Byla 2AT-1-2013
Dėl bylos atnaujinimo priimtas ir, vadovaujantis ATPK 30217 straipsnio 1 dalies 5 punktu, administracinio teisės pažeidimo byla atnaujinta

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Vladislovo Ranonio, Vytauto Greičiaus ir pranešėjos Aldonos Rakauskienės,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą, kuri, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 30217 straipsnio 1 dalies 5 punktu, atnaujinta pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens S. P. (S. P.) prašymą.

3Teisėjų kolegija, susipažinusi su administracine byla ir išklausiusi teisėjos A. Rakauskienės pranešimą,

Nustatė

4Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2012 m. balandžio 5 d. nutarimu S. P. pagal ATPK 127 straipsnio 2 dalį ir 130 straipsnio 1 dalį nubaustas už tai, kad 2011 m. gruodžio 3 d., apie 23.15 val., ( - ), vairuodamas automobilį „Audi A4 Avant“ (valst. Nr. ( - )), sustojęs neįsitikino, kad tai daryti saugu, pariedėjo atgal ir atsitrenkė į gale stovintį automobilį „Ford Mondeo“ (valst. Nr. ( - )), kurį apgadino, ir iš eismo įvykio vietos pasitraukė. S. P. pagal ATPK 127 straipsnio 2 dalį paskirta 100 Lt dydžio bauda, pagal ATPK 130 straipsnio 1 dalį - 3000 Lt dydžio bauda ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimas trejiems metams. Vadovaujantis ATPK 33 straipsnio 2 dalimi, šias nuobaudas subendrinus, paskirta 3000 Lt dydžio bauda ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimas trejiems metams.

5Vilniaus apygardos teismas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą pagal nubaustojo S. P. skundą, 2012 m. birželio 8 d. nutartimi skundą atmetė nurodęs, kad apylinkės teismas visas bylos aplinkybes ištyrė išsamiai ir nešališkai, kad vertinant įrodymus proceso įstatymo reikalavimai nebuvo pažeisti, kad tai, jog S. P. padarė administracinius teisės pažeidimus, numatytus ATPK 127 straipsnio 2 dalyje ir 130 straipsnio 1 dalyje, įrodyta byloje surinkta medžiaga.

6Nesutikdamas su teismų sprendimais, S. P. kreipėsi į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą prašydamas, vadovaujantis ATPK 30217 straipsnio 1 dalies 5 punktu (nurodydamas ir kitus ATPK straipsnius, kurie, jo nuomone, buvo pažeisti), atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą ir, panaikinus teismų sprendimus, ją nutraukti.

7Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2012 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi administracinėn atsakomybėn patraukto asmens S. P. prašymas dėl bylos atnaujinimo priimtas ir, vadovaujantis ATPK 30217 straipsnio 1 dalies 5 punktu, administracinio teisės pažeidimo byla atnaujinta.

8Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo S. P., vadovaudamasis ATPK 301 straipsnio 1 dalimi, 250 straipsnio 1, 7 punktais, 256 straipsnio 3 dalimi, 257, 260, 2601 straipsniais, 280 straipsnio 1 dalies, 2 punktu, 30217 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 30221 straipsnio 14 dalies 2 punktu, prašo panaikinti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2012 m. balandžio 5 d. nutarimą ir Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartį bei administracinio teisės pažeidimo bylą jam nutraukti, nes jis pažeidimų, už kuriuos nubaustas, jis nepadarė.

9Prašyme nurodoma, kad teismai padarė esminius materialiosios ir proceso teisės pažeidimus, kurie turėjo įtakos neteisėtų nutarimo ir nutarties priėmimui. Pareiškėjas tvirtina, kad įvykio metu į jo automobilį „Audi A4 Avant“ atsitrenkė iš paskos važiavęs automobilis „Ford Mondeo“. Taip pat nurodo, kad tuo metu jis sustojo trečiojoje eismo juostoje, visos kitos juostos buvo užimtos iki ( - ) sankryžos, jis nedarė jokio manevro, nes važiavo tiesiai į ( - ) mikrorajoną, važiuoti atbula eiga nebuvo jokios prasmės, nes toje vietoje nėra kelio nuolydžio.

10Pareiškėjo nuomone, apylinkės teismas nepagrįstai atmetė jo ir kartu su juo važiavusios liudytojos L. J. parodymus ir rėmėsi tik automobiliu „Ford Mondeo“ važiavusios liudytojos T. B. parodymais. Byloje nepateikti įrodymai (nuotraukos, darytos pastarosios liudytojos, ir apsaugos kameros, sumontuotos prie sankryžos), kurie paneigia automobilio „Ford Mondeo“ vairuotojo nurodytas įvykio aplinkybes. Kartu pareiškėjas teigia, kad apeliacinės instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nepagrįstai nurodė, jog pareiškėjo ir liudytojos L. J. parodymai nesutampa. Pareiškėjo nuomone, nesutapimai žodžiuose „pristabdyti“ ir „sustoti“ nekeičia parodymų esmės, šiuose parodymuose yra nurodytos iš esmės analogiškos įvykio aplinkybės.

11Prašyme nurodoma ir tai, kad apeliacinės instancijos teismas rėmėsi policijos pareigūno L. Č. parodymais, jog A. S. kreipėsi į jį ir šis pasiūlė pildyti deklaraciją bei patraukti automobilius, tačiau vėl po 5 min. atvykęs A. S. paaiškino, kad „Audi A4 Avant“ vairuotojas pasišalino. Pareiškėjas mano, kad patraukti automobilius į saugią vietą iš judrios trečiosios eismo juostos (kai užimtos visos penkios juostos ir susidariusi automobilių spūstis iki pat ( - )) ir vairuotojams susitikti reikia ne 5 min., o mažiausiai 15 min. Pareiškėjo nuomone, tokie vairuotojo A. S. parodymai, kad per 5 min. jis suspėjo ne tik saugiai sustoti už šviesoforo reguliuojamos sankryžos, bet ir atsirasti prie policijos pareigūno, yra nepatikimi. Todėl pareiškėjas teigia, jog būtent A. S. pasitraukė iš tariamos įvykio vietos.

12Kartu pareiškėjas mano, kad eismo įvykio apskritai nebuvo, nes valstybinis numeris nėra nei automobilio dalis, nei jo mazgas, automobiliai nesužaloti ir nukentėjusiųjų nėra. Dėl automobilių kontakto kaltas ne jis, o automobilio „Ford Mondeo“ vairuotojas A. S.. Teismų išvada, kad pareiškėjo automobilis riedėjo atgal, neteisinga ir neatitinka įvykio vietos aplinkybių. Taip pat jis teigia, kad jeigu net eismo įvykis buvo, jis iš jo nepasišalino, nes 15 min. laukė sutartoje vietoj (už sankryžos ir už visuomeninio transporto stotelės, buvo pėsčias sugrįžęs į tariamą įvykio vietą, bet automobilio „Ford Mondeo“ neberado). Nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismai neįvertino to fakto, kad buvo sutarta pildyti deklaraciją ir aiškintis įvykio aplinkybes tarpusavyje patraukus automobilius nuo sankryžos. Abiejų transporto priemonių vairuotojai laukė vienas kito skirtingose vietose. Nors teisme A. S. aiškino, kad laukė pareiškėjo visuomeninio transporto stotelėje (nors pagal kelių eismo taisykles griežtai draudžiama sustoti visuomeninio transporto stotelėse), pareiškėjas mano, kad šiuo atveju įvyko nesusikalbėjimas ir nesusipratimas. Jo nuomone, laukimo laikas patvirtina, kad nebuvo sąmoningo pasišalinimo iš įvykio vietos ir tai negali būti laikoma pasišalinimu. Teismai nepagrįstai netaikė in dubio pro reo principo ir jį (S. P.) nubaudė administracine tvarka, nesant jo veikoje administracinės teisės pažeidimo sudėties (ATPK 250 straipsnio 1 dalis).

13Atsiliepime į prašymą atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą Institucijos vyresnysis specialistas prašo pareiškėjo S. P. prašymą atmesti. Pareigūnas, atsiliepime remdamasis Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija, kasacinėmis nutartimis Nr. 3K-3-303/2007, 3K-3-108/2009, 3K-3-20/2010, teigia, kad apeliacinės instancijos teismo sprendimas palikti galioti nepakeistą pirmosios instancijos teismo nutarimą yra pagrįstas. Priešingai nei teigiama prašyme, procesinės teisės normos nepažeistos.

14Prašymas administracinėn atsakomybėn patraukto asmens S. P. tenkintinas iš dalies.

15Pagal ATPK 9 straipsnį administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu) laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis arba neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę.

16Administracinis teisės pažeidimas laikomas padarytu tyčia, jeigu jį padaręs asmuo suprato priešingą teisei savo veikimo arba neveikimo pobūdį, numatė žalingas jo pasekmes ir jų norėjo arba nors ir nenorėjo šių pasekmių, bet sąmoningai leido joms kilti, o padarytu dėl neatsargumo – jeigu jį padaręs asmuo numatė, kad jo veikimas arba neveikimas gali sukelti žalingas pasekmes, bet lengvabūdiškai tikėjosi, kad jų bus išvengta, arba numatė, kad gali kilti tokios pasekmės, nors turėjo ir galėjo jas numatyti (ATPK 10, 11 straipsniai).

17Teisėjų kolegija pažymi, kad asmuo traukiamas administracinėn atsakomybėn tik tada, kai byloje esančių įrodymų pagrindu yra konstatuota jam inkriminuojamo administracinio teisės pažeidimo sudėtis. Administracinio teisės pažeidimo sudėtis – tai įstatyme numatytų objektyvių ir subjektyvių požymių, kurie apibūdina pavojingą veiką kaip tam tikrą administracinės teisės pažeidimą, visuma. Jei nėra bent vieno iš šių požymių, nėra ir administracinio teisės pažeidimo sudėties (ATPK 250 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

18Vienas svarbiausių administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos uždavinių yra visapusiškai, pilnutinai ir objektyviai išsiaiškinti kiekvienos bylos aplinkybes, išspręsti ją tiksliai pagal įstatymus (ATPK 248 straipsnis).

19ATPK 256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įrodymai administracinio teisės pažeidimo byloje yra bet kurie faktiniai duomenys, kuriais remdamiesi organai (pareigūnai) įstatymo numatyta tvarka nustato, ar yra padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar jo nėra, ar dėl jo padarymo tas asmuo kaltas, ir kitokias aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti. Šie duomenys nustatomi administracinio teisės pažeidimo protokolu, nuotraukomis, garso ar vaizdo įrašais, liudytojų parodymais, nukentėjusiojo ir patraukto administracinėn atsakomybėn asmens paaiškinimais, daiktiniais įrodymais bei kitomis ATPK 256 straipsnio 2 dalyje nurodytomis priemonėmis. Šio kodekso nereglamentuojamų administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos santykių atvejais teismas, nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, mutatis mutandis vadovaujasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso normomis, taikomomis baudžiamųjų nusižengimų bylų procesui. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenoje negali būti taikomos atsakomybėn traukiamo (patraukto) asmens teisių ribojimą nustatančios Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso normos (ATPK 249 straipsnio 2 dalis).

20Teismas, išnagrinėjęs administracinio pažeidimo bylą, įrodymus įvertina pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu ir teisine sąmone (ATPK 257 straipsnis). Vidinis įsitikinimas privalo turėti objektyvų pagrindą ir negali būti tapatinamas su vidine nuojauta ar intuicija. Reikalavimas vadovautis įstatymu reiškia, kad vidinis įsitikinimas turi formuotis neignoruojant procesinių taisyklių ir materialiųjų teisės normų. Šio reikalavimo laikymasis turi užtikrinti, kad sprendimą administracinėje byloje nulemtų tik neabejotinai patikrinti ir teisėtais būdais gauti duomenys. Sprendžiant asmens administracinės atsakomybės klausimą būtina vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu nekaltumo prezumpcijos principu ir iš jo išplaukiančiu in dubio pro reo principu, pagal kurį visos abejonės bei neaiškumai, kurie negali būti pašalinti, aiškintini traukiamo administracinėn atsakomybėn asmens naudai.

21ATPK 127 straipsnio 2 dalyje administracinė atsakomybė numatyta už KET pažeidimą, nulėmusį kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kitokio turto sugadinimą (apgadinimą).

22Įvertinęs byloje ištirtus įrodymus, apylinkės teismas nustatė, kad S. P., kaip eismo dalyvis, pažeidė KET 9 punkto reikalavimus laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių, kitų asmenų ar jų turto saugumui, 2011 m. gruodžio 3 d., apie 23.15 val., vairuodamas automobilį „Audi A4 Avant“ (valst. Nr. ( - )), ( - ), užsidegus raudonam šviesoforo signalui, sustabdė vairuojamą automobilį, tačiau, nesilaikydamas atsargumo priemonių, pariedėjo atgal ir atsitrenkė į paskui jį buvusį automobilį „Ford Mondeo“ (valst. Nr. ( - )), vairuojamą A. S., dėl to šį apgadino – įlenkė priekinio valstybinio numerio ženklą ir bamperį. Šias aplinkybes teismas nustatė įvertinęs ne tik eismo įvykio dalyvio nukentėjusiojo A. S., liudytojos T. B. parodymus, bet ir liudytojo L. Č. parodymus, jo tarnybiniame pranešime nurodytus duomenis, eismo įvykio vietos schemą, iš kurios matyti, kur įvyko eismo įvykis, ir tai, kad toje vietoje buvo nuokalnė, šioje schemoje užfiksuotus bei fotolentelėje matomus automobilio „Ford Mondeo“ (valst. Nr. ( - )) apgadinimus.

23Teisėjų kolegija konstatuoti, kad įrodymai įvertinti pažeidžiant jų vertinimo taisykles, kad S. P. gynybos versija, pagal kurią pats A. S. savo vairuojamu automobiliu atsitrenkė į jo stovintį automobilį, abiejų instancijų teismų atmesta nemotyvuotai ir nepagrįstai, neturi teisinio pagrindo. Pagal nustatytas faktines aplinkybes S. P. ATPK 127 straipsnio 2 dalis pritaikyta tinkamai, naikinti pirmosios instancijos teismo nutarimo ir paskesnės apeliacinės instancijos teismo nutarties dalį, kuria S. P. nubaustas pagal ATPK 127 straipsnio 2 dalį, remiantis nubaustojo prašyme nurodytais argumentais, nėra pagrindo.

24ATPK 130 straipsnio 1 dalyje administracinė atsakomybė numatyta už nepaklusimą uniformuoto policijos pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę, taip pat pasitraukimą iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant Kelių eismo taisykles.

25Apylinkės teismo nutarimu S. P. pripažintas kaltu padaręs ATPK 130 straipsnio 1 dalyje numatytą pažeidimą, nes, įvykus eismo įvykiui, pasitraukė iš eismo įvykio vietos. Nutarimo motyvuojamojoje dalyje teismas nurodė, kad S. P. tyčia pasišalino iš eismo įvykio vietos, pažeisdamas KET 232 punkto (kuris buvo nurodomas administracinio teisės pažeidimo protokole) reikalavimus, pagal kuriuos, jeigu eismo įvykio metu nežuvo ir nebuvo sužeistas žmogus, o su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai sutaria dėl eismo įvykio aplinkybių ir nekviečia policijos į eismo įvykio vietą, su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai privalo eismo įvykio deklaracijoje nubraižyti eismo įvykio schemą, aprašyti eismo įvykio aplinkybes ir duoti visiems su eismo įvykiu susijusiems eismo dalyviams pasirašyti.

26Pagal KET išaiškintas sąvokas eismo įvykio deklaracija – eismo įvykyje dalyvavusių transporto priemonių valdytojų eismo įvykio vietoje užpildyta ir pasirašyta forma, kurioje fiksuojamas eismo įvykio faktas, aprašomos aplinkybės ir braižoma schema.

27Teisėjų kolegija pažymi, kad kaltė yra vienas veikos subjektyviosios sudėties požymių. Kaltės turinį sudaro psichinis asmens santykis su teisinę reikšmę turinčiais veikos požymiais, pavojingais padariniais ir situacija, kuriai esant padarytas pažeidimas.

28ATPK 130 straipsnio 1 dalyje numatyta veika yra tyčinis administracinis teisės pažeidimas. Tai reiškia, kad kiekvienu atveju teismas privalo nustatyti, jog konkrečioje situacijoje asmuo suvokė, kad iš įvykio vietos pasišalina neteisėtai, suvokė savo pareigą pasilikti eismo įvykio vietoje, tačiau ją įgnoruodamas pasišalino.

29Byloje nustatyta, kad 2011 m. gruodžio 3 d., apie 23.15 val., ( - ) įvyko eismo įvykis, kurio metu S. P. vairuojamu automobiliu buvo apgadintas A. S. vairuojamas automobilis. Pagal bylos duomenis, A. S. apie eismo įvykį pranešė netoli eismo įvykio vietos buvusiam kelių patruliui L. Č., kuris patarė pildyti eismo įvykio deklaraciją. Taip pat nustatyta, kad abu vairuotojai – A. S. ir S. P. – sutarė pasitraukti iš įvykio vietos bei pildyti deklaraciją ir abu iš įvykio vietos pasitraukė. Pagal nubaustojo S. P. parodymus, abu sutiko pildyti deklaraciją, dėl tuo metu buvusio didelio automobilių srauto sutarė pasitraukti iš eismo įvykio vietos ir susitikti kelkraštyje už stotelės, esančios už sankryžos; kad už stotelės jis laukė vairuotojo A. S. apie 15 min., tačiau šis nepasirodė, kad buvo sugrįžęs prie sankryžos, tačiau vairuotojo nerado ir todėl išvažiavo. S. P. parodymus, kad išvažiavus į kelkraštį už sankryžos buvo laukiama privažiuojančio A. S., patvirtino liudytoja – S. P. bendrakeleivė L. J.. Pagal A. S. parodymus, jis važiavo paskui S. P. automobilį ir matė, kad jis nestoja, kad buvo sutarta susitikti už sankryžos stotelėje, kad jis prie stotelės laukė apie valandą laiko, tačiau niekas neprivažiavo. A. S. bendrakeleivė liudytoja T. B. parodė, kad S. P. pravažiavo sankryžą, o jie nespėjo, kad paskui nuvažiavo prie stotelės, bet vairuotojo nebuvo. Byloje duomenų, kad liudytojas L. Č. būtų matęs S. P. išvažiavimo iš įvykio vietos aplinkybes, nėra. Taigi, minėti asmenys bylai svarbias aplinkybes aiškina skirtingai, objektyvių duomenų, patvirtinančių ar paneigiančių suinteresuotų asmenų iškeltas versijas, nėra, todėl tokiu atveju visos abejonės ir neaiškumai, kurie negali būti pašalinami, turi būti aiškintini kaltinamo asmens naudai.

30Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad abiejų instancijų teismai, pripažindami, jog S. P. tyčia pasitraukė iš eismo įvykio vietos, šios išvados nepagrindė motyvuotu bylos duomenų vertinimu. Darytina išvada, kad nagrinėjamoje byloje S. P. kaltė, t. y. tai, kad jis tyčia pasitraukė iš eismo įvykio vietos pažeisdamas KET, nenustatyta, todėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2012 m. balandžio 5 d. nutarimo ir Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 8 d. nutarties dalys, kuriomis S. P. nubaustas pagal ATPK 130 straipsnio 1 dalį, naikintinos ir ši bylos dalis, nesant S. P. veikoje šio administracinio teisės pažeidimo sudėties, nutrauktina.

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30221 straipsnio 14 dalies 2 punktu,

Nutarė

32Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2012 m. balandžio 5 d. nutarimo ir Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 8 d. nutarties dalį dėl S. P. nubaudimo pagal ATPK 130 straipsnio 1 dalį 3000 Lt dydžio bauda ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimu trejiems metams panaikinti ir dėl šios dalies S. P. administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti. Sprendimų dalį dėl ATPK 33 straipsnio 2 dalies nuostatų taikymo panaikinti.

33Kitą nutarimo ir nutarties dalį palikti nepakeista.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo... 3. Teisėjų kolegija, susipažinusi su administracine byla ir išklausiusi... 4. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2012 m. balandžio 5 d. nutarimu S. P.... 5. Vilniaus apygardos teismas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs... 6. Nesutikdamas su teismų sprendimais, S. P. kreipėsi į Lietuvos... 7. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 8. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo S. P., vadovaudamasis 9. Prašyme nurodoma, kad teismai padarė esminius materialiosios ir proceso... 10. Pareiškėjo nuomone, apylinkės teismas nepagrįstai atmetė jo ir kartu su... 11. Prašyme nurodoma ir tai, kad apeliacinės instancijos teismas rėmėsi... 12. Kartu pareiškėjas mano, kad eismo įvykio apskritai nebuvo, nes valstybinis... 13. Atsiliepime į prašymą atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą... 14. Prašymas administracinėn atsakomybėn patraukto asmens S. P. tenkintinas iš... 15. Pagal ATPK 9 straipsnį administraciniu teisės pažeidimu... 16. Administracinis teisės pažeidimas laikomas padarytu tyčia, jeigu jį... 17. Teisėjų kolegija pažymi, kad asmuo traukiamas administracinėn atsakomybėn... 18. Vienas svarbiausių administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos... 19. ATPK 256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įrodymai... 20. Teismas, išnagrinėjęs administracinio pažeidimo bylą, įrodymus įvertina... 21. ATPK 127 straipsnio 2 dalyje administracinė atsakomybė... 22. Įvertinęs byloje ištirtus įrodymus, apylinkės teismas nustatė, kad S. P.,... 23. Teisėjų kolegija konstatuoti, kad įrodymai įvertinti pažeidžiant jų... 24. ATPK 130 straipsnio 1 dalyje administracinė atsakomybė... 25. Apylinkės teismo nutarimu S. P. pripažintas kaltu padaręs 26. Pagal KET išaiškintas sąvokas eismo įvykio deklaracija – eismo įvykyje... 27. Teisėjų kolegija pažymi, kad kaltė yra vienas veikos subjektyviosios... 28. ATPK 130 straipsnio 1 dalyje numatyta veika yra tyčinis... 29. Byloje nustatyta, kad 2011 m. gruodžio 3 d., apie 23.15 val., ( - ) įvyko... 30. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad abiejų... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės... 32. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2012 m. balandžio 5 d. nutarimo ir... 33. Kitą nutarimo ir nutarties dalį palikti nepakeista....