą, įrodantį, kad cigaretės buvo pirktos jos kioske bei daiktų paėmimo protokolą, patvirtinantį cigarečių konfiskavimą 2016-01-26 iš nepilnametės, tačiau toks jos prašymas netenkintinas, kadangi bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad cigaretės iš nepilnametės paimtos nebuvo, o kvito ši neišsaugojo.

22LR ATPK 1852 str. 2 d. numato administracinę atsakomybę už tabako gaminių ar susijusių gaminių pardavimą prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse nesilaikant įstatymuose nustatytų apribojimų. LR tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punktas numato, kad draudžiama parduoti tabako gaminius asmenims iki 18 metų. Kai kyla abejonių, kad asmuo yra jaunesnis negu 18 metų, tabako gaminių pardavėjai privalo iš perkančio tabako gaminius asmens reikalauti pateikti asmens amžių liudijantį dokumentą. Jeigu toks asmuo nepateikia amžių liudijančio dokumento, tabako gaminių pardavėjai privalo atsisakyti parduoti jam tabako gaminius.

23Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, kad nors įstatymo normoje dėl draudimo parduoti tabako gaminius asmenims, neturintiems 18 metų bei pardavėjo pareigos pareikalauti asmens amžių liudijančio dokumento, nėra pateikti abejonių dėl pirkėjo amžiaus galimo atsiradimo kriterijai (tokios abejonės kiekvienu konkrečiu atveju grindžiamos subjektyvių asmens suvokimu), tačiau pagal teisės normos esmę ir paskirtį bei protingumo kriterijus, darytina išvada, kad pirkėjo jaunatviška išvaizda savaime gali preziumuoti minėtų abejonių atsiradimą (Byla Nr. A525-929/2009). Nors proceso metu buvo nustatyta, kad Ieva yra 17-metė, aukšta ir pilno kūno sudėjimo, naudoja makiažą, tačiau atsižvelgiant į tai, kad kioskas yra prie pat mokyklos, o pirkėja neabejotinai jauno amžiaus, J. Š. turėjo įsitikinti, kad ši norėdama įsigyti cigarečių yra sulaukusi įstatymo nustatyto amžiaus. Juolab, kad pati J. Š. neneigė, kad ši mergina praeityje jau buvo atėjusi įsigyti cigarečių, jos buvo paprašyta pateikti pažymėjimą, tačiau ji neva pateikusi pažymėjimą su data, liudijančia jos pilnametystę. Nors pati I. K. kategoriškai paneigė, kad praeityje jai perkant kioske cigaretes, iš jos būtų buvę prašoma asmens dokumento, juolab, kad ji būtų pateikusi kažkokį pažymėjimą su neteisinga jos gimimo data, tačiau tokiais savo parodymais J. Š. pati pripažįsta, kad abejonių dėl Ievos amžiaus jai kilo. Taigi ji turėjo pareigą tikrinti pirkėjos dokumentą ir neparduoti tabako gaminių neįsitikinusi pirkėjos amžiumi. Pažymėtina, kad ginčydama pardavimo I. K. faktą, J. Š. pati neneigė, kad pirkėja Ieva gali būti nepilnametė.

24Tokiu būdu pardavusi nepilnametei tabako gaminių, prieš tai iš perkančio tabako gaminius asmens nepareikalavusi pateikti asmens amžių liudijančio dokumento ir neįsitikinusi pirkėjos amžiumi, J. Š. pažeidė aukščiau paminėtų teisės aktų nuostatą ir padarė administracinį teisės pažeidimą pagal LR ATPK 1852 str. 2 d.

25Skirdamas nuobaudą teismas atsižvelgia į padaryto pažeidimo pobūdį, į pažeidėjos asmenybę, kuri administracinėn atsakomybėn, bylos duomenimis, traukiama pirmą kartą, dirba. Lengvinančių nei sunkinančių jos atsakomybę aplinkybių nenustatyta. Skirtina artima sankcijos minimumui bauda.

26Vadovaudamasis LR ATPK 24 str., 30 str., 1852 str. 2 d., 286 str., 287 str. 1 d. 1 p., 313 str., teismas

Nutarė

27J. Š. pripažinti kalta padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 1852 str. 2 d. ir paskirti administracinę nuobaudą – 150 (vieno šimto penkiasdešimties) eurų baudą.

28Išaiškinti, kad bauda turi būti sumokėta per 40 dienų nuo šio nutarimo įteikimo dienos į „Swedbank“ banko Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT 247300010112394300, banko kodas 73000 arba Nordea Bank Finland Plc banko Lietuvos skyriaus Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, banko kodas 21400, arba į Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą bet kuriame kitame banke. Įmokos kodas 1001. Mokant baudą mokėjimo pavedimo skiltyje unikalus mokėjimo kodas būtina nurodyti ROIK 16055208058.

29Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas P.Borkovski, sekretoriaujant... 2. J. Š., a.k ( - ),... 3. administracinio teisės pažeidimo bylą pagal Lietuvos Respublikos... 4. J. Š. 2016-01-26 d. 08:34:28 val. adresu Vilniaus gt. 32/2, Vilniuje, dirbdama... 5. J. Š. teismo posėdyje pažeidimo padarymo, t.y. tabako gaminių pardavimo,... 6. Įrodymų vertinimas, teismo išvados... 7. Lietuvos Respublikos ATPK 257 str. nustatyta, kad organas (pareigūnas)... 8. Tiek Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, tiek Lietuvos... 9. Lietuvos Respublikos ATPK 185(2) str. 2 d. norma nustato atsakomybę asmeniui... 10. Nors J. Š. neigia administracinio teisės pažeidimo padarymo faktą, teismas,... 11. I. K. yra gimusi 1998-11-05, t.y. nepilnametė.... 12. Liudytoja I. K. parodė, kad jai yra 17 metų. Įvykio rytą, dar prieš 9-tą... 13. Liudytoja I. L., policijos darbuotoja, parodė, kad kartu su kolege I. P. dirbo... 14. Liudytoja I. P., policijos darbuotoja, teismo posėdyje paaiškino, kad su... 15. Teismas pažymi J. Š. pozicijos nenuoseklumą. 2016 m. sausio 26 d.... 16. Taigi, nepaisant skirtumų savo aiškinimuose, J. Š. pripažįsta, kad I. K.... 17. jog anksčiau yra pardavusi jai cigarečių, nes ji rodė moksleivio... 18. kad ji buvo prie kiosko, tačiau nieko nepirko ar pirko saldainius (b.l. 42).... 19. Neigdama cigarečių „Marlboro Gold“ pardavimą nepilnametei I. K.... 20. Teismas neturi pagrindo netikėti nepilnametės liudytojos I. K. bei... 21. Pareigūnės neišėmė iš nepilnametės I. K. nupirkto pakelio cigarečių,... 22. LR ATPK 1852 str. 2 d. numato administracinę atsakomybę už tabako gaminių... 23. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, kad nors... 24. Tokiu būdu pardavusi nepilnametei tabako gaminių, prieš tai iš perkančio... 25. Skirdamas nuobaudą teismas atsižvelgia į padaryto pažeidimo pobūdį, į... 26. Vadovaudamasis LR ATPK 24 str., 30 str., 1852 str. 2 d., 286 str., 287 str. 1... 27. J. Š. pripažinti kalta padarius administracinį teisės pažeidimą,... 28. Išaiškinti, kad bauda turi būti sumokėta per 40 dienų nuo šio nutarimo... 29. Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...