Byla 2-134/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pranešėjas), Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas) ir Egidijaus Žirono teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Evekas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 21 d. nutarties, kuria teismas atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Evekas“ turtui taikė laikinąsias apsaugos priemones – turto areštą civilinėje byloje Nr. 2-7264-178/2009, iškeltoje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „SEB lizingas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Evekas“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo bei turto išreikalavimo iš svetimo valdytojo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „SEB lizingas“ ieškiniu prašė teismo priteisti iš atsakovo UAB „Evekas“ 1 959 885,32 Lt skolos, 325 412,86 Lt delspinigių (viso - 2 285 298,18 Lt), procesines palūkanas bei išreikalauti iš atsakovo jam pagal su juo sudarytas lizingo sutartis perduotą turtą. Nurodė, kad 2005-2008 m. su atsakovu sudarė keturiolika lizingo (finansinės nuomos) sutarčių dėl automobilių, kitų kilnojamųjų daiktų bei nekilnojamųjų daiktų nuomos, taip pat išperkamosios nuomos sutartį dėl žemės sklypo. Nuo 2009 m. atsakovas nebevykdo sutartinių prievolių ir nebemoka įmokų už nuomojamus daiktus, taip pat nėra sumokėjęs delspinigių ieškovui. Ieškovo veiksmai, kai jis naudojasi atsakovui nuosavybės teise priklausančiais daiktais, nemokėdamas įmokų, pažeidžia ieškovo teises. Todėl šie daiktai turi būti išreikalauti iš UAB „Evekas“, o nesumokėtos pinigų sumos priteistos iš šio atsakovo.

4Ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė teismo areštuoti atsakovo nekilnojamąjį turtą, o jo nesant, kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises 2 285 298,18 Lt sumai, leidžiant atsakovui atsiskaityti su valstybės mokesčių institucijomis, bendrovės darbuotojais ir ieškovu. Taip pat prašė įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti - perduoti saugoti ieškovui (savininkui) atsakovo neteisėtai valdomą turtą pagal finansinio lizingo sutartis Nr. K2005-110098, Nr. K2005-120115, Nr. K2006-020083, Nr. K2006-020084, Nr. K2006-050042, Nr. K2006-080034, Nr. K2006-080101, Nr. K2006-090146, Nr. K2006-120065, Nr. K2007-010051, Nr. K2007-080017, Nr. K2007-090078, Nr. K2008-020181, Nr. K2008-040144, išperkamosios nuomos sutartį Nr. K2007-010069, paliekant turtą saugoti ieškovui iki kol bus priimtas teismo sprendimas. Apie prašymo nagrinėjimą prašė nepranešti atsakovui, kadangi jis gali imtis veiksmų paslėpti, perleisti ar sunaikinti turtą. Prašymą grindė tuo, kad ieškinio suma yra didelė, atsakovas vengia su ieškovu atsiskaityti, todėl tikėtina, kad jis gali paslėpti, perleisti turtą. Be to, atsakovas negrąžina ieškovui jam priklausančio turto. Siekiant išvengti žalos ieškovo turtui padarymo, yra būtina įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti (padidėti), t.y. perduoti ieškovo turtą saugoti ieškovui.

5Vilniaus apygardos teismas tenkino kreditoriaus pareiškimą ir 2009 m. spalio 21 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino. Teismas ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui:

61) Areštavo atsakovo UAB „Evekas“ nekilnojamąjį turtą, neviršijant 2 286 000 Lt sumos, o nesant šio turto ar jo nepakankant, areštavo atsakovo kilnojamąjį turtą ir/ar turtines teises, esančius pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis. Atsakovui neturint ir kilnojamojo turto bei turtinių teisių, teismas areštavo pinigines lėšas, esančias atsakovo bankų ir/ar kitų kredito įstaigų atsiskaitomosiose sąskaitose bei įmonės kasoje, neviršijant ieškinio sumos, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų mokėti įmonės darbuotojams su darbo santykiais susijusias išmokas, mokesčius valstybei bei atsiskaityti su ieškovu.

72) Įpareigojo atsakovą UAB „Evekas“ perduoti saugoti ieškovui atsakovo valdomą turtą pagal finansinio lizingo sutartis Nr. K2005-110098, Nr. K2005-120115, Nr. K2006-020083, Nr. K2006-020084, Nr. K2006-050042, Nr. K2006-080034, Nr. K2006-080101, Nr. K2006-090146, Nr. K2006-120065, Nr. K2007-010051, Nr. K2007-080017, Nr. K2007-090078, Nr. K2008-020181, Nr. K2008-040144, išperkamosios nuomos sutartį Nr. K2007-010069, paliekant turtą saugoti ieškovui iki kol bus priimtas teismo sprendimas.

8Teismas nutartį motyvavo tuo, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas turėtų galimybę nevaržomai disponuoti jam priklausančiu turtu. Bandydamas išvengti ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo, jis galėtų paslėpti arba perleisti savo turtą bei pinigines lėšas tretiesiems asmenims. Jeigu atsakovas perleistų arba paslėptų savo turtą, ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba taptų neįmanomas, nes nebeliktų į ką nukreipti išieškojimą. Tokiu atveju būtų pažeistos ieškovo turtinės teisės arba jų įgyvendinimas apskritai taptų neįmanomas. Taigi, tam, kad vykdant teismo sprendimą, būtų įmanoma išieškojimą nukreipti į kokį nors atsakovo turtą ar pinigines lėšas, yra būtina laikinosiomis apsaugos priemonėmis užkirsti kelią turto ar piniginių lėšų perleidimui (paslėpimui). Be to, ieškinio didelė suma padidina teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Nutartyje taip pat pažymima, kad CPK 145 straipsnio pirmosios dalies 12 punkte kaip viena iš laikinųjų apsaugos priemonių yra numatyta įpareigojimas atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti. Ieškovas nurodo, kad tam tikras jo turtas lizingo sutarčių pagrindu buvo perduotas atsakovui, bet atsakovas nebemoka įmokų už šį lizinguojamą turtą, o paragintas jį grąžinti - negrąžino. Teismas pripažino, kad ieškovo argumentai, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, turtui gali būti padaryta žala dėl jo naudojimo ir nusidėvėjimo, yra pagrįsti. Be to, atsakovas gali paslėpti, perleisti ar net sunaikinti šį ieškovui priklausantį turtą. Kadangi didesnė lizinguojamo turto dalis yra transporto priemonės, atsakovui palikus teisę naudotis šiuo turtu, padidėja tikimybė, kad jis toliau dėvėsis ir dėl to sumažės šio turto likutinė vertė, ieškovas patirs daugiau nuostolių. Be to, atsakovas, siekdamas išvengti minėto turto grąžinimo, gali jį paslėpti ar perleisti tretiesiems asmenims, dėl to turto grąžinimas ieškovui natūra gali pasunkėti arba tapti neįmanomas. Dėl tokių atsakovo veiksmų ieškovas patirtų nuotolių. Todėl yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

9Atsakovas UAB „Evekas“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 21 d. nutartį panaikinti, o ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Atsakovas pagal savo finansines galimybes sąžiningai vykdė lizingo sutartyse bei išperkamosios nuomos sutartyje nustatytas prievoles ieškovui. Nepaisant to, atsakovas, skirtingai negu kiti ieškovo verslo partneriai, nesutiko atidėti prievolių įvykdymą.
  2. Vien ieškinio didelė suma nesudaro pagrindo taikyti atsakovo turto arešto byloje. Juo labiau, kad atsakovas yra labai didelė pervežimo įmonė, kurios turtas keletą kartų viršija ieškinio sumą, o teismo argumentai apie ieškovo galimai nesąžiningus veiksmus yra nepagrįsti.
  3. Atsakovo piniginių lėšų areštas sutrikdo įmonės kasdienę veiklą.
  4. Teismui nutarus uždrausti atsakovui naudotis lizingo būdu naudojamomis transporto priemonėmis, iš esmės apsunkinama atsakovo ūkinė-komercinė veikla, suvaržomos galimybės rinkoje konkuruoti su kitais juridiniais asmenimis.
  5. Teismas nepagrįstai apie ieškovo prašymo nagrinėjimą neinformavo atsakovo, nes ieškovas nepateikė įrodymų apie tai, jog atsakovas būtų sunaikinęs turtą, kurio perleisti be atsakovo sutikimo neturi teisės.

10Ieškovas UAB „SEB lizingas“ atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą pirmosios instancijos teismo nutartį prašo palikti nepakeistą, o atsakovo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Apeliantas neginčija, kad beveik metus laiko nevykdė prisiimtų sutartinių prievolių atsakovui, nepagrįstai naudojasi 11,5 mln. lt vertės jam perduotu turtu.
  2. Apelianto argumentai, susiję su kompromiso suradimu kituose verslo santykiuose neturi reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui.
  3. Ieškinio suma yra labai didelė, o atsakovas nevykdo ir neketina vykdyti įsipareigojimų. Todėl teismas pagrįstai taikė atsakovo turto areštą ir neapribojo atsakovo teisių labiau negu būtina. Tokia priemonė nepažeidžia šalių interesų pusiausvyros ir proporcingumo principo.
  4. Teismas pagrįstai apie prašymo nagrinėjimą neinformavo atsakovo, kuris nevykdo prievolių ir neketina jų įvykdyti. Be to, atsakovas turi teisę savo poziciją išdėstyti atskirajame skunde.

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ginčas tarp šalių nesprendžiamas, o tik atsižvelgiama, ar prašomos taikyti priemonės susijusios su ieškinyje pareikštais reikalavimais, ar jos iš tiesų gali užtikrinti ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymą, ar egzistuoja reali grėsmė, kad netaikius šių priemonių būtų nebeįmanoma arba labai sudėtinga įvykdyti ieškovui palankų teismo sprendimą (CPK 144 str. 1 d.).

13Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią pripažįstama, jog aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, yra tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką. Aplinkybė, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, gaunamomis pajamomis, vykdoma veikla, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė.

14Nagrinėjamoje byloje kreditorius pareiškė reikalavimą dėl 2 285 298,18 Lt priteisimo iš atsakovo. Reikalavimas dėl tokios pinigų sumos priteisimo teismų praktikoje pripažintinas reikalavimu dėl didelės pinigų sumos priteisimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-397/2005; 2006 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-105/2006; 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. birželio 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-428/2008; 2008 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-545/2008; 2008 m. gruodžio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-906/2008; 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-447/2009; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-905/2009; 2009 m. spalio 8 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1167/2009). Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovo atskirajame skunde išdėstyti argumentai bei pateikti įrodymai nesudaro pagrindo daryti išvadą, kad ši ieškovo prašoma priteisti pinigų suma jam nėra didelė (CPK 12 str.).

15Atsakovo realią turtinę padėtį įrodo pagal teisės norminių aktų reikalavimus sudarytas ir patvirtintas įmonės finansinių dokumentų rinkinys – balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, pastabos prie finansinių ataskaitų rinkinio, duomenys iš viešųjų registrų apie registruotinam turtui taikytus suvaržymus, turto vertintojų ataskaitos, išrašai „su istorija“ iš kredito įstaigose esančių įmonės sąskaitų, kreditorių ir debitorių sąrašas ir pan (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-905/2009). Apeliantas teismui nepateikė jokių duomenų iš įmonės finansinių dokumentų rinkinio, taip pat nepateikė kitų įrodymų apie įmonės gerą turtinę padėtį.

16Apeliantui nepateikus įmonės finansinių dokumentų, duomenų apie registruotiną turtą, jo vertę, šiam turtui taikytus apsunkinimus, o tik nurodžius, kad įmonės turtinė padėtis gera, negalima spręsti apie įmonės gerą turtinę padėtį ir geras finansines galimybes ateityje. Tuo pačiu pastebėtina, kad atsakovas ieškinyje pateikė įrodymus apie tai, kad atsakovas nevykdo sutartinių prievolių, ir atsakovas to neginčijo. Tokia situacija leidžia manyti, kad netaikius atsakovo turto arešto, galėtų iškilti reali grėsmė neįvykdyti ieškovui galimai palankaus sprendimo. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai areštavo atsakovo turtą, o nutartyje nurodydamas areštuojamo turto eiliškumą, nepažeidė proceso šalių teisių bei interesų pusiausvyros.

17Teisėjų kolegija pažymi, kad tiek finansinės nuomos (lizingo), tiek ir išperkamosios nuomos sutarčių sudarymo atveju išnuomoto daikto savininku išlieka ne jo naudotojas (nuomininkas, lizingo gavėjas), o daikto nuomotojas (lizingo davėjas) (CK 6.503 str., 6.567 str.). Daikto nuomininkui (lizingo gavėjui) naudojantis išsinuomotu daiktu ir nemokant už jį sutarto dydžio nuomos mokesčio, daikto savininkas ne tik patiria nuostolių dėl to, jog už jį negauna nuomos mokesčio ir palūkanų. Verslo tikslais nuomojamas daiktas yra naudojamas versle, jis dėvisi, todėl daikto vertė mažėja. Nemokant nuomos mokesčio už lizingo ar išperkamosios nuomos būdu išsinuomotą daiktą, šio daikto savininkas gali patirti didelių nuostolių. Tai itin aktualu tuomet, kai nuomojamas daiktas dėl naudojimosi juo gali būti sugadintas ar sunaikintas, pavyzdžiui, autotransporto priemonės, o daikto savininkas vienašališkai nutraukė sutartį dėl kitos šalies kaltės ir pareiškė reikalavimą dėl daikto grąžinimo iš daikto buvusio nuomininko. Tokiais atvejais, siekiant užtikrinti, kad patenkinus šį reikalavimą, daikto savininkas galėtų iš tiesų susigrąžinti jam nuosavybės teise priklausančius daiktus iš buvusio nuomininko, yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones - draudimų nustatymą daikto nuomininkui naudotis išsinuomotais daiktais, įpareigojant šiuos daiktus perduoti jo savininkui. Todėl pirmosios instancijos teismo nustatyti įpareigojimai atsakovui perduoti saugoti ieškovui pagal finansinio lizingo sutartis ir išperkamosios nuomos sutartį atsakovo valdomą turtą, paliekant šį turtą saugoti ieškovui iki teismo sprendimo priėmimo byloje, yra pagrįsti (CPK 145 str. 1 d. 12 p.). Netaikius šios laikinosios apsaugos priemonės, atsakovas patirtų nuostolių, nes negalėtų naudotis turtu, kurio vertė mažėtų, turtas galėtų būti sugadintas ar net sunaikintas.

18Esant tokioms aplinkybėms, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė atsakovo turto areštą ir įpareigojo atsakovą perduoti ieškovui pagal sudarytas sutartis išsinuomotą turtą. Naikinti ar keisti teisėtos ir pagrįstos žemesnės instancijos teismo nutarties atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d.).

19Kiti apelianto atskirajame skunde bei ieškovo atsiliepime į skundą išdėstyti argumentai nėra reikšmingi nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui.

20Šis teismo procesinis sprendimas neužkerta galimybės atsakovui prašyti teismo taikyti galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą, įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą reikalaujamą priteisti sumą, pateikti laidavimą, įkeisti turtą, prašyti pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita (CPK 146, 147, 150 str.). Neatsižvelgiant į tai, ar atsakovas, vadovaudamasis CPK 147 straipsnio pirmąja dalimi, pareikš prašymą pirmosios instancijos teismui dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, ar tokio prašymo nepareikš, įstatymas jam suteikia teisę reikalauti nuostolių atlyginimo, jeigu įsiteisėtų sprendimas, kuriuo ieškinys (pareiškimas) būtų atmestas (CPK 147 str. 3 d.).

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „SEB lizingas“ ieškiniu prašė teismo priteisti iš... 4. Ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė... 5. Vilniaus apygardos teismas tenkino kreditoriaus pareiškimą ir 2009 m. spalio... 6. 1) Areštavo atsakovo UAB „Evekas“ nekilnojamąjį turtą, neviršijant 2... 7. 2) Įpareigojo atsakovą UAB „Evekas“ perduoti saugoti ieškovui atsakovo... 8. Teismas nutartį motyvavo tuo, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių,... 9. Atsakovas UAB „Evekas“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo... 10. Ieškovas UAB „SEB lizingas“ atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą... 11. Atskirasis skundas netenkintinas.... 12. Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ginčas... 13. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią pripažįstama, jog... 14. Nagrinėjamoje byloje kreditorius pareiškė reikalavimą dėl 2 285 298,18 Lt... 15. Atsakovo realią turtinę padėtį įrodo pagal teisės norminių aktų... 16. Apeliantui nepateikus įmonės finansinių dokumentų, duomenų apie... 17. Teisėjų kolegija pažymi, kad tiek finansinės nuomos (lizingo), tiek ir... 18. Esant tokioms aplinkybėms, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas... 19. Kiti apelianto atskirajame skunde bei ieškovo atsiliepime į skundą... 20. Šis teismo procesinis sprendimas neužkerta galimybės atsakovui prašyti... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų... 22. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 21 d. nutartį palikti nepakeistą....