Byla 2S-956-516/2011
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė.,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo AB “Swedbank” atskirąjį skundą dėl Širvintų rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 20 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo AB “Swedbank” ieškinį atsakovui T. S. dėl skolos priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas AB Swedbank kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovo T. S. priteisti 8235,96 Lt skolos, 12 proc. sutartines palūkanas už negrąžintą 6142,63 Lt kreditą, skaičiuojant nuo 2010-10-05 iki visiško atsiskaitymo, 15 proc. sutartines palūkanas už negrąžintą 1600 Lt kreditą, skaičiuojant nuo 2010-10-05 iki visiško atsiskaitymo, 5 proc. metines palūkanas, žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas.

6Priėmus ieškinį teisme, procesiniai dokumentai atsakovui nebuvo įteikti ir grąžinti teismui su žyma, kad gavėjas persikraustė.

7Širvintų rajono apylinkės teismas 2010-11-12 nutartyje konstatavo, kad patikrinus gyventojų registro tarnybos duomenis, nustatyta, kad atsakovas 2010-05-11 išvyko į J. K.. Teismas pažymėjo, kad CPK 130 str. nustatyta tvarka procesiniai dokumentai gali būti įteikiami tik jei adresato gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos. Tai, kad atsakovas išvykęs į užsienį, nelaikytina, jog jo gyvenamoji vieta nežinoma, be to, jis oficialiai deklaravo savo išvykimą, todėl procesinių dokumentų įteikimas viešo paskelbimo spaudoje būdu būtų aiškiai neteisingas bei pažeistų vieną iš pagrindinių šalių teisių civiliniame procese – teisę būti išklausytam (audiatur et altera pars) ir būtų netinkamai pritaikytas rungimosi principas. Teismo teigimu, aplinkybė, kad atsakovo gyvenamoji vieta nežinoma laikytina ieškinio formos trūkumu, todėl ieškovas iki 2010-12-20 buvo įpareigotas ieškinio trūkumą pašalinti.

8Ieškovas AB Swedbank pateikė teismui raštą, kuriame prašė leisti procesinius dokumentus atsakovui įteikti viešo paskelbimo spaudoje būdu arba paskelbti atsakovo paiešką per policiją CPK 132 str. numatyta tvarka.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Širvintų rajono apylinkės teismas 2010-11-12 nutartimi ieškovo AB Swedbank ieškinį atsakovui T. S. paliko nenagrinėtą.

11Nurodė, jog gėl procesinių dokumentų įteikimo viešo paskelbimo spaudoje būdu galimybės teismas jau pasisakė 2010-11-12 nutartyje. Atsižvelgiant į CPK 132 str., atsakovo paieška per policiją skelbiama tik išimtiniais atvejais, jei ieškovas įrodo, kad jis ėmėsi visų priemonių atsakovo gyvenamajai vietai nustatyti. Teismo teigimu, ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad ėmėsi visų priemonių atsakovo gyvenamajai vietai nustatyti, todėl paieška atsakovui negali būti paskelbta.

12Remdamasis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, teismas laikė, kad per nustatytą terminą ieškovas trūkumų nepašalino, todėl ieškinį, vadovaujantis CPK 296 str. 1 d. 11 p., paliko nenagrinėtu.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Atskiruoju skundu ieškovas AB Swedbank prašo Širvintų rajono apylinkės teismo 2010-12-20 nutartį panaikinti ir klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

15Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. pateikiant ieškinį buvo nurodytas paskutinis žinomas atsakovo adresas, kurį atsakovas nurodė su banku sudarytose kredito sutartyse. Apie tai, kad atsakovas išvyksta į J. K. ir koks atsakovo tikslus adresas užsienio valstybėje bankas nebuvo informuotas. Ieškovas ėmėsi visų priemonių atsakovo adresui sužinoti, kita atsakovo gyvenamoji vieta bankui nėra žinoma. Apelianto nuomone, atsakovas, nepranešęs apie tikslų gyvenamosios vietos adresą pažeidė prievolės šalių pareigą kooperuotis;
  2. teigia, kad paskelbus spaudoje apie bylos nagrinėjimą būtų užtikrinta galimybė ne tik pačiam atsakovui sužinoti bei gauti informaciją apie bylą, bet ir jo giminaičiams ar šeimos nariams, kurie taip pat informuotų atsakovą. Nurodo, kad jis aiškiai išreiškė savo valią dėl atsakovo informavimo viešo paskelbimo būdu, kadangi ieškovas neturi jokių galimybių sužinoti pasikeitusią atsakovo gyvenamąją vietą (D. B.). Atsižvelgiant į tai, apelianto nuomone, yra pagrindas procesinius dokumentus įteikti viešo paskelbimo spaudoje būdu.

16Atsiliepimo į atskirąjį skundą gauta nebuvo.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str.) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.; Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

20Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarčių negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys, 338 str.) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, todėl teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirąjį skundą dėl Širvintų rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 20 d. nutarties, remiasi skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdama jo ribų.

21Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą bei atskirojo skundo argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ieškinio trūkumų šalinimo institutą (CPK 115 str. 2 d., 138 str.), o ieškovui nurodytu terminu neįvykdžius teismo nutartimi nustatyto įpareigojimo (CPK 111 str. 2 d. 2 p.), pagrįstai paliko ieškinį nenagrinėtą (CPK 296 str. 1 d. 11 p.). Skundžiamą nutartį panaikinti ar pakeisti atskirajame skunde nurodytais motyvais įstatyminių pagrindų nėra.

22Procesinis įteikimas – tai įstatymo nustatyta tvarka ir forma atliktas ir patvirtintas procesinis veiksmas, kuriuo teismas siūlo adresatui susipažinti su pateikiamo dokumento turiniu. Procesinių dokumentų įteikimas civiliniame procese yra reikšmingas, nes sukelia gana daug reikšmingų procesinių padarinių. Tam, kad procesinis įteikimas būtų teisėtas ir sukeltų atitinkamus teisinius padarinius būtina atlikti teisėtą įteikimo procedūrą ir nustatyta tvarka patvirtinti įteikimą.

23Apeliantas teigia, kad jis aiškiai išreiškė savo valią dėl atsakovo informavimo viešo paskelbimo būdu, kadangi ieškovas neturi jokių galimybių sužinoti pasikeitusią atsakovo gyvenamąją vietą (D. B.). Atsižvelgiant į tai, apelianto nuomone, yra pagrindas procesinius dokumentus įteikti viešo paskelbimo spaudoje būdu.

24Tačiau teismas neturi pagrindo sutikti su šiuo atskirojo skundo argumentu.

25CPK 130 straipsnis nustato sąlygas, kada procesiniai dokumentai gali būti įteikiami viešo paskelbimo būdu, būtent, jeigu adresato gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos ir jeigu nėra galimybės paskirti kuratoriaus (CPK 129 straipsnis) arba kai byloje yra daugiau kaip dešimt dalyvaujančių byloje asmenų ir nėra galimybės paskirti įgaliotinio procesiniams dokumentams gauti (CPK 120 straipsnis). Taigi procesinių dokumentų įteikimas viešo paskelbimo būdu, t.y. skelbiant spaudoje, taikomas tik išimtiniais atvejais, kai procesinių dokumentų nėra galimybės įteikti kitu būdu (CPK 130 str.).

26Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismui išsiuntus procesinius dokumentus atsakovui ieškinyje nurodytu adresu, paaiškėjo, kad atsakovas yra išvykęs į užsienį (b.l. 22). Byloje esantis Gyventojų registro tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos 2010-11-12 išrašas apie asmenį patvirtina, kad atsakovas T. S. 2010-05-11 išvyko į užsienio valstybę – J. K. (b. l. 23). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nurodyti atsakovo gyvenamąją vietą yra ieškovo pareiga. Dar pasiruošimo teisminiam bylos nagrinėjimui stadijoje pirmosios instancijos teismas 2010 m. lapkričio 12 d. nutartimi (b.l. 24) įpareigojo ieškovą pateikti patikslintus duomenis apie atsakovo gyvenamąją vietą. Tačiau ieškovas 2010-11-26 pateikė teismui pareiškimą, kuriame nurodė, kad kita atsakovo gyvenamoji jam nežinoma ir prašė procesinius dokumentus atsakovui įteikti viešo paskelbimo spaudoje būdu. Pastarasis ieškovės prašymas skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi pagrįstai buvo atmestas, kadangi tai, jog atsakovas išvykęs į užsienį, nelaikytina, kad jo gyvenamoji vieta nežinoma. Taigi šiuo atveju pranešimas apie bylos nagrinėjimą viešo paskelbimo būdu Lietuvos Respublikos spaudoje būtų pripažintinas netinkamu atsakovo informavimu. Procesinis įstatymas, reglamentuojantis viešo paskelbimo būdą (CPK 130 straipsnis), nenumato, jog tuo atveju, jeigu fizinis asmuo yra deklaravęs savo išvykimą į užsienio valstybę, yra galimybė naudoti nurodytą procesinių dokumentų įteikimo būdą.

27Remiantis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog šiuo atveju nėra pagrindo procesinius dokumentus atsakovui įteikti viešo paskelbimo spaudoje būdu.

28Kiti ieškovo atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir nesudaro pagrindo skundžiamai teismo nutarčiai panaikinti.

29Remiantis tuo, kas aukščiau išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, palikdamas ieškovo ieškinį nenagrinėtą, teisingai aiškino ir taikė civilinio proceso kodekso normas, pagrindų panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nėra (Civilinio proceso kodekso 329, 330, 338 str.), todėl Širvintų rajono apylinkės teismo nutartis paliekama nepakeista (Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 1 p.), o ieškovo atskirasis skundas netenkinamas.

30Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 5,60 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.). Netenkinus atskirojo skundo dėl Širvintų rajono apylinkės teismo 2010-12-20 nutarties, iš ieškovo AB „Swedbank“ priteistina 5,60 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str. 2 d.).

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teismas

Nutarė

32Širvintų rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

33Priteisti iš ieškovo AB “Swedbank” 5,60 Lt (penkis litus ir 60 centų) pašto išlaidų valstybei, mokamų į surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo AB... 3. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas AB Swedbank kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš... 6. Priėmus ieškinį teisme, procesiniai dokumentai atsakovui nebuvo įteikti ir... 7. Širvintų rajono apylinkės teismas 2010-11-12 nutartyje konstatavo, kad... 8. Ieškovas AB Swedbank pateikė teismui raštą, kuriame prašė leisti... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Širvintų rajono apylinkės teismas 2010-11-12 nutartimi ieškovo AB Swedbank... 11. Nurodė, jog gėl procesinių dokumentų įteikimo viešo paskelbimo spaudoje... 12. Remdamasis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, teismas laikė, kad per... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Atskiruoju skundu ieškovas AB Swedbank prašo Širvintų rajono apylinkės... 15. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
    16. Atsiliepimo į atskirąjį skundą gauta nebuvo.... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 18. Atskirasis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 20. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarčių negaliojimo pagrindų... 21. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą bei... 22. Procesinis įteikimas – tai įstatymo nustatyta tvarka ir forma atliktas ir... 23. Apeliantas teigia, kad jis aiškiai išreiškė savo valią dėl atsakovo... 24. Tačiau teismas neturi pagrindo sutikti su šiuo atskirojo skundo argumentu.... 25. CPK 130 straipsnis nustato sąlygas, kada procesiniai dokumentai gali būti... 26. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismui išsiuntus procesinius... 27. Remiantis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos... 28. Kiti ieškovo atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir... 29. Remiantis tuo, kas aukščiau išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 30. Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 32. Širvintų rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 20 d. nutartį palikti... 33. Priteisti iš ieškovo AB “Swedbank” 5,60 Lt (penkis litus ir 60 centų)...