Byla 2S-1833-567/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Zitos Smirnovienės ir Aldonos Tilindienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo AB „SEB lizingas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. birželio 6 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-12269-534/2011 pagal ieškovo UAB „Evekas“ ieškinį atsakovui AB „SEB lizingas“ dėl teisės perduoti teises ir pareigas be atsakovo sutikimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Bylos esmė

4Ieškovas UAB „Evekas“ pateikė ieškinį, prašydamas pripažinti atsakovo AB „SEB lizingas“ nustatytas papildomas sąlygas sutikimui perleisti ieškovo UAB „Evekas“ teises ir pareigas pagal ieškovo ar atsakovo sudarytas 2007-01-25 finansinio lizingo sutartį Nr. K2-007-010051 ir 2007-01-25 finansinio lizingo sutartį Nr. K2007-010069 tretiesiems asmenims realizuoti neteisėtomis ir nepagrįstomis, leisti ieškovui UAB „Evekas“ perleisti savo teises ir pareigas pagal ieškovo ir atsakovo sudarytas 2007-01-25 finansinio lizingo sutartį Nr. K2007-010051 ir 2007-01-25 finansinio lizingo sutartį Nr. K2007-010069 tretiesiems asmenims be atsakovo AB „SEB lizingas“ sutikimo, nustatant, kad nuosavybės teisę į minėtomis sutartimis išpirktinus nekilnojamuosius daiktus – butą (unikalus Nr. ( - )) su dvejomis parkingo vietomis (unikalus Nr. ( - )) bei butui tenkančiomis 8675/26000 dalimis žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) atitinkami tretieji asmenys įgys ne vėliau kaip per 30 dienų nuo atitinkamo perleidimo, sumokėję atsakovui 915088 Lt, taikyti laikinąsias apsaugos priemones - uždrausti atlikti bet kokį nekilnojamųjų daiktų – buto, su dvejomis aikštelės vietomis bei butui tenkančiomis 8675/26000 dalimis žemės sklypo – perdavimą atsakovui (valdymui, naudojimui, disponavimui, saugojimui ir pan.), kol neįsiteisės teismo sprendimas pagal šį ieškinį. Nurodė, kad UAB „Evekas“ teikia užsakomųjų bei tarptautinių pervežimų, ekspedijavimo ir logistikos paslaugas. Atsakovo finansinio lizingo paslaugomis išperkamosios nuomos būdu ieškovas vykdė investicijas į ieškovo veiklos tikslams reikalingą 2003-2008 metais brangusį nekilnojamąjį turtą, dėl kurio įsigijimo finansavimo su atsakovu buvo sudarytos finansinio lizingo sutartys: 2007-01-25 finansinio lizingo sutartis Nr. K2007-010051, 2007-01-25 finansinio lizingo sutartis Nr. K2007-010069. Iki 2009 metų ieškovas tinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus atsakovui. Dėl finansinės krizės ieškovas kreipėsi į atsakovą su alternatyviais susidariusios situacijos sprendimo būdais. Atsakovas sutiko su ieškovo pasiūlytu sutarčių vykdymo būdu, tačiau nustatė atsakovui neįgyvendinamas sąlygas, pareikalaudamas, kad ieškovas pirmiau padengtų pagal praktiškai visas tuo metų sudarytas ir galiojusias finansinio lizingo sutartis mokėtinas sumas (901566,35 Lt), ko ieškovas negalėjo padaryti. Atsakovas, neatsižvelgdamas į teisėtus finansinius lūkesčius atitinkančius pasiūlymus, pasikeitusią situaciją rinkoje, pažeidė prievolės įvykdymo ekonomiškumo ir šalių kooperavimosi principus, faktiškai neteisėtai ir nepagrįstai atsisakydamas priimti siūlomą finansiškai adekvatų prievolės pagal sutartis įvykdymo būdą bei nepagrįstai sudarydamas sau galimybę gauti papildomą finansinę naudą. Ieškinio surašymo dienai atsakovas turi teisę pradėti vykdyti išieškojimus vykdymo procese ir neteisinius išieškojimus iš ieškovo, įskaitant lizingo būdu turimo išpirkti turto susigrąžinimą, kadangi ieškovas dėl susidariusios finansinės padėties negali vykdyti įsipareigojimus pagal lizingo sutartis. Atsakovui realizavus savo siekius, būtų sudėtinga realizuoti teismo sprendimą, kadangi atsiimtus nekilnojamuosius daiktus atsakovas galėtų naudoti kitoms reikmėms arba realizuoti ir tai užkirstų kelią ieškovo teisių pagal sutartis į nekilnojamuosius daiktus perleidimui tretiesiems asmenims (LR CK 1.5 str., 1.137 str., 6.387 str., LR CPK 56 str. 138 str., 144 str., 150 str.).

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-06-06 nutartimi nutarė ieškovo UAB „Evekas“ prašymą tenkinti, uždrausti atsakovui AB „SEB lizingas“ atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su buto, esančio ( - ), su dvejomis aikštelės vietomis bei butui tenkančiomis 8675/26000 dalimis žemės sklypo perdavimu atsakovui ir jo realizavimo. Nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad kilęs tarp šalių ginčas yra dėl teisės perduoti teises ir pareigas be atsakovo sutikimo, atsakovas turi teisę pradėti vykdyti išieškojimus vykdymo procese, nes ieškovas dėl susidariusios finansinės padėties negali vykdyti įsipareigojimų pagal lizingo sutartis pilna apimtimi. Atsakovui išpirkus turtą, būtų sudėtinga realizuoti teismo sprendimą, nes atsiimtus nekilnojamuosius daiktus atsakovas gali naudoti kitoms reikmėms arba realizuoti ir tai užkirstų kelią ieškovo teisių pagal sutartis į nekilnojamuosius daiktus perleidimui tretiesiems asmenims, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba taptų neįmanomas (LR CPK 7 str., 144 str., 145 str., 148 str.).

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atsakovas AB „SEB lizingas“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-06-06 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Nurodė, kad su ieškovu sudarytos lizingo sutartys yra nutrauktos 2009-09-24. Ieškovas be jokio teisinio pagrindo naudojasi atsakovo turtu ir prašomomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekia tik užkirsti kelią turto grąžinimą atsakovui, kaip teisėtam savininkui. Lietuvos apeliacinis teismas (2010-02-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-134/2010) yra pažymėjęs, kad daikto nuomininkui naudojantis išsinuomotu daiktu ir nemokant už jį sutarto dydžio nuomos mokesčio, daikto savininkas patiria nuostolių dėl to, jog už jį negauna nuomos mokesčio ir palūkanų. Ieškovas piktybiškai negrąžina svetimo turto ir pateiktu ieškiniu bei laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekia pratęsti neteisėtą nuosavybės valdymą. Ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones traktuojamas kaip bandymas įteisinti faktinį neteisėtą naudojimąsi atsakovo turtu. Byloje nebuvo pateikta jokių objektyvių įrodymų, pagrindžiančių realios žalos faktą ir dydį, nenurodyta ir nenustatyta neteisėtų atsakovo veiksmų. Atsakovo atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės savo esme leidžia ieškovui realizuoti atsakovui priklausančio turto sulaikymo teisę, kas neatitinka materialinės teisės normų reikalavimų. Apeliantas pažymi, jog nėra jokio teisinio pagrindo uždrausti atsakovui perimti jam nuosavybės teise priklausantį turtą, jį realizuoti ar atlikti kitus neteisėtus veiksmus. Tiek pagal įstatymo nuostatas, tiek pagal lizingo sutarčių sąlygas, lizingo gavėjui nemokant sulygtų įmokų, sutartis nutraukiama, o lizingo dalykas grąžinamas lizingo davėjui. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones buvo nepagrįstai apribota atsakovo daiktinė, absoliutaus pobūdžio nuosavybės teisė, iškreiptas ieškovo ir atsakovo interesų balansas. Ieškovo prašymu Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia ir viešą interesą, nes įteisina ieškovo piktnaudžiavimą teisėmis. Negali būti pateisinama tokia situacija, kai dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas bylos nagrinėjimo metu turi patirti nuostolius, negalėdamas savo nuožiūra, įgyvendindamas niekuo nesuvaržytą nuosavybės teisę, perimti turtą, galimai jį realizuoti ir taip sumažinti iš ieškovo lizingo sutarčių nevykdyto patirtą nuostolį. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neužtikrina bylos šalių skolininko ir kreditoriaus konkrečiose lizingo sutartyse interesų pusiausvyrą (LR CPK 145 str. 2 d.).

9Ieškovas UAB „Evekas“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jį atmesti ir palikti galioti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-06-06 nutartį. Nurodė, kad ieškovas yra pareiškęs ieškinius dėl neteisėto ir nepagrįsto finansinio lizingo sutarčių nutraukimo bei finansinių lizingo sutarčių sąlygų pakeitimo. Finansinio lizingo sutarčių bei atskirų sąlygų galiojimo klausimas šiuo metu yra nagrinėjamas kitose civilinėse bylose. Ieškovas teigia, jog būtent atsakovas piktnaudžiauja savo teise, nepriimdamas ieškovo pateikto pasiūlymo ir nesutikdamas gauti visą nekilnojamųjų daiktų vertę. Teismas pagrįstai įvertino, jog yra galima grėsmė, kad nesiėmus nutartimi nustatytų laikinųjų apsaugos priemonių galimai palankus ieškovui teismo sprendimas gali būti neįvykdytas. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad dėl nutartimi nustatytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jis patirtų kokių nors nuostolių. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių galimai nepagrįstą jo teisių ir interesų suvaržymą nutartimi nustatytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra visiškai proporcingos, ekonomiškos, kadangi tėra ribojamos atsakovo teisės perimti nekilnojamuosius daiktus, todėl minimaliai suvaržo atsakovo veiklą ar konkurencijos galimybes.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas atmestinas. Įstatymų leidėjas, įtvirtindamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, nustato ir šių priemonių taikymo sąlygą bei esminį apribojimą: laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tada, jei yra pagrindo manyti, jog, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti neįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą.

12Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsižvelgiant į tai, kad kilęs tarp šalių ginčas yra dėl teisės perduoti teises ir pareigas be atsakovo sutikimo, atsakovas turi teisę pradėti vykdyti išieškojimus vykdymo procese.

13Atmestinas apelianto argumentas, jog ieškovas nenurodė jokių atsakovo veiksmų, kurie sukeltų realią žalos padarymo grėsmę, kadangi teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė.

14Teisėjų kolegija pažymi, jog apelianto argumentai, jog ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones traktuojamas kaip bandymas įteisinti neteisėtą naudojimąsi atsakovo turtu, o Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartis traktuotina kaip faktiškai įteisinusi tokį neteisėtą naudojimąsi, nepagrįsti tuo požiūriu, kad pagal susiformavusią Lietuvos teismų praktiką, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, nėra nagrinėjamas ieškinio reikalavimų pagrįstumas ir teisėtumas. Kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės tik užtikrina galimą teismo sprendimą.

15Aplinkybė, jog ieškovas pateikęs ieškinį dėl teisės perduoti teises ir pareigas be atsakovo sutikimo, pripažino, jog ieškinio surašymo dienai atsakovas turi teisę pradėti vykdyti išieškojimus vykdymo procese ir neteisminius išieškojimus iš ieškovo sudarė pagrindą padaryti išvadą, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas.

16Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė – uždrausti atsakovui AB „SEB lizingas“ atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su buto, esančio ( - ), su dvejomis aikštelės vietomis bei butui tenkančiomis 8675/26000 dalimis žemės sklypo perdavimu atsakovui ir jo realizavimo, atitinka ieškovo pareikštų reikalavimų esmę ir yra susijusi su galimo teismo sprendimo įvykdymo šioje byloje užtikrinimu. Pirmosios instancijos teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra proporcingos ieškinio reikalavimams ir siekiamam tikslui – teisingumo vykdymui šalyje, neapsunkinant galimo teismo sprendimo įvykdymo.

17Tai, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės suvaržė AB „SEB lizingas“ teises, nesudaro teisinio pagrindo tenkinti atskirąjį skundą.

18Tai, kad atsakovas dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių gali patirti nuostolių, nesudaro teisinio pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, nes įstatymų leidėjas nenustatė teismui pareigos kiekvienu atveju reikalauti, kad ieškovas, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, užtikrintų galinčius kilti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo nuostolius. Teisėjų kolegija pažymi, kad byloje nėra duomenų, įrodančių, kad atsakovas patiria nuostolius dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Byloje nėra duomenų dėl atsakovo galimų nuostolių dydžio. Teisėjų kolegija pažymi, kad pats atsakovas nepateikė įrodymų dėl galimų nuostolių dydžio nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui.

19Teisėjų kolegija pažymi, jog atsakovas atskirajame skunde pateikia argumentus dėl ieškinio pagrįstumo, todėl teisėjų kolegija nevertina kitų argumentų, kurie yra susiję su byloje pareikštų reikalavimų pagrįstumu, kaip teisiškai nereikšmingų, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nes reikalavimų pagrįstumą įvertins pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės.

20Teisėjų kolegija pažymi, kad Vilniaus apygardos teismas, kaip apeliacinė instancija, nėra saistomas Lietuvos apeliacinio teismo, kaip apeliacinės instancijos, formuojamos praktikos, nes teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Žemesnės instancijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi aukštesnės instancijos teismų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Teismų praktika atitinkamų kategorijų bylose turi būti keičiama ir naujos teisės aiškinimo taisyklės analogiškose ar iš esmės panašiose bylose gali būti kuriamos tik tais atvejais, kai tai yra neišvengiama ar objektyviai būtina.

21Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė civilinio proceso normas ir atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą nutartį, kuri iš esmės yra teisėta ir pagrįsta. Procesinės teisės normų pažeidimų kolegija nenustatė, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista, nes klausimas išspręstas tinkamai. Teisėjų kolegija nevertina kitų argumentų ir naujai pateiktų rašytinių įrodymų (b.l. 65-66, 67-73), kaip teisiškai nereikšmingų, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą. Tai, kokios laikinosios apsaugos priemonės yra pritaikytos kitose civilinėse bylose tarp tų pačių šalių, nesudaro teisinio pagrindo naikinti apelianto skundžiamą nutartį, nes kiekvienu atveju teismas individualizuoja laikinųjų apsaugos priemonių pobūdį pagal bylos nagrinėjimo dalyką. Atmetus atskirąjį skundą, atsakovas turi atlyginti valstybei 7,05 Lt bylinėjimosi išlaidų (b.l. 87) dėl procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme (LR CPK 3 str. 1 d., 5 str., 7 str., 92 str., 96 str., 144 str. - 148 str., 313 str., 314 str., 320 str., 328 str., 334 str., 338 str.).

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

23Palikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. birželio 6 d. nutartį nepakeistą.

24Priteisti iš atsakovo AB „SEB lizingas“ 7,05 Lt bylinėjimosi išlaidų dėl procesinių dokumentų įteikimo valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Bylos esmė... 4. Ieškovas UAB „Evekas“ pateikė ieškinį, prašydamas pripažinti atsakovo... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-06-06 nutartimi nutarė ieškovo UAB... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atsakovas AB „SEB lizingas“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 9. Ieškovas UAB „Evekas“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą,... 10. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės teisiniai... 11. Atskirasis skundas atmestinas. Įstatymų leidėjas, įtvirtindamas laikinųjų... 12. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog... 13. Atmestinas apelianto argumentas, jog ieškovas nenurodė jokių atsakovo... 14. Teisėjų kolegija pažymi, jog apelianto argumentai, jog ieškovo prašymas... 15. Aplinkybė, jog ieškovas pateikęs ieškinį dėl teisės perduoti teises ir... 16. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo... 17. Tai, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės suvaržė AB „SEB... 18. Tai, kad atsakovas dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių gali... 19. Teisėjų kolegija pažymi, jog atsakovas atskirajame skunde pateikia... 20. Teisėjų kolegija pažymi, kad Vilniaus apygardos teismas, kaip apeliacinė... 21. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė civilinio... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., teisėjų kolegija... 23. Palikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. birželio 6 d. nutartį... 24. Priteisti iš atsakovo AB „SEB lizingas“ 7,05 Lt bylinėjimosi išlaidų...