Byla 2-283-394/2012
Dėl skolos priteisimo, kurioje priimtas preliminarus sprendimas

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Jarūnė Sedalienė, sekretoriaujant Ingridai Murzaitei,

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „CRANBALT“ ieškinį atsakovui UAB „Judėjimo kryptis“ dėl skolos priteisimo, kurioje priimtas preliminarus sprendimas.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovas AB „CRANBALT“ dokumentinio proceso tvarka prašė priteisti iš atsakovo UAB „Judėjimo kryptis“ 1779,97 Lt skolą, 459,59 Lt delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo sprendimu priteistos sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad 2011-01-03 tarp šalių buvo sudaryta fasadinių pastolių nuomos sutartis Nr. 2011/01/03-1, pagal kurią atsakovui nuo 2011-01-03 iki 2011-04-01 buvo išnuomoti fasadiniai pastoliai statybos objekte, esančiame Naujojoje Akmenėje. Pagal PVM sąskaitas- faktūras už suteiktas paslaugas atsakovas privalėjo atsiskaityti su ieškovu per 20 dienų nuo PVM sąskaitos - faktūros išrašymo datos, tačiau pilnai neatsiskaitė ir liko skolingas 1779,97 Lt, kurių, net ir įspėtas, nesumokėjo. Atsakovas pažeidė atsiskaitymo terminą, todėl privalo mokėti ieškovui sutartyje numatyto dydžio – 0,2 procentų dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, delspinigiai sudaro 459,59 Lt. Be to, vadovaujantis LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d., atsakovas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo sprendimu priteistos sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

52011-11-14 byloje priimtas preliminarus sprendimas, kuriuo ieškinys patenkintas visiškai ir iš atsakovo ieškovui priteista 1779,97 Lt skolos, 459,59 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidos (34,00 Lt žyminis mokestis ir 500,00 Lt advokato pagalbai apmokėti).

62011-11-28 teisme gauti atsakovo UAB „Judėjimo kryptis“ prieštaravimai dėl ieškovo ieškinio ir preliminaraus sprendimo priėmimo. Atsakovas prašė 2011-11-14 preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti, priteisti atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas nepažeidė jam pateiktų ieškovo sąskaitų apmokėjimo terminų, nes sutartis nenustatė termino apmokėjimui už pastolių nuomą, pagal pastolių nuomos sutarties 3.3 p. 20 darbo dienų sąskaitų apmokėjimo terminas numatytas tik už įrangos atvežimo – sumontavimo ir demontavimo - išvežimo paslaugas. Prievolę, kurios įvykdymo terminas neapibrėžtas, skolininkas privalo įvykdyti per 7 dienas nuo tos dienos, kurią kreditorius pareikalavo prievolę įvykdyti, tačiau ieškovas nepateikė atsakovui reikalavimo apmokėti sąskaitas. Kadangi atsakovas nėra praleidęs apmokėjimo termino, nėra pagrindo priskaičiuoti ir delspinigius. Be to, ieškovo pateiktame delspinigių paskaičiavime neteisingai nurodyta termino atsiskaityti pabaigos data, nes sutarties 3.3 p. nurodytas 20 darbo dienų terminas, o ieškovas skaičiuoja 20 kalendorinių dienų. Sutarties 3.5 p. nustatytas delspinigių dydis yra neprotingai didelis, nes per metus sudaro net 73 procentus, todėl yra mažintinas.

7Atsiliepime į atsakovo prieštaravimus ieškovas prašė 2011-11-14 preliminarų sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad 2011-01-03 fasadinių pastolių nuomos sutarties Nr. 2011/01/03-1 pagrindu ieškovas išrašė atsakovui keturias sąskaitas: 2011-03-31, 2011-04-29, 2011-05-31 ir 2011-06-06. Šios PVM sąskaitos - faktūros buvo įteiktos atsakovui pasirašytinai kartu su reikalavimu jas apmokėti 2011-05-10 ir 2011-06-08. Vėlesni atsakovo veiksmai ir padaryti mokestiniai pavedimai pagal pateiktas sąskaitas – faktūras patvirtina, kad atsakovas suprato ieškovo reikalavimą ir dalinai prievolę įvykdė: 2011-05-04, 2011-06-21, 2011-07-19 ir 2011-09-21 didžiąją dalį, t.y. 8168,05 Lt, už suteiktas paslaugas apmokėjo, mokestiniuose pavedimuose nurodė „pagal pateiktas sąskaitas – faktūras“. Atsakovas sutarties 3.5 p. įsipareigojo mokėti ieškovui 0,2 procentų delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, todėl delspinigiai paskaičiuoti pagrįstai ir teisingai. Prašė priteisti iš atsakovo visas ieškovo papildomai patirtas bylinėjimosi išlaidas.

8Ieškovo ir atsakovo atstovai į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jiems pranešta tinkamai (b.l. 70-73), gauti prašymai bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant (b.l. 69, 74).

9Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str. 1 d.). Iš byloje esančių dokumentų matosi, kad tarp ieškovo ir atsakovo 2011-01-03 buvo sudaryta fasadinių pastolių nuomos sutartis Nr. 2011/01/03-1, pagal kurią ieškovas įsipareigojo nuo 2011-01-03 iki 2011-04-01 atsakovui išnuomoti pageidaujamą kiekį fasadinių pastolių statybos objekte, esančiame Naujojoje Akmenėje, o atsakovas – naudoti nuomos objektą pagal paskirtį, laiku ir pilnai atsiskaityti už įrangos nuomą bei kitus sutartus darbus (2.1 p., b.l. 6-7). Atsiskaitymui už pastolių nuomą ieškovas išrašė atsakovui keturias PVM sąskaitas – faktūras: 2011-03-31 Nr. 00197/11 – 4345,11 Lt sumai, 2011-04-29 Nr. 00272/11 – 2668,05 Lt sumai, 2011-05-31 Nr. 00355/11 – 2668,05 Lt sumai ir 2011-06-06 Nr. 00366/11 – 266,81 Lt sumai, kurias, kaip nurodo ieškovas ir neginčija atsakovas, pastarasis iš dalies apmokėjo (8168,05 Lt), tačiau liko skolingas 1779,97 Lt (b.l. 14-15, 57-58, 61-64). Nors atsakovas nurodo, kad jis nepažeidė jam pateiktų ieškovo sąskaitų apmokėjimo terminų, nes sutartis nenustatė termino atsiskaityti už pastolių nuomą, o ieškovas nepateikė reikalavimo sąskaitas apmokėti, tačiau šie atsakovo argumentai nepagrįsti, nes iš byloje esančių dokumentų matosi, kad atsakovui atsiskaitymui pagal sutartį buvo išrašytos PVM sąskaitos – faktūros, jos išsiųstos atsakovui su įteikimu, jose nurodytas apmokėjimo terminas (2011-05-31 sąskaitos-faktūros Nr. 00355/11 – iki 2011-06-20, o 2011-06-06 sąskaitos-faktūros Nr. 00366/11 – iki 2011-06-26), todėl nėra pagrindo teigti, kad ieškovas nepateikė atsakovui reikalavimo prievolę įvykdyti, be to, atsakovas pavedimais ieškovo sąskaitas iš dalies apmokėjo ir mokėjimo dokumentuose nurodė, kad moka pagal sąskaitas - faktūras (b.l. 14-15, 60, 61-64). Atsakovas neginčija, kad yra skolingas ieškovui ir nurodo, kad pasirengęs apmokėti ieškovo pateiktas sąskaitas (b.l. 35). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, atsakovo argumentai dėl to, kad jis nėra pažeidęs prievolės atsiskaityti su ieškovu, atmestini.

10Visiškai pagrįstas ir ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo delspinigius. LR CK 6.258 str. numato, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Fasadinių pastolių nuomos sutarties Nr. 2011/01/03-1 3.5 p. numatyta, kad užsakovui (atsakovui šioje byloje) laiku neapmokėjus nuomotojui (ieškovui) už suteiktas paslaugas, užsakovas, nuomotojui pareikalavus, moka 0,2 procentų dydžio delspinigius nuo likusios nepamokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (b.l. 6-7). Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra ne kartą pasisakęs, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę; jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jų ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. (LAT 2006-09-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006, LAT 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, LAT 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Ieškovas paskaičiavo delspinigius pagal dvi PVM sąskaitas – faktūras, kurių apmokėjimo terminai baigėsi 2011-06-20 ir 2011-06-26, nuo pavėluotų apmokėti sumų (1513,16 Lt ir 266,81 Lt) po 0,2 procento už atitinkamai 130 ir 124 dienas, viso 459,59 Lt (b.l. 17), todėl konstatuoti, kad ieškovo paskaičiuotos netesybos yra aiškiai per didelės ir neprotingos bei jų mažinti teismas neturi pagrindo ir ši delspinigių suma priteistina ieškovui.

11LR CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o pagal LR CK 6.210 str. 2 d. terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo sprendimu priteistos sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

12Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, atsakovo prieštaravimai atmestini, kaip nepagrįsti, o 2011-11-14 preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas. Iš atsakovo priteistinos ieškovo papildomai patirtos bylinėjimosi išlaidos - 133,00 Lt už antstolio paslaugas vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir 300,00 Lt už teisines advokato padėjėjo paslaugas, viso 433,00 Lt (b.l. 65-67). Valstybei priteistinos teismo patirtos procesinių dokumentų persiuntimo išlaidos.

13Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 259, 260 str., 430 str. 6 d. 1 p.,

Nutarė

142011-11-14 Šiaulių miesto apylinkės teismo preliminarų sprendimą, kuriuo ieškovo AB “CRANBALT” ieškinys patenkintas visiškai ir iš atsakovo UAB “Judėjimo kryptis”, įmonės kodas 300555631, buveinės adresas T. Ševčenkos g. 16?, LT-03111 Vilnius, ieškovui AB “CRANBALT”, įmonės kodas 144657415, buveinės adresas Dvaro g. 162?, Šiauliai, priteista 1779,97 Lt skolos, 459,59 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo visos priteistos sumos (2239,56 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-11-04) iki visiško sprendimo įvykdymo, 34,00 Lt žyminio mokesčio ir 500,00 Lt advokato padėjėjo pagalbai apmokėti palikti nepakeistą.

15Priteisti iš atsakovo UAB “Judėjimo kryptis”, įmonės kodas 300555631, buveinės adresas T. Ševčenkos g. 16?, LT-03111 Vilnius, ieškovui AB “CRANBALT”, įmonės kodas 144657415, buveinės adresas Dvaro g. 162?, Šiauliai, 433,00 Lt ieškovo papildomai patirtų bylinėjimosi išlaidų.

16Priteisti iš atsakovo UAB “Judėjimo kryptis”, įmonės kodas 300555631, buveinės adresas T. Ševčenkos g. 16?, LT-03111 Vilnius, 21,00 Lt pašto išlaidų valstybei.

17Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per sprendimą priėmusį Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai