Byla 2S-1489-567/2012
Dėl pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo galiojančia, trečiasis asmuo AB „Lietuvos geležinkeliai“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa Švedienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens AB „Lietuvos geležinkeliai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 9 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 22-27-871/2012 pagal ieškovo UAB „Paverba“ ieškinį atsakovui UAB „Lietuvos spauda“ Vilniaus agentūrai (dabar - UAB "Reitan Convenience Lithuania") dėl pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo galiojančia, trečiasis asmuo AB „Lietuvos geležinkeliai“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Bylos esmė

4Ieškovas UAB „Paverba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas patvirtinti 1998-01-27 tarp UAB „Lietuvos spauda“ Vilniaus agentūra ir UAB „Paverba“ sudarytą paviljono, esančio Geležinkelio g. 16, Vilniuje, kurio unikalus Nr. 1394-0000-1187, 1/8 dalies pirkimo-pardavimo sutartį. Nurodė, kad 1996-10-15 bei 19997-01-09 statybos rangos sutartimi UAB „Lietuvos spauda“ Vilniaus agentūra, kaip rangovas, įsipareigojo pastatyti ir perduoti užsakovams dalinės nuosavybės teise, tame tarpe ir UAB „Paverba“ 8 prekybos darbo vietų prekybinį paviljoną prie Vilniaus geležinkelio stoties. Statybos rangos sutarties 2.1.5 p. atsakovas įsipareigojo pastatytą ir už statybą apmokėtą paviljoną perduoti užsakovams. Atsakovo vardu buvo išduotas paviljono statybos leidimas Nr. KP-97-131. 1998-01-27 UAB „Lietuvos spauda“ Vilniaus agentūra ir UAB „Paverba“ sudarė paviljono dalies pirkimo-pardavimo sutartį, kuria UAB „Paverba“ pirko 1/8 dalį paviljono, esančio Geležinkelio g. 16, Vilniuje, kurią sudarė 9,51 kv. m naudingo ploto. Paviljono dalis buvo parduota už 65900,43 Lt. VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina faktą, kad paviljonas-pastatas, kaip nekilnojamasis daiktas, nuosavybės teise priklauso atsakovui UAB „Lietuvos spauda“ Vilniaus agentūrai. Įregistravus paviljoną nekilnojamojo turto registre, atsakovas neperleidžia 1/8 dalies UAB „Paverba“, nors ieškovas yra sumokėjęs visą kainą, o vengiant įforminti sandorį notarine forma, ieškovas turi teisę reikalauti sandorį pripažinti galiojančiu. Ieškovas ne kartą kreipėsi į atsakovą, prašydamas atlikti visus veiksmus, reikalingus pirkimo-pardavimo sutarties patvirtinimui notarine tvarka atlikimui, tačiau atsakovas jų neatliko. Atsakovas nepateikė jokių rašytinių įrodymų, dėl kurių jis negali sudaryti paviljono pirkimo-pardavimo sutarties notarine tvarka (LR CK 3.609 str. 3 d.).

5Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad įregistravus paviljoną Nekilnojamojo turto registre, atsakovas neperleidžia 1/8 dalies UAB „Paverba“, nors ieškovas yra sumokėjęs visą kainą, o vengiant įforminti sandorį notarine forma, ieškovas turi teisę reikalauti sandorį pripažinti galiojančiu. Atsakovas neneigia ir niekada neneigė 1998-01-27 UAB „Lietuvos spauda“ Vilniaus agentūros ir UAB „Paverba“ sudarytos paviljono dalies pirkimo-pardavimo sutarties. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių nuo objektyvių aplinkybių nepriklausomą atsakovo vengimą įforminti sutartį notarine forma (LR CK 1.93 str., 6.309 str.).

6Trečiasis asmuo pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas sustabdyti bylos nagrinėjimą iki įsiteisės Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas dėl UAB „Lietuvos spauda“ Vilniaus agentūros pateikto skundo, tuo atveju, jeigu teismas nuspręstų bylos nesustabdyti, ieškinį atmesti. Nurodė, kad 1997 m. tarp AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir atsakovo bei jo atstovaujamų verslininkų darbdavių konfederacijos narių buvo sudaryta atviro tipo statinio nuomos sutartis Nr. 05-86JD-19/N-1, dėl šaligatvio nuomos prekybos paviljono statybai. Ieškovas, pažeisdamas įstatymus bei nekreipdamas dėmesio į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinėje byloje Nr. 3K-3-1476/2002 nustatytus prejudicinius faktus dėl paviljono teisinio statuso, parengė naują kadastrinių matavimų bylą ir atliko formalius pataisymus, kuriems atlikti nebuvo jokio teisinio statuso (LR CK 1.93 str. 3 d., 4 d.).

7Ieškovas UAB „Paverba“ ir atsakovas UAB „Lietuvos spauda“ Vilniaus agentūra pateikė prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo, prašydamas patvirtinti 2012-04-24 taikos sutartį, sudarytą tarp UAB „Paverba“ ir UAB „Lietuvos spauda“ Vilniaus agentūros.

8Trečiasis asmuo pateikė rašytinius paaiškinimus, nurodydamas, jog šalių prašoma patvirtinti taikos sutartis negali būti tvirtinama.

9Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-04-30 nutartimi nutarė patvirtinti UAB „Paverba“ ir UAB „Lietuvos spauda“ Vilniaus agentūros sudarytą taikos sutartį.

10Trečiasis asmuo UAB „Lietuvos geležinkeliai“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas atnaujinti nutarties apskundimo terminą, panaikinti pirmosios instancijos nutartį, nes šia nutartimi patvirtinta taikos sutartis šiurkščiai pažeidžia trečiosios šalies bei teisėto žemės valdytojo AB „Lietuvos geležinkeliai“ interesus, prieštarauja imperatyvioms LR CK normoms, turi apsimestinio sandorio požymius, prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-05-09 nutartimi nutarė trečiojo asmens AB „Lietuvos geležinkeliai“ atskirąjį skundą atsisakyti priimti. Teismas nustatė, kad pagal CPK 305 str. apeliacinį skundą turi teisę pateikti dalyvaujantys byloje asmenys. Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Dalyvaujančiais byloje asmenimis laikomi šalys, tretieji asmenys, asmenys, pareiškę ieškinį CPK 49 str. nustatyta tvarka, pareiškėjai, suinteresuoti asmenys, kreditoriai, skolininkai, taip pat šių asmenų atstovai (CPK 37 str. 2 d.). Todėl trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, turi teisę pateikti atskirąjį skundą. Pagrindinis trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, dalyvavimo procese tikslas – padėti šaliai, su kuria jis dalyvauja, laimėti bylą. Bet koks priešingas šiam tikslui veiksmas prieštarauja trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, instituto esmei, todėl ši teisė nėra absoliuti. Remiantis CPK 47 str. 4 d., trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, teisė pateikti atskirąjį skundą yra ribojama draudimu veikti procese prieš šalies, kurios pusėje jis dalyvauja, interesus. AB „Lietuvos geležinkeliai“ įtrauktas į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje. Trečiojo asmens atstovas T. P. teismo posėdžio metu nurodė, kad savarankiškų reikalavimų nereiškia, byloje dalyvauja kaip trečiasis asmuo atsakovo pusėje, procesinė padėtis trečiojo asmens nėra pasikeitusi (2 t., b.l. 14). Ieškovas ir atsakovas 2012-04-24 sudarė taikos sutartį, kurią teismas patvirtino 2012-04-30 nutartimi. Teismas konstatavo, jog apeliantas prašo panaikinti nutartį, t.y. apeliantas prašo panaikinti atsakovui palankų teismo sprendimą, todėl toks veikimas yra neleistinas CPK 47 str. 4 d. pagrindu. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad apeliantas, būdamas trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, dalyvaujančiu byloje atsakovo pusėje, neturėjo teisės pateikti atskirojo skundo, priešingo atsakovo interesams (CPK 47 str. 4 d.). Teismas pažymėjo, jog atskirasis skundas pateiktas praleidus terminą skundui pateikti. Skundžiama teismo nutartis priimta žodinio proceso tvarka 2012-04-30. Pagal CPK 335 str. atskirieji skundai paduodami per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos. Septynių dienų terminas suėjo 2012-05-07 dieną, tačiau atskirasis skundas pateiktas 2012-05-08, t.y. po to, kai teismo nutartis buvo įsiteisėjusi. Aplinkybė, kad trečiojo asmens atstovas neatvyko 2012-04-30 į nutarties paskelbimą, nesudaro pagrindo pripažinti, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Trečiąjį asmenį atstovavo profesionalus teisininkas, kuris turi pareigą domėtis proceso eiga, ir žinoti apskundimo terminus. Nutartis jos paskelbimo dieną buvo įregistruota Teismų informacinėje sistemoje Liteko (LR CPK 47 str. 4 d., 49 str., 305 str.).

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

14Trečiasis asmuo AB „Lietuvos geležinkeliai“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti 2012-05-09 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutartį, atnaujinti atskirojo skundo padavimo terminą, tenkinti pridedamą 2012-05-08 AB „Lietuvos geležinkeliai“ atskirąjį skundą dėl 2012-04-30 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-27-871/2012. Nurodė, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ tiek atsiliepime į ieškinį, tiek teismo posėdyje, tiek pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose aiškiai ir suprantamai prieštaravo ieškinio patenkinimui. Proceso eigoje iš esmės pasikeitė atsakovo pozicija dėl ginčo objekto – jis sutiko su pareikštu ieškiniu ir siekė sudaryti bei sudarė taikos sutartį. Trečiasis asmuo tiek posėdžio metu, tiek rašytiniuose paaiškinimuose, tiek atskirajame skunde prieštaravo taikos sutarties patvirtinimui bei prašė taikyti ieškinio senaties terminą. Šias aplinkybes teismas galėjo ir turėjo laikyti savarankišku reikalavimų pareiškimu. Teismas nesigilino į trečiojo asmens pateiktus reikalavimus, į proceso eigos pokyčius ir remdamasis vien formalia procesine padėtimi, atmetė trečiojo asmens atskirąjį skundą. Teismas neatsižvelgė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką (civilinė byla Nr. 3K-3-397/2006), kurioje yra pažymėta, kad viešojo intereso pažeidimu teismų praktikoje pripažįstami atvejai, kai teismas, tvirtindamas šalių sudarytą taikos sutartį, nesiaiškina, ar byloje nėra pažeidžiamas dalyvaujančių byloje asmenų teisės. LR CPK 78 str. 5 d. numatyta, kad atsisakydamas patenkinti pareiškimą dėl procesinio termino atnaujinimo, teismas dėl jo priima motyvuotą nutartį. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-05-09 nutartyje nemotyvavo, kodėl nebuvo tenkintas AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2012-05-08 pateiktas prašymas dėl procesinio termino atnaujinimo. 2012-04-30 nutartis buvo apskųsta 2012-05-08, praleidus 1 dieną. Nutartis trečiajam asmeniui įteikta 2012-05-02 (LR CK 78 str. 5 d., 47 str. 4 d., 325 str.).

15Atsakovas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-05-09 nutartį palikti nepakeistą, o trečiojo asmens atskirąjį skundą atmesti. Nurodė, kad tais atvejais, kai nutartis priimta rašytinio proceso tvarka, 7 dienų terminas skaičiuojamas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dalyvaujančiam byloje asmeniui dienos. Tais atvejais, kai pirmosios instancijos teismas nutartį priima žodinio teismo posėdžio metu, 7 dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo dienos, kurią vyko teismo posėdis. Jokių išlygų dėl termino eigos pradžios tais atvejais, kai byloje dalyvaujantis asmuo ar jo atstovas nedalyvavo teismo posėdyje, apie kurį buvo tinkamai informuotas, įstatymas nenumato. Atsakovas atkreipia dėmesį į tai, kad nuo nutarties gavimo 2012-05-02 iki termino atskirajam skundui paduoti pabaigos trečiasis asmuo turėjo 5 kalendorines dienas atskirajam skundui paduoti. Taikos sutarties tarp ieškovo ir atsakovo patvirtinimas nereiškia, kad patvirtinama nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis. Kaip yra žinoma dalyvaujantiems byloje asmenims, paviljono dalį atsakovas perleido ieškovui 1998-01-27 sutartimi. Sutartis buvo sudaryta, laikantis visų tuo metu galiojusiu teisės aktų nuostatų. Ieškovas su atsakovu pagal sutartį pilnai atsiskaitė. Šios sutarties galiojimo ar negaliojimo klausimas niekada nebuvo keliamas (LR CPK 335 str. 7 d.).

16Ieškovas UAB „Paverba“ atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas tenkintinas. Pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina dėl netinkamo procesinės teisės normų pritaikymo. Siekiant įgyvendinti proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principą, klausimas nėra grąžinamas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, nes apeliacinės instancijos teismas gali išspręsti šį klausimą iš esmės, atsižvelgiant į viešąjį interesą – būtinumą užtikrinti teisingumo vykdymą šalyje.

19Viena iš sudėtinių teisės į teisminę gynybą dalių yra dalyvaujančio byloje asmens teisė apeliacine tvarka apskųsti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą. Tačiau bylinėjimosi procesas negali trukti neapibrėžtą laiką, o apeliacijos teisė turi būti įgyvendinta per įstatymo nustatytą terminą, tai yra ji ribojama laike. CPK 335 str. 1 d. nustatyta, kad atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis yra skundžiama, per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos. Kai skundžiama teismo nutartis nustatyta tvarka yra priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos. Pagal CPK 315 str. 2 d. 1 p. atskirasis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiems asmeniui, jeigu skundas paduotas praleidus nustatytą skundo padavimo terminą ir šis terminas neatnaujinamas. Vadovaujantis CPK 75 str. 1 d., teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymo nustatytam terminui. Praleidus įstatymo nustatytą septynių dienų terminą, teisė paduoti atskirąjį skundą išnyksta, tačiau, remiantis CPK 78 str. 1 d., asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Svarbiomis šio procesinio termino praleidimo priežastimis gali būti laikomos tik tos aplinkybės, kurios kiekvienu individualiu atveju asmeniui sutrukdė arba atėmė galimybę įgyvendinti procesinę teisę per įstatyme nustatytą terminą ir kurios galėtų pateisinti termino praleidimo laikotarpį.

20Spręsdamas procesinio termino atnaujinimo klausimą, teismas turi atsižvelgti į tai, kad tinkamo proceso, teisės būti išklausytam ir kiti civilinio proceso principai reikalauja byloje dalyvaujantiems asmenims suteikti teisę apskųsti aukštesnės instancijos teismui žemesnės instancijos teismo priimtą procesinį sprendimą. Tokią nuostatą patvirtina Europos Tarybos Ministrų komiteto 1995-02-07 rekomendacijos Nr. R (95)5 „Dėl apeliacijos sistemų ir procedūrų civilinėse bei komercinėse bylose įvedimo ir jų funkcionavimo tobulinimo“, kurio 1 str. pažymėta, kad iš principo šalims turi būti garantuota teisė skųsti pirmosios instancijos teismo sprendimus apeliacinės instancijos teismui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-07 nutartis civilinė byla 3K-3-110/2007). Teisės į apeliaciją reikšmingumas suponuoja teismo, tame tarpe ir aukštesnės instancijos teismo, pareigą svarstyti, ar apeliacinio (atskirojo) skundo padavimo tvarkos nesilaikymas konkrečiu atveju gali būti pakankamas pagrindas atsisakyti priimti apeliacinį (atskirąjį) skundą ir užkirsti kelią bylos dalyviui pasinaudoti įstatyme jam įtvirtinta teise į priimto pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimą apeliacine tvarka.

21Bylos duomenimis Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-04-30 viešame teismo posėdyje, išnagrinėjęs prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo, tą pačią dieną priėmė nutartį, kuria tenkino ieškovo ir atsakovo prašymą bei patvirtino ieškovo UAB „Paverba“ ir atsakovo sudarytą taikos sutartį (2 t., b.l. 17-18). Minėta nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos, t.y. nuo 2012-04-30 galėjo būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui, paduodant skundą per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-04-30 nutarties apskundimo terminas suėjo 2012-05-07, tuo tarpu trečiasis asmuo atskirąjį skundą pirmosios instancijos teismui pateikė 2012-05-08 (2 t. b.l. 23), t.y. praleidęs vieną dieną. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007-02-09 nutartyje (civilinė byla 3K-3-40/2007) yra nurodęs, jog jeigu atskirojo skundo padavimo terminas yra praleistas nedaug, sąžiningai procese elgęsis proceso dalyvis vienos pagrindinių procesinių teisių – teisės apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą ar nutartį apeliacine tvarka – neturėtų prarasti. Priešinga išvada prieštarautų teisingumo ir protingumo kriterijams (CPK 3 str. 7 d.). Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog trečiasis asmuo AB „Lietuvos geležinkeliai“ proceso metu sąžiningai naudojosi savo procesinėmis teisėmis ir pareigomis, todėl yra teisinis pagrindas naikinti skundžiamą nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti, pripažįstant nurodytas aplinkybes dėl termino praleidimo svarbiomis, priimant trečiojo asmens AB „Lietuvos geležinkeliai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-04-30 nutarties.

22Teismas nevertina kitų argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų šios apeliacijos objektui. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog reikalinga išsiųsti ieškovui UAB „Paverba“ ir atsakovui trečiojo asmens AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2012-05-08 atskirąjį skundą (2 t., b.l. 23-25) dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-04-30 nutarties, išaiškinant, kad per 20 dienų nuo atskirojo skundo išsiuntimo dienos jie turi teisę raštu pateikti Vilniaus apygardos teismui išsamų atsiliepimą į atskirąjį skundą, išdėstant savo nuomonę dėl paduoto atskirojo skundo. Perduotina ši byla su trečiojo asmens AB „Lietuvos geležinkeliai“ atskiruoju skundu dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-04-30 nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis, Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkei dėl teisėjo skyrimo ir teismo posėdžio datos nustatymo (LR CPK 3 str. 1 d., 5 str., 7 str., 8 str., 78 str., 118 str., 313 str., 318 str. - 320 str., 334 str. - 338 str.).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 2 p., teismas

Nutarė

24Panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 9 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės.

25Atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti ir priimti trečiojo asmens AB „Lietuvos geležinkeliai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 30 d. nutarties.

26Išsiųsti ieškovui UAB „Paverba“ ir atsakovui UAB „Lietuvos spauda“ Vilniaus agentūrai (dabar - UAB "Reitan Convenience Lithuania") atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 30 d. nutarties.

27Išaiškinti, kad per 20 dienų nuo atskirojo skundo išsiuntimo dienos ieškovas UAB „Paverba“ ir atsakovas UAB „Lietuvos spauda“ Vilniaus agentūra (dabar - UAB "Reitan Convenience Lithuania") turi teisę raštu pateikti Vilniaus apygardos teismui išsamų atsiliepimą į atskirąjį skundą, išdėstant savo nuomonę dėl paduoto atskirojo skundo.

28Perduoti šią bylą su trečiojo asmens AB „Lietuvos geležinkeliai“ atskiruoju skundu dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 30 d. nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis, Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkei dėl teisėjo skyrimo ir teismo posėdžio datos nustatymo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Bylos esmė... 4. Ieškovas UAB „Paverba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 5. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas jį atmesti,... 6. Trečiasis asmuo pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas sustabdyti... 7. Ieškovas UAB „Paverba“ ir atsakovas UAB „Lietuvos spauda“ Vilniaus... 8. Trečiasis asmuo pateikė rašytinius paaiškinimus, nurodydamas, jog šalių... 9. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-04-30 nutartimi nutarė patvirtinti... 10. Trečiasis asmuo UAB „Lietuvos geležinkeliai“ pateikė atskirąjį... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-05-09 nutartimi nutarė trečiojo... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 14. Trečiasis asmuo AB „Lietuvos geležinkeliai“ pateikė atskirąjį skundą,... 15. Atsakovas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas Vilniaus... 16. Ieškovas UAB „Paverba“ atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 18. Atskirasis skundas tenkintinas. Pirmosios instancijos teismo nutartis... 19. Viena iš sudėtinių teisės į teisminę gynybą dalių yra dalyvaujančio... 20. Spręsdamas procesinio termino atnaujinimo klausimą, teismas turi atsižvelgti... 21. Bylos duomenimis Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-04-30 viešame... 22. Teismas nevertina kitų argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų šios... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 2 p., teismas... 24. Panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 9 d. nutartį... 25. Atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti ir priimti trečiojo asmens AB... 26. Išsiųsti ieškovui UAB „Paverba“ ir atsakovui UAB „Lietuvos spauda“... 27. Išaiškinti, kad per 20 dienų nuo atskirojo skundo išsiuntimo dienos... 28. Perduoti šią bylą su trečiojo asmens AB „Lietuvos geležinkeliai“...