Byla eAS-688-629/2020
Dėl sankcijų skyrimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Arūno Dirvono ir Mildos Vainienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų Ž. K. ir D. L. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. rugpjūčio 31 d. ir 2020 m. rugsėjo 2 d. nutarčių administracinėje byloje pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos prašymą atsakovams D. L., Ž. K. ir L. K. dėl sankcijų skyrimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – ir pareiškėjas) elektroninių ryšių priemonėmis 2019 m. balandžio 15 d. kreipėsi į teismą su prašymu atsakovams Ž. K., D. L. ir L. K. ketveriems metams apriboti teisę eiti viešojo ir (arba) privataus juridinio asmens vadovo pareigas, būti viešojo ir (arba) privataus juridinio asmens kolegialaus priežiūros ir (arba) valdymo organo nariu ir skirti 6 000 eurų baudą.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. spalio 11 d. sprendimu pareiškėjo prašymą tenkino iš dalies – Ž. K. už prisidėjimą prie ūkio subjekto sudaryto draudžiamo konkurentų susitarimo teisę eiti viešojo ir (arba) privataus juridinio asmens vadovo pareigas, būti viešojo ir (arba) privataus juridinio asmens kolegialaus priežiūros ir (arba) valdymo organo nariu apribojo šešiems mėnesiams; D. L. už prisidėjimą prie ūkio subjekto sudaryto draudžiamo konkurentų susitarimo teisę eiti viešojo ir (arba) privataus juridinio asmens vadovo pareigas, būti viešojo ir (arba) privataus juridinio asmens kolegialaus priežiūros ir (arba) valdymo organo nariu apribojo dvejiems metams; L. K. už prisidėjimą prie ūkio subjekto sudaryto draudžiamo konkurentų susitarimo teisę eiti viešojo ir (arba) privataus juridinio asmens vadovo pareigas, būti viešojo ir (arba) privataus juridinio asmens kolegialaus priežiūros ir (arba) valdymo organo nariu apribojo trejiems metams bei skyrė 1 000 Eur dydžio baudą. Kitą pareiškėjo prašymo dalį atmetė kaip nepagrįstą. Teismas taip pat paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

7Pareiškėjas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, nesutikdamas su minėtu Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu ir prašydamas jį pakeisti, padavė apeliacinį skundą. Administracinė byla pagal pareiškėjo apeliacinį skundą nagrinėjama Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (administracinės bylos Nr. eA-2810-502/2020).

8Atsakovė Ž. K., atstovaujama advokato L. B., elektroninių ryšių priemonėmis 2020 m. rugpjūčio 20 d. padavė apeliacinį skundą, prašydama atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti ir panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. spalio 11 d. sprendimo dalį, kuria skirta sankcija Ž. K. ir šią Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos prašymo dalį atmesti ir/ar administracinę bylą šioje dalyje nutraukti.

9Atsakovas D. L., atstovaujamas advokato L. B., elektroninių ryšių priemonėmis 2020 m. rugpjūčio 31 d. padavė apeliacinį skundą, prašydamas atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti ir panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. spalio 11 d. sprendimo dalį, kurioje skirta sankcija D. L. ir šią Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos prašymo dalį atmesti ir/ar administracinę bylą šioje dalyje nutraukti.

10Atsakovai prašymą atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti grindė aplinkybėmis, kad apie administracinės bylos nagrinėjimą nebuvo tinkamai informuoti, skundžiamas teismo sprendimas atsakovams nebuvo tinkamai įteiktas. Apie skundžiamą teismo sprendimą atsakovė sužinojo 2020 m. rugpjūčio 7 d., o atsakovas – 2020 m. rugpjūčio 1 d., kai pirmą kartą prisijungė prie Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo (EPP).

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi netenkino atsakovės Ž. K. prašymo atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. spalio 11 d. sprendimo paduoti ir atsisakė priimti atsakovės apeliacinį skundą. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. rugsėjo 2 d. nutartimi netenkino atsakovo D. L. prašymo atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. spalio 11 d. sprendimo paduoti ir atsisakė priimti atsakovo apeliacinį skundą.

13Teismas nustatė, kad atsakovai apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. spalio 11 d. sprendimo padavė, praleidę apeliacinio skundo padavimo terminą daugiau nei 9 mėnesius. Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 132 straipsnio 4 dalimi, pagal kurią prašymas atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo teismo sprendimo paskelbimo dienos, todėl atsakovų prašymų dėl termino atnaujinimo netenkino ir jų apeliacinius skundus atsisakė priimti.

14III.

15Atsakovai Ž. K. ir D. L. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. rugpjūčio 31 d., 2020 m. rugsėjo 2 d. nutartis ir klausimą perduoti Vilniaus apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš naujo.

16Atsakovai nurodo, kad ABTĮ 132 straipsnio 4 dalyje praleisto termino atnaujinimo terminas yra siejamas ne su sprendimo priėmimu, bet su sprendimo paskelbimu. Šiuo atveju apie teismo sprendimo paskelbimo laiką ir vietą atsakovams nebuvo pranešta. Todėl laikytina, kad teismo sprendimas atsakovams buvo paskelbtas tą dienai, kai jie sužinojo apie priimtą sprendimą.

17Atsakovai pažymi, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. gegužės 28 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eI-3264-815/2019 buvo sprendžiamas klausimas dėl procesinių dokumentų įteikimo viešo paskelbimo būdu, tačiau minėta nutartimi nebuvo įvykdytas ABTĮ 143 straipsnyje nustatytas reikalavimas apie teismo sprendimo paskelbimo laiką ir vietą pranešti proceso šalims.

18Šiuo atveju teismas turėjo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 123 straipsniu ir siųsti dokumentus deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, tačiau tai nebuvo padaryta. Atsakovo D. L. deklaruotas gyvenamosios vietos adresas yra ( - ), tačiau šiuo adresu dokumentai nebuvo siunčiami. Atsakovė buvo deklaravusi išvykimą iš Lietuvos Respublikos į Ispaniją, todėl akivaizdu, kad jai nebuvo užtikrinta teisė žinoti apie jos atžvilgiu vykstantį procesą. Remdamiesi Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-956-516/2011 ir Šiaulių apygardos teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-804-124/2013 atsakovai mano, kad teismas, taikydamas CPK 130 straipsnį ir dokumentus įteikdamas viešo paskelbimo būdu, nukrypo nuo teismų praktikos, pagal kurią analogiškomis aplinkybėmis, t. y. kai objektyvūs duomenys patvirtina, kad atsakovas yra išvykęs gyventi į užsienį, pripažįstama, jog procesinių dokumentų įteikimas viešo paskelbimo būdu nebūtų tinkamas, nes neužtikrintų atsakovo teisės žinoti apie bylą, todėl ieškinys paliekamas nenagrinėtas.

19Procesas gali būti atnaujinamas tik dėl bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu ar nutartimi. Šiuo atveju byla nėra užbaigta, nes apeliacine tvarka nagrinėjama Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme (Nr. eA-2810-502/2020), todėl, atsakovų manymu, termino apeliaciniam skundui paduoti atnaujinimas užtikrintų operatyvų teisminio ginčo išnagrinėjimą, užtikrintų ne formalų teisės taikymą, priešingu atveju, atsakovai turėtų ir galėtų teikti prašymus dėl proceso atnaujinimo tik po to, kai byla užbaigta įsiteisėjusiu teismo sprendimu ar nutartimi, kas neatitinka proceso operatyvumo ir koncentruotumo principų.

20Pareiškėjas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba atsiliepime su atsakovų atskiruoju skundu nesutinka ir prašo jį atmesti.

21Pareiškėjo teigimu, procesiniai dokumentai atsakovams buvo įteikti tinkamai, vadovaujantis CPK ir ABTĮ nuostatomis – Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. gegužės 28 d. priėmė nutartį, kuria nutarė įteikti atsakovams Ž. K. ir D. L. pareiškėjo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos prašymą dėl sankcijų skyrimo ir jo priedus viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt, o 2019 m. rugpjūčio 14 d. priėmė nutartį, kuria nutarė teismo šaukimus įteikti ir apie teismo posėdžio datą, laiką ir vietą paskelbti viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt. Atsakovams Ž. K. (adresu ( - )) ir D. L. (adresu ( - )) buvo išsiųstos Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. spalio 11 d. sprendimo kopijos – t. y., adresais, nurodytais Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2019 m. balandžio 15 d. prašyme skirti sankcijas D. L., Ž. K. ir L. K.. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad Gyventojų registre atsakovo deklaruota gyvenamoji vieta – ( - ), atskirajame skunde atsakovas savo gyvenamosios vietos adresą nurodė būtent šį adresą. Pareiškėjo manymu, atsakovai buvo tinkamai informuoti apie vyksiantį teismo posėdį ir priimtą teismo sprendimą.

22Pareiškėjas akcentuoja, kad atsakovai apeliacinius skundus padavė, praleidę ne tik ABTĮ 132 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą apeliaciniam skundui paduoti, bet ir to paties straipsnio 4 dalyje įtvirtintą baigtinį trijų mėnesių apeliacinio skundo padavimo teismui terminą.

23Teisėjų kolegija

konstatuoja:

24IV.

25Atskiruoju skundu ginčijamos Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. rugpjūčio 31 d. ir 2020 m. rugsėjo 2 d. nutartys, kuriomis atsisakyta priimti atsakovų apeliacinius skundus tuo pagrindu, kad atsakovai praleido teismo sprendimo apskundimo terminą.

26Teisėjų kolegija, nagrinėdama atsakovų atskirojo skundo argumentus, pirmiausia pažymi, kad teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra fundamentali asmens teisė, pripažįstama tiek nacionalinių (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. 1 d., Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 4 str. 1 d., ABTĮ 5 str. 1 d.), tiek tarptautinių teisės aktų (Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 2 str. 3 d., Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., 13 str.). Tačiau Konstitucijoje yra įtvirtintos ne tik asmens teisės, bet yra įtvirtintos ir pareigos, t. y. nurodyta, jog žmogus, įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, privalo laikytis Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių (Konstitucijos 28 str.). Taigi teisė kreiptis į teismą gali būti įgyvendinta tik įstatymų nustatyta tvarka, t. y. laikantis įstatymuose nurodytų kreipimosi į teismą sąlygų. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pasisakęs, kad ABTĮ 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta kiekvieno suinteresuoto subjekto teisė įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, jog būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas visais atvejais turi būti įgyvendinama, laikantis ABTĮ nustatytų reikalavimų (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gegužės 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-224/2012; 2019 m. spalio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-653-575/2019).

27ABTĮ 132 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per trisdešimt kalendorinių dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Pagal to paties straipsnio 2 dalį praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu pirmosios instancijos teismas, per kurį paduodamas apeliacinis skundas, apeliacinio skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. ABTĮ 132 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad prašymas atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo teismo sprendimo paskelbimo dienos.

28Vadovaujantis ABTĮ 138 straipsnio 3 dalies 1 punktu, apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas apeliantui, jeigu apeliacinis skundas paduotas praleidus nustatytą apeliacinio skundo padavimo terminą ir šis terminas neatnaujinamas.

29Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad atsakovai apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. spalio 11 d. sprendimo padavė atitinkamai 2020 m. rugpjūčio 20 d. (atsakovės atveju) ir 2020 m. rugpjūčio 31 d. (atsakovo atveju). Taigi, atsakovai apeliacinius skundus padavė daugiau nei po 9 mėnesių nuo minėto teismo sprendimo paskelbimo, t. y. praleidę ne tik ABTĮ 132 straipsnio 1 dalyje nustatytą trisdešimties kalendorinių dienų apeliacinio skundo padavimo teismui terminą, skaičiuojamą nuo sprendimo paskelbimo, bet ir to paties straipsnio 4 dalyje nustatytą trijų mėnesių terminą prašymui atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą paduoti.

30Atkreiptinas dėmesys, kad asmuo negali neribotą laiką ginčyti jo netenkinusio sprendimo, nes taip atsirastų neapibrėžtumas administraciniuose teisiniuose santykiuose ir atitinkamas teises įgiję asmenys negalėtų būti tikri dėl savo teisinės padėties (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. spalio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-653-575/2019).

31Atskirajame skunde nurodyti argumentai dėl pirmosios instancijos teismo padarytų procesinės teisės normų pažeidimo, nagrinėjant administracinę bylą (netinkamo atsakovų informavimo apie jų atžvilgiu pradėtą procesą ir netinkamą informavimą apie priimtą teismo sprendimą), tikrinant skundžiamų teismo nutarčių teisėtumą ir pagrįstumą, nevertintini, nes šie argumentai yra susiję su atsakovų prašymu atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti, tačiau, kaip minėta, toks prašymas nagrinėjamu atveju nebegali būti paduotas, nes yra pasibaigęs ABTĮ 132 straipsnio 4 dalyje nustatytas terminas.

32Teisėjų kolegija taip pat pastebi, kad Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. spalio 11 d. sprendimo pakeitimo yra nagrinėjama administracinė byla Nr. eA-2810-502/2020 (proceso Nr. 3-61-3-01457-2019-2) pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos prašymą atsakovams D. L., Ž. K. ir L. K. dėl sankcijų skyrimo. Taigi, atsakovų kvestionuojamas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. spalio 11 d. sprendimas yra apskųstas ir nagrinėjamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme, todėl atsakovai aptariamoje administracinėje byloje gali teikti atsiliepimą į pareiškėjo pateiktą apeliacinį skundą, nurodant ir nesutikimo su skundžiamu teismo sprendimu argumentus.

33Pagal ABTĮ 38 straipsnio 1 dalies 7 punktą sumokėtas žyminis mokestis arba jo dalis grąžinami, kai atsisakoma priimti teismui paduotą apeliacinį skundą. Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (ABTĮ 38 str. 3 d.).

34Atsakovė Ž. K., paduodama apeliacinį skundą, sumokėjo 11,25 Eur žyminį mokestį (2020 m. rugpjūčio 20 d. Luminor banko lėšų pervedimo nurodymas Nr. 242). Pirmosios instancijos teismo 2020 m. rugpjūčio 31 d. nutartyje, kuria atsisakyta priimti atsakovės apeliacinį skundą, nėra nurodymo grąžinti žyminį mokestį – teismas nepagrįstai neišsprendė žyminio mokesčio grąžinimo klausimo. Atsižvelgiant į tai, atsakovei Ž. K. sumokėtas 11,25 Eur žyminis mokestis grąžintinas.

35Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai vertino faktines bylos aplinkybes, aiškino ir taikė proceso teisės normas, todėl priėmė teisėtas ir pagrįstas nutartis, tačiau, įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes dėl žyminio mokesčio atsakovei grąžinimo, skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. rugpjūčio 31 d. nutartis keistina, o atsakovų atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

36Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 38 straipsnio 1 dalies 7 punktu, 154 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

37Atsakovų Ž. K. ir D. L. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

38Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. rugpjūčio 31 d. nutartį pakeisti – grąžinti atsakovei Ž. K. 2020 m. rugpjūčio 20 d. sumokėtą 11,25 (vienuolika eurų ir dvidešimt penkis centus) euro žyminį mokestį už apeliacinį skundą.

39Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. rugsėjo 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

40Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – ir... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. spalio 11 d. sprendimu... 7. Pareiškėjas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, nesutikdamas su... 8. Atsakovė Ž. K., atstovaujama advokato L. B., elektroninių ryšių... 9. Atsakovas D. L., atstovaujamas advokato L. B., elektroninių ryšių... 10. Atsakovai prašymą atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti grindė... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi... 13. Teismas nustatė, kad atsakovai apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos... 14. III.... 15. Atsakovai Ž. K. ir D. L. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 16. Atsakovai nurodo, kad ABTĮ 132 straipsnio 4 dalyje praleisto termino... 17. Atsakovai pažymi, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m.... 18. Šiuo atveju teismas turėjo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 19. Procesas gali būti atnaujinamas tik dėl bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu... 20. Pareiškėjas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba atsiliepime su... 21. Pareiškėjo teigimu, procesiniai dokumentai atsakovams buvo įteikti tinkamai,... 22. Pareiškėjas akcentuoja, kad atsakovai apeliacinius skundus padavė, praleidę... 23. Teisėjų kolegija... 24. IV.... 25. Atskiruoju skundu ginčijamos Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m.... 26. Teisėjų kolegija, nagrinėdama atsakovų atskirojo skundo argumentus,... 27. ABTĮ 132 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apygardų administracinių teismų... 28. Vadovaujantis ABTĮ 138 straipsnio 3 dalies 1 punktu, apeliacinis skundas... 29. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad... 30. Atkreiptinas dėmesys, kad asmuo negali neribotą laiką ginčyti jo... 31. Atskirajame skunde nurodyti argumentai dėl pirmosios instancijos teismo... 32. Teisėjų kolegija taip pat pastebi, kad Lietuvos vyriausiame administraciniame... 33. Pagal ABTĮ 38 straipsnio 1 dalies 7 punktą sumokėtas žyminis mokestis arba... 34. Atsakovė Ž. K., paduodama apeliacinį skundą, sumokėjo 11,25 Eur žyminį... 35. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 36. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 38... 37. Atsakovų Ž. K. ir D. L. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 38. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. rugpjūčio 31 d. nutartį... 39. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. rugsėjo 2 d. nutartį... 40. Nutartis neskundžiama....