Byla 2-232-207/2010

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Kazlauskienė, sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei, dalyvaujant ieškovo atstovui prokurorui Viktorui Roščenkovui, nedalyvaujant atsakovei J. B., dalyvaujant atsakovui A. R., dalyvaujant trečiajam asmeniui A. R., dalyvaujant institucijos atstovei Eglė Lazdauskienė,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Šiaulių miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro, ginant viešąjį interesą, ieškinį atsakovams J. B. ir A. R., trečiajam asmeniui A. R., institucijai, duodančiai išvadą, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos, gyvenamosios vietos vaikams nustatymo bei išlaikymo priteisimo, ir

Nustatė

3ieškovo atstovas prokuroras Viktoras Roščenkovas palaikė ieškovo ieškinį (b.l.2-7) ir prašė:

41) Apriboti neterminuotai motinos valdžią atsakovei J. B. nepilnamečių vaikų A. R., gimusio ( - )ir G. B., gimusios ( - )atžvilgiu,

52) Apriboti neterminuotai tėvo valdžią atsakovui A. R. nepilnamečio sūnaus A. R., gimusio ( - ) atžvilgiu,

63)Nustatyti A. R. ir G. B. nuolatinę globą.

74)Nepilnamečių A. R. ir G. B. nuolatine globėja paskirti A. R..

85) Nepilnamečių A. R. ir G. B. nuolatinę gyvenamąją vietą nustatyti pas globėją A. R.,

96) Priteisti iš atsakovės J. B. išlaikymą nepilnamečiams jos vaikams A. R., gimusiam ( - )ir G. B., gimusiai ( - )periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 200 litų iki vaikų pilnametystės.

107) Priteisti iš atsakovo A. R. išlaikymą nepilnamečiui sūnui A. R., gimusiam ( - )periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 200 litų iki jo pilnametystės.

118) Priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

12Ieškovo atstovas paaiškino, kad atsakovai J. B. ir A. R. yra nepilnamečio A. R., gimusio ( - )tėvai, o atsakovė J. B. yra ir G. B., gimusios ( - )mama, mergaitė įteisinto tėvo neturi. A. R. pažinojo J. B. mamą, o tuo pačiu ir jos dukrą J. B.. Atsakovai A. R. ir J. B., gimus sūnui Andriui kartu nebegyveno ir nuo mažumės A. R. bei vėliau gimusia G. B. rūpinosi, juos augino ir prižiūrėjo Alvyra ir A. R.. 2006-12-20 nepilnamečiams A. R. ir G. B. nustatyta laikinoji globa, jų globėja paskirta A. R. ir vaikų gyvenamoji vieta nustatyta pas globėją. Atsakovai niekada savo vaikais nesirūpino, jų nelankė, nesidomėjo jų gyvenimu ir beveik jų neišlaikė. Atsakovai nevykdo savo pareigos auklėti savo vaikus ir juos prižiūrėti, todėl prašė atsakovams tėvų valdžią apriboti neterminuotai ir jų nepilnamečiams vaikams nustatyti nuolatinę globą. Vaikai nuo mažens gyvena R. šeimoje, prie jų priprato, jaučiasi saugūs, aprūpinti ir prižiūrėti, todėl A. R. prašė paskirti vaikų nuolatine globėja ir nepilnamečių nuolatinę gyvenamąją vietą nustatyti pas globėją, o iš tėvų priteisti vaikams išlaikymą periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 200 litų kiekvienam vaikui iš kiekvieno atsakovo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinį prašė patenkinti.

13Atsakovas A. R. su ieškiniu sutiko ir paaiškino, kad jis kurį laiką draugavo su J. B., vėliau santykius nutraukė, bet ( - )gimus Andriui, J. B. jam sakė, kad gimęs berniukas yra jųdviejų sūnus, jis tuo patikėjo ir teisme pripažino esąs Andriaus tėvas, nors gimusiam vaikui niekada nieko artimo nejautė. Iš globėjos buvo jį pasiėmęs keletą kartų, bet tėviškas ryšys neužsimezgė. Žino, kad Andrių augino R., jis vaiku nesirūpino ir juo nesidomėjo. Norėdamas galutinai išsklaidyti savo abejones, atliko tyrimus, kurie patvirtino, kad A. R., gimęs ( - )nėra jo sūnus, tačiau teismo sprendimu nustatytą tėvystę panaikinti nėra galimybės. Dėl bedarbystės darbą susiranda retai, alimentai yra priteisti, turi įsiskolinimų.

14A. J. B. kviečiama į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jai pranešta tinkamai, prašymų iki proceso pradžios negauta, todėl byla nagrinėjama jai nedalyvaujant.

15Trečiasis asmuo A. R. ieškinį siūlė patenkinti pilnai ir paaiškino, kad ji su vyru J. B. vaikais rūpinasi nuo mažumės ir nuo 2006m. pabaigos yra oficiali jų globėja. J. B., kol vaikai buvo maži, nerodė jokių pastangų auginti savo vaikus ir jais rūpintis. Ji vaikų nelankydavo po keletą mėnesių, paskui iš kur nors paskambindavo, bet retai prisipažindavo kur esanti, o nuo 2006 metų apie jos buvimo vietą nėra jokių žinių. Pamačiusi kaip jos vaikai bendrauja su globėja, yra sakiusi, kad vaikai jos nemyli ir ji neturi čia ką veikti. Atsakovas A. R. su Andriumi yra bendravęs keletą kartų, bet tarp jų ryšys neužsimezgė. Po atlikto DNR tyrimo Andrius nė kiek nenusiminė, kad A. R. nėra jo tėtis, nes ir taip jie vienas kitam svetimi.

16Institucijos, duodančios išvadą, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui atstovė Eglė Lazdauskienė palaikė institucijos išvadą ir siūlė ieškinį patenkinti.

17Ieškinys tenkintinas iš dalies.

18Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo 21 straipsnis numato, kad vaikais visų pirma turi rūpintis jų tėvai, o Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, kad pirmiausia turi būti atsižvelgta į teisėtus vaiko interesus ir vaiko teisę gyventi šeimoje.

19Iš gimimo akto įrašo, tėvystės nustatymo akto įrašo, gimimo liudijimo, teismo sprendimo (1t.b.l. 57-58,73-74) matyti, kad A. R., gimusio ( - ) tėvas yra A. R., o motina J. B.. Iš gimimo akto įrašo ir gimimo liudijimo (1t.b.l. 66-67) matyti, kad G. B., gimusios ( - )mama yra J. B., o įteisinto tėvo mergaitė neturi.

20Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad 2006-12-20 vaikų motina J. B. pateikė prašymą nustatyti vaikams laikiną globą be valstybės globos pašalpos (1t.b.l.121-122), įsipareigojant vaikų išlaikymui mokėti po 800 Lt kas mėnesį ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-01-11 ir 2007-01-15 įsakymais prašymas išspręstas- nuo 2006-12-20 A. R., gimusiam ( - )ir G. B., gimusiai 2000-01-13, nustatyta laikina globa, jų laikinąja globėja paskirta A. R., o nepilnamečių globotinių gyvenamoji vieta nustatyta pas globėją (1t.b.l.125-126). Iš atsakovo A. R. paaiškinimo ir ieškinio pripažinimo, atsakovės J. B. suteiktos informacijos apie save prašymuose, kad vaikų ji neaugina ir jais nesirūpina , nes dirba užsienyje matyti, kad vaikų tėvai – atsakovai A. R. ir J. B., nevykdo savo tėviškų pareigų rūpintis savo nepilnamečiais vaikais, juos auginti, ugdyti ir išlaikyti. Laikinoji globėja A. R. teisme paaiškino, kad atsakovas A. R. sūnų Andrių per 17 metų aplankė tik keletą kartų, vaiko ir tėvo nesieja joks ryšys, o DNR pagalba tėvas įsitikinęs, kad tai ne jo biologinis sūnus, bendravimą su vaiku visai nutraukė. Nepilnamečių vaikų motina atsakovė J. B. paskutinį kartą su vaikais matėsi 2006 metų pabaigoje ir nuo to laiko ji vaikų ugdymu, auklėjimu, sveikata nesidomi ir jų neišlaiko.

21Tėvų valdžios turinys yra apibrėžtas LR Civilinio kodekso 3.155 straipsnyje, kurio 1 dalyje numatyta, kad vaikai iki pilnametystės yra tėvų prižiūrimi, o 2 dalis apibrėžia tėvų teises ir pareigas, numatant, kad tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos, atsižvelgdami į jų fizinę ir protinę būklę, sudarydami palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

22Tėvų valdžia gali būti ribojama nustačius, kad tėvai kalti dėl tėvų pareigų nevykdymo savo vaikams. Esminis dalykas ribojant tėvų valdžią yra nustatyti tėvų veiksmus, kuriais neįgyvendinama arba įgyvendinama priešingai vaiko interesams tėvų valdžia ir įvertinti jų pobūdį. Pagal įstatymą tėvai privalo vykdyti savo pareigas vaikams, todėl ir tėvų valdžios neįgyvendinimas dėl tingumo, aplaidumo, abejingumo savo pareigoms laikytini kaltais veiksmais, kai vengiama atlikti savo pareigas ar veiksmais, kai nesirūpinama savo vaikais. Įvertinus pateiktus rašytinius įrodymus, atsakovo A. R. paaiškinimą, teismas sprendžia, kad atsakovė J. B. neatlieka savo motiniškų pareigų vaikams, į savo pareigą auklėti sūnų ir dukrą, rūpintis jų sveikata, ugdymu ir auklėjimu žiūri aplaidžiai ir abejingai. Aptartus atsakovės J. B. veiksmus , neįgyvendinant tėvų valdžios, teismas pripažįsta kaltais ir nesant duomenų, kad padėtis gali pasikeisti, atsakovei J. B. taikytina kraštutinė priemonė ir motinos valdžia jos sūnaus A. R., gimusio ( - )ir dukros G. B., gimusios ( - )atžvilgiu apribotina neterminuotai (CK 3.180 str.). Atsakovas A. R. taip pat vengia atlikti savo pareigą auklėti sūnų, rūpintis juo, išlaikyti, ruošti savarankiškam gyvenimui. Nors atlikus tyrimą ir paaiškėjo, kad atsakovas nėra A. R. , gimusio ( - ) biologinis tėvas, tačiau įstatymas numato, kad teismo sprendimu nustatyta tėvystė negali būti nuginčyta ( CK 3.149 str.2d.), todėl ir atsakovo A. R. aukščiau aptarti veiksmai - laikytini kaltais ir nesant duomenų, kad padėtis gali pasikeisti, A. R. taikytina kraštutinė priemonė ir tėvo valdžia jo sūnaus A. R., gimusio ( - )atžvilgiu, apribotina neterminuotai (CK 3.180 str.). Apribojant tėvų valdžią teismas vadovaujasi ir LR Civilinio kodekso 3.3 straipsnio 1 dalimi, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnyje įtvirtintu prioritetinės vaikų teisų ir interesų apsaugos ir gynimo principu.

23Apribojus tėvų valdžią neterminuotai, vaikams nustatytina nuolatinė rūpyba ir globa (CK 3.251 , 3.257, 3.264 str.).Atsižvelgiant į nepilnamečių vaikų interesus ir siekiant jiems sudaryti kuo geresnes gyvenimo, vystymosi ir ugdymo sąlygas, nepilnamečiams A. R., gimusiam ( - )ir sulaukiam keturiolikos metų amžiaus, nustatytina nuolatinė rūpyba, o G. B., gimusiai ( - )nustatytina nuolatinė globa. Laikina nepilnamečių vaikų globėja 2007-01-11 ir 2007-01-15 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais buvo paskirta A. R.. Byloje esantys duomenys apie laikiną globėją A. R. (1t.b.l. 10-36, 127-131), teismo nuomone, yra pakankami teismui spręsti, kad globėja savo pareigas atlieka tinkamai, ji nuolat rūpinasi savo globotine ir rūpintiniu, juos auklėja ir ugdo, domisi jų mokslo pasiekimais, rūpinasi vaikų sveikata ir turi visas galimybes tai daryti ateityje - suteikti rūpintiniui ir globotinei tinkamas gyvenimo sąlygas ( 1t.b.l.20-21). Vaikus ir A. R. bei jos sutuoktinį A. R. sieja artimas ryšys, nepilnamečiai vaikai laikinąją globėją vadina mama ir raštu yra pateikę į bylą sutikimus, kad jų nuolatine globėja būtų paskirta A. R., o jų tėvams apribota tėvų valdžia (1t.b.l.55,64), todėl A. R. skirtina nepilnamečio A. R., gimusio ( - )nuolatine rūpintoja ir G. B., gimusios ( - )nuolatine globėja ir abiejų nepilnamečių vaikų turto administratore. Nepilnamečiai ir iki šio sprendimo priėmimo gyveno su laikinąja globėja jos namuose ir šeimoje. Vaikams ši aplinka yra įprasta, gyvenimu globėjos namuose jie patenkinti, todėl nepilnamečių rūpintinio ir globotinės nuolatinė gyvenamoji vieta nustatytina pas globėją A. R. (CK 3.252 str. 2d.3 p., 4.237- 4.240 str.).

24CK 3.195 str. numato, kad tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir apribojus tėvų valdžią, išskyrus atvejus, kai vaikas įvaikinamas. Ieškovas prašė iš atsakovų priteisti išlaikymą jų vaikams po 200,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis (LR CK 196 str.1d.1p.). Šis ieškovo reikalavimas tenkintinas iš dalies. 1993-05-17 Šiaulių miesto apylinkės teismas nustatė tėvystę ir iš atsakovo A. R. priteisė išlaikymą sūnui A. R. (1t.b.l. 74), išlaikymo išieškojimas vykdomas (1t.b.l.131), todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo išlaikymą pakartotinai yra nepagrįstas ir byla šioje dalyje nutrauktina (CPK 293 str. 1d.3p.), o šalims išaiškintina bylos nutraukimo tvarka ir pasekmės (CPK 294 str.). Ieškovo reikalavimas priteisti išlaikymą nepilnamečiams vaikams iš jų motinos atsakovės J. B. tenkintinas visiškai. Įvertinant tai, kad atsakovė duomenų apie savo turtą ir pajamas teismui nepateikė, teismas remiasi vaikų globėjos A. R. paaiškinimu, jog jai žinoma, kad atsakovė dirba užsienyje, o taip pat įvertina tai, kad atsakovė yra darbingo amžiaus, sveika ir turi galimybę užsidirbti pakankamai lėšų savo vaikų išlaikymui, tačiau savo vaikų gera valia neišlaiko ir šios pareigos vaikams nevykdo, todėl iš atsakovės J. B. pagal įstatymą priteistinas išlaikymas jos nepilnamečiams vaikams A. R. ir G. B.. Nors ieškovas prašė priteisti iš atsakovės išlaikymą jos vaikams po 200 litų kiekvienam vaikui, teismo nuomone, ši suma yra aiškiai per maža ir neatitinka minimalių septyniolikmečio sūnaus ir dešimtmetės dukros poreikių patenkinimo. Tiek LR CK 6.461 str., tiek Aukščiausiojo teismo suformuotoje praktikoje yra nurodoma, kad išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią algą, todėl ieškovo prašomas priteisti išlaikymo dydis padidintinas iki 400 litų kiekvienam vaikui ir iš atsakovės J. B. priteistinas išlaikymas jos sūnui A. R., gimusiam ( - )ir dukrai G. B., gimusiai ( - )po 400 Lt kiekvienam vaikui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki jų pilnametystės. Išlaikymas vaikams iš atsakovės priteistinas nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2008-06-06.

25Priimant sprendimą ieškovo naudai, iš atsakovų priteistinos bylinėjiosi išlaidos.

26Iš atsakovės J. B. į Valstybės biudžetą priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu 9,61 Lt ( devyni litai ir 61 centas) ir 132,00 Lt žyminis mokestis už neturtinį reikalavimą, viso iš atsakovės J. B. į valstybės biudžetą priteistina 141,61 Lt. (vienas šimtas keturiasdešimt vienas litas ir 61 centas ). Už skelbimus spaudoje už ieškovą sumokėjo LR Generalinė prokuratūra, todėl išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu viešo paskelbimo spaudoje būdu iš atsakovės J. B. 183,04 Lt ( vienas šimtas aštuoniasdešimt trys litai ir keturi centai) priteistinos Lietuvos Respublikos Generalinei prokuratūrai (CPK 88 str. 1d. 3 p 96 str.).

27Iš atsakovo A. R. į Valstybės biudžetą priteistina 132,00 Lt žyminio mokesčio už neturtinį reikalavimą ir 9.60 Lt ( devyni litai ir 60 centų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, viso 141,60 Lt ( vienas šimtas keturiasdešimt vienas litas , 60 centų).

28Sprendimo dalis dėl išlaikymo priteisimo vykdytina skubiai (CPK 282 str.2d.1p.).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259,260, 263, 264, 268, 270, 282,293,307 str. 1d. 376, 406, teismas,

Nutarė

30Ieškovo ieškinį patenkinti iš dalies.

31Neterminuotai apriboti motinos valdžią atsakovei J. B. nepilnamečių vaikų A. R., gimusio ( - )ir G. B., gimusios ( - )atžvilgiu.

32Neterminuotai apriboti tėvo valdžią atsakovui A. R. nepilnamečio sūnaus A. R., gimusio ( - )atžvilgiu.

33Nepilnamečiui A. R., gimusiam ( - )nustatyti nuolatinę rūpybą.

34Nepilnametei G. B., gimusiai ( - )nustatyti nuolatinę globą.

35Nepilnamečių A. R., gimusio ( - )nuolatine rūpintoja ir G. B., gimusios ( - )nuolatine globėja bei turto jų administratore paskirti A. R..

36Nepilnamečių A. R., gimusio ( - )ir G. B., gimusios ( - ) nuolatinę gyvenamąją vietą nustatyti pas rūpintoją ir globėją A. R..

37Priteisti iš atsakovės J. B. išlaikymą nepilnamečiams A. R., gimusiam ( - )ir G. B., gimusiai ( - )po 400 litų ( keturis šimtus litų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis kiekvienam vaikui nuo 2008-06-06 iki vaikų pilnametystės.

38Priteisti iš atsakovo A. R. į Valstybės biudžetą 141,60 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt vieną litą ir 60 centų) bylinėjimosi išlaidų.

39Priteisti iš atsakovės J. B. į Valstybės biudžetą 141,61Lt (vieną šimtą keturiasdešimt vieną litą ir 61centą) bylinėjimosi išlaidų.

40Priteisti iš atsakovės J. B. Lietuvos Respublikos Generalinei prokuratūrai 183,04 Lt ( vieną šimtą aštuoniasdešimt tris litus ir 04 centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu už skelbimus spaudoje.

41Bylą dalyje dėl išlaikymo A. R. priteisimo iš atsakovo A. R. nutraukti ir šalims išaiškinti, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

42Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai (CPK 282 str.2d.1p.).

43Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Virginija... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. ieškovo atstovas prokuroras Viktoras Roščenkovas palaikė ieškovo ieškinį... 4. 1) Apriboti neterminuotai motinos valdžią atsakovei J. B. nepilnamečių... 5. 2) Apriboti neterminuotai tėvo valdžią atsakovui A. R. nepilnamečio sūnaus... 6. 3)Nustatyti A. R. ir G. B. nuolatinę globą.... 7. 4)Nepilnamečių A. R. ir G. B. nuolatine globėja paskirti A. R..... 8. 5) Nepilnamečių A. R. ir G. B. nuolatinę gyvenamąją vietą nustatyti pas... 9. 6) Priteisti iš atsakovės J. B. išlaikymą nepilnamečiams jos vaikams A.... 10. 7) Priteisti iš atsakovo A. R. išlaikymą nepilnamečiui sūnui A. R.,... 11. 8) Priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.... 12. Ieškovo atstovas paaiškino, kad atsakovai J. B. ir A. R. yra nepilnamečio A.... 13. Atsakovas A. R. su ieškiniu sutiko ir paaiškino, kad jis kurį laiką... 14. A. J. B. kviečiama į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą... 15. Trečiasis asmuo A. R. ieškinį siūlė patenkinti pilnai ir paaiškino, kad... 16. Institucijos, duodančios išvadą, Šiaulių miesto savivaldybės... 17. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 18. Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo 21 straipsnis... 19. Iš gimimo akto įrašo, tėvystės nustatymo akto įrašo, gimimo liudijimo,... 20. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad 2006-12-20 vaikų... 21. Tėvų valdžios turinys yra apibrėžtas LR Civilinio kodekso 3.155... 22. Tėvų valdžia gali būti ribojama nustačius, kad tėvai kalti dėl tėvų... 23. Apribojus tėvų valdžią neterminuotai, vaikams nustatytina nuolatinė... 24. CK 3.195 str. numato, kad tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus... 25. Priimant sprendimą ieškovo naudai, iš atsakovų priteistinos bylinėjiosi... 26. Iš atsakovės J. B. į Valstybės biudžetą priteistinos išlaidos,... 27. Iš atsakovo A. R. į Valstybės biudžetą priteistina 132,00 Lt žyminio... 28. Sprendimo dalis dėl išlaikymo priteisimo vykdytina skubiai (CPK 282... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259,260, 263,... 30. Ieškovo ieškinį patenkinti iš dalies. ... 31. Neterminuotai apriboti motinos valdžią atsakovei J. B. nepilnamečių vaikų... 32. Neterminuotai apriboti tėvo valdžią atsakovui A. R. nepilnamečio sūnaus A.... 33. Nepilnamečiui A. R., gimusiam ( - )nustatyti nuolatinę rūpybą.... 34. Nepilnametei G. B., gimusiai ( - )nustatyti nuolatinę globą.... 35. Nepilnamečių A. R., gimusio ( - )nuolatine rūpintoja ir G. B., gimusios ( -... 36. Nepilnamečių A. R., gimusio ( - )ir G. B., gimusios ( - ) nuolatinę... 37. Priteisti iš atsakovės J. B. išlaikymą nepilnamečiams A. R., gimusiam ( -... 38. Priteisti iš atsakovo A. R. į Valstybės biudžetą 141,60 Lt (vieną šimtą... 39. Priteisti iš atsakovės J. B. į Valstybės biudžetą 141,61Lt (vieną... 40. Priteisti iš atsakovės J. B. Lietuvos Respublikos Generalinei prokuratūrai... 41. Bylą dalyje dėl išlaikymo A. R. priteisimo iš atsakovo A. R. nutraukti ir... 42. Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai (CPK 282... 43. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine...